Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 34

2022 m. rugpjūčio 31 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2022 m. rugpjūčio 24 d. – rugpjūčio 30 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 26 d. nutarimo Nr. 639 „Dėl Socialinių garantijų deleguotiems asmenims dydžių aprašo ir Socialinių garantijų deleguotiems asmenims taikymo ir delegavimo išlaidų padengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-17 Nr. 846, TAR 2022-08-24, kodas 2022-17471, įsigalioja 2022-09-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Profesinio orientavimo teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-08-24 Nr. 847, TAR 2022-08-24, kodas 2022-17472, įsigalioja 2022-08-25)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. lapkričio 3 d. nutarimo Nr. 1569 „Dėl Duomenų apie elektroninių ryšių įvykius viešuosiuose ryšių tinkluose teikimo Lietuvos Respublikos kompetentingoms institucijoms tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-17 Nr. 848, TAR 2022-08-24, kodas 2022-17473, įsigalioja 2022-08-25)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 6 d. nutarimo Nr. 1593 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymą“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-08-17 Nr. 849, TAR 2022-08-24, kodas 2022-17475, įsigalioja 2022-08-25)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 13 d. nutarimo Nr. 1460 „Dėl Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūros erdvinių duomenų temų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-17 Nr. 850, TAR 2022-08-24, kodas 2022-17476, įsigalioja 2022-08-25)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gruodžio 9 d. nutarimo Nr. 1291 „Dėl Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros 2016–2023 metų plėtros programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-17 Nr. 851, TAR 2022-08-24, kodas 2022-17477, įsigalioja 2022-08-25)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. vasario 7 d. nutarimo Nr. 126 „Dėl buhalterinės apskaitos tvarkymo ir personalo administravimo funkcijų atlikimo centralizuotai“ pakeitimo
(2022-08-17 Nr. 852, TAR 2022-08-24, kodas 2022-17478, įsigalioja 2022-08-25)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gegužės 13 d. nutarimo Nr. 498 „Dėl valstybės informacinių technologijų infrastruktūros konsolidavimo ir jos valdymo optimizavimo“ pakeitimo
(2022-08-17 Nr. 853, TAR 2022-08-24, kodas 2022-17479, įsigalioja 2022-08-25)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. gruodžio 22 d. nutarimo Nr. 1114 „Dėl dokumentų valdymo bendrosios informacinės sistemos paslaugų naudojimo“ pakeitimo
(2022-08-17 Nr. 854, TAR 2022-08-24, kodas 2022-17480, įsigalioja 2022-08-25)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. gruodžio 11 d. nutarimo Nr. 1252 „Dėl bendrų viešojo sektoriaus finansų valdymo informacinių sistemų ir jų naudojimo“ pakeitimo
(2022-08-17 Nr. 855, TAR 2022-08-24, kodas 2022-17481, įsigalioja 2022-08-25)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1267 „Dėl Užkrėstų teritorijų ir teritorijų karantino Lietuvos Respublikoje skelbimo, jo atšaukimo bei užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės priemonių užkrėstose teritorijose naudojimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-17 Nr. 856, TAR 2022-08-24, kodas 2022-17482, įsigalioja 2022-08-25)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ pakeitimo
(2022-08-17 Nr. 857, TAR 2022-08-24, kodas 2022-17483, įsigalioja 2022-09-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. birželio 17 d. nutarimo Nr. 656 „Dėl Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2022-08-24 Nr. 858, TAR 2022-08-24, kodas 2022-17484, įsigalioja 2022-09-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 19 d. nutarimo Nr. 1210 „Dėl profesinės karo tarnybos karių, perkeltų į Lietuvos Respublikos diplomatines atstovybes, specialiąsias misijas, atstovybes prie tarptautinių organizacijų, užsienio valstybių ir tarptautines karines ar gynybos institucijas, ir žvalgybos pareigūnų, perkeltų į užsienio valstybių ir tarptautines karines ar gynybos institucijas, tarnybos užsienyje apmokėjimo“ pakeitimo
(2022-08-24 Nr. 859, TAR 2022-08-25, kodas 2022-17501, įsigalioja 2022-09-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 20 d. nutarimo Nr. 618 „Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-24 Nr. 861, TAR 2022-08-25, kodas 2022-17508, įsigalioja 2022-08-26)

Vyriausybės nutarimas
Dėl įgaliojimų suteikimo Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymasi
(2022-08-24 Nr. 863, TAR 2022-08-25, kodas 2022-17513, įsigalioja 2022-08-26)

Vyriausybės nutarimas
Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos augalų sėklininkystės įstatymą
(2022-08-24 Nr. 867, TAR 2022-08-25, kodas 2022-17522, įsigalioja 2022-11-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugpjūčio 22 d. nutarimo Nr. 912 „Dėl Žemės ūkio paskolų garantijų fondo“ pakeitimo
(2022-08-24 Nr. 868, TAR 2022-08-25, kodas 2022-17523, įsigalioja 2022-08-26)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos rinkimų kodekso įgyvendinimo
(2022-08-24 Nr. 870, TAR 2022-08-26, kodas 2022-17568, įsigalioja 2022-08-27)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 1 d. nutarimo Nr. 1711 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymą ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 22 d. nutarimo Nr. 1463 ir jį keitusio nutarimo pripažinimo netekusiais galios“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-08-24 Nr. 871, TAR 2022-08-26, kodas 2022-17571, įsigalioja 2022-09-01)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2022 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 1K-22 „Dėl 2022 metų pažangos lėšų perskirstymo“ pakeitimo
(2022-08-25 Nr. 1K-295, TAR 2022-08-25, kodas 2022-17503, įsigalioja 2022-08-26)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2022 m. liepos 25 d. įsakymo Nr. 1K-267 „Dėl Tvarių viešųjų finansų plėtros programos pažangos priemonės „Didinti tvarų savivaldybių finansinį savarankiškumą“ pakeitimo
(2022-08-26 Nr. 1K-297, TAR 2022-08-26, kodas 2022-17586, įsigalioja 2022-08-27)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2022 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 1K-22 „Dėl 2022 metų pažangos lėšų perskirstymo“ pakeitimo
(2022-08-29 Nr. 1K-300, TAR 2022-08-29, kodas 2022-17734, įsigalioja 2022-08-30)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-465 „Dėl Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-30 Nr. 1K-301, TAR 2022-08-30, kodas 2022-17865, įsigalioja 2022-08-31)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. gegužės 21 d. įsakymo Nr. A1-286 „Dėl Šeimos kortelės programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-24 Nr. A1-545, TAR 2022-08-24, kodas 2022-17448, įsigalioja 2022-08-25)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Integralios pagalbos plėtros 2022–2029 metų veiksmų plano patvirtinimo
(2022-08-24 Nr. A1-552, TAR 2022-08-24, kodas 2022-17454, įsigalioja 2022-08-25)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų smurto artimoje aplinkoje prevencijai ir smurtiniam elgesiui keisti 2023 metais, atrankos konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo
(2022-08-24 Nr. A1-553, TAR 2022-08-24, kodas 2022-17456, įsigalioja 2022-08-25)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo Nr. A1-441 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų atliekamos neįgalumo lygio, laikinojo nedarbingumo ar darbingumo lygio, jo priežasties, atsiradimo laiko ar termino nustatymo pagrįstumo ir teisėtumo asmeniui, turinčiam teisę gauti ar gaunančiam ligos išmoką, netekto darbingumo pensiją ar kitą išmoką, kurių skyrimas ir (ar) mokėjimas pavestas Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigoms, priežiūros funkcijų įgyvendinimo tvarkos aprašo ir Asmens, kuriam duotas nurodymas dalyvauti papildomame sveikatos tyrime, su šio nurodymo vykdymu susijusių sąnaudų kompensavimo Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-25 Nr. A1-554, TAR 2022-08-25, kodas 2022-17529, įsigalioja 2022-08-26)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. A1-344 „Dėl Darbo ginčų komisijos nuostatų, Darbo ginčų komisijos darbo reglamento, Darbo ginčų komisijos narių atlygio mokėjimo ir kelionės išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir šių išlaidų dydžio nustatymo“ pakeitimo
(2022-08-25 Nr. A1-555, TAR 2022-08-25, kodas 2022-17530, įsigalioja 2022-09-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. A1-340 „Dėl Neįgaliųjų reikalų departamento prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-25 Nr. A1-556, TAR 2022-08-25, kodas 2022-17532, įsigalioja 2022-08-26)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 m. birželio 18 d. įsakymo Nr. A1-242 „Dėl Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-25 Nr. A1-559, TAR 2022-08-25, kodas 2022-17534, įsigalioja 2022-08-26)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. A1-90 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-29 Nr. A1-563, TAR 2022-08-29, kodas 2022-17761, įsigalioja 2022-08-30)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. sausio 23 d. įsakymo Nr. A1-39 „Dėl kreipimosi dėl tikslinių kompensacijų skyrimo ir mokėjimo, tikslinių kompensacijų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-29 Nr. A1-564, TAR 2022-08-29, kodas 2022-17762, įsigalioja 2022-09-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. A1-171 „Dėl Ginčų dėl neįgalumo lygio ir darbingumo lygio nustatymo nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-29 Nr. A1-568, TAR 2022-08-29, kodas 2022-17763, įsigalioja 2022-09-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. sausio 4 d. įsakymo Nr. A1-2 „Dėl Ginčų komisijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-30 Nr. A1-569, TAR 2022-08-30, kodas 2022-17789, įsigalioja 2022-08-31)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. A1-286 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 2 konkretaus tikslo „Trečiųjų šalių piliečių integracija ir teisėta migracija“ 1 nacionalinio tikslo „Integracijos priemonės“ 7 veiksmo „Integracijos per verslumo skatinimą stiprinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-2.1.7-K-01 patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-30 Nr. A1-570, TAR 2022-08-30, kodas 2022-17797, įsigalioja 2022-08-31)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 4-933 „Dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-26 Nr. 4-950, TAR 2022-08-26, kodas 2022-17647, įsigalioja 2022-08-27)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. įsakymo Nr. D1-713 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-23 Nr. D1-279, TAR 2022-08-24, kodas 2022-17445, įsigalioja 2022-08-25)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. D1-675 „Dėl Želdynų ir želdinių sanitarinės apsaugos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-24 Nr. D1-280, TAR 2022-08-24, kodas 2022-17493, įsigalioja 2022-08-25)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. D1-754 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-25 Nr. D1-281, TAR 2022-08-25, kodas 2022-17541, įsigalioja 2022-08-26)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. sausio 4 d. įsakymo Nr. D1-14 „Dėl Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-25 Nr. D1-283, TAR 2022-08-25, kodas 2022-17542, įsigalioja 2022-08-26)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. D1-1128 „Dėl Limituotos žvejybos vidaus vandenyse organizavimo ir vykdymo, limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo, paskelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-25 Nr. D1-284, TAR 2022-08-26, kodas 2022-17549, įsigalioja 2022-08-27)

Aplinkos ministro ir Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2017 m. sausio 23 d. įsakymo Nr. D1-72/ĮV-141 „Dėl Teritorijų planavimo vadovų atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-29 Nr. D1-286/ĮV-710, TAR 2022-08-29, kodas 2022-17690, įsigalioja 2022-08-30)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. D1-792 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-APVA-V-023 priemonės „Daugiabučių namų modernizavimo techninė parama“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-30 Nr. D1-287, TAR 2022-08-30, kodas 2022-17812, įsigalioja 2022-08-31)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. D1-438 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-APVA-V-003 priemonės „Daugiabučių namų ir savivaldybių viešųjų pastatų modernizavimo skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-30 Nr. D1-288, TAR 2022-08-30, kodas 2022-17813, įsigalioja 2022-08-31)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. D1-1050 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-30 Nr. D1-289, TAR 2022-08-30, kodas 2022-17875, įsigalioja 2022-08-31)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Finansavimo tvarkos Ukrainos aukšto meistriškumo sporto komandoms aprašo patvirtinimo
(2022-08-24 Nr. V-1268, TAR 2022-08-24, kodas 2022-17449, įsigalioja 2022-08-25)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo
(2022-08-24 Nr. V-1269, TAR 2022-08-24, kodas 2022-17452, įsigalioja 2022-09-01)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2018 m. lapkričio 13 d. įsakymo Nr. V-888 „Dėl Stiprią geros mokyklos požymių raišką turinčių mokyklų sąrašo ir silpną geros mokyklos požymių raišką turinčių mokyklų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-24 Nr. V-1272, TAR 2022-08-24, kodas 2022-17458, įsigalioja 2022-08-25)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. V-1113 „Dėl 2022 m. aukšto meistriškumo sporto programų įgyvendinimo finansavimo valstybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-26 Nr. V-1275, TAR 2022-08-26, kodas 2022-17650, įsigalioja 2022-08-27)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. V-469 „Dėl Medicinos praktikos profesinių kvalifikacijų rūšių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-26 Nr. V-1381, TAR 2022-08-26, kodas 2022-17584, įsigalioja 2022-08-27)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. vasario 9 d. įsakymo Nr. V-97 „Dėl Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų / fizinių asmenų, turinčių arba siekiančių išlaikyti licenciją verstis licencijuojama visuomenės sveikatos priežiūros veikla, kvalifikacijos ir profesinio tobulinimo kursų programų turinio reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-30 Nr. V-1385, TAR 2022-08-30, kodas 2022-17784, įsigalioja 2023-05-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. V-156 „Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo“ pakeitimo
(2022-08-30 Nr. V-1386, TAR 2022-08-30, kodas 2022-17785, įsigalioja 2022-09-01)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl kelionės leidimų, kurie suteikia teisę užsienio šalyje užregistruotai krovininei transporto priemonei ar transporto priemonių junginiui įvažiuoti į Lietuvos Respublikos teritoriją arba vykti tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją, arba vežti krovinį (-ius) į (iš) trečiąsias (-iųjų) šalis (-ių), pildymo ir jų naudojimo taisyklių patvirtinimo
(2022-08-30 Nr. 3-418, TAR 2022-08-30, kodas 2022-17801, įsigalioja 2022-08-31)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-01-13-01 „Diegti pažangias technologijas, palaipsniui mažinant iškastinio kuro naudojimą, teikiant prioritetą vandenilio technologijoms“ aprašo patvirtinimo
(2022-08-25 Nr.  1-255, TAR 2022-08-26, kodas 2022-17565, įsigalioja 2022-08-27)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-05-02-01 „Įgyvendinti Lietuvos elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projektą“ aprašo patvirtinimo
(2022-08-25 Nr. 1-256, TAR 2022-08-26, kodas 2022-17575, įsigalioja 2022-08-27)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-05-01-01 „Įgyvendinti dujotiekių jungčių statybos ir stiprinimo projektus“ aprašo patvirtinimo
(2022-08-30 Nr. 1-258, TAR 2022-08-30, kodas 2022-17810, įsigalioja 2022-08-31)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Studijų programų, susijusių su veikla energetikos sektoriuje, tikslinių skatinamųjų stipendijų dydžio ir jų skaičiaus, tikslinių skatinamųjų stipendijų paskirstymo pagal nustatytas studijų programas ir aukštąsias mokyklas sąrašo patvirtinimo
(2022-08-30 Nr. 1-259, TAR 2022-08-30, kodas 2022-17833, įsigalioja 2022-08-31)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Nacionalinių, valstybinių teatrų ir koncertinių įstaigų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas, bilietams taikomų nuolaidų ir organizuojamų nemokamų renginių rekomendacijų patvirtinimo
(2022-08-23 Nr. ĮV-695, TAR 2022-08-24, kodas 2022-17447, įsigalioja 2023-01-01)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2022 m. kovo 10 d. įsakymo Nr. ĮV-274 „Dėl 2021–2030 metų Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos kultūros ir kūrybingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 08-001-04-01-01 (PP) „Aukštos meninės vertės, įvairaus ir įtraukaus kultūros turinio prieinamumo didinimas“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-25 Nr. ĮV-698, TAR 2022-08-25, kodas 2022-17502, įsigalioja 2022-08-26)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Tarpbibliotekinio abonemento paslaugos teikimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-08-25 Nr. ĮV-701, TAR 2022-08-29, kodas 2022-17671, įsigalioja 2022-08-30)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2022 m. rugpjūčio 16 d. įsakymo Nr. ĮV-686 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2014 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. ĮV-975 „Dėl Specialiųjų paveldosaugos reikalavimų turinio ir išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2022-08-25 Nr. ĮV-702, TAR 2022-08-29, kodas 2022-17726, įsigalioja 2022-08-30)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2022 m. rugpjūčio 23 d. įsakymo Nr. ĮV-695 „Dėl Nacionalinių, valstybinių teatrų ir koncertinių įstaigų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas, bilietams taikomų nuolaidų ir organizuojamų nemokamų renginių rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-30 Nr. ĮV-712, TAR 2022-08-30, kodas 2022-17840, įsigalioja 2022-08-31)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Komandiruočių Lietuvos Respublikos teritorijoje įforminimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-06-02 Nr. 3D-377, TAR 2022-08-24, kodas 2022-17469, įsigalioja 2022-08-25)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2022 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 3D-377 „Dėl Komandiruočių Lietuvos Respublikos teritorijoje įforminimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-23 Nr. 3D-512, TAR 2022-08-25, kodas 2022-17494, įsigalioja 2022-08-26)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2010 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 3D-246 „Dėl Duomenų apie mėsos gamybą, kiaušinių gavybą ir prekybą šiais produktais teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-24 Nr. 3D-513, TAR 2022-08-24, kodas 2022-17459, įsigalioja 2022-08-25)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2017 m. rugsėjo 21 d. įsakymo Nr. 3D-599 „Dėl Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programos įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-25 Nr. 3D-516, TAR 2022-08-25, kodas 2022-17512, įsigalioja 2022-08-26)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl skatinamosios finansinės priemonės „Paskolos ūkio subjektų, veikiančių žemės ūkio ir žuvininkystės produktų gamybos, perdirbimo ir prekybos srityse, likvidumui užtikrinti reaguojant į Rusijos agresiją prieš Ukrainą“ schemos patvirtinimo
(2022-08-29 Nr. 3D-518, TAR 2022-08-29, kodas 2022-17741, įsigalioja 2022-08-30)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2022 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 3D-377 „Dėl Komandiruočių Lietuvos Respublikos teritorijoje įforminimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-29 Nr. 3D-519, TAR 2022-08-29, kodas 2022-17742, įsigalioja 2022-08-30)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. 3D-254 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-30 Nr. 3D-520, TAR 2022-08-30, kodas 2022-17818, įsigalioja 2022-08-31)

Užsienio reikalų ministro įsakymas
Dėl Socialinių ir kitų garantijų, susijusių su darbu Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse, konsulinėse įstaigose ir specialiosiose misijose, suteikimo ir jų taikymo, išlaidų apskaičiavimo, apmokėjimo ir kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-08-29 Nr. V-274, TAR 2022-08-29, kodas 2022-17689, įsigalioja 2022-09-01)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Projekto sutarties dėl Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą, projektui skiriamų finansavimo lėšų bendrųjų sutarties sąlygų ir Pavyzdinės projekto sutarties dėl Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą, projektui skiriamų finansavimo lėšų specialiųjų sutarties sąlygų formos patvirtinimo
(2022-08-24 Nr. 1V-564, TAR 2022-08-24, kodas 2022-17486, įsigalioja 2022-08-25)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2022 m. vasario 1 d. įsakymo Nr. 1V-76 „Dėl Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių perėjimo prie centralizuotai teikiamų Dokumentų valdymo bendrosios informacinės sistemos paslaugų grafiko patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-30 Nr. 1V-568, TAR 2022-08-30, kodas 2022-17765, įsigalioja 2022-08-31)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. 1V-329 „Dėl Leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-30 Nr. 1V-569, TAR 2022-08-30, kodas 2022-17861, įsigalioja 2022-08-31)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Žinynų taikymo
(2022-08-29 Nr. 1BE-630, TAR 2022-08-29, kodas 2022-17739, įsigalioja 2022-08-30)

Energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2015 m. rugsėjo 22 d. nutarimo Nr. O3-510 „Dėl Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-25 Nr. O3E-1148, TAR 2022-08-25, kodas 2022-17545, įsigalioja 2022-08-26)

Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2022 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. T1-278 „Dėl projektų sąrašo pagal 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 10-001-06-01-01 „Skatinti alternatyviųjų degalų naudojimą transporto sektoriuje“ veiklą „Grynųjų elektromobilių įsigijimo juridiniams asmenims skatinimas“ įgyvendinimo tvarkos aprašas“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-30 Nr. T1-323, TAR 2022-08-30, kodas 2022-17816, įsigalioja 2022-08-31)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Žalos atlyginimo informacinės sistemos nuostatų ir Žalos atlyginimo informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo
2015-07-15 Nr. 1K-192, TAR 2022-08-30, kodas 2022-17817, įsigalioja 2022-08-31)

VĮ „Oro navigacija“ direktoriaus įsakymas
Dėl Karšto oro balionų skrydžių Lietuvos Respublikos aerodromų skrydžių valdymo zonose vykdymo tvarkos aprašo tvirtinimo
(2022-08-26 Nr. V-185, TAR 2022-08-29, kodas 2022-17688, įsigalioja 2022-10-06)

Neįgaliųjų reikalų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektų finansavimo 2023 metais konkurso nuostatų patvirtinimo
(2022-08-30 Nr. V-69, TAR 2022-08-30, kodas 2022-17878, įsigalioja 2022-08-31)

Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės reikšmės kelių darbo vietų aptvėrimo saugumo patikrinimų procedūros patvirtinimo
(2022-08-24 Nr. 2-111, TAR 2022-08-26, kodas 2022-17578, įsigalioja 2022-09-01)

Informatikos ir ryšių departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2021 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. 5V-68 „Dėl Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro objektų registravimo ir duomenų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-24 Nr. 5V-71, TAR 2022-08-24, kodas 2022-17474, įsigalioja 2022-08-25)

Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas
Dėl Balsavimo patalpos įrengimo ir vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-08-25 Nr. Sp-64, TAR 2022-08-25, kodas 2022-17516, įsigalioja 2022-09-01)

Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas
Dėl Rinkėjų parašų rinkimo ir tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-08-25 Nr. Sp-65, TAR 2022-08-25, kodas 2022-17517, įsigalioja 2022-09-01)

Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas
Dėl Išorinės politinės reklamos taisyklių patvirtinimo
(2022-08-25 Nr. Sp-66, TAR 2022-08-25, kodas 2022-17519, įsigalioja 2022-09-01)

Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas
Dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos 2010 m. rugsėjo 7 d. sprendimo Nr. Sp-58 „Dėl Politinės reklamos žymėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-25 Nr. Sp-67, TAR 2022-08-25, kodas 2022-17520, įsigalioja 2022-09-01)

Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas
Dėl rekomendacijų dėl politinės reklamos skleidimo ir vertinimo patvirtinimo
(2022-08-25 Nr. Sp-68, TAR 2022-08-26, kodas 2022-17569, įsigalioja 2022-09-01)

Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos veiklos reglamento patvirtinimo
(2022-08-25 Nr. Sp-71, TAR 2022-08-26, kodas 2022-17570, įsigalioja 2022-09-01)

Generalinio prokuroro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2021 m. lapkričio 24 d. įsakymo Nr. I-284 „Dėl Rekomendacijų dėl administracinių nusižengimų teisenos Lietuvos Respublikos prokuratūroje patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-29 Nr. I-256, TAR 2022-08-29, kodas 2022-17744, įsigalioja 2022-08-30)

Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2020 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. V-198 „Dėl Elektroninio stebėjimo priemonių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-08-25 Nr. V-315, TAR 2022-08-25, kodas 2022-17524, įsigalioja 2022-08-26)

Antrojo operatyvinių tarnybų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Antrojo operatyvinių tarnybų departamento prie Krašto apsaugos ministerijos direktoriaus 2015 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. V-20 „Dėl Antrojo operatyvinių tarnybų departamento prie Krašto apsaugos ministerijos mažos vertės viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-26 Nr. V-80, TAR 2022-08-30, kodas 2022-17798, įsigalioja 2022-08-31)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2021 m. vasario 5 d. įsakymo Nr. DĮ-46 „Dėl Valstybės duomenų valdysenos informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-21 Nr. DĮ-28, TAR 2022-08-29, kodas 2022-17669, įsigalioja 2022-08-30)


<< Atgal