Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 29

2022 m. liepos 27 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2022 m. liepos 13 d. – liepos 26 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso pakeitimo įstatymas
(2022-06-28 Nr. XIV-1196, TAR 2022-07-14, kodas 2022-15495, įsigalioja 2022-07-15)

Lietuvos Respublikos pataisos pareigūnų veiklos įstatymo Nr. XIII-1387 pakeitimo įstatymas
(2022-06-28 Nr. XIV-1197, TAR 2022-07-15, kodas 2022-15553, įsigalioja 2022-07-16)

Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatymo Nr. I-1175 pakeitimo įstatymas
(2022-06-28 Nr. XIV-1198, TAR 2022-07-15, kodas 2022-15554, įsigalioja 2022-07-16)

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 51, 67, 72-4 ir 82 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-06-28 Nr. XIV-1199, TAR 2022-07-15, kodas 2022-15557, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 69, 69-1, 101, 128, 165, 188, 189, 189-1, 235, 246, 308, 333, 339, 342, 357, 358, 360, 362, 365, 377, 453, 454 ir 460 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-06-28 Nr. XIV-1200, TAR 2022-07-15, kodas 2022-15562, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.138 ir 5.28 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-06-28 Nr. XIV-1201, TAR 2022-07-15, kodas 2022-15563, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 125, 126 ir 739 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-06-28 Nr. XIV-1202, TAR 2022-07-15, kodas 2022-15564, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 226, 589 ir 597 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-06-28 Nr. XIV-1203, TAR 2022-07-15, kodas 2022-15566, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos Respublikos probacijos įstatymo Nr. XI-1860 2, 6, 8, 10, 11, 15, 17, 18, 20, 21, 25, 30 ir 31 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-06-28 Nr. XIV-1204, TAR 2022-07-15, kodas 2022-15567, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 4, 7, 16, 18, 25, 28, 30, 31, 32, 49 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas
(2022-06-28 Nr. XIV-1205, TAR 2022-07-15, kodas 2022-15568, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso ir kriminalinės žvalgybos dalyvių, teisingumo ir teisėsaugos institucijų pareigūnų apsaugos nuo nusikalstamo poveikio įstatymo Nr. I-1202 2, 10, 15, 16, 17 ir 18 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-06-28 Nr. XIV-1206, TAR 2022-07-15, kodas 2022-15570, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos Respublikos viešojo saugumo tarnybos įstatymo Nr. X-813 2, 7 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-06-28 Nr. XIV-1207, TAR 2022-07-15, kodas 2022-15571, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos Respublikos policijos įstatymo Nr. VIII-2048 6 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-06-28 Nr. XIV-1208, TAR 2022-07-15, kodas 2022-15572, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo prevencijos įstatymo Nr. XIII-3068 4 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-06-28 Nr. XIV-1209, TAR 2022-07-15, kodas 2022-15573, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos Respublikos kriminalinės žvalgybos įstatymo Nr. XI-2234 2 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-06-28 Nr. XIV-1210, TAR 2022-07-15, kodas 2022-15574, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 45 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-06-28 Nr. XIV-1211, TAR 2022-07-15, kodas 2022-15575, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo Nr. I-552 77 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-06-28 Nr. XIV-1212, TAR 2022-07-15, kodas 2022-15577, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo Nr. IX-886 15 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-06-28 Nr. XIV-1213, TAR 2022-07-15, kodas 2022-15578, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos Respublikos psichikos sveikatos priežiūros įstatymo Nr. I-924 7 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-06-28 Nr. XIV-1214, TAR 2022-07-15, kodas 2022-15579, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo Nr. I-1553 5, 9, 18 ir 31 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-06-28 Nr. XIV-1215, TAR 2022-07-15, kodas 2022-15580, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos Respublikos biomedicininių tyrimų etikos įstatymo Nr. VIII-1679 6 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-06-28 Nr. XIV-1216, TAR 2022-07-15, kodas 2022-15581, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo Nr. VIII-1591 15 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-06-28 Nr. XIV-1217, TAR 2022-07-15, kodas 2022-15582, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos Respublikos ginkluotos gynybos ir pasipriešinimo agresijai įstatymo Nr. VIII-1856 10 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-06-28 Nr. XIV-1218, TAR 2022-07-15, kodas 2022-15583, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo Nr. VIII-840 4 ir 6 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-06-28 Nr. XIV-1219, TAR 2022-07-15, kodas 2022-15584, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ Nr. IX-2206 36 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-06-28 Nr. XIV-1220, TAR 2022-07-15, kodas 2022-15585, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos Respublikos mokesčio už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise įstatymo Nr. IX-2332 5 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-06-28 Nr. XIV-1221, TAR 2022-07-15, kodas 2022-15586, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo Nr. VIII-1509 5 ir 6 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-06-28 Nr. XIV-1222, TAR 2022-07-15, kodas 2022-15587, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo Nr. I-1489 35 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-06-28 Nr. XIV-1223, TAR 2022-07-15, kodas 2022-15589, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymo Nr. VIII-450 15, 18, 21, 26, 28, 29, 36, 37 ir 38 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-06-28 Nr. XIV-1224, TAR 2022-07-15, kodas 2022-15590, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos Respublikos šalpos pensijų įstatymo Nr. I-675 15 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-06-28 Nr. XIV-1225, TAR 2022-07-15, kodas 2022-15591, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 2 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-06-28 Nr. XIV-1226, TAR 2022-07-15, kodas 2022-15592, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo Nr. VIII-950 19-1 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-06-28 Nr. XIV-1227, TAR 2022-07-15, kodas 2022-15593, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 6 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-06-28 Nr. XIV-1228, TAR 2022-07-15, kodas 2022-15594, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo Nr. XIII-2166 53 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-06-28 Nr. XIV-1229, TAR 2022-07-15, kodas 2022-15595, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos Respublikos sprogmenų apyvartos kontrolės įstatymo Nr. IX-1315 1 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-06-28 Nr. XIV-1230, TAR 2022-07-15, kodas 2022-15596, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymo Nr. I-317 4 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-06-28 Nr. XIV-1231, TAR 2022-07-15, kodas 2022-15597, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymo Nr. XII-2507 7 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-06-28 Nr. XIV-1232, TAR 2022-07-15, kodas 2022-15598, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 25 ir 48 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-06-28 Nr. XIV-1233, TAR 2022-07-15, kodas 2022-15599, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo Nr. XIII-198 5 priedo pakeitimo įstatymas
(2022-06-28 Nr. XIV-1234, TAR 2022-07-15, kodas 2022-15600, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo Nr. VIII-729 14 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-06-28 Nr. XIV-1235, TAR 2022-07-15, kodas 2022-15601, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymo Nr. XII-1519 9 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-06-28 Nr. XIV-1236, TAR 2022-07-15, kodas 2022-15603, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl Europos Sąjungos valstybių narių sprendimų baudžiamosiose bylose tarpusavio pripažinimo ir vykdymo“ Nr. XII-1322 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 30, 33, 37, 38, 39, 55 ir 87 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-06-28 Nr. XIV-1237, TAR 2022-07-15, kodas 2022-15604, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl Europos Sąjungos ir Islandijos Respublikos bei Norvegijos Karalystės Susitarimo dėl perdavimo tvarkos tarp Europos Sąjungos valstybių narių ir Islandijos bei Norvegijos ratifikavimo“ Nr. X-1526 2 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-06-28 Nr. XIV-1238, TAR 2022-07-15, kodas 2022-15605, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Norvegijos Karalystės Vyriausybės susitarimo dėl nuosprendžių baudžiamosiose bylose, kuriais paskirtos laisvės atėmimo bausmės ar su laisvės atėmimu susijusios priemonės, pripažinimo ir vykdymo ratifikavimo“ Nr. XII-800 2 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-06-28 Nr. XIV-1239, TAR 2022-07-15, kodas 2022-15606, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl Lietuvos Respublikos pareiškimų pagal Europos Sąjungos bei Europos atominės energijos bendrijos ir Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės prekybos ir bendradarbiavimo susitarimą“ Nr. XIV-164 1 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-06-28 Nr. XIV-1240, TAR 2022-07-15, kodas 2022-15607, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 4, 10, 11, 15, 27, 28, 35, 38, 39, 48, 52, 53, 56, 58, 60, 65, 66, 67, 69, 71, 72, 72-1, 73, 75-3, 77, 85 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 64-1 straipsniu įstatymas
(2022-06-30 Nr. XIV-1257, TAR 2022-07-14, kodas 2022-15485, įsigalioja 2022-09-01)

Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 46, 59, 74, 75, 75-1, 75-2, 75-3, 76, 77, 82, 83 straipsnių pakeitimo, 9 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir Įstatymo papildymo 76-1, 76-2, 83-1 straipsniais įstatymo Nr. XIV-654 3 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-06-30 Nr. XIV-1258, TAR 2022-07-15, kodas 2022-15551, įsigalioja 2022-07-16)

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo Nr. XIII-198 1, 7, 8 straipsnių ir 5 priedo pakeitimo įstatymas
(2022-06-30 Nr. XIV-1259, TAR 2022-07-14, kodas 2022-15486, įsigalioja 2022-09-01)

Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 4, 19, 52, 53, 58, 77, 82-1 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-06-30 Nr. XIV-1260, TAR 2022-07-14, kodas 2022-15487, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo Nr. I-1489 24, 38 ir 47 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-06-30 Nr. XIV-1261, TAR 2022-07-14, kodas 2022-15488, įsigalioja 2022-09-01)

Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 46, 59, 74, 75, 75-1, 75-2, 75-3, 76, 77, 82, 83 straipsnių pakeitimo, 9 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir Įstatymo papildymo 76-1, 76-2, 83-1 straipsniais įstatymo Nr. XIV-654 9, 12 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-06-30 Nr. XIV-1262, TAR 2022-07-14, kodas 2022-15489, įsigalioja 2022-07-15)

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo Nr. I-1489 11 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XIV-655 1 ir 2 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-06-30 Nr. XIV-1263, TAR 2022-07-14, kodas 2022-15494, įsigalioja 2024-09-01)

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 pakeitimo įstatymas
(2022-06-30 Nr. XIV-1268, TAR 2022-07-15, kodas 2022-15614, įsigalioja 2023-04-01)

Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. VIII-1904 2 straipsnio ir priedėlio pakeitimo įstatymas
(2022-06-30 Nr. XIV-1269, TAR 2022-07-15, kodas 2022-15615, įsigalioja 2023-04-01)

Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 2, 5, 8, 10 straipsnių ir 1 priedo pakeitimo įstatymas
(2022-06-30 Nr. XIV-1270, TAR 2022-07-15, kodas 2022-15616, įsigalioja 2023-04-01)

Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo Nr. I-430 11, 25, 26, 27, 31 ir 34 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-06-30 Nr. XIV-1271, TAR 2022-07-15, kodas 2022-15618, įsigalioja 2023-04-01)

Lietuvos Respublikos nepaprastosios padėties įstatymo Nr. IX-938 2, 13, 15, 16, 21, 22, 27 ir 28 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-06-30 Nr. XIV-1272, TAR 2022-07-15, kodas 2022-15619, įsigalioja 2023-04-01)

Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymo Nr. XIII-3096 22 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-06-30 Nr. XIV-1273, TAR 2022-07-15, kodas 2022-15620, įsigalioja 2023-04-01)

Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo Nr. X-1212 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-3308 15 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-06-30 Nr. XIV-1274, TAR 2022-07-15, kodas 2022-15621, įsigalioja 2023-04-01)

Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 18, 20, 24 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-06-30 Nr. XIV-1275, TAR 2022-07-15, kodas 2022-15623, įsigalioja 2023-04-01)

Lietuvos Respublikos tiesioginio valdymo savivaldybės teritorijoje įstatymo Nr. I-830 2, 3, 4 ir 6 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-06-30 Nr. XIV-1276, TAR 2022-07-15, kodas 2022-15624, įsigalioja 2023-04-01)

Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ Nr. IX-2206 pakeitimo įstatymas
(2022-06-30 Nr. XIV-1277, TAR 2022-07-14, kodas 2022-15427, įsigalioja 2022-08-01)

Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio įstatymo Nr. I-509 3, 5 ir 6 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-06-30 Nr. XIV-1282, TAR 2022-07-14, kodas 2022-15428, įsigalioja 2023-07-01)

Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo Nr. I-2044 1 straipsnio ir priedo pakeitimo įstatymas
(2022-06-30 Nr. XIV-1283, TAR 2022-07-14, kodas 2022-15430, įsigalioja 2022-07-15)

Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo Nr. VIII-1725 6, 6-1, 7 ir 8 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-06-30 Nr. XIV-1284, TAR 2022-07-14, kodas 2022-15433, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos Respublikos šalpos pensijų įstatymo Nr. I-675 1 straipsnio ir priedo pakeitimo įstatymas
(2022-06-30 Nr. XIV-1285, TAR 2022-07-14, kodas 2022-15434, įsigalioja 2022-07-15)

Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymo Nr. XII-2507 1 straipsnio ir priedo pakeitimo įstatymas
(2022-06-30 Nr. XIV-1286, TAR 2022-07-14, kodas 2022-15435, įsigalioja 2022-07-15)

Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 1, 25, 30-1, 48, 56-1 ir 57 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-06-30 Nr. XIV-1287, TAR 2022-07-14, kodas 2022-15436, įsigalioja 2022-08-01)

Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 15-1 ir 36 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-06-30 Nr. XIV-1288, TAR 2022-07-14, kodas 2022-15437, įsigalioja 2022-08-01)

Lietuvos Respublikos investicijų įstatymo Nr. VIII-1312 13-1 ir 15-5 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-06-30 Nr. XIV-1289, TAR 2022-07-14, kodas 2022-15439, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos Respublikos konsulinio statuto 23 straipsnio pakeitimo ir 26 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas
(2022-06-30 Nr. XIV-1290, TAR 2022-07-14, kodas 2022-15440, įsigalioja 2023-07-01)

Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo Nr. IX-987 4, 8, 10 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-06-30 Nr. XIV-1296, TAR 2022-07-15, kodas 2022-15625, įsigalioja 2023-01-03)

Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 69 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-06-30 Nr. XIV-1297, TAR 2022-07-15, kodas 2022-15626, įsigalioja 2023-01-03)

Lietuvos Respublikos kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymo Nr. I-164 3-1 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-06-30 Nr. XIV-1300, TAR 2022-07-15, kodas 2022-15627, įsigalioja 2023-01-03)

Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo Nr. VIII-1183 9 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-06-30 Nr. XIV-1301, TAR 2022-07-15, kodas 2022-15628, įsigalioja 2023-01-03)

Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 2 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-06-30 Nr. XIV-1302, TAR 2022-07-15, kodas 2022-15629, įsigalioja 2023-01-03)

Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 17 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-06-30 Nr. XIV-1303, TAR 2022-07-15, kodas 2022-15630, įsigalioja 2023-01-03)

Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 22 ir 24 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-06-30 Nr. XIV-1304, TAR 2022-07-15, kodas 2022-15631, įsigalioja 2023-01-03)

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo pagal paslaugų kvitą įstatymo Nr. XI-2411 2 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-06-30 Nr. XIV-1305, TAR 2022-07-15, kodas 2022-15632, įsigalioja 2023-01-03)

Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymo Nr. IX-415 10 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-06-30 Nr. XIV-1306, TAR 2022-07-15, kodas 2022-15633, įsigalioja 2023-01-03)

Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo Nr. VIII-500 7 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-06-30 Nr. XIV-1307, TAR 2022-07-15, kodas 2022-15634, įsigalioja 2023-01-03)

Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymo Nr. I-323 7 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-06-30 Nr. XIV-1308, TAR 2022-07-15, kodas 2022-15635, įsigalioja 2023-01-03)

Lietuvos Respublikos žemės įstatymo Nr. I-446 7, 13, 32, 34, 35, 49, 50, 51 ir 52 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-06-30 Nr. XIV-1309, TAR 2022-07-15, kodas 2022-15636, įsigalioja 2023-01-03)

Lietuvos Respublikos žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo Nr. IX-1314 4 ir 5 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-06-30 Nr. XIV-1310, TAR 2022-07-15, kodas 2022-15637, įsigalioja 2023-01-03)

Lietuvos Respublikos žemės įstatymo Nr. I-446 pakeitimo įstatymas
(2022-06-30 Nr. XIV-1311, TAR 2022-07-15, kodas 2022-15638, įsigalioja 2023-01-04)

Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo Nr. I-1607 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-06-30 Nr. XIV-1312, TAR 2022-07-15, kodas 2022-15639, įsigalioja 2023-01-04)

Lietuvos Respublikos žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatymo Nr. XI-1307 2, 5, 12 ir 15 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-06-30 Nr. XIV-1313, TAR 2022-07-15, kodas 2022-15640, įsigalioja 2023-01-04)

Lietuvos Respublikos žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo Nr. IX-1314 3, 4 ir 5 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-06-30 Nr. XIV-1314, TAR 2022-07-15, kodas 2022-15642, įsigalioja 2023-01-04)

Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo Nr. XII-459 2, 3 straipsnių pakeitimo ir 28 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas
(2022-06-30 Nr. XIV-1315, TAR 2022-07-15, kodas 2022-15643, įsigalioja 2023-01-04)

Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 45 ir 47 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-06-30 Nr. XIV-1316, TAR 2022-07-15, kodas 2022-15644, įsigalioja 2023-01-04)

Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo Nr. I-301 30 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-06-30 Nr. XIV-1317, TAR 2022-07-15, kodas 2022-15645, įsigalioja 2022-07-16)

Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo Nr. VIII-359 4 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-06-30 Nr. XIV-1318, TAR 2022-07-15, kodas 2022-15646, įsigalioja 2023-01-04)

Lietuvos Respublikos miškų įstatymo Nr. I-671 4, 4-1, 5, 13 ir 15 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-06-30 Nr. XIV-1319, TAR 2022-07-15, kodas 2022-15647, įsigalioja 2023-01-04)

Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo Nr. VIII-1764 4 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-06-30 Nr. XIV-1320, TAR 2022-07-15, kodas 2022-15648, įsigalioja 2023-01-04)

Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymo Nr. IX-415 2, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 24, 27 ir 31 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-06-30 Nr. XIV-1321, TAR 2022-07-15, kodas 2022-15649, įsigalioja 2023-01-04)

Lietuvos Respublikos pajūrio juostos įstatymo Nr. IX-1016 6 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-06-30 Nr. XIV-1322, TAR 2022-07-15, kodas 2022-15650, įsigalioja 2023-01-04)

Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekso 9 ir 23-1 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1050 1 ir 2 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-06-30 Nr. XIV-1323, TAR 2022-07-15, kodas 2022-15651, įsigalioja 2023-01-04)

Lietuvos Respublikos kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą dydžio, šaltinių, mokėjimo terminų bei tvarkos, taip pat valstybės garantijų ir lengvatų, numatytų Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme, įstatymo Nr. VIII-792 8 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-06-30 Nr. XIV-1324, TAR 2022-07-15, kodas 2022-15652, įsigalioja 2023-01-04)

Lietuvos Respublikos vandens įstatymo Nr. VIII-474 15 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-06-30 Nr. XIV-1325, TAR 2022-07-15, kodas 2022-15653, įsigalioja 2023-01-04)

Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo Nr. X-1241 2 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-06-30 Nr. XIV-1326, TAR 2022-07-15, kodas 2022-15654, įsigalioja 2023-01-04)

Lietuvos Respublikos kelių įstatymo Nr. I-891 4, 5, 7, 9, 10, 13, 18 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIV-661 5 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-06-30 Nr. XIV-1327, TAR 2022-07-15, kodas 2022-15655, įsigalioja 2023-01-04)

Lietuvos Respublikos pakeitimo vertybiniais popieriais ir padengtųjų obligacijų įstatymas
(2022-06-30 Nr. XIV-1329, TAR 2022-07-13, kodas 2022-15394, įsigalioja 2022-07-22)

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.181, 6.66, 6.953, 6.961 ir 6.968 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-06-30 Nr. XIV-1330, TAR 2022-07-13, kodas 2022-15395, įsigalioja 2022-07-22)

Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 746 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-06-30 Nr. XIV-1331, TAR 2022-07-13, kodas 2022-15396, įsigalioja 2022-07-22)

Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo Nr. VIII-1835 1 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-06-30 Nr. XIV-1332, TAR 2022-07-13, kodas 2022-15397, įsigalioja 2022-07-22)

Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių obligacijų savininkų interesų gynimo įstatymo Nr. XII-2443 1 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-06-30 Nr. XIV-1333, TAR 2022-07-13, kodas 2022-15398, įsigalioja 2022-07-22)

Lietuvos Respublikos bankų įstatymo Nr. IX-2085 78 ir 83 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-06-30 Nr. XIV-1334, TAR 2022-07-13, kodas 2022-15399, įsigalioja 2022-07-22)

Lietuvos Respublikos finansinio tvarumo įstatymo Nr. XI-393 2, 77, 91, 94 ir 99 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-06-30 Nr. XIV-1335, TAR 2022-07-13, kodas 2022-15400, įsigalioja 2022-07-22)

Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymo Nr. IX-1068 4 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-06-30 Nr. XIV-1336, TAR 2022-07-13, kodas 2022-15401, įsigalioja 2022-07-22)

Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo Nr. I-678 42, 43-3 straipsnių ir 1, 3 priedų pakeitimo įstatymas
(2022-06-30 Nr. XIV-1337, TAR 2022-07-13, kodas 2022-15402, įsigalioja 2022-07-22)

Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo Nr. I-678 11, 42, 43, 43-1, 43-2, 43-3, 43-7 straipsnių ir 1, 3 priedų pakeitimo įstatymo Nr. XIV-822 2 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-06-30 Nr. XIV-1338, TAR 2022-07-13, kodas 2022-15403, įsigalioja 2022-07-14)

Lietuvos Respublikos centrinių kredito unijų įstatymo Nr. XII-2566 61 ir 66 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-06-30 Nr. XIV-1339, TAR 2022-07-13, kodas 2022-15404, įsigalioja 2022-07-22)

Lietuvos Respublikos su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito įstatymo Nr. XII-2769 32, 33 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas
(2022-06-30 Nr. XIV-1340, TAR 2022-07-13, kodas 2022-15405, įsigalioja 2022-07-22)

Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo Nr. XI-1253 22-1 straipsnio ir 3 priedo pakeitimo įstatymas
(2022-06-30 Nr. XIV-1341, TAR 2022-07-14, kodas 2022-15415, įsigalioja 2022-07-22)

Lietuvos Respublikos valstybės skolos įstatymo Nr. I-1508 3 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-06-30 Nr. XIV-1342, TAR 2022-07-14, kodas 2022-15416, įsigalioja 2022-07-22)

Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo Nr. IX-1709 80 ir 174 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-06-30 Nr. XIV-1343, TAR 2022-07-14, kodas 2022-15417, įsigalioja 2022-07-22)

Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo Nr. XIII-2221 1 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-06-30 Nr. XIV-1344, TAR 2022-07-14, kodas 2022-15418, įsigalioja 2022-07-22)

Lietuvos Respublikos hipotekinių obligacijų ir hipotekinio kreditavimo įstatymo Nr. IX-1746 pripažinimo netekusiu galios įstatymas
(2022-06-30 Nr. XIV-1345, TAR 2022-07-14, kodas 2022-15419, įsigalioja 2022-07-22)

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.65, 1.117, 3.51, 3.52, 3.53, 3.61, 3.66, 3.67, 3.73, 3.77, 3.79, 3.85, 3.103, 3.140, 3.144, 3.188, 5.7, 6.492, 6.493 straipsnių pakeitimo ir kodekso papildymo 3.54-1, 3.54-2, 3.54-3, 3.54-4, 3.76-1 straipsniais įstatymas
(2022-06-30 Nr. XIV-1346, TAR 2022-07-14, kodas 2022-15441, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos Respublikos notariato įstatymo Nr. I-2882 46 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-06-30 Nr. XIV-1347, TAR 2022-07-14, kodas 2022-15442, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos Respublikos civilinį procesą reglamentuojančių Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės aktų įgyvendinimo įstatymo Nr. X-1809 8, 31-5 ir 31-9 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-06-30 Nr. XIV-1348, TAR 2022-07-14, kodas 2022-15443, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 27, 35, 80, 82, 86, 115, 162-2, 284, 350, 515, 577, 582 ir 608 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-06-30 Nr. XIV-1349, TAR 2022-07-14, kodas 2022-15470, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo Nr. VIII-1029 35, 38 ir 105 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-06-30 Nr. XIV-1350, TAR 2022-07-14, kodas 2022-15445, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.142, 3.143 ir 4.197 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-06-30 Nr. XIV-1351, TAR 2022-07-14, kodas 2022-15446, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymo Nr. XII-2111 4, 13, 22 straipsnių pakeitimo ir 16, 17 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymas
(2022-06-30 Nr. XIV-1352, TAR 2022-07-14, kodas 2022-15448, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 71 ir 482 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-06-30 Nr. XIV-1353, TAR 2022-07-14, kodas 2022-15449, įsigalioja 2022-08-01)

Lietuvos Respublikos notariato įstatymo Nr. I-2882 26 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-06-30 Nr. XIV-1354, TAR 2022-07-14, kodas 2022-15450, įsigalioja 2022-09-01)

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo Nr. VIII-729 10 ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-06-30 Nr. XIV-1355, TAR 2022-07-14, kodas 2022-15451, įsigalioja 2022-07-15)

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-06-30 Nr. XIV-1356, TAR 2022-07-14, kodas 2022-15490, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.24 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-06-30 Nr. XIV-1357, TAR 2022-07-14, kodas 2022-15452, įsigalioja 2022-07-15)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 101, 393, 448, 450, 451, 452, 453, 454, 456, 459, 463, 589, 611 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas
(2022-06-30 Nr. XIV-1358, TAR 2022-07-14, kodas 2022-15492, įsigalioja 2022-08-01)

Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 140 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-06-30 Nr. XIV-1359, TAR 2022-07-14, kodas 2022-15453, įsigalioja 2022-10-01)

Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo Nr. IX-2066 43 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-06-30 Nr. XIV-1360, TAR 2022-07-14, kodas 2022-15454, įsigalioja 2022-07-15)

Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo Nr. IX-876 10 ir 32 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-06-30 Nr. XIV-1361, TAR 2022-07-14, kodas 2022-15455, įsigalioja 2022-07-15)

Lietuvos Respublikos notariato įstatymo Nr. I-2882 20 ir 62 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-06-30 Nr. XIV-1362, TAR 2022-07-14, kodas 2022-15456, įsigalioja 2022-07-15)

Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo Nr. I-2044 2, 3, 6, 16, 18, 20, 25-1 straipsnių, ketvirtojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 20-2 straipsniu įstatymas
(2022-06-30 Nr. XIV-1363, TAR 2022-07-14, kodas 2022-15457, įsigalioja 2022-09-01)

Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymo Nr. XII-2507 5 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-06-30 Nr. XIV-1364, TAR 2022-07-14, kodas 2022-15458, įsigalioja 2022-09-01)

Lietuvos Respublikos šalpos pensijų įstatymo Nr. I-675 15 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-06-30 Nr. XIV-1365, TAR 2022-07-14, kodas 2022-15460, įsigalioja 2022-09-01)

Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 6 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-06-30 Nr. XIV-1366, TAR 2022-07-14, kodas 2022-15461, įsigalioja 2022-09-01)

Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 6 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-06-30 Nr. XIV-1367, TAR 2022-07-14, kodas 2022-15462, įsigalioja 2022-09-01)

Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo Nr. I-733 25, 30 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 30-1, 30-2, 30-3, 30-4, 30-5 straipsniais įstatymas
(2022-06-30 Nr. XIV-1368, TAR 2022-07-15, kodas 2022-15669, įsigalioja 2022-07-16)

Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 2, 9, 25 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 25-3 straipsniu įstatymas
(2022-06-30 Nr. XIV-1374, TAR 2022-07-14, kodas 2022-15464, įsigalioja 2022-11-01)

Lietuvos Respublikos įstatymas dėl Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos fakultatyvaus protokolo dėl pranešimų procedūros ratifikavimo
(2022-06-30 Nr. XIV-1375, TAR 2022-07-14, kodas 2022-15466, įsigalioja 2022-07-15)

Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo Nr. I-1234 1, 4 ir 29 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-06-30 Nr. XIV-1376, TAR 2022-07-14, kodas 2022-15468)

Lietuvos Respublikos žalos, atsiradusios dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų, atlyginimo ir atstovavimo valstybei ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei įstatymo Nr. IX-895 2, 3, 4 ir 5-1 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-06-30 Nr. XIV-1377, TAR 2022-07-14, kodas 2022-15469, įsigalioja 2022-07-15)

Lietuvos Respublikos Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono savivaldybių teritorijų ribų keitimo įstatymas
(2022-06-30 Nr. XIV-1378, TAR 2022-07-15, kodas 2022-15656, įsigalioja 2023-01-01)

Konstitucinis įstatymas
Lietuvos Respublikos rinkimų kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo konstitucinis įstatymas
(2022-07-19 Nr. XIV-1381, TAR 2022-07-20, kodas 2022-15851, įsigalioja 2022-07-21)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 12, 85, 86, 88, 90, 92, 93, 94, 223, 544, 545 straipsnių, XI skyriaus pavadinimo pakeitimo ir Kodekso papildymo 85-1 straipsniu įstatymas
(2022-07-19 Nr. XIV-1382, TAR 2022-07-20, kodas 2022-15868, įsigalioja 2022-09-01)

Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo Nr. VIII-1029 17, 20, 23, 36, 51, 77, 120, 121, 122 straipsnių ir II dalies II skyriaus trečiojo skirsnio pakeitimo įstatymas
(2022-07-19 Nr. XIV-1383, TAR 2022-07-20, kodas 2022-15853, įsigalioja 2022-09-01)

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso XXVI skyriaus pavadinimo, 175-1 ir 295 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-07-19 Nr. XIV-1384, TAR 2022-07-20, kodas 2022-15855, įsigalioja 2022-09-01)

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.70 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-07-19 Nr. XIV-1385, TAR 2022-07-20, kodas 2022-15856, įsigalioja 2022-09-01)

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo Nr. I-67 29, 73 ir 77 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-07-19 Nr. XIV-1386, TAR 2022-07-20, kodas 2022-15857, įsigalioja 2022-09-01)

Lietuvos Respublikos Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymo Nr. I-1571 5 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-07-19 Nr. XIV-1387, TAR 2022-07-20, kodas 2022-15858, įsigalioja 2022-09-01)

Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 34 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-07-19 Nr. XIV-1388, TAR 2022-07-20, kodas 2022-15859, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo Nr. I-172 5, 7, 9-1 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-07-19 Nr. XIV-1389, TAR 2022-07-20, kodas 2022-15860, įsigalioja 2022-09-01)

Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 2, 16, 20, 24, 25, 30-2, 35, 38, 41, 42, 43, 44, 45 ir 47 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-07-19 Nr. XIV-1390, TAR 2022-07-25, kodas 2022-16117, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatymo Nr. IX-2251 pripažinimo netekusiu galios įstatymas
(2022-07-19 Nr. XIV-1391, TAR 2022-07-25, kodas 2022-16118, įsigalioja 2022-07-26)

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 23 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-07-19 Nr. XIV-1392, TAR 2022-07-25, kodas 2022-16119, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo Nr. XI-1491 18 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-07-19 Nr. XIV-1393, TAR 2022-07-25, kodas 2022-16120, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo Nr. XIII-328 35 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-07-19 Nr. XIV-1394, TAR 2022-07-25, kodas 2022-16121, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo Nr. I-2044 16, 18 straipsnių, ketvirtojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 20-3 straipsniu įstatymas
(2022-07-19 Nr. XIV-1395, TAR 2022-07-25, kodas 2022-16122, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos Respublikos oficialiosios statistikos įstatymo Nr. I-270 pakeitimo įstatymas
(2022-07-19 Nr. XIV-1396, TAR 2022-07-25, kodas 2022-16123, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-07-19 Nr. XIV-1398, TAR 2022-07-25, kodas 2022-16124, įsigalioja 2022-07-26)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo ir Kodekso papildymo 247-1 straipsniu įstatymas
(2022-07-19 Nr. XIV-1399, TAR 2022-07-25, kodas 2022-16125, įsigalioja 2022-07-26)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo ir Kodekso papildymo 207-1 straipsniu įstatymas
(2022-07-19 Nr. XIV-1400, TAR 2022-07-25, kodas 2022-16126, įsigalioja 2022-11-01)

Lietuvos Respublikos įstatymas dėl Šiaurės Atlanto sutarties protokolo dėl Švedijos Karalystės prisijungimo ratifikavimo
(2022-07-20 Nr. XIV-1401, TAR 2022-07-20, kodas 2022-15861, įsigalioja 2022-07-21)

Lietuvos Respublikos įstatymas dėl Šiaurės Atlanto sutarties protokolo dėl Suomijos Respublikos prisijungimo ratifikavimo
(2022-07-20 Nr. XIV-1402, TAR 2022-07-20, kodas 2022-15862, įsigalioja 2022-07-21)

LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINĖS SUTARTYS

Tarptautinis susitarimas
Lietuvos Respublikos ir Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės susitarimo memorandumas dėl oro susisiekimo paslaugų
(2022-06-29, TAR 2022-07-15, kodas 2022-15576)

Užsienio reikalų ministerijos pranešimas
Dėl tarptautinės sutarties įsigaliojimo
(2022-07-18 Nr. (22.35E)3-4672, TAR 2022-07-20, kodas 2022-15848, įsigalioja 2022-07-20)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 14 d. nutarimo Nr. 647 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-20 Nr. 751, TAR 2022-07-21, kodas 2022-15886, įsigalioja 2022-07-22)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 25 d. nutarimo Nr. 86 „Dėl Ligos ir motinystės socialinio draudimo išmokų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-20 Nr. 752, TAR 2022-07-21, kodas 2022-15887, įsigalioja 2022-07-22)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 2 d. nutarimo Nr. 113 „Dėl Valstybinės reikšmės atliekų tvarkymo objektų steigimo ir pripažinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-07-20 Nr. 755, TAR 2022-07-21, kodas 2022-15893, įsigalioja 2022-07-22)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Transporto priemonių pripažinimo eksploatuoti netinkamomis transporto priemonėmis kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-07-20 Nr. 757, TAR 2022-07-21, kodas 2022-15896, įsigalioja 2022-07-22)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 11 d. nutarimo Nr. 32 „Dėl Profesinės karo tarnybos karių vidutinio atlyginimo apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-20 Nr. 759, TAR 2022-07-21, kodas 2022-15900, įsigalioja 2022-08-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 10 d. nutarimo Nr. 1082 „Dėl Atnaujinamo valstybės nekilnojamojo turto sąrašo patvirtinimo ir lėšų, likusių atnaujinus valstybės nekilnojamąjį turtą, naudojimo“ pakeitimo
(2022-07-20 Nr. 763, TAR 2022-07-21, kodas 2022-15906, įsigalioja 2022-07-22)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimo Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-20 Nr. 768, TAR 2022-07-21, kodas 2022-15926, įsigalioja 2022-07-22)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimo Nr. 1177 „Dėl Atskirų profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigose, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-20 Nr. 772, TAR 2022-07-21, kodas 2022-15935, įsigalioja 2022-08-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimo Nr. 277 „Dėl Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-20 Nr. 774, TAR 2022-07-22, kodas 2022-16016, įsigalioja 2022-07-23)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2005 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. 1K-197 „Dėl finansinės paramos ir bendrojo finansavimo grąžintų, grąžintinų sumų, nurašytų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis padengtų skolų registravimo žurnalo ir grąžintų, grąžintinų sumų, nurašytų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis padengtų skolų ataskaitos formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-21 Nr. 1K-262, TAR 2022-07-21, kodas 2022-15919, įsigalioja 2022-07-22)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2021 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. 1K-120 „Dėl 2022 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimo plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-22 Nr. 1K-266, TAR 2022-07-22, kodas 2022-16011, įsigalioja 2022-07-23)

Finansų ministro įsakymas
Dėl Tvarių viešųjų finansų plėtros programos pažangos priemonės „Didinti tvarų savivaldybių finansinį savarankiškumą“
(2022-07-25 Nr. 1K-267, TAR 2022-07-25, kodas 2022-16083, įsigalioja 2022-07-26)

Finansų ministro įsakymas
Dėl Tvarių viešųjų finansų plėtros programos pažangos priemonės „Didinti (gerinti) mokestinių prievolių vykdymą“
(2022-07-25 Nr. 1K-268, TAR 2022-07-25, kodas 2022-16085, įsigalioja 2022-07-26)

Finansų ministro įsakymas
Dėl Tvarių viešųjų finansų plėtros programos pažangos priemonės „Tobulinti vidutinės trukmės biudžeto sistemą“
(2022-07-25 Nr. 1K-269, TAR 2022-07-25, kodas 2022-16087, įsigalioja 2022-07-26)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Juridinio asmens ar kitos organizacijos, jų padalinio projekto, skirto socialinių paslaugų srities darbuotojų profesinių kompetencijų tobulinimo centro funkcijoms vykdyti, atrankos konkurso organizavimo 2022-2024 metais nuostatų patvirtinimo
(2022-07-14 Nr. A1-468, TAR 2022-07-14, kodas 2022-15414, įsigalioja 2022-07-15)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. rugpjūčio 26 d. įsakymo Nr. A1-777 „Dėl Politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų narių sugrįžimo į Lietuvą 2021–2023 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-15 Nr. A1-472, TAR 2022-07-15, kodas 2022-15665, įsigalioja 2022-07-16)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. spalio 15 d. įsakymo Nr. A1-614 „Dėl Darbo su jaunimu gatvėje tvarkos aprašo, Mobiliojo darbo su jaunimu tvarkos aprašo, Atvirojo darbo su jaunimu tvarkos aprašo, Jaunimo informavimo ir konsultavimo tvarkos aprašo ir Jaunimo praktinių įgūdžių ugdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-21 Nr. A1-482, TAR 2022-07-21, kodas 2022-15883, įsigalioja 2022-07-22)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2012 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. A1-457/V-961 „Dėl Profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-21 Nr. A1-484/V-1256, TAR 2022-07-21, kodas 2022-15884, įsigalioja 2022-07-22)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Funkcijų pasiskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2021–2027 m. veiksmų programą Lietuvoje
(2022-07-21 Nr. A1-487, TAR 2022-07-21, kodas 2022-15916, įsigalioja 2022-07-22)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sutelkties plėtros programos pažangos priemonės Nr. 09-003-02-02-09 „Plėtoti socialinės integracijos priemones labiausiai pažeidžiamoms grupėms“ aprašo patvirtinimo
(2022-07-24 Nr. A1-490, TAR 2022-07-25, kodas 2022-16076, įsigalioja 2022-07-26)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-00-01-15-02 „Skatinti talentų ir kompetencijų pasiūlą pažangiai ekonomikai“ aprašo patvirtinimo
(2022-07-12 Nr. 4-875, TAR 2022-07-13, kodas 2022-15339, įsigalioja 2022-07-14)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-05-05 „Skatinti įmones skaitmenizuotis“ aprašo patvirtinimo
(2022-07-15 Nr. 4-877, TAR 2022-07-15, kodas 2022-15668, įsigalioja 2022-07-16)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2021 m. spalio 11 d. įsakymo Nr. 4-1073 „Dėl Rizikos kapitalo finansinės priemonės „Akceleratorius 2“ schemos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-18 Nr. 4-880, TAR 2022-07-18, kodas 2022-15758, įsigalioja 2022-07-19)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. gegužės 24 d. įsakymo Nr. 4-745 „Dėl skatinamosios finansinės priemonės „Tiesioginės paskolos nuo trečiųjų šalių veiksmų nukentėjusiems verslo subjektams“ schemos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-19 Nr. 4-882, TAR 2022-07-19, kodas 2022-15799, įsigalioja 2022-07-20)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2020 m. gegužės 13 d. įsakymo Nr. 4-306 „Dėl Priemonės „Palūkanų kompensavimas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams“ sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-20 Nr. 4-883, TAR 2022-07-20, kodas 2022-15843, įsigalioja 2022-07-21)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-05-07 „Sukurti nuoseklią inovacinės veiklos skatinimo sistemą“ aprašo patvirtinimo
(2022-07-22 Nr. 4-885, TAR 2022-07-22, kodas 2022-16019, įsigalioja 2022-07-23)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-06-03 „Gerinti konkurencinę investicijų pritraukimo aplinką“ aprašo patvirtinimo
(2022-07-25 Nr. 4-886, TAR 2022-07-25, kodas 2022-16084, įsigalioja 2022-07-26)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-08-09 „Skatinti verslumą ir kurti paskatas įmonių augimui“ aprašo patvirtinimo
(2022-07-25 Nr. 4-889, TAR 2022-07-25, kodas 2022-16092, įsigalioja 2022-07-26)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. D1-364 „Klimato kaitos programos priemonės „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės,vėjo) panaudojimas valstybės, savivaldybių, tradicinių religinių bendruomenių, religinių bendrijų ar centrų elektros energijos poreikiams“ tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-13 Nr. D1-228, TAR 2022-07-13, kodas 2022-15383, įsigalioja 2022-07-14)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 705 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-15 Nr. D1-230, TAR 2022-07-15, kodas 2022-15546, įsigalioja 2022-07-16)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 02-01-06-07-01 „Gerinti vandens telkinių būklę“ aprašo
(2022-07-15 Nr. D1-231, TAR 2022-07-15, kodas 2022-15547, įsigalioja 2022-07-16)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. 89 „Dėl aplinkos apsaugos normatyvinių dokumentų LAND 14–2015 ir LAND 15–2015 patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-15 Nr. D1-233, TAR 2022-07-15, kodas 2022-15667, įsigalioja 2022-07-16)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. kovo 3 d. įsakymo Nr. D1-60 „Dėl Atliekų prevencijos ir tvarkymo programos lėšų naudojimo 2022 metais priemonių plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-18 Nr. D1-235, TAR 2022-07-18, kodas 2022-15757, įsigalioja 2022-07-19)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. kovo 15 d. įsakymo Nr. D1-224 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.2.1-APVA-V-022 priemonės „Komunalinių atliekų deginimo pajėgumų plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-21 Nr. D1-237, TAR 2022-07-21, kodas 2022-15930, įsigalioja 2022-07-22)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. birželio 1 d. įsakymo Nr. D1-160 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 02-001-06-04-02 „Didinti klimato kaitos politikos veiksmingumą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-25 Nr. D1-238, TAR 2022-07-25, kodas 2022-16088, įsigalioja 2022-07-26)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 02-001-06-04-01 „Skatinti pastatų renovaciją“ įgyvendinimo
(2022-07-25 Nr. D1-239, TAR 2022-07-25, kodas 2022-16116, įsigalioja 2022-07-26)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. lapkričio 18 d. įsakymo Nr. D1-680 „Dėl Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimui tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-26 Nr. D1-240, TAR 2022-07-26, kodas 2022-16173, įsigalioja 2022-07-27)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Lietuvos mokslo ir studijų institucijų dalyvavimo Europos paskirstytų skaičiavimų (EGI) federacijoje
(2022-07-14 Nr. V-1146, TAR 2022-07-14, kodas 2022-15420, įsigalioja 2022-07-15)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2009 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. ISAK-894 „Dėl Nacionalinių egzaminų centralizuotos informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-14 Nr. V-1147, TAR 2022-07-14, kodas 2022-15421, įsigalioja 2022-07-15)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl kai kurių švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios
(2022-07-14 Nr. V-1151, TAR 2022-07-14, kodas 2022-15422, įsigalioja 2022-07-15)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-04-02 „Užtikrinti efektyvų mokslo ir studijų sistemos valdymą“ aprašo patvirtinimo
(2022-07-14 Nr. V-1152, TAR 2022-07-14, kodas 2022-15423, įsigalioja 2022-07-15)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2017 m. rugpjūčio 21 d. įsakymo Nr. V-639 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.1-ESFA-V-726 priemonės „Ugdymo turinio tobulinimas ir naujų mokymo organizavimo formų kūrimas ir diegimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-14 Nr. V-1153, TAR 2022-07-14, kodas 2022-15424, įsigalioja 2022-07-15)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl kandidatų į Lietuvos mokslo tarybos valdybos narius atrankos aprašo patvirtinimo
(2022-07-14 Nr. V-1154, TAR 2022-07-14, kodas 2022-15425, įsigalioja 2022-07-15)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2009 m. spalio 19 d. įsakymo Nr. ISAK-2079 „Dėl Pedagogų registro įsteigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo“ pakeitimo
(2022-07-18 Nr. V-1159, TAR 2022-07-18, kodas 2022-15742, įsigalioja 2022-07-19)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2018 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. V-35 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.4.2-ESFA-V-715 priemonės „Formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų įvairioms besimokančiųjų grupėms teikimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 3 patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-25 Nr. V-1190, TAR 2022-07-25, kodas 2022-16078, įsigalioja 2022-07-26)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. birželio 7 d. įsakymo Nr. V-926 „Dėl Paramos teikimo Ukrainos piliečių studijoms Lietuvos aukštosiose mokyklose 2022 metais tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-25 Nr. V-1191, TAR 2022-07-25, kodas 2022-16111, įsigalioja 2022-07-26)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. balandžio 21 d. įsakymo Nr. V-609 „Dėl paramos teikimo Ukrainos piliečių studijoms“ pakeitimo
(2022-07-25 Nr. V-1192, TAR 2022-07-25, kodas 2022-16113, įsigalioja 2022-07-26)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymo Nr. V-1680 „Dėl Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-26 Nr. V-1194, TAR 2022-07-26, kodas 2022-16169, įsigalioja 2022-07-27)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2016 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. V-604 „Dėl dienynų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-26 Nr. V-1195, TAR 2022-07-26, kodas 2022-16170, įsigalioja 2022-09-01)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. rugsėjo 2 d. įsakymo Nr. V-1593 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimo Nr. 149 „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo“ 2.2–2.6 papunkčių įgyvendinimo“ pakeitimo
(2022-07-26 Nr. V-1197, TAR 2022-07-26, kodas 2022-16172, įsigalioja 2022-07-27)

Sveikatos apsaugos ministro ir Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. rugsėjo 1 d. įsakymo Nr. V-824/A1-389 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 23:2011 „Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-18 Nr. V-1237/A1-474, TAR 2022-07-18, kodas 2022-15745, įsigalioja 2022-07-19)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. V-385 „Dėl Asmens duomenų saugumo pažeidimų valdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-18 Nr. V-1241, TAR 2022-07-18, kodas 2022-15751, įsigalioja 2022-07-19)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. V-786 „Dėl Asmens duomenų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-18 Nr. V-1242, TAR 2022-07-18, kodas 2022-15752, įsigalioja 2022-07-19)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. V-789 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugpjūčio 28 d. įsakymo Nr. V-910 „Dėl Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2022-07-18 Nr. V-1243, TAR 2022-07-18, kodas 2022-15753, įsigalioja 2022-07-19)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. V-2997 „Dėl Gyventojų skiepijimo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-19 Nr. V-1245, TAR 2022-07-19, kodas 2022-15788, įsigalioja 2022-08-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. V-1596 „Dėl Ilgalaikių neigiamų COVID-19 pandemijos pasekmių asmens ir visuomenės psichikos sveikatai mažinimo veiksmų 2021–2022 metų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-20 Nr. V-1250, TAR 2022-07-20, kodas 2022-15854, įsigalioja 2022-07-21)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 13 d. įsakymo Nr. V-474 „Dėl Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų nustatymo ir tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo“ pakeitimo
(2022-07-20 Nr. V-1251, TAR 2022-07-22, kodas 2022-15991, įsigalioja 2022-09-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. V-1014 „Dėl Psoriazės gydymo vaistais, kurių įsigijimo išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-20 Nr. V-1253, TAR 2022-07-20, kodas 2022-15863, įsigalioja 2022-07-21)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. V-1013 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 14:2019 „Šeimos gydytojas“patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-20 Nr. V-1254, TAR 2022-07-20, kodas 2022-15864, įsigalioja 2022-07-21)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. V-50 „Dėl medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo organizavimo“ pakeitimo
(2022-07-22 Nr. V-1261, TAR 2022-07-22, kodas 2022-15992, įsigalioja 2022-08-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl rekomendacijų dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų paramos gavimo ir teikimo apskaitos ir viešinimo sistemos taikymo
(2022-07-25 Nr. V-1270, TAR 2022-07-25, kodas 2022-16127, įsigalioja 2022-09-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. V-1080 „Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos įstaigų apmokėjimo už studentų ir gydytojų rezidentų studijas ir Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos įstaigų paskolų sutarčių sudarymo su gydytojais rezidentais ir kredito įstaigomis gydytojų rezidentų gerovei užtikrinti tvarkos aprašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-26 Nr. V-1274, TAR 2022-07-26, kodas 2022-16179, įsigalioja 2022-07-27)

Teisingumo ministro ir generalinio prokuroro įsakymas
Dėl teisingumo ministro ir generalinio prokuroro 2004 m. rugpjūčio 26 d. įsakymo Nr. 1R-195/I-114 „Dėl Europos arešto orderio išdavimo ir asmens perėmimo pagal Europos arešto orderį taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-13 Nr. 1R-259/I-238, TAR 2022-07-14, kodas 2022-15413, įsigalioja 2022-07-15)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2007 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. 1R-34 „Dėl Viešo konkurso eiti notaro pareigas nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-13 Nr. 1R-261, TAR 2022-07-13, kodas 2022-15379, įsigalioja 2022-07-14)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2020 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. 1R-25 „Dėl Pataisos įstaigų ir tardymo izoliatorių vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-13 Nr. 1R-262, TAR 2022-07-13, kodas 2022-15384, įsigalioja 2022-08-01)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Pašto mokos ženklų leidybos plano 2023 metams, Pašto mokos ženklų leidybos planuojamų temų 2024 metams sąrašo ir Pašto mokos ženklų leidybos planuojamų temų 2025 metams sąrašo patvirtinimo
(2022-07-25 Nr. 3-376, TAR 2022-07-25, kodas 2022-16129, įsigalioja 2022-07-26)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2021 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. 1-289 „Dėl viešosios įstaigos Lietuvos energetikos agentūros naftos produktų valstybės atsargų kaupimo ir tvarkymo paslaugų tarifų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-22 Nr. 1-235, TAR 2022-07-22, kodas 2022-15997, įsigalioja 2022-07-23)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl energetikos ministro 2010 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. 1-93 „Dėl Elektros tinklų apsaugos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-22 Nr. 1-236, TAR 2022-07-22, kodas 2022-15998, įsigalioja 2022-07-23)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl energetikos ministro 2019 m. gegužės 21 d. įsakymo Nr. 1-158 „Dėl Dujų, pagamintų iš atsinaujinančių energijos išteklių, kilmės garantijų išdavimo, perdavimo ir jų galiojimo panaikinimo bei kilmės garantijų naudojimo priežiūros ir kontrolės, taip pat kitų valstybių narių išduotų kilmės garantijų pripažinimo Lietuvos Respublikoje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-22 Nr. 1-239, TAR 2022-07-22, kodas 2022-15999, įsigalioja 2022-07-23)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2022 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. 1-192 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-03 „Įgyvendinti degalų iš AEI gamybos priemones ir plėtoti jų panaudojimo infrastruktūrą transporto sektoriuje“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-22 Nr. 1-244, TAR 2022-07-22, kodas 2022-16040, įsigalioja 2022-07-23)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2019 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. ĮV-487 „Dėl Kultūros srities investicijų projektų įrašymo į planuojamų metų valstybės investicijų programą ir lėšų ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui sukurti, įsigyti ar jo vertei padidinti planavimo, skyrimo ir panaudojimo kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-14 Nr. ĮV-611, TAR 2022-07-14, kodas 2022-15432, įsigalioja 2022-07-15)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2016 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. ĮV-388 „Dėl Istorinės atminties išsaugojimo iniciatyvas įgyvendinančių projektų dalinio finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų taisyklių, paraiškos, sutarties, sąmatos, įvykdymo rezultatų ataskaitos ir faktines išlaidas patvirtinančių dokumentų sąrašo bei leidinio perdavimo-priėmimo akto formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-18 Nr. ĮV-616, TAR 2022-07-22, kodas 2022-16005, įsigalioja 2022-07-23)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Kompensacijos už buvusių nenustatytų teisių turėtojų kūrinių naudojimą ir buvusių kūrinių, gretutinių teisių ar sui generis teisių objektų, kuriais nebeprekiaujama, naudojimą mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-07-18 Nr. ĮV-618, TAR 2022-07-22, kodas 2022-16006, įsigalioja 2022-07-23)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2022 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. ĮV-428 „Dėl 2021–2030 metų Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos kultūros ir kūrybingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 08-001-04-01-03 „Investicijos į kultūros išteklių skaitmeninimą ir prieinamumą“ aprašo ir projektų finansavimo sąlygų aprašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-19 Nr. ĮV-622, TAR 2022-07-25, kodas 2022-16091, įsigalioja 2022-07-26)

Kultūros ministro ir Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. ĮV-261/D1-322 „Dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-21 Nr. ĮV-628/D1-236, TAR 2022-07-25, kodas 2022-16112, įsigalioja 2022-07-26)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2017 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 3D-816 „Dėl Duomenų ir informacijos apie būtiniausius maisto produktus teikimo nepaprastosios padėties, mobilizacijos ar karo padėties poreikiams taisyklių patvirtinimo pakeitimo
(2022-07-13 Nr. 3D-441, TAR 2022-07-13, kodas 2022-15362, įsigalioja 2022-07-14)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. lapkričio 4 d. įsakymo Nr. 3D-606 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos srities „Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2019 metų, patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-13 Nr. 3D-442, TAR 2022-07-13, kodas 2022-15374, įsigalioja 2022-07-14)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Projektų inovatyvumo vertinimo metodikos gairių patvirtinimo
(2022-07-13 Nr. 3D-443, TAR 2022-07-13, kodas 2022-15375, įsigalioja 2022-07-14)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 3D-562 „Dėl Tautinio paveldo produktų, Atestuotų tradicinių amatų meistrų ir Tradicinių amatų neformaliojo mokymo programų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-15 Nr. 3D-444, TAR 2022-07-15, kodas 2022-15548, įsigalioja 2022-07-16)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2010 m. kovo 24 d. įsakymo Nr. 3D-259 „Dėl Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos pavadinimo ir nuostatų patvirtinimo” pakeitimo
(2022-07-15 Nr. 3D-446, TAR 2022-07-15, kodas 2022-15549, įsigalioja 2022-07-16)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2022 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 3D-49 „Dėl Paramos paraiškų pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemones priėmimo 2022 metais grafiko patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-15 Nr. 3D-450, TAR 2022-07-18, kodas 2022-15688, įsigalioja 2022-07-19)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2021 m. gruodžio 17 d. įsakymo Nr. 3D-828 „Dėl Paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones priėmimo 2022 metais grafiko patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-15 Nr. 3D-452, TAR 2022-07-18, kodas 2022-15689, įsigalioja 2022-07-19)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. gegužės 6 d. įsakymo Nr. 3D-357 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemonės „Techninė parama“ įgyvendinimo taisyklių“ pakeitimo
(2022-07-20 Nr. 3D-453, TAR 2022-07-20, kodas 2022-15833, įsigalioja 2022-07-21)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2016 m. kovo 17 d. įsakymo Nr. 3D-137 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014‒2020 metų veiksmų programos trečiojo Sąjungos prioriteto „BŽP įgyvendinimo skatinimas“ priemonės „Kontrolė ir vykdymo užtikrinimas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitmo
(2022-07-20 Nr. 3D-454, TAR 2022-07-20, kodas 2022-15834, įsigalioja 2022-07-21)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2016 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. 3D-8 „Dėl Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-20 Nr. 3D-455, TAR 2022-07-20, kodas 2022-15835, įsigalioja 2022-07-21)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2021 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. 3D-857 „Dėl Ekologinės gamybos žurnalo ir jo pildymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-20 Nr. 3D-457, TAR 2022-07-20, kodas 2022-15836, įsigalioja 2022-07-21)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Valstybinėje žemėje teisėtai pastatytų statinių ir įrenginių, kurie nenaudojami pagal nekilnojamojo turto registre įregistruotą jų tiesioginę paskirtį, išpirkimo valstybės nuosavybėn tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-07-21 Nr. 3D-462, TAR 2022-07-21, kodas 2022-15923, įsigalioja 2022-07-22)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 3D-841 „Dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir viešosios paramos maksimalių metinių lėšų, skirtų įsipareigojimams pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, veiklos sritis ir veiklas, paskirstymo sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-22 Nr. 3D-464, TAR 2022-07-22, kodas 2022-16015, įsigalioja 2022-07-23)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2021 m. gruodžio 17 d. įsakymo Nr. 3D-828 „Dėl Paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones priėmimo 2022 metais grafiko patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-22 Nr. 3D-465, TAR 2022-07-22, kodas 2022-16022, įsigalioja 2022-07-23)

Užsienio reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo
(2022-07-18 Nr. V-227, TAR 2022-07-19, kodas 2022-15791, įsigalioja 2022-07-20)

Užsienio reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2022 m. gegužės 2 d. įsakymo Nr. V-144 „Dėl specialiosios tranzito schemos vykdymo tranzitiniais traukiniais nepaprastosios padėties laikotarpiu laikinųjų sąlygų nustatymo“ pakeitimo
(2022-07-20 Nr. V-241, TAR 2022-07-20, kodas 2022-15845, įsigalioja 2022-07-21)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. 1V-655 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo bei Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro valdymo sričiai priskirtų biudžetinių įstaigų vadovų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-13 Nr. 1V-487, TAR 2022-07-13, kodas 2022-15367, įsigalioja 2022-07-14)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. liepos 23 d. įsakymo Nr. 1V-655 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo bei Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro valdymo sričiai priskirtų biudžetinių įstaigų vadovų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-13 Nr. 1V-488, TAR 2022-07-13, kodas 2022-15392, įsigalioja 2022-07-14)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Priemokų valstybės tarnautojams skyrimo ir mokėjimo taisyklių patvirtinimo
(2022-07-13 Nr. 1V-489, TAR 2022-07-13, kodas 2022-15393, įsigalioja 2022-07-14)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2008 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. 1B-291 „Dėl Integruotos muitinės informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-14 Nr. 1BE-515, TAR 2022-07-15, kodas 2022-15608, įsigalioja 2022-07-16)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2021 m. gegužės 7 d. įsakymo Nr. 1B-304 „Dėl Lietuvos Respublikos muitinės korupcijos prevencijos 2021–2023 metų programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-14 Nr. 1BE-521, TAR 2022-07-15, kodas 2022-15609, įsigalioja 2022-07-16)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2022 m. gegužės 4 d. įsakymo Nr. 1B-330 „Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2016 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. 1B-273 „Dėl Mokestinių prievolių įvykdymo užtikrinimo muitinėje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2022-07-19 Nr. 1BE-534, TAR 2022-07-20, kodas 2022-15832, įsigalioja 2022-07-21)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2022 m. gegužės 4 d. įsakymo Nr. 1B-327 „Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2016 m. spalio 20 d. įsakymo Nr. 1B-859 „Dėl Garanto elektroninių įsipareigojimų teikimo muitinei taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ pakeitimo
(2022-07-19 Nr. 1BE-535, TAR 2022-07-20, kodas 2022-15831, įsigalioja 2022-07-21)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. liepos 31 d. įsakymo Nr. V-353 „Dėl Subsidijų gavėjų, nesančių perkančiosiomis organizacijomis pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-05 Nr. V-201, TAR 2022-07-19, kodas 2022-15794, įsigalioja 2022-07-20)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Atvykimo išmokos iš užsienio pritrauktiems darbuotojams skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo ir Išmokos darbdaviui, pritraukusiam darbuotoją iš užsienio, skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-07-25 Nr. V-223, TAR 2022-07-25, kodas 2022-16128, įsigalioja 2022-07-26)

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2021 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 1S-181 „Dėl Centrinių perkančiųjų organizacijų ataskaitų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-12 Nr. 1S-137, TAR 2022-07-13, kodas 2022-15382, įsigalioja 2022-07-14)

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2020 m. spalio 16 d. įsakymo Nr. 1-234 „Dėl Kelionių pardavimo agento ir turizmo paslaugų rinkinio pardavėjo ataskaitų AT03 ir AT04 formų bei jų pildymo ir teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-12 Nr. 1-154, TAR 2022-07-13, kodas 2022-15372, įsigalioja 2022-07-14)

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo pažeidimų nagrinėjimo taisyklių patvirtinimo
(2022-07-14 Nr. 1-157, TAR 2022-07-14, kodas 2022-15426, įsigalioja 2022-07-15)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2018 m. gegužės 24 d. nutarimo Nr. 03-82 „Dėl Lietuvos banko statistikos programos ir jos vykdymo ataskaitos rengimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-14 Nr. 03-105, TAR 2022-07-15, kodas 2022-15657, įsigalioja 2022-09-01)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl kolekcinių 5 eurų ir 1,50 euro monetų, skirtų pasakai „Zuikis Puikis“ (iš serijos „Mano pasakos“), paskelbimo mokėjimo priemone Lietuvos Respublikoje ir išleidimo į apyvartą
(2022-07-14 Nr. 03-107, TAR 2022-07-15, kodas 2022-15658, įsigalioja 2022-07-16)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl padengtųjų obligacijų emisijos ir priežiūros
(2022-07-14 Nr. 03-108, TAR 2022-07-15, kodas 2022-15659, įsigalioja 2022-07-22)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2013 m. spalio 8 d. nutarimo Nr. 03-168 „Dėl Laikinojo ir nemokumo administratoriaus atrankos gairių patvirtinimo ir atrankos grupės sudarymo“ pakeitimo
(2022-07-14 Nr. 03-109, TAR 2022-07-15, kodas 2022-15660, įsigalioja 2022-07-16)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2012 m. kovo 15 d. nutarimo Nr. 03-67 „Dėl pavedimo vykdyti tam tikras su finansų rinkos priežiūra susijusias Lietuvos banko valdybos funkcijas“ pakeitimo
(2022-07-14 Nr. 03-110, TAR 2022-07-15, kodas 2022-15661, įsigalioja 2022-07-16)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2008 m. rugsėjo 25 d. nutarimo Nr. 149 „Dėl Vidaus kontrolės ir rizikos vertinimo (valdymo) organizavimo nuostatų“ pakeitimo
(2022-07-14 Nr. 03-111, TAR 2022-07-18, kodas 2022-15690, įsigalioja 2023-07-01)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2012 m. rugpjūčio 2 d. nutarimo Nr. 03-176 „Dėl Bankų vidaus valdymo bendrųjų reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-14 Nr. 03-112, TAR 2022-07-15, kodas 2022-15662, įsigalioja 2022-07-16)

Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2017 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. (1.72E)1A-83 „Dėl įgaliojimų pradėti administracinių nusižengimų teiseną, atlikti administracinių nusižengimų tyrimą, surašyti administracinių nusižengimų protokolus ir nagrinėti ne teismo tvarka administracinių nusižengimų bylas suteikimo“ pakeitimo
(2022-07-22 Nr. (1.72E)1A-838, TAR 2022-07-22, kodas 2022-16037, įsigalioja 2022-08-01)

Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2021 m. lapkričio 12 d. įsakymo Nr. (1.72E)1A-1418 „Dėl Sveikatos technologijos, susijusios su vaistiniais preparatais, vertinimo protokolo ir kitų susijusių dokumentų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-22 Nr. (1.72E)1A-839, TAR 2022-07-22, kodas 2022-16038, įsigalioja 2022-07-23)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2019 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 1-414 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos valdomų valstybės informacinių sistemų ir valstybinės reikšmės ir pavojingų objektų registro duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-15 Nr. 1-430, TAR 2022-07-15, kodas 2022-15664, įsigalioja 2022-07-16)

Jaunimo reikalų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Jaunimo koordinacinės veiklos ir jaunimo politikos plėtros tikslinės programos bei jaunimo organizacijų stiprinimo veiklos programų finansavimo 2023–2024 metais konkurso nuostatų patvirtinimo
(2022-07-15 Nr. 2V-203 (1.4), TAR 2022-07-18, kodas 2022-15681, įsigalioja 2022-07-19)

Jaunimo reikalų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto sutarties Nr. 09.4.1-ESFA-V-735-02-0001 „Kokybiškų karjeros paslaugų teikimas realioje ir virtualioje aplinkoje“ veiklos „Jaunimo „Profesijos pasimatavimas“ realioje darbo vietoje vasaros atostogų metu“ įgyvendinimo tvarkos patvirtinimo
(2022-07-19 Nr. 2V-208(1.4), TAR 2022-07-19, kodas 2022-15796, įsigalioja 2022-07-20)

Jaunimo reikalų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Jaunimo reikalų agentūros stipendijų skyrimo Lietuvos diasporos jauniems asmenims, atliekantiems arba ketinantiems atlikti profesinę praktiką Lietuvoje, siekiant stiprinti jų ryšį su Lietuva, tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-07-26 Nr. 2V-215 (1.4), TAR 2022-07-26, kodas 2022-16185, įsigalioja 2022-07-27)

Aplinkos apsaugos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 17 d. įsakymo Nr. AD1-350 „Dėl Ūkio subjektų vykdomos ūkinės veiklos keliamos rizikos aplinkai vertinimo tvarkos aprašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-22 Nr. AD1-174, TAR 2022-07-25, kodas 2022-16089, įsigalioja 2022-07-26)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. spalio 15 d. įsakymo Nr. B1-527 „Dėl Maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-21 Nr. B1-515, TAR 2022-07-22, kodas 2022-16035, įsigalioja 2022-08-01)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. spalio 14 d. įsakymo Nr. B1-892 „Dėl Trichinelių lervų tyrimų paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-21 Nr. B1-518, TAR 2022-07-22, kodas 2022-16018, įsigalioja 2022-09-01)

Nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2017 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. BRA-152 „Dėl 2014–2020 m. programinio laikotarpio vietos projektų, pateiktų po 2017 m. rugsėjo 1 d. pagal vietos plėtros strategijas, įgyvendinamas bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo procedūros aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-20 Nr. BR1-230, TAR 2022-07-20, kodas 2022-15850, įsigalioja 2022-07-21)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. birželio 27 d. nutarimo Nr. O3E-230 „Dėl Energetikos objektų, energetikos įrenginių ir vartotojų energetikos įrenginių tikrinimo ir energetikos objektų statinių naudojimo priežiūros tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-21 Nr. O3E-1058, TAR 2022-07-21, kodas 2022-15915, įsigalioja 2022-07-22)

Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl projektų sąrašo pagal 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 10-001-06-01-01 „Skatinti alternatyviųjų degalų naudojimą transporto sektoriuje“ veiklą „Grynųjų elektromobilių įsigijimo juridiniams asmenims skatinimas“ įgyvendinimo tvarkos aprašas“ patvirtinimo
(2022-07-22 Nr. T1-278, TAR 2022-07-25, kodas 2022-16109, įsigalioja 2022-07-26)

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2020 m. rugpjūčio 4 d. įsakymo Nr. V-424 „Dėl Reikminių tyrimų projektų inicijavimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-21 Nr. V-440, TAR 2022-07-22, kodas 2022-16003, įsigalioja 2022-07-23)

Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus įsakymas
Dėl Aukštosios mokyklos egzilyje veiklos vertinimo metodikos, patvirtintos Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2020 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. V-90, pakeitimo
(2022-07-18 Nr. V-46, TAR 2022-07-18, kodas 2022-15763, įsigalioja 2022-07-19)

Lošimų priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2020 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr. DIE-257 „Dėl Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatyme nustatytų baudų apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-20 Nr. DIE-481, TAR 2022-07-21, kodas 2022-15898, įsigalioja 2022-07-22)

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas
Dėl Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2022 m. liepos 8 d. įsakymo Nr. VE-30 „Dėl Valstybės archyvų mokamų paslaugų įkainių sąrašo ir Valstybės archyvų mokamų paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-15 Nr. VE-31, TAR 2022-07-15, kodas 2022-15663, įsigalioja 2022-07-16)

VšĮ Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus 2020 m. birželio 5 d. įsakymo Nr. 2-150 „Dėl Techninės priežiūros organizacijų patvirtinimo ir jų nuolatinės priežiūros pagal Reglamento (EB) Nr. 1321/2014 II priedo (145 dalies) reikalavimus aprašo ir Techninės priežiūros organizacijos vadovo tvirtinimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-20 Nr. 2-87, TAR 2022-07-22, kodas 2022-16001, įsigalioja 2022-07-23)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Krovinių krovimo ir tvirtinimo vagonuose darbų vadovų mokymų turinio reikalavimų patvirtinimo
(2022-07-14 Nr. 2BE-183, TAR 2022-07-14, kodas 2022-15412, įsigalioja 2022-07-15)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 21 d. įsakymo Nr. 2BE-164 „Dėl dokumentų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-15 Nr. 2BE-184, TAR 2022-07-15, kodas 2022-15617, įsigalioja 2022-07-16)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 2BE-432 „Dėl Prašymų laikyti egzaminą, išduoti vidaus vandenų transporto specialisto ar motorinio pramoginio laivo laivavedžio kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą, grąžinti paimtą dokumentą ir kitų susijusių dokumentų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-15 Nr. 2BE-185, TAR 2022-07-15, kodas 2022-15622, įsigalioja 2022-07-16)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2015 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. 2B-01 „Dėl Kontrolės dokumentų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-19 Nr. 2BE-187, TAR 2022-07-19, kodas 2022-15795, įsigalioja 2022-07-20)

Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2018 m. vasario 2 d. įsakymo Nr. 2-53 „Dėl Atrankos į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų pareigas tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-20 Nr. 2-167, TAR 2022-07-20, kodas 2022-15867, įsigalioja 2022-07-21)

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Juridiniam asmeniui ar kitoms organizacijoms, neturinčioms juridinio asmens statuso, nuosavybės teise priklausančio arba kontroliuojamo subjekto, kuriam taikomos sankcijos, sąrašo patvirtinimo
(2022-07-20 Nr. V-174, TAR 2022-07-21, kodas 2022-15885, įsigalioja 2022-07-22)

Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2019 m. birželio 14 d. įsakymo Nr. V-235 „Dėl Rizikos ir atsako į intervencijas artimiausioje ateityje vertinimo: paauglių versijos START:AV aprobavimo” pakeitimo
(2022-07-14 Nr. V-252, TAR 2022-07-14, kodas 2022-15476, įsigalioja 2022-07-15)

Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2020 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. V-176 „Dėl Nuteistųjų paleidimo iš laisvės atėmimo vietų parengiamojo darbo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-07-15 Nr. V-255, TAR 2022-07-15, kodas 2022-15641, įsigalioja 2022-07-16)

Kalėjimų departamento direktoriaus ir Lietuvos probacijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Socialinio tyrimo išvados formų ir Socialinio tyrimo išvados rengimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo
(2022-07-19 Nr. V-263/V-201, TAR 2022-07-19, kodas 2022-15815, įsigalioja 2022-07-20)

Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. V-389 „Dėl Pataisos įstaigų (tardymo izoliatorių) įrengimo ir eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-21 Nr. V-270, TAR 2022-07-21, kodas 2022-15936, įsigalioja 2022-07-22)

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės atominės saugos inspekcijos viršininko 2021 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. 22.3-104 „Dėl Branduolinės saugos taisyklių BST-3.1.1-2021 „Radioaktyviųjų atliekų deginimo įrenginiai“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-21 Nr. 22.3-114, TAR 2022-07-21, kodas 2022-15888, įsigalioja 2022-11-01)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Mineralinių trąšų panaudojimo žemės ūkio bendrovėse ir įmonėse statistinės ataskaitos MTP-01 (kas 3 metai) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2022-07-12 Nr. DĮ-164, TAR 2022-07-13, kodas 2022-15368, įsigalioja 2022-07-14)


<< Atgal