Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 45

2022 m. lapkričio 16 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2022 m. lapkričio 9 d. – lapkričio 15 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. X-764 pakeitimo įstatymas
(2022-10-27 Nr. XIV-1466, TAR 2022-11-15, kodas 2022-22945, įsigalioja 2022-11-16)

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 16 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-10-27 Nr. XIV-1467, TAR 2022-11-15, kodas 2022-22946, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo Nr. VIII-1029 158 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-11-03 Nr. XIV-1474, TAR 2022-11-15, kodas 2022-22947, įsigalioja 2022-11-16)

Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 128, 141, 142 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 174-1 straipsniu įstatymas
(2022-11-03 Nr. XIV-1475, TAR 2022-11-15, kodas 2022-22948, įsigalioja 2022-12-01)

Lietuvos Respublikos teisėjų valstybinių pensijų įstatymo Nr. IX-1011 3 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-11-03 Nr. XIV-1481, TAR 2022-11-15, kodas 2022-22949, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 4, 10, 11, 15, 27, 28, 35, 38, 39, 48, 52, 53, 56, 58, 60, 65, 66, 67, 69, 71, 72, 72-1, 73, 75-3, 77, 85 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 64-1 straipsniu įstatymo Nr. XIV-1257 19 ir 29 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-11-03 Nr. XIV-1482, TAR 2022-11-15, kodas 2022-22950, įsigalioja 2022-11-16)

Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo Nr. I-1562 2, 24, 25, 26 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-11-03 Nr. XIV-1489, TAR 2022-11-15, kodas 2022-22951, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo ir Kodekso papildymo 57-1 straipsniu įstatymas
(2022-11-03 Nr. XIV-1490, TAR 2022-11-15, kodas 2022-22952, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos Respublikos sutelktinio finansavimo įstatymo Nr. XII-2690 pripažinimo netekusiu galios įstatymo Nr. XIV-823 2 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-11-08 Nr. XIV-1491, TAR 2022-11-09, kodas 2022-22679, įsigalioja 2022-11-10)

Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymo Nr. IX-1068 2, 3, 4, 7, 9, 10, 14, 16, 19, 20, 26 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo Nr. XIV-828 13 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-11-08 Nr. XIV-1492, TAR 2022-11-09, kodas 2022-22680, įsigalioja 2022-11-10)

Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo Nr. I-678 11, 42, 43, 43-1, 43-2, 43-3, 43-7 straipsnių ir 1, 3 priedų pakeitimo įstatymo Nr. XIV-822 10 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-11-08 Nr. XIV-1493, TAR 2022-11-09, kodas 2022-22681, įsigalioja 2022-11-10)

Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo Nr. I-678 3 priedo pakeitimo įstatymas
(2022-11-08 Nr. XIV-1494, TAR 2022-11-09, kodas 2022-22682, įsigalioja 2022-11-10)

Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymo Nr. X-1024 priedo pakeitimo įstatymas
(2022-11-08 Nr. XIV-1495, TAR 2022-11-09, kodas 2022-22683, įsigalioja 2022-11-10)

Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 17 straipsnio ir priedo pakeitimo įstatymo Nr. XIV-829 3 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-11-08 Nr. XIV-1496, TAR 2022-11-09, kodas 2022-22684, įsigalioja 2022-11-10)

Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 2, 4, 11, 14, 15, 36 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIV-831 7 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-11-08 Nr. XIV-1497, TAR 2022-11-09, kodas 2022-22685, įsigalioja 2022-11-10)

Lietuvos Respublikos nacionalinių plėtros įstaigų įstatymo Nr. XIII-1257 10 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XIV-833 2 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-11-08 Nr. XIV-1498, TAR 2022-11-09, kodas 2022-22686, įsigalioja 2022-11-10)

LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINĖS SUTARTYS

Tarptautinio dokumento protokolas
Vaiko teisių konvencijos fakultatyvus protokolas dėl pranešimų procedūros
(2011-12-19, TAR 2022-11-09, kodas 2022-22664, įsigalioja 2023-01-03)

Tarptautinis susitarimas
Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Pietų Afrikos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl vizų režimo panaikinimo diplomatinių ir tarnybinių pasų turėtojams
(2022-08-29, TAR 2022-11-09, kodas 2022-22665)

Užsienio reikalų ministerijos pranešimas
Dėl tarptautinės sutarties nebegaliojimo
(2022-11-15 Nr. (22.35E)3-6927, TAR 2022-11-15, kodas 2022-22964, įsigalioja 2022-11-15)

Užsienio reikalų ministerijos pranešimas
Dėl tarptautinės sutarties nebegaliojimo
(2022-11-15 Nr. (22.35E)3-6928, TAR 2022-11-15, kodas 2022-22965, įsigalioja 2022-11-15)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl institucijų jungimosi į priežiūros institucijų asociaciją
(2022-11-09 Nr. 1087, TAR 2022-11-09, kodas 2022-22674, įsigalioja 2022-11-10)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 2 d. nutarimo Nr. 170 „Dėl Valstybės investicijų 2022–2024 metų programoje numatytų valstybės kapitalo investicijoms skirtų lėšų paskirstymo“ pakeitimo
(2022-11-09 Nr. 1095, TAR 2022-11-10, kodas 2022-22708, įsigalioja 2022-11-11)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 13 d. nutarimo Nr. 403 „Dėl M2, M3, N2, N3, O3 ir O4 klasių kelių transporto priemonių ir T5 kategorijos ratinių traktorių techninių patikrinimų organizavimo Lietuvos Respublikos keliuose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-09 Nr. 1099, TAR 2022-11-10, kodas 2022-22719, įsigalioja 2022-11-11)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimo Nr. 1950 „Dėl Kelių eismo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-09 Nr. 1100, TAR 2022-11-10, kodas 2022-22720, įsigalioja 2022-11-11)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 18 d. nutarimo Nr. 64 „Dėl Baudų, skiriamų už Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo pažeidimus, dydžio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-09 Nr. 1102, TAR 2022-11-10, kodas 2022-22722, įsigalioja 2023-05-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. balandžio 20 d. nutarimo Nr. 389 „Dėl Dalinio pastoviųjų išlaidų kompensavimo ar vienkartinės išmokos klasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų teikėjams tvarkos aprašo ir Subsidijų atvykstamojo turizmo kelionių organizatoriams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-09 Nr. 1104, TAR 2022-11-10, kodas 2022-22745, įsigalioja 2022-11-11)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 19 d. nutarimo Nr. 50 „Dėl centralizuotų viešųjų pirkimų vykdymo“ pakeitimo
(2022-11-09 Nr. 1108, TAR 2022-11-11, kodas 2022-22803, įsigalioja 2023-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugsėjo 26 d. nutarimo Nr. 963 „Dėl Vaikų išlaikymo išmokų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-09 Nr. 1109, TAR 2022-11-11, kodas 2022-22839, įsigalioja 2022-11-12)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimo Nr. 728 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-09 Nr. 1110, TAR 2022-11-11, kodas 2022-22842, įsigalioja 2022-11-12)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. birželio 2 d. nutarimo Nr. 537 „Dėl Tarptautinio valiutos fondo duomenų platinimo specialiųjų standartų taikymo Lietuvoje“ pakeitimo
(2022-11-09 Nr. 1113, TAR 2022-11-14, kodas 2022-22882, įsigalioja 2023-03-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 16 d. nutarimo Nr. 569 „Dėl Lietuvos Respublikos makroekonominės ir su ja susijusios statistikos rengimo“ pakeitimo
(2022-11-09 Nr. 1114, TAR 2022-11-14, kodas 2022-22883, įsigalioja 2023-03-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gegužės 2 d. nutarimo Nr. 449 „Dėl Veterinarijos praktikos licencijavimo taisyklių, Juridinių asmenų veterinarinės farmacijos licencijavimo taisyklių ir Fizinių asmenų veterinarinės farmacijos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-14 Nr. 1118, TAR 2022-11-15, kodas 2022-22954, įsigalioja 2022-11-16)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 15 d. nutarimo Nr. 1131 „Dėl Privatizavimo procedūrų vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-14 Nr. 1119, TAR 2022-11-15, kodas 2022-22968, įsigalioja 2022-11-16)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimo Nr. 543 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-14 Nr. 1122, TAR 2022-11-15, kodas 2022-22977, įsigalioja 2023-04-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 29 d. nutarimo Nr. 1054 „Dėl valstybės ir Vyriausybės atstovo teismuose nustatymo“ pakeitimo
(2022-11-14 Nr. 1123, TAR 2022-11-15, kodas 2022-22979, įsigalioja 2022-11-16)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1770 „Dėl Įgaliojimų registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-14 Nr. 1124, TAR 2022-11-15, kodas 2022-22981, įsigalioja 2023-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios
(2022-11-14 Nr. 1125, TAR 2022-11-15, kodas 2022-22982, įsigalioja 2023-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 29 d. nutarimo Nr. 1703 „Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso ir Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso įgyvendinimo“ pakeitimo
(2022-11-14 Nr. 1126, TAR 2022-11-15, kodas 2022-22983, įsigalioja 2023-01-01)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-10 Nr. 1K-366, TAR 2022-11-10, kodas 2022-22692, įsigalioja 2022-11-11)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl metinių vidutinio mėnesio darbo dienų ir vidutinio mėnesio darbo valandų skaičių 2023 metais patvirtinimo
(2022-11-11 Nr. A1-744, TAR 2022-11-11, kodas 2022-22825, įsigalioja 2022-11-12)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. gegužės 12 d. įsakymo Nr. A1-316 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-14 Nr. A1-747, TAR 2022-11-14, kodas 2022-22885, įsigalioja 2023-01-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. rugpjūčio 19 d. įsakymo Nr. A1-416 „Dėl Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-15 Nr. A1-753, TAR 2022-11-15, kodas 2022-22978, įsigalioja 2022-11-16)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. A1-715 „Dėl Užimtumo didinimo programos, skirtos užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modeliui įgyvendinti, rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-15 Nr. A1-754, TAR 2022-11-15, kodas 2022-22980, įsigalioja 2022-11-16)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Subsidijos įmonėms, veikiančioms itin paveiktuose sektoriuose, siekiant sušvelninti energijos kainų padidėjimo padarinius, paraiškos formos patvirtinimo
(2022-11-09 Nr. 4-1106, TAR 2022-11-09, kodas 2022-22670, įsigalioja 2022-11-10)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2019 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. 4-125 „Dėl Pranešimų apie asmens duomenų saugumo pažeidimus teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-09 Nr. 4-1110, TAR 2022-11-09, kodas 2022-22677, įsigalioja 2022-11-10)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl UAB „Inspekta“ paskyrimo atlikti Slėginės įrangos techniniame reglamente nustatytas atitikties vertinimo procedūras
(2022-11-11 Nr. 4-1113, TAR 2022-11-11, kodas 2022-22820, įsigalioja 2022-11-12)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. liepos 25 d. įsakymo Nr. 4-889 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-08-09 „Skatinti verslumą ir kurti paskatas įmonių augimui“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-14 Nr. 4-1114, TAR 2022-11-14, kodas 2022-22879, įsigalioja 2022-11-15)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. 4-861 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-04-02 „Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-14 Nr. 4-1115, TAR 2022-11-14, kodas 2022-22881, įsigalioja 2022-11-15)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Subsidijų Lietuvos startuolių dalyvavimui užsienio šalių renginiuose ir (arba) akceleravimo programose skatinti skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-11-15 Nr. 4-1117, TAR 2022-11-15, kodas 2022-22996, įsigalioja 2022-11-16)

Aplinkos ministro ir Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostų, pelkių ir šaltinynų, natūralių pievų ir ganyklų, melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonų planų, žemėlapių ir (ar) schemų rengimo (kai nerengiamas teritorijų planavimo dokumentas ar žemės valdos projektas) ir tvirtinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-11-11 Nr. D1-355/3D-680, TAR 2022-11-11, kodas 2022-22809, įsigalioja 2022-11-12)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. D1-294 „Dėl Teritorijos planavimo sąlygų išdavimo ir šių dokumentų derinimo aplinkos ministerijoje bei jai pavaldžiose ir reguliavimo sričiai priskirtose įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-11 Nr. D1-356, TAR 2022-11-11, kodas 2022-22810, įsigalioja 2022-11-12)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-11 Nr. D1-357, TAR 2022-11-11, kodas 2022-22812, įsigalioja 2022-11-12)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Aplinkosauginių reikalavimų planuojant, statant ir eksploatuojant saulės šviesos energijos elektrines patvirtinimo
(2022-11-14 Nr. D1-358, TAR 2022-11-14, kodas 2022-22865, įsigalioja 2022-11-15)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. rugsėjo 2 d. įsakymo Nr. V-1379 „Dėl 2022–2023 mokslo metų nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų tvarkaraščio ir vykdymo būdo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-10 Nr. V-1763, TAR 2022-11-10, kodas 2022-22714, įsigalioja 2022-11-11)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. rugsėjo 2 d. įsakymo Nr. V-1593 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimo Nr. 149 „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo“ 2.2–2.6 papunkčių įgyvendinimo“ pakeitimo
(2022-11-11 Nr. V-1765, TAR 2022-11-11, kodas 2022-22793, įsigalioja 2022-11-12)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl lėšų skyrimo vaikų, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, ugdymui ir pavėžėjimui į mokyklą ir atgal ir šių lėšų paskirstymo pagal savivaldybes ir valstybines mokyklas patvirtinimo
(2022-11-14 Nr. V-1768, TAR 2022-11-14, kodas 2022-22866, įsigalioja 2022-11-15)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. sausio 7 d. įsakymo Nr. V-39 „Dėl specialios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti 2022 metais paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-15 Nr. V-1783, TAR 2022-11-15, kodas 2022-22991, įsigalioja 2022-11-16)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. V-281 „Dėl Sveikatos priežiūros paslaugų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-10 Nr. V-1644, TAR 2022-11-10, kodas 2022-22747, įsigalioja 2022-11-11)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-11 Nr. V-1657, TAR 2022-11-11, kodas 2022-22814, įsigalioja 2022-11-12)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. V-890 „Dėl Dantų protezavimo paslaugų išlaidų kompensavimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-11 Nr. V-1659, TAR 2022-11-11, kodas 2022-22815, įsigalioja 2022-11-12)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. V-981 „Dėl paslaugų teikimo „Karštojoje linijoje 1808“ tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-11 Nr. V-1660, TAR 2022-11-11, kodas 2022-22816, įsigalioja 2022-11-12)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Otorinolaringologijos ambulatorinių antrinio ir tretinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo
(2022-11-11 Nr. V-1661, TAR 2022-11-11, kodas 2022-22817, įsigalioja 2023-05-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. V-662 „Dėl Leidimo ekshumuoti žmogaus palaikus išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-11 Nr. V-1662, TAR 2022-11-11, kodas 2022-22862, įsigalioja 2022-11-12)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. V-385 „Dėl Asmens duomenų saugumo pažeidimų valdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-11 Nr. V-1664, TAR 2022-11-11, kodas 2022-22818, įsigalioja 2022-11-12)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. V-1051 „Dėl Vaistinių preparatų laikymo ir įtraukimo į apskaitą asmens sveikatos priežiūros įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-11 Nr. V-1677, TAR 2022-11-11, kodas 2022-22836, įsigalioja 2022-11-12)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. V-1495 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros specialistų poreikio planavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-11 Nr. V-1679, TAR 2022-11-11, kodas 2022-22838, įsigalioja 2022-11-12)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. V-1694 „Dėl Nacionalinės sveikatos sistemos specialistų rengimo valstybinio užsakymo formavimo komiteto darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-11 Nr. V-1681, TAR 2022-11-11, kodas 2022-22837, įsigalioja 2022-11-12)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. V-281 „Dėl Sveikatos priežiūros paslaugų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-15 Nr. V-1685, TAR 2022-11-15, kodas 2022-22966, įsigalioja 2022-11-16)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2022 m. rugsėjo 26 d. įsakymo Nr. 1R-328 „Dėl teisingumo ministro 2019 m. vasario 6 d. įsakymo Nr. 1R-54 „Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymasi pavaldžių ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro valdymo sričiai priskirtų valstybės institucijų ir įstaigų didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų (išskyrus darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis ir gaunančius darbo užmokestį iš Europos Sąjungos struktūrinės, kitos Europos Sąjungos finansinės paramos ir tarptautinės finansinės paramos lėšų (išskyrus techninės paramos lėšas), pareigybių skaičiaus sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2022-11-09 Nr. 1R-360, TAR 2022-11-09, kodas 2022-22638, įsigalioja 2022-11-10)

Teisingumo ministro ir Generalinio prokuroro įsakymas
Dėl teisingumo ministro ir generalinio prokuroro 2004 m. rugpjūčio 26 d. įsakymo Nr. 1R-195/I-114 „Dėl Europos arešto orderio išdavimo ir asmens perėmimo pagal Europos arešto orderį taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
2023-11-10 Nr. 1R-362/I-317, TAR 2022-11-11, kodas 2022-22826, įsigalioja 2023-01-01)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl papildomo finansavimo skyrimo projektui Nr. 06.2.1-TID-V-509-01-0003 „Geležinkelių transporto aplinkos apsaugos priemonių (triukšmą slopinančių priemonių) diegimas Šiaulių miesto savivaldybėje“
(2022-11-11 Nr. 3-501, TAR 2022-11-11, kodas 2022-22808, įsigalioja 2022-11-12)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl viešosios įstaigos Lietuvos energetikos agentūros naftos produktų valstybės atsargų kaupimo ir tvarkymo paslaugų tarifų patvirtinimo
(2022-11-10 Nr. 1-336, TAR 2022-11-10, kodas 2022-22689, įsigalioja 2023-07-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2017 m. gegužės 16 d. įsakymo Nr. 3D-331 „Dėl Pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintų produktų sertifikavimo paslaugų įkainių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-09 Nr. 3D-676, TAR 2022-11-09, kodas 2022-22643, įsigalioja 2022-11-10)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2002 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. 266 „Dėl Dauginamosios medžiagos tiekėjų atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-09 Nr. 3D-677, TAR 2022-11-09, kodas 2022-22666, įsigalioja 2022-11-10)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Augalų dauginamosios medžiagos saugojimo, įrangos, technikos reikalavimų aprašo patvirtinimo
(2022-11-14 Nr. 3D-685, TAR 2022-11-14, kodas 2022-22884, įsigalioja 2022-11-15)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2001 m. gegužės 9 d. įsakymo Nr. 146 „Dėl Pieno supirkimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-15 Nr. 3D-687, TAR 2022-11-15, kodas 2022-22942, įsigalioja 2023-01-03)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2010 m. lapkričio 8 d. įsakymo Nr. 3D-979 „Dėl Valstybės pagalbos žemės ūkiui, maisto ūkiui, žuvininkystei ir kaimo plėtrai ir kitų iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamų priemonių bendrųjų administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-15 Nr. 3D-688, TAR 2022-11-15, kodas 2022-22962, įsigalioja 2022-11-16)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2020 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. 3D-139 „Dėl Paramos buitinių nuotekų (biologinio) valymo įrenginių bandomiesiems projektams įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-15 Nr. 3D-689, TAR 2022-11-15, kodas 2022-22974, įsigalioja 2022-11-16)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones priėmimo 2023 metais tvarkaraščio patvirtinimo
(2022-11-15 Nr. 3D-690, TAR 2022-11-15, kodas 2022-22975, įsigalioja 2022-11-16)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2019 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. VA-112 „Dėl Nenuolatinio Lietuvos gyventojo metinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM314 formos, jos priedų GPM314A, GPM314B formų ir jų užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-09 Nr. VA-86, TAR 2022-11-09, kodas 2022-22653, įsigalioja 2022-11-10)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2011 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. V-269 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo valstybės lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-10 Nr. V-424, TAR 2022-11-10, kodas 2022-22751, įsigalioja 2022-11-11)

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2017 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. EV-96 „Dėl ūkio subjektų patikrinimų kontrolinių klausimynų ir teminių ataskaitų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-10 Nr. EV-258, TAR 2022-11-10, kodas 2022-22710, įsigalioja 2022-11-11)

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2020 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. EV-13 „Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo bei asmenų aptarnavimo Lietuvos Respublikos valstybinėje darbo inspekcijoje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-15 Nr. EV-260, TAR 2022-11-15, kodas 2022-22941, įsigalioja 2022-11-16)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2017 m. kovo 24 d. įsakymo Nr. 1B-234 „Dėl Muitinės elektroninių paslaugų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-27 Nr. 1BE-818, TAR 2022-11-14, kodas 2022-22897, įsigalioja 2022-11-16)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2003 m. gegužės 12 d. įsakymo Nr. 1B-434 „Dėl Pavyzdinės geležinkelio įmonės ir teritorinės muitinės sutarties dėl atliekamų ir atliktų muitinio tranzito procedūrų dokumentų ir duomenų tikrinimo sąlygų ir tvarkos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-11-09 Nr. 1BE-834, TAR 2022-11-10, kodas 2022-22704, įsigalioja 2022-11-11)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2022 m. gegužės 4 d. įsakymo Nr. 1B-327 „Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2016 m. spalio 20 d. įsakymo Nr. 1B-859 „Dėl Garanto elektroninių įsipareigojimų teikimo muitinei taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ pakeitimo
(2022-11-10 Nr. 1BE-837, TAR 2022-11-14, kodas 2022-22875, įsigalioja 2022-11-15)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2016 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 1B-1085 „Dėl Popieriuje surašytų dokumentų naudojimu pagrįstų Sąjungos tranzito procedūrų, taikomų vežant prekes geležinkelių transportu, atlikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-10 Nr. 1BE-839, TAR 2022-11-14, kodas 2022-22876, įsigalioja 2022-11-15)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2022 m. gegužės 4 d. įsakymo Nr. 1B-330 „Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2016 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. 1B-273 „Dėl Mokestinių prievolių įvykdymo užtikrinimo muitinėje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2022-11-10 Nr. 1BE-841, TAR 2022-11-14, kodas 2022-22877, įsigalioja 2022-11-15)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2022 m. spalio 11 d. nutarimo Nr. 03-150 „Dėl Dalyvavimo mokėjimo sistemoje TARGET-LIETUVOS BANKAS taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-10 Nr. 03-169, TAR 2022-11-14, kodas 2022-22871, įsigalioja 2022-11-15)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2022 m. spalio 11 d. nutarimo Nr. 03-151 „Dėl Lietuvos banko valdybos 2007 m. spalio 18 d. nutarimo Nr. 136 „Dėl Mokėjimų modulio sąskaitos atidarymo ir tvarkymo mokėjimo sistemoje TARGET2-LIETUVOS BANKAS taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ pakeitimo
(2022-11-10 Nr. 03-170, TAR 2022-11-14, kodas 2022-22872, įsigalioja 2022-11-15)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2022 m. spalio 11 d. nutarimo Nr. 03-152 „Dėl Lietuvos banko valdybos 2015 m. birželio 11 d. nutarimo Nr. 03-98 „Dėl T2S specialiosios lėšų sąskaitos atidarymo ir tvarkymo mokėjimo sistemoje TARGET2-LIETUVOS BANKAS taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ pakeitimo
(2022-11-10 Nr. 03-171, TAR 2022-11-14, kodas 2022-22873, įsigalioja 2022-11-15)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2022 m. spalio 11 d. nutarimo Nr. 03-153 „Dėl Lietuvos banko valdybos 2018 m. lapkričio 20 d. nutarimo Nr. 03-216 „Dėl TIPS specialiosios lėšų sąskaitos atidarymo ir tvarkymo mokėjimo sistemoje TARGET2-LIETUVOS BANKAS taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ pakeitimo
(2022-11-10 Nr. 03-172, TAR 2022-11-14, kodas 2022-22874, įsigalioja 2022-11-15)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Monetų, dedikuotų Ukrainai, pardavimo taisyklių patvirtinimo
(2022-11-10 Nr. 03-176, TAR 2022-11-15, kodas 2022-22955, įsigalioja 2022-11-16)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. liepos 19 d. įsakymo Nr. B1-487 „Dėl Produktų tiekimo rinkai ribojimo priemonių taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-10 Nr. B1-784, TAR 2022-11-11, kodas 2022-22807, įsigalioja 2022-11-12)

Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2011 m. kovo 24 d. įsakymo Nr. 1A-233 „Dėl vaistinių preparatų pakuočių išpardavimo“ pakeitimo
(2022-11-08 Nr. (1.72E)1A-1299, TAR 2022-11-09, kodas 2022-22636, įsigalioja 2022-11-10)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 1K-244 „Dėl Europos sveikatos draudimo kortelės išdavimo, keitimo ir naikinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-11 Nr. 1K-343, TAR 2022-11-11, kodas 2022-22802, įsigalioja 2022-11-12)

Lietuvos kultūros tarybos nutarimas
Dėl Kvotų finansuojamoms sritims nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-11-14 Nr. 4LKT-27(1.3E), TAR 2022-11-15, kodas 2022-22967, įsigalioja 2022-11-16)

Lietuvos kultūros tarybos nutarimas
Dėl Stipendijų kultūros ir meno kūrėjams kvotų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-11-15 Nr. 4LKT-28(1.3E), TAR 2022-11-15, kodas 2022-22973, įsigalioja 2022-11-16)

Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2012 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. AV-297 „Dėl Prekybos ne mėgėjų žvejybos įrankiais tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-15 Nr. AV-271, TAR 2022-11-15, kodas 2022-22990, įsigalioja 2022-11-16)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. birželio 30 d. nutarimo Nr. O3-201 „Dėl Energijos išteklių biržos reglamento tvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-14 Nr. O3E-1562, TAR 2022-11-14, kodas 2022-22886, įsigalioja 2022-11-15)

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. V-111 „Dėl Pakartotinio neįgalumo lygio, darbingumo lygio, specialiųjų poreikių ir profesinės reabilitacijos poreikio vertinimo Sprendimų kontrolės skyriuje vadovo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-15 Nr. V-104, TAR 2022-11-15, kodas 2022-22989, įsigalioja 2022-11-16)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2022 m. rugsėjo 13 d. įsakymo Nr. 2BE-219 „Dėl Konsultavimo Lietuvos transporto saugos administracijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-09 Nr. 2BE-279, TAR 2022-11-09, kodas 2022-22648, įsigalioja 2022-11-10)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2022 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 2BE-164 „Dėl Informacijos teikimo skelbti ir skelbimo Lietuvos transporto saugos administracijos interneto svetainėje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-09 Nr. 2BE-280, TAR 2022-11-09, kodas 2022-22669, įsigalioja 2022-11-10)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 4 d. įsakymo Nr. 2BE-278 „Dėl pažymėjimų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-11 Nr. 2BE-283, TAR 2022-11-11, kodas 2022-22811, įsigalioja 2022-11-12)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 14 d. įsakymo Nr. 2BE-237 „Dėl Duomenų teikimo Nacionalinei laivų eismo stebėsenos informacinei sistemai tvarkos aprašo ir pranešimų apie incidentus formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-14 Nr. 2BE-284, TAR 2022-11-14, kodas 2022-22863, įsigalioja 2022-11-15)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 17 d. įsakymo Nr. 2BE-346 „Dėl Vežėjų įtraukimo į Potencialių vežėjų sąrašą atrankos ir Potencialių vežėjų parinkimo vežti keleivius tolimojo susisiekimo maršrutais nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-15 Nr. 2BE-285, TAR 2022-11-15, kodas 2022-22961, įsigalioja 2022-11-16)

Jaunimo reikalų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Jaunimo reikalų agentūros stipendijų skyrimo jauniems Ukrainos piliečiams, savanoriaujantiems arba dirbantiems su jaunimu ir (ar) vaikais, tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-11-09 Nr. 2V-323(1.4), TAR 2022-11-11, kodas 2022-22819, įsigalioja 2022-11-12)

Jaunimo reikalų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Jaunimo praktinių įgūdžių ugdymo projektų finansavimo 2023–2024 metais konkurso nuostatų patvirtinimo
(2022-11-11 Nr. 2V-326 (1.4), TAR 2022-11-11, kodas 2022-22835, įsigalioja 2022-11-12)

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinio direktoriaus 2022 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. 1VE-28 „Dėl Laisvės gynėjo teisinio statuso pripažinimo komisijos nuostatų ir Laisvės gynėjo teisinio statuso pripažinimo, pažymėjimų išdavimo bei jų apskaitos tvarkymo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-14 Nr. 1VE-113, TAR 2022-11-14, kodas 2022-22892, įsigalioja 2022-11-15)

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro direktoriaus įsakymas
Dėl Laisvės gynėjo teisinio statuso pripažinimo komisijos nuostatų ir Laisvės gynėjo teisinio statuso pripažinimo, pažymėjimų išdavimo bei jų apskaitos tvarkymo nuostatų patvirtinimo
(2022-03-02 Nr. 1VE-28, TAR 2022-11-14, kodas 2022-22891, įsigalioja 2022-11-15)

Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2022 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. 22.3-159 „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2020 m. liepos 27 d. įsakymo Nr. 22.3-163 „Dėl branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.8.9-2020 „Branduolinės energetikos objekto statiniai ir jų konstrukcijos“ patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2022-11-11 Nr. 22.3-164, TAR 2022-11-11, kodas 2022-22841, įsigalioja 2022-11-12)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2022 m. sausio 20 d. įsakymo Nr. DĮ-21 „Dėl Duomenų rinkinių sudarymo ir perdavimo į Lietuvos atvirų duomenų portalą naudojantis Valstybės duomenų valdysenos informacine sistema tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-10 Nr. DĮ-252, TAR 2022-11-10, kodas 2022-22711, įsigalioja 2022-11-11)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Tiesioginių užsienio investicijų statistinės ataskaitos TUI-01 (ketvirtinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2022-11-10 Nr. DĮ-253, TAR 2022-11-10, kodas 2022-22712, įsigalioja 2023-03-01)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Tiesioginių užsienio investicijų statistinės ataskaitos TUI-01 (metinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2022-11-10 Nr. DĮ-254, TAR 2022-11-10, kodas 2022-22748, įsigalioja 2023-01-16)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Apgyvendinimo paslaugų įmonės veiklos statistinės ataskaitos HOT-01 (ketvirtinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2022-11-10 Nr. DĮ-258, TAR 2022-11-10, kodas 2022-22749, įsigalioja 2023-03-01)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Apgyvendinimo paslaugų statistinės ataskaitos HOT-01 (mėnesinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2022-11-11 Nr. DĮ-259, TAR 2022-11-11, kodas 2022-22821, įsigalioja 2023-02-01)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Įstaigos, teikiančios socialines paslaugas, statistinės ataskaitos SOC-07 (metinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2022-11-11 Nr. DĮ-260, TAR 2022-11-14, kodas 2022-22904, įsigalioja 2023-01-02)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Įmonių, teikiančių turizmo paslaugas, statistinės ataskaitos F 09 (ketvirtinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2022-11-14 Nr. DĮ-262, TAR 2022-11-15, kodas 2022-22985, įsigalioja 2023-03-01)


<< Atgal