Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 49

2022 m. gruodžio 14 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2022 m. gruodžio 7 d. – gruodžio 13 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos Pensijų anuitetų fondo biudžeto 2023 metų rodiklių patvirtinimo įstatymas
(2022-11-24 Nr. XIV-1558, TAR 2022-12-08, kodas 2022-25029, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo Nr. XIII-198 10, 11, 14 straipsnių ir 1, 2, 3, 4, 5 priedų pakeitimo įstatymas
(2022-11-24 Nr. XIV-1559, TAR 2022-12-08, kodas 2022-25030, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo Nr. I-1495 pakeitimo įstatymas
(2022-11-24 Nr. XIV-1560, TAR 2022-12-08, kodas 2022-25031, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 417, 589 ir 603 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-11-24 Nr. XIV-1567, TAR 2022-12-08, kodas 2022-25033, įsigalioja 2022-12-09)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 29 ir 134 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-11-24 Nr. XIV-1568, TAR 2022-12-08, kodas 2022-25034, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 463 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XIII-3422 pripažinimo netekusiu galios įstatymas
(2022-11-24 Nr. XIV-1569, TAR 2022-12-08, kodas 2022-25035, įsigalioja 2022-12-09)

Lietuvos Respublikos teismų įstatymo Nr. I-480 12, 14, 28, 31, 34, 36, 39, 41, 74, 76, 78, 79-1, 81, 85, 90, 91-1, 91-2, 91-3, 104, 105, 106, 107, 119, 120, 122 straipsnių, IV skyriaus pirmojo skirsnio pavadinimo ir VII skyriaus pakeitimo įstatymas
(2022-11-24 Nr. XIV-1570, TAR 2022-12-09, kodas 2022-25121, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo Nr. VIII-1029 13, 20, 21, 22, 23, 24, 31, 43, 45, 51, 63, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 77, 78, 81, 84, 99, 122-1, 127, 128, 129, 130, 131-1, 131-2, 132, 134 ir 157 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-11-24 Nr. XIV-1571, TAR 2022-12-09, kodas 2022-25122, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 572, 624, 627, 630, 632, 647, 661 ir 662 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-11-24 Nr. XIV-1572, TAR 2022-12-09, kodas 2022-25123, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos Respublikos administracinių teismų įsteigimo įstatymo Nr. VIII-1030 2 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-11-24 Nr. XIV-1573, TAR 2022-12-09, kodas 2022-25124, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos administracinių teismų reorganizavimo įstatymas
(2022-11-24 Nr. XIV-1574, TAR 2022-12-09, kodas 2022-25204, įsigalioja 2022-12-10)

Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo Nr. I-857 29 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-11-24 Nr. XIV-1575, TAR 2022-12-09, kodas 2022-25125, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos alternatyviųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdytojų įstatymo Nr. XII-1467 58 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-11-24 Nr. XIV-1576, TAR 2022-12-09, kodas 2022-25126, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo Nr. I-1374 18 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-11-24 Nr. XIV-1577, TAR 2022-12-09, kodas 2022-25127, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo Nr. I-1069 22 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-11-24 Nr. XIV-1578, TAR 2022-12-09, kodas 2022-25128, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo Nr. VIII-1185 78 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-11-24 Nr. XIV-1579, TAR 2022-12-09, kodas 2022-25129, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo Nr. IX-325 20-7 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-11-24 Nr. XIV-1580, TAR 2022-12-09, kodas 2022-25130, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso ir kriminalinės žvalgybos dalyvių, teisingumo ir teisėsaugos institucijų pareigūnų apsaugos nuo nusikalstamo poveikio įstatymo Nr. I-1202 16, 18 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-11-24 Nr. XIV-1581, TAR 2022-12-09, kodas 2022-25131, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 62-1, 111, 134, 154, 175-2, 186, 192, 217 ir 240 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-11-24 Nr. XIV-1582, TAR 2022-12-09, kodas 2022-25132, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo Nr. IX-1737 207 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-11-24 Nr. XIV-1583, TAR 2022-12-09, kodas 2022-25133, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos dvigubo apmokestinimo ginčų sprendimo įstatymo Nr. XIII-2310 10 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-11-24 Nr. XIV-1584, TAR 2022-12-09, kodas 2022-25139, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų įstatymo Nr. XIII-1120 18 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-11-24 Nr. XIV-1585, TAR 2022-12-09, kodas 2022-25142, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo Nr. IX-2135 84 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-11-24 Nr. XIV-1586, TAR 2022-12-09, kodas 2022-25145, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 8 ir 24-1 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-11-24 Nr. XIV-1587, TAR 2022-12-09, kodas 2022-25148, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo Nr. VIII-1227 59 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-11-24 Nr. XIV-1588, TAR 2022-12-09, kodas 2022-25153, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymo Nr. X-1024 102 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-11-24 Nr. XIV-1589, TAR 2022-12-09, kodas 2022-25156, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. X-764 34 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-11-24 Nr. XIV-1590, TAR 2022-12-09, kodas 2022-25159, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo Nr. XII-376 63 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-11-24 Nr. XIV-1591, TAR 2022-12-09, kodas 2022-25163, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl Sutarties dėl Bendro patentų teismo Šiaurės ir Baltijos valstybių regioninio skyriaus įsteigimo ratifikavimo“ Nr. XII-2734 2 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-11-24 Nr. XIV-1592, TAR 2022-12-09, kodas 2022-25164, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ Nr. IX-2206 140-1 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-11-24 Nr. XIV-1593, TAR 2022-12-09, kodas 2022-25166, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 18-1 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-11-24 Nr. XIV-1594, TAR 2022-12-09, kodas 2022-25167, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo Nr. IX-1709 164 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-11-24 Nr. XIV-1595, TAR 2022-12-09, kodas 2022-25169, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo Nr. VIII-1099 26, 27, 32, 33, 35, 39, 41, 56, 57 ir 59 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-11-24 Nr. XIV-1596, TAR 2022-12-09, kodas 2022-25170, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo Nr. I-678 42 ir 42-1 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-11-24 Nr. XIV-1597, TAR 2022-12-09, kodas 2022-25171, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 159 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-11-24 Nr. XIV-1598, TAR 2022-12-09, kodas 2022-25172, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo Nr. IX-1132 20 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-11-24 Nr. XIV-1599, TAR 2022-12-09, kodas 2022-25173, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos notariato įstatymo Nr. I-2882 4 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-11-24 Nr. XIV-1600, TAR 2022-12-09, kodas 2022-25178, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymo Nr. VIII-1212 58 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-11-24 Nr. XIV-1601, TAR 2022-12-09, kodas 2022-25179, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo Nr. XI-1196 29, 32, 33 ir 34 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-11-24 Nr. XIV-1602, TAR 2022-12-09, kodas 2022-25181, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 32 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-11-24 Nr. XIV-1603, TAR 2022-12-09, kodas 2022-25182, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos profesinių pensijų kaupimo įstatymo Nr. X-745 61 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-11-24 Nr. XIV-1604, TAR 2022-12-09, kodas 2022-25183, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo Nr. I-599 26 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-11-24 Nr. XIV-1605, TAR 2022-12-09, kodas 2022-25184, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimo įstatymo Nr. X-296 6, 10 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-11-24 Nr. XIV-1606, TAR 2022-12-09, kodas 2022-25186, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo Nr. VIII-1202 30 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-11-24 Nr. XIV-1607, TAR 2022-12-09, kodas 2022-25188, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo Nr. I-657 49-1 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-11-24 Nr. XIV-1608, TAR 2022-12-09, kodas 2022-25189, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 19, 22, 31, 33, 34-1, 46-1 ir 48 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-11-24 Nr. XIV-1609, TAR 2022-12-09, kodas 2022-25207, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymo Nr. X-1666 27 ir 32 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-11-24 Nr. XIV-1610, TAR 2022-12-09, kodas 2022-25190, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo Nr. I-657 22 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-11-24 Nr. XIV-1611, TAR 2022-12-08, kodas 2022-25036, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo Nr. X-1212 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-3308 15 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1274 pakeitimo įstatymas
(2022-11-24 Nr. XIV-1612, TAR 2022-12-08, kodas 2022-25037, įsigalioja 2022-12-09)

Lietuvos Respublikos gėlo požeminio vandens gavybos gręžinių įteisinimo laikinojo įstatymo Nr. XIV-730 3 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-11-24 Nr. XIV-1613, TAR 2022-12-08, kodas 2022-25038, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo Nr. X-1241 5, 13, 14 ir 30 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-11-24 Nr. XIV-1614, TAR 2022-12-08, kodas 2022-25039, įsigalioja 2023-05-01)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 281, 356 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-11-24 Nr. XIV-1615, TAR 2022-12-08, kodas 2022-25059, įsigalioja 2023-05-01)

Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo Nr. X-1241 11 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-11-24 Nr. XIV-1616, TAR 2022-12-08, kodas 2022-25040, įsigalioja 2023-05-01)

Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo Nr. I-1143 19-1 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-11-24 Nr. XIV-1617, TAR 2022-12-08, kodas 2022-25041, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo Nr. I-857 29 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-11-24 Nr. XIV-1618, TAR 2022-12-08, kodas 2022-25042, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo Nr. I-857 2 ir 18 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-11-24 Nr. XIV-1619, TAR 2022-12-08, kodas 2022-25043, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo Nr. I-1143 2, 17, 26 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 15-1 straipsniu įstatymas
(2022-11-24 Nr. XIV-1620, TAR 2022-12-08, kodas 2022-25044, įsigalioja 2025-01-01)

Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo Nr. I-1495 2, 3, 10, 11 straipsnių ir 1, 2 priedų pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1172 7 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-12-06 Nr. XIV-1624, TAR 2022-12-13, kodas 2022-25401, įsigalioja 2022-12-14)

Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo Nr. XIII-2166 140 ir 141 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-12-06 Nr. XIV-1625, TAR 2022-12-13, kodas 2022-25402, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 6 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-12-08 Nr. XIV-1636, TAR 2022-12-13, kodas 2022-25403, įsigalioja 2022-12-15)

Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo Nr. I-552 47 ir 49 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-12-08 Nr. XIV-1637, TAR 2022-12-13, kodas 2022-25404, įsigalioja 2022-12-15)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. vasario 9 d. nutarimo Nr. 98 „Dėl 2022 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas“ pakeitimo
(2022-12-07 Nr. 1205, TAR 2022-12-07, kodas 2022-24949, įsigalioja 2022-12-08)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 24 d. nutarimo Nr. 330 „Dėl ministrams pavedamų valdymo sričių“ pakeitimo
(2022-12-07 Nr. 1210, TAR 2022-12-07, kodas 2022-24960, įsigalioja 2023-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 8 d. nutarimo Nr. 1088 „Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-07 Nr. 1211, TAR 2022-12-07, kodas 2022-24961, įsigalioja 2023-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 27 d. nutarimo Nr. 756 „Dėl Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2022-12-07 Nr. 1214, TAR 2022-12-08, kodas 2022-25048, įsigalioja 2022-12-09)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir maisto produktų mažmeninių kainų statistikos rengimo
(2022-12-07 Nr. 1218, TAR 2022-12-08, kodas 2022-25054, įsigalioja 2023-01-03)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimo Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą ir rengiantis įgyvendinti 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą“ pakeitimo
(2022-12-07 Nr. 1223, TAR 2022-12-09, kodas 2022-25157, įsigalioja 2022-12-10)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. birželio 7 d. nutarimo Nr. 716 „Dėl Nuostolių, patirtų teikiant viešąsias keleivių vežimo geležinkelių transportu paslaugas ir (ar) viešąsias kombinuotojo keleivių vežimo vietiniais maršrutais paslaugas, jų poreikio nustatymo ir kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-07 Nr. 1232, TAR 2022-12-09, kodas 2022-25198, įsigalioja 2022-12-10)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. vasario 23 d. nutarimo Nr. 141 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo 2022–2024 metų sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-07 Nr. 1233, TAR 2022-12-09, kodas 2022-25199, įsigalioja 2022-12-10)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-07 Nr. 1237, TAR 2022-12-13, kodas 2022-25363, įsigalioja 2022-12-14)

TEISMŲ SPRENDIMAI, NUTARIMAI, IŠVADOS

Konstitucinio Teismo nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.34 straipsnio 5 dalies atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai
(2022-12-13 Nr. KT149-N15/2022, TAR 2022-12-13, kodas 2022-25400, įsigalioja 2022-12-13)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2004 m. lapkričio 22 d. įsakymo Nr. 1K-372 „Dėl Pelno nesiekiančių juridinių asmenų buhalterinės apskaitos, finansinių ataskaitų, veiklos ataskaitos, metinės ataskaitos rengimo ir neatlygintinai gauto turto ir paslaugų (nepiniginių aukų) įvertinimo“ pakeitimo
(2022-12-07 Nr. 1K-404, TAR 2022-12-07, kodas 2022-24907, įsigalioja 2022-12-08)

Finansų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministerijos vidaus kontrolės politikos nustatymo
(2022-12-07 Nr. 1K-405, TAR 2022-12-07, kodas 2022-24909, įsigalioja 2022-12-08)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Užsieniečių, kurie atvyksta į Lietuvos Respubliką dirbti pagal profesiją, kuri įtraukta į profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą pagal ekonominės veiklos rūšis, kvotos 2023 metams patvirtinimo
(2022-12-07 Nr. A1-826, TAR 2022-12-07, kodas 2022-24942, įsigalioja 2022-12-08)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl 2023 metų minimalių vartojimo poreikių dydžio patvirtinimo
(2022-12-07 Nr. A1-828, TAR 2022-12-07, kodas 2022-24943, įsigalioja 2023-01-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Valstybės biudžeto dotacijų savivaldybių biudžetams kompleksinėms paslaugoms šeimai organizuoti paskirstymo, pervedimo, tikslinimo, naudojimo, kontrolės ir atsiskaitymo už jų panaudojimą tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-12-12 Nr. A1-837, TAR 2022-12-12, kodas 2022-25258, įsigalioja 2022-12-13)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. A1-307 „Dėl Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 5 patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-12 Nr. A1-841, TAR 2022-12-12, kodas 2022-25259, įsigalioja 2022-12-13)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. lapkričio 2 d. įsakymo Nr. A1-553 „Dėl darbuotojų, teikiančių socialinę priežiūrą šeimoms, kurių darbo užmokesčio, socialinio draudimo įmokų, supervizijų išlaidos ir dalis profesinės kompetencijos tobulinimo išlaidų finansuojama iš valstybės specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams, minimalaus pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento taikymo apskaičiuojant lėšų poreikį socialinei priežiūrai šeimoms teikti“ pakeitimo
(2022-12-13 Nr. A1-845, TAR 2022-12-13, kodas 2022-25396, įsigalioja 2023-01-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. A1-983 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti 2022 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms“ pakeitimo
(2022-12-13 Nr. A1-846, TAR 2022-12-13, kodas 2022-25397, įsigalioja 2022-12-14)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. 4-864 „Dėl 2021–2030 metų Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos valstybės skaitmeninimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-002-01-07-07 „Skatinti duomenų prieinamumą ir pakartotinį naudojimą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-09 Nr. 4-1164, TAR 2022-12-09, kodas 2022-25206, įsigalioja 2022-12-10)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. D1-21 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-07 Nr. D1-391, TAR 2022-12-07, kodas 2022-24926, įsigalioja 2022-12-08)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Valstybės registruose, kadastruose ir (ar) valstybės informacinėse sistemose kaupiamų duomenų apie teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, pateikimo Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo
(2022-12-07 Nr. D1-392, TAR 2022-12-07, kodas 2022-24953, įsigalioja 2022-12-08)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos nuostatų patvirtinimo
(2022-12-08 Nr. D1-393, TAR 2022-12-08, kodas 2022-25082, įsigalioja 2023-01-04)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. D1-1055 „Dėl Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-09 Nr. D1-397, TAR 2022-12-09, kodas 2022-25193, įsigalioja 2023-01-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. D1-218 „Dėl Jessica kontroliuojančiojo fondo grįšiančių lėšų panaudojimo“ pakeitimo
(2022-12-12 Nr. D1-398, TAR 2022-12-12, kodas 2022-25257, įsigalioja 2022-12-13)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-13 Nr. D1-401, TAR 2022-12-13, kodas 2022-25384, įsigalioja 2023-01-01)

Aplinkos ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2006 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. D1-344/B1-422 „Dėl genetiškai modifikuotų organizmų bei jų produktų kontrolės rezultatų teikimo“ pakeitimo
(2022-12-13 Nr. D1-403/B1-852, TAR 2022-12-13, kodas 2022-25420, įsigalioja 2022-12-14)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2016 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. V-445 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.4.1-ESFA-V-713 priemonės „Profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą valdymo, kokybės ir patrauklumo užtikrinimo sistemų ir procesų stiprinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-07 Nr. V-1927, TAR 2022-12-07, kodas 2022-24903, įsigalioja 2022-12-08)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Lietuvos mokslo tarybos valdybos ir ekspertų komitetų narių atlygio dydžio ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-12-07 Nr. V-1929, TAR 2022-12-07, kodas 2022-24904, įsigalioja 2022-12-08)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. V-342 „Dėl Lietuvos Respublikos 2022 metų valstybės biudžeto lėšų, skirtų savivaldybių bendrojo ugdymo mokyklų tinklo stiprinimo iniciatyvoms skatinti, paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-13 Nr. V-1938, TAR 2022-12-13, kodas 2022-25372, įsigalioja 2022-12-14)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Finansų studijų krypties aprašo patvirtinimo
(2022-12-13 Nr. V-1939, TAR 2022-12-13, kodas 2022-25374, įsigalioja 2022-12-14)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl savanoriškų veiklų Lietuvos švietimo įstaigose besimokantiems vaikams, atvykusiems į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, projektų finansavimo
(2022-12-13 Nr. V-1940, TAR 2022-12-13, kodas 2022-25375, įsigalioja 2022-12-14)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl pedagoginių darbuotojų (išskyrus aukštųjų mokyklų darbuotojus) 2023–2025 metų prioritetinių kvalifikacijos tobulinimo sričių patvirtinimo
(2022-12-13 Nr. V-1942, TAR 2022-12-13, kodas 2022-25376, įsigalioja 2022-12-14)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. gegužės 5 d. įsakymo Nr. V-663 „Dėl Mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-13 Nr. V-1944, TAR 2022-12-13, kodas 2022-25377, įsigalioja 2022-12-14)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Sveikatos priežiūros įstaigų bendradarbiavimo ir infrastruktūros pritaikymo ekstremaliosioms situacijoms modernizavimo 2022–2029 metų veiksmų plano patvirtinimo
(2022-12-07 Nr. V-1822, TAR 2022-12-07, kodas 2022-24931, įsigalioja 2022-12-08)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl 2023 metų Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis finansuojamų visuomenės sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo veiklų sričių ir prioritetų tvirtinimo
(2022-12-07 Nr. V-1825, TAR 2022-12-07, kodas 2022-24966, įsigalioja 2023-01-02)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. V-1452 „Dėl Pagalbinio apvaisinimo paslaugų teikimo ir jų apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-07 Nr. V-1826, TAR 2022-12-07, kodas 2022-24967, įsigalioja 2022-12-08)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. V-1113 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-07 Nr. V-1827, TAR 2022-12-07, kodas 2022-24968, įsigalioja 2022-12-08)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Medicininės reabilitacijos ir antirecidyvinio sanatorinio gydymo paslaugų teikimo bendrųjų ir specialiųjų reikalavimų aprašų patvirtinimo
(2022-12-07 Nr. V-1828, TAR 2022-12-07, kodas 2022-24969, įsigalioja 2023-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. V-304 „Dėl Brangiųjų tyrimų ir procedūrų, kurių išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, ir jų bazinių kainų sąrašo bei Brangiųjų tyrimų ir procedūrų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-07 Nr. V-1829, TAR 2022-12-07, kodas 2022-24970, įsigalioja 2022-12-08)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. V-943 „Dėl Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-07 Nr. V-1830, TAR 2022-12-07, kodas 2022-24971, įsigalioja 2022-12-08)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. V-482 „Dėl Gimdos kaklelio vėžio ankstyvosios diagnostikos programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-07 Nr. V-1831, TAR 2022-12-07, kodas 2022-24973, įsigalioja 2023-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. V-943 „Dėl Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-07 Nr. V-1832, TAR 2022-12-07, kodas 2022-24972, įsigalioja 2022-12-08)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. V-943 „Dėl Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-12 Nr. V-1839, TAR 2022-12-12, kodas 2022-25253, įsigalioja 2022-12-13)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. V-1070 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. 159 „Dėl Vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kompensavimo sąrašus ir jų keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2022-12-12 Nr. V-1842, TAR 2022-12-12, kodas 2022-25264, įsigalioja 2022-12-13)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. lapkričio 16 d. įsakymo Nr. V-812 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų paskirstymo teritorinėms ligonių kasoms pagal gyventojų skaičių tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-12 Nr. V-1844, TAR 2022-12-12, kodas 2022-25286, įsigalioja 2022-12-13)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. V-1018 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigoms iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto skiriamų metinių lėšų brangiųjų tyrimų ir procedūrų išlaidoms apmokėti planavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-12 Nr. V-1845, TAR 2022-12-12, kodas 2022-25292, įsigalioja 2022-12-13)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Fizinio aktyvumo skatinimo intervencijos atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-12-12 Nr. V-1846, TAR 2022-12-12, kodas 2022-25303, įsigalioja 2024-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugpjūčio 18 d. įsakymo Nr. V-875 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros viešojo sektoriaus subjektų ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominių normatyvų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-12-12 Nr. V-1849, TAR 2022-12-13, kodas 2022-25379, įsigalioja 2023-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. V-783 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos 2014 m. rugsėjo 8 d. Europos Komisijos sprendimu, prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo planų ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“
(2022-12-13 Nr. V-1851, TAR 2022-12-13, kodas 2022-25419, įsigalioja 2022-12-14)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gegužės 16 d. įsakymo Nr. V-470 „Dėl Paliatyviosios pagalbos paslaugų, teikiamų suaugusiesiems ir vaikams privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, bazinių kainų sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-13 Nr. V-1852, TAR 2022-12-13, kodas 2022-25418, įsigalioja 2022-12-14)

Teisingumo ministro ir Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Teisingumo ministro ir Vidaus reikalų ministro 2005 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. 1R-240/1V-246 „Dėl Konvojavimo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-12-08 Nr. 1R-396/1V-756, TAR 2022-12-08, kodas 2022-25058, įsigalioja 2023-01-01)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. gruodžio 6 d. įsakymo Nr. 3-785 „Dėl strateginių triukšmo žemėlapių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-08 Nr. 3-556, TAR 2022-12-08, kodas 2022-25063, įsigalioja 2022-12-09)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2020 m. rugpjūčio 12 d. įsakymo Nr. 1-250 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.1.1-LVPA-V-114 priemonės „Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiuose“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-08 Nr. 1-449, TAR 2022-12-08, kodas 2022-25066, įsigalioja 2022-12-09)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl energetikos ministro 2022 m. rugsėjo 7 d. įsakymo Nr. 1-265 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-02 „Didinti atsinaujinančių energijos išteklių dalį, užtikrinant atsinaujinančių išteklių integraciją į elektros tinklus“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-08 Nr. 1-450, TAR 2022-12-08, kodas 2022-25067, įsigalioja 2022-12-09)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl energetikos ministro 2016 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. 1-162 „Dėl Skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-12 Nr. 1-459, TAR 2022-12-12, kodas 2022-25291, įsigalioja 2022-12-13)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl energetikos ministro 2012 m. gegužės 2 d. įsakymo Nr. 1-82 „Dėl Gamtinių dujų skirstymo ir vartotojų sistemų eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-12 Nr. 1-460, TAR 2022-12-12, kodas 2022-25293, įsigalioja 2022-12-13)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2009 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. ĮV-231 „Dėl Kompensavimo kilnojamųjų kultūros vertybių savininkams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-07 Nr. ĮV-979, TAR 2022-12-08, kodas 2022-25060, įsigalioja 2022-12-09)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2022 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. ĮV-313 „Dėl Lietuvos kultūros tarybos administruojamomis lėšomis finansuojamų stipendijų Ukrainos piliečiams, kultūros ir profesionalaus meno kūrėjams, skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-08 Nr. ĮV-982, TAR 2022-12-08, kodas 2022-25062, įsigalioja 2022-12-09)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl 2021-2030 metų Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos kultūros ir kūrybingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 08-001-04-01-01 (PP) „Aukštos meninės vertės, įvairaus ir įtraukaus kultūros turinio prieinamumo didinimas“ aprašo veiklos 4.1.1.8. „Infrastruktūros objektų modernizavimas“ poveiklės 4.1.1.8.1. „Svarbiausių valstybei kultūros objektų modernizavimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo
(2022-12-12 Nr. ĮV-988, TAR 2022-12-12, kodas 2022-25301, įsigalioja 2022-12-13)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. ĮV-556 „Dėl muziejų lankymo nuolaidų nustatymo“ pakeitimo
(2022-12-12 Nr. ĮV-990, TAR 2022-12-12, kodas 2022-25302, įsigalioja 2023-01-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2018 m. spalio 10 d. įsakymo Nr. 3D-730 „Dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų panaudojimo pažeistai melioracijos infrastruktūrai atkurti ir prevencinėms priemonėms taikyti taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-06 Nr. 3D-775, TAR 2022-12-07, kodas 2022-24892, įsigalioja 2023-01-03)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2011 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. 3D-345 „Dėl Melioracijos programos investicijų projektų finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-07 Nr. 3D-778, TAR 2022-12-07, kodas 2022-24957, įsigalioja 2023-01-03)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2001 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. 132 „Dėl Lietuvos žemės ūkio produkcijos gamintojų ūkinės-finansinės veiklos rezultatų tyrimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-08 Nr. 3D-780, TAR 2022-12-08, kodas 2022-25028, įsigalioja 2023-01-03)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2002 m. rugpjūčio 7 d. įsakymo Nr. 302 „Dėl Žemės fondo apskaitos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-08 Nr. 3D-781, TAR 2022-12-08, kodas 2022-25053, įsigalioja 2022-12-09)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2013 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. 3D-212 „Dėl Apleistų žemės ūkio naudmenų plotų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-08 Nr. 3D-782, TAR 2022-12-08, kodas 2022-25055, įsigalioja 2022-12-09)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Valstybinio geodezinio pagrindo duomenų rinkinio specifikacijos patvirtinimo
(2022-12-08 Nr. 3D-783, TAR 2022-12-08, kodas 2022-25056, įsigalioja 2022-12-09)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2010 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 3D-1106 „Dėl Žemės ūkio valdos ar ūkio bendrojo standartinio gamybinio pelno ir ekonominio dydžio, išreiškiamo ekonominio dydžio vienetais, apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-08 Nr. 3D-784, TAR 2022-12-08, kodas 2022-25057, įsigalioja 2023-01-03)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2022 m. liepos 8 d. įsakymo Nr. 3D-434 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos srities „Parama profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2022 metų, patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-08 Nr. 3D-786, TAR 2022-12-08, kodas 2022-25064, įsigalioja 2023-01-03)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. spalio 21 d. įsakymo Nr. 3D-771 „Dėl Pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos specialiųjų išmokų už bulius nuo 2014 metų skyrimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-08 Nr. 3D-787, TAR 2022-12-08, kodas 2022-25068, įsigalioja 2023-01-03)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2018 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. 3D-235 „Dėl Valstybės įmonės žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro administruojamų informacinių sistemų ir registrų duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-09 Nr. 3D-789, TAR 2022-12-09, kodas 2022-25175, įsigalioja 2023-01-03)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2016 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. 3D-82 „Dėl Valstybės įmonei Valstybės žemės fondui skiriamų lėšų, gautų už parduotus valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypus, pervedimo, naudojimo ir atsiskaitymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-12-09 Nr. 3D-791, TAR 2022-12-09, kodas 2022-25176, įsigalioja 2022-12-10)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2004 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. 3D-429 „Dėl Kaimo plėtros 2004–2006 metų plano priemonės „Žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ administravimo taisyklių“ pakeitimo
(2022-12-09 Nr. 3D-792, TAR 2022-12-09, kodas 2022-25185, įsigalioja 2022-12-10)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2013 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 3D-867 „Dėl Pluoštinių kanapių auginimo priežiūros ir pluoštinių kanapių produktų tiekimo rinkai kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-09 Nr. 3D-793, TAR 2022-12-09, kodas 2022-25187, įsigalioja 2022-12-10)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2021 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. 3D-200 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama smulkiesiems ūkiams“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2021 metų, patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-12 Nr. 3D-794, TAR 2022-12-12, kodas 2022-25274, įsigalioja 2023-01-03)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. 3D-69 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama smulkiesiems ūkiams“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2019 metų, patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-12 Nr. 3D-795, TAR 2022-12-12, kodas 2022-25275, įsigalioja 2023-01-03)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. birželio 5 d. įsakymo Nr. 3D-314 „Dėl Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos pagal sutartis atliekamo augalų dauginamosios medžiagos, grūdų bei jų produktų kokybės įvertinimo ir dokumentų išdavimo tarifų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-12 Nr. 3D-796, TAR 2022-12-12, kodas 2022-25276, įsigalioja 2022-12-13)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2020 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. 3D-130 „Dėl Pagalbos teikimo bulvių augintojams dėl prarastų pajamų, naudojant fitosanitarijos priemones pasireiškus bulvių žiediniam puviniui, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-12 Nr. 3D-797, TAR 2022-12-12, kodas 2022-25277, įsigalioja 2022-12-13)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2021–2027 metų programos administravimo taisyklių patvirtinimo
(2022-12-12 Nr. 3D-798, TAR 2022-12-12, kodas 2022-25278, įsigalioja 2022-12-13)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2006 m. gegužės 24 d. įsakymo Nr. 3D-211 „Dėl Ūkių apskaitos duomenų tinklo veiklos užtikrinimo darbų finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-12 Nr. 3D-799, TAR 2022-12-12, kodas 2022-25279, įsigalioja 2023-01-03)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2005 m. kovo 17 d. įsakymo Nr. 3D-145 „Dėl traktorių ir savaeigių mašinų registracijos liudijimų ir traktorių ir savaeigių mašinų vairuotojų (traktorininkų) pažymėjimų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-13 Nr. 3D-802, TAR 2022-12-13, kodas 2022-25368, įsigalioja 2023-01-03)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. gegužės 6 d. įsakymo Nr. 3D-357 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemonės „Techninė parama“ įgyvendinimo taisyklių“ pakeitimo
(2022-12-13 Nr. 3D-803, TAR 2022-12-13, kodas 2022-25393, įsigalioja 2022-12-14)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2022 m. lapkričio 15 d. įsakymo Nr. 3D-690 „Dėl Paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones priėmimo 2023 metais tvarkaraščio patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-13 Nr. 3D-807, TAR 2022-12-13, kodas 2022-25398, įsigalioja 2022-12-14)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 3D-692 „Dėl Nacionalinio augalų veislių sąrašo sudarymo ir tvarkymo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-13 Nr. 3D-808, TAR 2022-12-13, kodas 2022-25399, įsigalioja 2022-12-14)

Užsienio reikalų ministro įsakymas
Dėl užsienio reikalų ministro 2018 m. spalio 5 d. įsakymo Nr. V-263 „Dėl Konsulinių funkcijų atlikimo organizavimo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-05 Nr. V-394, TAR 2022-12-07, kodas 2022-24936, įsigalioja 2022-12-08)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. liepos 23 d. įsakymo Nr. 1V-655 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo bei Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro valdymo sričiai priskirtų biudžetinių įstaigų vadovų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-07 Nr. 1V-754, TAR 2022-12-07, kodas 2022-24963, įsigalioja 2022-12-08)

Vidaus reikalų ministro ir Užsienio reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 1V-200/V-62 „Dėl Asmens tapatybės kortelės ir paso išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-12 Nr. 1V-770/V-404, TAR 2022-12-12, kodas 2022-25267, įsigalioja 2022-12-13)

Vidaus reikalų ministro ir Užsienio reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2017 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 1V-899/V-330 „Dėl Vizos išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-12 Nr. 1V-771/V-405, TAR 2022-12-12, kodas 2022-25268, įsigalioja 2022-12-13)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl Krašto apsaugos ministro 2019 m. birželio 6 d. įsakymo Nr. V-511 „Dėl Asociacijų ir viešųjų įstaigų veiklos programų dalinio finansavimo iš valstybės biudžeto asignavimų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-09 Nr. V-1002, TAR 2022-12-12, kodas 2022-25262, įsigalioja 2022-12-13)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2021 m. sausio 14 d. įsakymo Nr. EV-13 “Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-09 Nr. EV-283, TAR 2022-12-09, kodas 2022-25205, įsigalioja 2022-12-10)

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. EV-117 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (VDI) teritorinių skyrių administracinio paskirstymo ūkio subjektų priežiūrai vykdyti patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-13 Nr. EV-286, TAR 2022-12-13, kodas 2022-25366, įsigalioja 2022-12-14)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos pavojingųjų objektų, kuriuose pavojingųjų medžiagų kiekiai taikant žemesniojo ar aukštesniojo lygio reikalavimus prilygsta nustatytiesiems kvalifikaciniams kiekiams ar juos viršija, planinių patikrinimų 2023 metais grafiko patvirtinimo
(2022-12-09 Nr. 1-652 (1.4 E)/2022, TAR 2022-12-09, kodas 2022-25202, įsigalioja 2022-12-10)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Reikalavimų veterinarijos vaistinėms ir didmeninės veterinarinių vaistų prekybos ūkio subjektams patvirtinimo
(2022-12-07 Nr. B1-841, TAR 2022-12-09, kodas 2022-25210, įsigalioja 2022-12-10)

Radiacinės saugos centro direktoriaus, Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko ir Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Pasikeitimo informacija apie gresiančią ar įvykusią branduolinę ar radiologinę avariją tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-12-07 Nr. V-84/V-109/22.3-177, TAR 2022-12-07, kodas 2022-24952, įsigalioja 2022-12-31)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2007 m. birželio 1 d. įsakymo Nr. 1K-87 „Dėl bazinio mokėjimo už pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas ataskaitų formų tvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-08 Nr. 1K-369, TAR 2022-12-08, kodas 2022-25074, įsigalioja 2022-12-09)

Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2011 m. sausio 14 d. įsakymo Nr. 1A-33 „Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos vaistinių preparatų informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-08 Nr. (1.4E)1A-1036, TAR 2022-12-07, kodas 2022-24938, įsigalioja 2022-12-08)

Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2018 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. (1.72E)1A-96 „Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos vaistinių preparatų informacinės sistemos saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklių, Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos vaistinių preparatų informacinės sistemos veiklos tęstinumo valdymo plano, Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos vaistinių preparatų informacinės sistemos naudotojų administravimo taisyklių patvirtinimo ir Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministerijos vaistinių preparatų informacinės sistemos veiklos tęstinumo valdymo bei Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos vaistinių preparatų informacinės sistemos veiklos atkūrimo grupių sudarymo“ pakeitimo
(2022-12-07 Nr. (1.72E)1A-1462, TAR 2022-12-07, kodas 2022-24963, įsigalioja 2022-12-08)

Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarkant asmens duomenis Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Vaistinių preparatų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-12-09 Nr. (1.72E)1A-1480, TAR 2022-12-09, kodas 2022-25225, įsigalioja 2022-12-10)

Vyriausybės kanclerio įsakymas
Dėl Vyriausybės kanclerio 2022 m. gegužės 24 d. įsakymo Nr. V-100 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės narių vykdomo Lietuvos Respublikos piliečių ir kitų asmenų priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-09 Nr. V-194, TAR 2022-12-09, kodas 2022-25220, įsigalioja 2022-12-10)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2022 m. liepos 14 d. nutarimo Nr. 03-105 „Dėl Lietuvos banko statistikos programos ir jos vykdymo ataskaitos rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-06 Nr. 03-188, TAR 2022-12-07, kodas 2022-24913, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2022 m. gegužės 5 d. nutarimo Nr. 03-68 „Dėl Lietuvos banko kolekcinių eurų monetų, apyvartinių eurų monetų su Lietuvos nacionaline puse numizmatinių rinkinių ir proginių su Lietuvos nacionaline puse eurų monetų išleidimo 2023 m. plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-06 Nr. 03-189, TAR 2022-12-07, kodas 2022-24914, įsigalioja 2022-12-08)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimo Nr. 03-10 „Dėl Priėmimo į tarnybą Lietuvos banke tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-06 Nr. 03-190, TAR 2022-12-08, kodas 2022-25061, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Smurto ir priekabiavimo prevencijos politikos įgyvendinimo Lietuvos banke tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-12-06 Nr. 03-191, TAR 2022-12-07, kodas 2022-24916, įsigalioja 2022-12-08)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2019 m. birželio 13 d. nutarimo Nr. 03-118 „Dėl Lygių galimybių politikos įgyvendinimo Lietuvos banke tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-06 Nr. 03-192, TAR 2022-12-07, kodas 2022-24917, įsigalioja 2022-12-08)

Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl projektų sąrašo pagal 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 10-001-06-01-01 „Skatinti alternatyviųjų degalų naudojimą transporto sektoriuje“ veiklą „Grynųjų elektromobilių įsigijimo juridiniams asmenims skatinimas“ įgyvendinimo tvarkos aprašas“ patvirtinimo pakeitimo
(2022-12-08 Nr. T1-445, TAR 2022-12-08, kodas 2022-25085, įsigalioja 2022-12-09)

Valstybinio studijų fondo direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio studijų fondo direktoriaus 2021 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. V1-94 „Dėl Paramos, skiriamos įgyvendinant Europos Komisijos Europos kaimynystės politikos ir plėtros derybų generalinio direktorato, Europos Komisijos Tarptautinės partnerystės generalinio direktorato finansuojamos specialiosios programos „EU4Belarus: solidarumas su Baltarusijos žmonėmis“ (angl. EU4Belarus: Solidarity with People of Belarus) priemonės „Parama pažangiam mokymuisi ir mokymui EU4Belarus-SALT“ (angl. Support for Advanced Learning and Training – EU4Belarus-SALT) veiksmą, skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-09 Nr. V1-136, TAR 2022-12-09, kodas 2022-25224, įsigalioja 2022-12-09)

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2020 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. V-76 „Dėl Saugomų teritorijų produkto ženklo nuostatų, Saugomų teritorijų produkto ženklo suteikimo komisijos darbo reglamento ir Saugomų teritorijų produkto ženklo suteikimo paraiškos formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-13 Nr. V-132, TAR 2022-12-13, kodas 2022-25406, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. 2BE-63 „Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, atlygio politikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-07 Nr. 2BE-309, TAR 2022-12-07, kodas 2022-24894, įsigalioja 2022-12-08)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos transporto priemonių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-12-07 Nr. 2BE-310, TAR 2022-12-07, kodas 2022-24945, įsigalioja 2022-12-08)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. 2BE-30 „Dėl Fizinių asmenų, pageidaujančių vykdyti krovinių krovimo ir tvirtinimo vagonuose darbų vadovų funkcijas, žinių tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-09 Nr. 2BE-314, TAR 2022-12-09, kodas 2022-25119, įsigalioja 2022-12-10)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 2BE-420 „Dėl Fizinių asmenų, pageidaujančių dirbti darbą, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusį su geležinkelių transporto eismu, žinių tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-09 Nr. 2BE-315, TAR 2022-12-09, kodas 2022-25120, įsigalioja 2022-12-10)

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro direktoriaus įsakymas
Dėl Laisvės gynėjo teisinio statuso pažymėjimo, Laisvės gynėjo ženklo ir Laisvės gynėjo ženklo miniatiūros formų patvirtinimo
(2022-12-08 Nr. 1VE-119, TAR 2022-12-08, kodas 2022-25080, įsigalioja 2022-12-09)

Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas
Dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos 2014 m. rugpjūčio 22 d. sprendimo Nr. Sp-222 „Dėl Aukų lapo formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-08 Nr. Sp-124, TAR 2022-12-12, kodas 2022-25294, įsigalioja 2022-12-13)

Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas
Dėl Savarankiško politinės kampanijos dalyvio nepriklausomo patikrinimo techninės užduoties patvirtinimo
(2022-12-08 Nr. Sp-125, TAR 2022-12-08, kodas 2022-25070, įsigalioja 2022-12-09)

Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas
Dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos 2019 m. vasario 7 d. sprendimo Nr. Sp-73 „Dėl Asmens duomenų tvarkymo Lietuvos Respublikos vyriausiojoje rinkimų komisijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-08 Nr. Sp-127, TAR 2022-12-08, kodas 2022-25071, įsigalioja 2022-12-09)

Jaunimo reikalų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Jaunimo reikalų agentūros direktoriaus 2022 m. spalio 20 d. įsakymo Nr. 2V-300 (1.4) „Dėl Jaunimo darbuotojų stipendijų skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-08 Nr. 2V-359 (1.4), TAR 2022-12-08, kodas 2022-25075, įsigalioja 2022-12-09)

Paslapčių apsaugos koordinavimo komisijos sprendimas
Dėl Pareigybių, susijusių su didelėmis grėsmėmis įslaptintos informacijos saugumui, sąrašų sudarymo kriterijų patvirtinimo
(2022-11-09 Nr. 56-15, TAR 2022-12-09, kodas 2022-25177, įsigalioja 2022-12-10)

Policijos generalinio komisaro įsakymas
Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2007 m. gruodžio 3 d. įsakymo Nr. 5-V-797 „Dėl Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos darbo reglamento patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos policijos generalinio komisaro įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo
(2022-12-12 Nr. 5-V-1203, TAR 2022-12-12, kodas 2022-25282, įsigalioja 2022-12-13)

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2020 m. sausio 13 d. įsakymo Nr. 22.3-7 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.8.8-2020 „Branduolinės energetikos objekto saugai svarbūs kėlimo įrenginiai ir jų įranga“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-12 Nr. 22.3-180, TAR 2022-12-12, kodas 2022-25265, įsigalioja 2023-05-01)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Informacinių technologijų naudojimo įmonėse statistinės ataskaitos ITP-01 (metinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2022-12-08 Nr. DĮ-288, TAR 2022-12-08, kodas 2022-25083, įsigalioja 2023-01-09)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Kino filmų rodymo statistinės ataskaitos K-03 (metinės), Radijo ir televizijos veiklos statistinės ataskaitos K-02 (metinės), Teatro veiklos statistinės ataskaitos K-09 (metinės) statistinių formuliarų patvirtinimo
(2022-12-12 Nr. DĮ-293, TAR 2022-12-13, kodas 2022-25395, įsigalioja 2023-01-09)


<< Atgal