Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 33

2022 m. rugpjūčio 24 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2022 m. rugpjūčio 17 d. – rugpjūčio 23 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINĖS SUTARTYS

Tarptautinis susitarimas
Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Azerbaidžano Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl tarptautinio vežimo keliais
(2022-05-18, TAR 2022-08-18, kodas 2022-17282)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 30 d. nutarimo Nr. 290 „Dėl Preliminaraus valstybės finansuojamų trumposios pakopos, pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų, antrosios pakopos, doktorantūros, profesinių studijų vietų, į kurias 2022 metais priimami studentai, skaičiaus, studijų stipendijų skaičiaus ir skiriamo valstybės finansavimo pagal studijų krypčių grupes, mokslo, meno sritis sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-17 Nr. 826, TAR 2022-08-19, kodas 2022-17343, įsigalioja 2022-08-20)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugpjūčio 13 d. nutarimo Nr. 1026 „Dėl žemės, suteiktos kaimo vietovėje mokslo ir studijų institucijoms, šių institucijų įsteigtoms viešosioms įstaigoms, organizuojančioms praktinį mokymą ir tyrimus, valstybiniams specializuotiems sėklininkystės, veislininkystės ūkiams ir specializuotoms sėklininkystės, veislininkystės veiklą vykdančioms valstybės kontroliuojamoms akcinėms bendrovėms ir uždarosioms akcinėms bendrovėms, kuriose valstybei priklauso daugiau kaip 1/2 akcijų, naudotojų ir jų naudojamų žemės sklypų dydžių sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-17 Nr. 828, TAR 2022-08-19, kodas 2022-17348, įsigalioja 2022-08-20)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 11 d. nutarimo Nr. 679 „Dėl Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-17 Nr. 832, TAR 2022-08-22, kodas 2022-17376, įsigalioja 2022-08-23)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų (sumaniosios specializacijos) koncepcijos patvirtinimo
(2022-08-17 Nr. 835, TAR 2022-08-22, kodas 2022-17390, įsigalioja 2022-08-23)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 27 d. nutarimo Nr. 1393 „Dėl Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2022-08-17 Nr. 841, TAR 2022-08-23, kodas 2022-17409, įsigalioja 2022-09-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 11 d. nutarimo Nr. 31 „Dėl Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2022-08-17 Nr. 842, TAR 2022-08-23, kodas 2022-17410, įsigalioja 2022-09-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-17 Nr. 843, TAR 2022-08-23, kodas 2022-17420, įsigalioja 2022-08-24)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. liepos 3 d. nutarimo Nr. 929 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovo Europos žmogaus teisių teisme nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-17 Nr. 844, TAR 2022-08-23, kodas 2022-17426, įsigalioja 2022-08-24)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2021 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 1K-227 „Dėl Strateginio valdymo metodikos taikymo“ pakeitimo
(2022-08-19 Nr. 1K-292, TAR 2022-08-23, kodas 2022-17411, įsigalioja 2022-08-24)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2021 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. 1K-237 „Dėl funkcijų paskirstymo įgyvendinant 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą“ pakeitimo
(2022-08-22 Nr. 1K-293, TAR 2022-08-22, kodas 2022-17399, įsigalioja 2022-08-23)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. A1-46 „Dėl Socialinės globos normų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-18 Nr. A1-536, TAR 2022-08-18, kodas 2022-17288, įsigalioja 2022-08-19)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Užsieniečiams, kuriems suteikta laikinoji apsauga, jų kilmės valstybėje nustatytos negalios prilyginimo Lietuvos Respublikos teisės aktuose reglamentuotam neįgalumui tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-08-18 Nr. A1-537, TAR 2022-08-18, kodas 2022-17305, įsigalioja 2022-08-19)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. spalio 7 d. įsakymo Nr. A1-574 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 2 konkretaus tikslo „Trečiųjų šalių piliečių integracija ir teisėta migracija“ 1 nacionalinio tikslo „Integracijos priemonės“ 2 veiksmo „Paslaugų trečiųjų šalių piliečiams teikimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-2.1.2-V-01 patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-23 Nr. A1-542, TAR 2022-08-23, kodas 2022-17414, įsigalioja 2022-08-24)

Ekonomikos ir inovacijų ministro ir Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos ir 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos mokslo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-05-06/12-001-01-03-01 „Įgyvendinti misijomis grįstas mokslo ir inovacijų programas“ aprašo patvirtinimo
(2022-08-17 Nr. 4-926/V-1258, TAR 2022-08-17, kodas 2022-17244, įsigalioja 2022-08-18)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2019 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. 4-620 „Dėl Eksporto kredito garantijų teikimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-22 Nr. 4-933, TAR 2022-08-22, kodas 2022-17384, įsigalioja 2022-08-23)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-12-07 „Vystyti turizmo infrastruktūrą ir plėtoti rinkodaros priemones“ aprašo patvirtinimo
(2022-08-23 Nr. 4-948, TAR 2022-08-23, kodas 2022-17432, įsigalioja 2022-08-24)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugsėjo 25 d. įsakymo Nr. 469 „Dėl Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plano rengimo, derinimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-08-17 Nr. D1-264, TAR 2022-08-17, kodas 2022-17193, įsigalioja 2022-08-18)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Atliekas naudojančių ar šalinančių įmonių prievolių įvykdymo užtikrinimo
(2022-08-17 Nr. D1-265, TAR 2022-08-17, kodas 2022-17194, įsigalioja 2022-08-18)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. D1-713 „Dėl Prekybos laukiniais gyvūnais, augalais ir grybais taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-18 Nr. D1-266, TAR 2022-08-18, kodas 2022-17289, įsigalioja 2022-08-19)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr. D1-223 „Dėl Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų fiziniams asmenims, diegiantiems atsinaujinančius energijos išteklius gyvenamuosiuose namuose, pakeičiant iškastinį kurą naudojančius šilumos gamybos įrenginius, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-18 Nr. D1-267, TAR 2022-08-18, kodas 2022-17292, įsigalioja 2022-08-19)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. D1-85 „Dėl Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos lėšų paskirstymo 2022–2024 metams patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-18 Nr. D1-269, TAR 2022-08-18, kodas 2022-17293, įsigalioja 2022-08-19)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. D1-1050 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-18 Nr. D1-270, TAR 2022-08-18, kodas 2022-17294, įsigalioja 2022-08-19)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. D1-1004 „Dėl Reikalavimų regioniniams ir savivaldybių atliekų tvarkymo planams patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-19 Nr. D1-274, TAR 2022-08-19, kodas 2022-17365, įsigalioja 2022-08-20)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. D1-341 „Dėl Architektų atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-22 Nr. D1-276, TAR 2022-08-22, kodas 2022-17394, įsigalioja 2022-08-23)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. D1-421 „Dėl Duomenų skaičiavimo ir kokybės patikros ataskaitų apie atliekų susidarymą ir tvarkymą teikimo Europos komisijai tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-23 Nr. D1-277, TAR 2022-08-23, kodas 2022-17428, įsigalioja 2022-08-24)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. lapkričio 17 d. įsakymo Nr. V-1774 „Dėl Informacijos vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu teikimo ir tvarkymo Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-17 Nr. V-1245, TAR 2022-08-17, kodas 2022-17226, įsigalioja 2022-08-18)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl 2022-2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos mokslo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-001-01-02-01 „Stiprinti inovacijų ekosistemas mokslo centruose“ aprašo patvirtinimo
(2022-08-17 Nr. V-1250, TAR 2022-08-17, kodas 2022-17227, įsigalioja 2022-08-18)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. V-1113 „Dėl 2022 m. aukšto meistriškumo sporto programų įgyvendinimo finansavimo valstybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-17 Nr. V-1251, TAR 2022-08-17, kodas 2022-17235, įsigalioja 2022-08-18)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl lėšų skyrimo vaikų, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, ugdymui ir pavėžėjimui į mokyklą ir atgal ir šių lėšų paskirstymo pagal savivaldybes ir valstybines mokyklas patvirtinimo
(2022-08-17 Nr. V-1253, TAR 2022-08-17, kodas 2022-17237, įsigalioja 2022-08-18)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. V-1126 „Dėl 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų bendrųjų profesinio mokymo planų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-17 Nr. V-1254, TAR 2022-08-17, kodas 2022-17238, įsigalioja 2022-08-18)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. V-688 „Dėl 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-17 Nr. V-1255, TAR 2022-08-17, kodas 2022-17239, įsigalioja 2022-08-18)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2018 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. V-294 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.4.1-ESFA-V-735 priemonės „Paskatos ir pagalba besimokantiems“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-19 Nr. V-1263, TAR 2022-08-19, kodas 2022-17356, įsigalioja 2022-08-20)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. V-855 „Dėl valstybės finansuojamų pedagogikos krypties profesinių studijų vietų, į kurias 2022 metais priimami studentai, skaičiaus paskirstymo pagal aukštąsias mokyklas ir ugdymo dalykų grupes“ pakeitimo
(2022-08-23 Nr. V-1266, TAR 2022-08-23, kodas 2022-17412, įsigalioja 2022-08-24)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. V-281 „Dėl Sveikatos priežiūros paslaugų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-23 Nr. V-1373, TAR 2022-08-23, kodas 2022-17417, įsigalioja 2022-08-24)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. vasario 1 d. įsakymo Nr. V-93 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 31:2017 „Gydytojas dietologas“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-23 Nr. V-1374, TAR 2022-08-23, kodas 2022-17418, įsigalioja 2022-08-24)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 12 d. įsakymo Nr. V-786 „Dėl Aktyviojo gydymo paslaugų teikimo sąnaudų, apmokamų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, priskyrimo sąnaudų grupėms pagal giminingų diagnozių grupių metodą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-23 Nr. V-1375, TAR 2022-08-23, kodas 2022-17419, įsigalioja 2022-08-24)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2022 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 3-277 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 10-001-06-01-01 „Skatinti alternatyviųjų degalų naudojimą transporto sektoriuje“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-18 Nr. 3-411, TAR 2022-08-18, kodas 2022-17285, įsigalioja 2022-08-19)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-05-01 „Įgyvendinti energijos vartojimo efektyvumą didinančias priemones viešuosiuose centrinės valdžios pastatuose, individualiuose gyvenamuosiuose namuose ir įmonėse“ aprašo patvirtinimo
(2022-08-12 Nr. 1-250, TAR 2022-08-17, kodas 2022-17234, įsigalioja 2022-08-18)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2022 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. 1-192 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-03 „Įgyvendinti degalų iš AEI gamybos priemones ir plėtoti jų panaudojimo infrastruktūrą transporto sektoriuje“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-23 Nr. 1-253, TAR 2022-08-23, kodas 2022-17407, įsigalioja 2022-08-24)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. ĮV-757 „Dėl Bendrosios bibliotekos apskaitos knygos ir bibliotekos dienoraščio formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-16 Nr. ĮV-687, TAR 2022-08-18, kodas 2022-17279, įsigalioja 2023-01-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 3D-841 „Dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir viešosios paramos maksimalių metinių lėšų, skirtų įsipareigojimams pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, veiklos sritis ir veiklas, paskirstymo sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-18 Nr. 3D-498, TAR 2022-08-18, kodas 2022-17275, įsigalioja 2022-08-19)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. 3D-897 „Dėl Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-18 Nr. 3D-499, TAR 2022-08-18, kodas 2022-17276, įsigalioja 2022-08-19)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2021 m. gruodžio 17 d. įsakymo Nr. 3D-828 „Dėl Paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones priėmimo 2022 metais grafiko patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-18 Nr. 3D-500, TAR 2022-08-18, kodas 2022-17277, įsigalioja 2022-08-19)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. 3D-560 „Dėl Paramos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemonę „Techninė parama“ lėšų limitų suvestinės patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-18 Nr. 3D-501, TAR 2022-08-18, kodas 2022-17278, įsigalioja 2022-08-19)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2010 m. kovo 24 d. įsakymo Nr. 3D-260 „Dėl Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos struktūros patvirtinimo” pakeitimo
(2022-08-18 Nr. 3D-502, TAR 2022-08-18, kodas 2022-17290, įsigalioja 2022-10-17)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. 3D-598 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos srities „Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-23 Nr. 3D-509, TAR 2022-08-23, kodas 2022-17422, įsigalioja 2022-08-24)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2017 m. liepos 25 d. įsakymo Nr. 3D-489 „Dėl Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programos 2017–2023 mokslo metų strategijos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-23 Nr. 3D-511, TAR 2022-08-23, kodas 2022-17423, įsigalioja 2022-08-24)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu gautos informacijos tvarkymo aprašo patvirtinimo
(2022-08-17 Nr. 1V-532, TAR 2022-08-17, kodas 2022-17232, įsigalioja 2022-09-01)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl 2022–2030 metų Viešojo valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 01-004-08-04-01 „Didinti visuomenės įsitraukimą į vietos problemų sprendimą“ aprašo patvirtinimo
(2022-08-17 Nr. 1V-536, TAR 2022-08-17, kodas 2022-17187, įsigalioja 2022-08-18)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. 1V-890 „Dėl Patvirtintų įmonių sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-08-17 Nr. 1V-537, TAR 2022-08-17, kodas 2022-17192, įsigalioja 2022-08-18)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. sausio 23 d. įsakymo Nr. 1V-51 „Dėl Pažymėjimų ir elektroniniu parašu pasirašyti skirtų priemonių formų patvirtinimo ir jų išdavimo tvarkos nustatymo“ pakeitimo
(2022-08-17 Nr. 1V-554, TAR 2022-08-17, kodas 2022-17223, įsigalioja 2022-08-18)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. 338 „Dėl Valstybės tarnautojo pažymėjimo formos ir Valstybės tarnautojo pažymėjimo išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-17 Nr. 1V-555, TAR 2022-08-17, kodas 2022-17224, įsigalioja 2022-08-18)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. rugsėjo 19 d. įsakymo Nr. 1V-697 „Dėl Sertifikatų valdymo informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-17 Nr. 1V-556, TAR 2022-08-17, kodas 2022-17225, įsigalioja 2022-08-18)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl Krašto apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. V-1261 „Dėl Profesinės karo tarnybos karių, karių savanorių ir kitų savanoriškos nenuolatinės karo tarnybos karių, aktyviojo kariuomenės personalo rezervo karių ir kariūnų kelionės išlaidų atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-17 Nr. V-622, TAR 2022-08-17, kodas 2022-17233, įsigalioja 2022-09-01)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl Krašto apsaugos ministro 2021 m. rugsėjo 14 d. įsakymo Nr. V-670 „Dėl Pirkimų, susijusių su nacionaliniu saugumu, inicijavimo ir organizavimo krašto apsaugos sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-17 Nr. V-623, TAR 2022-08-17, kodas 2022-17240, įsigalioja 2022-08-18)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2020 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. V-247 „Dėl Infrastruktūros valdymo agentūros nuostatų ir struktūros patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-18 Nr. V-625, TAR 2022-08-18, kodas 2022-17295, įsigalioja 2022-08-19)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl Vienkartinės išmokos karo medicinos gydytojams, pasirašiusiems pirmąją profesinės karo tarnybos sutartį, skyrimo, mokėjimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-08-18 Nr. V-626, TAR 2022-08-18, kodas 2022-17300, įsigalioja 2022-08-19)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2011 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. V-269 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo valstybės lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-18 Nr. V-313, TAR 2022-08-18, kodas 2022-17306, įsigalioja 2022-08-19)

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2011 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. V-298 „Dėl Informacijos apie pradėtą vykdyti įdarbinimą per laikinojo įdarbinimo įmones ir laikinųjų darbuotojų skaičių teikimo Lietuvos Respublikos valstybinei darbo inspekcijai tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-17 Nr. EV-201, TAR 2022-08-17, kodas 2022-17181, įsigalioja 2022-08-18)

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas
Dėl Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2013 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. V-68 „Dėl Darbo valstybės archyvų skaityklose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-22 Nr. VE-33, TAR 2022-08-22, kodas 2022-17386, įsigalioja 2022-08-23)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2013 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. V-115 „Dėl Nekilnojamojo turto ir žemės mokesčių mokėtojų skundų ir prašymų nagrinėjimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-17 Nr. VE-615 (1.3 E), TAR 2022-08-17, kodas 2022-17243, įsigalioja 2022-08-18)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl užsienio valstybės normatyvinių statybos techninių dokumentų tiesioginio taikymo
(2022-08-19 Nr. 1-481, TAR 2022-08-19, kodas 2022-17349, įsigalioja 2022-08-20)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. 64 „Dėl Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-23 Nr. 1-488, TAR 2022-08-23, kodas 2022-17415, įsigalioja 2022-08-24)

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl administracinių nusižengimų teisenos Viešųjų pirkimų tarnyboje bei viešojo intereso gynimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-08-18 Nr. 1S-156, TAR 2022-08-18, kodas 2022-17283, įsigalioja 2022-08-19)

VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Ignalinos programos instrukcijų patvirtinimo
(2022-08-22 Nr. 2022/8-339, TAR 2022-08-22, kodas 2022-17393, įsigalioja 2022-08-23)

Lietuvos kultūros tarybos nutarimas
Dėl Stipendijų kultūros ir meno kūrėjams paraiškų vertinimo prioritetų ir kriterijų balų aprašų patvirtinimo
(2022-08-23 Nr. 4LKT-19(1.3E), TAR 2022-08-23, kodas 2022-17416, įsigalioja 2022-08-24)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2011 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. O3-235 „Dėl Elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-22 Nr. O3E-1123, TAR 2022-08-22, kodas 2022-17388, įsigalioja 2022-08-23)

Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2022 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. T1-262 „Dėl projektų sąrašo pagal 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 10-001-06-01-01 „Skatinti alternatyviųjų degalų naudojimą transporto sektoriuje“ veiklą „Grynųjų elektromobilių įsigijimo fiziniams asmenims skatinimas“ įgyvendinimo tvarkos aprašas“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-17 Nr. T1-310, TAR 2022-08-18, kodas 2022-17280, įsigalioja 2022-08-19)

Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2022 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. T1-262 „Dėl projektų sąrašo pagal 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 10-001-06-01-01 „Skatinti alternatyviųjų degalų naudojimą transporto sektoriuje“ veiklą „Grynųjų elektromobilių įsigijimo fiziniams asmenims skatinimas“ įgyvendinimo tvarkos aprašas“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-22 Nr. T1-314, TAR 2022-08-23, kodas 2022-17421, įsigalioja 2022-08-24)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2021 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr. 2BE-108 „Dėl Vidaus vandenų transporto specialistų kvalifikacijos egzaminų ir motorinių pramoginių laivų laivavedžių kompetencijos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-17 Nr. 2BE-198, TAR 2022-08-17, kodas 2022-17247, įsigalioja 2022-08-18)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 22 d. įsakymo Nr. 2BE-27 „Dėl Skundų ir prašymų dėl oro transporto keleivių teisių galimo pažeidimo nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-18 Nr. 2BE-200, TAR 2022-08-18, kodas 2022-17291, įsigalioja 2022-08-19)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Tarptautinių sankcijų, priskirtų Lietuvos transporto saugos administracijos kompetencijai, įgyvendinimo užtikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-08-23 Nr. 2BE-203, TAR 2022-08-23, kodas 2022-17431, įsigalioja 2022-08-24)

Generalinio prokuroro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2012 m. balandžio 17 d. įsakymo Nr. I-141 „Dėl Lietuvos Respublikos prokuratūros ir prokurorų kompetencijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-22 Nr. I-251, TAR 2022-08-22, kodas 2022-17395, įsigalioja 2022-08-23)

Jaunimo reikalų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Jaunimo reikalų agentūros direktoriaus 2022 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. 2V-203 (1.4) „Dėl Jaunimo koordinacinės veiklos ir jaunimo politikos plėtros tikslinės programos bei jaunimo organizacijų stiprinimo veiklos programų finansavimo 2023–2024 metais konkurso nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-17 Nr. 2V-233 (1.4), TAR 2022-08-17, kodas 2022-17231, įsigalioja 2022-08-18)

Jaunimo reikalų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Jaunimo praktinių įgūdžių ugdymo paslaugas teikiančių organizacijų akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-08-18 Nr. 2V-234 (1.4), TAR 2022-08-18, kodas 2022-17309, įsigalioja 2022-08-19)

Jaunimo reikalų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Jaunimo reikalų agentūros direktoriaus 2022 m. liepos 19 d. įsakymo Nr. 2V-208 (1.4) „Dėl Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto sutarties Nr. 09.4.1-ESFA-V-735-02-0001 „Kokybiškų karjeros paslaugų teikimas realioje ir virtualioje aplinkoje“ veiklos „Jaunimo „Profesijos pasimatavimas“ realioje darbo vietoje vasaros atostogų metu“ įgyvendinimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-18 Nr. 2V-236 (1.4), TAR 2022-08-19, kodas 2022-17345, įsigalioja 2022-08-20)

Jaunimo reikalų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Jaunimo savanoriškos tarnybos programų Kauno ir Telšių apskrityse finansavimo 2023–2024 metais konkurso nuostatų patvirtinimo
(2022-08-18 Nr. 2V-237 (1.4), TAR 2022-08-19, kodas 2022-17344, įsigalioja 2022-08-20)


<< Atgal