Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 37

2022 m. rugsėjo 21 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2022 m. rugsėjo 14 d. – rugsėjo 20 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos politinių organizacijų įstatymas
(2022-09-15 Nr. XIV-1415, TAR 2022-09-16, kodas 2022-19004, įsigalioja 2022-09-17)

LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINĖS SUTARTYS

Tarptautinė sutartis
Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) konstitucija
(2015-10-08 Nr. , TAR 2022-09-20, kodas 2022-19142)

Tarptautinė konvencija
Nematerialaus kultūros paveldo išsaugojimo konvencija (2022 m. patikslintas vertimas)
2003-10-17 Nr. , TAR 2022-09-20, kodas 2022-19158, įsigalioja 2006-04-20)

Tarptautinis susitarimas
Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Latvijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl dujų tiekimo saugumą užtikrinančių solidarumo priemonių
(2022-03-10 Nr. , TAR 2022-09-20, kodas 2022-19159)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Ministro pirmininko potvarkis
Dėl Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2020 m. birželio 29 d. potvarkio Nr. 81 „Dėl Vyriausybės įstaigų vadovų pareigybių aprašymų tvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-14 Nr. 181, TAR 2022-09-14, kodas 2022-18786, įsigalioja 2022-09-14)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 16 d. nutarimo Nr. 224 „Dėl laikinosios apsaugos Lietuvos Respublikoje užsieniečiams suteikimo“ pakeitimo
(2022-09-14 Nr. 924, TAR 2022-09-14, kodas 2022-18823, įsigalioja 2022-09-15)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 2-1 dalies, Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 58 straipsnio 4-1 dalies ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 33 straipsnio 9 dalies taikymo
(2022-09-14 Nr. 925, TAR 2022-09-14, kodas 2022-18829, įsigalioja 2022-09-16)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. gruodžio 28 d. nutarimo Nr. 1270 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos pagalbinio apvaisinimo įstatymą“ pakeitimo
(2022-09-14 Nr. 931, TAR 2022-09-15, kodas 2022-18901, įsigalioja 2022-09-16)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. lapkričio 5 d. nutarimo Nr. 1025 „Dėl Kultūros paveldo objektų ir vietovių apsaugos zonų nustatymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-14 Nr. 935, TAR 2022-09-16, kodas 2022-18964, įsigalioja 2022-09-17)

Vyriausybės nutarimas
Dėl kriterijų, kuriuos atitinkantys Rusijos Federacijos piliečiai gali būti įleidžiami per Europos Sąjungos išorės sieną į Lietuvos Respublikos teritoriją nepaprastosios padėties metu, nustatymo
(2022-09-14 Nr. 937, TAR 2022-09-16, kodas 2022-19011, įsigalioja 2022-09-19)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. 1K-237 „Dėl 2021-2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“ pakeitimo
(2022-09-14 Nr. 1K-317, TAR 2022-09-14, kodas 2022-18839, įsigalioja 2022-09-15)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymo Nr. 1K-265 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-19 Nr. 1K-320, TAR 2022-09-19, kodas 2022-19055, įsigalioja 2022-09-20)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2000 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. 195 „Dėl Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-19 Nr. 1K-321, TAR 2022-09-19, kodas 2022-19087, įsigalioja 2022-09-20)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. A1-478 „Dėl Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 25-1 straipsnio įgyvendinimo“ pakeitimo
(2022-09-15 Nr. A1-602, TAR 2022-09-15, kodas 2022-18904, įsigalioja 2022-09-16)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Specializuotos pagalbos centrų projekto atrankos konkurso organizavimo 2023 metais nuostatų patvirtinimo
(2022-09-15 Nr. A1-603, TAR 2022-09-15, kodas 2022-18925, įsigalioja 2022-09-16)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Socialinių paslaugų užsieniečiams, kurie turi teisę gauti laikinąją apsaugą ar kuriems suteikta laikinoji apsauga, skyrimo sąlygų ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-09-15 Nr. A1-604, TAR 2022-09-15, kodas 2022-18948, įsigalioja 2022-09-16)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. birželio 9 d. įsakymo Nr. A1-381 „Dėl Savivaldybių funkcijoms atlikti skirtų lėšų paskirstymo, pervedimo, naudojimo ir duomenų pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-16 Nr. A1-606, TAR 2022-09-16, kodas 2022-19021, įsigalioja 2022-09-17)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Pavyzdinių smurto artimoje aplinkoje prevencijos komisijos veiklos nuostatų ir rekomenduojamos institucinės smurto artimoje aplinkoje prevencijos komisijos sudėties patvirtinimo
(2022-09-16 Nr. A1-607, TAR 2022-09-16, kodas 2022-19022, įsigalioja 2023-07-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. A1-232 „Dėl Institucinės socialinės globos iš užsienio valstybės (-ių), kurią (-ias), Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pateiktais duomenimis, ištiko humanitarinė krizė, atvykusiems nelydimiems nepilnamečiams užsieniečiams ar likusiems be tėvų globos vaikams finansavimo iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-16 Nr. A1-608, TAR 2022-09-16, kodas 2022-19023, įsigalioja 2022-09-17)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje tarybos nuostatų patvirtinimo
(2022-09-16 Nr. A1-609, TAR 2022-09-16, kodas 2022-19024, įsigalioja 2023-07-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. birželio 8 d. įsakymo Nr. A1-392 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinės sutelkties plėtros programos pažangos priemonės Nr. 09-003-02-02-02 „Sukurti tvarią nestacionarios ilgalaikės priežiūros sistemą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-16 Nr. A1-610, TAR 2022-09-16, kodas 2022-19025, įsigalioja 2022-09-17)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Nevyriausybinių organizacijų, vienijančių Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjus ir kitus nukentėjusius nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRA agresijos asmenis, institucinio stiprinimo finansavimo 2023–2024 metais projektų atrankos konkurso nuostatų patvirtinimo
(2022-09-19 Nr. A1-612, TAR 2022-09-19, kodas 2022-19053, įsigalioja 2022-09-20)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. balandžio 11 d. įsakymo Nr. A1-264 „Dėl Smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos teikimo nukentėjusiems asmenims 2022–2023 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-20 Nr. A1-614, TAR 2022-09-20, kodas 2022-19149, įsigalioja 2022-09-21)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos socialinės sutelkties plėtros programos pažangos priemonės Nr. 09-003-02-02-07 „Plėtoti užsieniečių integracijos sistemą“ aprašo patvirtinimo
(2022-09-20 Nr. A1-616, TAR 2022-09-20, kodas 2022-19169, įsigalioja 2022-09-21)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2018 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. 4-799 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 4 patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-20 Nr. 4-1003, TAR 2022-09-20, kodas 2022-19173, įsigalioja 2022-09-21)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Klimato kaitos programos priemonės „Elektros energijos kaupimo įrenginiai valstybės, savivaldybių, tradicinių religinių bendruomenių, religinių bendrijų ar centrų poreikiams“ tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-09-19 Nr. D1-303, TAR 2022-09-19, kodas 2022-19066, įsigalioja 2022-09-20)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 02-001-06-08-04 „Skatinti miškų plėtrą ir darnų miškų sektoriaus vystymąsi“ įgyvendinimo
(2022-09-19 Nr. D1-305, TAR 2022-09-19, kodas 2022-19069, įsigalioja 2022-09-20)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. birželio 9 d. įsakymo Nr. V-952 „Dėl 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-04-03 „Sukurti rinkos poreikius atliepiančią profesinio ugdymo sistemą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-14 Nr. V-1433, TAR 2022-09-14, kodas 2022-18847, įsigalioja 2022-09-15)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2016 m. spalio 5 d. įsakymo Nr. V-860 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.1.1-CPVA-V-701 priemonės „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų infrastruktūros plėtra ir integracija į Europines infrastruktūras“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 4 patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-15 Nr. V-1434, TAR 2022-09-15, kodas 2022-18918, įsigalioja 2022-09-16)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl lėšų skyrimo vaikų, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, ugdymui ir pavėžėjimui į mokyklą ir atgal ir šių lėšų paskirstymo pagal savivaldybes ir valstybines mokyklas patvirtinimo
(2022-09-15 Nr. V-1435, TAR 2022-09-15, kodas 2022-18919, įsigalioja 2022-09-16)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl lėšų skyrimo išlaidoms, patirtoms vykdant užsieniečių, pasitraukusių iš Ukrainos, laikinąjį apgyvendinimą, kompensuoti pagal valstybines mokyklas patvirtinimo
(2022-09-15 Nr. V-1440, TAR 2022-09-15, kodas 2022-18924, įsigalioja 2022-09-16)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. V-1343 „Dėl mokyklų sąrašų mokymo lėšoms paskirstyti patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-19 Nr. V-1477, TAR 2022-09-19, kodas 2022-19044, įsigalioja 2022-09-20)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2015 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. V-380 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinio stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-19 Nr. V-1479, TAR 2022-09-19, kodas 2022-19045, įsigalioja 2022-09-20)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. V-137 „Dėl „Tūkstantmečio mokyklų“ programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-19 Nr. V-1480, TAR 2022-09-19, kodas 2022-19046, įsigalioja 2022-09-20)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. V-1108 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-04-01 „Sudaryti sąlygas kokybiškoms, tarptautiškoms ir prieinamoms studijoms“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-19 Nr. V-1481, TAR 2022-09-19, kodas 2022-19048, įsigalioja 2022-09-20)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. rugsėjo 17 d. įsakymo Nr. V-1028 „Dėl Bendrojo ugdymo mokyklų, vykdančių specializuoto ugdymo krypties programas (pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo kartu su sportiniu ugdymu programas), tikslinio finansavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-20 Nr. V-1483, TAR 2022-09-20, kodas 2022-19152, įsigalioja 2022-09-21)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. V-234 „Dėl Ortopedijos techninių priemonių ir medicinos priemonių kompensavimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-15 Nr. V-1450, TAR 2022-09-15, kodas 2022-18905, įsigalioja 2023-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. liepos 19 d. įsakymo Nr. V-616 „Dėl Informacijos, reikalingos ataskaitoms Europos Komisijai apie 2002 m. birželio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/49/EB dėl aplinkos triukšmo įvertinimo ir valdymo įgyvendinimą parengti, pateikimo formų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-09-15 Nr. V-1451, TAR 2022-09-15, kodas 2022-18907, įsigalioja 2022-09-16)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Panašaus gydomojo poveikio vaistinių preparatų Linagliptinum, Sitagliptinum ir Vildagliptinum grupės ir ekvivalentinių dozių jų bazinei kainai apskaičiuoti patvirtinimo
(2022-09-15 Nr. V-1452, TAR 2022-09-15, kodas 2022-18908, įsigalioja 2022-09-16)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. V-1288 „Dėl atvejų ir sąlygų, kurioms esant užsieniečiams, kurie turi teisę gauti laikinąją apsaugą, ir užsieniečiams, kuriems suteikta laikinoji apsauga, valstybės biudžeto lėšomis apmokami receptiniai vaistiniai preparatai ir Receptinių vaistinių preparatų išrašymo ir išdavimo užsieniečiams, kurie turi teisę gauti laikinąją apsaugą, ir užsieniečiams, kuriems suteikta laikinoji apsauga, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-15 Nr. V-1454, TAR 2022-09-15, kodas 2022-18947, įsigalioja 2022-09-16)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. V-1282 „Dėl Ekspertų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotai institucijai teikiančių išvadas dėl pakartotinai naudojant sveikatos duomenis nustatytos asmens sveikatai svarbios informacijos, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-19 Nr. V-1461, TAR 2022-09-19, kodas 2022-19110, įsigalioja 2022-09-20)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešųjų ir biudžetinių įstaigų, teikiančių asmens sveikatos priežiūros paslaugas, veiklos rezultatų vertinimo rodiklių 2022 metų siektinų reikšmių patvirtinimo
(2022-09-20 Nr. V-1467, TAR 2022-09-20, kodas 2022-19153, įsigalioja 2022-09-21)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. V-1073 „Dėl Specialiųjų reikalavimų asmens sveikatos priežiūros įstaigos skubiosios medicinos pagalbos skyriui ir skubiosios medicinos pagalbos kabinetui aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-20 Nr. V-1468, TAR 2022-09-20, kodas 2022-19154, įsigalioja 2023-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. V-281 „Dėl Sveikatos priežiūros paslaugų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-20 Nr. V-1469, TAR 2022-09-20, kodas 2022-19155, įsigalioja 2022-09-21)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos teisingumo sistemos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 13-002-08-02-03 „Optimizuoti bausmių vykdymo sistemos personalo skaičių ir kelti jo kvalifikaciją“ aprašo patvirtinimo
(2022-09-19 Nr. 1R-317, TAR 2022-09-19, kodas 2022-19096, įsigalioja 2022-09-20)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2019 m. sausio 3 d. įsakymo Nr. 1R-6 „Dėl Pataisos pareigūnų pareigybių poreikio nustatymo metodikos ir Pataisos pareigūnų rengimo ir tarnybos organizavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-19 Nr. 1R-318, TAR 2022-09-19, kodas 2022-19097, įsigalioja 2022-09-20)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos teisingumo sistemos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 13-001-08-01-04 „Didinti ekspertinių tyrimų atlikimo efektyvumą“ aprašo patvirtinimo
(2022-09-19 Nr. 1R-319, TAR 2022-09-19, kodas 2022-19099, įsigalioja 2022-09-20)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2004 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 3-353 „Dėl Lietuvos Respublikos oro erdvės draudžiamųjų, ribojamųjų ir pavojingųjų zonų nustatymo“ pakeitimo
(2022-09-19 Nr. 3-436, TAR 2022-09-19, kodas 2022-19043, įsigalioja 2022-11-03)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Viešojo transporto priemonių pritaikymo neįgaliesiems ir riboto judumo asmenims reikalavimų aprašo patvirtinimo
(2022-09-19 Nr. 3-439, TAR 2022-09-19, kodas 2022-19108, įsigalioja 2022-11-01)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Papildomo finansavimo skyrimo iš klimato kaitos programos lėšų centrinės valdžios viešiesiems pastatams atnaujinti tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-09-14 Nr. 1-270, TAR 2022-09-14, kodas 2022-18820, įsigalioja 2022-09-15)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl energetikos ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 1-298 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-19 Nr. 1-278, TAR 2022-09-19, kodas 2022-19103, įsigalioja 2022-09-20)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2022 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. ĮV-318 „Dėl Lietuvos kino centro administruojamomis lėšomis finansuojamų stipendijų Ukrainos piliečiams, kino kultūros ar meno kūrėjams, skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-13 Nr. ĮV-755, TAR 2022-09-15, kodas 2022-18889, įsigalioja 2022-09-16)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Rekomenduojamų pareigybių, dėl kurių rengiami konkursai, sąrašo patvirtinimo
(2022-09-13 Nr. ĮV-758, TAR 2022-09-15, kodas 2022-18890, įsigalioja 2022-09-16)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2018 m. lapkričio 16 d. įsakymo Nr. ĮV-812 „Dėl Kino kultūros sklaidos projektų valstybinio finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-15 Nr. ĮV-763, TAR 2022-09-16, kodas 2022-18953, įsigalioja 2022-09-17)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kolektyvinio administravimo asociacijos pripažinimo pakankamai atstovaujančia
(2022-09-19 Nr. ĮV-766, TAR 2022-09-19, kodas 2022-19104, įsigalioja 2022-09-20)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2018 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. 3D-192 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos administracijos struktūros ir administracijos padalinių nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-13 Nr. 3D-544, TAR 2022-09-14, kodas 2022-18780, įsigalioja 2022-09-15)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2011 m. gegužės 16 d. įsakymo Nr. 3D-404 „Dėl duomenų apie pašarus teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-19 Nr. 3D-546, TAR 2022-09-19, kodas 2022-19041, įsigalioja 2022-09-20)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 3D-512 „Dėl duomenų apie grūdus ir aliejinių augalų sėklas teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-19 Nr. 3D-548, TAR 2022-09-19, kodas 2022-19042, įsigalioja 2022-09-20)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. 3D-418 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos srities „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-19 Nr. 3D-550, TAR 2022-09-19, kodas 2022-19047, įsigalioja 2022-09-20)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl 2022 m. susietosios paramos už pienines karves dydžio patvirtinimo
(2022-09-19 Nr. 3D-552, TAR 2022-09-19, kodas 2022-19049, įsigalioja 2022-09-20)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2002 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 329 „Dėl alkoholinių gėrimų klasifikavimo“ pakeitimo
(2022-09-19 Nr. 3D-553, TAR 2022-09-19, kodas 2022-19051, įsigalioja 2023-01-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl didžiausio kompensuojamo rapsų ir javų grūdų, pagalbos gavėjų įsigytų (išaugintų) 2022 metais, kiekio patvirtinimo
(2022-09-19 Nr. 3D-555, TAR 2022-09-19, kodas 2022-19052, įsigalioja 2022-09-20)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. vasario 9 d. įsakymo Nr. 3D-75 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-19 Nr. 3D-556, TAR 2022-09-19, kodas 2022-19080, įsigalioja 2022-09-20)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2004 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. 3D-385 „Dėl Duomenų apie etilo alkoholį, vyno produktus, geriamąjį vandenį ir multivitaminus teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-19 Nr. 3D-557, TAR 2022-09-19, kodas 2022-19089, įsigalioja 2022-09-20)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. birželio 5 d. įsakymo Nr. 3D-416 „Dėl Duomenų apie pieną ir pieno gaminius teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-20 Nr. 3D-564, TAR 2022-09-20, kodas 2022-19166, įsigalioja 2022-09-21)

Užsienio reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2015 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. V-136 „Dėl Diplomatų tarnybinės veiklos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-09-14 Nr. V-298, TAR 2022-09-14, kodas 2022-18825, įsigalioja 2022-09-15)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2020 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. V-247 „Dėl Infrastruktūros valdymo agentūros nuostatų ir struktūros patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-14 Nr. V-734, TAR 2022-09-14, kodas 2022-18842, įsigalioja 2022-09-15)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2011 m. vasario 23 d. įsakymo Nr. V-225 „Dėl Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento prie Krašto apsaugos ministerijos nuostatų ir struktūros tvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-14 Nr. V-736, TAR 2022-09-15, kodas 2022-18891, įsigalioja 2022-09-16)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl Krašto apsaugos ministro 2017 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. V-794 „Dėl Gynybos resursų agentūros prie krašto apsaugos ministerijos nuostatų ir struktūros tvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-16 Nr. V-744, TAR 2022-09-16, kodas 2022-18978, įsigalioja 2022-09-17)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Pranešimų apie paskelbtas (atšauktas) prastovas teikimo Valstybinei darbo inspekcijai tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-09-16 Nr. EV-212, TAR 2022-09-16, kodas 2022-18961, įsigalioja 2022-10-01)

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 21 d. įsakymo Nr. 1S-92 „Dėl Skelbimų teikimo Viešųjų pirkimų tarnybai tvarkos ir reikalavimų skelbiamai supaprastintų pirkimų informacijai aprašo ir supaprastintų pirkimų skelbimų tipinių formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-20 Nr. 1S-172, TAR 2022-09-20, kodas 2022-19171, įsigalioja 2022-09-21)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2022 m. liepos 25 d. įsakymo Nr. V-223 „Dėl Atvykimo išmokos iš užsienio pritrauktiems darbuotojams skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo ir Išmokos darbdaviui, pritraukusiam darbuotoją iš užsienio, skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-14 Nr. V-281, TAR 2022-09-14, kodas 2022-18800, įsigalioja 2022-09-15)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl kolekcinių 50 eurų, 20 eurų ir 1,50 euro monetų, skirtų Lietuvos banko 100 m. sukakčiai, paskelbimo mokėjimo priemone Lietuvos Respublikoje ir išleidimo į apyvartą
(2022-09-13 Nr. 03-127, TAR 2022-09-14, kodas 2022-18841, įsigalioja 2022-09-15)

Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Naudojimosi valstybiniais erdvinių duomenų rinkiniais ir žemėlapiais sutarties, Paraiškos dėl valstybinių erdvinių duomenų rinkinių ir žemėlapių pateikimo ir Paraiškos dėl archyvinės geodezinės ir kartografinės medžiagos pateikimo formų pavyzdžių patvirtinimo
(2022-09-09 Nr. 1P-208-(1.3 E.), TAR 2022-09-19, kodas 2022-19112, įsigalioja 2022-09-20)

Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2014 m. sausio 10 d. įsakymo Nr. 1P-(1.3.)-5 „Dėl Pažymos dėl parduodamos privačios žemės ūkio paskirties žemės išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-19 Nr. 1P-220-(1.3 E.), TAR 2022-09-19, kodas 2022-19078, įsigalioja 2022-09-20)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2019 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. B1-963 „Dėl Pasienio veterinarijos postų sąrašo ir negyvūninio maisto ir pašarų kontrolės punktų, tolesnio vežimo punktų, išleidimo į laisvą apyvartą punktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-14 Nr. B1-632, TAR 2022-09-14, kodas 2022-18831, įsigalioja 2022-09-15)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. O3-92 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-16 Nr. O3E-1276, TAR 2022-09-16, kodas 2022-19003, įsigalioja 2022-09-17)

Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2022 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. T1-262 „Dėl Projektų sąrašo pagal 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos Susisiekimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 10-001-06-01-01 „Skatinti alternatyviųjų degalų naudojimą transporto sektoriuje“ veiklą „Grynųjų elektromobilių įsigijimo fiziniams asmenims skatinimas“ įgyvendinimo tvarkos aprašas“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-14 Nr. T1-341, TAR 2022-09-14, kodas 2022-18827, įsigalioja 2022-09-15)

Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2022 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. T1-278 „Dėl Projektų sąrašo pagal 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos Susisiekimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 10-001-06-01-01 „Skatinti alternatyviųjų degalų naudojimą transporto sektoriuje“ veiklą „Grynųjų elektromobilių įsigijimo juridiniams asmenims skatinimas“ įgyvendinimo tvarkos aprašas“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-14 Nr. T1-343, TAR 2022-09-14, kodas 2022-18840, įsigalioja 2022-09-15)

Lietuvos architektų rūmų tarybos sprendimas
Dėl Atestuotų architektų, vykdančių teismo ekspertų veiklą, kvalifikacijos patikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2021-08-24 Nr. T21-08, TAR 2022-09-16, kodas 2022-18970, įsigalioja 2022-09-17)

Lietuvos architektų rūmų tarybos sprendimas
Dėl Lietuvos architektų rūmų tarybos 2017 m. lapkričio 10 d. sprendimo Nr. T17/10-1 „Dėl Regioninių architektūros tarybų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-01 Nr. T22/09-1, TAR 2022-09-14, kodas 2022-18789, įsigalioja 2022-09-15)

Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininko įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, etikos ir antikorupcinio elgesio taisyklių patvirtinimo
(2022-09-15 Nr. Į1-11, TAR 2022-09-15, kodas 2022-18949, įsigalioja 2022-09-16)

Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas
Dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos 2022 m. rugsėjo 6 d. sprendimo Nr. Sp-73 „Dėl politinės kampanijos išlaidų limitų ir kitų dydžių, kurie apskaičiuojami pagal rinkimuose taikomą vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio dydį, nustatymo 2022 metais prasidėsiančioms politinėms kampanijoms“ pakeitimo
(2022-09-15 Nr. Sp-78, TAR 2022-09-15, kodas 2022-18911, įsigalioja 2022-09-16)

Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas
Dėl Asmenų, turinčių teisę rinkti, sąrašo ir rinkėjų sąrašų sudarymo, tvarkymo ir tikslinimo tvarkos aprašo ir formų patvirtinimo
(2022-09-15 Nr. Sp-80, TAR 2022-09-15, kodas 2022-18913, įsigalioja 2022-09-16)

Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas
Dėl Asmenų, turinčių teisę rinkti, sąrašo ir rinkėjų sąrašų tikslinimo Vyriausiosios rinkimų komisijos informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-09-15 Nr. Sp-81, TAR 2022-09-15, kodas 2022-18912, įsigalioja 2022-09-16)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 2BE-363 „Dėl Tachografo kortelių išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-16 Nr. 2BE-226, TAR 2022-09-16, kodas 2022-18960, įsigalioja 2022-09-17)

Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2022 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. 2-116 „Dėl Iniciatyvos „Skaidrumo akademija“ veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-14 Nr. 2-204, TAR 2022-09-14, kodas 2022-18787, įsigalioja 2022-09-15)

Generalinio prokuroro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2014 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. I-288 „Dėl baudžiamojo proceso dokumentų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-14 Nr. I-272, TAR 2022-09-14, kodas 2022-18836, įsigalioja 2022-10-01)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Perinti skirtų kiaušinių, išperintų paukščių jauniklių skaičiaus, paukščių peryklų struktūros ir panaudojimo statistinės ataskaitos ŽŪ-15 (mėnesinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2022-09-16 Nr. DĮ-207, TAR 2022-09-16, kodas 2022-19007, įsigalioja 2023-02-01)


<< Atgal