Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 47

2022 m. lapkričio 30 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2022 m. lapkričio 23 d. – lapkričio 29 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų, valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio, taikomo 2023 metais, įstatymas
(2022-11-17 Nr. XIV-1530, TAR 2022-11-29, kodas 2022-24173, įsigalioja 2022-11-30)

Lietuvos Respublikos Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2023 metų rodiklių patvirtinimo įstatymas
(2022-11-17 Nr. XIV-1531, TAR 2022-11-29, kodas 2022-24175, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos Respublikos nedarbo socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-1904 5, 6, 8, 10, 11 ir 18 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-11-17 Nr. XIV-1532, TAR 2022-11-29, kodas 2022-24176, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 1, 2, 4 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-11-17 Nr. XIV-1533, TAR 2022-11-29, kodas 2022-24177, įsigalioja 2022-12-01)

Lietuvos Respublikos statybos įstatymo Nr. I-1240 27 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-11-17 Nr. XIV-1534, TAR 2022-11-29, kodas 2022-24179, įsigalioja 2022-12-01)

Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo Nr. I-1495 1 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-11-17 Nr. XIV-1535, TAR 2022-11-29, kodas 2022-24181, įsigalioja 2022-12-01)

Lietuvos Respublikos žemės įstatymo Nr. I-446 2, 23, 24, 32, 37, 41 ir 42 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-11-17 Nr. XIV-1536, TAR 2022-11-29, kodas 2022-24184, įsigalioja 2022-12-01)

Lietuvos Respublikos mobilizacijos ir priimančiosios šalies paramos įstatymo Nr. I-1623 6 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-11-17 Nr. XIV-1537, TAR 2022-11-29, kodas 2022-24187, įsigalioja 2022-12-01)

Lietuvos Respublikos žemės įstatymo Nr. I-446 pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1311 1 ir 2 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-11-17 Nr. XIV-1538, TAR 2022-11-29, kodas 2022-24188, įsigalioja 2023-01-04)

Lietuvos Respublikos statybos įstatymo Nr. I-1240 2, 3, 8, 10, 12, 19, 22, 24, 27, 28, 33, 34, 39, 42, 46, 49, 53 straipsnių, 1 priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 27-1, 52-1 straipsniais įstatymo Nr. XIV-340 9 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-11-17 Nr. XIV-1539, TAR 2022-11-29, kodas 2022-24189, įsigalioja 2022-11-30)

Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo Nr. VIII-1835 2, 15, 17, 21, 26, 27, 28, 29, 30, 30-1, 32, 34, 37, 37-2, 40, 42, 45, 47, 47-1, 51, 56 ir 78 straipsnių, priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 46-1 straipsniu įstatymas
(2022-11-17 Nr. XIV-1540, TAR 2022-11-29, kodas 2022-24190, įsigalioja 2022-11-30)

Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo Nr. IX-987 7, 9 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas
(2022-11-17 Nr. XIV-1541, TAR 2022-11-29, kodas 2022-24191, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 72-1 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-11-17 Nr. XIV-1542, TAR 2022-11-29, kodas 2022-24192, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 4, 10, 11, 15, 27, 28, 35, 38, 39, 48, 52, 53, 56, 58, 60, 65, 66, 67, 69, 71, 72, 72-1, 73, 75-3, 77, 85 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 64-1 straipsniu įstatymo Nr. XIV-1257 24 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-11-17 Nr. XIV-1543, TAR 2022-11-29, kodas 2022-24193, įsigalioja 2022-11-30)

Lietuvos Respublikos atmintinų dienų įstatymo Nr. VIII-397 1 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-11-17 Nr. XIV-1544, TAR 2022-11-29, kodas 2022-24194, įsigalioja 2022-11-30)

Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 2, 12 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-11-22 Nr. XIV-1552, TAR 2022-11-29, kodas 2022-24196, įsigalioja 2022-11-30)

LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINĖS SUTARTYS

Užsienio reikalų ministerijos pranešimas
Dėl tarptautinės sutarties įsigaliojimo
(2022-11-25 Nr. (22.35E)3-7140, TAR 2022-11-25, kodas 2022-23916, įsigalioja 2022-11-25)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. spalio 21 d. nutarimo Nr. 1178 „Dėl Lietuvos Respublikos patvirtintų pašarų ūkio subjektų registro reorganizavimo ir Lietuvos Respublikos pašarų ūkio subjektų registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-23 Nr. 1145, TAR 2022-11-24, kodas 2022-23643, įsigalioja 2022-11-25)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatymo įgyvendinimo
(2022-11-23 Nr. 1152, TAR 2022-11-24, kodas 2022-23651, įsigalioja 2022-11-25)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 27 d. nutarimo Nr. 648 „Dėl Lietuvos Respublikos biokuro, biodegalų ir bioalyvų įstatymo įgyvendinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-11-23 Nr. 1153, TAR 2022-11-24, kodas 2022-23653, įsigalioja 2022-11-25)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. sausio 30 d. nutarimo Nr. 92 „Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2022-11-23 Nr. 1154, TAR 2022-11-24, kodas 2022-23655, įsigalioja 2022-11-25)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gruodžio 7 d. nutarimo Nr. 1434 „Dėl Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-23 Nr. 1155, TAR 2022-11-24, kodas 2022-23666, įsigalioja 2022-11-25)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr. 1725 „Dėl Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti skirto kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo“ pakeitimo
(2022-11-23 Nr. 1158, TAR 2022-11-24, kodas 2022-23671, įsigalioja 2022-11-25)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimo Nr. 1213 „Dėl Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-23 Nr. 1160, TAR 2022-11-24, kodas 2022-23673, įsigalioja 2022-11-25)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. rugpjūčio 16 d. nutarimo Nr. 927 „Dėl Valstybės premijų už pasiektus aukšto meistriškumo sporto laimėjimus sportininkams ir jų treneriams dydžių nustatymo“ pakeitimo
(2022-11-23 Nr. 1162, TAR 2022-11-24, kodas 2022-23722, įsigalioja 2022-11-25)

Vyriausybės nutarimas
Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 18 straipsnio 4 dalį
(2022-11-23 Nr. 1165, TAR 2022-11-24, kodas 2022-23743, įsigalioja 2022-11-25)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 23 d. nutarimo Nr. 379 „Dėl Nekilnojamojo turto registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-23 Nr. 1166, TAR 2022-11-24, kodas 2022-23748, įsigalioja 2022-11-25)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Prevencinių socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-11-23 Nr. A1-776, TAR 2022-11-23, kodas 2022-23548, įsigalioja 2022-11-24)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos socialinės sutelkties plėtros programos pažangos priemonės Nr. 09-003-02-02-06 „Įgyvendinti lygių galimybių, lyčių lygybės principus“ aprašo patvirtinimo
(2022-11-24 Nr. A1-777, TAR 2022-11-24, kodas 2022-23682, įsigalioja 2022-11-25)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. A1-619 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 1 konkretaus tikslo „Bendroji Europos prieglobsčio sistema“ 1 nacionalinio tikslo „Priėmimo ir prieglobsčio sistemos“ 3 veiksmo „Eurodac“ sistemos įsigijimas ir priežiūra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-1.1.3-V-01 patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-24 Nr. A1-779, TAR 2022-11-24, kodas 2022-23683, įsigalioja 2022-11-25)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Vienkartinės išmokos įsikurti gyvenamojoje vietoje savivaldybės teritorijoje ir (ar) mėnesinės kompensacijos atlyginimui švietimo teikėjui už vaiko, ugdomo pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą apmokėti, skiriamų užsieniečiams, kuriems suteikta laikinoji apsauga, skyrimo ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-11-24 Nr. A1-780, TAR 2022-11-24, kodas 2022-23684, įsigalioja 2022-11-25)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. A1-490 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos socialinės sutelkties plėtros programos pažangos priemonės Nr. 09-003-02-02-09 „Plėtoti socialinės integracijos priemones labiausiai pažeidžiamoms grupėms“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-24 Nr. A1-782, TAR 2022-11-24, kodas 2022-23685, įsigalioja 2022-11-25)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Vaikų valandinės priežiūros kambario minimalių reikalavimų aprašo patvirtinimo
(2022-11-25 Nr. A1-786, TAR 2022-11-25, kodas 2022-23935, įsigalioja 2023-01-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. A1-92 „Dėl Socialinių paslaugų srities darbuotojų ir socialinių paslaugų įstaigų vadovų profesinės kompetencijos tobulinimo tvarkos aprašo bei Socialinių darbuotojų atestacijos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-25 Nr. A1-789, TAR 2022-11-28, kodas 2022-23958, įsigalioja 2022-11-29)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų integraliai pagalbai teikti nuo 2022 m. sausio 1 d. iki 2022 m. gruodžio 31 d. paskirstymo savivaldybių administracijoms
(2022-11-25 Nr. A1-791, TAR 2022-11-28, kodas 2022-23959, įsigalioja 2022-11-29)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. liepos 30 d. įsakymo Nr. A1-426 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 2 konkretaus tikslo „Trečiųjų šalių piliečių integracija ir teisėta migracija“ 1 nacionalinio tikslo „Integracijos priemonės“ 2 veiksmo „Paslaugų trečiųjų šalių piliečiams teikimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-2.1.2-K-02 patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-28 Nr. A1-795, TAR 2022-11-28, kodas 2022-24085, įsigalioja 2022-11-29)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Subsidijų pagal priemones „Skatinti kosmoso sektoriaus plėtrą Lietuvoje“ ir „Dalyvauti tarptautinėse ir nacionalinėse MTEP ir inovacijų programose“ įmonėms skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-11-23 Nr. 4-1128, TAR 2022-11-23, kodas 2022-23534, įsigalioja 2022-11-24)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos savivaldybės biudžetui skyrimo, grąžinimo ir apskaičiavimo tvarkos aprašo savivaldybių viešajai infrastruktūrai plėtoti patvirtinimo
(2022-11-24 Nr. 4-1132, TAR 2022-11-24, kodas 2022-23735, įsigalioja 2022-11-25)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 4-933 „Dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-24 Nr. 4-1133, TAR 2022-11-24, kodas 2022-23757, įsigalioja 2022-11-25)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl 2021–2030 metų Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos valstybės skaitmeninimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-002-01-07-09 „Didinti socialiai pažeidžiamų grupių skaitmeninius įgūdžius“ aprašo patvirtinimo
(2022-11-24 Nr. 4-1136, TAR 2022-11-24, kodas 2022-23759, įsigalioja 2022-11-25)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. D1-85 „Dėl Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos lėšų paskirstymo 2022–2024 metams patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-23 Nr. D1-364, TAR 2022-11-23, kodas 2022-23514, įsigalioja 2022-11-24)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. 349 „Dėl Nuotekų dumblo tvarkymo ir panaudojimo reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-28 Nr. D1-366, TAR 2022-11-28, kodas 2022-24045, įsigalioja 2022-11-29)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. balandžio 1 d. įsakymo Nr. D1-267 „Dėl Paraiškų atnaujinti (modernizuoti) daugiabutį namą teikimo, vertinimo ir atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-29 Nr. D1-367, TAR 2022-11-29, kodas 2022-24142, įsigalioja 2022-11-30)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. sausio 7 d. įsakymo Nr. V-39 „Dėl specialios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti 2022 metais paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-23 Nr. V-1824, TAR 2022-11-23, kodas 2022-23516, įsigalioja 2022-11-24)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. ISAK-2391 „Dėl Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo ir Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-23 Nr. V-1828, TAR 2022-11-23, kodas 2022-23517, įsigalioja 2022-11-24)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. V-1197 „Dėl brandos egzaminų programų ir Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-23 Nr. V-1837, TAR 2022-11-23, kodas 2022-23519, įsigalioja 2022-11-24)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. birželio 9 d. įsakymo Nr. V-952 „Dėl 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-04-03 „Sukurti rinkos poreikius atliepiančią profesinio ugdymo sistemą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-25 Nr. V-1864, TAR 2022-11-25, kodas 2022-23847, įsigalioja 2022-11-26)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr. V-660 „Dėl 2022 metų sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo 2022–2025 metais įgyvendinamiems sporto projektams, susijusiems su esamų sporto paskirties pastatų arba sporto paskirties inžinerinių statinių plėtra, priežiūra ir remontu“ pakeitimo
(2022-11-25 Nr. V-1866, TAR 2022-11-25, kodas 2022-23848, įsigalioja 2022-11-26)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. sausio 14 d. įsakymo Nr. V-36 „Dėl Lėšų skyrimo užsienio Lietuvių neformaliajam lituanistiniam švietimui ir sportui tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-28 Nr. V-1870, TAR 2022-11-28, kodas 2022-24010, įsigalioja 2022-11-29)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Aukšto meistriškumo sporto programų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo
(2022-11-28 Nr. V-1871, TAR 2022-11-28, kodas 2022-24011, įsigalioja 2022-11-29)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-06-01 „Pirmiausia – mokytojas“ aprašo patvirtinimo
(2022-11-28 Nr. V-1877, TAR 2022-11-28, kodas 2022-24013, įsigalioja 2022-11-29)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2013 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. V-1106 „Dėl Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-28 Nr. V-1879, TAR 2022-11-28, kodas 2022-24038, įsigalioja 2022-11-29)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2012 m. vasario 13 d. įsakymo Nr. V-258 „Dėl Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos, brandos egzaminų užduoties formos, vykdymo ir vertinimo instrukcijų pritaikymo mokiniams, buvusiems mokiniams ir eksternams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-28 Nr. V-1880, TAR 2022-11-28, kodas 2022-24039, įsigalioja 2022-11-29)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2010 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. V-54 „Dėl Pedagogų rengimo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-29 Nr. V-1882, TAR 2022-11-29, kodas 2022-24206, įsigalioja 2022-11-30)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. 5 „Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-23 Nr. V-1724, TAR 2022-11-23, kodas 2022-23502, įsigalioja 2022-11-24)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. V-239 „Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų nedidelio, didelio ir labai didelio kiekio nustatymo rekomendacijų“ pakeitimo
(2022-11-23 Nr. V-1725, TAR 2022-11-23, kodas 2022-23503, įsigalioja 2022-11-24)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gegužės 21 d. įsakymo Nr. V-397 „Dėl Mirusio žmogaus audinių ir gyvo žmogaus audinių ir ląstelių donorystės, paėmimo, ištyrimo, apdorojimo, konservavimo, laikymo, paskirstymo sąlygų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-23 Nr. V-1726, TAR 2022-11-23, kodas 2022-23505, įsigalioja 2022-11-24)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. lapkričio 14 d. įsakymo Nr. V-1110 „Dėl hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros ir valdymo“ pakeitimo
(2022-11-23 Nr. V-1727, TAR 2022-11-23, kodas 2022-23504, įsigalioja 2023-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Medicininės reabilitacijos ir antirecidyvinio sanatorinio gydymo paslaugų skyrimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-11-23 Nr. V-1738, TAR 2022-11-23, kodas 2022-23544, įsigalioja 2023-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. V-465 „Dėl Intensyviosios terapijos asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo suaugusiesiems reikalavimų ir Intensyviosios priežiūros asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo suaugusiesiems reikalavimų aprašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-23 Nr. V-1739, TAR 2022-11-23, kodas 2022-23557, įsigalioja 2022-11-24)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Embrionų donorystės 2022–2023 metų veiksmų plano patvirtinimo
(2022-11-24 Nr. V-1742, TAR 2022-11-24, kodas 2022-23639, įsigalioja 2022-11-25)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. V-996 „Dėl Greitosios medicinos pagalbos dispečerinių tarnybų veiklos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-24 Nr. V-1748, TAR 2022-11-24, kodas 2022-23736, įsigalioja 2022-11-25)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. V-508 „Dėl Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-25 Nr. V-1751, TAR 2022-11-25, kodas 2022-23833, įsigalioja 2023-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. lapkričio 25 d. įsakymo Nr. V-913 „Dėl Asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių finansavimo programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-25 Nr. V-1752, TAR 2022-11-25, kodas 2022-23835, įsigalioja 2023-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. rugsėjo 23 d. įsakymo Nr. V-729 „Dėl Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio finansavimo programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-25 Nr. V-1753, TAR 2022-11-25, kodas 2022-23834, įsigalioja 2023-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. V-973 „Dėl Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-25 Nr. V-1754, TAR 2022-11-25, kodas 2022-23836, įsigalioja 2023-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. V-1131 „Dėl Greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-25 Nr. V-1755, TAR 2022-11-25, kodas 2022-23837, įsigalioja 2023-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl 2023 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo
(2022-11-25 Nr. V-1758, TAR 2022-11-25, kodas 2022-23914, įsigalioja 2023-01-02)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl panašaus gydomojo poveikio vaistinių preparatų Epoetinum alfa, Epoetinum beta,Epoetinum teta ir Epoetinum zeta grupės ir ekvivalentinių dozių jųbazinei kainai apskaičiuoti patvirtinimo
(2022-11-25 Nr. V-1761, TAR 2022-11-25, kodas 2022-23917, įsigalioja 2023-01-02)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. rugpjūčio 21 d. įsakymo Nr. v-668 „Dėl Dienos chirurgijos paslaugų teikimo ir apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-25 Nr. V-1763, TAR 2022-11-28, kodas 2022-24025, įsigalioja 2022-11-29)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Klinikinės farmakologijos paslaugos teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo
(2022-11-28 Nr. V-1776, TAR 2022-11-28, kodas 2022-24099, įsigalioja 2023-05-01)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2006 m. rugsėjo 26 d. įsakymo Nr. 1R-295 „Dėl Antstolių drausmės bylų iškėlimo ir nagrinėjimo taisyklių ir Antstolių garbės teismo veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-28 Nr. 1R-380, TAR 2022-11-28, kodas 2022-24029, įsigalioja 2022-11-29)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2002 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 400 „Dėl Antstolių viešo konkurso komisijos nuostatų, Antstolių viešo konkurso tvarkos aprašo, Antstolių veiklos tikrinimo tvarkos aprašo, Antstolių informacinės sistemos nuostatų, Antstolių atestavimo komisijos nuostatų ir Antstolių atestavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-29 Nr. 1R-382, TAR 2022-11-29, kodas 2022-24145, įsigalioja 2022-11-30)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2018 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. 3-591 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos reguliavimo sričiai priskirtose nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbiose įmonėse ir (arba) su nacionaliniam saugumui užtikrinti strateginę ar svarbią reikšmę turinčia infrastruktūra dirbančių asmenų (įskaitant nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių kolegialių priežiūros organų narius, valdymo organų narius ir vienasmenius valdymo organus), taip pat asmenų, kuriems dėl jiems priskirtų funkcijų ar pavesto darbo būtų suteikta teisė be palydos patekti prie įmonių infrastruktūros ar priimti sprendimus dėl šios infrastruktūros funkcionavimo, einamų pareigų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-23 Nr. 3-528, TAR 2022-11-23, kodas 2022-23538, įsigalioja 2022-11-24)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje teritorijos, skirtos atsinaujinančios energetikos plėtojimui, inžinerinės infrastruktūros vystymo plano patvirtinimo
(2022-11-18 Nr. 1-377, TAR 2022-11-28, kodas 2022-24057, įsigalioja 2022-11-29)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2022 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. 1-192 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-03 „Įgyvendinti degalų iš AEI gamybos priemones ir plėtoti jų panaudojimo infrastruktūrą transporto sektoriuje“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-29 Nr. 1-398, TAR 2022-11-29, kodas 2022-24216, įsigalioja 2022-11-30)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Kultūros paso tematinio prioriteto tvirtinimo
(2022-11-21 Nr. ĮV-921, TAR 2022-11-23, kodas 2022-23506, įsigalioja 2022-11-24)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl metinių temų 2023 m. tvirtinimo
(2022-11-23 Nr. ĮV-936, TAR 2022-11-23, kodas 2022-23541, įsigalioja 2022-11-24)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl projekto vykdymo dalinio finansavimo sutarčių, projekto (projekto etapo) vykdymo dalinio finansavimo išlaidų sąmatų ir viešinimo planų formų patvirtinimo
(2022-11-24 Nr. KMPF-115(1.15E), TAR 2022-11-28, kodas 2022-23973, įsigalioja 2022-11-29)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 3D-512 „Dėl Duomenų apie grūdus ir aliejinių augalų sėklas teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-23 Nr. 3D-713, TAR 2022-11-23, kodas 2022-23533, įsigalioja 2022-11-24)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2021–2027 metų programos priemonių ir / arba priemonių veiklos sričių kvietimų 2022–2023 metais teikti projektų įgyvendinimo planus ir prašymus skirti kompensaciją plano patvirtinimo
(2022-11-23 Nr. 3D-716, TAR 2022-11-23, kodas 2022-23546, įsigalioja 2022-11-24)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2010 m. rugpjūčio 4 d. įsakymo Nr. 3D-707 „Dėl Žuvininkystės duomenų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-24 Nr. 3D-717, TAR 2022-11-24, kodas 2022-23674, įsigalioja 2023-01-03)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. birželio 5 d. įsakymo Nr. 3D-416 „Dėl Duomenų apie pieną ir pieno gaminius teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-24 Nr. 3D-718, TAR 2022-11-24, kodas 2022-23675, įsigalioja 2022-11-25)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2010 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 3D-246 „Dėl Duomenų apie mėsos gamybą, kiaušinių gavybą ir prekybą šiais produktais teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-24 Nr. 3D-719, TAR 2022-11-24, kodas 2022-23676, įsigalioja 2023-01-03)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. 3D-488 „Dėl Importuojamų, eksportuojamų ir vidaus rinkai tiekiamų šviežių vaisių ir daržovių atitikties prekybos standartams patikros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-24 Nr. 3D-720, TAR 2022-11-24, kodas 2022-23677, įsigalioja 2022-11-25)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2013 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. 3D-152 „Dėl Paraiškų priėmimo informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-28 Nr. 3D-724, TAR 2022-11-28, kodas 2022-23993, įsigalioja 2023-01-03)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2022 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 3D-50 „Dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo ir viešosios paramos didžiausiųjų metinių lėšų, skirtų įsipareigojimams pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemones ir veiklos sritis 2022 metais, paskirstymo sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-28 Nr. 3D-726, TAR 2022-11-28, kodas 2022-23994, įsigalioja 2022-11-29)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl 2022 metų pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos už pasėlius ir ūkinius gyvūnus mokėjimo
(2022-11-28 Nr. 3D-727, TAR 2022-11-28, kodas 2022-23995, įsigalioja 2022-11-29)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Veterinarinių farmacinių atliekų priėmimo iš gyventojų ir apmokėjimo už jų tvarkymą tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-11-28 Nr. 3D-728, TAR 2022-11-28, kodas 2022-23997, įsigalioja 2022-11-29)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. birželio 11 d. įsakymo Nr. 3D-356 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2019 metų, patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-28 Nr. 3D-729, TAR 2022-11-28, kodas 2022-24001, įsigalioja 2023-01-03)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl tiesioginių išmokų ir susietosios paramos už deklaruotus plotus mokėjimo 2022 m.
(2022-11-28 Nr. 3D-732, TAR 2022-11-28, kodas 2022-24036, įsigalioja 2022-11-29)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Laikinosios valstybės pagalbos sodininkystės sektoriui teikimo taisyklių patvirtinimo
(2022-11-28 Nr. 3D-734, TAR 2022-11-28, kodas 2022-24071, įsigalioja 2022-11-29)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. 3D-90 „Dėl Duomenų apie baltojo cukraus gamybą, prekybą ir cukrinių runkelių supirkimą teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-29 Nr. 3D-737, TAR 2022-11-29, kodas 2022-24138, įsigalioja 2022-11-30)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2020 m. lapkričio 6 d. įsakymo Nr. 1V-1145 „Dėl Sienų valdymo ir vizų finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą, 2021-2027 m. programos veiksmų įgyvendinimo plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-28 Nr. 1V-724, TAR 2022-11-28, kodas 2022-24050, įsigalioja 2022-11-29)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2018 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. V-135 „Dėl Saugiojo valstybinio duomenų perdavimo tinklo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-24 Nr. V-958, TAR 2022-11-25, kodas 2022-23792, įsigalioja 2022-11-26)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2022 m. rugsėjo 1 d. įsakymo Nr. V-695 „Dėl Karinių specialybių kvalifikacinių kategorijų suteikimo sąlygų ir tvarkos ir priedo už karinių specialybių kvalifikacines kategorijas skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-28 Nr. V-968, TAR 2022-11-28, kodas 2022-24024, įsigalioja 2022-11-29)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2010 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. VA-83 „Dėl Dokumentų teikimo elektroniniu būdu taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-29 Nr. VA-87, TAR 2022-11-29, kodas 2022-24135, įsigalioja 2022-11-30)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2021 m. spalio 26 d. įsakymo Nr. VA-72 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos Elektroninio deklaravimo informacinės sistemos naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-29 Nr. VA-88, TAR 2022-11-29, kodas 2022-24137, įsigalioja 2022-11-30)

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2014 m. liepos 29 d. įsakymo Nr.V-334 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-24 Nr. EV-267, TAR 2022-11-24, kodas 2022-23633, įsigalioja 2022-11-25)

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2020 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. EV- 90 „Dėl Prevencijos priemonių organizuojant darbus, reikšmingiausiai sąlygojančius mirtinus ir sunkius nelaimingus atsitikimus darbe, taikymo“ pakeitimo
(2022-11-25 Nr. EV-269, TAR 2022-11-25, kodas 2022-23934, įsigalioja 2022-11-26)

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymo Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-28 Nr. 1S-206, TAR 2022-11-29, kodas 2022-24134, įsigalioja 2023-01-01)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2008 m. sausio 16 d. įsakymo Nr. 1B-40 „Dėl Valiutų, naudojamų deklaruojant prekes Lietuvos muitinei, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-28 Nr. 1BE-892, TAR 2022-11-29, kodas 2022-24213, įsigalioja 2023-01-01)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl kai kurių Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios
(2022-11-28 Nr. 1BE-894, TAR 2022-11-28, kodas 2022-24051, įsigalioja 2022-11-29)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl žinynų taikymo
(2022-11-28 Nr. 1BE-895, TAR 2022-11-29, kodas 2022-24212, įsigalioja 2022-11-30)

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos mokymų programos patvirtinimo
(2022-11-29 Nr. V-238, TAR 2022-11-29, kodas 2022-24211, įsigalioja 2022-11-30)

Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2022 m. birželio 21 d. įsakymo Nr. (1.72E)1A-669 „Dėl Reklaminių renginių patikrinimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-17 Nr. (1.4E)1A-1362, TAR 2022-11-29, kodas 2022-24195, įsigalioja 2022-11-30)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl 2 eurų proginės monetos, skirtos Suvalkijai (iš serijos „Lietuvos etnografiniai regionai“), paskelbimo mokėjimo ir atsiskaitymo priemone ir išleidimo į apyvartą
(2022-11-24 Nr. 03-181, TAR 2022-11-25, kodas 2022-23862, įsigalioja 2022-11-26)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl kolekcinės 10 eurų monetos, skirtos Ukrainos kovai už laisvę, paskelbimo mokėjimo priemone Lietuvos Respublikoje ir išleidimo į apyvartą
(2022-11-24 Nr. 03-182, TAR 2022-11-25, kodas 2022-23863, įsigalioja 2022-11-26)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2015 m. spalio 29 d. nutarimo Nr. 03-158 „Dėl Draudimo ir (ar) perdraudimo techninių atidėjinių apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-24 Nr. 03-184, TAR 2022-11-25, kodas 2022-23864, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2022 m. lapkričio 10 d. nutarimo Nr. 03-176 „Dėl Monetų, dedikuotų Ukrainai, pardavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo.
(2022-11-28 Nr. 03-186, TAR 2022-11-29, kodas 2022-24147, įsigalioja 2022-11-30)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. liepos 18 d. įsakymo Nr. 1-225 „Dėl Civilinės saugos pratybų organizavimo ir vertinimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-24 Nr. 1-626 (1.4 E)/2022, TAR 2022-11-24, kodas 2022-23657, įsigalioja 2022-11-25)

Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2014 m. sausio 10 d. įsakymo Nr. 1P-(1.3.)-5 „Dėl Pažymos dėl parduodamos privačios žemės ūkio paskirties žemės išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-23 Nr. 1P-336-(1.3 E.), TAR 2022-11-23, kodas 2022-23511, įsigalioja 2023-01-04)

Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 1P-251-(1.3 E.) „Dėl Pranešimų apie pažeidimus Nacionalinėje žemės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos pateikimo vidiniu kanalu ir jų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-29 Nr. 1P-344-(1.3 E.), TAR 2022-11-29, kodas 2022-24143, įsigalioja 2023-01-04)

VĮ „Regitra“ direktoriaus įsakymas
Dėl valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus 2020 m. vasario 4 d. įsakymo Nr. (1.1E)-1V-47 „Dėl Registravimosi laikyti egzaminą tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo
(2022-11-29 Nr. 1V-167, TAR 2022-11-29, kodas 2022-24217, įsigalioja 2022-12-01)

VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Gairių pareiškėjams, teikiantiems projektų įgyvendinimo planus pagal Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą, bei Vidaus saugumo fondo 2021–2027 m. programas, patvirtinimo
(2022-11-28 Nr. 2022/8-472, TAR 2022-11-29, kodas 2022-24130, įsigalioja 2022-11-30)

Nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2017 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. BRA-152 „Dėl 2014–2020 m. programinio laikotarpio vietos projektų, pateiktų po 2017 m. rugsėjo 1 d. pagal vietos plėtros strategijas, įgyvendinamas bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo procedūros aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-21 Nr. BR1-379, TAR 2022-11-24, kodas 2022-23654, įsigalioja 2022-11-25)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Prekybos su dažnio reguliavimu nesusijusiomis papildomomis paslaugomis tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-11-25 Nr. O3E-1614, TAR 2022-11-25, kodas 2022-23763, įsigalioja 2022-11-25)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl gamtinių dujų tiekimo saugumo papildomos dedamosios prie gamtinių dujų perdavimo kainos nustatymo 2023 metams
(2022-11-25 Nr. O3E-1621, TAR 2022-11-28, kodas 2022-23946, įsigalioja 2022-11-29)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl elektros vartotojų įrenginių prijungimo prie AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros skirstomųjų tinklų 2023 metų įkainių patvirtinimo
(2022-11-25 Nr. O3E-1622, TAR 2022-11-28, kodas 2022-23947, įsigalioja 2023-01-01)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. rugpjūčio 2 d. nutarimo Nr. O3E-301 „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos teikiamų energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo ir pažymų apie energetikos įrenginių techninę būklę išdavimo paslaugų kainų ir mokėjimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-25 Nr. O3E-1623, TAR 2022-11-28, kodas 2022-23949, įsigalioja 2023-01-01)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros energiją gaminančių buitinių vartotojų naudojimosi elektros tinklais paslaugos kainų nustatymo 2023 metams
(2022-11-29 Nr. O3E-1643, TAR 2022-11-29, kodas 2022-24197, įsigalioja 2022-11-30)

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybės įsteigtų saugomų teritorijų, neturinčių direkcijų, ir Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijų, bei Valstybės saugomų gamtos paveldo objektų, nepatenkančių į valstybinius parkus, rezervatus ar biosferos rezervatą, priskyrimo saugomų teritorijų direkcijoms ir funkcijų vykdymo jose
(2022-11-23 Nr. V-127, TAR 2022-11-24, kodas 2022-23634, įsigalioja 2023-01-01)

Bioetikos komiteto direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos bioetikos komiteto direktoriaus 2011 m. kovo 14 d. įsakymo Nr. V-10 „Dėl Lietuvos bioetikos komiteto išduodamų dokumentų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-28 Nr. V-23, TAR 2022-11-28, kodas 2022-24048, įsigalioja 2022-11-29)

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2022 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. V-325 „Dėl Valstybės finansuojamų doktorantūros vietų paskirstymo konkurso būdu vykdymo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-28 Nr. V-699, TAR 2022-11-28, kodas 2022-24044, įsigalioja 2022-11-29)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2018 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr. 2BE-128 „Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos nulinės tolerancijos korupcijai politikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-23 Nr. 2BE-289, TAR 2022-11-23, kodas 2022-23555, įsigalioja 2022-11-24)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. 2BE-284 „Dėl Informacijos pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-24 Nr. 2BE-290, TAR 2022-11-25, kodas 2022-23790, įsigalioja 2022-11-26)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos saugios laivybos administracijos direktoriaus 2016 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr. V-103 „Dėl Motorinio pramoginio laivo laivavedžio kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų pildymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-29 Nr. 2BE-292, TAR 2022-11-29, kodas 2022-24132, įsigalioja 2022-11-30)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 6 d. įsakymo Nr. 2BE-233 „Dėl Locmanų stažuočių, egzaminavimo ir kvalifikacinių reikalavimų, kuriuos atitinkantys asmenys įgyja teisę vesti tam tikrų dydžių laivus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-29 Nr. 2BE-293, TAR 2022-11-29, kodas 2022-24133, įsigalioja 2022-11-29)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2015 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. 4R-184 „Dėl orlaivio apskraidymo po techninės priežiūros darbų“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-11-29 Nr. 2BE-294, TAR 2022-11-29, kodas 2022-24202, įsigalioja 2023-05-01)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2011 m. lapkričio 17 d. įsakymo Nr. 2B-445 „Dėl Krovinių / keleivių vežimo kelių transportu profesinės kompetencijos pažymėjimo blanko formos ir šio pažymėjimo rekvizitų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-29 Nr. 2BE-295, TAR 2022-11-29, kodas 2022-24210, įsigalioja 2022-11-30)

Valstybinės augalininkystės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2015 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. A1-307 „Dėl dokumentų, susijusių su dauginamosios medžiagos tiekėjų atestavimu, formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-23 Nr. A1-639, TAR 2022-11-23, kodas 2022-23554, įsigalioja 2022-11-24)

Valstybinės augalininkystės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2002 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 105 „Dėl Dauginamosios medžiagos tiekėjo pažymėjimo formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-24 Nr. A1-657, TAR 2022-11-24, kodas 2022-23725, įsigalioja 2022-11-25)

Tautinių mažumų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2019 m. lapkričio 6 d. Nr.ĮV-38 „Dėl Kultūros projektų, skatinančių tautinių mažumų kultūrų plėtotę, dalinio finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-28 Nr. ĮV-52, TAR 2022-11-28, kodas 2022-24046, įsigalioja 2022-11-29)

Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 27 d. įsakymo Nr. V-317 „Dėl didžiausio laisvės atėmimo vietų įstaigose leidžiamų laikyti asmenų skaičiaus ir minimalaus ploto, tenkančio vienam asmeniui, nustatymo“ pakeitimo
(2022-11-25 Nr. V-415, TAR 2022-11-25, kodas 2022-23915, įsigalioja 2022-11-26)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Vartotojų kainų statistinio tyrimo statistinių duomenų teikimo
(2022-11-21 Nr. DĮ-273, TAR 2022-11-28, kodas 2022-23992, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Statistinių duomenų teikimo elektroniniu būdu taisyklių patvirtinimo
(2022-11-28 Nr. DĮ-276, TAR 2022-11-28, kodas 2022-24006, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Gyvulių skaičiaus ir gyvulininkystės produktų gamybos statistinio tyrimo ūkininkų ir šeimos ūkių anketos ŽŪŪ-02 (metinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2022-11-25 Nr. DĮ-277, TAR 2022-11-28, kodas 2022-24007, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Įmonės išlaidų aplinkos tausojimui statistinės ataskaitos APL-04 (metinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2022-11-29 Nr. DĮ-280, TAR 2022-11-29, kodas 2022-24207, įsigalioja 2023-01-02)


<< Atgal