Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 38

2022 m. rugsėjo 28 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2022 m. rugsėjo 21 d. – rugsėjo 27 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

KITI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PRIIMTI TEISĖS AKTAI

Seimo nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Seimo V (rudens) sesijos darbų programos patvirtinimo
(2022-09-15 Nr. XIV-1414, TAR 2022-09-26, kodas 2022-19479, įsigalioja 2022-09-27)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 22 d. nutarimo Nr. 211 „Dėl Profesinės patirties prilyginimo aukštojo mokslo kvalifikacijai ir tai patvirtinančio dokumento išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-14 Nr. 944, TAR 2022-09-21, kodas 2022-19204, įsigalioja 2022-09-22)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. sausio 3 d. nutarimo Nr. 27 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo įgyvendinimo Saugiojo valstybinio duomenų perdavimo tinklo ir valstybinių duomenų centrų valdymo srityse“ pakeitimo
(2022-09-21 Nr. 950, TAR 2022-09-22, kodas 2022-19328, įsigalioja 2022-09-23)

Vyriausybės nutarimas
Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 straipsnio 8 dalį
(2022-09-21 Nr. 954, TAR 2022-09-22, kodas 2022-19343, įsigalioja 2022-09-23)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Civilinės saugos tarptautinės pagalbos prašymo
(2022-09-21 Nr. 957, TAR 2022-09-23, kodas 2022-19424, įsigalioja 2022-09-24)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 19 d. nutarimo Nr. 1029 „Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-21 Nr. 959, TAR 2022-09-23, kodas 2022-19426, įsigalioja 2022-09-24)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos sostinės Vilniaus ir Gedimino laiškų metų minėjimo 2023 metais plano patvirtinimo
(2022-09-21 Nr. 961, TAR 2022-09-26, kodas 2022-19466, įsigalioja 2022-09-27)

TEISMŲ SPRENDIMAI, NUTARIMAI, IŠVADOS

Konstitucinio Teismo nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo (2018 m. sausio 12 d. redakcija) 12 straipsnio 15 dalies atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai
(2022-09-22 Nr. KT116-A-N10/2022, TAR 2022-09-22, kodas 2022-19372, įsigalioja 2022-09-22)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl palūkanų už mokestinę paskolą dydžio nustatymo 2022 metų ketvirtajam ketvirčiui
(2022-09-27 Nr. 1K-325, TAR 2022-09-27, kodas 2022-19542, įsigalioja 2022-09-28)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro, Sveikatos apsaugos ministro ir Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2005 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. V-188/A1-84/ISAK-487 „Dėl Neįgalumo lygio nustatymo kriterijų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-21 Nr. A1-618/V-1472/V-1490, TAR 2022-09-21, kodas 2022-19206, įsigalioja 2022-09-22)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Šeimos kortelės programos patvirtinimo
(2022-09-22 Nr. A1-619, TAR 2022-09-22, kodas 2022-19338, įsigalioja 2022-09-23)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sutelkties plėtros programos pažangos priemonės Nr. 09-003-02-02-10 „Didinti būsto prieinamumą socialiai pažeidžiamiems asmenims“ aprašo patvirtinimo
(2022-09-23 Nr. A1-621, TAR 2022-09-23, kodas 2022-19423, įsigalioja 2022-09-24)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-23 Nr. A1-623, TAR 2022-09-23, kodas 2022-19437, įsigalioja 2022-11-02)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Projekto, skirto šeimos kortelės partneriams įtraukti ir informacijai apie šeimos kortelę skleisti, atrankos konkurso organizavimo 2023 metais nuostatų patvirtinimo
(2022-09-26 Nr. A1-629, TAR 2022-09-26, kodas 2022-19514, įsigalioja 2022-09-27)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. rugpjūčio 26 d. įsakymo Nr. A1-777 „Dėl Politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų narių sugrįžimo į Lietuvą 2021–2023 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-26 Nr. A1-632, TAR 2022-09-26, kodas 2022-19515, įsigalioja 2022-09-27)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Skatinamosios finansinės priemonės „Tiesioginės paskolos nuo karo nukentėjusiems verslo subjektams“ schemos patvirtinimo
(2022-09-22 Nr. 4-1004, TAR 2022-09-22, kodas 2022-19315, įsigalioja 2022-09-23)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. 4-869 „Dėl 2021–2030 metų Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos valstybės skaitmeninimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-002-01-07-08 „Kurti technologinius sprendimus ir įrankius, leidžiančius saugiai ir patogiai naudotis paslaugomis“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-26 Nr. 4-1011, TAR 2022-09-26, kodas 2022-19512, įsigalioja 2022-09-27)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų teikimo elektros energijos kaupimo įrenginiams namų ūkiams (gaminantiems vartotojams) tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-09-21 Nr. D1-307, TAR 2022-09-21, kodas 2022-19207, įsigalioja 2022-09-22)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. balandžio 26 d. įsakymo Nr. D1-111 „Dėl Žemės gelmių registre neregistruotų gėlo požeminio vandens gavybos gręžinių įteisinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-21 Nr. D1-308, TAR 2022-09-21, kodas 2022-19209, įsigalioja 2022-09-22)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. gegužės 4 d. įsakymo Nr. V-694 „Dėl Savanoriškų veiklų Lietuvos švietimo įstaigose besimokantiems vaikams, atvykusiems į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, organizavimo ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-21 Nr. V-1489, TAR 2022-09-21, kodas 2022-19203, įsigalioja 2022-09-22)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2016 m. rugpjūčio 17 d. įsakymo Nr. V-700 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.1-CPVA-V-720 priemonės „Studijų aplinkos ir infrastruktūros koncentravimas, tobulinimas ir informacinių sistemų plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-27 Nr. V-1505, TAR 2022-09-27, kodas 2022-19549, įsigalioja 2022-09-28)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Religinių bendruomenių ar bendrijų mokyklų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto 2023 metais, sąrašo patvirtinimo
(2022-09-27 Nr. V-1517, TAR 2022-09-27, kodas 2022-19550, įsigalioja 2022-09-28)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro ir Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro ir socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. V-1090/A1-314 „Dėl Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-09-27 Nr. V-1530/A1-633, TAR 2022-09-27, kodas 2022-19552, įsigalioja 2022-09-28)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. V-697 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. V-889 „Dėl Medicininės reabilitacijos įstaigų (padalinių) veiklos specialiųjų reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2022-09-21 Nr. V-1471, TAR 2022-09-21, kodas 2022-19202, įsigalioja 2022-09-22)

Sveikatos apsaugos ministro, Aplinkos ministro įsakymas ir Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2005 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. V-787/D1-507/3-467„Dėl Europos Sąjungos triukšmo valdymo sektoriaus teisės aktų reikalavimų įgyvendinimo ataskaitų teikimo Europos Komisijai taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-21 Nr. V-1473/D1-309/3-444, TAR 2022-09-21, kodas 2022-19218, įsigalioja 2022-09-22)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarkant asmens duomenis sveikatos priežiūros įstaigos informacinėje sistemoje pavyzdinio tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-09-22 Nr. V-1477, TAR 2022-09-22, kodas 2022-19311, įsigalioja 2022-09-23)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 17 d. įsakymo Nr. V-1079 „Dėl Sveikatos priežiūros įstaigų informacinių sistemų susiejimo su e. sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūra reikalavimų ir techninių sąlygų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-23 Nr. V-1479, TAR 2022-09-23, kodas 2022-19438, įsigalioja 2022-09-24)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2020 m. gegužės 18 d. įsakymo Nr. 1R-137 „Dėl Politinių partijų, Europos politinių partijų ar Europos politinių fondų ir religinių bendruomenių ar bendrijų teisingumo ministro įsakymasi teikiamų dokumentų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-21 Nr. 1R-321, TAR 2022-09-21, kodas 2022-19201, įsigalioja 2022-09-22)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2011 m. vasario 22 d. įsakymo Nr. 1R-60 „Dėl Politinių partijų narių sąrašų informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-22 Nr. 1R-324, TAR 2022-09-22, kodas 2022-19321, įsigalioja 2022-09-23)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2019 m. vasario 6 d. įsakymo Nr. 1R-54 „Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymasi pavaldžių ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro valdymo sričiai priskirtų valstybės institucijų ir įstaigų didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų (išskyrus darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis ir gaunančius darbo užmokestį iš Europos Sąjungos struktūrinės, kitos Europos Sąjungos finansinės paramos ir tarptautinės finansinės paramos lėšų (išskyrus techninės paramos lėšas), pareigybių skaičiaus sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-26 Nr. 1R-328, TAR 2022-09-26, kodas 2022-19468, įsigalioja 2023-01-01)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2019 m. gruodžio 17 d. įsakymo Nr. 1R-336 „Dėl Didžiausią leistiną vidaus tarnybos sistemos pareigūnų pareigybių skaičių turinčių teisingumo ministro valdymo srities statutinių įstaigų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-26 Nr. 1R-329, TAR 2022-09-26, kodas 2022-19470, įsigalioja 2022-09-27)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2020 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. 1-415 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014– 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-VIPA-T-113 priemonę „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (II)“ pakeitimo
(2022-09-26 Nr. 1-280, TAR 2022-09-26, kodas 2022-19465, įsigalioja 2022-09-27)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2019 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. ĮV-459 „Dėl Įstatymų pagrindais sudarytų komisijų pirmininkų, jų pavaduotojų ir narių atlygio mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-26 Nr. ĮV-778, TAR 2022-09-26, kodas 2022-19506, įsigalioja 2022-09-27)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2008 m. lapkričio 13 d. įsakymo Nr. ĮV-561 „Dėl Profesionaliojo scenos meno premijų įsteigimo ir profesionaliojo scenos meno premijų skyrimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-27 Nr. ĮV-781, TAR 2022-09-27, kodas 2022-19541, įsigalioja 2022-09-28)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. balandžio 25 d. įsakymo Nr. 3D-258 „Dėl Pažintinės žuvininkystės programos ,,Išauginta Europos Sąjungoje“ dalyvių kūrybinių darbų vertinimo komisijos sudarymo ir dalyvių kūrybinių darbų konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo
(2022-09-21 Nr. 3D-565, TAR 2022-09-21, kodas 2022-19216, įsigalioja 2022-09-22)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2004 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. 3D-446 „Dėl Valstybinę žemėtvarkos planavimo dokumentų priežiūrą atliekančių specialistų kvalifikacinių reikalavimų ir atestavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-21 Nr. 3D-566, TAR 2022-09-21, kodas 2022-19219, įsigalioja 2022-09-22)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2022 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 3D-50 „Dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo ir viešosios paramos didžiausiųjų metinių lėšų, skirtų įsipareigojimams pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemones ir veiklos sritis 2022 metais, paskirstymo sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-22 Nr. 3D-568, TAR 2022-09-22, kodas 2022-19360, įsigalioja 2022-09-23)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2001 m. birželio 14 d. įsakymo Nr. 194 „Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-09-22 Nr. 3D-570, TAR 2022-09-22, kodas 2022-19362, įsigalioja 2022-09-23)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2020 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. 3D-137 „Dėl Teritorinio bendradarbiavimo projektų, teikiamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „LEADER“ veiklos sritį „VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“, įgyvendinimo nuo 2020 metų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-23 Nr. 3D-574, TAR 2022-09-23, kodas 2022-19407, įsigalioja 2022-09-24)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos pirmojo sąjungos prioriteto „Ekologiškai tausios, efektyvaus išteklių naudojimo, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas“ priemonės „Jūrų biologinės įvairovės išsaugojimas ir atkūrimas. pastangos pagerinti valdymą ar apsaugą, ar saugą, stacionarių arba kilnojamųjų įrenginių statymas, įrengimas ar modernizavimas, su „Natura 2000“ teritorijomis ir specialiomis saugomomis teritorijomis susijusių apsaugos ir valdymo planų rengimas, saugomų jūrų teritorijų, įskaitant „Natura 2000“ teritorijas, valdymas, atkūrimas ir stebėjimas, su aplinka susijęs informuotumas, dalyvavimas kituose veiksmuose, kuriais siekiama prižiūrėti ir praturtinti biologinę įvairovę ir ekosistemų funkcijas“ veiklos srities „Veiksmai, kuriais siekiama valdyti, išsaugoti ar praturtinti vandenų biologinę įvairovę“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo
(2022-09-23 Nr. 3D-575, TAR 2022-09-23, kodas 2022-19433, įsigalioja 2022-09-24)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Nenumatytų atvejų prioritetinių kenkėjų plitimo Lietuvos Respublikoje užkardymo plano patvirtinimo
(2022-09-23 Nr. 3D-576, TAR 2022-09-23, kodas 2022-19434, įsigalioja 2022-09-24)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą, bei Vidaus saugumo fondo 2021–2027 m. programų valdymo taisyklių patvirtinimo
(2022-09-22 Nr. 1V-610, TAR 2022-09-22, kodas 2022-19332, įsigalioja 2022-09-23)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl Krašto apsaugos ministro 2012 m. gegužės 28 d. įsakymo Nr. V-558 „Dėl Karo prievolininkų skyrimo į tarnybą aktyviajame kariuomenės personalo rezerve ir atleidimo iš jos, aktyviojo rezervo karių šaukimo į mokymus ir pratybas ar vykdyti tarnybos užduočių, pašauktų aktyviojo rezervo karių skyrimo į pareigas kariniame vienete ir atleidimo iš jų ir išmokų už tarnybos aktyviajame kariuomenės personalo rezerve dienas mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-21 Nr. V-760, TAR 2022-09-21, kodas 2022-19246, įsigalioja 2022-09-22)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2019 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. V-583 „Dėl Saugiojo valstybinio duomenų perdavimo tinklo veiklą užtikrinančių dokumentų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-23 Nr. V-770, TAR 2022-09-23, kodas 2022-19436, įsigalioja 2022-09-24)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2015 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. VA-49 „Dėl Standartinės apskaitos duomenų rinkmenos techninės specifikacijos ir techninių reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-21 Nr. VA-70, TAR 2022-09-21, kodas 2022-19223, įsigalioja 2022-09-22)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. sausio 14 d. įsakymo Nr. V-11 „Dėl formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-22 Nr. VA-71, TAR 2022-09-22, kodas 2022-19337, įsigalioja 2022-09-23)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2004 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 1B-1204 „Dėl Daiktinių įrodymų, konfiskuotų, į valstybės pajamas perduotų, pripažintų bešeimininkėmis prekių, neturinčių Sąjungos prekių muitinio statuso, realizavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-19 Nr. 1BE-689, TAR 2022-09-23, kodas 2022-19415, įsigalioja 2022-09-24)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2021 m. gegužės 7 d. įsakymo Nr. 1B-304 „Dėl Lietuvos Respublikos muitinės korupcijos prevencijos 2021–2023 metų programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-22 Nr. 1BE-707, TAR 2022-09-23, kodas 2022-19421, įsigalioja 2022-09-24)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. 1B-351 „Dėl Muitinės įstaigų klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-27 Nr. 1BE-714, TAR 2022-09-27, kodas 2022-19560, įsigalioja 2022-09-28)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Žinynų taikymo
(2022-09-27 Nr. 1BE-718, TAR 2022-09-27, kodas 2022-19561, įsigalioja 2022-09-28)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 4 d. įsakymo Nr. V-438 „Dėl Aukštą pridėtinę vertę kuriančių kvalifikacijų ir kompetencijų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-21 Nr. V-294, TAR 2022-09-21, kodas 2022-19210, įsigalioja 2022-09-22)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. V-113 „Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinių sistemų duomenų saugos nuostatų ir elektroninės informacijos saugos politiką įgyvendinančių dokumentų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-27 Nr. V-298, TAR 2022-09-27, kodas 2022-19565, įsigalioja 2022-09-28)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2020 m. lapkričio 10 d. nutarimo Nr. 03-166 „Dėl Finansų rinkos dalyvių veiklos funkcijų perdavimo kitiems asmenims taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-20 Nr. 03-132, TAR 2022-09-22, kodas 2022-19317, įsigalioja 2022-11-01)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2012 m. liepos 12 d. nutarimo Nr. 03-166 „Dėl Pensijų fondų valdymo įmonių darbuotojų atlyginimų politikos reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-20 Nr. 03-134, TAR 2022-09-22, kodas 2022-19318, įsigalioja 2022-09-23)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Europos bankininkystės institucijos priimtų Gairių dėl sėkmingo pertvarkymo galimybių didinimo, skirtų įstaigoms ir pertvarkymo institucijoms, taikymo
(2022-09-20 Nr. 03-135, TAR 2022-09-22, kodas 2022-19319, įsigalioja 2022-09-23)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2016 m. spalio 26 d. nutarimo Nr. 03-154 „Dėl Maksimalaus komisinio atlyginimo už pagrindinės mokėjimo sąskaitos paslaugą apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-20 Nr. 03-136, TAR 2022-09-22, kodas 2022-19320, įsigalioja 2022-09-23)

Aplinkos apsaugos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, etikos kodekso patvirtinimo
(2022-09-21 Nr. AD1-216, TAR 2022-09-21, kodas 2022-19238, įsigalioja 2022-09-22)

Techninės pagalbos neįgaliesiems centro direktoriaus įsakymas
Dėl Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2021 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. G1-34 „Dėl Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis poreikio planavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-21 Nr. G1-51, TAR 2022-09-21, kodas 2022-19224, įsigalioja 2022-09-22)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2013 m. gruodžio 27 d. nutarimo Nr. O3-759 „Dėl Vidutinės biokuro kainos nustatymo tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-22 Nr. O3E-1288, TAR 2022-09-22, kodas 2022-19344, įsigalioja 2022-10-01)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. birželio 27 d. nutarimo Nr. O3E-225 „Dėl Vartotojų skundų nagrinėjimo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-22 Nr. O3E-1289, TAR 2022-09-22, kodas 2022-19345, įsigalioja 2022-09-22)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2011 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. 2B-340 „Dėl Ūkio subjektų, susijusių su kelių transportu, stebėsenos ir informavimo valstybės informacinės sistemos „Vektra“ nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-27 Nr. 2BE-233, TAR 2022-09-27, kodas 2022-19554, įsigalioja 2022-09-28)

Ryšių reguliavimo tarnybos tarybos nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos darbo reglamento patvirtinimo
(2022-09-20 Nr. TN-35, TAR 2022-09-21, kodas 2022-19244, įsigalioja 2022-09-22)

Lošimų priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2019 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. DIE-228 „Dėl Ketinimo eksploatuoti žaidimo automatus deklaracijoje pateiktos informacijos patikrinimo ir žaidimo automatų dokumentų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-23 Nr. DIE-595, TAR 2022-09-23, kodas 2022-19432, įsigalioja 2022-09-24)

Kultūros paveldo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2015 m. gegužės 22 d. įsakymo Nr. Į-120 „Dėl Kultūros paveldo objekto individualaus apsaugos reglamento formos pildymo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-05-19 Nr. Į-142, TAR 2022-09-26, kodas 2022-19474, įsigalioja 2022-09-27)

Jaunimo reikalų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl  Užsienio Lietuvių jaunimo organizacijų veiklos projektų finansavimo 2023 metais konkurso nuostatų patvirtinimo
(2022-09-23 Nr. 2V-272 (1.4), TAR 2022-09-26, kodas 2022-19504, įsigalioja 2022-09-27)

Etninės kultūros globos tarybos nutarimas
Dėl patikslinto Lietuvos etnografinių regionų žemėlapio patvirtinimo
(2022-01-25 Nr. TN-3, TAR 2022-09-21, kodas 2022-19212, įsigalioja 2022-09-22)

Tautinių mažumų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2019 m. lapkričio 25 d. įsakymo Nr. ĮV-45 „Dėl Tautinių mažumų kultūros ir integracijos centrų veiklos projektų dalinio finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-22 Nr. ĮV-44, TAR 2022-09-23, kodas 2022-19398, įsigalioja 2022-09-24)

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2011 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. T1-68 „Dėl Pirmos kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) didelio ir labai didelio kiekio nustatymo rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-23 Nr. T1-107, TAR 2022-09-26, kodas 2022-19469, įsigalioja 2022-10-03)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Pajamų ir gyvenimo sąlygų statistinio tyrimo namų ūkio anketos PGS-01 (metinės) ir Pajamų ir gyvenimo sąlygų statistinio tyrimo asmens anketos PGS-02 (metinės) statistinių formuliarų patvirtinimo
(2022-09-26 Nr. DĮ-212, TAR 2022-09-26, kodas 2022-19510, įsigalioja 2023-01-01)


<< Atgal