Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 39

2022 m. spalio 5 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2022 m. rugsėjo 28 d. – spalio 4 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 34-1 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-09-22 Nr. XIV-1425, TAR 2022-09-28, kodas 2022-19594, įsigalioja 2022-09-29)

Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 papildymo 125-3, 125-4 straipsniais ir 125-3, 125-4 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymas
(2022-09-27 Nr. XIV-1427, TAR 2022-09-29, kodas 2022-19804, įsigalioja 2022-09-30)

Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo Nr. IX-1675 21 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-09-27 Nr. XIV-1428, TAR 2022-09-29, kodas 2022-19806, įsigalioja 2022-09-30)

Lietuvos Respublikos politinių organizacijų įstatymo Nr. XIV-1415 38 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-09-27 Nr. XIV-1429, TAR 2022-09-29, kodas 2022-19809, įsigalioja 2022-09-30)

Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1 straipsnio pakeitimo, Įstatymo papildymo 19-4 straipsniu ir 19-4 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-09-29 Nr. XIV-1433, TAR 2022-10-04, kodas 2022-20225, įsigalioja 2022-10-05)

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.978 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-09-29 Nr. XIV-1435, TAR 2022-10-04, kodas 2022-20226, įsigalioja 2022-11-01)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 9 d. nutarimo Nr.851 „Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-28 Nr. 968, TAR 2022-09-29, kodas 2022-19716, įsigalioja 2022-09-30)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimo Nr. 1407 „Dėl Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-28 Nr. 969, TAR 2022-09-29, kodas 2022-19717, įsigalioja 2022-09-30)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 534 „Dėl Kremavimo veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-28 Nr. 971, TAR 2022-09-29, kodas 2022-19722, įsigalioja 2022-11-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų lituanistinio švietimo įstaigoms užsienyje lituanistinio švietimo programoms vykdyti, apskaičiavimo, skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-09-28 Nr. 972, TAR 2022-09-29, kodas 2022-19733, įsigalioja 2023-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-28 Nr. 973, TAR 2022-09-29, kodas 2022-19732, įsigalioja 2022-11-01)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2018 m. lapkričio 12 d. įsakymo Nr. 1K-389 „Dėl 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų įgyvendinimo Lietuvoje“ pakeitimo
(2022-10-03 Nr. 1K-327, TAR 2022-10-03, kodas 2022-20041, įsigalioja 2022-10-04)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinės sutelkties plėtros programos pažangos priemonės Nr. 09-003-02-02-05 „Plėtoti laiku atliekamo efektyvaus darbo su jaunimu sistemą“ aprašo patvirtinimo
(2022-09-29 Nr. A1-647, TAR 2022-09-29, kodas 2022-19696, įsigalioja 2022-09-30)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos socialinės sutelkties plėtros programos pažangos priemonės Nr. 09-003-02-02-08 „Plėtoti efektyvios prevencijos ir pagalbos smurto artimoje aplinkoje sistemą, stiprinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą“ aprašo patvirtinimo
(2022-09-29 Nr. A1-648, TAR 2022-09-29, kodas 2022-19707, įsigalioja 2022-09-30)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. A1-35 „Dėl dokumentų, nustatytų Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme, formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-30 Nr. A1-651, TAR 2022-09-30, kodas 2022-19996, įsigalioja 2022-10-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Informacijos, kurią policijos pareigūnai turėtų pateikti smurto artimoje aplinkoje pavojų patiriantiems asmenims ar smurtą patyrusiems asmenims ir smurto artimoje aplinkoje pavojų keliantiems asmenims, gavimo iš institucijų bei įstaigų ir šios informacijos skelbimo Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje tvarkos aprašo bei Savivaldybės teritorijoje veikiančių (jei jų nėra, artimiausių savivaldybių teritorijose veikiančių) įstaigų ir organizacijų, teikiančių socialines paslaugas smurto artimoje aplinkoje pavojų patiriantiems asmenims ar smurtą patyrusiems asmenims ir smurto artimoje aplinkoje pavojų keliantiems asmenims ir organizuojančių smurtinio elgesio keitimo programų (mokymų) įgyvendinimą, sąrašo rekomendacinės formos patvirtinimo
(2022-09-30 Nr. A1-653, TAR 2022-09-30, kodas 2022-19997, įsigalioja 2023-07-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos šeimos politikos stiprinimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 09-004-02-05-07 „Stiprinti vaikų ir jaunimo lytiškumo ugdymą“ aprašo patvirtinimo
(2022-09-30 Nr. A1-655, TAR 2022-09-30, kodas 2022-19999, įsigalioja 2022-10-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. sausio 24 d. įsakymo Nr. A1-52 „Dėl Vaiko gerovės 2022–2023 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-03 Nr. A1-662, TAR 2022-10-03, kodas 2022-20093, įsigalioja 2022-10-04)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2021 m. rugsėjo 2 d. įsakymo Nr. 4-970 „Dėl Finansinės priemonės „Startuok“, finansuojamos Europos regioninės plėtros fondo lėšomis, schemos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-03 Nr. 4-1020, TAR 2022-10-03, kodas 2022-20089, įsigalioja 2022-10-04)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. 4-861 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-04-02 „Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-04 Nr. 4-1023, TAR 2022-10-04, kodas 2022-20124, įsigalioja 2022-10-05)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. rugpjūčio 20 d. įsakymo Nr. D1-474 „Dėl 2022 metų pagrindinių ir tarpinių miško kirtimų normos valstybinių miškų valdytojams patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-30 Nr. D1-317, TAR 2022-09-30, kodas 2022-19992, įsigalioja 2022-10-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. liepos 25 d. įsakymo Nr. D1-239 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 02-001-06-04-01 „Skatinti pastatų renovaciją“ įgyvendinimo“ pakeitimo
(2022-10-04 Nr. D1-319, TAR 2022-10-04, kodas 2022-20121, įsigalioja 2022-10-05)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. D1-267 „Dėl Verslinės žvejybos vidaus vandenyse, įskaitant bendrąja daline nuosavybės teise priklausančius valstybei ir ūkio subjektams vandens telkinius, išskyrus privačius vidaus vandenų telkinius ir akvakultūros tvenkinius, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-04 Nr. D1-320, TAR 2022-10-04, kodas 2022-20122, įsigalioja 2022-10-05)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. D1-631 „Dėl duomenų ir informacijos teikimo pagal 2006 m. sausio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 166/2006 dėl Europos išleidžiamų ir perduodamų teršalų registro sukūrimo ir iš dalies keičiantį Tarybos direktyvas 91/689/EEB ir 96/61/EB“ pakeitimo
(2022-10-04 Nr. D1-321, TAR 2022-10-04, kodas 2022-20203, įsigalioja 2022-10-05)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. birželio 3 d. įsakymo Nr. V-918 „Dėl 2022 m. priimamų į aukštąsias mokyklas pirmosios pakopos pedagogikos studijų studentų ir pedagoginių gretutinių studijų studentų, kuriems gali būti skiriama prioritetinė parama, skaičiaus pagal prioritetines specializacijas ir aukštąsias mokyklas patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-29 Nr. V-1531, TAR 2022-09-29, kodas 2022-19734, įsigalioja 2022-09-30)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Galutinio valstybės finansuojamų trumposios pakopos, pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietų, į kurias 2022 metais priimti studentai, skaičiaus ir jų pasiskirstymo pagal aukštąsias mokyklas ir studijų krypčių grupes patvirtinimo
(2022-09-29 Nr. V-1532, TAR 2022-09-29, kodas 2022-19735, įsigalioja 2022-09-30)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Bendrųjų iš valstybės biudžeto finansuojamų lituanistinio švietimo programų kriterijų aprašo patvirtinimo
(2022-09-29 Nr. V-1537, TAR 2022-09-29, kodas 2022-19736, įsigalioja 2022-09-30)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. V-688 „Dėl 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-30 Nr. V-1540, TAR 2022-09-30, kodas 2022-19986, įsigalioja 2022-10-01)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. rugpjūčio 24 d. įsakymo Nr. V-1269 „Dėl Priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-30 Nr. V-1541, TAR 2022-09-30, kodas 2022-19987, įsigalioja 2022-10-01)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Regioninės pažangos priemonės Nr. 12-003-03-01-23 (Re) „Padidinti ugdymo prieinamumą atskirtį patiriantiems vaikams“ finansavimo gairių patvirtinimo
(2022-09-30 Nr. V-1542, TAR 2022-09-30, kodas 2022-19988, įsigalioja 2022-10-01)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl turizmo ir poilsio studijų krypties aprašo patvirtinimo
(2022-09-30 Nr. V-1547, TAR 2022-09-30, kodas 2022-19994, įsigalioja 2022-10-01)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. V-54 „Dėl Ugdymo, maitinimo ir pavėžėjimo lėšų socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui užtikrinti 2022 metais paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-03 Nr. V-1567, TAR 2022-10-03, kodas 2022-20045, įsigalioja 2022-10-04)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Aukšto meistriškumo studentų sporto programos finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo
(2022-10-03 Nr. V-1569, TAR 2022-10-03, kodas 2022-20046, įsigalioja 2022-10-04)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-26 Nr. V-1482, TAR 2022-09-28, kodas 2022-19581, įsigalioja 2022-09-29)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 529 „Dėl Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašo (C sąrašo) patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-26 Nr. V-1483, TAR 2022-09-28, kodas 2022-19582, įsigalioja 2022-09-29)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. V-698 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis kompensuojamų ortopedijos techninių priemonių ir medicinos priemonių bei jų bazinių kainų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-27 Nr. V-1485, TAR 2022-09-28, kodas 2022-19583, įsigalioja 2022-09-29)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. V-234 „Dėl Ortopedijos techninių priemonių ir medicinos priemonių kompensavimo privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-27 Nr. V-1486, TAR 2022-09-28, kodas 2022-19584, įsigalioja 2022-09-29)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 16 d. įsakymo Nr. V-39 ,,Dėl Skubios konsultacinės sveikatos priežiūros pagalbos organizavimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-27 Nr. V-1487, TAR 2022-09-28, kodas 2022-19585, įsigalioja 2022-09-29)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. V-468 ,,Dėl Būtinųjų priešnuodžių rinkinio asmens sveikatos priežiūros įstaigose įsigijimo ir priešnuodžių vartojimo tvarkos aprašo ir Priešnuodžių, vartojamų apsinuodijusiems pacientams gydyti asmens sveikatos priežiūros įstaigose, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-28 Nr. V-1491, TAR 2022-09-28, kodas 2022-19600, įsigalioja 2023-03-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. gegužės 4 d. įsakymo Nr. V-393 „Dėl Palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugos teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-29 Nr. V-1495, TAR 2022-09-29, kodas 2022-19725, įsigalioja 2022-10-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. lapkričio 9 d. įsakymo Nr. 658 „Dėl Alergologijos antrinio ir tretinio lygio paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų“ pakeitimo
(2022-09-29 Nr. V-1499, TAR 2022-09-29, kodas 2022-19852, įsigalioja 2023-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. 112 „Dėl Receptų rašymo ir vaistinių preparatų, medicinos priemonių (medicinos prietaisų) ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) vaistinėse gyventojams ir popierinių receptų saugojimo, išdavus (pardavus) vaistinius preparatus, medicinos priemones (medicinos prietaisus) ir kompensuojamąsias medicinos pagalbos priemones vaistinėje, taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-30 Nr. V-1504, TAR 2022-09-30, kodas 2022-19959, įsigalioja 2022-10-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 6 d. įsakymo Nr. V-653 „Dėl Pakaitinio gydymo skyrimo ir taikymo priklausomybei nuo opioidų gydyti ir Pakaitinių opioidinių vaistinių preparatų išrašymo, išdavimo, laikymo ir apskaitos asmens sveikatos priežiūros įstaigose tvarkos aprašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-30 Nr. V-1505, TAR 2022-09-30, kodas 2022-19985, įsigalioja 2022-10-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. 204 „Dėl Priklausomybės ligų gydymo ir reabilitacijos standartų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-30 Nr. V-1506, TAR 2022-09-30, kodas 2022-19984, įsigalioja 2022-10-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. liepos 26 d. įsakymo Nr. V-859 „Dėl Pagalbos savižudybės grėsmę patiriantiems, savižudybės krizę išgyvenantiems ir savižudybės krizę išgyvenusiems asmenims teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-30 Nr. V-1507, TAR 2022-09-30, kodas 2022-19960, įsigalioja 2022-10-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. liepos 25 d. įsakymo Nr. 409 „Dėl narkotinių ir psichotropinių vaistų bei vaistinių medžiagų importo ir eksporto kontrolės užtikrinimo“ pakeitimo
(2022-09-30 Nr. V-1508, TAR 2022-09-30, kodas 2022-19983, įsigalioja 2022-10-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. V-14 „Dėl Stacionarinių paliatyviosios pagalbos paslaugų suaugusiesiems ir vaikams teikimo ir apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis reikalavimų aprašo ir Ambulatorinių paliatyviosios pagalbos paslaugų suaugusiesiems ir vaikams teikimo ir apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-30 Nr. V-1510, TAR 2022-10-03, kodas 2022-20016, įsigalioja 2022-10-04)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. V-185 „Dėl Sveikatos priežiūros ar farmacijos specialisto pranešimo apie įtariamą nepageidaujamą reakciją pateikimo tvarkos aprašo, Sveikatos priežiūros ar farmacijos specialisto pranešimo apie įtariamą nepageidaujamą reakciją formos ir Paciento pranešimo apie įtariamą nepageidaujamą reakciją formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-03 Nr. V-1517, TAR 2022-10-03, kodas 2022-20098, įsigalioja 2022-10-04)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. V-1434 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto išlaidų kompensuojamiesiems vaistams stebėsenos kriterijų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-03 Nr. V-1518, TAR 2022-10-03, kodas 2022-20099, įsigalioja 2022-11-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-03 Nr. V-1519, TAR 2022-10-03, kodas 2022-20100, įsigalioja 2022-10-04)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. birželio 1 d. įsakymo Nr. V-1034 „Dėl Kineziterapijos paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-04 Nr. V-1524, TAR 2022-10-04, kodas 2022-20245, įsigalioja 2022-10-05)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. V-2997 „Dėl Gyventojų skiepijimo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-04 Nr. V-1525, TAR 2022-10-04, kodas 2022-20246, įsigalioja 2022-10-05)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Nacionalinių taisyklių rengimo ir tvirtinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-10-04 Nr. 3-461, TAR 2022-10-04, kodas 2022-20172, įsigalioja 2022-10-05)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos tarptautinių sankcijų įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-10-04 Nr. 3-465, TAR 2022-10-04, kodas 2022-20223, įsigalioja 2022-10-05)

Susisiekimo ministro ir Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. D1-11/3-3 „Dėl kelių techninio reglamento KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-28 Nr. D1-315/3-455, TAR 2022-09-28, kodas 2022-19606, įsigalioja 2022-09-29)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2014 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. ĮV-378 „Dėl Balio Buračo fotografijos meno premijos skyrimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-27 Nr. ĮV-782, TAR 2022-09-28, kodas 2022-19579, įsigalioja 2022-09-29)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2011 m. rugpjūčio 16 d. įsakymo Nr. ĮV-538 „Dėl Paveldo tvarkybos reglamento ptr 2.13.01:2022 „Archeologinio kultūros paveldo tvarkyba“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-28 Nr. ĮV-783, TAR 2022-09-28, kodas 2022-19580, įsigalioja 2022-09-29)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2017 m. lapkričio 16 d. įsakymo Nr. 3D-733 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos „Pasitikėjimo linijos“ tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-28 Nr. 3D-579, TAR 2022-09-28, kodas 2022-19587, įsigalioja 2022-09-29)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2016 m. spalio 14 d. įsakymo Nr. 3D-592 „Dėl Kailinės žvėrininkystės ir triušininkystės ūkių technologinio projektavimo taisyklių ŽŪ TPT 13:2016 patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-28 Nr. 3D-580, TAR 2022-09-28, kodas 2022-19588, įsigalioja 2023-01-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. sausio 23 d. įsakymo Nr. 3D-39 „Dėl Duomenų apie bulves, daržoves, pievagrybius, vaisius ir uogas teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-28 Nr. 3D-581, TAR 2022-09-28, kodas 2022-19589, įsigalioja 2022-09-29)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 1 d. įsakymo Nr. 3D-245 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-29 Nr. 3D-586, TAR 2022-09-29, kodas 2022-19684, įsigalioja 2022-09-30)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2022 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 3D-367 „Dėl Energiškai efektyvių ir klimatui palankių investicijų skatinant taikyti tiesioginę sėją žemės ūkio gamyboje priemonės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-29 Nr. 3D-587, TAR 2022-09-29, kodas 2022-19706, įsigalioja 2022-09-30)

Užsienio reikalų ministro įsakymas
Dėl užsienio reikalų ministro 2018 m. spalio 5 d. įsakymo Nr. V-263 „Dėl Konsulinių funkcijų atlikimo organizavimo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-04 Nr. V-322, TAR 2022-10-04, kodas 2022-20222, įsigalioja 2022-10-05)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. rugsėjo 13 d. įsakymo Nr. 1V-630 „Dėl Valstybės įmonės „Regitra“ įstatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-29 Nr. 1V-614, TAR 2022-09-29, kodas 2022-19780, įsigalioja 2022-09-30)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2022 m. vasario 15 d. įsakymo Nr. 1V-111 „Dėl Vieningos ekstremaliųjų situacijų valdymo informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-03 Nr. 1V-623, TAR 2022-10-03, kodas 2022-20052, įsigalioja 2022-10-04)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 369 „Dėl su pridėtinės vertės mokesčio grąžinimu susijusių formų ir jų užpildymo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-09-28 Nr. VA-72, TAR 2022-09-28, kodas 2022-19599, įsigalioja 2022-10-01)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2006 m. birželio 9 d. įsakymo Nr. VA-55 „Dėl Žemės mokesčio administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-30 Nr. VA-73, TAR 2022-09-30, kodas 2022-19942, įsigalioja 2022-10-01)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. V-45 „Dėl Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams (ir) arba politinėms partijoms FR0512 formos užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-04 Nr. VA-74, TAR 2022-10-04, kodas 2022-20162, įsigalioja 2023-01-01)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. VA-146 „Dėl Ūkio subjekto (tiekėjo) pranešimo apie pridėtinės vertės mokesčio dengimą iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto formos, jos pildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-04 Nr. VA-75, TAR 2022-10-04, kodas 2022-20199, įsigalioja 2022-10-05)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2022 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. V-197 „Dėl Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-29 Nr. V-305, TAR 2022-09-29, kodas 2022-19802, įsigalioja 2022-09-30)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 3 d. įsakymo Nr. V-475 „Dėl Trišalės profesinės reabilitacijos paslaugų sutarties formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-03 Nr. V-308, TAR 2022-10-03, kodas 2022-20048, įsigalioja 2022-10-04)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2022 m. liepos 25 d. įsakymo Nr. V-223 „Dėl Atvykimo išmokos iš užsienio pritrauktiems darbuotojams skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo ir Išmokos darbdaviui, pritraukusiam darbuotoją iš užsienio, skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-04 Nr. V-309, TAR 2022-10-04, kodas 2022-20218, įsigalioja 2022-10-05)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl valstybės įmonės Registrų centro generalinio direktoriaus 2020 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr. VE-293 (1.3 E) „Dėl Juridinių asmenų registro tvarkytojui teikiamų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-30 Nr. VE-713 (1.3 E), TAR 2022-09-30, kodas 2022-19989, įsigalioja 2022-10-01)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2017 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. 03-92 „Dėl Europos Sąjungos valstybių narių taikomų makroprudencinės politikos priemonių pripažinimo bei abipusio taikymo ir Lietuvos banko taikomų makroprudencinės politikos priemonių tarptautinio poveikio vertinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-20 Nr. 03-133, TAR 2022-09-28, kodas 2022-19591, įsigalioja 2022-09-29)

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2019 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. 1-128 „Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-28 Nr. 1-198, TAR 2022-09-28, kodas 2022-19649, įsigalioja 2022-10-03)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2015 m. spalio 19 d. įsakymo Nr. 1K-291 „Dėl Dokumentų, patvirtinančių asmens teisę gauti išmokas natūra gyvenamojoje Europos Sąjungos šalyje, tvarkymo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-03 Nr. 1K-288, TAR 2022-10-03, kodas 2022-20038, įsigalioja 2022-10-04)

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2012 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. 1V-53 „Dėl Statybos ir ūkio subjektų veiklos patikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-28 Nr. 1V-149, TAR 2022-09-29, kodas 2022-19693, įsigalioja 2022-10-04)

VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Išvados dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės projekto tikslingumo ir partnerytsės socialinės – ekonominės naudos formos patvirtinimo ir viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2017 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 2017/8-309 ,,Dėl Viešojo ir privataus sektorių partnerystės projekto duomenų ir išvados formos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-09-30 Nr. 2022/8-389, TAR 2022-09-30, kodas 2022-19916, įsigalioja 2022-10-01)

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktoriaus 2014 m. spalio 22 d. įsakymo Nr. 2V-140 „Dėl dalyvavimo ir finansavimo „Eurostars 2“ jungtinėje programoje sąlygų aprašo ir finansinės paraiškos formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-30 Nr. 2V-170, TAR 2022-09-30, kodas 2022-19894, įsigalioja 2022-10-01)

Lietuvos kultūros tarybos nutarimas
Dėl Ekspertų darbo grupių sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-09-29 Nr. 4LKT-21(1.3E), TAR 2022-09-29, kodas 2022-19808, įsigalioja 2022-09-30)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2018 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. B1-138 „Dėl Pranešimo apie gyvūnų užkrečiamosios ligos protrūkį formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-23 Nr. B1-662, TAR 2022-10-03, kodas 2022-20075, įsigalioja 2022-10-04)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2020 m. liepos 28 d. įsakymo Nr. B1-539 „Dėl Veisimo programų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-26 Nr. B1-672, TAR 2022-09-29, kodas 2022-19686, įsigalioja 2022-09-30)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2012 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. B1-216 „Dėl Lietuvos Respublikos Alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-27 Nr. B1-681, TAR 2022-09-29, kodas 2022-19687, įsigalioja 2022-09-30)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. sausio 16 d. įsakymo Nr. B1-24 „Dėl Pranešimo (notifikavimo) apie Lietuvos Respublikos rinkai tiekiamus kūdikiams ir mažiems vaikams skirtus maisto produktus ir specialios medicininės paskirties maisto produktus teikimo ir vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-03 Nr. B1-699, TAR 2022-10-03, kodas 2022-20079, įsigalioja 2022-10-27)

Lošimų priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2020 m.  sausio 31 d. įsakymo Nr. DIE-80  „Dėl Įspėjamųjų užrašų pateikimo loterijos bilietų platinimo vietose, interneto svetainėse ir telefono ryšiu tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-28 Nr. DIE-608, TAR 2022-09-28, kodas 2022-19593, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos radijo ir televizijos komisijos sprendimas
Dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2019 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. KS-14 „Dėl Teisių turėtojų prašymų taikyti privalomus nurodymus interneto prieigos paslaugų teikėjams nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-28 Nr. KS-102, TAR 2022-09-28, kodas 2022-19622, įsigalioja 2022-09-29)

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimas
Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo 1996 m. gegužės 2 d. nutarimo Nr. 54 „Dėl valstybių sostinių pavadinimų“ pakeitimo
(2022-09-29 Nr. N-6 (195), TAR 2022-10-03, kodas 2022-20047, įsigalioja 2022-10-04)

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimas
Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2003 m. gegužės 29 d. nutarimo Nr. 1(86) „Dėl Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių kalbos taisyklingumo vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-29 Nr. N-7 (196), TAR 2022-09-30, kodas 2022-19991, įsigalioja 2022-10-01)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl LIGRID AB perdavimo paslaugos kainos viršutinės ribos 2023 metams koregavimo
(2022-09-30 Nr. O3E-1330, TAR 2022-09-30, kodas 2022-19910, įsigalioja 2022-10-01)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl naudojimosi jungiamųjų linijų paslaugomis kainos 2023 metams nustatymo
(2022-09-30 Nr. O3E-1331, TAR 2022-09-30, kodas 2022-19911, įsigalioja 2023-01-01)

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus įsakymas
Dėl Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. birželio 11 d. įsakymo Nr. V1-107 „Dėl Viešojo administravimo sektoriaus profesinio standarto patvirtinimo“, pakeitimo
(2022-09-30 Nr. V1-338, TAR 2022-09-30, kodas 2022-19938, įsigalioja 2023-01-01)

Valstybinio studijų fondo direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio studijų fondo direktoriaus 2021 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. V1-94 „Dėl Paramos, skiriamos įgyvendinant Europos Komisijos Europos kaimynystės politikos ir plėtros derybų generalinio direktorato, Europos Komisijos Tarptautinės partnerystės generalinio direktorato finansuojamos specialiosios programos „Eu4Belarus: solidarumas su Baltarusijos žmonėmis“ (angl. EU4Belarus: Solidarity with People of Belarus) priemonės „Parama pažangiam mokymuisi ir mokymui EU4Belarus-SALT“ (angl. Support for Advanced Learning and Training – EU4Belarus-SALT) veiksmą, skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-03 Nr. V1-98, TAR 2022-10-03, kodas 2022-20102, įsigalioja 2022-10-03)

VĮ „Oro navigacija“ direktoriaus įsakymas
Dėl valstybės įmonės „Oro navigacija“ generalinio direktoriaus 2022 m. rugpjūčio 26 d. įsakymo Nr. V-185 „Dėl Karšto oro balionų skrydžių Lietuvos Respublikos aerodromų skrydžių valdymo zonose vykdymo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-09-30 Nr. V-203, TAR 2022-09-30, kodas 2022-19928, įsigalioja 2022-10-01)

Neįgaliųjų reikalų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. V-69 „Dėl Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektų finansavimo 2023 metais konkurso nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-30 Nr. V-75, TAR 2022-09-30, kodas 2022-19995, įsigalioja 2022-10-01)

Lietuvos kultūros tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Lietuvos kultūros tarybos korupcijos prevencijos dovanų politikos srityje užtikrinimo
(2022-09-30 Nr. VĮ-33(1.1E), TAR 2022-09-30, kodas 2022-19926, įsigalioja 2022-10-01)

VšĮ Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus 2020 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 2-109 „Dėl Aviacijos saugumo darbuotojų atestavimo, Aviacijos saugumo instruktorių vykdomų egzaminų tvarkos ir Aviacijos saugumo instruktorių rengiamos mokymo medžiagos reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-04 Nr. 2-133, TAR 2022-10-04, kodas 2022-20221, įsigalioja 2022-10-05)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 6 d. įsakymo Nr. 2BE-231 „Dėl Jūrininkų kompetencijos įvertinimo egzaminų vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-03 Nr. 2BE-238, TAR 2022-10-03, kodas 2022-20072, įsigalioja 2022-10-04)

Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2018 m. gegužės 21 d. įsakymo Nr. 2-86 „Dėl Asmenų, kurie kreipiasi į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą, pranešimų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-29 Nr. 2-211, TAR 2022-09-29, kodas 2022-19692, įsigalioja 2022-09-30)

Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2021 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 2-246 „Dėl Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir jo atlikimo tvarkos rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-30 Nr. 2-214, TAR 2022-09-30, kodas 2022-19912, įsigalioja 2022-10-01)

Generalinio prokuroro
Dėl baudžiamojo proceso dokumento formos patvirtinimo
(2022-09-27 Nr. I-281, TAR 2022-09-28, kodas 2022-19592, įsigalioja 2022-10-01)

Generalinio prokuroro
Dėl Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2004 m. vasario 25 d. įsakymo Nr. I-40 „Dėl Rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-28 Nr. I-282, TAR 2022-09-28, kodas 2022-19590, įsigalioja 2022-09-29)

Generalinio prokuroro
Dėl baudžiamojo proceso dokumento formos patvirtinimo
(2022-09-30 Nr. I-284, TAR 2022-09-30, kodas 2022-19878, įsigalioja 2022-10-01)

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus įsakymas
Dėl narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2020 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. T1-141 „Dėl Į oficialų sąrašą neįtrauktų medžiagų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-28 Nr. T1-111, TAR 2022-09-28, kodas 2022-19607, įsigalioja 2022-10-03)


<< Atgal