Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 43

2022 m. lapkričio 2 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2022 m. spalio 26 d. – lapkričio 1 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. vasario 9 d. nutarimo Nr. 98 „Dėl 2022 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas“ pakeitimo
(2022-10-26 Nr. 1054, TAR 2022-10-26, kodas 2022-21617, įsigalioja 2022-10-27)

Vyriausybės nutarimas
Dėl lėšų skyrimo
(2022-10-26 Nr. 1055, TAR 2022-10-26, kodas 2022-21616, įsigalioja 2022-10-27)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. rugsėjo 19 d. nutarimo Nr. 1114 „Dėl Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastro steigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-26 Nr. 1057, TAR 2022-10-27, kodas 2022-21744, įsigalioja 2022-10-28)

Vyriausybės nutarimas
Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios
(2022-10-26 Nr. 1061, TAR 2022-10-27, kodas 2022-21747, įsigalioja 2022-10-28)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Paramos, skirtos elektros energijos nebuitinių vartotojų išlaidoms už suvartotą elektros energiją sumažinti, skyrimo ir administravimo tvarkos
(2022-10-26 Nr. 1062, TAR 2022-10-27, kodas 2022-21748, įsigalioja 2022-10-28)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimo Nr. 149 „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2022-10-26 Nr. 1064, TAR 2022-10-27, kodas 2022-21753, įsigalioja 2022-10-28)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 5 d. nutarimo Nr. 208 „Dėl Viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų užimamos valstybinės žemės perdavimo valdyti, naudoti ir ja disponuoti turto patikėjimo teise viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojui tvarkos aprašo patvirtinimo ir Lietuvos valstybei nuosavybės teise priklausančių geležinkelių paslaugų įrenginių užimamos valstybinės žemės perdavimo viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojui valdyti, naudoti ir ja disponuoti turto patikėjimo teise“ pakeitimo
(2022-10-26 Nr. 1067, TAR 2022-10-27, kodas 2022-21757, įsigalioja 2023-01-02)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. balandžio 25 d. nutarimo Nr. 435 „Dėl Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro steigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo“ pakeitimo
(2022-10-26 Nr. 1068, TAR 2022-10-27, kodas 2022-21759, įsigalioja 2022-10-28)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 10 d. nutarimo Nr. 978 „Dėl Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-26 Nr. 1073, TAR 2022-10-28, kodas 2022-21871, įsigalioja 2023-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Pietų Afrikos Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl vizų režimo panaikinimo diplomatinių ir tarnybinių pasų turėtojams patvirtinimo
(2022-10-26 Nr. 1078, TAR 2022-10-28, kodas 2022-21936, įsigalioja 2022-10-29)

Vyriausybės nutarimas
Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos veterinarinių vaistų įstatymo 20 straipsnio 1 dalį
(2022-10-26 Nr. 1081, TAR 2022-10-28, kodas 2022-21942, įsigalioja 2022-10-29)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 15 d. nutarimo Nr. 1120 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-26 Nr. 1082, TAR 2022-10-28, kodas 2022-21943, įsigalioja 2022-10-29)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 22 d. nutarimo Nr. 1138 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-26 Nr. 1083, TAR 2022-10-28, kodas 2022-21945, įsigalioja 2023-01-04)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Priemonės „Subsidijos įmonėms, veikiančioms itin paveiktuose sektoriuose, siekiant sušvelninti energijos kainų padidėjimo padarinius“ lėšų skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-10-28 Nr. 1084, TAR 2022-10-28, kodas 2022-21946, įsigalioja 2022-11-10)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos respublikos vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimo Nr. 1510 „dėl įgaliojimų suteikimo“ pakeitimo
(2022-10-26 Nr. 1085, TAR 2022-10-28, kodas 2022-21972, įsigalioja 2022-10-29)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl atlygio uždarosios akcinės bendrovės Žemės ūkio paskolų garantijų fondo stebėtojų tarybos nariams nustatymo
(2022-10-28 Nr. 1K-358, TAR 2022-10-28, kodas 2022-21959, įsigalioja 2022-10-29)

Finansų ministro įsakymas
Dėl atlygio uždarosios akcinės bendrovės „Valstybės investicinis kapitalas“ valdybos nariams nustatymo
(2022-10-28 Nr. 1K-359, TAR 2022-10-28, kodas 2022-21960, įsigalioja 2022-10-29)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. rugsėjo 14 d. įsakymo Nr. A1-656 „Dėl Socialinės paramos veiksmingumo stebėsenos Lietuvos Respublikos savivaldybėse metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-26 Nr. A1-712, TAR 2022-10-26, kodas 2022-21596, įsigalioja 2022-10-27)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-10-28 Nr. A1-714, TAR 2022-10-28, kodas 2022-21930, įsigalioja 2023-01-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Nacionalinių nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo projektų atrankos konkurso organizavimo 2023– 2024 metais nuostatų patvirtinimo
(2022-10-28 Nr. A1-717, TAR 2022-10-28, kodas 2022-21933, įsigalioja 2022-10-29)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. gegužės 21 d. įsakymo Nr. A1-286 „Dėl Šeimos kortelės programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-28 Nr. A1-718, TAR 2022-10-28, kodas 2022-21934, įsigalioja 2022-10-29)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo projektų atrankos konkurso organizavimo 2023–2024 metais nuostatų patvirtinimo
(2022-10-31 Nr. A1-724, TAR 2022-10-31, kodas 2022-22023, įsigalioja 2022-11-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų konsultacinėms paslaugoms, teikiamoms telefonu (nuotoliniu būdu) vyrams, išgyvenantiems emocines ir psichologines krizes, stiprinti 2023 metais, atrankos konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo
(2022-10-31 Nr. A1-727, TAR 2022-10-31, kodas 2022-22170, įsigalioja 2022-11-01)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. balandžio 11 d. įsakymo Nr. 4-568 „Dėl Skatinamosios finansinės priemonės „Perspektyva“ schemos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-27 Nr. 4-1094, TAR 2022-10-27, kodas 2022-21743, įsigalioja 2022-10-28)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Subsidijų pagal priemonės „Organizuoti inovacijų skatinimo veiklą“ veiklą „Įmonių inovacinės veiklos (produktų komercializavimo) skatinimas“ skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-10-28 Nr. 4-1096, TAR 2022-10-28, kodas 2022-21999, įsigalioja 2022-10-29)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. 4-885 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-05-07 „Sukurti nuoseklią inovacinės veiklos skatinimo sistemą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-31 Nr. 4-1097, TAR 2022-10-31, kodas 2022-22104, įsigalioja 2022-11-01)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. 4-864 „Dėl 2021–2030 metų Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos valstybės skaitmeninimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-002-01-07-07 „Skatinti duomenų prieinamumą ir pakartotinį naudojimą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-31 Nr. 4-1098, TAR 2022-10-31, kodas 2022-22107, įsigalioja 2022-11-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. D1-85 „Dėl Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos lėšų paskirstymo 2022–2024 metams patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-28 Nr. D1-341, TAR 2022-10-28, kodas 2022-21872, įsigalioja 2022-10-29)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-348 „Dėl kremavimo veiklos licencijos formos, prašymų išduoti ar pakeisti kremavimo veiklos licenciją, išduoti kremavimo veiklos licencijos dublikatą, panaikinti įspėjimą apie galimą kremavimo veiklos licencijos galiojimo sustabdymą, sustabdyti ar panaikinti kremavimo veiklos licencijos galiojimą, panaikinti kremavimo veiklos licencijos galiojimo sustabdymą formų ir kremavimo veiklos licencijų registro formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-31 Nr. D1-345, TAR 2022-10-31, kodas 2022-22184, įsigalioja 2022-11-01)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl lėšų paskirstymo valstybinėms aukštosioms mokykloms kriterijų 2022 metais nustatymo
(2022-10-26 Nr. V-1705, TAR 2022-10-26, kodas 2022-21626, įsigalioja 2022-10-27)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. birželio 3 d. įsakymo Nr. V-918 „Dėl 2022 m. priimamų į aukštąsias mokyklas pirmosios pakopos pedagogikos studijų studentų ir pedagoginių gretutinių studijų studentų, kuriems gali būti skiriama prioritetinė parama, skaičiaus pagal prioritetines specializacijas ir aukštąsias mokyklas patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-27 Nr. V-1707, TAR 2022-10-27, kodas 2022-21801, įsigalioja 2022-10-28)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Menotyros studijų krypties aprašo patvirtinimo
(2022-10-27 Nr. V-1710, TAR 2022-10-27, kodas 2022-21803, įsigalioja 2022-10-28)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Lietuvos asocijuotosios narystės Europos branduolinių mokslinių tyrimų organizacijoje 2022–2027 m. veiksmų plano patvirtinimo
(2022-10-27 Nr. V-1712, TAR 2022-10-27, kodas 2022-21804, įsigalioja 2022-10-28)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2006 m. gruodžio18 d. įsakymo Nr. ISAK-2391 „Dėl Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo ir Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-27 Nr. V-1714, TAR 2022-10-27, kodas 2022-21806, įsigalioja 2022-10-28)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. V-851 „Dėl 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-05-01 „Įdiegti vieną langelį karjerai planuoti ir įgūdžiams tobulinti“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-27 Nr. V-1715, TAR 2022-10-27, kodas 2022-21807, įsigalioja 2022-10-28)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. V-1321 „Dėl Mokyklų, siekiančių gauti kokybės krepšelį, skirtą mokinių ugdymo pasiekimams gerinti, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-27 Nr. V-1716, TAR 2022-10-27, kodas 2022-21808, įsigalioja 2022-10-28)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2018 m. lapkričio 13 d. įsakymo Nr. V-888 „Dėl Stiprią geros mokyklos požymių raišką turinčių mokyklų sąrašo ir Silpną geros mokyklos požymių raišką turinčių mokyklų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-27 Nr. V-1717, TAR 2022-10-27, kodas 2022-21809, įsigalioja 2022-10-28)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Specialiųjų sutarčių sudarymo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-10-27 Nr. V-1719, TAR 2022-10-27, kodas 2022-21810, įsigalioja 2022-10-28)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. sausio 7 d. įsakymo Nr. V-39 „Dėl Specialios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti 2022 metais paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-28 Nr. V-1720, TAR 2022-10-28, kodas 2022-21878, įsigalioja 2022-10-29)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2017 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. V-18 „Dėl Valstybės biudžeto lėšų skyrimo aukštosioms mokykloms, į kurias dėstyti atvyksta kviestiniai dėstytojai iš užsienio šalių, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-28 Nr. V-1721, TAR 2022-10-28, kodas 2022-21982, įsigalioja 2022-10-29)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. balandžio 26 d. įsakymo Nr. V-606 „Dėl Švietimo įstaigų sporto aikštynų atnaujinimo programos įgyvendinimo“ pakeitimo
(2022-10-28 Nr. V-1722, TAR 2022-10-28, kodas 2022-21984, įsigalioja 2022-10-29)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. vasario 17 d. įsakymo Nr. V-176 „Dėl Ekspertų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-26 Nr. V-1603, TAR 2022-10-26, kodas 2022-21612, įsigalioja 2022-10-27)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. V-455 „Dėl Visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos ekstremaliųjų situacijų valdymo plano rengimo rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-27 Nr. V-1604, TAR 2022-10-27, kodas 2022-21811, įsigalioja 2022-10-28)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Cezario pjūvio operacijos nėščiosios pageidavimu paslaugos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-10-27 Nr. V-1607, TAR 2022-10-27, kodas 2022-21812, įsigalioja 2023-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. V-307 „Dėl Vaikų neurologijos antrinio ir tretinio lygio paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų“ pakeitimo
(2022-10-27 Nr. V-1609, TAR 2022-10-27, kodas 2022-21814, įsigalioja 2023-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-27 Nr. V-1611, TAR 2022-10-27, kodas 2022-21815, įsigalioja 2022-10-28)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Radiacinės saugos centro vykdomų Valstybinės aplinkos monitoringo 2018–2023 metų programos uždavinių įgyvendinimo 2023 metais plano patvirtinimo
(2022-10-28 Nr. V-1612, TAR 2022-10-28, kodas 2022-21887, įsigalioja 2022-10-29)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-250 „Dėl Medienos ir durpių, importuojamų iš trečiųjų valstybių į Lietuvos Respublikos rinką, užterštumo 137CS radionuklidu bei medienos ir durpių kuro pelenų, užterštų 137CS radionuklidu, naudojimo ir tvarkymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-28 Nr. V-1613, TAR 2022-10-28, kodas 2022-21890, įsigalioja 2022-10-29)

Sveikatos apsaugos ministro ir Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. V-533/A1-189 „Dėl teisės aktų, susijusių su elektroniniais nedarbingumo pažymėjimais bei elektroniniais nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimais, patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-28 Nr. V-1616/A1-722, TAR 2022-10-28, kodas 2022-22012, įsigalioja 2022-11-01)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. ĮV-248 “Dėl Parengiamųjų filmo ir gamybos darbų projektų valstybinio finansavimo taisyklių patvirtinimo” pakeitimo
(2022-10-27 Nr. ĮV-850, TAR 2022-10-27, kodas 2022-21698, įsigalioja 2022-10-28)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. ĮV-1144 „Dėl Profesionaliojo scenos meno veiklos nacionalinės programos ir Profesionaliojo scenos meno veiklos nacionalinės programos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-27 Nr. ĮV-852, TAR 2022-10-27, kodas 2022-21699, įsigalioja 2022-10-28)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. 3D-538 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos srities „Miško veisimas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-26 Nr. 3D-650, TAR 2022-10-26, kodas 2022-21590, įsigalioja 2022-10-27)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2002 m. rugsėjo 23 d. įsakymo Nr. 365 „Dėl Privalomųjų rinkai tiekiamos daržovių dauginamosios ir sodinamosios medžiagos, išskyrus sėklą, reikalavimų aprašo“ pakeitimo
(2022-10-26 Nr. 3D-651, TAR 2022-10-26, kodas 2022-21592, įsigalioja 2022-10-27)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. sausio 5 d. įsakymo Nr. 3D-2 „Dėl Nuostolių, kuriuos patyrė ūkinių gyvūnų savininkai, vykdydami gyvūnų užkrečiamųjų ligų židinių likvidavimo ir (ar) prevencijos priemones, taip pat salmoneliozės valstybinės programos priemones, kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-26 Nr. 3D-653, TAR 2022-10-26, kodas 2022-21627, įsigalioja 2022-10-27)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2004 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. 3D-106 „Dėl Galvijo paso formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-26 Nr. 3D-654, TAR 2022-10-26, kodas 2022-21614, įsigalioja 2023-01-03)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2017 m. rugsėjo 21 d. įsakymo Nr. 3D-599 ,,Dėl Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programos įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-28 Nr. 3D-655, TAR 2022-10-28, kodas 2022-21879, įsigalioja 2022-10-29)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. 3D-290 „Dėl Pagalbos veislininkystei taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-28 Nr. 3D-657, TAR 2022-10-28, kodas 2022-21888, įsigalioja 2022-10-29)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1V-983 „Dėl Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-28 Nr. 1V-668, TAR 2022-10-28, kodas 2022-21870, įsigalioja 2023-01-01)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Vietos plėtros strategijų rengimo ir atrankos taisyklių patvirtinimo
(2022-10-28 Nr. 1V-672, TAR 2022-10-28, kodas 2022-21947, įsigalioja 2022-10-29)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. 1V-328 „Dėl Motorinių transporto priemonių vairuotojo pažymėjimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-28 Nr. 1V-680, TAR 2022-10-28, kodas 2022-21991, įsigalioja 2022-11-01)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. 1V-329 „Dėl Motorinių transporto priemonių vairuotojų egzaminavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-28 Nr. 1V-681, TAR 2022-10-28, kodas 2022-22003, įsigalioja 2022-11-01)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. 1V-418 „Dėl Teisės vairuoti transporto priemones atėmimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-28 Nr. 1V-682, TAR 2022-10-28, kodas 2022-22005, įsigalioja 2022-11-01)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Finansinių sunkumų turinčių, nuo energetinės krizės nukentėjusių mokesčių mokėtojų, kuriems taikomos mokestinės pagalbos priemonės, kriterijų nustatymo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-10-31 Nr. VA-83, TAR 2022-10-31, kodas 2022-22099, įsigalioja 2022-11-01)

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2015 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. V-315 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisyklių pakeitimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-10-28 Nr. EV-250, TAR 2022-10-28, kodas 2022-22001, įsigalioja 2022-10-29)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2020 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. 1B-271 „Dėl muitinės įgyvendinamų teisės aktų taikymo, esant ekstremaliajai situacijai, tvarkos“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-10-26 Nr. 1BE-809, TAR 2022-10-27, kodas 2022-21752, įsigalioja 2022-10-28)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2022 m. liepos 25 d. įsakymo Nr. V-223 „Dėl Atvykimo išmokos iš užsienio pritrauktiems darbuotojams skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo ir Išmokos darbdaviui, pritraukusiam darbuotoją iš užsienio, skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-31 Nr. V-333, TAR 2022-10-31, kodas 2022-22093, įsigalioja 2022-11-01)

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2008 m. gegužės 10 d. įsakymo Nr. 46-V „Dėl Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos pareigūnų atliekamų ūkio subjektų patikrinimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-26 Nr. V-230, TAR 2022-10-28, kodas 2022-21986, įsigalioja 2022-10-29)

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimo patikrinimų atlikimo rašytiniu būdu tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-10-28 Nr. V-231, TAR 2022-10-28, kodas 2022-21987, įsigalioja 2022-11-01)

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2020 m. sausio 10 d. įsakymo Nr. V-5 „Dėl Depozitinių virtualiųjų valiutų piniginių operatoriams ir virtualiųjų valiutų keityklų operatoriams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (ar) teroristų finansavimui, patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-31 Nr. V-232, TAR 2022-10-31, kodas 2022-22149, įsigalioja 2022-11-01)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2013 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. 1K-11 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto pajamų ir išlaidų klasifikacijos tvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-28 Nr. 1K-330, TAR 2022-10-28, kodas 2022-21926, įsigalioja 2022-10-29)

Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. 1P-389-(1.3 E.) „Dėl Sutikimų įsigyti miškų ūkio paskirties žemės sklypą arba daugiau negu 20 procentų juridinio asmens, nuosavybės teise turinčio daugiau negu 400 ha miškų ūkio paskirties žemės Lietuvos Respublikos teritorijoje, akcijų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-26 Nr. 1P-251-(1.3 E.), TAR 2022-10-26, kodas 2022-21598, įsigalioja 2022-12-01)

Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. 1P-281-(1.3 E.) „Dėl Geodezininko kvalifikacijos tobulinimo programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-26 Nr. 1P-252-(1.3 E.), TAR 2022-10-26, kodas 2022-21622, įsigalioja 2023-01-04)

Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2019 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. 1P-302-(1.3 E.) „Dėl Asmenų, pageidaujančių gauti matininko kvalifikacijos pažymėjimus, profesinių žinių patikrinimo egzamino teorinių žinių patikrinimo testo klausimų sąrašo patvirtinimo ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2011 m. kovo 7 d. įsakymo Nr. 1P-(1.3.)-40 „Dėl Matininkų kvalifikacijos egzamino klausimų sąrašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ pakeitimo
(2022-10-26 Nr. 1P-253-(1.3 E.), TAR 2022-10-26, kodas 2022-21623, įsigalioja 2023-01-04)

Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2018 m. gegužės 16 d. įsakymo Nr. 1P-238-(1.3 E.) „Dėl Sutikimų statyti laikinuosius ir nesudėtinguosius statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-28 Nr. 1P-266-(1.3 E.), TAR 2022-10-28, kodas 2022-21964, įsigalioja 2023-01-04)

Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2012 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. 1P-(1.3.)-146 „Dėl Sutikimų statyti ir naudoti valstybinės reikšmės paviršiniuose vandens telkiniuose laikinuosius nesudėtinguosius statinius išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-28 Nr. 1P-267-(1.3 E.), TAR 2022-10-28, kodas 2022-21967, įsigalioja 2023-01-04)

Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2009 m. rugsėjo 3 d. įsakymo Nr. 1P-98 „Dėl Žemės sklypo kadastro duomenų bylos tikrinimo Nacionalinėje žemės tarnyboje prie žemės ūkio ministerijos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-31 Nr. 1P-277-(1.3 E.), TAR 2022-10-31, kodas 2022-22036, įsigalioja 2023-01-04)

Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2019 m. spalio 3 d. įsakymo Nr. 1P-287-(1.3 E.) „Dėl Asmenų, pageidaujančių gauti geodezininko kvalifikacijos pažymėjimus, profesinių žinių patikrinimo egzamino teorinių žinių patikrinimo testo klausimų sąrašo patvirtinimo ir nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2011 m. kovo 7 d. įsakymo Nr. 1P-(1.3.)-39 „Dėl Geodezininkų profesinių žinių patikrinimo egzamino klausimų sąrašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ pakeitimo
(2022-10-31 Nr. 1P-278-(1.3 E.), TAR 2022-10-31, kodas 2022-22040, įsigalioja 2023-01-04)

Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2014 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. 1P-(1.3.)-244 „Dėl Sutikimo įsigyti žemės ūkio paskirties žemės išdavimo ir sutikimo įgyti teisę valdyti juridinį asmenį ar jo dalį, kuriam nuosavybės teise priklauso daugiau kaip 10 ha žemės ūkio paskirties žemės, išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-31 Nr. 1P-279-(1.3 E.), TAR 2022-10-31, kodas 2022-22043, įsigalioja 2022-12-01)

Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2016 m. sausio 20 d. įsakymo Nr. 1P-26-(1.3.) „Dėl Sutikimų laikinai naudotis valstybine žeme statybos metu išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-31 Nr. 1P-280-(1.3 E.), TAR 2022-10-31, kodas 2022-22044, įsigalioja 2023-01-04)

Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. 1P-(1.3)- 265 „Dėl Sutikimų tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus bei statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-31 Nr. 1P-281-(1.3 E.), TAR 2022-10-31, kodas 2022-22045, įsigalioja 2023-01-04)

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos informacijos apie pažeidimus, gautos vidiniu informacijos kanalu, teikimo ir tvarkymo aprašo patvirtinimo
(2022-10-25 Nr. 1V-161, TAR 2022-10-26, kodas 2022-21611, įsigalioja 2022-10-28)

Kultūros paveldo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl reikalavimų sertifikuotų kultūros kelių operatorių teikiamai Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos informacijai apie pasiektus veiklos rezultatus nustatymo
(2022-10-26 Nr. Į-256, TAR 2022-10-28, kodas 2022-21948, įsigalioja 2022-10-29)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Elektros energijos perdavimo paslaugų kainų ir jų taikymo tvarkos paskelbimo
(2022-10-31 Nr. O3E-1482, TAR 2022-10-31, kodas 2022-22163, įsigalioja 2022-11-01)

Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas
Dėl Darbo laiko apskaitos žiniaraščių savivaldybių (apygardų) ir apylinkių rinkimų (referendumo) komisijose pildymo ir pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-10-27 Nr. Sp-100, TAR 2022-10-27, kodas 2022-21740, įsigalioja 2022-10-28)

Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas
Dėl Lėšų, skiriamų savivaldybių (apygardų) rinkimų (referendumo) komisijoms, planavimo, skyrimo, apskaitos ir atsiskaitymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-10-27 Nr. Sp-101, TAR 2022-10-27, kodas 2022-21741, įsigalioja 2022-10-28)

Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas
Dėl skundų, prašymų ir pranešimų priėmimo ir nagrinėjimo rinkimų (referendumo) komisijose tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-10-27 Nr. Sp-97, TAR 2022-10-28, kodas 2022-21880, įsigalioja 2022-10-29)

Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas
Dėl 2023 m. kovo 5 d. savivaldybių tarybų ir merų rinkimų politinės reklamos stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-10-27 Nr. Sp-98, TAR 2022-10-27, kodas 2022-21739, įsigalioja 2022-10-28)

Nacionalinio transplantacijos biuro direktoriaus įsakymas
Dėl lytinių ląstelių banko metinės ataskaitos formos patvirtinimo
(2022-01-05 Nr. T1-2, TAR 2022-10-26, kodas 2022-21587, įsigalioja 2022-10-27)

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2022 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. VKE-163 „Dėl Asmenų aptarnavimo Nacionaliniame visuomenės sveikatos centre prie Sveikatos apsaugos ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-25 Nr. VKE-467, TAR 2022-10-26, kodas 2022-21601, įsigalioja 2022-10-31)

VšĮ Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Civilinės aviacijos specialistų teorijos žinių patikrinimo viešojoje įstaigoje Transporto kompetencijų agentūroje tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-10-31 Nr. 2-149, TAR 2022-10-31, kodas 2022-22039, įsigalioja 2022-11-01)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos saugios laivybos administracijos direktoriaus 2006 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. V-54 „Dėl įgaliojimų suteikimo laivų klasifikavimo bendrovei Rusijos jūrų laivybos registrui“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-10-28 Nr. 2BE-264, TAR 2022-10-28, kodas 2022-22006, įsigalioja 2022-10-29)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2004 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. 2B-175 „Dėl Vairuotojo liudijimo blanko formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-28 Nr. 2BE-265, TAR 2022-10-28, kodas 2022-22007, įsigalioja 2022-10-29)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2018 m. gegužės 22 d. įsakymo Nr. 2BE-172 „Dėl Prašymų ir kitų su vežimo kelių transporto priemonėmis veikla susijusių Lietuvos transporto saugos administracijai teikiamų dokumentų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-28 Nr. 2BE-266, TAR 2022-10-28, kodas 2022-22008, įsigalioja 2022-10-29)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2004 m. spalio 19 d. įsakymo Nr. 2B-292 „Dėl Vairuotojo liudijimo išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-10-28 Nr. 2BE-267, TAR 2022-10-28, kodas 2022-22009, įsigalioja 2022-10-29)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 2BE-433 „Dėl Geležinkelių infrastruktūros valdytojų, pageidaujančių gauti saugos leidimą, prašymų ir kartu su prašymais pateiktų dokumentų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-31 Nr. 2BE-270, TAR 2022-10-31, kodas 2022-22142, įsigalioja 2022-11-01)

Policijos generalinio komisaro įsakymas
Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2019 m. kovo 25 d. įsakymo Nr. 5-V-242 „Dėl Policijos pareigūnų veiksmų nustatant asmens neblaivumą ar apsvaigimą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-31 Nr. 5-V-1070, TAR 2022-10-31, kodas 2022-22030, įsigalioja 2022-11-01)

Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus 2017 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. 6P-89-(2.1) „Dėl Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-28 Nr. 6P-106-(1.1.E), TAR 2022-10-31, kodas 2022-22081, įsigalioja 2022-11-01)

Generalinio prokuroro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2020 m. balandžio 17 d. įsakymo Nr. I-103 „Dėl Asmenų aptarnavimo Lietuvos Respublikos prokuratūroje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-27 Nr. I-313, TAR 2022-10-27, kodas 2022-21742, įsigalioja 2022-10-28)

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2014 m. sausio 29 d. įsakymo Nr. 22.3-22 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.4.2-2014 „Branduolinės energetikos objekto statybos vadyba“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-31 Nr. 22.3-155, TAR 2022-10-31, kodas 2022-22038, įsigalioja 2023-05-01)

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2018 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. 22.3-295 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.8.5-2018 „Branduolinės energetikos objekto pripažinimas tinkamu eksploatuoti“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-31 Nr. 22.3-156, TAR 2022-10-31, kodas 2022-22041, įsigalioja 2023-05-01)

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2021 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. 22.3-94 „Dėl branduolinės energetikos objekto statinių ir branduolinės energetikos objekto statinio saugai svarbių konstrukcijų atitikties teisės aktų reikalavimams patikrinimų kontrolinių klausimynų-ataskaitų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-31 Nr. 22.3-158, TAR 2022-10-31, kodas 2022-22042, įsigalioja 2023-05-01)

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2020 m. liepos 27 d. įsakymo Nr. 22.3-163 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.8.9-2020 „Branduolinės energetikos objekto statiniai ir jų konstrukcijos“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-31 Nr. 22.3-159, TAR 2022-10-31, kodas 2022-22167, įsigalioja 2023-05-01)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Gyventojų nuomonės apie Lietuvos statistikos departamento teikiamas paslaugas apklausos anketos formos patvirtinimo
(2022-10-25 Nr. DĮ-235, TAR 2022-10-26, kodas 2022-21589, įsigalioja 2022-10-27)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl 2023 m. Žemės ūkio struktūros statistinio tyrimo ūkininkų ir šeimos ūkių anketos ŽŪST-11 (kas 3 metai) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2022-10-26 Nr. DĮ-238, TAR 2022-10-26, kodas 2022-21624, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl 2023 m. Intrastato ribų nustatymo
(2022-10-27 Nr. DĮ-242, TAR 2022-10-27, kodas 2022-21737, įsigalioja 2022-10-28)


<< Atgal