Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 27

2022 m. liepos 6 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2022 m. birželio 29 d. – liepos 5 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINĖS SUTARTYS

Tarptautinio susitarimas memorandumas
Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Australijos Vyriausybės susitarimo memorandumas dėl diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos personalo narių išlaikytinių įsidarbinimo
(2022-02-09, TAR 2022-07-05, kodas 2022-14666, įsigalioja 2022-02-09)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 17 d. nutarimo Nr. 892 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-29 Nr. 671, TAR 2022-06-29, kodas 2022-1399, įsigalioja 2022-07-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimo Nr. 583 „Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-29 Nr. 672, TAR 2022-06-29, kodas 2022-14000, įsigalioja 2022-07-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 10 d. nutarimo Nr. 978 „Dėl Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-29 Nr. 673, TAR 2022-06-29, kodas 2022-14001, įsigalioja 2022-07-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. lapkričio 15 d. nutarimo Nr. 1132 „Dėl Socialinių paslaugų planavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-29 Nr. 674, TAR 2022-06-29, kodas 2022-14005, įsigalioja 2022-07-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 16 d. nutarimo Nr. 259 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymą“ pakeitimo
(2022-06-29 Nr. 675, TAR 2022-06-29, kodas 2022-14009, įsigalioja 2022-07-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. liepos 3 d. nutarimo Nr. 670 „Dėl Branduolinės energetikos objekto, branduolinės energetikos objekto aikštelės, branduolinių ir branduolinio kuro ciklo medžiagų fizinės saugos užtikrinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-29 Nr. 676, TAR 2022-06-29, kodas 2022-14010, įsigalioja 2022-07-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 13 d. nutarimo Nr. 900 „Dėl priemonių mokestinių prievolių įvykdymui užtikrinti“ pakeitimo
(2022-06-29 Nr. 677, TAR 2022-06-29, kodas 2022-14014, įsigalioja 2022-06-30)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-29 Nr. 678, TAR 2022-06-29, kodas 2022-14062, įsigalioja 2022-07-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 13 d. nutarimo Nr. 899 „Dėl pridėtinės vertės mokesčio grąžinimo užsienio asmenims“ pakeitimo
(2022-06-29 Nr. 679, TAR 2022-06-29, kodas 2022-14022, įsigalioja 2022-06-30)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 14 d. nutarimo Nr. 808 „Dėl Importo muitų ir kitų mokesčių lengvatų įvežtoms transporto priemonėms, skirtoms naudoti užsienio valstybių diplomatinėse atstovybėse, konsulinėse įstaigose ir tarptautinių organizacijų atstovybėse, taip pat Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos valstybių kariuomenių vienetuose, taikymo tvarkos“ pakeitimo
(2022-06-29 Nr. 680, TAR 2022-06-29, kodas 2022-14023, įsigalioja 2022-06-30)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. rugpjūčio 14 d. nutarimo Nr. 1119 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės reikšmės vidaus vandenų kelių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-29 Nr. 681, TAR 2022-06-29, kodas 2022-14026, įsigalioja 2022-06-30)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. balandžio 1 d. nutarimo Nr. 385 „Dėl žemės reformos vykdymo kaimo gyvenamojoje vietovėje“ pakeitimo
(2022-06-29 Nr. 682, TAR 2022-06-29, kodas 2022-14028, įsigalioja 2022-07-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 27 d. nutarimo Nr. 697 „Dėl Žemės konsolidacijos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-29 Nr. 683, TAR 2022-06-29, kodas 2022-14030, įsigalioja 2022-07-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. rugsėjo 27 d. nutarimo Nr. 766 „Dėl Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastro reorganizavimo ir Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-29 Nr. 684, TAR 2022-06-29, kodas 2022-14031, įsigalioja 2022-07-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 15 d. nutarimo Nr. 276 „Dėl Bendrųjų buveinių ar paukščių apsaugai svarbių teritorijų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-29 Nr. 685, TAR 2022-06-29, kodas 2022-14034, įsigalioja 2022-06-30)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 484 „Dėl Apsaugos sutarties dėl veiklos apribojimų, konkrečių žemės, miško ir vandens telkinio naudojimo sąlygų sudarymo tvarkos aprašo ir Apsaugos sutarties dėl veiklos apribojimų, konkrečių žemės, miško ir vandens telkinio naudojimo sąlygų formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-29 Nr. 686, TAR 2022-06-29, kodas 2022-14035, įsigalioja 2022-07-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugsėjo 11 d. nutarimo Nr. 968 „Dėl Lietuvos Respublikos draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro steigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo“ pakeitimo
(2022-06-29 Nr. 687, TAR 2022-06-29, kodas 2022-14048, įsigalioja 2022-06-30)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo 27 d. nutarimo Nr. 405 „Dėl Vaiko globos organizavimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-29 Nr. 688, TAR 2022-06-29, kodas 2022-14049, įsigalioja 2022-06-30)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 10 d. nutarimo Nr. 1422 „Dėl Asmenų, norinčių įvaikinti vaikus, ir galimų įvaikinti vaikų apskaitos Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-29 Nr. 689, TAR 2022-06-29, kodas 2022-14050, įsigalioja 2022-06-30)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. vasario 17 d. nutarimo Nr. 197 „Dėl valstybės archyvų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-29 Nr. 690, TAR 2022-06-29, kodas 2022-14051, įsigalioja 2022-06-30)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugpjūčio 25 d. nutarimo Nr. 924 „Dėl Žemės paėmimo visuomenės poreikiams taisyklių ir Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-29 Nr. 691, TAR 2022-06-29, kodas 2022-14052, įsigalioja 2022-07-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 14 d. nutarimo Nr. 1289 „Dėl Žemės servitutų nustatymo administraciniu aktu taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-29 Nr. 692, TAR 2022-06-29, kodas 2022-14053, įsigalioja 2022-07-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios
(2022-06-29 Nr. 693, TAR 2022-06-29, kodas 2022-14056, įsigalioja 2022-07-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. gruodžio 3 d. nutarimo Nr. 1302 „Dėl Rentų buvusiems sportininkams skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-06-29 Nr. 694, TAR 2022-06-29, kodas 2022-14057, įsigalioja 2022-07-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 13 d. nutarimo Nr. 666 „Dėl Nacionalinės sporto tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-29 Nr. 695, TAR 2022-06-29, kodas 2022-14058, įsigalioja 2022-07-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. rugpjūčio 16 d. nutarimo Nr. 927 „Dėl Valstybės premijų už pasiektus aukšto meistriškumo sporto laimėjimus sportininkams ir jų treneriams dydžių nustatymo ir Valstybės premijų už pasiektus aukšto meistriškumo sporto laimėjimus sportininkams ir jų treneriams skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-29 Nr. 696, TAR 2022-06-29, kodas 2022-14059, įsigalioja 2022-07-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 5 d. nutarimo Nr. 16 „Dėl valstybės turto perdavimo patikėjimo teise ir savivaldybių nuosavybėn“ pakeitimo
(2022-06-29 Nr. 699, TAR 2022-07-01, kodas 2022-14346, įsigalioja 2022-07-02)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. birželio 2 d. nutarimo Nr. 660 „Dėl Alkoholio produktų apskaitos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-29 Nr. 702, TAR 2022-07-01, kodas 2022-14349, įsigalioja 2022-07-02)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 2 d. nutarimo Nr. 184 „Dėl valstybės garantijų ir uždarosios akcinės bendrovės Žemės ūkio paskolų garantijų fondo ir uždarosios akcinės bendrovės „Investicijų ir verslo garantijos“ įsipareigojimų pagal valstybės garantijas 2022 metų limitų“ pakeitimo
(2022-06-29 Nr. 705, TAR 2022-07-01, kodas 2022-14354, įsigalioja 2022-07-02)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 15 d. nutarimo Nr. 1120 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-29 Nr. 706, TAR 2022-07-01, kodas 2022-14355, įsigalioja 2022-07-02)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. spalio 28 d. nutarimo Nr. 1218 „Dėl Teisės aktų projektų nuostatų, ribojančių galimybę užsiimti reglamentuojama profesija ar ja verstis, proporcingumo vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-29 Nr. 709, TAR 2022-07-01, kodas 2022-14358, įsigalioja 2022-07-02)

Vyriausybės nutarimas
Dėl 2022–2030 metų regionų plėtros programos patvirtinimo
(2022-06-29 Nr. 713, TAR 2022-07-05, kodas 2022-14654, įsigalioja 2022-07-06)

TEISMŲ SPRENDIMAI, NUTARIMAI, IŠVADOS

Konstitucinio Teismo nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos įstatymų nuostatų, susijusių su mokesčių teisinio reguliavimo pakeitimais, atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai
(2021-05-13 Nr. KT67-N6/2021, TAR 2022-07-01, kodas 2022-14281, įsigalioja 2022-07-01)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2015 m. lapkričio 23 d. įsakymo Nr. 1K-344 „Dėl Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-30 Nr. 1K-242, TAR 2022-06-30, kodas 2022-14138, įsigalioja 2022-07-01)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2008 m. birželio 11 d. įsakymo Nr. 1K-213 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 23-iojo standarto patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-30 Nr. 1K-243, TAR 2022-06-30, kodas 2022-14280, įsigalioja 2022-07-01)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-511 „Dėl 2014−2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų posistemio naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-01 Nr. 1K-245, TAR 2022-07-01, kodas 2022-14340, įsigalioja 2022-07-02)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2022 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 1K-22 „Dėl 2022 metų pažangos lėšų perskirstymo“ pakeitimo
(2022-07-04 Nr. 1K-247, TAR 2022-07-04, kodas 2022-14558, įsigalioja 2022-07-05)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. A1-348 „Dėl Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-29 Nr. A1-444, TAR 2022-06-29, kodas 2022-13998, įsigalioja 2022-07-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. A1-622 „Dėl Socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-30 Nr. A1-447, TAR 2022-06-30, kodas 2022-14215, įsigalioja 2022-07-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. A1-94 „Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir Senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-30 Nr. A1-448, TAR 2022-06-30, kodas 2022-14216, įsigalioja 2022-07-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. A1-803 „Dėl Vaiko situacijos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-30 Nr. A1-449, TAR 2022-06-30, kodas 2022-14217, įsigalioja 2022-06-30)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. A1-794 „Dėl Vaiko laikinosios priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-30 Nr. A1-450, TAR 2022-06-30, kodas 2022-14247, įsigalioja 2022-07-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. A1-93 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-30 Nr. A1-451, TAR 2022-06-30, kodas 2022-14249, įsigalioja 2022-07-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. A1-76 „Dėl Įvaikinimo organizavimo Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-07-01 Nr. A1-452, TAR 2022-07-01, kodas 2022-14417, įsigalioja 2022-07-02)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. A1-394 „Dėl Darbo rinkos paslaugų teikimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-01 Nr. A1-453, TAR 2022-07-01, kodas 2022-14418, įsigalioja 2022-07-02)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro, Ekonomikos ir inovacijų ministro ir Aplinkos ministro įsakymas
Dėl paramos verslui kurti (darbo vietoms steigti) teikimo 2022 metams prioritetų, kurie padeda įgyvendinti skaitmeninės ir žaliosios transformacijos tikslus, skatinti žiedinę ekonomiką ir (ar) mažinti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) poveikį, nustatymo
(2022-07-01 Nr. A1-455/4-8540/D1-212, TAR 2022-07-01, kodas 2022-14438, įsigalioja 2022-07-02)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Aukštą pridėtinę vertę kuriančių profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašo patvirtinimo
(2022-06-30 Nr. 4-849, TAR 2022-06-30, kodas 2022-14137, įsigalioja 2022-07-01)

Ekonomikos ir inovacijų ministro ir Teisingumo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. 4-432/1R-169 „Dėl Verslo priežiūros institucijų kontrolinių klausimynų rengimo ir atnaujinimo tvarkos aprašo, Rizikos vertinimu pagrįstos ūkio subjektų veiklos priežiūros gairių ir Vienodos ir kokybiškos asmenų konsultavimo praktikos užtikrinimo gairių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-06-30 Nr. 4-851/1R-251, TAR 2022-06-30, kodas 2022-14260, įsigalioja 2022-07-01)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Skatinamosios finansinės priemonės „Portfelinės garantijos 3“ schemos patvirtinimo
(2022-07-05 Nr. 4-855, TAR 2022-07-05, kodas 2022-14665, įsigalioja 2022-07-06)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. D1-276 „Dėl Aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-29 Nr. D1-210, TAR 2022-06-29, kodas 2022-14029, įsigalioja 2022-06-30)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. D1-85 „Dėl bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos lėšų paskirstymo 2022–2024 metams patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-05 Nr. D1-213, TAR 2022-07-05, kodas 2022-14676, įsigalioja 2022-07-06)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklo LITNET 2022-2026 metų veiklos užtikrinimo ir plėtros veiksmų plano „LITNET-5“ patvirtinimo
(2022-06-30 Nr. V-1086, TAR 2022-06-30, kodas 2022-14147, įsigalioja 2022-07-01)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-04-01 „Sudaryti sąlygas kokybiškoms, tarptautiškoms ir prieinamoms studijoms“ aprašo patvirtinimo
(2022-06-30 Nr. V-1108, TAR 2022-06-30, kodas 2022-14265, įsigalioja 2022-07-01)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Valstybės premijų už pasiektus aukšto meistriškumo sporto laimėjimus sportininkams ir jų treneriams skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-07-01 Nr. V-1110, TAR 2022-07-04, kodas 2022-14500, įsigalioja 2022-07-05)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Rentų buvusiems sportininkams skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-07-01 Nr. V-1111, TAR 2022-07-04, kodas 2022-14501, įsigalioja 2022-07-05)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Valstybės stipendijų sportininkams skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-07-01 Nr. V-1112, TAR 2022-07-04, kodas 2022-14502, įsigalioja 2022-07-05)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl 2022 m. aukšto meistriškumo sporto programų įgyvendinimo finansavimo valstybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-07-01 Nr. V-1113, TAR 2022-07-04, kodas 2022-14503, įsigalioja 2022-07-05)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl 2021–2022 mokslo metų pagrindinės sesijos valstybinių brandos egzaminų rezultatų vėliausios galimos skelbimo datos nustatymo
(2022-07-04 Nr. V-1116, TAR 2022-07-04, kodas 2022-14506, įsigalioja 2022-07-05)

Sveikatos apsaugos ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Europos farmakopėjos 10.0 leidimo 10.8 priedo įgyvendinimo
(2022-06-27 Nr. V-1145/B1-475, TAR 2022-07-01, kodas 2022-14362, įsigalioja 2022-07-02)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. V-281 „Dėl Sveikatos priežiūros paslaugų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-29 Nr. V-1167, TAR 2022-06-29, kodas 2022-13953, įsigalioja 2022-06-30)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. V-1026 „Dėl Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo reikalavimų ir šių paslaugų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-29 Nr. V-1168, TAR 2022-06-29, kodas 2022-13983, įsigalioja 2022-07-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. V-1067 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. birželio 18 d. įsakymo Nr. V-575 „Dėl Kraujasiurbių nariuotakojų stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2022-06-29 Nr. V-1170, TAR 2022-06-29, kodas 2022-13984, įsigalioja 2022-07-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. V-115 „Dėl Nacionalinės imunoprofilaktikos 2019–2023 metų programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-29 Nr. V-1171, TAR 2022-06-29, kodas 2022-13986, įsigalioja 2022-07-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. vasario 25 d. įsakymo Nr. V-117 „Dėl Lytiškai plintančių infekcijų, ŽIV nešiojimo ir ŽIV ligos epidemiologinės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-29 Nr. V-1172, TAR 2022-06-29, kodas 2022-13985, įsigalioja 2022-07-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. V-837 „Dėl Tuberkulioze sergančių asmenų išaiškinimo ir atvejo valdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-29 Nr. V-1173, TAR 2022-06-29, kodas 2022-13987, įsigalioja 2022-07-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. V-234 „Dėl Ortopedijos techninių priemonių ir medicinos priemonių kompensavimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-29 Nr. V-1174, TAR 2022-06-29, kodas 2022-13988, įsigalioja 2022-07-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. V-525 „Dėl Tuberkuliozės valstybės informacinės sistemos nuostatų ir Tuberkuliozės valstybės informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-29 Nr. V-1175, TAR 2022-06-29, kodas 2022-13993, įsigalioja 2022-07-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. balandžio 7 d. įsakymo Nr. V-197 „Dėl Užkrečiamųjų ligų ir jų sukėlėjų, kurie gali būti panaudoti kaip biologinis agentas, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-29 Nr. V-1176, TAR 2022-06-29, kodas 2022-13989, įsigalioja 2022-07-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 673 „Dėl Privalomojo epidemiologinio registravimo objektų registravimo ir informacijos apie juos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-29 Nr. V-1177, TAR 2022-06-29, kodas 2022-14020, įsigalioja 2022-07-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros apiterapijos paslaugos teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo
(2022-06-30 Nr. V-1179, TAR 2022-06-30, kodas 2022-14126, įsigalioja 2022-07-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. liepos 19 d. įsakymo Nr. V-899 „Dėl Pasirengimo gripo pandemijai 2019–2023 metų programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-30 Nr. V-1180, TAR 2022-06-30, kodas 2022-14271, įsigalioja 2022-07-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. V-1131 „Dėl Greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-30 Nr. V-1182, TAR 2022-06-30, kodas 2022-14272, įsigalioja 2022-07-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. lapkričio 16 d. įsakymo Nr. V-812 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų paskirstymo teritorinėms ligonių kasoms pagal gyventojų skaičių tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-30 Nr. V-1183, TAR 2022-06-30, kodas 2022-14273, įsigalioja 2022-07-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. V-120 „Dėl privalomų sveikatos statistikos apskaitos ir kitų tipinių formų bei privalomų sveikatos statistikos ataskaitų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-30 Nr. V-1184, TAR 2022-06-30, kodas 2022-14274, įsigalioja 2023-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. lapkričio 10 d. įsakymo Nr. V-2572 „Dėl Laboratorinės diagnostikos paslaugų prieinamumo ir kokybės rodiklių ir jų stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-30 Nr. V-1185, TAR 2022-06-30, kodas 2022-14275, įsigalioja 2022-07-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. sausio 19 d. įsakymo Nr. V-19 „Dėl Specialistų komisijos ligų sąsajai su dalyvavimu likviduojant Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius nustatyti sudėties, jos nuostatų ir Ligų, kurių sąsają su dalyvavimu likviduojant Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius turi nustatyti specialistų komisija, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-30 Nr. V-1186, TAR 2022-06-30, kodas 2022-14276, įsigalioja 2022-07-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. V-755 „Dėl Panašaus gydomojo poveikio vaistinių preparatų grupių ir jų ekvivalentinių dozių jų bazinei kainai apskaičiuoti nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-01 Nr. V-1187, TAR 2022-07-01, kodas 2022-14339, įsigalioja 2022-07-02)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. balandžio 22 d. įsakymo Nr. V-388 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kurių išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, bazinių kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-01 Nr. V-1188, TAR 2022-07-01, kodas 2022-14341, įsigalioja 2022-07-02)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. V-1113 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-01 Nr. V-1189, TAR 2022-07-01, kodas 2022-14439, įsigalioja 2022-07-02)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. V-997 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kurių teikimas atnaujinamas, apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-01 Nr. V-1190, TAR 2022-07-01, kodas 2022-14440, įsigalioja 2022-07-02)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Klinikinių vaistinių preparatų tyrimų patikrinimų tvarkos aprašo ir Geros klinikinės praktikos patikrinimo pažymos formos patvirtinimo
(2022-07-04 Nr. V-1195, TAR 2022-07-04, kodas 2022-14590, įsigalioja 2022-07-05)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. liepos 30 d. įsakymo Nr. 357 „Dėl Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos“ pakeitimo
(2022-07-04 Nr. V-1196, TAR 2022-07-04, kodas 2022-14591, įsigalioja 2022-07-05)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 529 „Dėl Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašo (C sąrašo) patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-04 Nr. V-1197, TAR 2022-07-04, kodas 2022-14592, įsigalioja 2022-07-05)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. V-469 „Dėl Medicinos praktikos profesinių kvalifikacijų rūšių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-05 Nr. V-1211, TAR 2022-07-05, kodas 2022-14679, įsigalioja 2022-07-06)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų visuomenės teisinio švietimo veikloms įgyvendinti 2022 metais, atrankos konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo
(2022-06-30 Nr. 1R-253, TAR 2022-06-30, kodas 2022-14268, įsigalioja 2022-07-01)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. 3-492(1.5 E) „Dėl Keleivių tarptautinio vežimo kelių transportu taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-05 Nr. 3-352, TAR 2022-07-05, kodas 2022-14688, įsigalioja 2022-07-06)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. balandžio 25 d. įsakymo Nr. 3-140(1.5 E) „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.2.1-TID-R-511 priemonės „Vietinių kelių vystymas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-05 Nr. 3-360, TAR 2022-07-05, kodas 2022-14701, įsigalioja 2022-07-06)

Energetikos ministro ir Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Elektromobilių naudojimo ir elektromobilių įkrovimo infrastruktūros plėtros veiksmų plano patvirtinimo
(2022-07-01 Nr. 1-210/3-344, TAR 2022-07-04, kodas 2022-14442, įsigalioja 2022-07-04)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2018 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. 1-348 „Dėl Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos privalomųjų reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-05 Nr. 1-212, TAR 2022-07-05, kodas 2022-14703, įsigalioja 2022-07-14)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2019 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. ĮV-459 „Dėl Įstatymų pagrindais sudarytų komisijų pirmininkų, jų pavaduotojų ir narių atlygio mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-20 Nr. ĮV-567, TAR 2022-07-04, kodas 2022-14593, įsigalioja 2022-07-05)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2021 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. ĮV-1488 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atgaivinimui“ priemonės Nr. 13.1.1-lvpa-k-309 „Paskatos gerinti kultūros ir kūrybinių industrijų įmonių infrastruktūrą“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-04 Nr. ĮV-596, TAR 2022-07-04, kodas 2022-14554, įsigalioja 2022-07-05)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. gegužės 12 d. įsakymo Nr. ĮV- 380 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-04 Nr. ĮV-597, TAR 2022-07-04, kodas 2022-14556, įsigalioja 2022-07-05)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2021 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. ĮV-1489 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atgaivinimui“ priemonės Nr. 13.1.1-LVPA-K-310 „Paskatos kultūros ir kūrybinių industrijų sektoriui kurti konkurencingus kultūros produktus“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-04 Nr. ĮV-598, TAR 2022-07-04, kodas 2022-14557, įsigalioja 2022-07-05)

Užsienio reikalų ministro ir Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2007 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. V-101/1V-397 „Dėl Kelionės dokumentų, kurie suteikia teisę užsieniečiui atvykti į Lietuvos Respubliką, pripažinimo tvarkos aprašo ir sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-30 Nr. V-210/1V-460, TAR 2022-06-30, kodas 2022-14213, įsigalioja 2022-07-01)

Vidaus reikalų ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo 2021 m. liepos 11 d. sprendimo Nr. 10V-4 „Dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo užsieniečiams“ pakeitimo
(2022-06-29 Nr. 10V-10, TAR 2022-06-29, kodas 2022-14060, įsigalioja 2022-06-30)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2022 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. 1V-149 „Dėl užsieniečių, pasitraukusių iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, asmens sveikatos priežiūros paslaugų užtikrinimo ir receptinių vaistinių preparatų jiems išrašymo ir išdavimo laikinosios apsaugos galiojimo laikotarpiu“ pakeitimo
(2022-06-29 Nr. 1V-456, TAR 2022-06-29, kodas 2022-14054, įsigalioja 2022-06-30)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2017 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. 1V-855 „Dėl 2014–2020 m. Europos kaimynystės priemonės bendradarbiavimo per sieną programų projektų lėšų išmokėjimo ir ataskaitų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-30 Nr. 1V-459, TAR 2022-06-30, kodas 2022-14132, įsigalioja 2022-07-01)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 1V-961 „Dėl Didžiausio leistino vidaus tarnybos sistemos pareigūnų pareigybių skaičiaus vidaus reikalų ministro valdymo srities statutinėse įstaigose sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-30 Nr. 1V-462, TAR 2022-06-30, kodas 2022-14277, įsigalioja 2022-10-01)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2012 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. 1V-200 „Dėl Didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų (išskyrus darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis ir gaunančius darbo užmokestį iš Europos Sąjungos struktūrinės, kitos Europos Sąjungos finansinės paramos ir tarptautinės finansinės paramos lėšų (išskyrus techninės paramos lėšas), pareigybių skaičiaus vidaus reikalų ministro valdymo sritims priskirtose valstybės institucijose ir įstaigose sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-30 Nr. 1V-463, TAR 2022-06-30, kodas 2022-14278, įsigalioja 2022-10-01)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą, bei Vidaus saugumo fondo projektų valdymo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo
(2022-07-04 Nr. 1V-467, TAR 2022-07-05, kodas 2022-14633, įsigalioja 2022-07-06)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl Krašto apsaugos ministro 2011 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. V-275 „Dėl Aprūpinimo maistu ir maitinimo paslaugų iš biudžetinės įstaigos pajamų įmokų organizavimo krašto apsaugos sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-27 Nr. V-482, TAR 2022-07-04, kodas 2022-14504, įsigalioja 2022-07-05)

Krašto apsaugos ministro, Vidaus reikalų ministro ir Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009 m. lapkričio 9 d. įsakymo Nr. V-1044/D1-673/1V-596 „Dėl teršimo incidentų likvidavimo jūros rajone darbų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-01 Nr. V-496/D1-211/1V-466, TAR 2022-07-01, kodas 2022-14414, įsigalioja 2022-07-02)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl Karybos srities standartizacijos tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-07-01 Nr. V-499, TAR 2022-07-04, kodas 2022-14505, įsigalioja 2022-07-05)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. V4-350 „Dėl Kitos valstybės narės asmenų, turinčių teisę administruoti nemokumo procesus toje valstybėje narėje, profesinės kvalifikacijos pripažinimo ir nemokumo procesų administravimo Lietuvos Respublikoje įsisteigus, laikinai ar kartais tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-04 Nr. V4-94, TAR 2022-07-04, kodas 2022-14596, įsigalioja 2022-07-05)

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Tarptautinių sankcijų, priskirtų Viešųjų pirkimų tarnybos kompetencijai, įgyvendinimo užtikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-06-29 Nr. 1S-128, TAR 2022-06-29, kodas 2022-13958, įsigalioja 2022-06-30)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Žinynų taikymo
(2022-06-28 Nr. 1BE-471, TAR 2022-06-30, kodas 2022-14127, įsigalioja 2022-07-01)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. 64 „Dėl Bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo ir kai kurių Priešgaisrinės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo
(2022-06-29 Nr. 1-396, TAR 2022-06-29, kodas 2022-13997, įsigalioja 2022-06-30)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Darbo rinkos paslaugų teikimo darbo ieškantiems asmenims ir darbdaviams tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-07-04 Nr. V-196, TAR 2022-07-04, kodas 2022-14573, įsigalioja 2022-07-05)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-07-04 Nr. V-197, TAR 2022-07-04, kodas 2022-14604, įsigalioja 2022-07-05)

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2018 m. liepos 30 d. įsakymo Nr. 1T-73 (1.12.E) „Dėl Duomenų subjekto teisių gauti informaciją, susipažinti su asmens duomenimis, reikalauti ištaisyti ar ištrinti asmens duomenis ir apriboti jų tvarkymą įgyvendinimo, kai duomenų subjektas šias teises įgyvendina per Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-30 Nr. 1T-86 (1.12.E), TAR 2022-06-30, kodas 2022-14188, įsigalioja 2022-07-01)

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. 1T-154 (1.12.E) „Dėl Administracinių baudų už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-30 Nr. 1T-87 (1.12.E) , TAR 2022-06-30, kodas 2022-14233, įsigalioja 2022-07-01)

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2014 m. lapkričio 5 d. įsakymo Nr. 1T-60(1.12.E) „Dėl Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-30 Nr. 1T-89 (1.12.E), TAR 2022-06-30, kodas 2022-14257, įsigalioja 2022-07-01)

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės duomenų inspekcijos direktoriaus 2018 m. liepos 9 d. įsakymo Nr. 1T-63 (1.12.E) „Dėl Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo pavyzdinių taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-07-04 Nr. 1T-96 (1.12.E), TAR 2022-07-04, kodas 2022-14597, įsigalioja 2022-07-05)

Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2009 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 1A-551 „Dėl Vaistinių medžiagų ir vaistinių preparatų, esančių Europos farmakopėjoje, pavadinimų atitikmenų lietuvių kalba sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-29 Nr. (1.72E)1A-731, TAR 2022-06-30, kodas 2022-14124, įsigalioja 2022-07-01)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2012 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. 1K-32 „Dėl Apdraustųjų privalomuoju sveikatos draudimu išlaidų būtinajai medicinos pagalbai, suteiktai kitoje Europos Sąjungos šalyje, ir kitose Europos Sąjungos šalyse apdraustų asmenų išlaidų būtinajai medicinos pagalbai, suteiktai Lietuvoje, kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-30 Nr. 1K-211, TAR 2022-06-30, kodas 2022-14262, įsigalioja 2022-09-01)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos duomenų centro saugos nuostatų ir šio centro įrangos valdymo bei įėjimo į šį centrą tvarkos aprašų patvirtinimo
(2022-07-01 Nr. 1K-214, TAR 2022-07-01, kodas 2022-14433, įsigalioja 2022-07-02)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2018 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. 1K-279 „Dėl Vaistinėje būtinų turėti kompensuojamųjų vaistų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-04 Nr. 1K-216, TAR 2022-07-05, kodas 2022-14632, įsigalioja 2022-07-11)

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2018 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. 1V-11 „Dėl Administracinių nusižengimų bylų Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos nagrinėjimo“ pakeitimo
(2022-06-30 Nr. 1V-100, TAR 2022-06-30, kodas 2022-14261, įsigalioja 2022-07-04)

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2012 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. 1V-53 „Dėl Statybos ir ūkio subjektų veiklos patikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-30 Nr. 1V-101, TAR 2022-06-30, kodas 2022-14258, įsigalioja 2022-07-08)

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2022 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. 1V-93 „Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2016 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 1V-175 „Dėl Privalomųjų nurodymų ir teismo sprendimų priverstinio vykdymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2022-06-29 Nr. 1V-96, TAR 2022-06-29, kodas 2022-13954, įsigalioja 2022-09-01)

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2011 m. lapkričio 10 d. įsakymo Nr. 1V-194 „Dėl Asmenų konsultavimo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-30 Nr. 1V-99, TAR 2022-06-30, kodas 2022-14259, įsigalioja 2022-07-08)

Aplinkos apsaugos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 6 d. įsakymo Nr. AD1-294 „Dėl Alkoholio kiekio matavimo prietaisų naudojimo ir atliktų matavimų kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-30 Nr. AD1-165, TAR 2022-06-30, kodas 2022-14270, įsigalioja 2022-07-01)

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl vaiko globos (rūpybos) organizavimui reikalingų formų patvirtinimo
(2022-07-04 Nr. BV-199, TAR 2022-07-05, kodas 2022-14680, įsigalioja 2022-07-06)

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Įvaikinimo organizavimui reikalingų formų patvirtinimo
(2022-07-05 Nr. BV-202, TAR 2022-07-05, kodas 2022-14685, įsigalioja 2022-07-06)

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Globos (rūpybos) priežiūros vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-07-05 Nr. BV-203, TAR 2022-07-05, kodas 2022-14678, įsigalioja 2022-07-06)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl finansinio pajėgumo normatyvinio rodiklio žemutinės reikšmės 2021 m. nustatymo elektros energetikos sektoriuje
(2022-06-29 Nr. O3E-914, TAR 2022-06-29, kodas 2022-13961, įsigalioja 2022-06-30)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl elektros energetikos sektoriaus įmonių 2021 metų finansinio pajėgumo įvertinimo
(2022-06-29 Nr. O3E-915, TAR 2022-06-29, kodas 2022-13962, įsigalioja 2022-06-30)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl 2021 metų normatyvinio finansinio pajėgumo rodiklio žemutinės reikšmės šilumos ūkio sektoriuje nustatymo
(2022-06-30 Nr. O3E-962, TAR 2022-06-30, kodas 2022-14208, įsigalioja 2022-07-01)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl šilumos ūkio sektoriaus subjektų 2021 metų finansinio pajėgumo įvertinimo
(2022-06-30 Nr. O3E-963, TAR 2022-06-30, kodas 2022-14209, įsigalioja 2022-07-01)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl 2021 metų finansinio pajėgumo normatyvinio rodiklio žemutinės reikšmės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sektoriuje nustatymo
(2022-06-30 Nr. O3E-964, TAR 2022-06-30, kodas 2022-14210, įsigalioja 2022-07-01)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sektoriaus ūkio subjektų 2021 metų finansinio pajėgumo įvertinimo
(2022-06-30 Nr. O3E-965, TAR 2022-06-30, kodas 2022-14211, įsigalioja 2022-07-01)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl 2021 metų finansinio pajėgumo normatyvinių rodiklių žemutinių reikšmių nustatymo gamtinių dujų sektoriuje
(2022-06-30 Nr. O3E-966, TAR 2022-06-30, kodas 2022-14212, įsigalioja 2022-06-30)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl gamtinių dujų įmonių ir energijos išteklių biržos operatoriaus 2021 metų finansinio pajėgumo vertinimo
(2022-06-30 Nr. O3E-967, TAR 2022-06-30, kodas 2022-14214, įsigalioja 2022-07-01)

Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl projektų sąrašo pagal 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 10-001-06-01-01 „Skatinti alternatyviųjų degalų naudojimą transporto sektoriuje“ veiklą „Grynųjų elektromobilių įsigijimo fiziniams asmenims skatinimas“ įgyvendinimo tvarkos aprašas“ patvirtinimo
(2022-06-30 Nr. T1-262, TAR 2022-07-04, kodas 2022-14574, įsigalioja 2022-07-05)

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2021 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. V-337 „Dėl Lietuvos universitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros, meno veiklos vertinimo procedūrų reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-01 Nr. V-403, TAR 2022-07-01, kodas 2022-14369, įsigalioja 2022-07-02)

Radiacinės saugos centro direktoriaus įsakymas
Dėl Sveikatos priežiūros įstaigų pasirengimo ir veiklos organizavimo branduolinės ar radiologinės avarijos atveju radiacinės saugos rekomendacijų patvirtinimo
(2022-06-29 Nr. V-71, TAR 2022-06-29, kodas 2022-14043, įsigalioja 2022-10-01)

VšĮ Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Orlaivių nuomos sutarčių tvirtinimo ir informacijos apie orlaivių nuomos sutartis pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-06-29 Nr. 2-77, TAR 2022-06-29, kodas 2022-13996, įsigalioja 2022-06-30)

VšĮ Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Vilniaus skrydžių informacijos regione ir viršutiniame skrydžių informacijos regione oro eismo paslaugų teikėjo taikomų mažiausių skirstymo dydžių patvirtinimo
(2022-06-29 Nr. 2-78, TAR 2022-06-29, kodas 2022-14025, įsigalioja 2022-07-01)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 2BE-420 „Dėl Fizinių asmenų, pageidaujančių dirbti darbą, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusį su geležinkelių transporto eismu, žinių tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-29 Nr. 2BE-173, TAR 2022-06-29, kodas 2022-13949, įsigalioja 2022-06-29)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 1 d. įsakymo Nr. 2BE-3 „Dėl geležinkelių infrastruktūros valdytojų, geležinkelio įmonių (vežėjų) ir kitų įmonių, kurios naudojasi geležinkelių infrastruktūra, eismo saugos ataskaitų reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-29 Nr. 2BE-175, TAR 2022-06-29, kodas 2022-13995, įsigalioja 2022-06-30)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 2BE-288 „Dėl aerodromų kliūčių perskridimo aukščių, naudojimo ir kilimo minimumų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-05 Nr. 2BE-178, TAR 2022-07-05, kodas 2022-14663, įsigalioja 2022-07-06)

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2011 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 22.3-106 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.1.4-2017 „Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos poveikio priemonių taikymo tvarkos aprašas“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-29 Nr. 22.3-111, TAR 2022-06-30, kodas 2022-14186, įsigalioja 2022-11-01)

Policijos generalinio komisaro įsakymas
Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2011 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. 5-V-166 „Dėl Juridinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-01 Nr. 5-V-700, TAR 2022-07-01, kodas 2022-14365, įsigalioja 2022-07-02)

Policijos generalinio komisaro įsakymas
Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2011 m. kovo 3 d. įsakymo Nr. 5-V-180 „Dėl Ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių laikymo, saugojimo ir laikino saugojimo reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-01 Nr. 5-V-701, TAR 2022-07-01, kodas 2022-14373, įsigalioja 2022-07-02)

Policijos generalinio komisaro įsakymas
Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2003 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. V-362 „Dėl Fizinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-01 Nr. 5-V-702, TAR 2022-07-01, kodas 2022-14381, įsigalioja 2022-07-02)

Generalinio prokuroro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2011 m. sausio 18 d. įsakymo Nr. I-14 „Dėl Rekomendacijų dėl užduočių specialistams ir ekspertams skyrimo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-30 Nr. I-217, TAR 2022-07-01, kodas 2022-14338, įsigalioja 2022-07-02)

Lietuvos probacijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos probacijos tarnybos darbuotojų etikos kodekso patvirtinimo
(2022-06-30 Nr. V-177, TAR 2022-06-30, kodas 2022-14219, įsigalioja 2022-07-01)

Lietuvos probacijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos probacijos įstatymo ir Lietuvos Respublikos pataisos pareigūnų veiklos įstatymo 13 straipsnio įgyvendinimo
(2022-07-01 Nr. V-184, TAR 2022-07-01, kodas 2022-14364, įsigalioja 2022-07-02)

Kalėjimų departamento direktoriaus ir Lietuvos probacijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Elektroninio stebėjimo priemonių naudojimo ir probuojamųjų bei nuteistųjų stebėjimo šiomis priemonėmis tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-07-04 Nr. V-188 / V-232, TAR 2022-07-05, kodas 2022-14659, įsigalioja 2022-07-06)

Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 27 d. įsakymo Nr. V-317 „Dėl didžiausio laisvės atėmimo vietų įstaigose leidžiamų laikyti asmenų skaičiaus ir minimalaus ploto, tenkančio vienam asmeniui, nustatymo“ pakeitimo
(2022-06-29 Nr. V-205, TAR 2022-06-29, kodas 2022-13965, įsigalioja 2022-06-30)

Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. V-289 „Dėl pataisos įstaigų (tardymo izoliatorių) įrengimo ir eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-05 Nr. V-234, TAR 2022-07-05, kodas 2022-14686, įsigalioja 2022-07-06)


<< Atgal