Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 36

2022 m. rugsėjo 14 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2022 m. rugsėjo 7 d. – rugsėjo 13 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 29 d. nutarimo Nr. 1057 „Dėl Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos ir sąlygų“ pakeitimo
(2022-09-07 Nr. 901, TAR 2022-09-09, kodas 2022-18580, įsigalioja 2022-09-10)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 14 d. nutarimo Nr. 647 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-07 Nr. 904, TAR 2022-09-09, kodas 2022-18590, įsigalioja 2022-09-10)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. spalio 5 d. nutarimo Nr. 998 „Dėl Valstybės paramos prieglobsčio gavėjų integracijai teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-07 Nr. 905, TAR 2022-09-09, kodas 2022-18593, įsigalioja 2022-09-10)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimo Nr. 1326 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priedo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-07 Nr. 906, TAR 2022-09-09, kodas 2022-18600, įsigalioja 2022-09-10)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 16 d. nutarimo Nr. 438 „Dėl Importuojamų prekių neapmokestinimo importo pridėtinės vertės mokesčiu“ pakeitimo
(2022-09-07 Nr. 907, TAR 2022-09-09, kodas 2022-18601, įsigalioja 2022-09-10)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Latvijos Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl dujų tiekimo saugumą užtikrinančių solidarumo priemonių patvirtinimo
(2022-09-07 Nr. 910, TAR 2022-09-12, kodas 2022-18649, įsigalioja 2022-09-13)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. balandžio 7 d. nutarimo Nr. 500 „Dėl Miškų priešgaisrinės apsaugos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-07 Nr. 915, TAR 2022-09-12, kodas 2022-18660, įsigalioja 2022-09-13)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 28 d. nutarimo Nr. 507 „Dėl Popieriuje surašytų dokumentų naudojimu pagrįstos sąjungos tranzito procedūros taikymo vežant prekes Lietuvos Respublikoje geležinkelių transportu su tarptautinio krovinių vežimo geležinkeliais susitarime (SMGS) nurodytais važtaraščiais“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-09-07 Nr. 916, TAR 2022-09-12, kodas 2022-18662, įsigalioja 2022-10-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. gruodžio 7 d. nutarimo Nr. 1224 „Dėl Sąjungos muitinės kodekso įgyvendinimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 27 d. nutarimo Nr. 1332 „Dėl 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, ir 1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93, išdėstančio Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas, taikymo Lietuvos Respublikoje taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ pakeitimo
(2022-09-07 Nr. 917, TAR 2022-09-12, kodas 2022-18663, įsigalioja 2022-10-01)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. A1-270 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įtraukios darbo rinkos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 09-001-02-03-04 „Efektyvinti užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos veiklos procesus ir funkcijas“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-08 Nr. A1-592, TAR 2022-09-08, kodas 2022-18550, įsigalioja 2022-09-09)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. A1-394 „Dėl Darbo rinkos paslaugų teikimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-08 Nr. A1-595, TAR 2022-09-08, kodas 2022-18551, įsigalioja 2022-09-09)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023-2025 metų veiksmų plano patvirtinimo
(2022-09-09 Nr. A1-596, TAR 2022-09-09, kodas 2022-18581, įsigalioja 2022-09-10)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. sausio 13 d. įsakymo Nr. A1-25 „Dėl Asmenų aprūpinimo klausos, regos, komunikacijos ir sensorikos techninės pagalbos priemonėmis tvarkos aprašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-12 Nr. A1-598, TAR 2022-09-12, kodas 2022-18650, įsigalioja 2022-09-13)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. rugpjūčio 18 d. įsakymo Nr. A1-537 „Dėl Užsieniečiams, kuriems suteikta laikinoji apsauga, jų kilmės valstybėje nustatytos negalios prilyginimo Lietuvos Respublikos teisės aktuose reglamentuotam neįgalumui tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-12 Nr. A1-600, TAR 2022-09-12, kodas 2022-18651, įsigalioja 2022-09-13)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2020 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. 4-241 „Dėl Informacinių technologijų paslaugų teikėjo centralizuotai teikiamų informacinių technologijų paslaugų katalogo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-07 Nr. 4-977, TAR 2022-09-07, kodas 2022-18407, įsigalioja 2022-09-08)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl 2022–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-05-07 „Sukurti nuoseklią inovacinės veiklos skatinimo sistemą“ veiklos „Efektyvinti inovacijų politikos įgyvendinimą įsteigiant vieną inovacijų skatinimo agentūrą ir optimizuojant šiuo metu veikiančių agentūrų tinklą“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo
(2022-09-08 Nr. 4-979, TAR 2022-09-12, kodas 2022-18664, įsigalioja 2022-09-13)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Planuojamų kurti skaitmeninių sprendimų, leidžiančių saugiai ir patogiai gauti paslaugas, vertinimo metodikos patvirtinimo
(2022-09-12 Nr. 4-984, TAR 2022-09-12, kodas 2022-18667, įsigalioja 2022-09-13)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. D1-506 „Dėl Nepriklausomų medienos matuotojų kvalifikacijos atestatų išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikino ir galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-16 Nr. D1-189, TAR 2022-09-13, kodas 2022-18722, įsigalioja 2022-09-14)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 258 „Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-09 Nr. D1-296, TAR 2022-09-09, kodas 2022-18596, įsigalioja 2022-09-10)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl viešosios įstaigos „Euromatas“ paskyrimo atlikti trečiųjų šalių užduotis vertinant ir tikrinant statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumą pagal nurodytas sritis ir funkcijas
(2022-09-09 Nr. D1-298, TAR 2022-09-09, kodas 2022-18613, įsigalioja 2022-09-10)

Aplinkos ministro ir Energetikos ministro įsakymas
Dėl aplinkos ministro ir energetikos ministro 2021 m. rugpjūčio 25 d. įsakymo Nr. D1-477/1-187 ,,Dėl Modernizavimo fondo nacionalinių finansavimo krypčių 2021-2022 metams patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-13 Nr. D1-299/1-266, TAR 2022-09-13, kodas 2022-18716, įsigalioja 2022-09-14)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2010 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. V-54 „Dėl Pedagogų rengimo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-09 Nr. V-1400, TAR 2022-09-09, kodas 2022-18602, įsigalioja 2022-09-10)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Visuomenės sveikatos studijų krypties aprašo patvirtinimo
(2022-09-13 Nr. V-1426, TAR 2022-09-13, kodas 2022-18713, įsigalioja 2022-09-14)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. birželio 9 d. įsakymo Nr. V-667 „Dėl Formos Nr. 106/A „Medicininis mirties liudijimas“, formos Nr. 106/A „Medicininis mirties liudijimas“ pildymo taisyklių, formos Nr. 106-2-1/A „Medicininis perinatalinės mirties liudijimas“, formos Nr. 106-2-1/A „Medicininis perinatalinės mirties liudijimas“ pildymo taisyklių patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1993 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. 251 „Dėl Medicininių mirties liudijimų išrašymo ir išdavimo tvarkos“ pripažinimo netekusiu galios“ pakeitimo
(2022-09-05 Nr. V-1421, TAR 2022-09-08, kodas 2022-18508, įsigalioja 2022-11-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 515 „Dėl Sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ pakeitimo
(2022-09-05 Nr. V-1424, TAR 2022-09-08, kodas 2022-18507, įsigalioja 2022-11-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl kompetentingos institucijos paskyrimo ir Paraiškų dėl leidimų vartoti teiginius apie maisto produktų sveikumą teikimo ir vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-09-08 Nr. V-1427, TAR 2022-09-08, kodas 2022-18511, įsigalioja 2022-09-09)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 22 d. įsakymo Nr. V-50 „Dėl maisto produktų ženklinimo simboliu „Rakto skylutė““ pakeitimo
(2022-09-08 Nr. V-1428, TAR 2022-09-09, kodas 2022-18572, įsigalioja 2022-11-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. V-964 „Dėl Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-08 Nr. V-1429, TAR 2022-09-08, kodas 2022-18512, įsigalioja 2022-09-09)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. V-641 „Dėl Nepaprastosios padėties, mobilizacijos ar karo padėties metu rekomenduojamo maisto produktų asortimento ir vieno gyventojo paros suvartojimo normos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-08 Nr. V-1430, TAR 2022-09-09, kodas 2022-18571, įsigalioja 2022-09-10)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. balandžio 25 d. įsakymo Nr. V-518 „Dėl Gamybos licencijos turėtojų ir veikliųjų medžiagų gamintojų atitikties geros gamybos praktikos reikalavimams patikrinimų tvarkos aprašo ir Geros gamybos praktikos pažymėjimų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-08 Nr. V-1431, TAR 2022-09-08, kodas 2022-18513, įsigalioja 2022-09-09)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. V-398 „Dėl gydytojo rezidento ir gydytojo odontologo rezidento, įgijusių pakopinių kompetencijų patvirtinimo pažymėjimą, kompetencijos“ pakeitimo
(2022-09-08 Nr. V-1433, TAR 2022-09-08, kodas 2022-18515, įsigalioja 2022-09-09)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. V-812 „Dėl Pacientų registravimo asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-09 Nr. V-1437, TAR 2022-09-09, kodas 2022-18579, įsigalioja 2022-10-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui padarytos žalos dėl 2021–2022 m. gripo sezono metu nepanaudotų gripo vakcinų, skirtų rizikos grupėms priklausantiems asmenims skiepyti, atlyginimo
(2022-09-09 Nr. V-1440, TAR 2022-09-09, kodas 2022-18639, įsigalioja 2022-09-10)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. vasario 10 d. įsakymo Nr. V-133 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 125:2019 „Suaugusių asmenų socialinės globos įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-09 Nr. V-1441, TAR 2022-09-09, kodas 2022-18640, įsigalioja 2022-09-10)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2006 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 1R-482 „Dėl Notaro kvalifikacinio egzamino nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-09 Nr. 1R-312, TAR 2022-09-09, kodas 2022-18642, įsigalioja 2022-09-10)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 10-001-05-03-01 „Gerinti susisiekimą kelių transportu“ aprašo patvirtinimo
(2022-09-09 Nr. 3-432, TAR 2022-09-09, kodas 2022-18595, įsigalioja 2022-09-10)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos Energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-02 „Didinti atsinaujinančių energijos išteklių dalį, užtikrinant atsinaujinančių išteklių integraciją į elektros tinklus“ aprašo patvirtinimo
(2022-09-07 Nr. 1-265, TAR 2022-09-08, kodas 2022-18493, įsigalioja 2022-09-09)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 3D-841 „Dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir viešosios paramos maksimalių metinių lėšų, skirtų įsipareigojimams pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, veiklos sritis ir veiklas, paskirstymo sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-07 Nr. 3D-534, TAR 2022-09-07, kodas 2022-18452, įsigalioja 2022-09-08)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2004 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. 3D-663 „Dėl galvijų, avių, ožkų ausų įsagų, arklinių šeimos gyvūnų mikroschemų, ženklinimo įrangos ir skaitytuvų tiekėjų vertinimo“ pakeitimo
(2022-09-09 Nr. 3D-535, TAR 2022-09-09, kodas 2022-18573, įsigalioja 2022-09-10)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl kai kurių žemės ūkio ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios
(2022-09-09 Nr. 3D-536, TAR 2022-09-09, kodas 2022-18574, įsigalioja 2022-09-10)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 4 d. įsakymo Nr. 3D-306 „Dėl Sankcijų už kompleksinės paramos reikalavimų pažeidimą taikymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-09 Nr. 3D-538, TAR 2022-09-09, kodas 2022-18576, įsigalioja 2022-09-10)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2020 m. sausio 30 d. įsakymo Nr. 3D-45 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Parama investicijoms į prevencinę veiklą, kuria siekiama sumažinti galimų gaivalinių nelaimių, nepalankių klimato reiškinių ir katastrofinių įvykių padarinius“ veiklos srities „Parama investicijoms į prevencinę veiklą, kuria siekiama sumažinti pavojingų ligų grėsmes ir su jomis susijusias pasekmes“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-12 Nr. 3D-539, TAR 2022-09-12, kodas 2022-18652, įsigalioja 2022-09-13)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 3D-337 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos srities „Lietuvos kaimo tinklas“ įgyvendinimo taisyklių, skirtų renginių komunikacijos priemonėms, patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-13 Nr. 3D-541, TAR 2022-09-13, kodas 2022-18719, įsigalioja 2022-09-14)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2022 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. 3D-184 „Dėl Lietuvos nacionalinės žuvininkystės 2022–2024 metų duomenų rinkimo programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-13 Nr. 3D-542, TAR 2022-09-13, kodas 2022-18720, įsigalioja 2022-09-14)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2006 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 1V-498 „Dėl Lietuvos Respublikos paso formos ir Lietuvos Respublikos paso formos aprašymo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-13 Nr. 1V-588, TAR 2022-09-13, kodas 2022-18730, įsigalioja 2022-09-14)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. vasario 9 d. įsakymo Nr. VA-13 „Dėl Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos formos ir jos užpildymo, teikimo ir tikslinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-12 Nr. VA-68, TAR 2022-09-12, kodas 2022-18678, įsigalioja 2022-09-13)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2015 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. VA-128 „Dėl Gyventojų, privalančių deklaruoti turtą, vardinių sąrašų deklaracijos FR0002 ir jos priedų užpildymo, teikimo ir tikslinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-13 Nr. VA-69, TAR 2022-09-13, kodas 2022-18724, įsigalioja 2022-09-14)

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2018 m. lapkričio 26 d. įsakymo Nr. VE-90 „Dėl Skaitmeninio turinio kūrimo ir valdymo valstybės archyvuose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-13 Nr. VE-38, TAR 2022-09-13, kodas 2022-18728, įsigalioja 2022-09-14)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2004 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. 1B-359 „Dėl Dviejų kanalų (žaliojo ir raudonojo) sistemos taikymo asmeninėmis kelių transporto priemonėmis vykstančių keleivių gabenamų prekių muitiniam tikrinimui taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-09 Nr. 1BE-661, TAR 2022-09-12, kodas 2022-18657, įsigalioja 2022-09-13)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2012 m. rugsėjo 14 d. nutarimo Nr. O3-229 „Dėl Elektros energijos kainos, rezervinės galios ir izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo ir totalios elektros energetikos sistemos avarijos prevencijos ar likvidavimo, izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo rezervo užtikrinimo paslaugų kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-09 Nr. O3E-1207, TAR 2022-09-09, kodas 2022-18577, įsigalioja 2022-09-10)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo
(2022-09-13 Nr. O3E-1227, TAR 2022-09-13, kodas 2022-18733, įsigalioja 2022-09-14)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2008 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. O3-80 „Dėl Energetikos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo įmonių informacijos teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-13 Nr. O3E-1228, TAR 2022-09-13, kodas 2022-18734, įsigalioja 2022-09-14)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2010 m. spalio 4 d. nutarimo Nr. O3-202 „Dėl Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-13 Nr. O3E-1244, TAR 2022-09-13, kodas 2022-18708, įsigalioja 2022-09-14)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2022 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. O3E-1089 „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2010 m. spalio 4 d. nutarimo Nr. O3-202 „Dėl Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2022-09-13 Nr. O3E-1245, TAR 2022-09-13, kodas 2022-18709, įsigalioja 2022-09-14)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Pelno įskaitymo į kapitalą tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-06-16 Nr. 03-91, TAR 2022-09-08, kodas 2022-18510, įsigalioja 2022-09-09)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. 1-777 „Dėl Lietuvos Respublikos pavojingųjų objektų, kuriuose pavojingųjų medžiagų kiekiai taikant žemesniojo ar aukštesniojo lygio reikalavimus prilygsta nustatytiesiems kvalifikaciniams kiekiams ar juos viršija, planinių patikrinimų 2022 metais grafiko patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-07 Nr. 1-513, TAR 2022-09-07, kodas 2022-18451, įsigalioja 2022-09-08)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1-401 „Dėl Pirotechnikų mokymo programos, pirotechnikų mokymo, atestavimo ir pirotechnikų mokymo programos baigimo pažymėjimų, kuriais patvirtinama, kad asmuo gali tvarkyti (prižiūrėti) ir (ar) naudoti F4 kategorijos fejerverkus, T2 ir (ar) P2 kategorijų civilines pirotechnikos priemones, išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-08 Nr. 1-516, TAR 2022-09-08, kodas 2022-18492, įsigalioja 2022-09-09)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2015 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. 1K-192 „Dėl Žalos atlyginimo informacinės sistemos nuostatų ir Žalos atlyginimo informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-09 Nr. 1K-276, TAR 2022-09-09, kodas 2022-18609, įsigalioja 2022-09-10)

Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2018 m. vasario 5 d. įsakymo Nr. 1P-63-(1.3 E.) „Dėl Pažymos dėl parduodamos privačios miškų ūkio paskirties žemės išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-12 Nr. 1P-212-(1.3 E.), TAR 2022-09-12, kodas 2022-18648, įsigalioja 2022-09-13)

VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2019 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. 2019/8-86 „Dėl 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų administravimo ir procesų automatizavimo informacinės sistemos nuostatų ir duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-08 Nr. 2022/8-363, TAR 2022-09-08, kodas 2022-18517, įsigalioja 2022-09-09)

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl „EIC Accelerator“ priemonės mokymų dalyvių atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-09-12 Nr. 2V-166, TAR 2022-09-13, kodas 2022-18718, įsigalioja 2022-09-14)

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2014 m. lapkričio 17 d. įsakymo Nr. V-249 „Dėl Lietuvos mokslo tarybos projektų administravimo informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo‘‘ pakeitimo
(2022-09-08 Nr. V-533, TAR 2022-09-08, kodas 2022-18524, įsigalioja 2022-09-09)

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2016 m. rugpjūčio 24 d. įsakymo Nr. V-226 „Dėl Lietuvos mokslo tarybos projektų administravimo informacinės sistemos (LMTPAIS) duomenų saugos nuostatų patvirtinimo ir duomenų saugos įgaliotinio skyrimo“ pakeitimo
(2022-09-08 Nr. V-534, TAR 2022-09-08, kodas 2022-18525, įsigalioja 2022-09-09)

Aplinkos apsaugos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl saugomos rūšies gyvūno paženklinimo negalimumo
(2022-09-08 Nr. AD1-201, TAR 2022-09-08, kodas 2022-18506, įsigalioja 2022-09-09)

Aplinkos apsaugos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ūkio subjektų apklausos dėl priežiūros institucijų atliekamų patikrinimų vertinimo įrankio naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-09-12 Nr. AD1-206, TAR 2022-09-12, kodas 2022-18683, įsigalioja 2022-09-13)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. B1-574 „Dėl Laboratorinių tyrimų įkainių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-07 Nr. B1-624, TAR 2022-09-07, kodas 2022-18403, įsigalioja 2022-09-08)

Kultūros paveldo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Metodinių rekomendacijų dėl saulės šviesos energijos elektrinių, saulės šilumos energijos kolektorių ir kitos inžinerinės įrangos įrengimo kultūros paveldo statiniuose, kultūros paveldo objektuose, jų teritorijose ir apsaugos zonose, kultūros paveldo vietovėse bei jų apsaugos zonose patvirtinimo
(2022-08-29 Nr. Į-207, TAR 2022-09-12, kodas 2022-18668, įsigalioja 2022-09-13)

Lietuvos kultūros tarybos pirmininko įsakymas
Dėl techninių klaidų ištaisymo Lietuvos kultūros tarybos pirmininko 2022 m. birželio 7 d. įsakyme Nr. KMPF-57(1.15E) „Dėl sričių ir programų projektų paraiškų formų ir jų priedų patvirtinimo“
(2022-09-06 Nr. KMPF-72(1.15E), TAR 2022-09-08, kodas 2022-18503, įsigalioja 2022-09-09)

Lietuvos kultūros tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Lietuvos kultūros tarybos pirmininko 2022 m. birželio 7 d. įsakymo Nr. KMPF-57(1.15E) „Dėl sričių ir programų projektų paraiškų formų ir jų priedų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-08 Nr. KMPF-76(1.15E), TAR 2022-09-12, kodas 2022-18647, įsigalioja 2022-09-13)

Lietuvos radijo ir televizijos komisijos sprendimas
Dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2015 m. rugsėjo 9 d. sprendimo Nr. KS-167 „Dėl Informacijos apie veiklą teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-07 Nr. KS-98, TAR 2022-09-07, kodas 2022-18447, įsigalioja 2022-09-08)

Žuvininkystės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2020 m. balandžio 21 d. įsakymo Nr. V1-47 „Dėl Europos Sąjungos sugautų žuvų kiekio sertifikatų tvirtinimo elektroniniu būdu laivams, žvejojantiems su Lietuvos Respublikos vėliava, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-09 Nr. V1-110, TAR 2022-09-09, kodas 2022-18606, įsigalioja 2022-09-10)

VšĮ Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Oro vežėjo pažymėjimų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-09-05 Nr. 2-116, TAR 2022-09-07, kodas 2022-18409, įsigalioja 2022-09-08)

VšĮ Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Kelių infrastruktūros saugumo valdymo gairių patvirtinimo
(2022-09-09 Nr. 2-122, TAR 2022-09-09, kodas 2022-18599, įsigalioja 2022-09-10)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. 2BE-411 „Dėl Traukinio mašinistų mokymo centro pripažinimo pažymėjimo išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-07 Nr. 2BE-211, TAR 2022-09-07, kodas 2022-18411, įsigalioja 2022-09-08)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Pažeidimų, už kuriuos bausti vežėjas, vežėjo vadovas ir (ar) transporto vadybininkas praranda arba gali prarasti nepriekaištingą reputaciją, sąrašo patvirtinimo
(2022-09-07 Nr. 2BE-213, TAR 2022-09-07, kodas 2022-18412, įsigalioja 2022-09-08)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Orlaivių triukšmo stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-09-07 Nr. 2BE-215, TAR 2022-09-07, kodas 2022-18446, įsigalioja 2022-09-08)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Konsultavimo Lietuvos transporto saugos administracijoje tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-09-13 Nr. 2BE-219, TAR 2022-09-13, kodas 2022-18721, įsigalioja 2022-09-14)

Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2016 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. 2-106 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų ir darbuotojų neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų nustatymo tvarkos aprašo“ pakeitimo
(2022-09-07 Nr. 2-198, TAR 2022-09-07, kodas 2022-18408, įsigalioja 2022-09-08)

Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2016 m. lapkričio 22 d. įsakymo Nr. 2-480 „Dėl patirtų nuostolių ar materialinės žalos kompensavimo“ pakeitimo
(2022-09-08 Nr. 2-199, TAR 2022-09-08, kodas 2022-18498, įsigalioja 2022-09-09)

Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2017 m. vasario 1 d. įsakymo Nr. 2-23 „Dėl Nelaimingų atsitikimų tarnyboje, nelaimingų atsitikimų pakeliui į tarnybą ar grįžtant iš tarnybos registracijos žurnalo formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-08 Nr. 2-200, TAR 2022-09-08, kodas 2022-18499, įsigalioja 2022-09-09)

Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2016 m. gegužės 10 d. įsakymo Nr. 2-206 „Dėl nelaimingo atsitikimo tyrimo išvados formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-09 Nr. 2-201, TAR 2022-09-09, kodas 2022-18582, įsigalioja 2022-09-10)

Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2016 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. 2-80 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų, atšauktų iš kasmetinių atostogų, patirtų išlaidų atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-09 Nr. 2-202, TAR 2022-09-09, kodas 2022-18583, įsigalioja 2022-09-10)

Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2003 m. rugpjūčio 22 d. įsakymo Nr. 131 „Dėl Persikėlimo išlaidų dėl perkėlimo į kitas pareigas ar laikino pavedimo atlikti kitas pareigas kitoje gyvenamojoje vietoje kompensavimo“ pakeitimo
(2022-09-12 Nr. 2-203, TAR 2022-09-12, kodas 2022-18682, įsigalioja 2022-09-13)

Valstybės sienos apsaugos tarnybos vado įsakymas
Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vado 2019 m. vasario 8 d. įsakymo Nr. 4-52 „Dėl Asmens duomenų tvarkymo ir asmens duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Valstybės sienos apsaugos tarnyboje prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-09 Nr. 4-299, TAR 2022-09-09, kodas 2022-18638, įsigalioja 2023-01-01)

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento etikos kodekso patvirtinimo
(2022-09-09 Nr. T1-101, TAR 2022-09-12, kodas 2022-18661, įsigalioja 2022-09-13)

Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2021 m. vasario 2 d. įsakymo Nr. V-42 „Dėl Laisvės atėmimo vietų įstaigose laikomų asmenų ir probacijos tarnybos prižiūrimų asmenų neblaivumo (girtumo) arba apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-09 Nr. V-327, TAR 2022-09-09, kodas 2022-18641, įsigalioja 2022-09-10)

Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2020 m. vasario 5 d. įsakymo Nr. V-33 „Dėl Suimtųjų ir nuteistųjų įskaitos instrukcijos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-13 Nr. V-330, TAR 2022-09-13, kodas 2022-18725, įsigalioja 2022-09-14)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2020 m. lapkričio 10 d. įsakymo Nr. DĮ-279 „Dėl Pašarų sunaudojimo statistinės ataskaitos ŽŪ-25 (metinės) statistinio formuliaro patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-09-08 Nr. DĮ-201, TAR 2022-09-12, kodas 2022-18665, įsigalioja 2022-09-13)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2020 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. DĮ-329 „Dėl Gyvulių skaičiaus ir gyvulininkystės produktų gamybos žemės ūkio bendrovėse ir įmonėse statistinės ataskaitos ŽŪM-24 (metinės), Gyvulių skaičiaus ir gyvulininkystės produktų gamybos statistinės ataskaitos ŽŪP-24 (sutrumpintos metinės) statistinių formuliarų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-09-08 Nr. DĮ-202, TAR 2022-09-12, kodas 2022-18666, įsigalioja 2022-09-13)


<< Atgal