Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 48

2022 m. gruodžio 7 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2022 m. lapkričio 30 d. – gruodžio 6 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 20 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-11-22 Nr. XIV-1550, TAR 2022-12-02, kodas 2022-24638, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-11-22 Nr. XIV-1551, TAR 2022-12-02, kodas 2022-24640, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos Respublikos 2023 metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatymas
(2022-11-22 Nr. XIV-1553, TAR 2022-12-02, kodas 2022-24652, įsigalioja 2022-12-03)

Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 11, 21, 25 ir 28 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-11-22 Nr. XIV-1554, TAR 2022-12-02, kodas 2022-24641, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos Respublikos 2023 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas
(2022-11-22 Nr. XIV-1556, TAR 2022-12-02, kodas 2022-24642, įsigalioja 2022-12-03)

Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo Nr. IX-517 8-2 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-11-24 Nr. XIV-1563, TAR 2022-12-02, kodas 2022-24643, įsigalioja 2023-07-01)

Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 108-1 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-11-24 Nr. XIV-1564, TAR 2022-12-02, kodas 2022-24644, įsigalioja 2023-07-01)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 248 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-11-24 Nr. XIV-1565, TAR 2022-12-02, kodas 2022-24645, įsigalioja 2023-07-01)

LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINĖS SUTARTYS

Tarptautinis susitarimas
Lietuvos Respublikos ir Austrijos Respublikos susitarimas dėl Lietuvos Respublikos ir Austrijos Respublikos sutarties dėl investicijų skatinimo ir apsaugos nutraukimo
(2021-12-17, TAR 2022-11-30, kodas 2022-24268, įsigalioja 2022-12-01)

Tarptautinis susitarimas
Lietuvos Respublikos ir Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės susitarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Jungtinės Karalystės Vyriausybės sutarties dėl kapitalo investicijų skatinimo ir jų apsaugos nutraukimo
(2021-07-01, TAR 2022-11-30, kodas 2022-24269)

Tarptautinė sutartis
Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Norvegijos Karalystės Vyriausybės sutartis dėl investicijų skatinimo ir jų abipusės apsaugos
(1992-06-16, TAR 2022-12-05, kodas 2022-24700, įsigalioja 1992-12-20)

Tarptautinis susitarimas
Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Norvegijos Karalystės Vyriausybės susitarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Norvegijos Karalystės Vyriausybės sutarties dėl investicijų skatinimo ir jų abipusės apsaugos nutraukimo
(2022-06-15, TAR 2022-12-06, kodas 2022-24818, įsigalioja 2022-12-22)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 14 d. nutarimo Nr. 1289 „Dėl Žemės servitutų nustatymo administraciniu aktu taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-30 Nr. 1176, TAR 2022-11-30, kodas 2022-24227, įsigalioja 2022-12-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. rugsėjo 29 d. nutarimo Nr. 1073 „Dėl Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo ir keitimo tvarkos bei sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-30 Nr. 1177, TAR 2022-11-30, kodas 2022-24228, įsigalioja 2022-12-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 14 d. nutarimo Nr. 1290 „Dėl Kvalifikacijos pažymėjimų žemėtvarkos planavimo dokumentams rengti išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo ir profesinių žinių patikrinimo testo organizavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-30 Nr. 1178, TAR 2022-11-30, kodas 2022-24229, įsigalioja 2022-12-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Karinės infrastruktūros, reikalingos priimančiosios šalies paramai užtikrinti, sąrašo patvirtinimo
(2022-11-30 Nr. 1179, TAR 2022-11-30, kodas 2022-24230, įsigalioja 2022-12-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimo Nr. 149 „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2022-11-30 Nr. 1187, TAR 2022-12-01, kodas 2022-24410, įsigalioja 2022-12-02)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. birželio 9 d. nutarimo Nr. 432 „Dėl Sutarčių registro reorganizavimo ir Sutarčių ir teisių suvaržymų registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-30 Nr. 1188, TAR 2022-12-01, kodas 2022-24409, įsigalioja 2023-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimo Nr. 534 ,,dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-30 Nr. 1190, TAR 2022-12-01, kodas 2022-24424, įsigalioja 2023-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 25 d. nutarimo Nr. 86 „Dėl Ligos ir motinystės socialinio draudimo išmokų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-30 Nr. 1193, TAR 2022-12-01, kodas 2022-24475, įsigalioja 2023-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. balandžio 5 d. nutarimo Nr. 253 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2022-11-30 Nr. 1195, TAR 2022-12-01, kodas 2022-24505, įsigalioja 2022-12-02)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Pacientų pavėžėjimo paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-11-30 Nr. 1196, TAR 2022-12-05, kodas 2022-24768, įsigalioja 2022-12-06)

TEISMŲ SPRENDIMAI, NUTARIMAI, IŠVADOS

Konstitucinio Teismo nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto (2003 m. balandžio 29 d. redakcija) 32 straipsnio, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto (2015 m. birželio 25 d. redakcija) 40 straipsnio atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai
(2022-11-30 Nr.  KT145-N14/2022, TAR 2022-12-06, kodas 2022-24335, įsigalioja 2022-11-30)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2016 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. 1K-213 „Dėl Dotacijų savivaldybėms skyrimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-06 Nr. 1K-397, TAR 2022-12-06, kodas 2022-24836, įsigalioja 2022-12-07)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymo Nr. 1K-265 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-06 Nr. 1K-400, TAR 2022-12-06, kodas 2022-24839, įsigalioja 2022-12-07)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. A1-724 „Dėl Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo projektų atrankos konkurso organizavimo 2023–2024 metais nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-01 Nr. A1-797, TAR 2022-12-01, kodas 2022-24453, įsigalioja 2022-12-02)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. A1-717 „Dėl Nacionalinių nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo projektų atrankos konkurso organizavimo 2023– 2024 metais nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-01 Nr. A1-798, TAR 2022-12-01, kodas 2022-24454, įsigalioja 2022-12-02)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. 97/406 „Dėl Darbuotojų apsaugos nuo cheminių veiksnių darbe nuostatų bei Darbuotojų apsaugos nuo kancerogenų ir mutagenų poveikio darbe nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-02 Nr. A1-799/V-1804, TAR 2022-12-02, kodas 2022-24653, įsigalioja 2022-12-03)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Reintegracijos paslaugų nuo psichoaktyviųjų medžiagų priklausomiems asmenims teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-12-06 Nr. A1-802, TAR 2022-12-06, kodas 2022-24870, įsigalioja 2022-12-07)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. rugsėjo 8 d. įsakymo Nr. A1-817 „Dėl Neįgaliųjų socialinės integracijos 2021–2023 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-06 Nr. A1-803, TAR 2022-12-06, kodas 2022-24869, įsigalioja 2022-12-07)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. vasario 25 d. įsakymo Nr. A1-130 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-06 Nr. A1-806, TAR 2022-12-06, kodas 2022-24868, įsigalioja 2022-12-07)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. A1-709 „Dėl Tikslinės subsidijos nevyriausybinėms organizacijoms, teikiančioms viešąsias paslaugas, padidėjusiems paslaugų teikimo kaštams kompensuoti teikimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-06 Nr. A1-807, TAR 2022-12-06, kodas 2022-24867, įsigalioja 2022-12-07)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl 2021–2027 metų materialinio nepritekliaus mažinimo programos Lietuvoje administravimo taisyklių patvirtinimo
(2022-12-06 Nr. A1-808, TAR 2022-12-06, kodas 2022-24866, įsigalioja 2022-12-07)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. kovo 9 d. įsakymo Nr. A1-135 „Dėl Valstybės pagalbos teikimo socialinėms įmonėms tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-12-06 Nr. A1-810, TAR 2022-12-06, kodas 2022-24865, įsigalioja 2023-01-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. A1-225 „Dėl Socialinės įmonės statuso suteikimo juridiniams asmenims tvarkos aprašo ir Tikslinėms grupėms priklausančių darbuotojų dalies nuo vidutinio sąrašuose esančių darbuotojų skaičiaus apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-12-06 Nr. A1-811, TAR 2022-12-06, kodas 2022-24864, įsigalioja 2023-01-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. A1-279 „Dėl Socialinių įmonių ataskaitų apie iš visų šaltinių gautą ir panaudotą valstybės pagalbą teikimo tvarkos aprašo bei sutarties dėl subsidijos išmokėjimo ir panaudojimo tvarkos tipinės formos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-12-06 Nr. A1-812, TAR 2022-12-06, kodas 2022-24862, įsigalioja 2023-01-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. A1-983 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti 2022 metais paskirstymo svaivaldybių administracijoms“ pakeitimo
(2022-12-06 Nr. A1-819, TAR 2022-12-06, kodas 2022-24861, įsigalioja 2022-12-07)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. A1-82 „Dėl Įmonių socialinės atsakomybės 2016–2022 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-06 Nr. A1-822, TAR 2022-12-06, kodas 2022-24874, įsigalioja 2022-12-07)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl subsidijų pagal priemonės „Dalyvauti tarptautinėse ir nacionalizėse MTEP ir inovacijų programose“ veiklą „Europos Sąjungos bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Europos Horizontas“ partnerysčių veiklose skatinimui“ skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-12-05 Nr. 4-1154, TAR 2022-12-05, kodas 2022-24738, įsigalioja 2022-12-06)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. kovo 3 d. įsakymo Nr. D1-60 „Dėl Atliekų prevencijos ir tvarkymo programos lėšų naudojimo 2022 metais priemonių plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-30 Nr. D1-370, TAR 2022-11-30, kodas 2022-24233, įsigalioja 2022-12-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 18 d. įsakymo Nr. D1-45 „Dėl Medžių ir krūmų priežiūros, vandens telkinių, esančių želdynuose, apsaugos, vejų ir gėlynų priežiūros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-30 Nr. D1-371, TAR 2022-11-30, kodas 2022-24270, įsigalioja 2022-12-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkričio 10 d. įsakymo Nr. D1-677 „Dėl Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-30 Nr. D1-372, TAR 2022-11-30, kodas 2022-24301, įsigalioja 2022-12-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų, skatinant įrengti saulės elektrines daugiabučiuose, skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-11-30 Nr. D1-373, TAR 2022-11-30, kodas 2022-24313, įsigalioja 2022-12-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. rugpjūčio 20 d. įsakymo Nr. D1-474 „Dėl 2022 metų pagrindinių ir tarpinių miško kirtimų normos valstybinių miškų valdytojams patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-01 Nr. D1-374, TAR 2022-12-01, kodas 2022-24391, įsigalioja 2022-12-02)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) valstybės paramos teikimo ir kvietimo teikti paraiškas sąlygų aprašo patvirtinimo
(2022-12-01 Nr. D1-375, TAR 2022-12-01, kodas 2022-24445, įsigalioja 2022-12-02)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. D1-636 „Dėl poveikio aplinkai vertinimo programos ir ataskaitos rengimo nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-12-02 Nr. D1-377, TAR 2022-12-02, kodas 2022-24620, įsigalioja 2024-01-01)

Aplinkos ministro ir Sveikatos apsaugos ministro ir Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Gerosios laboratorinės praktikos principų aprašo patvirtinimo
(2022-12-02 Nr. D1-378/V-1805/4-1151, TAR 2022-12-02, kodas 2022-24639, įsigalioja 2022-12-03)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. D1-231 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 02-01-06-07-01 „Gerinti vandens telkinių būklę“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“
(2022-12-02 Nr. D1-382, TAR 2022-12-02, kodas 2022-24673, įsigalioja 2022-12-03)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios
(2022-12-06 Nr. D1-386, TAR 2022-12-06, kodas 2022-24830, įsigalioja 2022-12-07)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 348 „Dėl Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-06 Nr. D1-387, TAR 2022-12-06, kodas 2022-24831, įsigalioja 2022-12-07)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. balandžio 11 d. įsakymo Nr. V-251 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.2.2-CPVA-K-703 priemonės „Kompetencijos centrų ir inovacijų ir technologijų perdavimo centrų veiklos skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-30 Nr. V-1895, TAR 2022-11-30, kodas 2022-24244, įsigalioja 2022-12-01)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. vasario 1 d. įsakymo Nr. V-153 „Dėl 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-01-01 „Įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklų“ programą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-30 Nr. V-1896, TAR 2022-11-30, kodas 2022-24245, įsigalioja 2022-12-01)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. V-1065 „Dėl Suteikiamų kvalifikacijų ir studijų krypčių, kuriose gali būti vykdomos trumposios studijos, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-30 Nr. V-1899, TAR 2022-11-30, kodas 2022-24246, įsigalioja 2022-12-01)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Stojančiųjų į trumposios pakopos, pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas ir pretenduojančiųjų į studijų stipendijas konkursinės eilės sudarymo 2023 metais tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-11-30 Nr. V-1901, TAR 2022-11-30, kodas 2022-24247, įsigalioja 2022-12-01)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Regiono studijų krypties aprašo patvirtinimo
(2022-11-30 Nr. V-1902, TAR 2022-11-30, kodas 2022-24248, įsigalioja 2022-12-01)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Politikos mokslų studijų krypties aprašo patvirtinimo
(2022-11-30 Nr. V-1903, TAR 2022-11-30, kodas 2022-24249, įsigalioja 2022-12-01)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. spalio 27 d. įsakymo Nr. V-1712 „Dėl Lietuvos asocijuotosios narystės Europos branduolinių mokslinių tyrimų organizacijoje 2022–2027 m. veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-30 Nr. V-1907, TAR 2022-11-30, kodas 2022-24250, įsigalioja 2022-12-01)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. V-322 „Dėl 2022 metais priimamų asmenų į pedagoginių studijų programas motyvacijos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-12-05 Nr. V-1910, TAR 2022-12-05, kodas 2022-24723, įsigalioja 2022-12-06)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. V-1113 „Dėl 2022 m. aukšto meistriškumo sporto programų įgyvendinimo finansavimo valstybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-05 Nr. V-1913, TAR 2022-12-05, kodas 2022-24724, įsigalioja 2022-12-06)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. V-1597 „Dėl Regioninių specialiojo ugdymo centrų kūrimo ir jų veiklos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-05 Nr. V-1914, TAR 2022-12-05, kodas 2022-24725, įsigalioja 2022-12-06)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-30 Nr. V-1783, TAR 2022-11-30, kodas 2022-24234, įsigalioja 2022-12-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. lapkričio 2 d. įsakymo Nr. V-1203 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis kompensuojamų ortopedijos techninių priemonių ir medicinos priemonių bazinių kainų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-30 Nr. V-1784, TAR 2022-11-30, kodas 2022-24235, įsigalioja 2022-12-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugpjūčio 28 d. įsakymo Nr. V-910 „Dėl Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-30 Nr. V-1790, TAR 2022-11-30, kodas 2022-24277, įsigalioja 2022-12-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. sausio 23 d. įsakymo Nr. V-70 „Dėl rekomenduojamų visuomenės sveikatos specialistų pareigybių steigimo savivaldybėse“ pakeitimo
(2022-12-01 Nr. V-1801, TAR 2022-12-01, kodas 2022-24472, įsigalioja 2022-12-02)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. V-1145 „Dėl Aktyviojo gydymo stacionarinėms paslaugoms nepriskiriamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kurių išlaidos apmokamos privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, ir jų bazinių kainų sąrašų ir slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų ir jų bazinių kainų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-01 Nr. V-1802, TAR 2022-12-01, kodas 2022-24473, įsigalioja 2022-12-02)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. V-890 „Dėl Dantų protezavimo paslaugų išlaidų kompensavimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-05 Nr. V-1808, TAR 2022-12-05, kodas 2022-24739, įsigalioja 2023-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. V-1010 „Dėl balo vertės patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-05 Nr. V-1810, TAR 2022-12-05, kodas 2022-24740, įsigalioja 2022-12-06)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. birželio 1 d. įsakymo Nr. V-1031 „Dėl 2022 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-06 Nr. V-1814, TAR 2022-12-06, kodas 2022-24801, įsigalioja 2022-12-16)

Sveikatos apsaugos ministro ir Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Didžiausių leistinų tetrahidrokanabinolio kiekių galutiniam vartojimui skirtuose pluoštinių kanapių gaminiuose ar jų kategorijose sąrašo patvirtinimo
(2022-12-06 Nr. V-1815/3D-771, TAR 2022-12-06, kodas 2022-24826, įsigalioja 2023-04-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Vaistinių preparatų registruotojų farmakologinio budrumo veiklos patikrinimų tvarkos aprašo ir Farmakologinio budrumo veiklos patikrinimo pažymos formos patvirtinimo
(2022-12-06 Nr. V-1816, TAR 2022-12-06, kodas 2022-24827, įsigalioja 2023-01-01)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2004 m. kovo 15 d. įsakymo Nr. 1R-64 „Dėl Tvirtinamųjų įrašų ir notarinių liudijimų formų pildymo taisyklių ir Tvirtinamųjų įrašų ir notarinių liudijimų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-02 Nr. 1R-388, TAR 2022-12-02, kodas 2022-24675, įsigalioja 2023-01-01)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos vidaus kontrolės politikos patvirtinimo
(2022-02-04 Nr. 1R-43, TAR 2022-12-02, kodas 2022-24649, įsigalioja 2022-12-03)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 10-001-05-04-02 „Skatinti pažangių elektroninių ryšių technologijų ir naujos kartos ryšio tinklų (įskaitant 5G ryšį) plėtrą“ aprašo patvirtinimo
(2022-12-02 Nr. 3-548, TAR 2022-12-05, kodas 2022-24717, įsigalioja 2022-12-06)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2022 m. liepos 25 d. įsakymo Nr. 3-376 „Dėl Pašto mokos ženklų leidybos plano 2023 metams, Pašto mokos ženklų leidybos planuojamų temų 2024 metams sąrašo ir Pašto mokos ženklų leidybos planuojamų temų 2025 metams sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-05 Nr. 3-551, TAR 2022-12-05, kodas 2022-24713, įsigalioja 2022-12-06)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2019 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. ĮV-268 „Dėl Nacionalinių ir valstybinių teatrų ir koncertinių įstaigų kūrybinės veiklos išlaidų, atsiradusių dėl salių atnaujinimo (modernizavimo), kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
(2022-12-01 Nr. ĮV-960, TAR 2022-12-01, kodas 2022-24470, įsigalioja 2023-01-01)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl 2021–2030 metų Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos kultūros ir kūrybingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 08-001-04-06-01 „Tvarių prielaidų ir paskatų aktualizuoti kultūros paveldo vertybes sukūrimas“ veiklos „7.1. kultūros paveldo aktualizavimas ir įveiklinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo
(2022-12-02 Nr. ĮV-961, TAR 2022-12-02, kodas 2022-24659, įsigalioja 2022-12-03)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. ĮV-536 „Dėl bibliotekos valdymo tobulinimo rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-02 Nr. ĮV-964, TAR 2022-12-02, kodas 2022-24661, įsigalioja 2022-12-03)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2011 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. 3D-941 „Dėl Žemės ūkio ir maisto produktų mažmeninių kainų bei ūkinių gyvūnų kainų tyrimo “ pakeitimo
(2022-11-30 Nr. 3D-738, TAR 2022-11-30, kodas 2022-24239, įsigalioja 2022-12-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. spalio 14 d. įsakymo Nr. 3D-770 „Dėl Žemės ir miškų ūkio transporto priemonių patvirtinimo ir rinkos priežiūros“ pakeitimo
(2022-11-30 Nr. 3D-739, TAR 2022-11-30, kodas 2022-24240, įsigalioja 2023-01-03)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programos penktojo sąjungos prioriteto „Prekybos ir perdirbimo skatinimas“ priemonės „Rinkodaros priemonės“ veiklos srities „Rusijos karinės agresijos prieš Ukrainą neigiamo poveikio mažinimas“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų už 2022 m. pateiktoms paraiškoms, patvirtinimo
(2022-11-30 Nr. 3D-741, TAR 2022-11-30, kodas 2022-24297, įsigalioja 2022-12-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. 3D-934 „Dėl Pieninių gyvūnų produktyvumo tyrimų organizavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-30 Nr. 3D-742, TAR 2022-11-30, kodas 2022-24320, įsigalioja 2023-01-03)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2016 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. 3D-435 „Dėl Kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) pripažinimo žemės ūkio kooperatinėmis bendrovėmis (kooperatyvais) tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-30 Nr. 3D-743, TAR 2022-11-30, kodas 2022-24326, įsigalioja 2023-01-03)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. balandžio 25 d. įsakymo Nr. 3D-257 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos „Parama žemės ūkio vandentvarkai“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2019 metų, patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-30 Nr. 3D-744, TAR 2022-11-30, kodas 2022-24328, įsigalioja 2023-01-03)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2018 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. 3D-177 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama smulkiesiems ūkiams“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2018 metų, patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-30 Nr. 3D-745, TAR 2022-11-30, kodas 2022-24329, įsigalioja 2023-01-03)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2021 m. vasario 22 d. įsakymo Nr. 3D-118 „Dėl 2021–2022 m. susietosios paramos už mėsinius galvijus, mėsines avis, pieninių veislių bulius, pienines ožkas administravimo, kontrolės bei mokėjimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-30 Nr. 3D-746, TAR 2022-11-30, kodas 2022-24330, įsigalioja 2023-01-03)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2017 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. 3D-228 „Dėl Dalyvavimo žemės ūkio ir maisto produktų parodose, mugėse, pristatymuose ir verslo misijose užsienio valstybėse finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-01 Nr. 3D-748, TAR 2022-12-01, kodas 2022-24389, įsigalioja 2022-12-02)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 3D-971 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Rizikos valdymas“ veiklos srities „Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos“, susijusios su ūkinių gyvūnų draudimo įmokų kompensavimu, įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-01 Nr. 3D-749, TAR 2022-12-01, kodas 2022-24390, įsigalioja 2022-12-02)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2006 m. spalio 2 d. įsakymo Nr. 3D-384 „Dėl Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimo taisyklių patvirtinimo “ pakeitimo
(2022-12-01 Nr. 3D-750, TAR 2022-12-01, kodas 2022-24425, įsigalioja 2023-01-03)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2002 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 207 „Dėl Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų techninės apžiūros tvarkos“ pakeitimo
(2022-12-01 Nr. 3D-751, TAR 2022-12-01, kodas 2022-24426, įsigalioja 2023-01-03)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. 3D-166 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos „Labiausiai nykstančių rūšių buveinių ir EB svarbos natūralių buveinių išsaugojimas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-01 Nr. 3D-752, TAR 2022-12-01, kodas 2022-24462, įsigalioja 2022-12-02)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2012 m. vasario 1 d. įsakymo Nr. 3d-67 „Dėl Valstybinės pašarų priežiūros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-02 Nr. 3D-753, TAR 2022-12-02, kodas 2022-24637, įsigalioja 2023-01-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 3D-267 „Dėl Ekologiškų ir pagal nacionalinę maisto kokybės sistemą pagamintų maisto produktų vartojimo skatinimo ikimokyklinio ugdymo įstaigose paramos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-05 Nr. 3D-754, TAR 2022-12-05, kodas 2022-24714, įsigalioja 2022-12-06)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2022 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 3D-420 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2022 metų, patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-05 Nr. 3D-755, TAR 2022-12-05, kodas 2022-24715, įsigalioja 2023-01-03)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. rugpjūčio 21 d. įsakymo Nr. 3D-659 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos srities „Investicijos į miškininkystės technologijas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-05 Nr. 3D-756, TAR 2022-12-05, kodas 2022-24716, įsigalioja 2023-01-03)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 3D-562 „Dėl Tautinio paveldo produktų, Atestuotų tradicinių amatų meistrų ir Tradicinių amatų neformaliojo mokymo programų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-05 Nr. 3D-759, TAR 2022-12-05, kodas 2022-24719, įsigalioja 2022-12-06)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. liepos 25 d. įsakymo Nr. 3D-417 „Dėl Biodegalų gamybos plėtros finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-05 Nr. 3D-760, TAR 2022-12-05, kodas 2022-24720, įsigalioja 2023-01-03)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. 220 „Dėl Grynaveislių veislinių gyvūnų kilmės knygų ir hibridinių veislinių kiaulių kilmės registrų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-06 Nr. 3D-763, TAR 2022-12-06, kodas 2022-24802, įsigalioja 2023-01-03)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2002 m. rugsėjo 27 d. įsakymo Nr. 381 „Dėl Grūdų sandėlio veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-06 Nr. 3D-766, TAR 2022-12-06, kodas 2022-24806, įsigalioja 2023-01-03)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2022 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. 3D-340 „Dėl žemės ūkio ministro 2013 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. 3D-211 „Dėl Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių ir melioracijos sistemų naudojimo, būklės vertinimo ir melioracijos darbų finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2022-12-06 Nr. 3D-767, TAR 2022-12-06, kodas 2022-24807, įsigalioja 2023-01-03)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2004 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. 3D-243 „Dėl Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-06 Nr. 3D-768, TAR 2022-12-06, kodas 2022-24808, įsigalioja 2023-01-03)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2006 m. birželio 12 d. įsakymo Nr. 3D-240 „Dėl valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) žemės ūkio funkcijoms atlikti skirtų lėšų apskaičiavimo metodikų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-06 Nr. 3D-769, TAR 2022-12-06, kodas 2022-24809, įsigalioja 2022-12-07)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2017 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 3D-816 „Dėl Duomenų ir informacijos apie būtiniausius maisto produktus teikimo nepaprastosios padėties, mobilizacijos ar karo padėties poreikiams taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-06 Nr. 3D-772, TAR 2022-12-06, kodas 2022-24834, įsigalioja 2022-12-07)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2005 m. rugsėjo 22 d. įsakymo Nr. 3D-451 „Dėl Skolų, susidarančių UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondui įvykdžius garantinius įsipareigojimus, apskaitos, išieškojimo, pripažinimo beviltiškomis, nurašymo ir revizavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-06 Nr. 3D-773, TAR 2022-12-06, kodas 2022-24835, įsigalioja 2022-12-07)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2022 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. 3D-231 „Dėl Nacionalinės paramos žemdirbių savivaldai stiprinti teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-06 Nr. 3D-776, TAR 2022-12-06, kodas 2022-24876, įsigalioja 2022-12-07)

Vidaus reikalų ministerijos kanclerio potvarkis
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos lygių galimybių, smurto ir priekabiavimo prevencijos politikos ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-12-05 Nr. 1PV-19, TAR 2022-12-05, kodas 2022-24775, įsigalioja 2022-12-06)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Vidaus saugumo fondo 2021-2027 m. programos veiksmų įgyvendinimo plano patvirtinimo
(2022-12-05 Nr. 1V-744, TAR 2022-12-05, kodas 2022-24729, įsigalioja 2022-12-06)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. liepos 23 d. įsakymo Nr. 1V-655 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo bei Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro valdymo sričiai priskirtų biudžetinių įstaigų vadovų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-05 Nr. 1V-750, TAR 2022-12-05, kodas 2022-24737, įsigalioja 2022-12-06)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2022 m. liepos 13 d. įsakymo Nr. 1V-489 „Dėl priemokų valstybės tarnautojams skyrimo ir mokėjimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-05 Nr. 1V-751, TAR 2022-12-06, kodas 2022-24815, įsigalioja 2022-12-07)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2019 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. V-583 „Dėl Saugiojo tinklo veiklą užtikrinančių dokumentų patvirtinimo“ pakeitimo
2021-03-25 Nr. V-207, TAR 2022-12-05, kodas 2022-24736, įsigalioja 2022-12-06)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl Krašto apsaugos ministerijos finansinės paramos priėmimo ir apskaitos organizavimo mobilizacijos sąlygomis tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-11-30 Nr. V-977, TAR 2022-11-30, kodas 2022-24285, įsigalioja 2022-12-01)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. V-103 „Dėl Paramos teikimo metinės ataskaitos FR0477 formos, Paramos gavimo ir panaudojimo metinės ataskaitos FR0478 formos ir jų užpildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-01 Nr. VA-89, TAR 2022-12-01, kodas 2022-24449, įsigalioja 2022-12-02)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2017 m. rugsėjo 25 d. įsakymo Nr. VA-76 „Dėl registravimo akcizais apmokestinamų prekių pardavėjais“ pakeitimo
(2022-12-06 Nr. VA-90, TAR 2022-12-06, kodas 2022-24803, įsigalioja 2023-02-13)

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2016 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. EV-121 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos reikalavime pašalinti pažeidimus R1 duotų nurodymų vykdymo kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-02 Nr. EV-277, TAR 2022-12-02, kodas 2022-24648, įsigalioja 2022-12-03)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2001 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. 62 „Dėl Muitinės įstaigų teikiamų papildomų paslaugų ir jų įkainių sąrašo ir Mokėjimo už muitinės įstaigų teikiamas papildomas paslaugas taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-15 Nr. 1BE-849, TAR 2022-12-01, kodas 2022-24450, įsigalioja 2022-12-02)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl 2022 metais finansuojamų vietinių užimtumo iniciatyvų projektų sąrašo patvirtinimo
(2022-11-30 Nr. V-355, TAR 2022-11-30, kodas 2022-24281, įsigalioja 2022-12-01)

Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. (1.72E)1A-1567 „Dėl Vaistinių preparatų, leidžiamų parduoti vaistinių preparatų mažmeninės prekybos įmonėse, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-30 Nr. (1.72E)1A-1424, TAR 2022-11-30, kodas 2022-24238, įsigalioja 2023-01-01)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. 1K-367 „Dėl Ortopedijos techninių priemonių kompensavimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tipinės sutarties patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-05 Nr. 1K-363, TAR 2022-12-05, kodas 2022-24772, įsigalioja 2022-12-06)

Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos generalinio direktoriaus 2005 m. lapkričio 10 d. įsakymo Nr. 1P-209 „Dėl žemės sklypo ribų ženklinimo taisyklių ir riboženklių standartų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-01 Nr. 1P-352-(1.3 E.), TAR 2022-12-01, kodas 2022-24393, įsigalioja 2023-01-04)

Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2017 m. sausio 5 d. įsakymo Nr. 1P-11-(1.3 E.) „Dėl Žemės naudojimo tvarkos reikalavimų žemės naudotojams kontrolinio klausimyno patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-02 Nr. 1P-356-(1.3 E.), TAR 2022-12-02, kodas 2022-24626, įsigalioja 2023-01-04)

Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės žemėtvarkos ir geodezijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 1996 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. 93 „Dėl Statybos geodezinių tyrimų valstybinės priežiūros nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-12-05 Nr. 1P-360-(1.3 E.), TAR 2022-12-05, kodas 2022-24747, įsigalioja 2023-01-04)

Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2016 m. rugsėjo 23 d. įsakymo Nr. 1P-343-(1.3.) „Dėl Asmenų, pageidaujančių gauti matininko kvalifikacijos pažymėjimus, profesinių žinių patikrinimo egzamino organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-06 Nr. 1P-361-(1.3 E.), TAR 2022-12-06, kodas 2022-24810, įsigalioja 2023-01-04)

Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl projektų sąrašo pagal 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 10-001-06-01-01 „Skatinti alternatyviųjų degalų naudojimą transporto sektoriuje“ veiklą „Grynųjų elektromobilių įsigijimo fiziniams asmenims skatinimas“ įgyvendinimo tvarkos aprašas“ patvirtinimo pakeitimo
(2022-11-30 Nr. T1-430, TAR 2022-12-01, kodas 2022-24418, įsigalioja 2022-12-02)

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2019 m. balandžio 4 d. įsakymo Nr. V-176 „Dėl Lietuvos mokslo tarybos mokslo ir sklaidos projektų konkursinio finansavimo bendrųjų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-01 Nr. V-713, TAR 2022-12-02, kodas 2022-24646, įsigalioja 2022-12-03)

Lietuvos kultūros tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Lietuvos kultūros tarybos elektroninės kultūros ir meno projektų valdymo informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo
(2022-12-02 Nr. VĮ-38(1.1E), TAR 2022-12-05, kodas 2022-24743, įsigalioja 2022-12-06)

Lietuvos kultūros tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Lietuvos kultūros tarybos elektroninės kultūros ir meno projektų valdymo informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo ir duomenų saugos įgaliotinio skyrimo
(2022-12-02 Nr. VĮ-39(1.1E), TAR 2022-12-05, kodas 2022-24744, įsigalioja 2022-12-06)

Lietuvos kultūros tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Lietuvos kultūros tarybos pirmininko 2022 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. KMPF-67(1.15E) „Dėl Stipendijų kultūros ir meno kūrėjui dokumentų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-30 Nr. KMPF-118(1.15E), TAR 2022-12-02, kodas 2022-24629, įsigalioja 2022-12-03)

Jaunimo reikalų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Jaunimo reikalų agentūros direktoriaus 2022 m. rugpjūčio 18 d. įsakymo Nr. 2V-234 (1.4) „Dėl Jaunimo praktinių įgūdžių ugdymo paslaugas teikiančių organizacijų akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-30 Nr. 2V-352 (1.4), TAR 2022-12-01, kodas 2022-24427, įsigalioja 2022-12-02)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2011 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. 2B-63 „Dėl Vairavimo mokyklos mokymo bazės ekspertizės aktų formų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-11-30 Nr. 2BE-300, TAR 2022-11-30, kodas 2022-24260, įsigalioja 2022-12-01)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2013 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 4R-288 „Dėl Keleivių salono įgulos nario pradinio mokymo organizavimo ir vykdymo bei atestavimo tvarkos aprašų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-12-05 Nr. 2BE-305, TAR 2022-12-05, kodas 2022-24726, įsigalioja 2023-05-02)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2017 m. birželio 9 d. įsakymo Nr. 2BE-101 „Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-12-05 Nr. 2BE-306, TAR 2022-12-05, kodas 2022-24767, įsigalioja 2022-12-06)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2018 m. vasario 2 d. įsakymo Nr. 2BE-36 „Dėl Ūkio subjektų rizikingumo vertinimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“
(2022-12-06 Nr. 2BE-307, TAR 2022-12-06, kodas 2022-24824, įsigalioja 2022-12-07)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Techninių patikrinimų kelyje ataskaitų pildymo ir krovinio išdėstymo ir (ar) pritvirtinimo patikrinimo tvarkos aprašo bei ataskaitų formų patvirtinimo
(2022-12-06 Nr. 2BE-308, TAR 2022-12-06, kodas 2022-24863, įsigalioja 2022-12-07)

Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2021 m. sausio 19 d. įsakymo Nr. 2-24 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos mokymų proceso koncepcijos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-30 Nr. 2-234, TAR 2022-11-30, kodas 2022-24296, įsigalioja 2022-12-01)

Policijos generalinio komisaro
Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2007 m. gruodžio 3 d. įsakymo Nr. 5-V-797 „Dėl Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos darbo reglamento patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos policijos generalinio komisaro įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo
(2022-11-14 Nr. 5-V-1109, TAR 2022-12-06, kodas 2022-24816, įsigalioja 2022-12-07)

Generalinio prokuroro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2014 m. birželio 3 d. įsakymo Nr. I-115 „Dėl Rekomendacijų dėl tarptautinių bendrų (jungtinių) tyrimo grupių sudarymo ir veiklos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-01 Nr. I-344, TAR 2022-12-01, kodas 2022-24468, įsigalioja 2022-12-02)

Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos kalėjimų tarnybos kenksmingų ir pavojingų veiksnių bausmių vykdymo sistemos pareigūnų ar kursantų vykdomai specifinei veiklai sąrašo patvirtinimo
(2022-12-01 Nr. V-420, TAR 2022-12-01, kodas 2022-24401, įsigalioja 2023-01-01)

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymas
„Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2016 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 22.3-188 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-3.2.2-2016 „Radioaktyviųjų atliekų atliekynai“ patvirtinimo“ pakeitimo“
(2022-12-02 Nr. 22.3-173, TAR 2022-12-02, kodas 2022-24668, įsigalioja 2023-05-01)

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2016 m. birželio 10 d. įsakymo Nr. 22.3-109 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.6.2-2016 „Jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių, naudojamų verčiantis branduolinės energetikos srities veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, fizinė sauga“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-05 Nr. 22.3-174, TAR 2022-12-05, kodas 2022-24733, įsigalioja 2023-05-01)

Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas
Dėl Politinių partijų, politinių komitetų ir kandidatų pareiškinių dokumentų pateikimo tvarkos aprašo ir pareiškinių dokumentų formų patvirtinimo
(2022-11-29 Nr. Sp-113, TAR 2022-11-30, kodas 2022-24279, įsigalioja 2022-12-01)

Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas
Dėl Politinės kampanijos finansavimo ataskaitos pildymo ir pateikimo tvarkos aprašo ir ataskaitos formų patvirtinimo
(2022-11-29 Nr. Sp-114, TAR 2022-11-30, kodas 2022-24280, įsigalioja 2022-12-01)

Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas
Dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos 2022 m. spalio 6 d. sprendimo Nr. Sp-86 „Dėl Politinės kampanijos finansavimo apskaitos žiniaraščio užpildymo ir pateikimo tvarkos aprašo ir formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-29 Nr. Sp-115, TAR 2022-11-30, kodas 2022-24282, įsigalioja 2022-12-01)

Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas
Dėl Politinės organizacijos narių mokesčių registracijos žurnalo pildymo ir pateikimo tvarkos aprašo ir politinės organizacijos narių mokesčių registracijos žurnalo formos patvirtinimo
(2022-11-29 Nr. Sp-116, TAR 2022-11-30, kodas 2022-24283, įsigalioja 2022-12-01)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Teisinių paslaugų įmonės pajamų struktūros statistinės ataskaitos PS-02 (kas 2 metai), Apskaitos, buhalterijos, audito ir mokesčių konsultacijų paslaugų įmonės pajamų struktūros statistinės ataskaitos PS-03 (kas 2 metai) ir Valdymo konsultacijų paslaugų įmonės pajamų struktūros statistinės ataskaitos PS-04 (kas 2 metai) statistinių formuliarų patvirtinimo
(2022-12-01 Nr. DĮ-283, TAR 2022-12-01, kodas 2022-24451, įsigalioja 2023-01-02)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros aukštojo mokslo ir valdžios sektoriuose statistinės ataskaitos MDV-01 (metinės) ir Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros statistinės ataskaitos MT-02 (metinės) statistinių formuliarų patvirtinimo
(2022-12-06 Nr. DĮ-285, TAR 2022-12-06, kodas 2022-24871, įsigalioja 2023-01-09)


<< Atgal