Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 25

2022 m. birželio 22 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2022 m. birželio 15 d. – birželio 21 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo Nr. I-172 7 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-06-07 Nr. XIV-1129, TAR 2022-06-17 kodas 2022-13117, įsigalioja 2025-01-01)

LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINĖS SUTARTYS

Užsienio reikalų ministerijos pranešimas
Dėl tarptautinės sutarties nebegaliojimo
(2022-06-20 Nr. (22.35E)3-4003, TAR 2022-06-20 kodas 2022-13188, įsigalioja 2022-06-20)

Užsienio reikalų ministerijos pranešimas
Dėl tarptautinės sutarties įsigaliojimo
(2022-06-20 Nr. (22.35E)3-4004, TAR 2022-06-20 kodas 2022-13189, įsigalioja 2022-06-20)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. lapkričio 30 d. nutarimo Nr. 972 „Dėl Prekybos valstybiniuose miškuose pagaminta žaliavine mediena ir miško kirtimo liekanomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-15 Nr. 623, TAR 2022-06-16 kodas 2022-12897, įsigalioja 2022-06-17)

Vyriausybės nutarimas
Dėl steigiamų valstybinių draustinių ribų planų rengimo pradžios ir planavimo tikslų
(2022-06-15 Nr. 627, TAR 2022-06-16 kodas 2022-12966, įsigalioja 2022-06-17)

Vyriausybės nutarimas
Dėl valstybinių draustinių ribų planų pakeitimo rengimo pradžios ir planavimo tikslų
(2022-06-15 Nr. 628, TAR 2022-06-16 kodas 2022-12967, įsigalioja 2022-06-17)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimo Nr. 649 „Dėl Sutikimo vykdyti užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) išdavimo, galiojimo sustabdymo ir galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-15 Nr. 629, TAR 2022-06-16 kodas 2022-12968, įsigalioja 2022-06-17)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Inventorizacijos taisyklių patvirtinimo
(2022-06-15 Nr. 630, TAR 2022-06-17 kodas 2022-13072, įsigalioja 2022-06-18)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Šiaurės atlanto sutarties organizacijos šalių vadovų susitikimo Lietuvoje 2023 metais organizavimo
(2022-06-15 Nr. 632, TAR 2022-06-17 kodas 2022-13073, įsigalioja 2022-06-18)

Vyriausybės nutarimas
Dėl valstybės perskolinamos paskolos investicijų projektui, bendrai finansuojamam iš Europos Sąjungos fondų lėšų, finansuoti suteikimo
(2022-06-15 Nr. 635, TAR 2022-06-17 kodas 2022-13098, įsigalioja 2022-06-18)

Vyriausybės nutarimas
Dėl valstybinės miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis teritorijose, skirtose krašto apsaugos tikslams
(2022-06-15 Nr. 636, TAR 2022-06-20 kodas 2022-13186, įsigalioja 2022-06-21)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 26 d. nutarimo Nr. 670 „Dėl Licencijų prekiauti antikvariniais daiktais išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-15 Nr. 638, TAR 2022-06-20 kodas 2022-13199, įsigalioja 2022-11-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 15 d. nutarimo Nr. 1102 „Dėl Europos infrastruktūros tinklų priemonės įgyvendinimo Lietuvos Respublikoje“ pakeitimo
(2022-06-15 Nr. 641, TAR 2022-06-21, kodas 2022-13300, įsigalioja 2022-06-22)

TEISMŲ SPRENDIMAI, NUTARIMAI, IŠVADOS

Konstitucinio Teismo nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo įstatymo atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai
(2022-06-17 Nr. KT78-N7/2022, TAR 2022-06-17, kodas 2022-13127, įsigalioja 2022-06-17)

Konstitucinio Teismo nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 18 straipsnio (2021 m. kovo 23 d. redakcija) 2 dalies atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai
(2022-06-21 Nr.  KT79-N8/2022, TAR 2022-06-21, kodas 2022-13291, įsigalioja 2022-06-21)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2015 m. liepos 8 d. įsakymo Nr. 1K-227 „Dėl Kitų valstybių narių turto arba verslo vertintojų, siekiančių vertinti turtą arba verslą Lietuvos Respublikoje įsisteigus ar laikinai arba kartais, profesinės kvalifikacijos pripažinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-16 Nr. 1K-226, TAR 2022-06-16 kodas 2022-12882, įsigalioja 2022-06-17)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2012 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. 1K-264 „Dėl Išorės turto arba verslo vertinimo veikla turinčių teisę verstis asmenų sąrašo sudarymo, tvarkymo ir skelbimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-16 Nr. 1K-227, TAR 2022-06-16 kodas 2022-12883, įsigalioja 2022-06-17)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2021 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 1K-372 „Dėl Finansų ministerijos išlaidų priskyrimo apmokėtinoms iš techninės paramos lėšų išlaidoms“ pakeitimo
(2022-06-17 Nr. 1K-229, TAR 2022-06-17 kodas 2022-13075, įsigalioja 2022-07-01)

Finansų ministro įsakymas
Dėl Oficialiosios statistikos 2021 metų programos I dalies vykdymo ataskaitos patvirtinimo
(2022-06-20 Nr. 1K-234, TAR 2022-06-20 kodas 2022-13178, įsigalioja 2022-06-21)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Vaikų globos (rūpybos) apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-06-15 Nr. A1-410, TAR 2022-06-15 kodas 2022-12798, įsigalioja 2022-07-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. kovo 24 d. įsakymo Nr. A1-145 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-15 Nr. A1-411, TAR 2022-06-15 kodas 2022-12822, įsigalioja 2022-06-16)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. birželio 5 d. įsakymo Nr. A1-319 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-15 Nr. A1-412, TAR 2022-06-16 kodas 2022-12919, įsigalioja 2022-06-15)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. A1-791 „Dėl Socialinės aprėpties didinimo 2020–2023 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-15 Nr. A1-413, TAR 2022-06-15 kodas 2022-12823, įsigalioja 2022-06-16)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Savanoriškos veiklos, skirtos dialogui tarp kartų plėtoti ir vyresnio amžiaus asmenų įtraukčiai į savanorystę skatinti, projektų atrankos konkurso organizavimo 2022 metais nuostatų patvirtinimo
(2022-06-16 Nr. A1-415, TAR 2022-06-16 kodas 2022-12918, įsigalioja 2022-06-17)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. lapkričio 4 d. įsakymo Nr. A1-1077 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų fondo tarybos narių atlygio dydžio ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-20 Nr. A1-418, TAR 2022-06-20 kodas 2022-13193, įsigalioja 2022-06-21)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. gegužės 21 d. įsakymo Nr. A1-286 „Dėl Šeimos kortelės programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-20 Nr. A1-419, TAR 2022-06-20 kodas 2022-13196, įsigalioja 2022-06-21)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. sausio 24 d. įsakymo Nr. A1-52 „Dėl Vaiko gerovės 2022–2023 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-20 Nr. A1-420, TAR 2022-06-20 kodas 2022-13197, įsigalioja 2022-06-21)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įtraukios darbo rinkos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 09-001-02-09-03 „Efektyvinti profesinės rizikos valdymą įmonėse ir savarankiškai dirbant“ aprašo patvirtinimo
(2022-06-21 Nr. A1-421, TAR 2022-06-21, kodas 2022-13296, įsigalioja 2022-06-22)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos šeimos politikos stiprinimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 09-004-02-05-06 „Stiprinti atstovavimą šeimos interesams ir keisti stigmatizuotą visuomenės požiūrį į tam tikras šeimas“ aprašo patvirtinimo
(2022-06-21 Nr. A1-423, TAR 2022-06-21, kodas 2022-13297, įsigalioja 2022-06-22)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2002 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. 56 „Dėl Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-06-21 Nr. A1-424, TAR 2022-06-21, kodas 2022-13298, įsigalioja 2022-07-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. A1-317 „Dėl socialinę globą teikiančių darbuotojų darbo laiko sąnaudų normatyvų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-21 Nr. A1-426, TAR 2022-06-21, kodas 2022-13324, įsigalioja 2022-07-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. A1-171 „Dėl Ginčų dėl neįgalumo lygio ir darbingumo lygio nustatymo nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-21 Nr. A1-427, TAR 2022-06-21, kodas 2022-13325, įsigalioja 2022-06-22)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. A1-658 „Dėl Akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros teikimo reikalavimų ir rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-21 Nr. A1-428, TAR 2022-06-21, kodas 2022-13326, įsigalioja 2022-07-01)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Priemonės „Subsidijos Ukrainos verslo subjektų įsteigtoms darbo vietoms Lietuvos Respublikoje“ sąlygų aprašo patvirtinimo
(2022-06-17 Nr. 4-826, TAR 2022-06-17 kodas 2022-13124, įsigalioja 2022-06-18)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Valstybės ir savivaldybių institucijų valdomų kelių, vedančių į teritorijas, kuriose kuriamos darbo vietos, finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-06-20 Nr. 4-827, TAR 2022-06-20 kodas 2022-13220, įsigalioja 2022-06-21)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ūkio ministro 2015 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. 4-791 „Dėl Degalų įpylimo kolonėlių techninės ir programinės įrangos apsaugos nuo rodmenų klastojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-21 Nr. 4-830, TAR 2022-06-21, kodas 2022-13293, įsigalioja 2023-05-01)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2008 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. 4-459 „Dėl Tam tikrų pavojingųjų medžiagų naudojimo ribojimo elektros ir elektroninėje įrangoje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-21 Nr. 4-831, TAR 2022-06-21, kodas 2022-13294, įsigalioja 2022-06-22)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl žuvų sugavimo verslinės žvejybos įrankiais limitų valstybiniuose vidaus vandens telkiniuose 2022 metais patvirtinimo
(2022-06-15 Nr. D1-188, TAR 2022-06-15 kodas 2022-12788, įsigalioja 2022-06-16)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. D1-624 „Dėl Nacionalinio meteorologinių ir hidrologinių stebėjimų tinklo nustatymo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-20 Nr. D1-191, TAR 2022-06-20 kodas 2022-13179, įsigalioja 2022-06-21)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. D1-291 „Dėl Gamintojų ir importuotojų registravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-20 Nr. D1-192, TAR 2022-06-20 kodas 2022-13183, įsigalioja 2022-06-21)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 9 d. įsakymo Nr. 349 „Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-20 Nr. D1-193, TAR 2022-06-21, kodas 2022-13271, įsigalioja 2022-07-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 3 d. įsakymo Nr. D1-654 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND 86:2007 „Stacionarus aplinkos oro taršos šaltiniai. automatinės matavimo sistemos ir tyrimo metodai“ patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-06-20 Nr. D1-194, TAR 2022-06-20 kodas 2022-13211, įsigalioja 2022-06-21)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. vasario 11 d. įsakymo Nr. D1-68 „Dėl Stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų ir teršalų aplinkos ore ėminių laboratoriniams tyrimams atlikti ėmimo, matavimų ir tyrimų atlikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-20 Nr. D1-195, TAR 2022-06-20 kodas 2022-13213, įsigalioja 2022-06-21)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. D1-710 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-V-013 priemonės „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio gerinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 4 patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-21 Nr. D1-196, TAR 2022-06-21, kodas 2022-13273, įsigalioja 2022-06-22)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. D1-874 „Dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-V-013 priemonės „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio gerinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-21 Nr. D1-197, TAR 2022-06-21, kodas 2022-13275, įsigalioja 2022-06-22)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 5 d. įsakymo Nr. D1-237 „Dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2 APVA-V-013 priemonės „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio gerinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-21 Nr. D1-198, TAR 2022-06-21, kodas 2022-13276, įsigalioja 2022-06-22)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. liepos 30 d. įsakymo Nr. D1-444 „Dėl Planuojamos ūkinės veiklos objekto patikrinimo prieš eksploatavimo pradžią tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-21 Nr. D1-199, TAR 2022-06-21, kodas 2022-13278, įsigalioja 2022-06-22)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 22 d. įsakymo Nr. D1-255 „Dėl Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-21 Nr. D1-200, TAR 2022-06-21, kodas 2022-13313, įsigalioja 2022-07-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. D1-187 „Dėl Aplinkosaugos sąlygų plaukioti paviršiniuose vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis ir plūduriuojančių priemonių įrengimo ir naudojimo, jų statymo ir (arba) švartavimo aplinkosauginių reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-21 Nr. D1-201, TAR 2022-06-21, kodas 2022-13315, įsigalioja 2022-07-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. D1-858 „Dėl Saugomų rūšių informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-21 Nr. D1-202, TAR 2022-06-21, kodas 2022-13317, įsigalioja 2022-07-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. D1-331 „Dėl Specialiosios žvejybos vidaus vandenyse tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-21 Nr. D1-203, TAR 2022-06-21, kodas 2022-13318, įsigalioja 2022-07-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. D1-244 „Dėl Veiklos gamtiniuose ir kompleksiniuose draustiniuose, valstybiniuose parkuose, biosferos rezervatuose poveikio kraštovaizdžiui, gamtos ir nekilnojamosioms kultūros vertybėms vertinimo ir sprendimų dėl jos leistinumo priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-21 Nr. D1-204, TAR 2022-06-21, kodas 2022-13320, įsigalioja 2022-07-01)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. V-1194 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-17 Nr. V-1006, TAR 2022-06-17 kodas 2022-13100, įsigalioja 2022-06-18)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2014 m. spalio 2 d. įsakymo Nr. V-872 „Dėl Rekomendacinių įkainių už pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą, pakartotinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-17 Nr. V-1007, TAR 2022-06-17 kodas 2022-13101, įsigalioja 2022-06-18)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. V-342 „Dėl Lietuvos Respublikos 2022 metų valstybės biudžeto lėšų, skirtų savivaldybių bendrojo ugdymo mokyklų tinklo stiprinimo iniciatyvoms skatinti, paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-21 Nr. V-1014, TAR 2022-06-21, kodas 2022-13261, įsigalioja 2022-06-22)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. V-1193 „Dėl Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-21 Nr. V-1015, TAR 2022-06-21, kodas 2022-13262, įsigalioja 2022-07-01)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. rugpjūčio 18 d. įsakymo Nr. V-1244 „Dėl mokslo ir studijų institucijos skyrimo atstovauti Lietuvai Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciume „ELI“ ir Lietuvos narystės Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciume „ELI“ plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-21 Nr. V-1016, TAR 2022-06-21, kodas 2022-13263, įsigalioja 2022-06-22)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. balandžio 21 d. įsakymo Nr. V-609 „Dėl paramos teikimo Ukrainos piliečių studijoms“ pakeitimo
(2022-06-15 Nr. V-998, TAR 2022-06-15 kodas 2022-12785, įsigalioja 2022-06-16)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl lėšų skyrimo vaikų, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, ugdymui ir pavėžėjimui į mokyklą ir atgal ir šių lėšų paskirstymo pagal savivaldybes ir valstybines mokyklas patvirtinimo
(2022-06-16 Nr. V-999, TAR 2022-06-16 kodas 2022-12884, įsigalioja 2022-06-17)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. V-384 „Dėl Žmogaus imunodeficito viruso ligos diagnostikos ir gydymo, kompensuojamo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-16 Nr. V-1071, TAR 2022-06-16 kodas 2022-12913, įsigalioja 2022-07-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. balandžio 7 d. įsakymo Nr. V-327 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 90:2011 „Dezinfekcijos, dezinsekcijos ir deratizacijos bendrieji saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-16 Nr. V-1073, TAR 2022-06-16 kodas 2022-12914, įsigalioja 2022-07-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. rugpjūčio 11 d. įsakymo Nr. V-488 „Dėl Bendrųjų savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-16 Nr. V-1074, TAR 2022-06-16 kodas 2022-12915, įsigalioja 2022-07-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. V-943 „Dėl Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-16 Nr. V-1075, TAR 2022-06-16 kodas 2022-12916, įsigalioja 2022-06-17)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. V-1032 „Dėl Tarptautinio skiepijimo ar profilaktikos priemonių pažymėjimo pildymo ir išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo
(2022-06-16 Nr. V-1076, TAR 2022-06-16 kodas 2022-12917, įsigalioja 2022-07-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. V-2008 „Dėl Nacionalinio savižudybių prevencijos veiksmų 2020–2024 metų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-16 Nr. V-1077, TAR 2022-06-16 kodas 2022-12921, įsigalioja 2022-07-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. spalio 23 d. įsakymo Nr. V-880 „Dėl Ambulatoriniam gydymui skirtų kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių grupių ir šioms grupėms priskiriamų medicinos pagalbos priemonių jų bazinei kainai apskaičiuoti sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-16 Nr. V-1078, TAR 2022-06-16 kodas 2022-12923, įsigalioja 2022-07-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 18 d įsakymo Nr. 132 „Dėl Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkos“ pakeitimo
(2022-06-16 Nr. V-1079, TAR 2022-06-16 kodas 2022-12924, įsigalioja 2022-07-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. V-1109 „Dėl Asmenų, kurie kreipiasi į asmens sveikatos priežiūros įstaigas dėl psichikos ir elgesio sutrikimų, vartojant narkotines ir psichotropines medžiagas, stebėsenos informacinės sistemos nuostatų ir duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-16 Nr. V-1081, TAR 2022-06-16 kodas 2022-12925, įsigalioja 2022-07-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl 2022–2030 metų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 11-001-02-10-01 „Gerinti grėsmių bei rizikos sveikatai veiksnių valdymą“ aprašo patvirtinimo
(2022-06-16 Nr. V-1082, TAR 2022-06-16 kodas 2022-12926, įsigalioja 2022-06-17)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. spalio 23 d. įsakymo Nr. V-862 „Dėl Sveikatos priežiūros biudžetinių įstaigų medikamentų, aprangos ir patalynės finansinių normatyvų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-06-16 Nr. V-1084, TAR 2022-06-16 kodas 2022-12927, įsigalioja 2022-06-17)

Sveikatos apsaugos ministro ir Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. V-533/A1-189 „Dėl teisės aktų, susijusių su elektroniniais nedarbingumo pažymėjimais bei elektroniniais nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimais, patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-17 Nr. V-1085/A1-416, TAR 2022-06-18 kodas 2022-13135, įsigalioja 2022-07-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. V-955 „Dėl Lietuvos Respublikos vaikų profilaktinių skiepijimų kalendoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-17 Nr. V-1086, TAR 2022-06-17 kodas 2022-13080, įsigalioja 2022-07-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl retų ligų kodavimo orpha kodais
(2022-06-17 Nr. V-1087, TAR 2022-06-17 kodas 2022-13129, įsigalioja 2022-06-18)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. V-897 „Dėl Pasirengimo raupų grėsmei ir raupų valdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-17 Nr. V-1088, TAR 2022-06-17 kodas 2022-13081, įsigalioja 2022-07-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. sausio 22 d. įsakymo Nr. V-37 „Dėl Toksoplazmozės epidemiologinės priežiūros, diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-17 Nr. V-1090, TAR 2022-06-17 kodas 2022-13084, įsigalioja 2022-07-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. sausio 13 d. įsakymo Nr. V-46 „Dėl Sveikatos tausojimo ir stiprinimo politikos gairių įgyvendinimo priemonių 2020-2022 metų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-17 Nr. V-1091, TAR 2022-06-17 kodas 2022-13082, įsigalioja 2022-07-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Ataskaitos apie pasiutligės profilaktiką formos patvirtinimo
(2022-06-17 Nr. V-1094, TAR 2022-06-17 kodas 2022-13083, įsigalioja 2022-06-18)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. liepos 30 d. įsakymo Nr. 357 „Dėl Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos“ pakeitimo
(2022-06-17 Nr. V-1097, TAR 2022-06-17 kodas 2022-13128, įsigalioja 2022-06-18)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1998 m. birželio 18 d. įsakymo Nr. 329 „Dėl bazinių kainų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-17 Nr. V-1099, TAR 2022-06-17 kodas 2022-13130, įsigalioja 2022-06-18)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos pakartotinio sveikatos duomenų naudojimo įstatymo įgyvendinimo
(2022-06-17 Nr. V-1101, TAR 2022-06-17 kodas 2022-13134, įsigalioja 2022-07-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gegužės 9 d. įsakymo Nr. V-436 „Dėl Specializuotų ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kurių išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, ir jų bazinių kainų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-17 Nr. V-1102, TAR 2022-06-17 kodas 2022-13132, įsigalioja 2022-06-18)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. lapkričio 13 d. įsakymo Nr. V-1292 „Dėl psichoterapijos paslaugų teikimo ir apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-17 Nr. V-1103, TAR 2022-06-17 kodas 2022-13133, įsigalioja 2022-06-18)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. Liepos 17 d. Įsakymo Nr. 386 „Dėl Ligų, kuriomis sergantis asmuo negali būti skiriamas vaiko globėju (rūpintoju), sąrašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-06-20 Nr. V-1115, TAR 2022-06-20 kodas 2022-13208, įsigalioja 2022-07-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. V-680 „Dėl teisės verstis siaura medicinos praktika“ pakeitimo
(2022-06-20 Nr. V-1117, TAR 2022-06-20 kodas 2022-13224, įsigalioja 2022-12-31)

Sveikatos apsaugos ministro ir Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Ligų, kuriomis sergantis asmuo negali būti įvaikintoju ir (ar) negali būti skiriamas vaiko globėju (rūpintoju), sąrašo patvirtinimo
(2022-06-21 Nr. V-1123/A1-429, TAR 2022-06-21, kodas 2022-13327, įsigalioja 2022-07-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugpjūčio 28 d. įsakymo Nr. V-910 „Dėl Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-21 Nr. V-1125, TAR 2022-06-21, kodas 2022-13351, įsigalioja 2022-06-22)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2020 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. 1R-72 „Dėl Nuorodų į Europos Sąjungos teisės aktus teikimo teisės aktuose reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-20 Nr. 1R-241, TAR 2022-06-20 kodas 2022-13176, įsigalioja 2022-06-21)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-03 „Įgyvendinti degalų iš AEI gamybos priemones ir plėtoti jų panaudojimo infrastruktūrą transporto sektoriuje“ aprašo patvirtinimo
(2022-06-15 Nr. 1-192, TAR 2022-06-15 kodas 2022-12800, įsigalioja 2022-06-16)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl energetikos ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 1-298 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-21 Nr. 1-198, TAR 2022-06-21, kodas 2022-13307, įsigalioja 2022-06-22)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. lapkričio 20 d. įsakymo Nr. 3D-877 „Dėl UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo administruojamos palūkanų, sumokėtų už paskolas ir lizingo paslaugas investicijoms finansuoti, kompensavimo priemonės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-15 Nr. 3D-392, TAR 2022-06-15 kodas 2022-12780, įsigalioja 2022-06-16)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2003 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. 3D-146 „Dėl Sidrų apibūdinimo, gamybos ir prekinio pateikimo techninio reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-15 Nr. 3D-394, TAR 2022-06-15 kodas 2022-12781, įsigalioja 2022-11-01)

Žemės ūkio ministro ir Aplinkos ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-15 Nr. 3D-395/D1-187, TAR 2022-06-16 kodas 2022-12905, įsigalioja 2022-06-17)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2022 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. 3D-351 „Dėl Nacionalinės maisto kokybės sistemos taisyklių patvirtinimo ir kai kurių žemės ūkio ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo
(2022-06-16 Nr. 3D-397, TAR 2022-06-16 kodas 2022-12881, įsigalioja 2022-06-17)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. 3D-724 „Dėl Žemdirbių mokymo ir konsultavimo informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-16 Nr. 3D-398, TAR 2022-06-16 kodas 2022-12898, įsigalioja 2022-06-17)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. gegužės 28 d. įsakymo Nr. 3D-310 „Dėl Perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo komisijos sudarymo, šios komisijos darbo reglamento ir Perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir teisės į žvejybos kvotą panaikinimo bei žvejybos kvotų skyrimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-17 Nr. 3D-400, TAR 2022-06-17 kodas 2022-13070, įsigalioja 2022-06-18)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 3D-841 „Dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir viešosios paramos maksimalių metinių lėšų, skirtų įsipareigojimams pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, veiklos sritis ir veiklas, paskirstymo sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-17 Nr. 3D-401, TAR 2022-06-17 kodas 2022-13071, įsigalioja 2022-06-18)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2021 m. liepos 26 d. įsakymo Nr. 3D-473 „Dėl Šiaurės Lietuvos karstinio regiono požeminiams vandenims nuo taršos apsaugoti ir ekstensyvaus ūkininkavimo metodams plėtoti 2022–2024 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-17 Nr. 3D-405, TAR 2022-06-17 kodas 2022-13125, įsigalioja 2022-06-18)

Užsienio reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2022 m. sausio 12 d. įsakymo Nr. V-10 „Dėl Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų ir valiutų, kuriomis mokamas konsulinis mokestis diplomatinėje atstovybėje ir konsulinėje įstaigoje, sąrašo ir Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų, kuriose konsulinis mokestis sumokamas per mokėjimo paslaugų teikėją arba grynaisiais pinigais, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-15 Nr. V-203, TAR 2022-06-15 kodas 2022-12799, įsigalioja 2022-06-16)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2021 m. spalio 1 d. įsakymo Nr. 1V-754 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2003 m. rugsėjo 12 d. įsakymo Nr. 1V-330 „Dėl Užsieniečio paso blanko privalomosios formos patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2022-06-15 Nr. 1V-435, TAR 2022-06-15 kodas 2022-12789, įsigalioja 2022-06-16)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2003 m. rugsėjo 12 d. įsakymo Nr. 1V-330 „Dėl Užsieniečio paso blanko privalomosios formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-15 Nr. 1V-436, TAR 2022-06-15 kodas 2022-12791, įsigalioja 2022-06-16)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. liepos 28 d. įsakymo Nr. 1V-289 „Dėl Lietuvos Respublikos asmens be pilietybės kelionės dokumento blanko privalomosios formos ir Lietuvos Respublikos pabėgėlio kelionės dokumento blanko privalomosios formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-15 Nr. 1V-437, TAR 2022-06-15 kodas 2022-12792, įsigalioja 2022-06-16)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl duomenų teikimo į Administracinių nusižengimų registrą
(2022-06-16 Nr. 1V-439, TAR 2022-06-16 kodas 2022-12955, įsigalioja 2022-09-15)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. 1V-55 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo“ pakeitimo
(2022-06-20 Nr. 1V-442, TAR 2022-06-20 kodas 2022-13221, įsigalioja 2022-07-01)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 1V-230 „Dėl Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų privalomų periodinių profilaktinių sveikatos patikrinimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-20 Nr. 1V-443, TAR 2022-06-20 kodas 2022-13222, įsigalioja 2022-07-01)

Vidaus reikalų ministro ir Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr.1V-713/V-1064 „Dėl Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, dalyvaujančių likviduojant ekstremalios situacijos padarinius, atsiradusius dėl pavojingų ir ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų, funkcijų sąrašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-06-21 Nr. 1V-449/V-1120, TAR 2022-06-21, kodas 2022-13268, įsigalioja 2022-06-22)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2017 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. V-794 „Dėl Gynybos resursų agentūros prie Krašto apsaugos ministerijos nuostatų ir struktūros tvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-10 Nr. V-457, TAR 2022-06-20 kodas 2022-13174, įsigalioja 2022-06-21)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2012 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. V-630 „Dėl Krašto apsaugos sistemos medalių ir pasižymėjimo ženklų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-20 Nr. V-466, TAR 2022-06-20 kodas 2022-13201, įsigalioja 2022-06-21)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2017 m. spalio 26 d. įsakymo Nr. VA-89 „Dėl Finansinio reikalavimo fizinio asmens bankroto byloje pateikimo / patikslinimo FR1157 formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-15 Nr. VA-58, TAR 2022-06-15 kodas 2022-12801, įsigalioja 2022-06-16)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko ir Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. V-57/1B-160 „Dėl Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus bei valstybės pinigų fondus kodų sąrašo“ pakeitimo
(2022-06-21 Nr. VA-59/1BE-457, TAR 2022-06-21, kodas 2022-13309, įsigalioja 2022-07-01)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2020 m. birželio 3 d. įsakymo Nr. V-235 „Dėl Pensijų anuitetų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-21 Nr. V-241, TAR 2022-06-21, kodas 2022-13266, įsigalioja 2022-06-22)

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2014 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. V-334 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-20 Nr. EV-178, TAR 2022-06-20 kodas 2022-13218, įsigalioja 2022-06-21)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2010 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. 1B-202 „Dėl Įvežimo bendrosios deklaracijos ir minimalaus duomenų rinkinio pateikimo, priėmimo ir kitos elektroninės informacijos, susijusios su įvežimo bendrosios deklaracijos ir minimalaus duomenų rinkinio apdorojimu, mainų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-14 Nr. 1BE-447, TAR 2022-06-20 kodas 2022-13181, įsigalioja 2022-06-21)

Konkurencijos tarybos nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2010 m. liepos 15 d. nutarimo Nr. 1S-140 „Dėl susitarimų, tenkinančių Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 6 straipsnio 1 dalies sąlygas“ pakeitimo
(2022-06-14 Nr. 1S-74 (2022), TAR 2022-06-15 kodas 2022-12793, įsigalioja 2022-06-16)

Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Reklaminių renginių patikrinimų tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-06-21 Nr. (1.72E)1A-669, TAR 2022-06-21, kodas 2022-13299, įsigalioja 2022-06-22)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2014 m. gruodžio 9 d. nutarimo Nr. 03-324 „Dėl Lietuvos banko vykdomų Eurosistemos pinigų politikos operacijų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-16 Nr. 03-90, TAR 2022-06-20 kodas 2022-13175, įsigalioja 2022-06-30)

Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Asmenų konsultavimo Lietuvos metrologijos inspekcijoje taisyklių patvirtinimo
(2022-06-10 Nr. 11V-120(1.2), TAR 2022-06-16 kodas 2022-12899, įsigalioja 2022-07-01)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 5 d. įsakymo Nr. 1K-236 „Dėl Asmens duomenų teikimo telefonu tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-15 Nr. 1K-198, TAR 2022-06-15 kodas 2022-12790, įsigalioja 2022-06-16)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2010 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. 1K-136 „Dėl Žalos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-20 Nr. 1K-202, TAR 2022-06-20 kodas 2022-13219, įsigalioja 2022-06-21)

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2016 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 1V-175 „Dėl Privalomųjų nurodymų ir teismo sprendimų priverstinio vykdymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-17 Nr. 1V-93, TAR 2022-06-17 kodas 2022-13112, įsigalioja 2022-07-01)

Jaunimo reikalų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Jaunimo dalyvavimo ir atstovavimo stiprinimo projektų finansavimo 2023-2024 metais konkurso nuostatų patvirtinimo
(2022-06-16 Nr. 2V-167 (1.4), TAR 2022-06-16 kodas 2022-12910, įsigalioja 2022-06-17)

Lietuvos kultūros tarybos nutarimas
Dėl techninės klaidos ištaisymo Lietuvos kultūros tarybos 2022 m. birželio 7 d. nutarime Nr. 4LKT-15(1.3E) „Dėl sričių ir programų projektų vertinimo prioritetų ir (ar) kriterijų balų aprašų patvirtinimo“
(2022-06-20 Nr. 4LKT-18(1.3E), TAR 2022-06-20 kodas 2022-13198, įsigalioja 2022-06-21)

Aplinkos apsaugos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Privalomojo nurodymo formos ir pildymo reikalavimų patvirtinimo
(2022-06-15 Nr. AD1-158, TAR 2022-06-15 kodas 2022-12786, įsigalioja 2022-06-16)

Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2020 m. vasario 17 d. įsakymo Nr. AV-53 „Dėl Informacijos pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-17 Nr. AV-150, TAR 2022-06-17 kodas 2022-13107, įsigalioja 2022-06-18)

Lošimų priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2020 m. sausio 30 d. įsakymo Nr. DIE-78 „Dėl Suteiktos ir gautos paramos pagal Lietuvos Respublikos loterijų įstatymą viešinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-06-16 Nr.  DIE-409, TAR 2022-06-16 kodas 2022-12920, įsigalioja 2022-07-01)

Lošimų priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Didžiųjų loterijų ataskaitų pildymo ir pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-06-16 Nr. DIE-410, TAR 2022-06-16 kodas 2022-12922, įsigalioja 2022-07-01)

Lietuvos kultūros tarybos pirmininko įsakymas
Dėl techninių klaidų ištaisymo Lietuvos kultūros tarybos pirmininko 2022 m. birželio 7 d. įsakyme Nr. KMPF-57(1.15E) „Dėl sričių ir programų projektų paraiškų formų ir jų priedų patvirtinimo“
(2022-06-15 Nr. KMPF-59(1.15E), TAR 2022-06-21, kodas 2022-13272, įsigalioja 2022-06-22)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2008 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. O3-80 „Dėl Energetikos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo įmonių informacijos teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-17 Nr. O3E-901, TAR 2022-06-17 kodas 2022-13096, įsigalioja 2022-06-18)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2020 m. birželio 12 d. įsakymo Nr. V-213 „Dėl Darbo paieškos išmokų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo” pripažinimo netekusiu galios
(2022-06-15 Nr. V-172, TAR 2022-06-16 kodas 2022-12891, įsigalioja 2022-07-01)

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2020 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. V-130 „Dėl Atlygio už darbą ekspertams skaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-15 Nr. V-373, TAR 2022-06-16 kodas 2022-12895, įsigalioja 2022-06-17)

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2020 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. V-126 „Dėl Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros paslaugų techninių užduočių vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-17 Nr. V-378, TAR 2022-06-20 kodas 2022-13180, įsigalioja 2022-06-21)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl valstybės įmonės Registrų centro generalinio direktoriaus 2019 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. VE-639 (1.3 E) „Dėl Juridinių asmenų registro tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-21 Nr. VE-459 (1.3 E), TAR 2022-06-21, kodas 2022-13295, įsigalioja 2022-06-22)

Lietuvos standartizacijos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Standartų ir standartizacijos leidinių platinimo būdų ir kainų nustatymo metodikos bei jų dalies atgaminimo tvarkos aprašo pakeitimo
(2022-06-15 Nr. VE-54, TAR 2022-06-17 kodas 2022-13086, įsigalioja 2022-06-18)

Lietuvos kultūros tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Informacijos pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą teikimo Lietuvos kultūros taryboje tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-06-16 Nr. VĮ-17(1.1E), TAR 2022-06-16 kodas 2022-12909, įsigalioja 2022-06-17)

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2019 m. spalio 22 d. įsakymo Nr. VKE-443 „Dėl pavedimo atlikti patikrinimą formos, patikrinimo akto formos ir periodinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės klausimynų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-16 Nr. VKE-286, TAR 2022-06-16 kodas 2022-12892, įsigalioja 2022-06-17)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl informacijos teikimo skelbti ir skelbimo Lietuvos transporto saugos administracijos interneto svetainėje taisyklių patvirtinimo
(2022-06-16 Nr. 2BE-164, TAR 2022-06-16 kodas 2022-12965, įsigalioja 2022-06-17)

Policijos generalinio komisaro įsakymas
Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2019 m. kovo 25 d. įsakymo Nr. 5-V-242 „Dėl Policijos pareigūnų veiksmų nustatant asmens neblaivumą ar apsvaigimą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-20 Nr. 5-V-660, TAR 2022-06-20 kodas 2022-13184, įsigalioja 2022-06-21)

Generalinio prokuroro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2012 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. I-318 „Dėl Rekomendacijų dėl prokurorų specializacijos baudžiamajame procese patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-15 Nr. I-194, TAR 2022-06-16 kodas 2022-12887, įsigalioja 2022-06-17)

Antrojo operatyvinių tarnybų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Antrojo operatyvinių tarnybų departamento prie Krašto apsaugos ministerijos direktoriaus 2015 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. V-21 „Dėl Antrojo operatyvinių tarnybų departamento prie Krašto apsaugos ministerijos komisijų darbo reglamentų ir pirkimo vykdytojo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-13 Nr. V-62, TAR 2022-06-17 kodas 2022-13085, įsigalioja 2022-06-18)

Lietuvos heraldikos komisijos sprendimas
Dėl Lietuvos heraldikos komisijos 2022 m. gegužės 13 d. sprendimo Nr. 3D-18 „Dėl herbų, herbinių vėliavų, herbinių antspaudų ir herbinių ženklų kūrimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-17 Nr. 3D-25, TAR 2022-06-17 kodas 2022-13111, įsigalioja 2022-06-18)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Vartotojų nuomonių statistinio tyrimo anketos VNT-01 (mėnesinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2022-06-16 Nr. DĮ-149, TAR 2022-06-16 kodas 2022-12929, įsigalioja 2022-06-27)


<< Atgal