Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 28

2022 m. liepos 13 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2022 m. liepos 6 d. – liepos 12 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Konstitucinis įstatymas
Lietuvos Respublikos referendumo konstitucinis įstatymas
(2022-06-23 Nr. XIV-1163, TAR 2022-07-11, kodas 2022-15209, įsigalioja 2022-09-01)

Lietuvos Respublikos valstybės skolos įstatymo Nr. I-1508 2 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-06-23 Nr. XIV-1164, TAR 2022-07-11, kodas 2022-15161, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos Respublikos atsiskaitymų grynaisiais pinigais ribojimo įstatymas
(2022-06-23 Nr. XIV-1165, TAR 2022-07-07, kodas 2022-14903, įsigalioja 2022-11-01)

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.929 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-06-23 Nr. XIV-1166, TAR 2022-07-07, kodas 2022-14904, įsigalioja 2022-11-01)

Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 1, 7, 8, 8-1, 8-2, 8-3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 23, 24, 26, 30, 32, 38, 41 straipsnių, trečiojo skirsnio pavadinimo ir priedo pakeitimo, Kodekso papildymo 8-4, 8-5, 8-6, 9-1, 10-1, 39-1 ir 39-2 straipsniais ir 39 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas
(2022-06-23 Nr. XIV-1167, TAR 2022-07-11, kodas 2022-15210, įsigalioja 2022-08-01)

Lietuvos Respublikos transporto veiklos pagrindų įstatymo Nr. I-1863 12 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-06-23 Nr. XIV-1168, TAR 2022-07-11, kodas 2022-15162, įsigalioja 2022-08-01)

Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 2, 3, 5, 6, 11, 13, 14, 20-1, 20-2, 22, 30, 32, 48, 49, 51 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 13-1, 20-3 straipsniais įstatymas
(2022-06-23 Nr. XIV-1169, TAR 2022-07-07, kodas 2022-14906, įsigalioja 2022-07-08)

Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 6, 9, 16, 17, 20, 21-1, 22, 22-2, 23, 31, 39, 41, 41-1, 48-2, 48-3, 48-4, 49, 58, 59, 67, 71-1, 72, 74 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 20-1, 73-2 straipsniais įstatymas
(2022-06-23 Nr. XIV-1170, TAR 2022-07-07, kodas 2022-14907, įsigalioja 2022-07-08)

Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo Nr. I-1495 2, 3, 10, 11 straipsnių ir 1, 2 priedų pakeitimo įstatymas
(2022-06-23 Nr. XIV-1172, TAR 2022-07-07, kodas 2022-14910, įsigalioja 2022-07-08)

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo Nr. VIII-723 pakeitimo įstatymas
(2022-06-28 Nr. XIV-1179, TAR 2022-07-11, kodas 2022-15164, įsigalioja 2022-08-01)

Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos įstatymo Nr. IX-1183 7 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-06-28 Nr. XIV-1181, TAR 2022-07-07, kodas 2022-14911, įsigalioja 2022-09-01)

Lietuvos Respublikos nesąžiningos prekybos praktikos žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinėje draudimo įstatymo Nr. XIV-409 21 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-06-28 Nr. XIV-1183, TAR 2022-07-11, kodas 2022-15165, įsigalioja 2022-08-01)

Lietuvos Respublikos loterijų įstatymo Nr. IX-1661 28 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-06-28 Nr. XIV-1184, TAR 2022-07-11, kodas 2022-15166, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 2, 46, 47 ir 52 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-06-28 Nr. XIV-1185, TAR 2022-07-11, kodas 2022-15168, įsigalioja 2022-07-12)

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 papildymo 10-1 straipsniu įstatymas
(2022-06-28 Nr. XIV-1186, TAR 2022-07-11, kodas 2022-15171, įsigalioja 2022-07-12)

Lietuvos Respublikos darbo kodekso 14, 25, 27, 30, 52, 58, 139, 144, 221, 222, 223, 225, 226, 227 ir 240 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-06-28 Nr. XIV-1187, TAR 2022-07-11, kodas 2022-15174, įsigalioja 2022-07-12)

Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 11 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-06-28 Nr. XIV-1188, TAR 2022-07-11, kodas 2022-15175, įsigalioja 2023-06-01)

Lietuvos Respublikos darbo kodekso 1, 2, 25, 26, 30, 36, 40, 44, 46, 51, 52, 55, 56, 57, 59, 72-1, 75, 79, 107, 113, 117, 126, 133, 134, 137, 138, 169, 171 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas
(2022-06-28 Nr. XIV-1189, TAR 2022-07-11, kodas 2022-15178, įsigalioja 2022-08-01)

Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 1, 5, 11-1, 16, 19, 20, 22, 23, 24 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo priedu įstatymas
(2022-06-28 Nr. XIV-1190, TAR 2022-07-11, kodas 2022-15179, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 11-1, 14, 16, 22, 23 ir 30 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIV-752 pavadinimo, 14 straipsnio pakeitimo ir 11 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas
(2022-06-28 Nr. XIV-1191, TAR 2022-07-11, kodas 2022-15182, įsigalioja 2022-07-12)

Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymo Nr. IX-1826 2, 7 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas
(2022-06-28 Nr. XIV-1192, TAR 2022-07-11, kodas 2022-15183, įsigalioja 2022-08-01)

Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos įstatymo Nr. IX-1183 58 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-06-28 Nr. XIV-1193, TAR 2022-07-11, kodas 2022-15184, įsigalioja 2022-08-01)

Lietuvos Respublikos žvalgybos įstatymo Nr. VIII-1861 31 ir 70 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-06-28 Nr. XIV-1194, TAR 2022-07-11, kodas 2022-15185, įsigalioja 2022-08-01)

Lietuvos Respublikos teismų įstatymo Nr. I-480 papildymo 44-2 straipsniu įstatymas
(2022-06-28 Nr. XIV-1195, TAR 2022-07-11, kodas 2022-15186, įsigalioja 2022-08-01)

Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 40-1 ir 41 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-06-28 Nr. XIV-1241, TAR 2022-07-11, kodas 2022-15187, įsigalioja 2022-11-01)

Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo Nr.VIII-359 21 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-06-28 Nr. XIV-1242, TAR 2022-07-11, kodas 2022-15190, įsigalioja 2022-08-01)

Lietuvos Respublikos miškų įstatymo Nr. I-671 2, 4, 5, 7 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XII-2584 6 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-06-28 Nr. XIV-1243, TAR 2022-07-11, kodas 2022-15191, įsigalioja 2022-08-01)

Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo Nr. XIII-2166 50, 69, 84, 86 straipsnių ir 2 priedo pakeitimo įstatymas
(2022-06-28 Nr. XIV-1245, TAR 2022-07-07, kodas 2022-14929, įsigalioja 2022-07-08)

Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 20 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-06-28 Nr. XIV-1246, TAR 2022-07-07, kodas 2022-14912, įsigalioja 2022-07-08)

Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 pakeitimo įstatymo Nr. XIV-627 20 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-06-28 Nr. XIV-1247, TAR 2022-07-07, kodas 2022-14914, įsigalioja 2022-07-08)

Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 8 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-06-28 Nr. XIV-1250, TAR 2022-07-11, kodas 2022-15192, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo įstatymo Nr. IX-1691 29 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-06-28 Nr. XIV-1251, TAR 2022-07-11, kodas 2022-15193, įsigalioja 2022-07-12)

Lietuvos Respublikos valstybės turto perdavimo savivaldybių nuosavybėn įstatymo Nr. VIII-546 pakeitimo įstatymas
(2022-06-28 Nr. XIV-1252, TAR 2022-07-07, kodas 2022-14917, įsigalioja 2022-07-08)

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo Nr. VIII-729 11 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-06-28 Nr. XIV-1253, TAR 2022-07-07, kodas 2022-14920, įsigalioja 2022-07-08)

Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Pirmininko teisinio statuso įstatymas
(2022-06-30 Nr. XIV-1256, TAR 2022-07-08, kodas 2022-15110, įsigalioja 2022-07-09)

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 7 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-06-30 Nr. XIV-1264, TAR 2022-07-11, kodas 2022-15194, įsigalioja 2022-07-12)

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 6 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-06-30 Nr. XIV-1265, TAR 2022-07-07, kodas 2022-14921, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymo Nr. VIII-529 8 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-06-30 Nr. XIV-1266, TAR 2022-07-07, kodas 2022-14922, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 25 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-06-30 Nr. XIV-1267, TAR 2022-07-07, kodas 2022-14923, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 2, 10, 11, 15-1, 39 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 46-1 straipsniu įstatymas
(2022-06-30 Nr. XIV-1278, TAR 2022-07-11, kodas 2022-15195, įsigalioja 2023-08-01)

Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo Nr. I-552 2 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 12-1 ir 51-1 straipsniais įstatymas
(2022-06-30 Nr. XIV-1279, TAR 2022-07-11, kodas 2022-15197, įsigalioja 2022-07-12)

Lietuvos Respublikos vandens įstatymo Nr. VIII-474 3, 8, 9, 14, 15, 18, 20, 21, 25 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas
(2022-06-30 Nr. XIV-1280, TAR 2022-07-07, kodas 2022-14924, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymo Nr. I-1163 5 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-06-30 Nr. XIV-1281, TAR 2022-07-07, kodas 2022-14925, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 15 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-06-30 Nr. XIV-1292, TAR 2022-07-11, kodas 2022-15198, įsigalioja 2022-09-01)

Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 2, 20, 23, 24 ir 32 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-06-30 Nr. XIV-1298, TAR 2022-07-07, kodas 2022-14926, įsigalioja 2022-07-15)

Lietuvos Respublikos valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo Nr. I-2455 3 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-06-30 Nr. XIV-1299, TAR 2022-07-07, kodas 2022-14927, įsigalioja 2022-07-15)

Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 15, 19, 19-1, 19-2, 19-3, 37, 47, 55, 56, 81, 89 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 20-1, 58-1 straipsniais įstatymas
(2022-06-30 Nr. XIV-1369, TAR 2022-07-11, kodas 2022-15199, įsigalioja 2022-07-15)

Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 6, 19, 19-1, 19-2, 55 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 19-3 straipsniu įstatymo Nr. XIII-704 9 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-06-30 Nr. XIV-1370, TAR 2022-07-11, kodas 2022-15200, įsigalioja 2022-07-15)

Lietuvos Respublikos architektūros įstatymo Nr. XIII-425 18 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-06-30 Nr. XIV-1371, TAR 2022-07-11, kodas 2022-15201, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatymo Nr. XIV-196 2, 15, 18 ir 24 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-06-30 Nr. XIV-1372, TAR 2022-07-07, kodas 2022-14928, įsigalioja 2022-07-08)

Lietuvos Respublikos valstybei ir savivaldybėms priklausančių akcijų privatizavimo įstatymo Nr. VIII-480 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 20 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-06-30 Nr. XIV-1373, TAR 2022-07-11, kodas 2022-15202, įsigalioja 2022-11-01)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimo Nr. 149 „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2022-07-07 Nr. 717, TAR 2022-07-07, kodas 2022-14913, įsigalioja 2022-07-08)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimo Nr. 150 „Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo
(2022-07-07 Nr. 718, TAR 2022-07-07, kodas 2022-14916, įsigalioja 2022-09-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 13 d. nutarimo Nr. 899 „Dėl pridėtinės vertės mokesčio grąžinimo užsienio asmenims, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta nėra Europos Sąjungos teritorijoje“ pakeitimo
(2022-07-07 Nr. 722, TAR 2022-07-08, kodas 2022-15073, įsigalioja 2022-07-09)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. liepos 16 d. nutarimo Nr. 825 „Dėl Sumų, kurias draudžiama išieškoti iš kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigoje atidarytoje skolininko sąskaitoje esančių lėšų, nustatymo ir taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-07 Nr. 731, TAR 2022-07-08, kodas 2022-15103, įsigalioja 2022-07-09)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. gruodžio 22 d. nutarimo Nr. 1114 „Dėl Dokumentų valdymo bendrosios informacinės sistemos paslaugų naudojimo“ pakeitimo
(2022-07-07 Nr. 733, TAR 2022-07-08, kodas 2022-15105, įsigalioja 2022-07-09)

Vyriausybės nutarimas
Dėl 2022 metų pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos
(2022-07-11 Nr. 736, TAR 2022-07-11, kodas 2022-15218, įsigalioja 2022-07-12)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Valstybės informacinių išteklių, kurie turi būti prieinami karo padėties, nepaprastosios padėties, ekstremaliųjų situacijų ar kitais krizių atvejais, kopijų laikymo Europos Sąjungos valstybėse narėse, Europos ekonominės erdvės valstybėse ir (arba) Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos (NATO) valstybėse narėse esančiuose duomenų centruose ir šių išteklių veiklos atkūrimo iš kopijų tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-07-11 Nr. 739, TAR 2022-07-12, kodas 2022-15271, įsigalioja 2022-07-13)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos krovinių vežimo informacijos skaitmeninimo
(2022-07-11 Nr. 743, TAR 2022-07-12, kodas 2022-15300, įsigalioja 2022-07-13)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 22 d. nutarimo Nr. 309 „Dėl Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-11 Nr. 744, TAR 2022-07-12, kodas 2022-15301, įsigalioja 2022-07-13)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 12 d. nutarimo Nr. 1178 „Dėl Statinio (jo patalpų) naudojimo ne pagal paskirtį atvejų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-11 Nr. 747, TAR 2022-07-12, kodas 2022-15311, įsigalioja 2022-07-13)

TEISMŲ SPRENDIMAI, NUTARIMAI, IŠVADOS

Konstitucinio Teismo nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 10 straipsnio 9 dalies (2018 m. gruodžio 11 d. redakcija) nuostatos atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai
(2022-07-07 Nr. KT90-N9/2022, TAR 2022-07-07, kodas 2022-14905, įsigalioja 2022-07-07)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. rugsėjo 8 d. įsakymo Nr. A1-817 „Dėl Neįgaliųjų socialinės integracijos 2021–2023 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-05 Nr. A1-457, TAR 2022-07-07, kodas 2022-14707, įsigalioja 2022-07-08)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. A1-715 „Dėl Užimtumo didinimo programos, skirtos užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modeliui įgyvendinti, rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-11 Nr. A1-458, TAR 2022-07-11, kodas 2022-15158, įsigalioja 2022-07-12)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. A1-1256 „Dėl Nediskriminavimo skatinimo 2021–2023 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-11 Nr. A1-461, TAR 2022-07-11, kodas 2022-15159, įsigalioja 2022-07-12)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Juridinio asmens ar kitos organizacijos, jų padalinio projekto, skirto metodinio kompleksinių paslaugų šeimai centro funkcijoms vykdyti, atrankos konkurso organizavimo 2022-2024 metais nuostatų patvirtinimo
(2022-07-12 Nr. A1-464, TAR 2022-07-12, kodas 2022-15307, įsigalioja 2022-07-13)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-04-02 „Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos“ aprašo patvirtinimo
(2022-07-11 Nr. 4-861, TAR 2022-07-11, kodas 2022-15207, įsigalioja 2022-07-12)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl 2021–2030 metų Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos valstybės skaitmeninimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-002-01-07-07 „Skatinti duomenų prieinamumą ir pakartotinį naudojimą“ aprašo patvirtinimo
(2022-07-12 Nr. 4-864, TAR 2022-07-12, kodas 2022-15268, įsigalioja 2022-07-13)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl 2021–2030 metų Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos valstybės skaitmeninimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-002-01-07-08 „Kurti technologinius sprendimus ir įrankius, leidžiančius saugiai ir patogiai naudotis paslaugomis“ aprašo patvirtinimo
(2022-07-12 Nr. 4-869, TAR 2022-07-12, kodas 2022-15318, įsigalioja 2022-07-13)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Priemonės „Vykdyti verslumo ir įmonių augimo skatinimo priemones“ veiklos „Tikslinės kompetencijų ugdymo palydimosios subsidijos verslui“ lėšų skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-07-12 Nr. 4-870, TAR 2022-07-12, kodas 2022-15319, įsigalioja 2022-07-13)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ministro 2016 m. rugpjūčio 5 d. įsakymo Nr. D1-548 „Dėl Kvalifikacijos tobulinimo mokymo programų rengimo metodikos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-08 Nr. D1-214, TAR 2022-07-08, kodas 2022-15042, įsigalioja 2022-07-09)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. D1-212 „Dėl VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro teisinių žinių programos Lietuvos ir užsienio statybos inžinieriams, siekiantiems Lietuvos Respublikoje eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas kultūros paveldo statiniuose ir kultūros paveldo objekto teritorijoje, patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-08 Nr. D1-215, TAR 2022-07-08, kodas 2022-15043, įsigalioja 2022-07-09)

Aplinkos ministro ir Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. D1-590/3D-583 „Dėl Dirbtinių nepratekamų paviršinių vandens telkinių įrengimo ir priežiūros aplinkosaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-08 Nr. D1-216/3D-433, TAR 2022-07-11, kodas 2022-15204, įsigalioja 2022-07-12)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. D1-878 „Dėl statybos techninio reglamento str 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. statybos užbaigimas. nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. statybos sustabdymas. savavališkos statybos padarinių šalinimas. statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-11 Nr. D1-217, TAR 2022-07-11, kodas 2022-15169, įsigalioja 2022-07-12)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. sausio 12 d. įsakymo Nr. D1-29 „Dėl VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro teisinių žinių egzaminų programos statybos inžinieriams, siekiantiems eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas ypatinguosiuose ir neypatinguosiuose statiniuose, patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-11 Nr. D1-222, TAR 2022-07-11, kodas 2022-15180, įsigalioja 2022-07-12)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. D1-293 „Dėl VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro teisinių žinių egzaminų programos statybos inžinieriams, siekiantiems eiti branduolinės energetikos objekto statinių statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas, patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-11 Nr. D1-223, TAR 2022-07-11, kodas 2022-15181, įsigalioja 2022-07-12)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. kovo 16 d. įsakymo D1-231 „Dėl Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programų rengimo metodikos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-11 Nr. D1-224, TAR 2022-07-12, kodas 2022-15313, įsigalioja 2022-07-13)

Aplinkos ministro ir Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. 471/582 „Dėl Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos Sąjungos kriterijus, sąrašo ir Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašo ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-11 Nr. D1-225/V-1216, TAR 2022-07-12, kodas 2022-15314, įsigalioja 2022-07-13)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų teikimo saulės elektrinių įsigijimui fiziniams asmenims (nutolusios saulės elektrinės dalies įsigijimas iš vystytojo elektrinių parke) tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-07-12 Nr. D1-226, TAR 2022-07-12, kodas 2022-15315, įsigalioja 2022-07-13)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 02-001-06-11-01 „Stiprinti neigiamo poveikio aplinkai prevenciją ir valdymą“ aprašo patvirtinimo
(2022-07-12 Nr. D1-227, TAR 2022-07-12, kodas 2022-15316, įsigalioja 2022-07-13)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. balandžio 1 d. įsakymo Nr. V-491 „Dėl Vaikų, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, ugdymo ir pavėžėjimo į mokyklą ir atgal finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-07 Nr. V-1126, TAR 2022-07-07, kodas 2022-14832, įsigalioja 2022-07-08)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2015 m. liepos 23 d. įsakymo Nr. V-797 „Dėl Medicinos studijų krypties aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-07 Nr. V-1130, TAR 2022-07-07, kodas 2022-14900, įsigalioja 2022-07-08)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Lėšų skyrimo vaikų, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, ugdymui ir pavėžėjimui į mokyklą ir atgal ir šių lėšų paskirstymo pagal savivaldybes ir valstybines mokyklas patvirtinimo
(2022-07-11 Nr. V-1137, TAR 2022-07-11, kodas 2022-15154, įsigalioja 2022-07-12)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2015 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. V-380 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinio stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-11 Nr. V-1139, TAR 2022-07-11, kodas 2022-15155, įsigalioja 2022-07-12)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. balandžio 11 d. įsakymo Nr. V-516 „Dėl 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-01-02 „Skaitmeninė švietimo transformacija (EDTECH)“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-11 Nr. V-1140, TAR 2022-07-11, kodas 2022-15211, įsigalioja 2022-07-12)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. rugpjūčio 19 d. įsakymo Nr. V-661 „Dėl Patologijos tyrimų kokybės reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-11 Nr. V-1214, TAR 2022-07-11, kodas 2022-15153, įsigalioja 2023-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. V-383 „Dėl Medicinos priemonių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-11 Nr. V-1215, TAR 2022-07-11, kodas 2022-15196, įsigalioja 2022-07-12)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. birželio 1 d. įsakymo Nr. V-1031 „Dėl 2022 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-11 Nr. V-1217, TAR 2022-07-11, kodas 2022-15212, įsigalioja 2022-07-20)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. V-988 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo didinimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 11-002-02-11-01 „Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-11 Nr. V-1218, TAR 2022-07-11, kodas 2022-15213, įsigalioja 2022-07-12)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. V-657 „Dėl Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-12 Nr. V-1222, TAR 2022-07-12, kodas 2022-15294, įsigalioja 2022-07-13)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 515 „Dėl Sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ pakeitimo
(2022-07-12 Nr. V-1223, TAR 2022-07-12, kodas 2022-15295, įsigalioja 2022-07-13)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. V-281 „Dėl Sveikatos priežiūros paslaugų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-12 Nr. V-1225, TAR 2022-07-12, kodas 2022-15321, įsigalioja 2022-07-13)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. V-812 „Dėl Pacientų registravimo asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-12 Nr. V-1226, TAR 2022-07-12, kodas 2022-15322, įsigalioja 2022-08-01)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2016 m. sausio 20 d. įsakymo Nr. 1R-16 „Dėl Teisminių ir neteisminių iš užsienio gautų dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo ir jo apmokestinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-08 Nr. 1R-257, TAR 2022-07-08, kodas 2022-15095, įsigalioja 2022-07-09)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2006 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 1R-482 „Dėl Notaro kvalifikacinio egzamino nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-08 Nr. 1R-258, TAR 2022-07-08, kodas 2022-15096, įsigalioja 2022-07-09)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl energetikos ministro 2022 m. birželio 3 d. įsakymo Nr. 1-184 „Dėl 2021–2030 metų branduolinės energetikos objektų eksploatavimo nutraukimo ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-002-06-09-04 „Galutinai sutvarkyti labai mažai, mažai ir vidutiniškai radioaktyvias atliekas“aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-08 Nr. 1-214, TAR 2022-07-08, kodas 2022-15091, įsigalioja 2022-07-09)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl 2021–2030 metų branduolinės energetikos objektų eksploatavimo nutraukimo ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-002-06-09-03 „Vykdyti radioaktyviųjų atliekų pagrindinį ir galutinį apdorojimą ir užtikrinti visų radioaktyviųjų atliekų saugojimą“ aprašo patvirtinimo
(2022-07-12 Nr. 1-218, TAR 2022-07-12, kodas 2022-15265, įsigalioja 2022-07-13)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl 2021–2030 metų branduolinės energetikos objektų eksploatavimo nutraukimo ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-002-06-09-02 „Atlikti radioaktyviųjų atliekų pradinį apdorojimą“ aprašo patvirtinimo
(2022-07-12 Nr. 1-219, TAR 2022-07-12, kodas 2022-15266, įsigalioja 2022-07-13)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2019 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. ĮV-459 „Dėl Įstatymų pagrindais sudarytų komisijų pirmininkų, jų pavaduotojų ir narių atlygio mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-07 Nr. ĮV-604, TAR 2022-07-07, kodas 2022-14873, įsigalioja 2022-07-08)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Valstybės archyvų mokamų paslaugų sąrašo ir Valstybės archyvų mokamų paslaugų įkainių apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-07-07 Nr. ĮV-605, TAR 2022-07-07, kodas 2022-14875, įsigalioja 2022-07-08)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Sumanių kaimų projektų įgyvendinimo gairių patvirtinimo
(2022-07-07 Nr. 3D-428, TAR 2022-07-07, kodas 2022-14814, įsigalioja 2022-07-08)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. 3D-701 „Dėl Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2020–2022 metų programos įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-07 Nr. 3D-432, TAR 2022-07-07, kodas 2022-14883, įsigalioja 2022-07-08)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos srities „Parama profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2022 metų, patvirtinimo
(2022-07-08 Nr. 3D-434, TAR 2022-07-08, kodas 2022-15079, įsigalioja 2022-07-09)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2020 m. vasario 14 d. įsakymo Nr. 3D-98 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos „Prevencinių priemonių taikymas prieš vilkų ūkiniams gyvūnams daromą žalą“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-08 Nr. 3D-435, TAR 2022-07-08, kodas 2022-15093, įsigalioja 2022-07-09)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žėmės ūkio ministro 2022 m. gegužės 6 d. įsakymo Nr. 3D-313 „Dėl Išimtinės sureguliavimo pagalbos kiaulių laikytojams administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-11 Nr. 3D-437, TAR 2022-07-11, kodas 2022-15157, įsigalioja 2022-07-12)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2006 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 3D-266 „Dėl Asociacijų, vienijančių asmenis, užsiimančius žemės ūkio ir miškų ūkio bei alternatyviąja veikla, narystės Europos Sąjungos ir (arba) kitose tarptautinėse organizacijose mokesčio mokėjimo ir atstovavimo jose finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-11 Nr. 3D-438, TAR 2022-07-11, kodas 2022-15203, įsigalioja 2022-07-12)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2015 m. rugpjūčio 25 d. įsakymo Nr. 1V-657 „Dėl Nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-08 Nr. 1V-471, TAR 2022-07-08, kodas 2022-15064, įsigalioja 2022-07-09)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 1V-202 „Dėl Vidaus saugumo fondo techninės paramos administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-08 Nr. 1V-472, TAR 2022-07-08, kodas 2022-15067, įsigalioja 2022-07-09)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 3 d. įsakymo Nr. 1V-683 „Dėl Vidaus saugumo fondo projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-08 Nr. 1V-473, TAR 2022-07-08, kodas 2022-15071, įsigalioja 2022-07-09)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2021 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. 1V-379 „Dėl Motorinės transporto priemonės ir jos priekabos nuosavybės teisės deklaravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-08 Nr. 1V-476, TAR 2022-07-08, kodas 2022-15077, įsigalioja 2022-08-01)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. spalio 18 d. įsakymo Nr. 1V-872 „Dėl Kelionės dokumento atvykti į Lietuvos Respubliką“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-07-08 Nr. 1V-477, TAR 2022-07-08, kodas 2022-15078, įsigalioja 2022-07-09)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2021 m. spalio 1 d. įsakymo Nr. 1V-755 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. liepos 28 d. įsakymo Nr. 1V-289 „Dėl Lietuvos Respublikos asmens be pilietybės kelionės dokumento blanko privalomosios formos ir Lietuvos Respublikos pabėgėlio kelionės dokumento blanko privalomosios formos patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2022-07-08 Nr. 1V-478, TAR 2022-07-08, kodas 2022-15080, įsigalioja 2022-07-09)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2022 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. 1V-214 „Dėl asmens duomenų tvarkymo, susijusio su būtinų procedūrų vykdymu, paslaugų ir humanitarinės pagalbos teikimu, asmenims, esantiems Lietuvos Respublikoje dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje“ pakeitimo
(2022-07-12 Nr. 1V-482, TAR 2022-07-12, kodas 2022-15317, įsigalioja 2022-07-13)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2011 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. VA-61 „Dėl Su valstybei perduoto (perduotino) turto perėmimu, apskaitymu, saugojimu, realizavimu, grąžinimu ir pripažinimu atliekomis susijusių dokumentų formų ir jų užpildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-07 Nr. VA-62, TAR 2022-07-07, kodas 2022-14809, įsigalioja 2022-07-08)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. VA-95 „Dėl Mokesčių mokėtojo, kuriam nesuteikiamas juridinio asmens registro kodas, Lietuvos Respublikos gyventojų registro kodas, identifikacinio numerio priskyrimo ir taikymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-12 Nr. VA-63, TAR 2022-07-12, kodas 2022-15325, įsigalioja 2022-07-13)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2015 m. liepos 23 d. įsakymo Nr. 1B-607 „Dėl Dokumentų ir įrašų nacionalinių kodų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-08 Nr. 1BE-502, TAR 2022-07-11, kodas 2022-15188, įsigalioja 2022-07-12)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2019 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. 1B-360 „Dėl Pareigūnų ir valstybės tarnautojų, einančių arba siekiančių eiti pareigas Lietuvos Respublikos muitinėje, tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-11 Nr. 1BE-503, TAR 2022-07-11, kodas 2022-15189, įsigalioja 2022-07-12)

Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2011 m. sausio 26 d. įsakymo Nr. 1A-72 „Dėl Klinikinių vaistinių preparatų tyrimų atlikimo patikrinimų (inspekcijų) taisyklių, Vaistinio preparato klinikinio tyrimo atlikimo patikrinimo (inspekcijos) protokolo bei Klinikinių tyrimų patikrinimų (inspekcijų) protokolų registro formų patvirtinimo“ pripažinto netekusiu galios
(2022-07-07 Nr. (1.72E)1A-762, TAR 2022-07-07, kodas 2022-14849, įsigalioja 2022-07-08)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2012 m. liepos 12 d. nutarimo Nr. 03-150 „Dėl Kolektyvinio investavimo subjektų prospekto ir pagrindinės informacijos investuotojams dokumento turinio ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-04 Nr. 03-100, TAR 2022-07-07, kodas 2022-14845, įsigalioja 2022-07-08)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2018 m. birželio 20 d. nutarimo Nr. 03-111 „Dėl Finansų maklerio įmonių veiklos organizavimo ir investicinių paslaugų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-04 Nr. 03-101, TAR 2022-07-07, kodas 2022-14846, įsigalioja 2022-11-22)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2021 m. vasario 11 d. nutarimo Nr. 03-16 „Dėl Lietuvos banko kolekcinių eurų monetų, proginių su Lietuvos nacionaline puse eurų monetų ir apyvartinių eurų monetų numizmatinių rinkinių išleidimo 2022 m. plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-04 Nr. 03-97, TAR 2022-07-07, kodas 2022-14842, įsigalioja 2022-07-08)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2014 m. lapkričio 27 d. nutarimo Nr. 03-290 „Dėl Lietuvos banko numizmatinių vertybių pardavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-04 Nr. 03-98, TAR 2022-07-07, kodas 2022-14843, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2012 m. liepos 12 d. nutarimo Nr. 03-144 „Dėl Valdymo įmonių veiklos organizavimo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-04 Nr. 03-99, TAR 2022-07-07, kodas 2022-14844, įsigalioja 2022-08-01)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 1K-397 „Dėl 2022 metų prioritetinių teritorinių ligonių kasų vykdomos kontrolės krypčių ir stebėsenos rodiklių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-08 Nr. 1K-217, TAR 2022-07-08, kodas 2022-15081, įsigalioja 2022-07-09)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl finansų ministro 2008 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. 1K-174 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 12-ojo standarto patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-08 Nr. 1K-252, TAR 2022-07-08, kodas 2022-15008, įsigalioja 2022-07-09)

Valstybinio patentų biuro direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro direktoriaus 1994 m. gegužės 2 d. įsakymo Nr. 11 „Dėl Patentų paraiškų padavimo, ekspertizės ir patentų išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-11 Nr. 3R-55, TAR 2022-07-12, kodas 2022-15233, įsigalioja 2022-07-13)

Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2021 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. AV-150 „Dėl 1996 m. gruodžio 9 d. Tarybos Reglamente (EB) Nr. 338/97 Dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą numatytų paraiškų pateikimo ir CITES leidimų, sertifikatų, etikečių išdavimo“ pakeitimo
(2022-07-07 Nr. AV-160, TAR 2022-07-08, kodas 2022-14941, įsigalioja 2022-07-09)

Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Nepriklausomų želdynų ir želdinių ekspertų kvalifikacijos tobulinimą patvirtinančių dokumentų, želdynų projektų rengimo vadovų kvalifikacijos tobulinimą patvirtinančių dokumentų pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-07-08 Nr. AV-161, TAR 2022-07-08, kodas 2022-15092, įsigalioja 2022-07-09)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2021 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. V-145 „Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vidaus kontrolės politikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-08 Nr. V-206, TAR 2022-07-11, kodas 2022-15206, įsigalioja 2022-07-12)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2022 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. V-196 „Dėl Darbo rinkos paslaugų teikimo darbo ieškantiems asmenims ir darbdaviams tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo
(2022-07-08 Nr. V-207, TAR 2022-07-11, kodas 2022-15205, įsigalioja 2022-07-12)

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas
Dėl Valstybės archyvų mokamų paslaugų įkainių sąrašo ir Valstybės archyvų mokamų paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-07-08 Nr. VE-30, TAR 2022-07-08, kodas 2022-15098, įsigalioja 2022-07-09)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 2BE-428 „Dėl Asmenų, pageidaujančių atlikti geležinkelių riedmenų, naudojamų 1520 mm pločio vėžės Lietuvos Respublikos geležinkelių tinkle, techninę priežiūrą, prašymų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-07 Nr. 2BE-180, TAR 2022-07-07, kodas 2022-14824, įsigalioja 2022-07-08)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Žemės ūkio augalų plotų, derliaus ir derlingumo statistinio tyrimo ūkininkų ir šeimos ūkių anketos ŽŪŪ-29 (metinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2022-07-08 Nr. DĮ-163, TAR 2022-07-11, kodas 2022-15152, įsigalioja 2022-07-12)

Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Laisvės atėmimo bausmę atliekančių nuteistųjų, gerai besimokančių bendrojo ugdymo ar profesinio mokymo įstaigose, skatinimui skiriamų mėnesinių piniginių išmokų dydžio nustatymo kriterijų tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-07-11 Nr. V-244, TAR 2022-07-12, kodas 2022-15262, įsigalioja 2022-07-13)

Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2012 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. V-211 „Dėl Nusikalstamo elgesio rizikos vertinimo metodikų ir elgesio pataisos programų aprobavimo Lietuvos bausmių vykdymo sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo ir Adaptuotų nusikalstamo elgesio rizikos vertinimo metodikų ir elgesio pataisos programų aprobavimo“ pakeitimo
(2022-07-11 Nr. V-245, TAR 2022-07-12, kodas 2022-15263, įsigalioja 2022-07-13)

Kalėjimų departamento direktoriaus ir Lietuvos probacijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Nuteistųjų, lygtinai paleidžiamų iš pataisos įstaigos, parengiamojo darbo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-07-12 Nr. V-247 / V-193, TAR 2022-07-12, kodas 2022-15309, įsigalioja 2022-07-13)


<< Atgal