Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 24

2022 m. birželio 15 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2022 m. birželio 8 d. – birželio 14 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1012 pakeitimo įstatymas
(2022-05-24 Nr. XIV-1119, TAR 2022-06-10, kodas 2022-12611, įsigalioja 2022-09-01)

Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 6 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-05-24 Nr. XIV-1120, TAR 2022-06-10, kodas 2022-12612, įsigalioja 2022-09-01)

Lietuvos Respublikos asmenų delegavimo į tarptautines ir Europos Sąjungos institucijas ar užsienio valstybių institucijas įstatymo Nr. X-1262 1, 2, 12 ir 25 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo priedo pripažinimo netekusiu galios įstatymas
(2022-05-24 Nr. XIV-1121, TAR 2022-06-10, kodas 2022-12613, įsigalioja 2022-09-01)

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo Nr. VIII-723 61 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-05-24 Nr. XIV-1122, TAR 2022-06-10, kodas 2022-12614, įsigalioja 2022-09-01)

Lietuvos Respublikos žvalgybos įstatymo Nr. VIII-1861 64-1 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-05-24 Nr. XIV-1123, TAR 2022-06-10, kodas 2022-12615, įsigalioja 2022-09-01)

Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo Nr. I-599 37-5 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-05-24 Nr. XIV-1124, TAR 2022-06-10, kodas 2022-12617, įsigalioja 2022-09-01)

Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 17 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-05-24 Nr. XIV-1125, TAR 2022-06-10, kodas 2022-12617, įsigalioja 2022-09-01)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 22 d. nutarimo Nr. 67 „Dėl Alkoholio produktų gamybos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-08 Nr. 600, TAR 2022-06-08, kodas 2022-12366, įsigalioja 2022-06-09)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 21 d. nutarimo Nr. 1096 „Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2022-06-08 Nr. 606, TAR 2022-06-09, kodas 2022-12513, įsigalioja 2022-06-10)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. sausio 30 d. nutarimo Nr. 92 „Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2022-06-08 Nr. 607, TAR 2022-06-09, kodas 2022-12514, įsigalioja 2022-06-10)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. gegužės 15 d. nutarimo Nr. 487 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės institucijų, įstaigų ir kitų subjektų veiklos Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijoje“ pakeitimo
(2022-06-08 Nr. 614, TAR 2022-06-13, kodas 2022-12662, įsigalioja 2022-06-14)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 11 d. nutarimo Nr. 393 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės institucijų ir įstaigų veiklos tarptautinėse organizacijose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-08 Nr. 615, TAR 2022-06-13, kodas 2022-12663, įsigalioja 2022-06-14)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2020 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. 1K-30 „Dėl Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2022-06-08 Nr. 1K-205, TAR 2022-06-08, kodas 2022-12317, įsigalioja 2022-06-09)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2008 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 1K-455 „Dėl Privalomojo bendrojo sąskaitų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-13 Nr. 1K-211, TAR 2022-06-13, kodas 2022-12682, įsigalioja 2022-06-14)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2018 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. 1K-206 „Dėl biudžeto sudarymo ir vykdymo formų“ pakeitimo
(2022-06-14 Nr. 1K-213, TAR 2022-06-14, kodas 2022-12745, įsigalioja 2022-06-15)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2007 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 1K-388 „Dėl Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 1-ojo standarto patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-14 Nr. 1K-215, TAR 2022-06-14, kodas 2022-12746, įsigalioja 2022-06-15)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2007 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 1K-378 „Dėl Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 2-ojo standarto patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-14 Nr. 1K-216, TAR 2022-06-14, kodas 2022-12748, įsigalioja 2022-06-15)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2008 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. 1K-174 „Dėl Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 12-ojo standarto patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-14 Nr. 1K-217, TAR 2022-06-14, kodas 2022-12751, įsigalioja 2022-06-15)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2008 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. 1K-238 „Dėl Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 13-ojo standarto patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-14 Nr. 1K-218, TAR 2022-06-14, kodas 2022-12752, įsigalioja 2022-06-15)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2008 m. vasario 8 d. įsakymo Nr. 1K-058 „Dėl Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 7-ojo standarto patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-14 Nr. 1K-219, TAR 2022-06-14, kodas 2022-12756, įsigalioja 2022-06-15)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2008 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. 1K-233 „Dėl Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 16-ojo standarto patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-14 Nr. 1K-220, TAR 2022-06-14, kodas 2022-12757, įsigalioja 2022-06-15)

Finansų ministro įsakymas
Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 30-ojo standarto patvirtinimo
(2022-06-14 Nr. 1K-221, TAR 2022-06-14, kodas 2022-12758, įsigalioja 2022-06-15)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2022 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 1K-22 „Dėl 2022 metų pažangos lėšų perskirstymo“ pakeitimo
(2022-06-14 Nr. 1K-222, TAR 2022-06-14, kodas 2022-12759, įsigalioja 2022-06-15)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2012 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. 1k-046 „Dėl Dalies gyventojų pajamų mokesčio sumos pervedimo pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymą paramos gavėjams ir politinėms partijoms tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-14 Nr. 1K-223, TAR 2022-06-14, kodas 2022-12760, įsigalioja 2022-06-15)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. lapkričio 13 d. įsakymo Nr. A1-306 „Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-08 Nr. A1-389, TAR 2022-06-08, kodas 2022-12323, įsigalioja 2022-07-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos socialinės sutelkties plėtros programos pažangos priemonės Nr. 09-003-02-02-02 „Sukurti tvarią nestacionarios ilgalaikės priežiūros sistemą“ aprašo patvirtinimo
(2022-06-08 Nr. A1-392, TAR 2022-06-08, kodas 2022-12324, įsigalioja 2022-06-09)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos šeimos politikos stiprinimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 09-004-02-05-01 „Gerinti socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą, didinti socialinės paramos veiksmingumą kriziniais atvejais šeimoje“ aprašo patvirtinimo
(2022-06-08 Nr. A1-393, TAR 2022-06-08, kodas 2022-12325, įsigalioja 2022-06-09)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įtraukios darbo rinkos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 09-001-02-03-05 „Tobulinti kovos su nelegaliu ir nedeklaruotu darbu priemones“ aprašo patvirtinimo
(2022-06-10 Nr. A1-397, TAR 2022-06-10, kodas 2022-12620, įsigalioja 2022-06-11)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. A1-715 „Dėl Užimtumo didinimo programos, skirtos užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modeliui įgyvendinti, rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-13 Nr. A1-401, TAR 2022-06-13, kodas 2022-12690, įsigalioja 2022-06-14)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Teisingumo ministro įsakymas
Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro ir teisingumo ministro 2020 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. A1-939/1R-324 „Dėl iš pataisos įstaigų paleidžiamų (paleistų) asmenų socialinės integracijos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-14 Nr. A1-405/1R-235, TAR 2022-06-14, kodas 2022-12743, įsigalioja 2022-07-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. A1-254 „Dėl Kompensacijų už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, apskaičiavimo ir išmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-14 Nr. A1-407, TAR 2022-06-14, kodas 2022-12736, įsigalioja 2022-06-15)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ūkio ministro 2017 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. 4-562 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.2.1-LVPA-V-826 „Tarptautiškumas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-13 Nr. 4-820, TAR 2022-06-13, kodas 2022-12688, įsigalioja 2022-06-14)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. vasario 15 d. įsakymo Nr. 4-251 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 5 patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-13 Nr. 4-823, TAR 2022-06-13, kodas 2022-12689, įsigalioja 2022-06-14)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr. D1-223 „Dėl Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų fiziniams asmenims, diegiantiems atsinaujinančius energijos išteklius gyvenamuosiuose namuose, pakeičiant iškastinį kurą naudojančius šilumos gamybos įrenginius, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-08 Nr. D1-176, TAR 2022-06-08, kodas 2022-12338, įsigalioja 2022-06-09)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. rugpjūčio 17 d. įsakymo Nr. D1-471 „Dėl Klimato kaitos programos priemonės fiziniams asmenims „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės) panaudojimas nepasiturinčių fizinių asmenų elektros energijos reikmėms ir (ar) iškastinį kurą naudojančių šilumos įrenginių pakeitimui“ tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-08 Nr. D1-177, TAR 2022-06-08, kodas 2022-12350, įsigalioja 2022-06-09)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. gegužės 11 d. įsakymo Nr. D1-269 „Dėl Klimato kaitos programos priemonės „Visuomeninio transporto ir darnaus judumo skatinimas (paspirtukai, dviračiai, dalijimosi paslauga ir pan.)“ tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-09 Nr. D1-179, TAR 2022-06-09, kodas 2022-12525, įsigalioja 2022-06-10)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. spalio 11 d. įsakymo Nr. D1-605 „Dėl Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų fiziniams asmenims mažiau taršių judumo priemonių įsigijimui skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-09 Nr. D1-180, TAR 2022-06-09, kodas 2022-12553, įsigalioja 2022-06-10)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastro naudotojų administravimo taisyklių, Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastro saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklių, Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastro veiklos tęstinumo valdymo plano patvirtinimo
(2022-06-14 Nr. D1-183, TAR 2022-06-14, kodas 2022-12721, įsigalioja 2022-06-15)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl saugomų gamtos paveldo objektų paskelbimo ir jų ribų schemų patvirtinimo
(2022-06-14 Nr. D1-184, TAR 2022-06-14, kodas 2022-12727, įsigalioja 2022-06-15)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. D1-1053 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-14 Nr. D1-185, TAR 2022-06-14, kodas 2022-12728, įsigalioja 2022-06-15)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 7 d. įsakymo Nr. D1-262 „Dėl Teritorijos planavimo sąlygų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-14 Nr. D1-186, TAR 2022-06-14, kodas 2022-12737, įsigalioja 2022-06-15)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. gegužės 28 d. įsakymo Nr. V-800 „Dėl Tarptautinių aukšto meistriškumo sporto varžybų finansavimo konkurso būdo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-08 Nr. V-945, TAR 2022-06-08, kodas 2022-12321, įsigalioja 2022-06-09)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2010 m. vasario 19 d. įsakymo Nr. V-223 „Dėl Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro objektų kodavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-08 Nr. V-947, TAR 2022-06-08, kodas 2022-12322, įsigalioja 2022-06-09)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2015 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. V-380 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinio stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-09 Nr. V-951, TAR 2022-06-13, kodas 2022-12664, įsigalioja 2022-06-14)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-04-03 „Sukurti rinkos poreikius atliepiančią profesinio ugdymo sistemą“ aprašo patvirtinimo
(2022-06-09 Nr. V-952, TAR 2022-06-09, kodas 2022-12548, įsigalioja 2022-06-10)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymo Nr. V-925 „Dėl Profesinio mokymo programų rengimo ir registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-09 Nr. V-954, TAR 2022-06-09, kodas 2022-12549, įsigalioja 2022-06-10)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos 2022 metų valstybės biudžeto lėšų, skirtų biudžetinių įstaigų vadovaujančių darbuotojų darbo užmokesčiui, padidinus jų minimalius pareiginės algos koeficientus nuo 2022 m. sausio 1 d., mokėti, paskirstymo pagal valstybines švietimo įstaigas patvirtinimo
(2022-06-13 Nr. V-965, TAR 2022-06-13, kodas 2022-12666, įsigalioja 2022-06-14)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. rugpjūčio 18 d. įsakymo Nr. V-1252 „Dėl mokslo ir studijų institucijos skyrimo atstovauti Lietuvai Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciume „INSTRUCT“ ir Lietuvos narystės Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciume „INSTRUCT“ plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-13 Nr. V-967, TAR 2022-06-13, kodas 2022-12668, įsigalioja 2022-06-14)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Pedagogų bendruomenės asociacijų projektų, skirtų stiprinti priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo pedagogų kompetencijas įgyvendinti atnaujintas bendrąsias programas, atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir lėšų skyrimo
(2022-06-13 Nr. V-969, TAR 2022-06-13, kodas 2022-12669, įsigalioja 2022-06-14)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. V-2721 „Dėl 2022 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-08 Nr. V-1053, TAR 2022-06-08, kodas 2022-12336, įsigalioja 2022-06-10)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. birželio 3 d. įsakymo Nr. V-654 „Dėl Informacijos apie pažeidimus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijoje teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-08 Nr. V-1054, TAR 2022-06-09, kodas 2022-12528, įsigalioja 2022-06-10)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. V-2921 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 170:2020 „Išplėstinės praktikos vaistininkas“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-08 Nr. V-1055, TAR 2022-06-08, kodas 2022-12337, įsigalioja 2022-06-09)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. V-281 „Dėl Sveikatos priežiūros paslaugų dėl covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-09 Nr. V-1059, TAR 2022-06-09, kodas 2022-12517, įsigalioja 2022-06-10)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. V-234 „Dėl Ortopedijos techninių priemonių ir medicinos priemonių kompensavimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-10 Nr. V-1064, TAR 2022-06-10, kodas 2022-12609, įsigalioja 2022-06-11)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. V-158 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis finansuojamo pozitronų emisijos tomografijos tyrimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-10 Nr. V-1065, TAR 2022-06-10, kodas 2022-12610, įsigalioja 2022-06-11)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. vasario 15 d. įsakymo Nr. V-181 „Dėl Reumatoidinio artrito gydymo vaistais, kurių įsigijimo išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-10 Nr. V-1066, TAR 2022-06-10, kodas 2022-12634, įsigalioja 2022-06-11)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. V-638 „Dėl Interneto svetainių, kuriose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-10 Nr. V-1068, TAR 2022-06-10, kodas 2022-12644, įsigalioja 2022-06-11)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. 159 „Dėl Vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kompensavimo sąrašus ir jų keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-13 Nr. V-1070, TAR 2022-06-13, kodas 2022-12694, įsigalioja 2022-06-14)

Teisingumo ministro ir Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro ir vidaus reikalų ministro 2012 m. liepos 18 d. įsakymo Nr. 1R-193/1V-536 „Dėl Probacijos tarnybų ir policijos bendradarbiavimo vykdant laisvės apribojimo bausmę taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-06-14 Nr. 1R-236/1V-429, TAR 2022-06-14, kodas 2022-12738, įsigalioja 2022-06-15)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. 3-289 „Dėl Leidimų naudotis valstybinės reikšmės keliais važiuojant didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-10 Nr. 3-296, TAR 2022-06-10, kodas 2022-12618, įsigalioja 2022-06-11)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl 2021–2030 metų branduolinės energetikos objektų eksploatavimo nutraukimo ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-002-06-09-04 „Galutinai sutvarkyti labai mažai, mažai ir vidutiniškai radioaktyvias atliekas“ aprašo patvirtinimo
(2022-06-03 Nr. 1-184, TAR 2022-06-08, kodas 2022-12354, įsigalioja 2022-06-09)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės radioaktyviųjų atliekų tvarkymo paslaugų tarifų patvirtinimo
(2022-06-10 Nr. 1-186, TAR 2022-06-10, kodas 2022-12628, įsigalioja 2022-06-11)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl 2021–2030 metų branduolinės energetikos objektų eksploatavimo nutraukimo ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-002-06-09-06 „Sukurti smulkiųjų radioaktyviųjų atliekų darytojų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo po 2038 metų modelį“ aprašo patvirtinimo
(2022-06-10 Nr. 1-189, TAR 2022-06-10, kodas 2022-12637, įsigalioja 2022-06-11)

Žemės ūkio ministro ir Aplinkos ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2012 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. 3D-330/D1-401 „Dėl Aštriašnipių eršketų populiacijos atkūrimo Lietuvoje 2012–2020 metais programos patvirtinimo“ pakeitimo  
(2022-06-07 Nr. 3D-385/D1-166, TAR 2022-06-08, kodas 2022-12357, įsigalioja 2022-06-09)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl 2021 m. susietosios paramos už sėklines bulves mokėjimo
(2022-06-10 Nr. 3D-391, TAR 2022-06-10, kodas 2022-12641, įsigalioja 2022-06-11)

Užsienio reikalų ministro įsakymas
Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos užsienyje matomos ir įtakingos Lietuvos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 14-001-09-01-02 „Didinti Lietuvos žinomumą ir įtaką tarptautinėje bendruomenėje“ aprašo patvirtinimo
(2022-06-09 Nr. V-194, TAR 2022-06-09, kodas 2022-12490, įsigalioja 2022-06-10)

Užsienio reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2014 m. balandžio 17 d. įsakymo Nr. V-62 „Dėl Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-09 Nr. V-195, TAR 2022-06-09, kodas 2022-12491, įsigalioja 2022-06-10)

Užsienio reikalų ministro įsakymas
Dėl Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos fondo veiklos aprašo patvirtinimo
(2022-06-09 Nr. V-197, TAR 2022-06-09, kodas 2022-12492, įsigalioja 2022-06-10)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2020 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. 1V-1163 „Dėl 2021–2023 metų valstybinio lygio civilinės saugos pratybų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-13 Nr. 1V-424, TAR 2022-06-13, kodas 2022-12696, įsigalioja 2022-06-14)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2015 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. 1V-164 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-14 Nr. 1V-427, TAR 2022-06-14, kodas 2022-12731, įsigalioja 2022-06-15)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Viešojo saugumo stiprinimo 2022–2030 metų plėtros programos pažangos priemonės NR. 07-018-10-06-01 „Stiprinti ES išorės sienos ir neteisėtos migracijos kontrolės pajėgumus ir gebėjimus“ aprašo patvirtinimo
(2022-06-14 Nr. 1V-431, TAR 2022-06-14, kodas 2022-12741, įsigalioja 2022-06-15)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl 2022–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Viešojo valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 01-001-08-03-01 „Sukurti modernią viešojo valdymo institucijų žmogiškųjų išteklių valdysenos sistemą“ aprašo patvirtinimo
(2022-06-14 Nr. 1V-432, TAR 2022-06-14, kodas 2022-12742, įsigalioja 2022-06-15)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2022 m. balandžio 1 d. įsakymo Nr. V-290 „Dėl Lietuvos kariuomenės veterano vardo suteikimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-09 Nr. V-456, TAR 2022-06-10, kodas 2022-12607, įsigalioja 2022-06-11)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. balandžio 17 d. įsakymo Nr. V-111 „Dėl Specialaus apmokestinimo momento taikymo tvarkos“ pakeitimo
(2022-06-13 Nr. VA-55, TAR 2022-06-13, kodas 2022-12681, įsigalioja 2022-06-14)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. V-103 „Dėl paramos teikimo metinės ataskaitos FR0477 formos, paramos gavimo ir panaudojimo metinės ataskaitos FR0478 formos ir jų užpildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-14 Nr. VA-57, TAR 2022-06-14, kodas 2022-12762, įsigalioja 2022-06-15)

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Laikinojo įdarbinimo įmonių atitikties nustatytiems kriterijams ir ketinimo tęsti laikinojo įdarbinimo veiklą pranešimo pateikimo Lietuvos Respublikos valstybinei darbo inspekcijai
(2022-06-07 Nr. EV-172, TAR 2022-06-08, kodas 2022-12358, įsigalioja 2022-06-09)

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2020 m. birželio 10 d. įsakymo Nr. V4-124 „Dėl Nemokumo administratorių atitikties Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo reikalavimams kontrolės aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-03 Nr. V4-79, TAR 2022-06-09, kodas 2022-12494, įsigalioja 2022-06-10)

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Trečiosiose valstybėse įgytų nemokumo administratoriaus profesinių kvalifikacijų pripažinimo Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-06-06 Nr. V4-82, TAR 2022-06-09, kodas 2022-12495, įsigalioja 2022-06-10)

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2019 m. vasario 1 d. įsakymo Nr. 1S-25 „Dėl Pirkimų ir koncesijų priežiūros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-08 Nr. 1S-114, TAR 2022-06-08, kodas 2022-12368, įsigalioja 2022-06-09)

Nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2017 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. BRA-152 „Dėl 2014–2020 m. programinio laikotarpio vietos projektų, pateiktų po 2017 m. rugsėjo 1 d. pagal vietos plėtros strategijas, įgyvendinamas bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo procedūros aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-08 Nr. BR1-170, TAR 2022-06-10, kodas 2022-12633, įsigalioja 2022-06-11)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl UAB „Ignitis“ 2022 m. visuomeninių elektros energijos kainų ir jų taikymo tvarkos paskelbimo ir visuomeninių elektros energijos kainų diferencijavimo metodikos derinimo
(2022-06-08 Nr. O3E-862, TAR 2022-06-08, kodas 2022-12353, įsigalioja 2022-06-09)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. 1-342 „Dėl Gyventojų perspėjimo ir informavimo informacinės sistemos nuostatų ir Gyventojų perspėjimo ir informavimo informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-10 Nr. 1-362, TAR 2022-06-10, kodas 2022-12608, įsigalioja 2022-06-11)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2005 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 1K-81 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-08 Nr. 1K-187, TAR 2022-06-08, kodas 2022-12329, įsigalioja 2022-06-09)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2015 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. 1K-308 „Dėl Kitų Europos Sąjungos šalių apdraustųjų Lietuvoje gautų išmokų natūra kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-10 Nr. 1K-191, TAR 2022-06-10, kodas 2022-12638, įsigalioja 2022-06-11)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl finansų ministro 2017 m. kovo 10 d. įsakymo Nr. 1K-95 „Dėl Audito priežiūros komiteto nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-08 Nr. 1K-204, TAR 2022-06-08, kodas 2022-12316, įsigalioja 2022-06-09)

Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Asmenų skundų dėl Aplinkos apsaugos agentūros priimtų administracinių sprendimų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-06-10 Nr. AV-143, TAR 2022-06-10, kodas 2022-12630, įsigalioja 2022-06-11)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2019 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. B1-963 „Dėl Pasienio veterinarijos postų sąrašo ir negyvūninio maisto ir pašarų kontrolės punktų, tolesnio vežimo punktų, išleidimo į laisvą apyvartą punktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-09 Nr. B1-440, TAR 2022-06-09, kodas 2022-12535, įsigalioja 2022-06-10)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. B1-574 „Dėl Laboratorinių tyrimų įkainių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-10 Nr. B1-447, TAR 2022-06-14, kodas 2022-12735, įsigalioja 2022-06-15)

Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas
Dėl specialaus ženklo, naudojamo per išankstinį balsavimą, formos patvirtinimo
(2022-06-09 Nr. Sp-46, TAR 2022-06-09, kodas 2022-12524, įsigalioja 2022-06-10)

Informacinės visuomenės plėtros komiteto direktoriaus įsakymas
Dėl Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2008 m. rugpjūčio 8 d. įsakymo Nr. T-139 „Dėl Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-06-13 Nr. T-57(2022), TAR 2022-06-13, kodas 2022-12692, įsigalioja 2022-06-14)

Lietuvos kultūros tarybos nutarimas
Dėl Pareiškimo apie nusišalinimą formos patvirtinimo
(2022-06-09 Nr. 4LKT-17(1.3E), TAR 2022-06-09, kodas 2022-12510, įsigalioja 2022-06-10)

Valstybės kontrolieriaus įsakymas
Dėl valstybės kontrolieriaus 2021 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. VE-134 „Dėl Asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Valstybės kontrolėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-08 Nr. VE-81, TAR 2022-06-08, kodas 2022-12330, įsigalioja 2022-06-09)

Valstybės kontrolieriaus įsakymas
Dėl valstybės kontrolieriaus 2021 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. VE-123 „Dėl Asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Valstybės kontrolėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-09 Nr. VE-84, TAR 2022-06-09, kodas 2022-12540, įsigalioja 2022-06-10)

Lošimų priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Dokumentų, kurių reikia leidimams gauti ir lošimų organizavimo reglamentams tvirtinti, pateikimo rekomendacijų patvirtinimo
(2022-06-14 Nr.  DIE-402, TAR 2022-06-14, kodas 2022-12749, įsigalioja 2022-07-01)

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2017 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. 1V-105 „Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos pasitikėjimo linijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-10 Nr. 1V-91, TAR 2022-06-14, kodas 2022-12732, įsigalioja 2022-06-15)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Prašymo suteikti teisę rengti vidaus vandenų transporto specialistus ir (ar) motorinių pramoginių laivų laivavedžius formos patvirtinimo
(2022-06-09 Nr. 2BE-159, TAR 2022-06-09, kodas 2022-12529, įsigalioja 2022-06-10)

Jaunimo reikalų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugas teikiančių organizacijų veiklos programų finansavimo 2023-2024 metais konkurso nuostatų patvirtinimo
(2022-06-10 Nr. 2V-163 (1.4), TAR 2022-06-10, kodas 2022-12640, įsigalioja 2022-06-11)

Policijos departamento sprendimas
Dėl Ekspertų komisijos daiktų ir įrenginių modelių ginklams, ginklų priedėliams, šaudmenims, jų dalims ir konkrečiai jų kategorijai priskirti 2020 m. spalio 19 d. sprendimo 5-IN-1 „Dėl daiktų ir įrenginių modelių priskyrimo ginklams, ginklų priedėliams, šaudmenims, jų dalims ir konkrečiai jų kategorijai“ pakeitimo
(2022-06-14 Nr. 5-V4-2, TAR 2022-06-14, kodas 2022-12739, įsigalioja 2022-06-15)


<< Atgal