Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 30

2022 m. rugpjūčio 3 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2022 m. liepos 27 d. – rugpjūčio 2 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl Tvarių viešųjų finansų plėtros programos pažangos priemonės „Stiprinti viešojo ir privataus sektorių partnerystę ir skatinti privačių investicijų pritraukimą“
(2022-07-13 Nr. 1K-256, TAR 2022-08-02, kodas 2022-16455, įsigalioja 2022-08-03)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1K-499 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-28 Nr. 1K-272, TAR 2022-07-28, kodas 2022-16257, įsigalioja 2022-07-29)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. A1-227 „Dėl Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo projektų atrankos konkurso organizavimo 2022 metais nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-27 Nr. A1-495, TAR 2022-07-27, kodas 2022-16199, įsigalioja 2022-07-28)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų paslaugoms vaikams ir šeimoms krizinėse situacijose (paauglystės krizė, skyrybų krizė) teikti, atrankos konkurso organizavimo 2022 metais nuostatų patvirtinimo
(2022-07-28 Nr. A1-497, TAR 2022-07-28, kodas 2022-16258, įsigalioja 2022-07-29)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. A1-65 „Dėl Nacionalinės jaunimo politikos 2022 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-28 Nr. A1-500, TAR 2022-07-28, kodas 2022-16259, įsigalioja 2022-07-29)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. A1-1256 „Dėl Nediskriminavimo skatinimo 2021–2023 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-28 Nr. A1-501, TAR 2022-07-28, kodas 2022-16260, įsigalioja 2022-07-29)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos socialinės sutelkties plėtros programos pažangos priemonės Nr. 09-003-02-02-01 „Plėtoti kompleksinę neįgaliųjų socialinės integracijos sistemą“ aprašo patvirtinimo
(2022-07-28 Nr. A1-502, TAR 2022-07-28, kodas 2022-16261, įsigalioja 2022-07-29)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. A1-343 „Dėl Pavyzdinės darbo sutarties formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-29 Nr. A1-508, TAR 2022-07-29, kodas 2022-16367, įsigalioja 2022-08-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. spalio 14 d. įsakymo Nr. A1-724 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų konsultacinėms paslaugoms, teikiamoms telefonu (nuotoliniu būdu) vyrams, išgyvenantiems emocines ir psichologines krizes, stiprinti 2022 metais, atrankos konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-01 Nr. A1-511, TAR 2022-08-02, kodas 2022-16456, įsigalioja 2022-08-03)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. A1-133 „Dėl Leidimo dirbti Lietuvos Respublikoje užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašo“ pakeitimo
(2022-08-01 Nr. A1-512, TAR 2022-08-02, kodas 2022-16457, įsigalioja 2022-08-03)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. a1-253 „Dėl leidimų dirbti sezoninį darbą užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašo ir sezoninių darbų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-01 Nr. A1-513, TAR 2022-08-02, kodas 2022-16458, įsigalioja 2022-08-03)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. A1-139 „Dėl Sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-01 Nr. A1-514, TAR 2022-08-02, kodas 2022-16459, įsigalioja 2022-08-03)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. sausio 24 d. įsakymo Nr. A1-52 „Dėl Vaiko gerovės 2022–2023 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-02 Nr. A1-517, TAR 2022-08-02, kodas 2022-16532, įsigalioja 2022-08-03)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2021 m. sausio 19 d. įsakymo Nr. 4-45 „Dėl Skatinamosios finansinės priemonės „Tiesioginės COVID-19 paskolos“ schemos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-28 Nr. 4-894, TAR 2022-07-28, kodas 2022-16298, įsigalioja 2022-07-29)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-11-04 „Įgyvendinti eksporto konkurencingumo augimą skatinančias priemones“ aprašo patvirtinimo
(2022-08-02 Nr. 4-895, TAR 2022-08-02, kodas 2022-16507, įsigalioja 2022-08-03)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2021 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. 4-193 „Dėl Valstybės valdomų įmonių ir jų dukterinių bendrovių vykdomų specialiųjų įpareigojimų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-02 Nr. 4-897, TAR 2022-08-02, kodas 2022-16508, įsigalioja 2022-08-03)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. liepos 9 d. įsakymo Nr. D1-417 „Dėl Klimato kaitos programos priemonės „Privačių juridinių asmenų energijos vartojimo efektyvumo įgyvendinimas pagal energijos audito ataskaitas“ tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-27 Nr. D1-242, TAR 2022-07-27, kodas 2022-16220, įsigalioja 2022-07-28)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšų naudojimo 2022 m. finansavimo krypčių patvirtinimo
(2022-07-28 Nr. D1-243, TAR 2022-07-28, kodas 2022-16271, įsigalioja 2022-07-29)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 9 d. įsakymo Nr. D1-289 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-28 Nr. D1-244, TAR 2022-07-28, kodas 2022-16273, įsigalioja 2022-07-29)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Valstybinių miškų ir valstybės saugomų teritorijų vietinės reikšmės kelių tiesimo, rekonstravimo ir taisymo (remonto) finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-07-29 Nr. D1-245, TAR 2022-07-29, kodas 2022-16332, įsigalioja 2022-07-30)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. liepos 8 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Informacijos pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-01 Nr. D1-247, TAR 2022-08-01, kodas 2022-16443, įsigalioja 2022-08-02)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. D1-885 „Dėl Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-02 Nr. D1-248, TAR 2022-08-02, kodas 2022-16517, įsigalioja 2022-08-03)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. rugsėjo 4 d. įsakymo Nr. V-976 „Dėl Sportinio ugdymo organizavimo rekomendacijų tvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-28 Nr. V-1199, TAR 2022-07-28, kodas 2022-16269, įsigalioja 2022-07-29)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2018 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. V-522 „Dėl Minimalaus studijų programos studijų vietų skaičiaus valstybinėse aukštosiose mokyklose pagal studijų kryptis ir (arba) krypčių grupes ir studijų pakopas nustatymo“ pakeitimo
(2022-07-29 Nr. V-1201, TAR 2022-07-29, kodas 2022-16368, įsigalioja 2022-07-30)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl strateginių sporto šakų kriterijų nustatymo 2022 metams
(2022-08-01 Nr. V-1202, TAR 2022-08-01, kodas 2022-16432, įsigalioja 2022-08-02)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. sausio 3 d. įsakymo Nr. V-1 „Dėl strateginių sporto šakų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-02 Nr. V-1205, TAR 2022-08-02, kodas 2022-16511, įsigalioja 2022-08-03)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. V-839 „Dėl 2022 metų Sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo 2022–2024 metais įgyvendinamiems sporto projektams, skatinantiems neįgaliųjų sporto veiklas, susijusiems su fizinio aktyvumo veiklomis, skatinančiomis fizinio aktyvumo plėtrą“ pakeitimo
(2022-08-02 Nr. V-1206, TAR 2022-08-02, kodas 2022-16540, įsigalioja 2022-08-03)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl 2022–2030 metų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 11-001-02-10-02 „Stiprinti gyventojų psichikos sveikatą bei plėtoti psichoaktyviųjų medžiagų ir kitų priklausomybę sukeliančių veiksnių kontrolę ir vartojimo prevenciją “ aprašo patvirtinimo
(2022-07-20 Nr. V-1255, TAR 2022-07-27, kodas 2022-16216, įsigalioja 2022-07-28)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Ekspertų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotai institucijai teikiančių išvadas dėl pakartotinai naudojant sveikatos duomenis nustatytos asmens sveikatai svarbios informacijos, sąrašo patvirtinimo
(2022-07-29 Nr. V-1282, TAR 2022-07-29, kodas 2022-16342, įsigalioja 2022-07-30)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. spalio 15 d. įsakymo Nr. V-957 „Dėl Tarpvalstybinės sveikatos priežiūros išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-29 Nr. V-1283, TAR 2022-07-29, kodas 2022-16343, įsigalioja 2022-09-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. birželio 14 d. įsakymo Nr. V-528 „Dėl Skiepijimo pažymėjimo įsigijimo, pildymo ir išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-29 Nr. V-1285, TAR 2022-07-29, kodas 2022-16344, įsigalioja 2022-07-30)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. V-308 „Dėl Neonatologijos stacionarinių antrinio ir tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-29 Nr. V-1286, TAR 2022-07-29, kodas 2022-16345, įsigalioja 2022-07-30)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. V-241 „Dėl Tymų, raudonukės ir įgimto raudonukės sindromo epidemiologinės priežiūros ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-29 Nr. V-1287, TAR 2022-07-29, kodas 2022-16346, įsigalioja 2022-07-30)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl atvejų ir sąlygų, kurioms esant užsieniečiams, kurie turi teisę gauti laikinąją apsaugą, ir užsieniečiams, kuriems suteikta laikinoji apsauga, valstybės biudžeto lėšomis apmokami receptiniai vaistiniai preparatai ir Receptinių vaistinių preparatų išrašymo ir išdavimo užsieniečiams, kurie turi teisę gauti laikinąją apsaugą, ir užsieniečiams, kuriems suteikta laikinoji apsauga, tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-07-29 Nr. V-1288, TAR 2022-07-29, kodas 2022-16374, įsigalioja 2022-08-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1998 m. spalio 5 d. įsakymo Nr. 565 „Dėl Medicininio mirties liudijimo išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-01 Nr. V-1290, TAR 2022-08-02, kodas 2022-16479, įsigalioja 2022-11-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. V-63 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 154:2016 „Gydytojas krūtinės chirurgas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-02 Nr. V-1294, TAR 2022-08-02, kodas 2022-16520, įsigalioja 2022-08-03)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2019 m. sausio 14 d. įsakymo Nr. 1R-22 „Dėl Informacijos apie pažeidimus Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijoje teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-01 Nr. 1R-273, TAR 2022-08-01, kodas 2022-16442, įsigalioja 2022-08-02)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2004 m. kovo 15 d. įsakymo Nr. 1R-64 „Dėl Tvirtinamųjų įrašų ir notarinių liudijimų formų pildymo taisyklių ir Tvirtinamųjų įrašų ir notarinių liudijimų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-02 Nr. 1R-274, TAR 2022-08-02, kodas 2022-16483, įsigalioja 2022-09-01)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2012 m. spalio 15 d. įsakymo Nr. 1R-254 „Dėl Notaro profesinės veiklos dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-02 Nr. 1R-276, TAR 2022-08-02, kodas 2022-16484, įsigalioja 2022-09-01)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2018 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. V-67 „Dėl Valstybinės ir vietinės reikšmės kelių turto valdymo informacinės sistemos nuostatų ir Valstybinės ir vietinės reikšmės kelių turto valdymo informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-08-02 Nr. 3-385, TAR 2022-08-02, kodas 2022-16533, įsigalioja 2022-08-03)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2009 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. V-170 „Dėl Valstybinės reikšmės kelių eismo informacinės sistemos nuostatų ir Valstybinės reikšmės kelių eismo informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-08-02 Nr. 3-386, TAR 2022-08-02, kodas 2022-16534, įsigalioja 2022-08-03)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. lapkričio 25 d. įsakymo Nr. 3-600 „Dėl Vidaus vandenų kelių eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-02 Nr. 3-387, TAR 2022-08-02, kodas 2022-16536, įsigalioja 2022-08-03)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1998 m. sausio 20 d. įsakymo Nr. 18 „Dėl Lietuvos Respublikos vietinės reikšmės ir perspektyvinių vidaus vandenų kelių sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-02 Nr. 3-388, TAR 2022-08-02, kodas 2022-16537, įsigalioja 2022-08-03)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 382 „Dėl Privalomųjų rinkai tiekiamos pašarinių augalų sėklos kokybės reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-27 Nr. 3D-468, TAR 2022-07-27, kodas 2022-16209, įsigalioja 2022-09-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2000 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. 274 „Dėl Privalomųjų rinkai tiekiamos javų sėklos kokybės reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-27 Nr. 3D-469, TAR 2022-07-27, kodas 2022-16210, įsigalioja 2022-07-28)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 381 „Dėl Privalomųjų aliejinių ir pluoštinių augalų sėklos kokybės reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-27 Nr. 3D-470, TAR 2022-07-27, kodas 2022-16211, įsigalioja 2022-09-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2000 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. 275 „Dėl Privalomųjų rinkai tiekiamos runkelių sėklos kokybės reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-27 Nr. 3D-471, TAR 2022-07-27, kodas 2022-16217, įsigalioja 2022-09-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. 224 „Dėl Privalomųjų rinkai tiekiamos daržovių sėklos kokybės reikalavimų aprašo“ pakeitimo
(2022-07-27 Nr. 3D-472, TAR 2022-07-27, kodas 2022-16218, įsigalioja 2022-09-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Licencijuotuose sandėliuose saugomų sandėliuojamų prekių normatyvinių kainų sąrašo patvirtinimo
(2022-07-29 Nr. 3D-475, TAR 2022-07-29, kodas 2022-16331, įsigalioja 2022-08-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. 3D-897 „Dėl Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-01 Nr. 3D-476, TAR 2022-08-02, kodas 2022-16460, įsigalioja 2022-08-03)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2022 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 3D-420 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2022 metų, patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-02 Nr. 3D-479, TAR 2022-08-02, kodas 2022-16485, įsigalioja 2022-08-03)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2022 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. 1V-149 „Dėl užsieniečių, pasitraukusių iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, asmens sveikatos priežiūros paslaugų užtikrinimo ir receptinių vaistinių preparatų jiems išrašymo ir išdavimo laikinosios apsaugos galiojimo laikotarpiu“ pakeitimo
(2022-07-28 Nr. 1V-499, TAR 2022-07-28, kodas 2022-16262, įsigalioja 2022-08-01)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2022 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. 1V-143 „Dėl užsieniečių, pasitraukusių iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, registracijos centrų veiklos ir šių užsieniečių apgyvendinimo“ pakeitimo
(2022-08-02 Nr. 1V-501, TAR 2022-08-02, kodas 2022-16491, įsigalioja 2022-08-08)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2013 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-25 Nr. V-282, TAR 2022-08-01, kodas 2022-16431, įsigalioja 2022-08-02)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2020 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. V-248 „Dėl Draudėjo kodo ir asmens socialinio draudimo numerio suteikimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-02 Nr. V-297, TAR 2022-08-02, kodas 2022-16510, įsigalioja 2022-08-03)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Žinynų taikymo
(2022-07-26 Nr. 1BE-557, TAR 2022-07-27, kodas 2022-16202, įsigalioja 2022-07-28)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2021 m. gegužės 7 d. įsakymo Nr. 1B-304 „Dėl Lietuvos Respublikos muitinės korupcijos prevencijos 2021–2023 metų programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-28 Nr. 1BE-565, TAR 2022-07-29, kodas 2022-16336, įsigalioja 2022-07-30)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Importuojamų prekių, skirtų nemokamai išdalyti ir naudotis nuo karo Ukrainoje bėgantiems asmenims ir Ukrainoje likusiems stokojantiems asmenims, neapmokestinimo importo muitais ir PVM taisyklių patvirtinimo
(2022-07-28 Nr.  1BE-566, TAR 2022-07-29, kodas 2022-16337, įsigalioja 2022-07-30)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2022 m. gegužės 5 d. nutarimo Nr. 03-68 „Dėl Lietuvos banko kolekcinių eurų monetų ir apyvartinių eurų monetų su Lietuvos nacionaline puse numizmatinių rinkinių išleidimo 2023 m. plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-28 Nr. 03-115, TAR 2022-07-28, kodas 2022-16296, įsigalioja 2022-07-29)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl kolekcinės 50 eurų monetos, skirtos Lietuvos Valstybės Konstitucijos 100-mečiui, paskelbimo mokėjimo priemone Lietuvos Respublikoje ir išleidimo į apyvartą
(2022-07-28 Nr. 03-116, TAR 2022-07-28, kodas 2022-16297, įsigalioja 2022-07-29)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2012 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. V-139 „Dėl socialinių įmonių administravimo“ pakeitimo
(2022-07-08 Nr. V-208, TAR 2022-08-01, kodas 2022-16391, įsigalioja 2022-08-02)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. kovo 22 d. įsakymo Nr. V-141 „Dėl Profesinio mokymo teikėjų sąrašo sudarymo“ pakeitimo
(2022-07-29 Nr. V-227, TAR 2022-07-29, kodas 2022-16351, įsigalioja 2022-07-30)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Darbo rinkos prognozėmis nustatytų paklausių profesijų, įgyjamų dalyvaujant formaliojo ir neformaliojo profesinio mokymo programose, sąrašo patvirtinimo
(2022-07-29 Nr. V-230, TAR 2022-08-01, kodas 2022-16426, įsigalioja 2022-08-02)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2003 m. birželio 20 d. įsakymo Nr. 110 „Dėl Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovų ir atsakingų asmenų, kuriems pavesta kontroliuoti objekto priešgaisrinę būklę ir imtis priemonių priešgaisrinės saugos reikalavimams vykdyti, priešgaisrinės saugos mokymo programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-29 Nr. 1-454, TAR 2022-07-29, kodas 2022-16382, įsigalioja 2022-07-30)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos darbo reglamento patvirtinimo
(2022-07-15 Nr. 1K-227, TAR 2022-08-02, kodas 2022-16519, įsigalioja 2022-08-03)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2022 m. gegužės 12 d. įsakymo Nr. 1K-166 „Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2017 m. vasario 8 d. įsakymo Nr. 1K-34 „Dėl Ortopedijos techninių priemonių ir medicinos priemonių funkcijų techninio aprašymo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2022-07-27 Nr. 1K-235, TAR 2022-07-27, kodas 2022-16227, įsigalioja 2022-07-28)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo ataskaitų formų patvirtinimo
(2022-07-28 Nr. 1K-237, TAR 2022-07-28, kodas 2022-16290, įsigalioja 2022-07-29)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2005 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 1K-81 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-29 Nr. 1K-240, TAR 2022-07-29, kodas 2022-16383, įsigalioja 2022-07-30)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2015 m. spalio 19 d. įsakymo Nr. 1K-291 „Dėl Dokumentų, patvirtinančių asmens teisę gauti išmokas natūra gyvenamojoje Europos Sąjungos šalyje, tvarkymo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-01 Nr. 1K-242, TAR 2022-08-01, kodas 2022-16454, įsigalioja 2022-09-01)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2020 m. spalio 29 d. įsakymo Nr. 1K-320 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sąnaudų ataskaitų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-02 Nr. 1K-245, TAR 2022-08-02, kodas 2022-16526, įsigalioja 2022-08-03)

Jaunimo reikalų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Emocinės (psichologinės) pagalbos teikimo telefonu ir susirašinėjant internetu (angl. chat) projektų finansavimo 2023 metais konkurso nuostatų patvirtinimo
(2022-07-26 Nr. 2V-214 (1.4), TAR 2022-07-27, kodas 2022-16201, įsigalioja 2022-07-28)

Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2010 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. AV-263 „Dėl Asmenų skundų nagrinėjimo Aplinkos apsaugos agentūroje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-26 Nr. AV-179, TAR 2022-07-27, kodas 2022-16197, įsigalioja 2022-07-28)

Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2015 m. balandžio 1 d. įsakymo Nr. AV-83 „Dėl Rekomendacijų paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. D1-1038 „Dėl Paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“, 2 priede nustatytiems reikalavimams įgyvendinti patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-28 Nr. AV-181, TAR 2022-07-28, kodas 2022-16306, įsigalioja 2022-07-29)

Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2010 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. AV-263 „Dėl Asmenų skundų nagrinėjimo Aplinkos apsaugos agentūroje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-28 Nr. AV-182, TAR 2022-07-29, kodas 2022-16334, įsigalioja 2022-07-30)

Kultūros paveldo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2019 m. spalio 17 d. įsakymo Nr. Į-279 „Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos sudaromų nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-28 Nr. Į-187, TAR 2022-07-28, kodas 2022-16279, įsigalioja 2022-07-29)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl gamtinių dujų įmonėms, vykdančioms perdavimo ir skirstymo veiklą, nustatytų minimalių patikimumo ir kokybės lygių vertinimo
(2022-07-28 Nr. O3E-1082, TAR 2022-07-28, kodas 2022-16292, įsigalioja 2022-07-29)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2010 m. spalio 4 d. nutarimo Nr. O3-202 „Dėl Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-29 Nr. O3E-1089, TAR 2022-07-29, kodas 2022-16376, įsigalioja 2022-10-01)

Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas
Dėl Rinkimų apylinkių ribų tikslinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-07-28 Nr. Sp-53, TAR 2022-07-29, kodas 2022-16366, įsigalioja 2022-09-01)

Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Atliekų prevencijos ir tvarkymo programos priemonės „Subsidijos ir dotacijos naudotų padangų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris neegzistuoja, tvarkymui“ projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-07-28 Nr. T1-288, TAR 2022-07-29, kodas 2022-16341, įsigalioja 2022-07-30)

Valstybinio studijų fondo direktoriaus įsakymas
Dėl Paramos studentams informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo
(2022-07-28 Nr. V1-76, TAR 2022-08-02, kodas 2022-16525, įsigalioja 2022-08-03)

Valstybinio studijų fondo direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio studijų fondo direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 2 d. įsakymo Nr. V1-42 „Dėl Paramos studijoms ne Lietuvos Respublikoje sutarties formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-02 Nr. V1-78, TAR 2022-08-02, kodas 2022-16522, įsigalioja 2022-08-03)

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2019 m. rugsėjo 13 d. įsakymo Nr. V-448 „Dėl Paramos už studijų rezultatus ir paramos akademinėms išvykoms skyrimo doktorantams reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-26 Nr. V-451, TAR 2022-08-01, kodas 2022-16425, įsigalioja 2022-08-02)

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2018 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. V-157 „Dėl Paramos mokslo renginiams skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-27 Nr. V-453, TAR 2022-07-27, kodas 2022-16206, įsigalioja 2022-07-28)

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2018 m. kovo 22 d. įsakymo Nr. V-143 „Dėl Paramos akademinėms asociacijoms skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-27 Nr. V-454, TAR 2022-07-27, kodas 2022-16207, įsigalioja 2022-07-28)

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2019 m. balandžio 4 d. įsakymo Nr. V-176 „Dėl Lietuvos mokslo tarybos mokslo ir sklaidos projektų konkursinio finansavimo bendrųjų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-27 Nr. V-455, TAR 2022-07-27, kodas 2022-16205, įsigalioja 2022-07-28)

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2020 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. V-192 „Dėl Mokslo doktorantūros vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-27 Nr. V-457, TAR 2022-07-27, kodas 2022-16224, įsigalioja 2022-07-28)

Lietuvos standartizacijos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos standartizacijos departamento teikiamų administracinių paslaugų sąrašo, Leidimo atgaminti standarto turinio dalį paslaugos suteikimo aprašymo ir Standartų ir standartizacijos leidinių paieškos ir įsigijimo internetu paslaugos teikimo asmenims aprašymo tvirtinimo
(2022-06-29 Nr. VE-56, TAR 2022-08-02, kodas 2022-16513, įsigalioja 2022-08-03)

Neįgaliųjų reikalų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2021 m. liepos 8 d. įsakymo Nr. V-52 „Dėl Lietuvių gestų kalbos vertėjų atestacijos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-28 Nr. V-60, TAR 2022-07-29, kodas 2022-16335, įsigalioja 2022-07-30)

VšĮ Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Kelių saugumo auditorių egzaminavimo, pažymėjimų išdavimo ir galiojimo panaikinimo, kelių saugumo auditorių ir kursų organizatorių veiklos priežiūros procedūros patvirtinimo
(2022-07-27 Nr. 2-94, TAR 2022-07-27, kodas 2022-16228, įsigalioja 2022-08-01)

VšĮ Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Civilinių orlaivių triukšmo pažymėjimų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-07-28 Nr. 2-95, TAR 2022-08-01, kodas 2022-16418, įsigalioja 2022-08-02)

VšĮ Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros darbuotojo, vykdančio civilinės aviacijos priežiūrą, pažymėjimų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-08-01 Nr. 2-97, TAR 2022-08-01, kodas 2022-16440, įsigalioja 2022-08-02)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų, kurios neatitinka techninių reikalavimų ir kelia grėsmę eismo saugumui, privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros dokumentų galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-07-28 Nr. 2BE-189, TAR 2022-07-28, kodas 2022-16289, įsigalioja 2022-11-01)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 14 d. įsakymo Nr. 2BE-308 „Dėl Pramoginių ir asmeninių laivų techninės apžiūros atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-02 Nr. 2BE-192, TAR 2022-08-02, kodas 2022-16509, įsigalioja 2022-08-03)

VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Viešosios įstaigos Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros atliekamos ūkio subjektų priežiūros vertinimo klausimyno patvirtinimo
(2022-07-28 Nr. VĮ-065, TAR 2022-07-28, kodas 2022-16291, įsigalioja 2022-07-29)

VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl viešosios įstaigos Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros 2021 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. VĮ-94 ,,Dėl Ūkio subjektų, perkančių–parduodančių žalią pieną ir prekiaujančių pieno gaminiais, veiklos priežiūros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-29 Nr. VĮ-066, TAR 2022-07-29, kodas 2022-16375, įsigalioja 2022-07-30)

VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl viešosios įstaigos Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros direktoriaus 2021 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. VĮ-71 „Dėl Žemės ūkio ir maisto produktų tiekėjų bei pirkėjų veiklos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-29 Nr. VĮ-067, TAR 2022-07-29, kodas 2022-16384, įsigalioja 2022-07-30)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Mineralinių trąšų panaudojimo žemės ūkyje statistinio tyrimo ūkininkų ir šeimos ūkiuose anketos MTPŪ-01 (kas 3 metai) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2022-07-28 Nr. DĮ-173, TAR 2022-07-28, kodas 2022-16276, įsigalioja 2022-07-29)


<< Atgal