Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 44

2022 m. lapkričio 9 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2022 m. lapkričio 2 d. – lapkričio 8 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo Nr. I-678 8, 11, 21-1, 42 straipsnių, 1, 3 priedų pakeitimo ir Įstatymo papildymo 2-1 priedu įstatymas
(2022-10-27 Nr. XIV-1452, TAR 2022-11-07, kodas 2022-22563, įsigalioja 2022-12-01)

Lietuvos Respublikos finansinio tvarumo įstatymo Nr. XI-393 1, 2, 101 straipsnių, VI skyriaus ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo V-1 skyriumi įstatymas
(2022-10-27 Nr. XIV-1453, TAR 2022-11-07, kodas 2022-22564, įsigalioja 2022-12-01)

Lietuvos Respublikos papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymo Nr. VIII-1212 1, 2, 3, 8, 14, 21, 32, 35, 36, 41, 49, 56, 57, 58, 58-1, 58-2, 59 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas
(2022-10-27 Nr. XIV-1454, TAR 2022-11-07, kodas 2022-22565, įsigalioja 2022-12-01)

Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymo Nr. X-1024 2, 3, 93, 111 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo VI-1 skyriumi įstatymas
(2022-10-27 Nr. XIV-1455, TAR 2022-11-07, kodas 2022-22566, įsigalioja 2022-12-01)

Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo Nr. X-1023 27 straipsnio ir priedo pakeitimo įstatymas
(2022-10-27 Nr. XIV-1456, TAR 2022-11-07, kodas 2022-22567, įsigalioja 2022-12-01)

Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo Nr. XIII-2221 1 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-10-27 Nr. XIV-1457, TAR 2022-11-07, kodas 2022-22568, įsigalioja 2022-12-01)

Lietuvos Respublikos finansinio užtikrinimo susitarimų įstatymo Nr. IX-2127 3 straipsnio ir priedo pakeitimo įstatymas
(2022-10-27 Nr. XIV-1458, TAR 2022-11-07, kodas 2022-22569, įsigalioja 2022-12-01)

Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl darbuotojų dalyvavimo bendrovėje po vienos valstybės ribas peržengiančio ribotos atsakomybės bendrovių jungimosi“ Nr. X-1607 3 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-10-27 Nr. XIV-1459, TAR 2022-11-07, kodas 2022-22570, įsigalioja 2022-12-01)

Lietuvos Respublikos vienos valstybės ribas peržengiančio ribotos atsakomybės bendrovių jungimosi įstatymo Nr. X-1367 1 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-10-27 Nr. XIV-1460, TAR 2022-11-07, kodas 2022-22571, įsigalioja 2022-12-01)

Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo Nr. I-678 11, 42, 43, 43-1, 43-2, 43-3, 43-7 straipsnių ir 1, 3 priedų pakeitimo įstatymo Nr. XIV-822 2 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-10-27 Nr. XIV-1461, TAR 2022-11-07, kodas 2022-22572, įsigalioja 2022-11-08)

Lietuvos Respublikos kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymo Nr. I-164 5, 10, 11, 14, 16, 16-1, 16-2, 17, 18, 19 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-10-27 Nr. XIV-1463, TAR 2022-11-07, kodas 2022-22573, įsigalioja 2022-11-08)

Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo Nr. VIII-667 pakeitimo įstatymas
(2022-10-27 Nr. XIV-1464, TAR 2022-11-07, kodas 2022-22574, įsigalioja 2023-05-01)

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.747, 6.748, 6.749, 6.750, 6.751, 6.752, 6.752-1, 6.753, 6.754, 6.754-1, 6.755 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-10-27 Nr. XIV-1465, TAR 2022-11-07, kodas 2022-22575, įsigalioja 2023-05-01)

LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINĖS SUTARTYS

Užsienio reikalų ministerijos pranešimas
Dėl tarptautinės sutarties įsigaliojimo
(2022-11-03 Nr. (22.35E)3-6716, TAR 2022-11-03, kodas 2022-22337, įsigalioja 2022-11-03)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. D1-589 „Dėl Gamintojų ir importuotojų, kurie Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekia elektros ir elektroninę įrangą, pakuotes, padangas, užimamos rinkos dalies nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-03 Nr. D1-346, TAR 2022-11-03, kodas 2022-22281, įsigalioja 2022-11-04)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gegužės 24 d. įsakymo Nr. D1-389 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Gaisrinių tyrimų centro paskyrimo atlikti trečiųjų šalių užduotis vertinant ir tikrinant statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumą“ pakeitimo
(2022-11-03 Nr. D1-348, TAR 2022-11-03, kodas 2022-22344, įsigalioja 2022-11-04)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Lietuvos mokslo tarybos pirmininko kandidatūros atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-11-04 Nr. V-1730, TAR 2022-11-04, kodas 2022-22438, įsigalioja 2022-11-05)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl studijų kainų indeksavimo
(2022-11-08 Nr. V-1753, TAR 2022-11-08, kodas 2022-22597, įsigalioja 2022-11-09)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. balandžio 1 d. įsakymo Nr. V-491 „Dėl Vaikų, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, ugdymo ir pavėžėjimo į mokyklą ir atgal finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-08 Nr. V-1756, TAR 2022-11-08, kodas 2022-22599, įsigalioja 2022-11-09)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. V-1242 „Dėl Bendrųjų vidaus ligų stacionarinių antrinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų aprašo ir Bendrųjų specializuotų vidaus ligų stacionarinių tretinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-16 Nr. V-968, TAR 2022-11-08, kodas 2022-22619, įsigalioja 2022-11-09)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios
(2022-11-03 Nr. V-1623, TAR 2022-11-03, kodas 2022-22265, įsigalioja 2022-11-04)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. V-596 „Dėl Vaistinių preparatų registravimo taisyklių, Supaprastintos homeopatinių vaistinių preparatų registravimo procedūros aprašo, Supaprastintos tradicinių augalinių vaistinių preparatų registravimo procedūros aprašo, Specialios homeopatinių vaistinių preparatų registravimo procedūros aprašo, Vaistinių preparatų registravimo taikant savitarpio pripažinimo ir decentralizuotą procedūras aprašo, Vaistinių preparatų analitinių, farmakotoksikologinių ir klinikinių tyrimų standartų ir protokolų, Vaistinių preparatų pakuotės ženklinimo ir pakuotės lapelio reikalavimų aprašo, Pagalbinių medžiagų, kurios turi būti nurodomos ant vaistinio preparato pakuotės ir pakuotės lapelyje, sąrašo, Teisės į vaistinio preparato registraciją perleidimo kitam asmeniui tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-03 Nr. V-1624, TAR 2022-11-03, kodas 2022-22266, įsigalioja 2022-11-04)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. Įsakymo Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ pakeitimo
(2022-11-03 Nr. V-1626, TAR 2022-11-03, kodas 2022-22349, įsigalioja 2023-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. V-726 „Dėl Gydymo prieinamumo gerinimo ir rizikos pasidalijimo sutarčių tarp valstybinės ligonių kasos prie sveikatos apsaugos ministerijos ir vaistinių preparatų gamintojų sudarymo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-03 Nr. V-1627, TAR 2022-11-03, kodas 2022-22357, įsigalioja 2022-11-04)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. V-943 „Dėl Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-03 Nr. V-1628, TAR 2022-11-03, kodas 2022-22352, įsigalioja 2022-11-04)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. V-304 „Dėl Brangiųjų tyrimų ir procedūrų, kurių išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, ir jų bazinių kainų sąrašo bei brangiųjų tyrimų ir procedūrų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-03 Nr. V-1629, TAR 2022-11-03, kodas 2022-22356, įsigalioja 2022-11-04)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir jų bazinių kainų sąrašo bei su šiomis paslaugomis susijusių priemokų, mokamų privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, sąrašų patvirtinimo
(2022-11-03 Nr. V-1630, TAR 2022-11-03, kodas 2022-22355, įsigalioja 2023-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. V-1010 „Dėl balo vertės patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-03 Nr. V-1631, TAR 2022-11-03, kodas 2022-22354, įsigalioja 2022-11-04)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. birželio 1 d. įsakymo Nr. V-1032 „Dėl 2022 m. kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių kainyno patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-04 Nr. V-1634, TAR 2022-11-04, kodas 2022-22482, įsigalioja 2022-11-07)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. V-988 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo didinimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 11-002-02-11-01 „Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-08 Nr. V-1640, TAR 2022-11-08, kodas 2022-22630, įsigalioja 2022-11-09)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2022 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. 3-432 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 10-001-05-03-01 „Gerinti susisiekimą kelių transportu“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-03 Nr. 3-493, TAR 2022-11-03, kodas 2022-22284, įsigalioja 2022-11-04)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2017 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. ĮV-1005 „Dėl Stipendijų kino kultūros ar meno kūrėjams skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-28 Nr. ĮV-853, TAR 2022-11-03, kodas 2022-22314, įsigalioja 2022-11-04)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2022 m. kovo 10 d. įsakymo Nr. ĮV-274 „Dėl 2021–2030 metų Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos kultūros ir kūrybingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 08-001-04-01-01 (PP) „Aukštos meninės vertės, įvairaus ir įtraukaus kultūros turinio prieinamumo didinimas“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-03 Nr. ĮV-856, TAR 2022-11-03, kodas 2022-22340, įsigalioja 2022-11-04)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2019 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. ĮV-824 „Dėl Nemokamo lankymosi nacionalinių ir Respublikinių muziejų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Kultūros ministro įsakymas, nuolatinėse ekspozicijose finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-03 Nr. ĮV-861, TAR 2022-11-03, kodas 2022-22339, įsigalioja 2022-11-04)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. ĮV-499 „Dėl Bibliotekų fondo apsaugos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-07 Nr. ĮV-865, TAR 2022-11-07, kodas 2022-22541, įsigalioja 2023-01-01)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2022 m. rugpjūčio 16 d. įsakymo Nr. ĮV-687 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. gruožio 23 d. įsakymo Nr. ĮV-757 „Dėl Bendrosios bibliotekos apskaitos knygos ir bibliotekos dienoraščio formų patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2022-11-07 Nr. ĮV-866, TAR 2022-11-07, kodas 2022-22542, įsigalioja 2022-11-08)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 3D-694 „Dėl Vienkartinio leidimo išdavimo įvežti į Lietuvos Respubliką ne Europos Sąjungos valstybėse išaugintą dauginamąją medžiagą, kuri nepripažinta lygiaverte Europos Sąjungoje išaugintai dauginamajai medžiagai, išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-11-03 Nr. 3D-661, TAR 2022-11-03, kodas 2022-22358, įsigalioja 2022-11-04)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. liepos 27 d. įsakymo Nr. 3D-603 „Dėl Duomenų apie žalio pieno supirkimą teikimo ir informacijos viešinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-07 Nr. 3D-664, TAR 2022-11-07, kodas 2022-22534, įsigalioja 2023-01-03)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2004 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. 3D-156 „Dėl Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-07 Nr. 3D-666, TAR 2022-11-07, kodas 2022-22535, įsigalioja 2022-11-08)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2020 m. lapkričio 16 d. įsakymo Nr. 3D-786 „Dėl Valstybinio geodezinio pagrindo tvarkymo ir krašto kartografavimo 2021-2023 metų programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-07 Nr. 3D-672, TAR 2022-11-07, kodas 2022-22543, įsigalioja 2022-11-08)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. spalio 10 d. įsakymo Nr. 3D-451 „Dėl Ūkinių gyvūnų registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-08 Nr. 3D-674, TAR 2022-11-08, kodas 2022-22606, įsigalioja 2023-01-03)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Projekto sutarties dėl Vidaus saugumo fondo projektui skiriamų finansavimo lėšų bendrųjų sutarties sąlygų ir Pavyzdinės projekto sutarties dėl Vidaus saugumo fondo projektui skiriamų finansavimo lėšų specialiųjų sutarties sąlygų formos patvirtinimo
(2022-11-03 Nr. 1V-686, TAR 2022-11-03, kodas 2022-22368, įsigalioja 2022-11-04)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr. V-137 „Dėl Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių sąrašo bei Kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių įtraukimo į šį sąrašą taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-03 Nr. VA-85, TAR 2022-11-03, kodas 2022-22310, įsigalioja 2022-11-04)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Žinynų taikymo
(2022-10-28 Nr. 1BE-821, TAR 2022-11-07, kodas 2022-22544, įsigalioja 2022-11-08)

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas
Dėl Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. V-157 „Dėl Dokumentų saugojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-04 Nr. VE-47, TAR 2022-11-04, kodas 2022-22458, įsigalioja 2022-11-05)

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas
Dėl Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. V-118 „Dėl Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-04 Nr. VE-48, TAR 2022-11-04, kodas 2022-22477, įsigalioja 2022-11-05)

Valstybės kontrolieriaus įsakymas
Dėl valstybės kontrolieriaus 2015 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. V-248 „Dėl Savivaldybių kontrolės ir audito tarnybų atliekamų auditų išorinės peržiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-04 Nr. VE-145, TAR 2022-11-04, kodas 2022-22457, įsigalioja 2022-11-05)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2007 m. birželio 1 d. įsakymo Nr. 1K-87 „Dėl Bazinio mokėjimo už pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas ataskaitų formų tvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-07 Nr. 1K-337, TAR 2022-11-07, kodas 2022-22555, įsigalioja 2022-11-08)

Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2012 m. liepos 27 d. įsakymo Nr. 1P-(1.3.)-259 „Dėl Sutikimų statyti statinius žemės sklypuose, besiribojančiuose su valstybinės žemės sklypais ar valstybine žeme, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-04 Nr. 1P-302-(1.3 E.), TAR 2022-11-04, kodas 2022-22492, įsigalioja 2023-01-04)

Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2016 m. rugsėjo 23 d. įsakymo Nr. 1P-344-(1.3.) „Dėl Asmenų, pageidaujančių gauti geodezininko kvalifikacijos pažymėjimus, profesinių žinių patikrinimo egzamino organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-08 Nr. 1P-304-(1.3 E.), TAR 2022-11-08, kodas 2022-22603, įsigalioja 2023-01-04)

VĮ „Regitra“ direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybės įmonės „Regitra“ tvarkomų registrų ir transporto priemonių savininkų apskaitos informacinės sistemos duomenų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-11-04 Nr. 1V-148, TAR 2022-11-07, kodas 2022-22548, įsigalioja 2022-12-01)

Lietuvos kultūros tarybos nutarimas
Dėl programos „Atminties institucijos (muziejai, bibliotekos, archyvai)“ finansuojamos veiklos „Muziejų kolekcijų mobilumas“ projektų vertinimo prioritetų ir kriterijų balų aprašo patvirtinimo
(2022-11-07 Nr. 4LKT-26(1.3E), TAR 2022-11-07, kodas 2022-22539, įsigalioja 2022-11-08)

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimas
Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2021 m. kovo 25 d. nutarimo Nr. N-5 (188) „Dėl Valstybinės kalbos vartojimo, norminimo ir sklaidos programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-27 Nr. N-8 (197), TAR 2022-11-03, kodas 2022-22315, įsigalioja 2022-11-04)

Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2022 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. T1-278 „Dėl projektų sąrašo pagal 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 10-001-06-01-01 „Skatinti alternatyviųjų degalų naudojimą transporto sektoriuje“ veiklą „Grynųjų elektromobilių įsigijimo juridiniams asmenims skatinimas“ įgyvendinimo tvarkos aprašas“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-04 Nr. T1-402, TAR 2022-11-04, kodas 2022-22510, įsigalioja 2022-11-05)

Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2022 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. T1-262 „Dėl projektų sąrašo pagal 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 10-001-06-01-01 „Skatinti alternatyviųjų degalų naudojimą transporto sektoriuje“ veiklą „Grynųjų elektromobilių įsigijimo fiziniams asmenims skatinimas“ įgyvendinimo tvarkos aprašas“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-04 Nr. T1-403, TAR 2022-11-04, kodas 2022-22509, įsigalioja 2022-11-05)

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus įsakymas
Dėl Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. V1-135 „Dėl Socialinių paslaugų  sektoriaus profesinio standarto patvirtinimo“, pakeitimo
(2022-11-07 Nr. V1-356, TAR 2022-11-08, kodas 2022-22596, įsigalioja 2022-11-09)

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2022 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. V-70 „Dėl Neįgaliojo aprūpintojo skyrimo ir jo veiklos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-07 Nr. V-98, TAR 2022-11-07, kodas 2022-22554, įsigalioja 2022-11-08)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2018 m. liepos 31 d. įsakymo Nr. 2BE-265 „Dėl Dokumentų, išduodamų jūrininkams, formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-03 Nr. 2BE-271, TAR 2022-11-03, kodas 2022-22307, įsigalioja 2022-11-04)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 3 d. įsakymo Nr. 2BE-249 „Dėl Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre įregistruotų laivų laivo apsaugos planų tvirtinimo, laivo apsaugos sistemų tikrinimo ir Tarptautinio laivo apsaugos liudijimo išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-04 Nr. 2BE-272, TAR 2022-11-04, kodas 2022-22500, įsigalioja 2022-11-05)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 18 d. įsakymo Nr. 2BE-219 „Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, išvykimo iš darbo vietos ir komandiruočių tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-07 Nr. 2BE-274, TAR 2022-11-07, kodas 2022-22557, įsigalioja 2022-11-08)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2019 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr. 2BE-109 „Dėl Pranešimo apie asmens duomenų saugumo pažeidimą pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-07 Nr. 2BE-275, TAR 2022-11-07, kodas 2022-22559, įsigalioja 2022-11-08)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. 2BE-134 „Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos asmens duomenų tvarkymo politikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-07 Nr. 2BE-276, TAR 2022-11-07, kodas 2022-22560, įsigalioja 2022-11-08)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 14 d. įsakymo Nr. 2BE-290 „Dėl Lietuvos transporto saugos administracijoje vidiniais informacijos teikimo kanalais gautų pranešimų registravimo ir nagrinėjimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-07 Nr. 2BE-277, TAR 2022-11-07, kodas 2022-22562, įsigalioja 2022-11-08)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2020 m. vasario 17 d. įsakymo Nr. 2BE-65 „Dėl Pirminės laivo apžiūros akto formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-08 Nr. 2BE-278, TAR 2022-11-08, kodas 2022-22601, įsigalioja 2022-11-09)

Teisėjų tarybos nutarimas
Dėl Teisėjų tarybos 2017 m. kovo 31 d. nutarimo Nr. 13P-61-(7.1.2) „Dėl Neviešų duomenų tvarkymo Lietuvos teismų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-28 Nr. 13P-204-(7.1.2.), TAR 2022-11-03, kodas 2022-22363, įsigalioja 2022-11-04)

Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2021 m. lapkričio 24 d. įsakymo Nr. 2-242 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos atliekamo teisės aktų ar jų projektų antikorupcinio vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-03 Nr. 2-224, TAR 2022-11-03, kodas 2022-22275, įsigalioja 2022-11-04)

Migracijos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. 3K-319 „Dėl Klientų aptarnavimo Migracijos departamente prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-08 Nr. 3K-357, TAR 2022-11-08, kodas 2022-22593, įsigalioja 2022-11-09)

Tautinių mažumų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2019 m. lapkričio 25 d. įsakymo Nr. ĮV-45 „Dėl Tautinių mažumų kultūros ir integracijos centrų veiklos projektų dalinio finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-07 Nr. ĮV-47, TAR 2022-11-07, kodas 2022-22545, įsigalioja 2022-11-08)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Krovinių vežimo privačiomis krovininėmis kelių transporto priemonėmis statistinio tyrimo anketos TKR-02 (savaitinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2022-11-08 Nr. DĮ-247, TAR 2022-11-08, kodas 2022-22605, įsigalioja 2023-01-02)


<< Atgal