Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 32

2022 m. rugpjūčio 17 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2022 m. rugpjūčio 10 d. – rugpjūčio 16 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 27 d. nutarimo Nr. 288 „Dėl Profesinės karo tarnybos karių, karių savanorių ir kitų aktyviojo rezervo karių, taip pat kariūnų tarnybos ir aprūpinimo stažuotės ar mokymosi laikotarpiu sąlygų aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-08-03 Nr. 813, TAR 2022-08-11, kodas 2022-16992, įsigalioja 2022-09-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1407 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų atašė nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-10 Nr. 816, TAR 2022-08-11, kodas 2022-16995, įsigalioja 2022-09-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ pakeitimo
(2022-08-10 Nr. 818, TAR 2022-08-11, kodas 2022-17008, įsigalioja 2022-08-12)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 28 d. nutarimo Nr. 115 „Dėl Pavyzdinės darbo sutarties su jūrininku formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-10 Nr. 819, TAR 2022-08-11, kodas 2022-17009, įsigalioja 2022-08-12)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl Europos Sąjungos investicijų administravimo informacinės sistemos steigimo
(2022-07-28 Nr. 1K-274, TAR 2022-08-12, kodas 2022-17063, įsigalioja 2022-08-13)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. A1-487 „Dėl Socialinių paslaugų srities darbuotojų pareigybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-09 Nr. A1-528, TAR 2022-08-10, kodas 2022-16924, įsigalioja 2022-08-11)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. rugsėjo 27 d. įsakymo Nr. A1-684 „Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2022–2023 m. vykdomų projektų atrankos konkursų finansavimo plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-10 Nr. A1-529, TAR 2022-08-12, kodas 2022-17054, įsigalioja 2022-08-13)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įtraukios darbo rinkos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 09-001-02-03-03 „Skatinti verslumą“ aprašo patvirtinimo
(2022-08-12 Nr. A1-531, TAR 2022-08-12, kodas 2022-17069, įsigalioja 2022-08-13)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. A1-439 „Dėl Nacionalinio atsakingo verslo apdovanojimo 2022 metų konkurso nominacijų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-12 Nr. A1-533, TAR 2022-08-12, kodas 2022-17075, įsigalioja 2022-08-13)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl kanopinių žvėrių, kurių medžioklė limituojama, sumedžiojimo per 2022–2023 metų medžioklės sezoną limito patvirtinimo
(2022-08-12 Nr. D1-261, TAR 2022-08-12, kodas 2022-17076, įsigalioja 2022-08-13)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. D1-259 „Dėl Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-16 Nr. D1-262, TAR 2022-08-16, kodas 2022-17140, įsigalioja 2022-08-17)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-16 Nr. D1-263, TAR 2022-08-16, kodas 2022-17141, įsigalioja 2022-08-17)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl institucijos, vykdančios mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos akreditacijos
(2022-08-12 Nr. V-1236, TAR 2022-08-12, kodas 2022-17057, įsigalioja 2022-08-13)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl pažymos apie studento statusą pavyzdinės formos patvirtinimo
(2022-08-12 Nr. V-1238, TAR 2022-08-12, kodas 2022-17059, įsigalioja 2022-08-13)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1994 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 50 „Dėl Nėštumo nutraukimo operacijos atlikimo tvarkos“ pakeitimo
(2022-08-12 Nr. V-1348, TAR 2022-08-12, kodas 2022-17015, įsigalioja 2023-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) epidemiologinės stebėsenos (monitoringo) organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-08-12 Nr. V-1349, TAR 2022-08-12, kodas 2022-17065, įsigalioja 2022-08-16)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 3 d. įsakymo Nr. V-756 „Dėl Gripo epidemijos šalyje skelbimo ir atšaukimo kriterijų bei rekomenduojamų gripo plitimo ribojimo priemonių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-12 Nr. V-1350, TAR 2022-08-12, kodas 2022-17066, įsigalioja 2022-08-16)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. V-383 „Dėl Vaikų ir suaugusiųjų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-12 Nr. V-1353, TAR 2022-08-12, kodas 2022-17070, įsigalioja 2022-08-16)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. V-763 „Dėl Embriono donorystės programos įgyvendinimo 2019–2023 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-12 Nr. V-1358, TAR 2022-08-12, kodas 2022-17071, įsigalioja 2022-08-13)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. V-281 „Dėl Sveikatos priežiūros paslaugų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-12 Nr. V-1361, TAR 2022-08-12, kodas 2022-17073, įsigalioja 2022-08-13)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. V-988 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo didinimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 11-002-02-11-01 „Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-12 Nr. V-1362, TAR 2022-08-12, kodas 2022-17074, įsigalioja 2022-08-13)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. V-648 „Dėl Tarpvalstybinės sveikatos priežiūros nacionalinio kontaktinio centro funkcijų vykdymo“ pakeitimo
(2022-08-16 Nr. V-1365, TAR 2022-08-16, kodas 2022-17159, įsigalioja 2022-09-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. V-2997 „Dėl Gyventojų skiepijimo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-16 Nr. V-1366, TAR 2022-08-16, kodas 2022-17144, įsigalioja 2022-08-17)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2022 m. sausio 12 d. įsakymo Nr. 1R-17 „Dėl teisingumo ministro 2020 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. 1R-25 „Dėl Pataisos įstaigų ir tardymo izoliatorių vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-08-11 Nr. 1R-285, TAR 2022-08-11, kodas 2022-17005, įsigalioja 2022-08-12)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2017 m. sausio 23 d. įsakymo Nr. 3-23 „Dėl Rinkliavų už naudojimąsi oro navigacijos paslaugomis Lietuvos Respublikos oro erdvėje nustatymo, mokėjimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-16 Nr. 3-404, TAR 2022-08-16, kodas 2022-17151, įsigalioja 2022-08-17)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2014 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. ĮV-975 „Dėl Specialiųjų paveldosaugos reikalavimų turinio ir išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-16 Nr. ĮV-686, TAR 2022-08-16, kodas 2022-17150, įsigalioja 2022-09-15)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. 3D-166 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos „Meldinių nendrinukių buveinių išsaugojimas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-10 Nr. 3D-488, TAR 2022-08-11, kodas 2022-16987, įsigalioja 2022-08-12)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2022 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. 3D-147 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „LEADER programa“ veiklos srities „Parengiamoji parama“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų projektams, skirtiems 2023–2027 metų vietos plėtros strategijoms parengti, patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-10 Nr. 3D-490, TAR 2022-08-10, kodas 2022-16954, įsigalioja 2022-08-11)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Paramos 2023–2027 metų kaimo vietovių vietos plėtros strategijoms įgyvendinti bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu skyrimo ir skaičiavimo metodikos patvirtinimo
(2022-08-10 Nr. 3D-491, TAR 2022-08-10, kodas 2022-16955, įsigalioja 2022-08-11)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 26 d. įsakymo Nr. 3D-507 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-16 Nr. 3D-493, TAR 2022-08-16, kodas 2022-17137, įsigalioja 2022-08-17)

Užsienio reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2020 m. rugpjūčio 13 d. įsakymo Nr. V-217 „Dėl Konkurso į Lietuvos Respublikos diplomatinę tarnybą organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-11 Nr. V-259, TAR 2022-08-11, kodas 2022-16982, įsigalioja 2022-08-12)

Užsienio reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos diasporos politikos strateginių gairių „Globali Lietuva“ 2022‒2030 m. veiksmų plano rengimo, įgyvendinimo stebėsenos ir atskaitomybės tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-08-11 Nr. V-261, TAR 2022-08-11, kodas 2022-16998, įsigalioja 2022-08-12)

Užsienio reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos diasporos politikos strateginių gairių „Globali Lietuva“ 2022‒2030 m. įgyvendinimo veiksmų plano 2022–2024 m. patvirtinimo
(2022-08-11 Nr. V-263, TAR 2022-08-11, kodas 2022-16999, įsigalioja 2022-08-12)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. 1V-395 „Dėl Butpinigių vidaus tarnybos sistemos pareigūnams mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-08-16 Nr. 1V-527, TAR 2022-08-16, kodas 2022-17158, įsigalioja 2022-08-17)

Krašto apsaugos ministro ir Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. rugsėjo 4 d. įsakymo Nr. V-815/V-980 „Dėl Sveikatinimo veiklos, organizuojamos ir vykdomos iš Krašto apsaugos ministro įsakymasi skirtų asignavimų, masto ir specialių reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-11 Nr. V-597/V-1341, TAR 2022-08-11, kodas 2022-17013, įsigalioja 2022-08-12)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl Krašto apsaugos ministro 2012 m. rugsėjo 13 d. įsakymo Nr. V-1007 ,,Dėl Priimančiosios šalies paramos teikimo užduočių atlikimo krašto apsaugos sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-16 Nr. V-603, TAR 2022-08-16, kodas 2022-17147, įsigalioja 2022-08-17)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. VA-47 „Dėl žemės ūkio produkcijos ir / ar paslaugų pardavimo laisvos formos apskaitos dokumento papildomų rekvizitų nustatymo“ pakeitimo
(2022-08-11 Nr. VA-64, TAR 2022-08-11, kodas 2022-17003, įsigalioja 2022-08-12)

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 1S-95 „Dėl Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-10 Nr. 1S-155, TAR 2022-08-10, kodas 2022-16943, įsigalioja 2022-08-11)

VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl 2019 m. sausio 16 d. viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros direktorius įsakymo Nr. 2019/8-13 „Dėl supaprastinto išlaidų apmokėjimo, įgyvendinant 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų dvišalio bendradarbiavimo fondo projektus, kurių priežiūrą vykdo viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra (kaip Dvišalio bendradarbiavimo fondo administratorius ir programos operatorius), taikymo“ pakeitimo
(2022-08-11 Nr. 2022/8-330, TAR 2022-08-11, kodas 2022-17011, įsigalioja 2022-08-12)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2004 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. 1B-412 „Dėl su laisvojo sandėlio veikla susijusių pavyzdinių sutarčių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-08-11 Nr. 1BE-594, TAR 2022-08-16, kodas 2022-17146, įsigalioja 2022-08-17)

Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 11 d. įsakymo Nr. 2-182 „Dėl pinigų, kitų vertybių bei vertybinių popierių apskaitos, saugojimo, grąžinimo ir perdavimo į valstybės pajamas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-11 Nr. 2-187, TAR 2022-08-11, kodas 2022-16997, įsigalioja 2022-08-12)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamų projektų, kurių veiklos susijusios su paslaugomis darbo ieškantiems asmenims, įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-08-11 Nr. V-248, TAR 2022-08-11, kodas 2022-17014, įsigalioja 2022-08-12)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2022 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. V-197 „Dėl Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-16 Nr. V-252, TAR 2022-08-16, kodas 2022-17149, įsigalioja 2022-08-17)

Teisėjų tarybos nutarimas
Dėl Teisėjo informavimo apie esmines darbo sąlygas tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-08-10 Nr. 13P-156-(7.1.2.), TAR 2022-08-10, kodas 2022-16963, įsigalioja 2022-08-11)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2014 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. 1K-10 „Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų, vaistinių ir kitų įstaigų bei įmonių, sudariusių sutartis su Valstybine ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos ar teritorinėmis ligonių kasomis, veiklos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-16 Nr. 1K-256, TAR 2022-08-16, kodas 2022-17157, įsigalioja 2022-08-17)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Veterinarinio vaisto registracijos liudijimo formos patvirtinimo
(2022-08-10 Nr. B1-568, TAR 2022-08-11, kodas 2022-16989, įsigalioja 2022-08-12)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2022 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. B1-386 „Dėl Grynaveislių mėsinės veislės avinų, už kurių įvertinimą pagal palikuonių penėjimosi ir mėsines savybes gali būti teikiama pagalba 2022 metais, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-11 Nr. B1-571, TAR 2022-08-11, kodas 2022-16988, įsigalioja 2022-08-12)

Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2019 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. T1-63 „Dėl Aplinkos projektų valdymo informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-12 Nr. T1-309, TAR 2022-08-12, kodas 2022-17072, įsigalioja 2022-08-13)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl Susipažinimo su valstybės įmonės Registrų centro archyve saugomų Nekilnojamojo turto kadastro, Nekilnojamojo turto registro ir Juridinių asmenų registro bylų dokumentais taisyklės
(2022-08-16 Nr. VE-603 (1.3 E), TAR 2022-08-16, kodas 2022-17154, įsigalioja 2022-08-17)

Lietuvos kultūros tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Stipendijų kultūros ir meno kūrėjui dokumentų formų patvirtinimo
(2022-08-10 Nr. KMPF-67(1.15E), TAR 2022-08-11, kodas 2022-17004, įsigalioja 2022-08-12)

Lietuvos kultūros tarybos pirmininko įsakymas
Dėl projekto įgyvendinimo rezultatų ataskaitų, faktines išlaidas patvirtinančių dokumentų ir projekto informacijos apie įgyvendintas veiklas formų patvirtinimo
(2022-08-12 Nr. KMPF-69(1.15E), TAR 2022-08-12, kodas 2022-17067, įsigalioja 2022-08-13)

Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas
Dėl Savivaldybių (apygardų) ir apylinkių rinkimų (referendumo) komisijų pirmininkų, narių rašytinio pasižadėjimo davimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-08-11 Nr. Sp-56, TAR 2022-08-12, kodas 2022-17026, įsigalioja 2022-09-01)

Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas
Dėl Apylinkių rinkimų ir referendumo komisijų narių rezervo sudarymo, panaudojimo, tikslinimo ir atšaukimo iš jo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-08-11 Nr. Sp-57, TAR 2022-08-12, kodas 2022-17025, įsigalioja 2022-09-01)

Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas
Dėl Savivaldybių (apygardų) rinkimų (referendumo) komisijų darbo organizuojant rinkėjų informavimą apie rinkimus (referendumą) tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-08-11 Nr. Sp-58, TAR 2022-08-12, kodas 2022-17068, įsigalioja 2022-09-01)

Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas
Dėl Kandidatų sąrašų ir kandidatų rinkimų programų spausdinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-08-11 Nr. Sp-59, TAR 2022-08-12, kodas 2022-17024, įsigalioja 2022-09-01)

Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas
Dėl Rinkimų (referendumo) stebėtojų registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-08-11 Nr. Sp-60, TAR 2022-08-12, kodas 2022-17023, įsigalioja 2022-09-01)

Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas
Dėl Pranešimo apie rinkimus (referendumą) įteikimo rinkėjams tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-08-11 Nr. Sp-61, TAR 2022-08-12, kodas 2022-17022, įsigalioja 2022-09-01)

Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas
Dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos 2010 m. rugsėjo 15 d. sprendimo Nr. Sp-65 „Dėl Viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo deklaracijos formos bei jos užpildymo ir pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-11 Nr. Sp-62, TAR 2022-08-12, kodas 2022-17021, įsigalioja 2022-09-01)

Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas
Dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos 2013 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. Sp-159 „Dėl Politinei reklamai taikytinų įkainių ir sąlygų pateikimo Vyriausiajai rinkimų komisijai ir jų keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-11 Nr. Sp-63, TAR 2022-08-12, kodas 2022-17020, įsigalioja 2022-09-01)

Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Projektų, skirtų Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos bendradarbiavimo su nevyriausybinėmis organizacijomis koncepcijai įgyvendinti, atrankos konkurso organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-08-11 Nr. V-296, TAR 2022-08-12, kodas 2022-17017, įsigalioja 2022-08-13)

Lietuvos probacijos tarnybos ir Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Elektroninio stebėjimo priemonių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-08-12 Nr. V-299 / V-233, TAR 2022-08-12, kodas 2022-17062, įsigalioja 2022-08-13)


<< Atgal