Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 31

2022 m. rugpjūčio 10 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2022 m. rugpjūčio 3 d. – rugpjūčio 9 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINĖS SUTARTYS

Tarptautinė konvencija
Vaiko teisių konvencija (2022 m. patikslintas vertimas)
(1989-11-20, TAR 2022-08-03, kodas 2022-16556, įsigalioja 1992-03-01)

Tarptautinio dokumento protokolas
Vaiko teisių konvencijos fakultatyvus protokolas dėl vaikų pardavimo, vaikų prostitucijos ir vaikų pornografijos (2022 m. patikslintas vertimas)
(2000-05-25, TAR 2022-08-03, kodas 2022-16557, įsigalioja 2004-09-05)

Tarptautinio dokumento protokolas
Vaiko teisių konvencijos fakultatyvus protokolas dėl vaikų dalyvavimo ginkluotuosiuose konfliktuose (2022 m. patikslintas vertimas)
2000-05-25, TAR 2022-08-03, kodas 2022-16558, įsigalioja 2003-03-20)

Tarptautinio dokumento protokolas
Šiaurės Atlanto sutarties protokolas dėl Suomijos Respublikos prisijungimo
(2022-07-05, TAR 2022-08-03, kodas 2022-16559)

Tarptautinio dokumento protokolas
Šiaurės Atlanto sutarties protokolas dėl Švedijos Karalystės prisijungimo
(2022-07-05, TAR 2022-08-03, kodas 2022-16560)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1298 „Dėl Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių poreikio nustatymo kriterijų aprašo ir Didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-03 Nr. 786, TAR 2022-08-04, kodas 2022-16671, įsigalioja 2022-08-05)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimo Nr. 1517 „Dėl įstaigų prie ministerijų“ pakeitimo
(2022-08-03 Nr. 787, TAR 2022-08-04, kodas 2022-16672, įsigalioja 2022-12-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 358 „Dėl Ministerijų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-03 Nr. 788, TAR 2022-08-04, kodas 2022-16673, įsigalioja 2022-08-05)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Ūkio subjektų, teikiančių elektroninių ryšių tinklus ir (arba) elektroninių ryšių paslaugas, išlaidų už įdiegtos įrangos išlaikymą, kompensavimo valstybės lėšomis tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo
(2022-08-03 Nr. 789, TAR 2022-08-04, kodas 2022-16678, įsigalioja 2022-08-05)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 435 „Dėl Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-03 Nr. 792, TAR 2022-08-04, kodas 2022-16692, įsigalioja 2022-08-05)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. spalio 14 d. nutarimo Nr. 1092 „Dėl Valstybės įmonių ir savivaldybės įmonių valdybų narių atlygio skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir valdybos narių civilinės atsakomybės draudimo“ pakeitimo
(2022-08-03 Nr. 794, TAR 2022-08-04, kodas 2022-16703, įsigalioja 2022-08-05)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimo Nr. 665 „Dėl Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-03 Nr. 795, TAR 2022-08-04, kodas 2022-16704, įsigalioja 2022-08-05)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. birželio 6 d. nutarimo Nr. 567 „Dėl Savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybių valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-03 Nr. 796, TAR 2022-08-04, kodas 2022-16705, įsigalioja 2022-08-05)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. rugsėjo 8 d. nutarimo Nr. 721 „Dėl Lietuvos Respublikos nesąžiningos prekybos praktikos žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinėje draudimo įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2022-08-03 Nr. 801, TAR 2022-08-04, kodas 2022-16715, įsigalioja 2022-08-05)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 13 d. nutarimo Nr. 870 „Dėl Valstybės turto perdavimo savivaldybių nuosavybėn tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-08-03 Nr. 802, TAR 2022-08-04, kodas 2022-16716, įsigalioja 2022-08-05)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 163 „Dėl Gamtinių dujų tiekimo patikimumo užtikrinimo priemonių aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-03 Nr. 803, TAR 2022-08-04, kodas 2022-16717, įsigalioja 2022-08-05)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. balandžio 17 d. nutarimo Nr. 371 „Dėl Nacionalinio oro taršos mažinimo plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-03 Nr. 805, TAR 2022-08-04, kodas 2022-16719, įsigalioja 2022-08-15)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. gruodžio 22 d. nutarimo Nr. 1117 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1298 „Dėl Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių poreikio nustatymo kriterijų aprašo ir Didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2022-08-03 Nr. 807, TAR 2022-08-05, kodas 2022-16780, įsigalioja 2022-08-06)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimo Nr. 1283 „Dėl Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-03 Nr. 808, TAR 2022-08-05, kodas 2022-16803, įsigalioja 2022-08-06)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 2 d. nutarimo Nr. 170 „Dėl Valstybės investicijų 2022–2024 metų programoje numatytų valstybės kapitalo investicijoms skirtų lėšų paskirstymo“ pakeitimo
(2022-08-03 Nr. 809, TAR 2022-08-05, kodas 2022-16804, įsigalioja 2022-08-06)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimo Nr. 1036 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-03 Nr. 810, TAR 2022-08-05, kodas 2022-16805, įsigalioja 2022-09-01)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2022 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 1K-22 „Dėl 2022 metų pažangos lėšų perskirstymo“ pakeitimo
(2022-08-03 Nr. 1K-279, TAR 2022-08-03, kodas 2022-16566, įsigalioja 2022-08-04)

Finansų ministro įsakymas
Dėl Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemos modernizavimo ir finansų ministro 2006 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. 1K-152 „Dėl Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-03 Nr. 1K-282, TAR 2022-08-04, kodas 2022-16604, įsigalioja 2022-08-05)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2007 m. spalio 3 d. įsakymo Nr. 1K-289 „Dėl Finansų ministerijos informacinių sistemų duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-03 Nr. 1K-283, TAR 2022-08-04, kodas 2022-16605, įsigalioja 2022-08-05)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Kompleksinių paslaugų teikimo vaikams, nukentėjusiems nuo smurto ar netiesioginio smurto artimoje aplinkoje (liudytojams), ir jų šeimų nariams projektų atrankos konkurso organizavimo 2023 metais nuostatų patvirtinimo
(2022-08-02 Nr. A1-516, TAR 2022-08-08, kodas 2022-16851, įsigalioja 2022-08-09)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. A1-270 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įtraukios darbo rinkos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 09-001-02-03-04 „Efektyvinti užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos veiklos procesus ir funkcijas“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-03 Nr. A1-518, TAR 2022-08-03, kodas 2022-16567, įsigalioja 2022-08-04)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. vasario 17 d. įsakymo Nr. A1-77 „Dėl Pagalbos maistu ir (arba) pagrindinės materialinės pagalbos veiksmų programos dėl paramos iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo Lietuvoje administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-03 Nr. A1-519, TAR 2022-08-03, kodas 2022-16568, įsigalioja 2022-08-04)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų lygių galimybių ir nediskriminavimo skatinimo priemonėms įgyvendinti 2023 metais, atrankos konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo
(2022-08-03 Nr. A1-523, TAR 2022-08-03, kodas 2022-16596, įsigalioja 2022-08-04)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. balandžio 11 d. įsakymo Nr. A1-264 „Dėl Smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos teikimo nukentėjusiems asmenims 2022 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-09 Nr. A1-527, TAR 2022-08-09, kodas 2022-16919, įsigalioja 2022-08-10)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-12-06 „Spartinti turizmo sektoriaus transformaciją“ aprašo patvirtinimo
(2022-08-03 Nr. 4-903, TAR 2022-08-03, kodas 2022-16594, įsigalioja 2022-08-04)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. balandžio 22 d. įsakymo Nr. 4-630 „Dėl 2021–2030 metų Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos valstybės skaitmeninimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-002-01-07-04 „Skatinti efektyvų valstybės informacinių išteklių valdymą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-04 Nr. 4-904, TAR 2022-08-04, kodas 2022-16602, įsigalioja 2022-08-05)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2019 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 4-491 „Dėl Profesijų, kurioms būtina aukšta profesinė kvalifikacija ir kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-08-09 Nr. 4-908, TAR 2022-08-09, kodas 2022-16893, įsigalioja 2022-08-10)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2019 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. 4-724 „Dėl viešosios įstaigos CPO LT teikiamų paslaugų kainų ir tarifų nustatymo“ pakeitimo
(2022-08-09 Nr. 4-912, TAR 2022-08-09, kodas 2022-16913, įsigalioja 2022-09-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. D1-861 „Dėl Augalų nacionalinių genetinių išteklių sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-03 Nr. D1-250, TAR 2022-08-03, kodas 2022-16580, įsigalioja 2022-08-04)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. kovo 10 d. įsakymo Nr. D1-67 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. D1-885 „Dėl Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2022-08-03 Nr. D1-252, TAR 2022-08-03, kodas 2022-16584, įsigalioja 2022-11-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. 437 „Dėl Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšomis finansuojamų investicinių projektų įgyvendinimo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-03 Nr. D1-253, TAR 2022-08-03, kodas 2022-16586, įsigalioja 2022-08-04)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. birželio 1 d. įsakymo Nr. D1-160 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 02-001-06-04-02 „Didinti klimato kaitos politikos veiksmingumą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-04 Nr. D1-254, TAR 2022-08-04, kodas 2022-16695, įsigalioja 2022-08-05)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Klimato kaitos programos priemonės „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, geoterminės energijos, biokuro) panaudojimas valstybės, savivaldybių, tradicinių religinių bendruomenių, religinių bendrijų ar centrų, nevyriausybinių organizacijų poreikiams, pakeičiant iškastinį kurą
(2022-08-05 Nr. D1-255, TAR 2022-08-05, kodas 2022-16783, įsigalioja 2022-08-06)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. D1-398 „Dėl Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšomis finansuojamų gyvenamų būstų prijungimo prie esamų centralizuotų nuotekų tvarkymo sistemų investicinių projektų įgyvendinimo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-05 Nr. D1-256, TAR 2022-08-05, kodas 2022-16784, įsigalioja 2022-08-06)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. spalio 22 d. įsakymo Nr. D1-643 „Dėl Topografijos, inžinerinės infrastruktūros, teritorijų planavimo ir statybos elektroninių vartų informacinės sistemos steigimo, Topografijos, inžinerinės infrastruktūros, teritorijų planavimo ir statybos elektroninių vartų informacinės sistemos nuostatų ir Topografijos, inžinerinės infrastruktūros, teritorijų planavimo ir statybos elektroninių vartų informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-08 Nr. D1-259, TAR 2022-08-08, kodas 2022-16847, įsigalioja 2022-08-09)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Kai kurių Aplinkos ministerijos valdomų valstybės registrų ir informacinių sistemų duomenų saugos nuostatų patvirtinimo
(2022-08-08 Nr. D1-260, TAR 2022-08-08, kodas 2022-16848, įsigalioja 2022-08-09)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. V-1080 „Dėl 2020 metų Sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo 2020–2023 metais įgyvendinamiems sporto projektams, susijusiems su sporto renginių organizavimu“ pakeitimo
(2022-08-03 Nr. V-1215, TAR 2022-08-03, kodas 2022-16582, įsigalioja 2022-08-04)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. V-851 „Dėl 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-05-01 „Įdiegti vieną langelį karjerai planuoti ir įgūdžiams tobulinti“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-03 Nr. V-1216, TAR 2022-08-03, kodas 2022-16588, įsigalioja 2022-08-04)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. V-1113 „Dėl 2022 m. aukšto meistriškumo sporto programų įgyvendinimo finansavimo valstybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-05 Nr. V-1218, TAR 2022-08-05, kodas 2022-16775, įsigalioja 2022-08-06)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl 2022 m. aukšto meistriškumo sporto programų įgyvendinimo finansavimo, valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutarčių pakeitimo ar papildomų lėšų programoms įgyvendinti skyrimo, išvadų ir rekomendacijų rengimo komisijos sudarymo ir darbo reglamento patvirtinimo
(2022-08-05 Nr. V-1219, TAR 2022-08-05, kodas 2022-16776, įsigalioja 2022-08-06)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl 2022 m. paralimpiniam, regos, klausos, judėjimo ar intelekto negalią turinčių asmenų sporto judėjimams Lietuvoje vadovaujančių nevyriausybinių organizacijų aukšto meistriškumo sporto programų įgyvendinimo papildomo finansavimo valstybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-08-05 Nr. V-1220, TAR 2022-08-05, kodas 2022-16788, įsigalioja 2022-08-06)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. V-562 „Dėl preliminaraus valstybės finansuojamų trumposios pakopos, pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietų, į kurias 2022 metais priimami studentai, skaičiaus, studijų stipendijų skaičiaus ir skiriamo valstybės finansavimo“ pakeitimo
(2022-08-09 Nr. V-1224, TAR 2022-08-09, kodas 2022-16898, įsigalioja 2022-08-10)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2011 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. V-436 „Dėl Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklo LITNET“ pakeitimo
(2022-08-09 Nr. V-1228, TAR 2022-08-09, kodas 2022-16899, įsigalioja 2022-08-10)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. V-946 „Dėl Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-02 Nr. V-1295, TAR 2022-08-03, kodas 2022-16543, įsigalioja 2022-08-04)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. V-1167 „Dėl Spindulinės terapijos dienos stacionaro paslaugų teikimo asmens sveikatos priežiūros įstaigose reikalavimų aprašo ir Spindulinės terapijos dienos stacionaro paslaugų, apmokamų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, bazinių kainų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-04 Nr. V-1298, TAR 2022-08-04, kodas 2022-16668, įsigalioja 2022-08-05)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lyties tapatumo sutrikimo (transseksualumo) diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-08-04 Nr. V-1307, TAR 2022-08-05, kodas 2022-16729, įsigalioja 2022-08-06)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. rugsėjo 1 d. įsakymo Nr. V-713 „Dėl Priemonių ir įrangos licencijuojamai visuomenės sveikatos priežiūros veiklai vykdyti sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-05 Nr. V-1310, TAR 2022-08-05, kodas 2022-16808, įsigalioja 2023-05-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. birželio 1 d. įsakymo Nr. V-1031 „Dėl 2022 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-05 Nr. V-1312, TAR 2022-08-05, kodas 2022-16811, įsigalioja 2022-08-12)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. lapkričio 9 d. įsakymo Nr. 621 „Dėl mokamų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų Radiacinės saugos centre ir jo skyriuose“ pakeitimo
(2022-08-05 Nr. V-1313, TAR 2022-08-05, kodas 2022-16812, įsigalioja 2022-08-06)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 6 d. įsakymo Nr. V-401 „Dėl Nepageidaujamų įvykių stebėsenos ir valdymo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-05 Nr. V-1314, TAR 2022-08-09, kodas 2022-16915, įsigalioja 2023-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. V-988 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo didinimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 11-002-02-11-01 „Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-05 Nr. V-1315, TAR 2022-08-08, kodas 2022-16850, įsigalioja 2022-08-09)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. gegužės 10 d. įsakymo Nr. V-574 „Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos valstybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovų konkursų organizavimo nuostatų ir Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos valstybės ir savivaldybių biudžetinių ir viešųjų įstaigų, jų padalinių ir filialų vadovams keliamų kvalifikacinių reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-05 Nr. V-1316, TAR 2022-08-08, kodas 2022-16852, įsigalioja 2022-08-09)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. vasario 10 d. įsakymo Nr. V-109 „Dėl užkrečiamųjų ligų statistinių ataskaitos ir apskaitos formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-08 Nr. V-1317, TAR 2022-08-08, kodas 2022-16836, įsigalioja 2022-08-09)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. 5 „Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-08 Nr. V-1318, TAR 2022-08-08, kodas 2022-16837, įsigalioja 2022-08-09)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. V-239 „Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų nedidelio, didelio ir labai didelio kiekio nustatymo rekomendacijų“ pakeitimo
(2022-08-08 Nr. V-1319, TAR 2022-08-08, kodas 2022-16838, įsigalioja 2022-08-09)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. vasario 14 d. įsakymo Nr. V-95 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 31:2021 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgeno diagnostikoje“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-08 Nr. V-1320, TAR 2022-08-08, kodas 2022-16839, įsigalioja 2022-12-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. V-281 „Dėl Sveikatos priežiūros paslaugų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-08 Nr. V-1334, TAR 2022-08-09, kodas 2022-16868, įsigalioja 2022-08-10)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. V-69 „Dėl Privalomųjų pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikio žmogaus sveikatai mokymų ir atestavimo tvarkos aprašo ir asmenų, kuriems privalomas sveikatos ir (ar) pirmosios pagalbos mokymas, profesijų ir veiklos sričių sąrašo, mokymo programų kodų ir mokymo periodiškumo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-08 Nr. V-1335, TAR 2022-08-09, kodas 2022-16869, įsigalioja 2023-05-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. gegužės 9 d. įsakymo Nr. V-930 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 7:2022 „Medicinos gydytojas“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-09 Nr. V-1337, TAR 2022-08-09, kodas 2022-16916, įsigalioja 2022-08-10)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos teisingumo sistemos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 13-002-08-02-01 „Modernizuoti bausmių vykdymo sistemos infrastruktūrą“ aprašo patvirtinimo
(2022-08-03 Nr. 1R-278, TAR 2022-08-03, kodas 2022-16561, įsigalioja 2022-08-04)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 1996 m. rugsėjo 12 d. įsakymo Nr. 57 „Dėl įkainių už notarinių veiksmų atlikimą, sandorių projektų parengimą, konsultacijas ir technines paslaugas sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-04 Nr. 1R-279, TAR 2022-08-04, kodas 2022-16674, įsigalioja 2022-09-01)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. gegužės 6 d. įsakymo Nr. 3-173(1.5 E) „Dėl Viešosios elektromobilių įkrovimo infrastruktūros plėtros gairių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-08-09 Nr. 3-400, TAR 2022-08-09, kodas 2022-16908, įsigalioja 2022-08-10)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. liepos 9 d. įsakymo Nr. 3D-414 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos srities „Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui“ supaprastintųjų įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2019 metų, patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-03 Nr. 3D-481, TAR 2022-08-03, kodas 2022-16578, įsigalioja 2022-08-04)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2018 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 3D-853 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos srities „Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2018 metų, patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-05 Nr. 3D-484, TAR 2022-08-05, kodas 2022-16777, įsigalioja 2022-08-06)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2020 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. 3D-490 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos srities „Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2020 metų, patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-05 Nr. 3D-485, TAR 2022-08-05, kodas 2022-16779, įsigalioja 2022-08-06)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. sausio 16 d. įsakymo Nr. 3D-23 „Dėl Žemės ūkio veiklos valdymo reikalavimų ir trąšų bei augalų apsaugos produktų naudojimo reikalavimų aprašo patvirtinimo ir valdymo kontrolės institucijų paskyrimo“ pakeitimo
(2022-08-05 Nr. 3D-486, TAR 2022-08-05, kodas 2022-16782, įsigalioja 2022-08-06)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2020 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. 1V-1163 „Dėl 2021–2023 metų valstybinio lygio civilinės saugos pratybų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-05 Nr. 1V-511, TAR 2022-08-08, kodas 2022-16813, įsigalioja 2022-08-09)

Vidaus reikalų ministro ir Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymo Nr. 1V-380/V-618 „Dėl Sveikatos būklės reikalavimų sąvado patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-08 Nr. 1V-525/V-1322, TAR 2022-08-08, kodas 2022-16867, įsigalioja 2022-08-09)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl Priemokos, trūkstant darbo rinkoje atitinkamų profesijų, kurių profesinės karo tarnybos karių trūksta krašto apsaugos sistemoje, dydžių nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-08-03 Nr. V-583, TAR 2022-08-03, kodas 2022-16581, įsigalioja 2022-08-04)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl siuntimo į karinę medicinos ekspertizės komisiją, ekspertinio nutarimo pažymos ir karo prievolininko sveikatos būklės deklaracijos formų patvirtinimo
(2022-08-08 Nr. V-589, TAR 2022-08-08, kodas 2022-16861, įsigalioja 2022-08-09)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro valdymo srities statutinių įstaigų naudojimosi Lietuvos kariuomenės Rūdninkų kariniu poligonu ir jame esančiais statiniais ir įrenginiais tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-08-08 Nr. V-590, TAR 2022-08-08, kodas 2022-16863, įsigalioja 2022-08-09)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2015 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. V-738 „Dėl Profesinės karo tarnybos karių, karių savanorių ir kitų savanoriškos nenuolatinės karo tarnybos karių tarnybos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-08 Nr. V-591, TAR 2022-08-08, kodas 2022-16864, įsigalioja 2022-08-09)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2012 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. 1B-474 „Dėl Eksportuojamų žemės ūkio produktų, už kuriuos skiriamos eksporto grąžinamosios išmokos, kontrolinių kodų sąrašo, Sprendimų dėl muitinio įforminimo pabaigos klasifikatoriaus, Garantijų tikrinimo Naujojoje kompiuterizuotoje tranzito sistemoje (NCTS) rezultatų klasifikatoriaus ir Sprendimų dėl saugumo ir saugos tikrinimų klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-21 Nr. 1BE-455, TAR 2022-08-03, kodas 2022-16564, įsigalioja 2022-08-04)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Tarptautinių sankcijų įgyvendinimo Lietuvos Respublikos muitinėje tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-08-02 Nr. 1BE-575, TAR 2022-08-04, kodas 2022-16691, įsigalioja 2022-08-05)

Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininko 2014 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 11V-34 „Dėl Dokumentų blankų ir oficialių žymėjimo ženklų privalomosios formos rengimo, eskizo bei grafinio projekto tvirtinimo, gamybos organizavimo, apskaitos, saugojimo, naudojimo, dingimo įforminimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-27 Nr. 11V-149(1.2), TAR 2022-08-04, kodas 2022-16682, įsigalioja 2022-11-01)

Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininko 2022 m. gegužės 10 d. įsakymo Nr. 11V-97(1.2) „Dėl Planinių ir neplaninių ūkio subjektų ir paskirtųjų įstaigų veiklos patikrinimų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-01 Nr. 11V-155(1.2), TAR 2022-08-04, kodas 2022-16683, įsigalioja 2022-08-05)

Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl kontrolinių klausimynų patvirtinimo
(2022-03-02 Nr. 11V-56(1.2), TAR 2022-08-04, kodas 2022-16681, įsigalioja 2022-08-05)

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2019 m. spalio 22 d. įsakymo Nr. VKE-443 „Dėl pavedimo atlikti patikrinimą formos, patikrinimo akto formos ir periodinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės klausimynų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-04 Nr. VKE-340, TAR 2022-08-04, kodas 2022-16693, įsigalioja 2022-08-05)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Metinės gydymo kompensuojamaisiais vaistais kainos skaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-08-08 Nr. 1K-248, TAR 2022-08-08, kodas 2022-16859, įsigalioja 2022-08-09)

Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus 2017 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. 6P-89-(2.1) „Dėl Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-08 Nr. 6P-79-(1.1.E), TAR 2022-08-08, kodas 2022-16860, įsigalioja 2022-08-09)

Valstybinės augalininkystės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl valstybinės Augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. A1-167 „Dėl Trąšos ar dirvožemio gerinimo priemonės tinkamumo naudoti ekologinėje gamyboje dokumentų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-05 Nr. A1-432, TAR 2022-08-05, kodas 2022-16807, įsigalioja 2022-08-06)

Aplinkos apsaugos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. AD1-378 „Dėl Ūkio subjektų veiklos planinių ir neplaninių patikrinimų, vykdant aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-04 Nr. AD1-182, TAR 2022-08-08, kodas 2022-16853, įsigalioja 2022-08-09)

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl kai kurių Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios
(2022-08-02 Nr. BV-224, TAR 2022-08-05, kodas 2022-16778, įsigalioja 2022-08-06)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos inspekcijos prie energetikos ministerijos viršininko 2018 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 1V-115 „Dėl Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos rizikos vertinimu pagrįsto energetikos objektų ir įrenginių priežiūros veiklos modelio tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-08-04 Nr. O3E-1096, TAR 2022-08-05, kodas 2022-16733, įsigalioja 2022-08-06)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. birželio 8 d. nutarimo Nr. O3-135 „Dėl Rinkų tyrimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-04 Nr. O3E-1105, TAR 2022-08-05, kodas 2022-16737, įsigalioja 2022-08-06)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros energijos persiuntimo paslaugos teikimo nepriklausomam tiekėjui sutarties standartinių sąlygų derinimo
(2022-08-04 Nr. O3E-1106, TAR 2022-08-05, kodas 2022-16738, įsigalioja 2022-08-06)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl AB „Klaipėdos nafta“ naudojimosi suskystintų gamtinių dujų terminalu taisyklių derinimo
(2022-08-05 Nr. O3E-1114, TAR 2022-08-05, kodas 2022-16797, įsigalioja 2022-08-06)

Valstybinio studijų fondo direktoriaus įsakymas
Dėl dokumentų, skirtų paramai prioritetines specializacijas studijuojantiems pedagoginių studijų studentams administruoti, formų patvirtinimo
(2022-08-05 Nr. V1-80, TAR 2022-08-05, kodas 2022-16810, įsigalioja 2022-08-06)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Paklausių kompetencijų neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų, pagal kurias yra organizuojamas neformalusis suaugusiųjų švietimas bedarbiams, sąrašo patvirtinimo
(2022-08-03 Nr. V-236, TAR 2022-08-03, kodas 2022-16591, įsigalioja 2022-08-04)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 4 d. įsakymo Nr. V-438 „Dėl Aukštą pridėtinę vertę kuriančių kvalifikacijų ir kompetencijų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-05 Nr. V-245, TAR 2022-08-08, kodas 2022-16849, įsigalioja 2022-08-09)

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Palyginamojo ekspertinio universitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros vertinimo procedūrų reglamento patvirtinimo
(2022-08-08 Nr. V-486, TAR 2022-08-08, kodas 2022-16866, įsigalioja 2022-08-09)

VšĮ Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Civilinių orlaivių eksporto tinkamumo skraidyti pažymėjimų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-08-03 Nr. 2-104, TAR 2022-08-03, kodas 2022-16565, įsigalioja 2022-08-04)

VšĮ Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus 2022 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo Nr. 2-97 „Dėl Viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros darbuotojo, vykdančio civilinės aviacijos priežiūrą, pažymėjimų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-05 Nr. 2-105, TAR 2022-08-05, kodas 2022-16787, įsigalioja 2022-08-06)

Kultūros paveldo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2021 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. Į-82 „Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų veiklos organizavimo, koordinavimo ir sprendimų kontrolės metodikos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-03 Nr. Į-190, TAR 2022-08-04, kodas 2022-16603, įsigalioja 2022-08-05)

Asmens dokumentų išrašymo centro direktoriaus įsakymas
Dėl Asmens dokumentų išrašymo centro prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2009 m. birželio 12 d. įsakymo Nr. 1-26 „Dėl Prašymų asmens dokumentams išduoti, pakeisti, įforminti registravimo, užsakymų asmens dokumentams išrašyti formavimo ir duomenų apie asmens dokumentų galiojimą tvarkos aprašo patvirtinimo ir kai kurių teisės aktų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo
(2022-08-03 Nr. 1-39, TAR 2022-08-03, kodas 2022-16595, įsigalioja 2022-08-04)

Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Maisto papildų, leidžiamų įsigyti laisvės atėmimo vietų įstaigų parduotuvėse, sąrašo patvirtinimo
(2022-08-08 Nr. V-285, TAR 2022-08-09, kodas 2022-16891, įsigalioja 2022-08-10)


<< Atgal