Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 23

2022 m. birželio 8 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2022 m. birželio 1 d. – birželio 7 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 1, 12, 16, 20, 22, 24, 28, 29, 30, 31, 36, 37, 38, 39-1, 40, 44, 46, 47, 48, 48-1 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 39-2, 39-3 ir 48-2 straipsniais įstatymas
(2022-05-19 Nr. XIV-1106, TAR 2022-06-01, kodas 2022-11864, įsigalioja 2022-07-01)

Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 6 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-05-19 Nr. XIV-1107, TAR 2022-06-01, kodas 2022-11865, įsigalioja 2022-07-01)

Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo Nr. IX-1675 3, 6, 7, 9, 10, 11, 15, 17, 21 ir 23 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-2883 11 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-05-19 Nr. XIV-1108, TAR 2022-06-01, kodas 2022-11866, įsigalioja 2022-06-02)

Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymo Nr. IX-1826 2, 4, 6, 7, 8, 9 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas
(2022-05-19 Nr. XIV-1109, TAR 2022-06-01, kodas 2022-11867, įsigalioja 2022-06-02)

Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 39 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-05-19 Nr. XIV-1112, TAR 2022-06-01, kodas 2022-11873, įsigalioja 2023-07-01)

Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo Nr. I-552 2 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 19-1 straipsniu įstatymas
(2022-05-19 Nr. XIV-1113, TAR 2022-06-01, kodas 2022-11874, įsigalioja 2023-07-01)

Lietuvos Respublikos pagalbinio apvaisinimo įstatymo Nr. XII-2608 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 15 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 15-1 straipsniu įstatymas
(2022-05-24 Nr. XIV-1116, TAR 2022-06-03, kodas 2022-12215, įsigalioja 2022-07-01)

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 9-1, 118 ir 119 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-05-24 Nr. XIV-1117, TAR 2022-06-01, kodas 2022-11875, įsigalioja 2022-06-02)

Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 71-1, 73, 77, 77-1, 212, 254, 303 ir 327 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-05-24 Nr. XIV-1118, TAR 2022-06-01, kodas 2022-11876, įsigalioja 2022-06-02)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 358 „Dėl Ministerijų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-25 Nr. 558, TAR 2022-06-01, kodas 2022-11814, įsigalioja 2023-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimo Nr. 1517 „Dėl įstaigų prie ministerijų“ pakeitimo
(2022-05-25 Nr. 559, TAR 2022-06-01, kodas 2022-11813, įsigalioja 2023-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. gruodžio 28 d. nutarimo Nr. 1278 „Dėl Administracinių teisės pažeidimų registro reorganizavimo ir Administracinių nusižengimų registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-25 Nr. 560, TAR 2022-06-01, kodas 2022-11818, įsigalioja 2022-07-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 8 d. nutarimo Nr. 431 „Dėl Apdovanojimo ginklais taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-25 Nr. 561, TAR 2022-06-01, kodas 2022-11820, įsigalioja 2022-06-02)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. gegužės 12 d. nutarimo Nr. 452 „Dėl Transporto priemones vairuojančių ir kitų asmenų neblaivumo ar apsvaigimo nustatymo taisyklių patvirtinimo ir leidžiamos etilo alkoholio koncentracijos darbo metu ar savarankiškos veiklos vykdymo metu nustatymo“ pakeitimo
(2022-05-25 Nr. 562, TAR 2022-06-01, kodas 2022-11822, įsigalioja 2022-07-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. liepos 11 d. nutarimo Nr. 730 „Dėl Pareigūnų ir karių, išleidžiamų į pensiją, integracijos į darbo rinką ir medicininės reabilitacijos priemonių sistemos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 15-2 straipsnio 2 dalį“ pakeitimo
(2022-05-25 Nr. 563, TAR 2022-06-01, kodas 2022-11823, įsigalioja 2022-07-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. birželio 10 d. nutarimo Nr. 600 „Dėl Ginklų registro reorganizavimo ir Ginklų registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-25 Nr. 564, TAR 2022-06-01, kodas 2022-11825, įsigalioja 2022-07-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimo Nr. 1517 „Dėl įstaigų prie ministerijų“ pakeitimo
(2022-05-25 Nr. 566, TAR 2022-06-01, kodas 2022-11827, įsigalioja 2022-06-02)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 358 „Dėl ministerijų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-25 Nr. 567, TAR 2022-06-01, kodas 2022-11828, įsigalioja 2022-06-02)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. sausio 5 d. nutarimo Nr. 23 „Dėl Lietuvos Respublikos mobilizacijos ir priimančios šalies paramos įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2022-05-25 Nr. 568, TAR 2022-06-01, kodas 2022-11833, įsigalioja 2022-07-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. lapkričio 30 d. nutarimo Nr. 1190 „Dėl Pareigūnų parengimo veikti situacijomis, susijusiomis su psichinės, fizinės prievartos, šaunamojo ginklo ar sprogmenų naudojimu, ir jų sugebėjimo veikti tokiomis situacijomis tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-25 Nr. 569, TAR 2022-06-01, kodas 2022-11840, įsigalioja 2022-07-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 30 d. nutarimo Nr. 1059 „Dėl Modernizavimo fondo projektų atrankos komisijos sudarymo ir Modernizavimo fondo projektų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-01 Nr. 570, TAR 2022-06-01, kodas 2022-11850, įsigalioja 2022-06-02)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 12 d. nutarimo Nr. 519 „Dėl Valstybinio strateginio atliekų tvarkymo 2014–2020 metų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-01 Nr. 573, TAR 2022-06-01, kodas 2022-11887, įsigalioja 2022-06-02)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. 1574 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymą“ pakeitimo
(2022-06-01 Nr. 577, TAR 2022-06-02, kodas 2022-12031, įsigalioja 2022-06-03)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 29 d. nutarimo Nr. 1691 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymą“ pakeitimo
(2022-06-01 Nr. 578, TAR 2022-06-02, kodas 2022-12032, įsigalioja 2022-06-03)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 19 d. nutarimo Nr. 996 „Dėl Saugomų teritorijų tipinių apsaugos reglamentų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-01 Nr. 580, TAR 2022-06-02, kodas 2022-12033, įsigalioja 2022-06-03)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 15 d. nutarimo Nr. 558 „Dėl Importuojamų prekių, gautų kaip parama, neapmokestinimo importo pridėtinės vertės mokesčiu taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-01 Nr. 581, TAR 2022-06-02, kodas 2022-12043, įsigalioja 2022-06-03)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. vasario 9 d. nutarimo Nr. 98 „Dėl 2022 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas“ pakeitimo
(2022-06-01 Nr. 582, TAR 2022-06-02, kodas 2022-12046, įsigalioja 2022-06-03)

Vyriausybės nutarimas
Dėl sutikimo pertvarkyti valstybės įmonę Lietuvos oro uostus į akcinę bendrovę ir valstybės turto investavimo
(2022-06-01 Nr. 583, TAR 2022-06-02, kodas 2022-12099, įsigalioja 2022-06-03)

Vyriausybės nutarimas
Dėl sutikimo pertvarkyti valstybės įmonę Vidaus vandens kelių direkciją į akcinę bendrovę ir valstybės turto investavimo
(2022-06-01 Nr. 585, TAR 2022-06-02, kodas 2022-12101, įsigalioja 2022-06-03)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 16 d. nutarimo Nr. 224 „Dėl laikinosios apsaugos Lietuvos Respublikoje užsieniečiams suteikimo“ pakeitimo
(2022-06-01 Nr. 587, TAR 2022-06-03, kodas 2022-12209, įsigalioja 2022-06-04)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. liepos 17 d. nutarimo Nr. 755 „Dėl Lietuvos Respublikos asmenų perkėlimo į Lietuvos Respubliką įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2022-06-01 Nr. 591, TAR 2022-06-06, kodas 2022-12246, įsigalioja 2022-06-07)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2022 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. 1K-190 „Dėl Lietuvos Respublikai iš Prisitaikymo prie „Brexit’o“ rezervo skirtų lėšų administravimo taisyklių įgyvendinimo“ pakeitimo
(2022-06-07 Nr. 1K-202, TAR 2022-06-07, kodas 2022-12290, įsigalioja 2022-06-08)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Nevyriausybinių organizacijų fondo 2022 metų nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo projektų atrankos konkurso organizavimo 2022 metais nuostatų patvirtinimo
(2022-06-06 Nr. A1-387, TAR 2022-06-06, kodas 2022-12267, įsigalioja 2022-06-07)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2019 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. 4-617 „Dėl Finansinės nuomos (lizingo) garantijų teikimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-07 Nr. 4-800, TAR 2022-06-07, kodas 2022-12281, įsigalioja 2022-06-08)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2021 m. rugpjūčio 11 d. įsakymo Nr. 4-896 „Dėl Paskolų individualių garantijų teikimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-07 Nr. 4-801, TAR 2022-06-07, kodas 2022-12282, įsigalioja 2022-06-08)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2014 m. lapkričio 10 d. įsakymo Nr. 4-797 „Dėl Investicijų, finansavimo ir administravimo sutarčių sudarymo, įgyvendinimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-07 Nr. 4-803, TAR 2022-06-07, kodas 2022-12284, įsigalioja 2022-06-08)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl subsidijų atvykstamojo turizmo kelionių organizatoriams skyrimo arba neskyrimo
(2022-06-07 Nr. 4-815, TAR 2022-06-07, kodas 2022-12310, įsigalioja 2022-06-08)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. birželio 3 d. įsakymo Nr. D1-331 „Dėl poilsio sezonui skirtų laikinų paplūdimių statinių ir (ar) įrenginių su jiems aptarnauti skirta inžinerine infrastruktūra sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-01 Nr. D1-154, TAR 2022-06-01, kodas 2022-11806, įsigalioja 2022-06-02)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 3 d. įsakymo Nr. D1-882 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ įgyvendinimo priemonės 05.1.1-APVA-R-007 „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-01 Nr. D1-156, TAR 2022-06-01, kodas 2022-11845, įsigalioja 2022-06-02)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. spalio 7 d. įsakymo Nr. D1-717 „Dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-014 priemonės „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-01 Nr. D1-157, TAR 2022-06-01, kodas 2022-11846, įsigalioja 2022-06-02)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. D1-711 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.1-APVA-V-011 priemonės „Vandens išteklių valdymas ir apsauga“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-01 Nr. D1-158, TAR 2022-06-01, kodas 2022-11847, įsigalioja 2022-06-02)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gegužės 11 d. įsakymo Nr. D1-346 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.1.1-APVA-V-004 priemonės „Aplinkos monitoringo ir kontrolės stiprinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-01 Nr. D1-159, TAR 2022-06-01, kodas 2022-11854, įsigalioja 2022-06-02)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 02-001-06-04-02 „Didinti klimato kaitos politikos veiksmingumą“ aprašo patvirtinimo
(2022-06-01 Nr. D1-160, TAR 2022-06-01, kodas 2022-11855, įsigalioja 2022-06-02)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. D1-848 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-01 Nr. D1-161, TAR 2022-06-01, kodas 2022-11896, įsigalioja 2022-07-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. D1-187 „Dėl Aplinkosaugos sąlygų plaukioti paviršiniuose vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis ir plūduriuojančių priemonių įrengimo ir naudojimo, jų statymo ir (arba) švartavimo aplinkosauginių reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-02 Nr. D1-163, TAR 2022-06-02, kodas 2022-12102, įsigalioja 2022-06-03)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. D1-209 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-R-019 priemonės „Kraštovaizdžio apsauga“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-07 Nr. D1-167, TAR 2022-06-07, kodas 2022-12276, įsigalioja 2022-06-08)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Gamintojų ir importuotojų organizacijų banko garantijų ar laidavimo draudimo sutarčių, įrodančių, kad bus finansuojamas komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų tvarkymas, sudarymo, pateikimo ir jų reikalavimų vykdymo, lėšų, gautų pagal šiuos dokumentus, kaupimo, naudojimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-06-07 Nr. D1-168, TAR 2022-06-07, kodas 2022-12268, įsigalioja 2022-06-08)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. kovo 25 d. įsakymo Nr. D1-218 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-V-018 priemonės „Biologinės įvairovės apsauga“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-07 Nr. D1-169, TAR 2022-06-07, kodas 2022-12279, įsigalioja 2022-06-08)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Į Sąjungai susirūpinimą keliančių invazinių svetimų rūšių sąrašą įrašytų augalų rūšių patekimo kelių ir plitimo valdymo veiksmų plano patvirtinimo
(2022-06-07 Nr. D1-171, TAR 2022-06-07, kodas 2022-12285, įsigalioja 2022-06-08)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Į Sąjungai susirūpinimą keliančių invazinių svetimų rūšių sąrašą įrašytų gyvūnų rūšių patekimo kelių ir plitimo valdymo veiksmų plano patvirtinimo
(2022-06-07 Nr. D1-172, TAR 2022-06-07, kodas 2022-12288, įsigalioja 2022-06-08)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. lapkričio 23 d. įsakymo Nr. D1-841 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.6.1-APVA-V-020 priemonės „Užterštų teritorijų tvarkymas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo “ pakeitimo
(2022-06-07 Nr. D1-173, TAR 2022-06-07, kodas 2022-12305, įsigalioja 2022-06-08)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. D1-281 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.2.1-APVA-R-008 priemonės „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-07 Nr. D1-174, TAR 2022-06-07, kodas 2022-12306, įsigalioja 2022-06-08)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2018 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. V-522 „Dėl Minimalaus studijų programos studijų vietų skaičiaus valstybinėse aukštosiose mokyklose pagal studijų kryptis ir (arba) krypčių grupes ir studijų pakopas nustatymo“ pakeitimo
(2022-06-02 Nr. V-903, TAR 2022-06-02, kodas 2022-12091, įsigalioja 2022-06-03)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Mokyklų, vykdančių ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, veiklos kokybės išorinio vertinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-06-02 Nr. V-908, TAR 2022-06-02, kodas 2022-12096, įsigalioja 2022-06-03)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. rugpjūčio 18 d. įsakymo Nr. V-1245 „Dėl mokslo ir studijų institucijos skyrimo atstovauti Lietuvai Europos molekulinės biologijos laboratorijoje ir Lietuvos narystės Europos molekulinės biologijos laboratorijoje plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-02 Nr. V-910, TAR 2022-06-02, kodas 2022-12097, įsigalioja 2022-06-03)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. V-417 „Dėl 2022 metų Sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo 2022–2024 metais įgyvendinamiems sporto projektams, skatinantiems neįgaliųjų sporto veiklas, susijusiems su sporto renginių organizavimu“ pakeitimo
(2022-06-03 Nr. V-913, TAR 2022-06-03, kodas 2022-12203, įsigalioja 2022-06-04)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. gegužės 18 d. įsakymo Nr. V-739 „Dėl Mokslo doktorantūros nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-03 Nr. V-914, TAR 2022-06-03, kodas 2022-12204, įsigalioja 2022-06-04)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. V-418 „Dėl 2022 metų sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo 2022–2025 metais įgyvendinamiems sporto projektams, susijusiems su sporto renginių organizavimu“ pakeitimo
(2022-06-03 Nr. V-915, TAR 2022-06-03, kodas 2022-12205, įsigalioja 2022-06-04)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr. V-661 „Dėl 2022 metų sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo 2022–2025 metais įgyvendinamiems sporto projektams, susijusiems su sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimu“ pakeitimo
(2022-06-03 Nr. V-916, TAR 2022-06-03, kodas 2022-12206, įsigalioja 2022-06-04)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Geologijos studijų krypties aprašo patvirtinimo
(2022-06-07 Nr. V-924, TAR 2022-06-07, kodas 2022-12272, įsigalioja 2022-06-08)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Paramos teikimo Ukrainos piliečių studijoms Lietuvos aukštosiose mokyklose 2022 metais tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-06-07 Nr. V-926, TAR 2022-06-07, kodas 2022-12273, įsigalioja 2022-06-08)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl 2022 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo
(2022-06-01 Nr. V-1031, TAR 2022-06-01, kodas 2022-11766, įsigalioja 2022-07-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl 2022 m. Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių kainyno patvirtinimo
(2022-06-01 Nr. V-1032, TAR 2022-06-01, kodas 2022-11767, įsigalioja 2022-07-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Kineziterapijos paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo
(2022-06-01 Nr. V-1034, TAR 2022-06-01, kodas 2022-11807, įsigalioja 2022-07-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 529 „Dėl Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašo (C sąrašo) patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-02 Nr. V-1037, TAR 2022-06-02, kodas 2022-12090, įsigalioja 2022-06-03)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-02 Nr. V-1039, TAR 2022-06-02, kodas 2022-12094, įsigalioja 2022-06-03)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. vasario 17 d. įsakymo Nr. V-214 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 122:2015 „Sporto medicinos gydytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-02 Nr. V-1041, TAR 2022-06-02, kodas 2022-12105, įsigalioja 2022-06-03)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. V-943 „Dėl Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-03 Nr. V-1043, TAR 2022-06-03, kodas 2022-12226, įsigalioja 2022-06-04)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. V-2997 „Dėl Gyventojų skiepijimo valstybės biudžeto lėšomis įsigyjama COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-03 Nr. V-1044, TAR 2022-06-03, kodas 2022-12227, įsigalioja 2022-06-04)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. V-943 „Dėl Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-07 Nr. V-1049, TAR 2022-06-07, kodas 2022-12286, įsigalioja 2022-06-08)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. lapkričio 9 d. įsakymo Nr. 657 „Dėl Ortopedijos traumatologijos stacionarinių vaikų ir suaugusiųjų paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų“ pakeitimo
(2022-06-07 Nr. V-1051, TAR 2022-06-07, kodas 2022-12296, įsigalioja 2023-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. V-1094 „Dėl mirusio žmogaus audinių ir organų paėmimo ir paskirstymo“ pakeitimo
(2022-06-07 Nr. V-1052, TAR 2022-06-07, kodas 2022-12297, įsigalioja 2022-06-08)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. vasario 14 d. įsakymo Nr. 3-62 „Dėl Leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-01 Nr. 3-287, TAR 2022-06-01, kodas 2022-11808, įsigalioja 2022-06-02)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo veiklos rezultato apskaičiavimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-06-06 Nr. 3-289, TAR 2022-06-06, kodas 2022-12262, įsigalioja 2022-06-07)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Savivaldybių atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planų rengimo, derinimo ir įgyvendinimo rezultatų skelbimo taisyklių patvirtinimo
(2022-06-03 Nr. 1-183, TAR 2022-06-03, kodas 2022-12200, įsigalioja 2022-06-04)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2021 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. ĮV-1487 „Dėl Lietuvos kultūros tarybos administruojamomis lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairių ir stipendijų kultūros ir meno kūrėjams skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-02 Nr. ĮV-530, TAR 2022-06-03, kodas 2022-12212, įsigalioja 2022-06-04)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Studijų programų, susijusių su žemės ūkio sektoriumi, preliminaraus tikslinių skatinamųjų stipendijų dydžio ir jų skaičiaus, tikslinių skatinamųjų stipendijų paskirstymo pagal studijų programas ir aukštąsias mokyklas sąrašo patvirtinimo
(2022-06-01 Nr. 3D-374, TAR 2022-06-01, kodas 2022-11779, įsigalioja 2022-06-02)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2021 m. birželio 11 d. įsakymo Nr. 3D-386 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos srities „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2021 metų, patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-02 Nr. 3D-378, TAR 2022-06-02, kodas 2022-12029, įsigalioja 2022-06-03)

Žemės ūkio ministro ir Aplinkos ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymo Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-02 Nr. 3D-379/D1-162, TAR 2022-06-07, kodas 2022-12313, įsigalioja 2022-06-08)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 1 d. įsakymo Nr. 3D-245 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-03 Nr. 3D-381, TAR 2022-06-03, kodas 2022-12231, įsigalioja 2022-06-04)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. 3D-286 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ekologinis ūkininkavimas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-06 Nr. 3D-383, TAR 2022-06-06, kodas 2022-12259, įsigalioja 2022-06-07)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2021 m. sausio 22 d. įsakymo Nr. 3D-48 „Dėl žemės ūkio ministro 2001 m. gegužės 9 d. įsakymo Nr. 146 „Dėl Pieno supirkimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2022-06-06 Nr. 3D-384, TAR 2022-06-06, kodas 2022-12266, įsigalioja 2022-06-07)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2022 m. vasario 1 d. įsakymo Nr. 1V-76 „Dėl Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių perėjimo prie centralizuotai teikiamų Dokumentų valdymo bendrosios informacinės sistemos paslaugų grafiko patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-01 Nr. 1V-412, TAR 2022-06-01, kodas 2022-11744, įsigalioja 2022-06-02)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2022 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. 1V-143 „Dėl užsieniečių, pasitraukusių iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, registracijos centrų veiklos ir šių užsieniečių apgyvendinimo“ pakeitimo
(2022-06-03 Nr. 1V-413, TAR 2022-06-03, kodas 2022-12108, įsigalioja 2022-06-06)

Vidaus reikalų ministro ir Užsienio reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2011 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. 1V-714/V-191 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės institucijų ir įstaigų, kuriose užsieniečiams yra išduodamos vizos, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-03 Nr. 1V-414/V-192, TAR 2022-06-03, kodas 2022-12234, įsigalioja 2022-06-04)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2004 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 1V-429 „Dėl Sprendimų dėl užsieniečio įpareigojimo išvykti, išsiuntimo, grąžinimo ir vykimo tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją priėmimo ir jų vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-07 Nr. 1V-417, TAR 2022-06-07, kodas 2022-12309, įsigalioja 2022-06-08)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą, 2021–2027 metų programos veiklos peržiūros plano rengimo metodikos patvirtinimo
(2022-06-07 Nr. 1V-419, TAR 2022-06-07, kodas 2022-12311, įsigalioja 2022-06-08)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Vidaus saugumo fondo 2021–2027 metų programos veiklos peržiūros plano rengimo metodikos patvirtinimo
(2022-06-07 Nr. 1V-420, TAR 2022-06-07, kodas 2022-12312, įsigalioja 2022-06-08)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl studijų programų, studijų kainos ar jos dalies apmokėjimo arba teikiamos paramos dydžių ir planuojamo studentų skaičiaus 2022 m. nustatymo
(2022-06-03 Nr. V-438, TAR 2022-06-03, kodas 2022-12219, įsigalioja 2022-06-04)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2014 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. V-334 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-07 Nr. EV-168, TAR 2022-06-07, kodas 2022-12280, įsigalioja 2022-06-08)

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Pirkimų specialisto žinių patikrinimo atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-06-06 Nr. 1S-109, TAR 2022-06-07, kodas 2022-12278, įsigalioja 2022-07-01)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2004 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 1B-1204 „Dėl Daiktinių įrodymų, konfiskuotų, į valstybės pajamas perduotų, pripažintų bešeimininkėmis prekių, neturinčių Bendrijos prekių muitinio statuso, realizavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-31 Nr. 1B-407, TAR 2022-06-02, kodas 2022-11973, įsigalioja 2022-06-03)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Žinynų taikymo
(2022-05-31 Nr. 1B-408, TAR 2022-06-01, kodas 2022-11848, įsigalioja 2022-06-02)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl proginės 2 eurų monetos, skirtos Erasmus programos 35-mečiui, paskelbimo mokėjimo ir atsiskaitymo priemone ir išleidimo į apyvartą
(2022-06-02 Nr. 03-80, TAR 2022-06-03, kodas 2022-12216, įsigalioja 2022-06-04)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl kolekcinės 10 eurų monetos „Nėra Planetos B“, skirtos gamtos apsaugai, etalono patvirtinimo, paskelbimo mokėjimo priemone Lietuvos Respublikoje ir išleidimo į apyvartą
(2022-06-02 Nr. 03-81, TAR 2022-06-03, kodas 2022-12217, įsigalioja 2022-06-04)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl tam tikrų dydžių, nustatytų Lietuvos Respublikos draudimo įstatyme, indeksavimo
(2022-06-02 Nr. 03-86, TAR 2022-06-03, kodas 2022-12218, įsigalioja 2022-10-19)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. B1-738 „Dėl Gyvūninio maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-02 Nr. B1-413, TAR 2022-06-02, kodas 2022-12080, įsigalioja 2022-07-01)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl 2023–2025 metų salmoneliozės kontrolės vištų dedeklių ūkiuose programos patvirtinimo
(2022-06-02 Nr. B1-416, TAR 2022-06-02, kodas 2022-12087, įsigalioja 2022-06-03)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl 2023–2025 metų salmoneliozės kontrolės veislinių vištų ūkiuose programos patvirtinimo
(2022-06-02 Nr. B1-417, TAR 2022-06-02, kodas 2022-12088, įsigalioja 2022-06-03)

Valstybinės augalininkystės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2022 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. A1-123 „Dėl Nacionalinio 2022 metų augalų veislių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-02 Nr. A1-312, TAR 2022-06-02, kodas 2022-11962, įsigalioja 2022-06-03)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2007 m. birželio 1 d. įsakymo Nr. 1K-87 „Dėl Bazinio mokėjimo už pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas ataskaitų formų tvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-02 Nr. 1K-181, TAR 2022-06-02, kodas 2022-12079, įsigalioja 2022-06-03)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2007 m. birželio 1 d. įsakymo Nr. 1K-87 „Dėl bazinio mokėjimo už pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas ataskaitų formų tvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-03 Nr. 1K-185, TAR 2022-06-03, kodas 2022-12233, įsigalioja 2022-06-04)

Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2011 m. vasario 23 d. įsakymo Nr. 1A-159 „Dėl Farmacinių formų standartinių terminų ir jų trumpųjų pavadinimų sąrašo, Sudėtinių farmacinių formų standartinių terminų sąrašo, Sudėtinių standartinių terminų sąrašo, Talpyklių, uždorių ir vartojimo įtaisų standartinių terminų sąrašo, Vartojimo būdų ir metodų standartinių terminų sąrašo, Sudėtinių pakuočių standartinių terminų sąrašo bei Pateikimo vienetų standartinių terminų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-01 Nr. (1.72E)1A-583, TAR 2022-06-01, kodas 2022-11892, įsigalioja 2022-06-02)

Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos sveikatos priežiūros specialistų kompetencijų platformos informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo
(2022-06-06 Nr. T1-1869, TAR 2022-06-06, kodas 2022-12255, įsigalioja 2022-07-01)

Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2015 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. T1-1024 „Dėl Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos informacinės sistemos, Sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo informacinės sistemos ir Sveikatos priežiūros technologijų, susijusių su medicinos prietaisais, valdymo informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-06 Nr. T1-1871, TAR 2022-06-06, kodas 2022-12256, įsigalioja 2022-07-01)

Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Asmenų (klientų) aptarnavimo Aplinkos apsaugos agentūroje standarto patvirtinimo
(2022-06-01 Nr. AV-138, TAR 2022-06-01, kodas 2022-11859, įsigalioja 2022-06-02)

Lietuvos kultūros tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Sričių ir programų projektų paraiškų formų ir jų priedų patvirtinimo
(2022-06-07 Nr. KMPF-57(1.15E), TAR 2022-06-07, kodas 2022-12293, įsigalioja 2022-06-08)

Lietuvos kultūros tarybos pirmininko nutarimas
Dėl sričių ir programų projektų vertinimo prioritetų ir (ar) kriterijų balų aprašų patvirtinimo
(2022-06-07 Nr. 4LKT-15(1.3E), TAR 2022-06-07, kodas 2022-12291, įsigalioja 2022-06-08)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl LITGRID AB elektros energijos gamintojų pasinaudojimo elektros perdavimo tinklais tvarkos aprašo tvirtinimo
(2022-06-03 Nr. O3E-832, TAR 2022-06-03, kodas 2022-12223, įsigalioja 2022-06-04)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros energijos gamintojų pasinaudojimo elektros skirstomaisiais tinklais tvarkos aprašo tvirtinimo
(2022-06-03 Nr. O3E-833, TAR 2022-06-03, kodas 2022-12224, įsigalioja 2022-06-04)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros energijos persiuntimo paslaugos kainų ir jų taikymo tvarkos paskelbimo
(2022-06-07 Nr. O3E-860, TAR 2022-06-07, kodas 2022-12299, įsigalioja 2022-06-08)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl UAB „Ignitis“ elektros energijos visuomeninės kainos viršutinės ribos 2022 m. II pusmečiui nustatymo buitiniams vartotojams, perkantiems elektros energiją iš vidutinės ir žemos įtampos tinklų
(2022-06-07 Nr. O3E-861, TAR 2022-06-07, kodas 2022-12300, įsigalioja 2022-06-08)

Informacinės visuomenės plėtros komiteto direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybės informacinių išteklių perkėlimo į valstybės informacinių technologijų infrastruktūrą rekomenduojamų veiksmų sąrašo patvirtinimo
(2022-06-02 Nr. T-54(2022), TAR 2022-06-02, kodas 2022-12093, įsigalioja 2022-06-03)

Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus 2020 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. V-60 „Dėl Atitikties mokslinių tyrimų etikai vertinimo gairių tvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-06 Nr. V-16, TAR 2022-06-06, kodas 2022-12242, įsigalioja 2022-06-07)

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Kvietimo teikti paraiškas mokslinėms išvykoms į Norvegijos Karalystę, Islandijos Respubliką ar Lichtenšteino Kunigaikštystę kompensuoti iš 2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos „Moksliniai tyrimai“ dvišalio bendradarbiavimo fondo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-06-02 Nr. V-344, TAR 2022-06-03, kodas 2022-12123, įsigalioja 2022-06-04)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 6 d. įsakymo Nr. 2BE-233 „Dėl Locmanų stažuočių, egzaminavimo ir kvalifikacinių reikalavimų, kuriuos atitinkantys asmenys įgyja teisę vesti tam tikrų dydžių laivus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-02 Nr. 2BE-152, TAR 2022-06-02, kodas 2022-12092, įsigalioja 2022-06-03)


<< Atgal