Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 50

2022 m. gruodžio 21 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2022 m. gruodžio 14 d. – gruodžio 20 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

KITI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PRIIMTI TEISĖS AKTAI

Seimo nutarimas
Dėl nepaprastosios padėties įvedimo
(2022-12-13 Nr. XIV-1657, TAR 2022-12-15, kodas 2022-25507, įsigalioja 2022-12-15)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 763 „Dėl Atlyginimo už valstybės įmonės Registrų centro tvarkomų registrų objektų registravimą, šių registrų ir Nekilnojamojo turto kadastro duomenų, informacijos, dokumentų ir (ar) jų kopijų tvarkymą dydžių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-14 Nr. 1241, TAR 2022-12-14, kodas 2022-25480, įsigalioja 2023-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 25 d. nutarimo Nr. 1322 „Dėl pasirengimo administruoti Europos Sąjungos lėšas ir jų administravimo“ pakeitimo
(2022-12-14 Nr. 1244, TAR 2022-12-15, kodas 2022-25561, įsigalioja 2022-12-16)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugsėjo 11 d. nutarimo Nr. 968 „Dėl Lietuvos Respublikos draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro steigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo“ pakeitimo
(2022-12-14 Nr. 1246, TAR 2022-12-15, kodas 2022-25584, įsigalioja 2023-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 5 d. nutarimo Nr. 1206 „Dėl socialinės paramos išmokų atskaitos rodiklių dydžių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-14 Nr. 1250, TAR 2022-12-15, kodas 2022-25600, įsigalioja 2023-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. gegužės 30 d. nutarimo Nr. 553 „Dėl elektros energijos ir (ar) gamtinių dujų kainos dalinio kompensavimo, skirto elektros energijos ir (ar) gamtinių dujų buitinių vartotojų išlaidoms už suvartotą elektros energiją ir (ar) suvartotas gamtines dujas sumažinti, taikymo“ pakeitimo
(2022-12-14 Nr. 1252, TAR 2022-12-15, kodas 2022-25602, įsigalioja 2022-12-16)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimo Nr. 968 „Dėl Keleivių ir kitų fizinių asmenų įvežamų prekių atleidimo nuo muitų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-14 Nr. 1254, TAR 2022-12-15, kodas 2022-25606, įsigalioja 2022-12-16)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 1 d. nutarimo Nr. 234 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo nuostatas“ pakeitimo
(2022-12-14 Nr. 1255, TAR 2022-12-15, kodas 2022-25607, įsigalioja 2022-12-16)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 15 d. nutarimo Nr. 235 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo nuostatas“ pakeitimo
(2022-12-14 Nr. 1256, TAR 2022-12-15, kodas 2022-25608, įsigalioja 2022-12-16)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 4 d. nutarimo Nr. 821 „Dėl Akcizų įstatymo nuostatų įgyvendinimo“ pakeitimo
(2022-12-14 Nr. 1257, TAR 2022-12-15, kodas 2022-25610, įsigalioja 2023-10-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. gegužės 11 d. nutarimo Nr. 490 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 4 d. nutarimo Nr. 821 „Dėl Akcizų įstatymo nuostatų įgyvendinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2022-12-14 Nr. 1258, TAR 2022-12-15, kodas 2022-25611, įsigalioja 2022-12-16)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 2 d. nutarimo Nr. 170 „Dėl Valstybės investicijų 2022–2024 metų programoje numatytų valstybės kapitalo investicijoms skirtų lėšų paskirstymo“ pakeitimo
(2022-12-14 Nr. 1259, TAR 2022-12-16, kodas 2022-25714, įsigalioja 2022-12-17)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1516 „Dėl Ūkio lėšų, skiriamų iš Lietuvos Respublikos atitinkamų metų valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams, skyrimo savivaldybių mokykloms (klasėms arba grupėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-14 Nr. 1260, TAR 2022-12-16, kodas 2022-25730, įsigalioja 2023-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 29 d. nutarimo Nr. 1367 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymą“ pakeitimo
(2022-12-14 Nr. 1261, TAR 2022-12-16, kodas 2022-25741, įsigalioja 2022-12-17)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimo Nr. 1284 „Dėl Vedybų sutarčių registro reorganizavimo ir Vedybų sutarčių registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-14 Nr. 1263, TAR 2022-12-20, kodas 2022-25945, įsigalioja 2023-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 28 d. nutarimo Nr. 292 „Dėl Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymo, Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 4 straipsnio 3 ir 5 dalių, 7 straipsnio 1 ir 4 dalių ir Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 14-1 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo“ pakeitimo
(2022-12-14 Nr. 1264, TAR 2022-12-19, kodas 2022-25849, įsigalioja 2022-12-20)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-511 „Dėl 2014−2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų posistemio naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-14 Nr. 1K-412, TAR 2022-12-14, kodas 2022-25440, įsigalioja 2022-12-15)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2022 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 1K-22 „Dėl 2022 metų pažangos lėšų perskirstymo“ pakeitimo
(2022-12-15 Nr. 1K-414, TAR 2022-12-15, kodas 2022-25562, įsigalioja 2022-12-16)

Finansų ministro įsakymas
Dėl 2022 metų konsolidavimo kalendoriaus patvirtinimo
(2022-12-16 Nr. 1K-416, TAR 2022-12-16, kodas 2022-25755, įsigalioja 2022-12-17)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2022 m. liepos 25 d. įsakymo Nr. 1K-268 „Dėl Tvarių viešųjų finansų plėtros programos pažangos priemonės „Didinti (gerinti) mokestinių prievolių vykdymą“ pakeitimo
(2022-12-19 Nr. 1K-417, TAR 2022-12-19, kodas 2022-25801, įsigalioja 2022-12-20)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2011 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. 1K-063 „Dėl Informacijos, reikalingos Lietuvos Respublikos valstybės iždo finansinėms ataskaitoms sudaryti, pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-20 Nr. 1K-419, TAR 2022-12-20, kodas 2022-26053, įsigalioja 2022-12-21)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2022 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 1K-22 „Dėl 2022 metų pažangos lėšų perskirstymo“ pakeitimo
(2022-12-20 Nr. 1K-420, TAR 2022-12-20, kodas 2022-25957, įsigalioja 2022-12-21)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. lapkričio 8 d. įsakymo Nr. A1-795 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų, dirbančių šeimos gerovės srityje, veiklos projektų atrankos konkurso organizavimo 2022–2023 metais nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-15 Nr. A1-849, TAR 2022-12-15, kodas 2022-25577, įsigalioja 2022-12-16)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje finansavimo iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-12-16 Nr. A1-853, TAR 2022-12-16, kodas 2022-25712, įsigalioja 2023-01-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. rugpjūčio 17 d. įsakymo Nr. A1-437 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 1 konkretaus tikslo „Bendroji Europos prieglobsčio sistema“ 1 nacionalinio tikslo „Priėmimo ir prieglobsčio sistemos“ 1 veiksmo „Prieglobsčio prašytojų apgyvendinimo sąlygų gerinimas (esamo statinio paprastasis remontas)“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-1.1.1-V-02 patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-16 Nr. A1-857, TAR 2022-12-16, kodas 2022-25765, įsigalioja 2022-12-17)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. A1-171 „Dėl ginčų dėl Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos priimtų sprendimų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-16 Nr. A1-859, TAR 2022-12-16, kodas 2022-25766, įsigalioja 2023-01-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų kompleksinėms paslaugoms šeimai organizuoti 2023 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo
(2022-12-19 Nr. A1-861, TAR 2022-12-19, kodas 2022-25837, įsigalioja 2022-12-20)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. gruodžio 8 d. įsakymo Nr. A1-1232 „Dėl Savivaldybių administracijoms skirtų valstybės biudžeto lėšų akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti paskirstymo, pervedimo, tikslinimo, naudojimo, atsiskaitymo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-19 Nr. A1-862, TAR 2022-12-19, kodas 2022-25833, įsigalioja 2022-12-20)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 m. birželio 18 d. įsakymo Nr. A1-242 „Dėl Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-19 Nr. A1-863, TAR 2022-12-19, kodas 2022-25834, įsigalioja 2022-12-20)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. liepos 13 d. įsakymo Nr. A1-193 „Dėl Specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-19 Nr. A1-864, TAR 2022-12-19, kodas 2022-25835, įsigalioja 2023-01-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Teisingumo ministro įsakymas
Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro ir teisingumo ministro 2020 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. A1-939/1R-324 „Dėl Iš pataisos įstaigų paleidžiamų (paleistų) asmenų socialinės integracijos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-19 Nr. A1-865/1R-418, TAR 2022-12-19, kodas 2022-25851, įsigalioja 2023-01-01)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. 4-861 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-04-02 „Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-14 Nr. 4-1173, TAR 2022-12-14, kodas 2022-25481, įsigalioja 2022-12-15)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. rugsėjo 22 d. įsakymo Nr. 4-1004 „Dėl Skatinamosios finansinės priemonės „Tiesioginės paskolos nuo karo nukentėjusiems verslo subjektams“ schemos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-15 Nr. 4-1174, TAR 2022-12-15, kodas 2022-25613, įsigalioja 2022-12-16)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2021 m. rugpjūčio 11 d. įsakymo Nr. 4-896 „Dėl Paskolų individualių garantijų teikimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-15 Nr. 4-1177, TAR 2022-12-15, kodas 2022-25614, įsigalioja 2022-12-16)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2019 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. 4-617 „Dėl Finansinės nuomos (lizingo) garantijų teikimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-15 Nr. 4-1179, TAR 2022-12-15, kodas 2022-25615, įsigalioja 2022-12-16)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. D1-137 „Dėl laivo patikrinimo akto, sprendimo sulaikyti laivą ir nutarimo panaikinti sprendimą sulaikyti laivą formų tvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-14 Nr. D1-404, TAR 2022-12-14, kodas 2022-25453, įsigalioja 2022-12-15)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Klimato kaitos programos priemonės „Juridinių asmenų negyvenamosios paskirties pastatų atnaujinimas (modernizavimas)“ tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-12-14 Nr. D1-405, TAR 2022-12-14, kodas 2022-25475, įsigalioja 2022-12-15)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. D1-262 „Dėl Degalų ir energijos būvio ciklo metu išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo tikslų, stebėsenos ir ataskaitų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-15 Nr. D1-406, TAR 2022-12-15, kodas 2022-25570, įsigalioja 2022-12-16)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. D1-57 „Dėl Biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo, anaerobinio apdorojimo aplinkosauginių reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-16 Nr. D1-409, TAR 2022-12-16, kodas 2022-25708, įsigalioja 2022-12-17)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. D1-367 „Dėl Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-16 Nr. D1-410, TAR 2022-12-16, kodas 2022-25709, įsigalioja 2023-01-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1995 m. kovo 7 d. įsakymo Nr. 33 „Dėl Tvenkinių naudojimo ir priežiūros tipinių taisyklių (LAND 2-95) patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-19 Nr. D1-412, TAR 2022-12-19, kodas 2022-25844, įsigalioja 2023-01-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. D1-231 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 02-01-06-07-01 „Gerinti vandens telkinių būklę“ įgyvendinimo“ pakeitimo
(2022-12-19 Nr. D1-413, TAR 2022-12-19, kodas 2022-25845, įsigalioja 2022-12-20)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. liepos 28 d. įsakymo Nr. D1-243 „Dėl Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšų naudojimo 2022 m. finansavimo krypčių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-20 Nr. D1-414, TAR 2022-12-20, kodas 2022-25900, įsigalioja 2022-12-21)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. rugpjūčio 17 d. įsakymo Nr. D1-471 „Dėl Klimato kaitos programos priemonės fiziniams asmenims „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės) panaudojimas nepasiturinčių fizinių asmenų elektros energijos reikmėms ir (ar) iškastinį kurą naudojančių šilumos įrenginių pakeitimui“ tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-20 Nr. D1-415, TAR 2022-12-20, kodas 2022-26057, įsigalioja 2022-12-21)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. rugsėjo 2 d. įsakymo Nr. V-1593 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimo Nr. 149 „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo“ 2.2–2.6 papunkčių įgyvendinimo“ pakeitimo
(2022-12-15 Nr. V-1948, TAR 2022-12-15, kodas 2022-25568, įsigalioja 2022-12-16)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų dalykų klasifikatoriaus patvirtinimo
(2022-12-15 Nr. V-1951, TAR 2022-12-15, kodas 2022-25569, įsigalioja 2022-12-16)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. V-1080 „Dėl 2020 metų Sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo 2020–2023 metais įgyvendinamiems sporto projektams, susijusiems su sporto renginių organizavimu“ pakeitimo
(2022-12-15 Nr. V-1955, TAR 2022-12-15, kodas 2022-25617, įsigalioja 2022-12-16)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl studentų, priimamų 2023 metais į aukštąsias mokyklas, norminių studijų kainų patvirtinimo
(2022-12-15 Nr. V-1957, TAR 2022-12-15, kodas 2022-25618, įsigalioja 2022-12-16)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. V-1871 „Dėl Aukšto meistriškumo sporto programų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-19 Nr. V-1963, TAR 2022-12-19, kodas 2022-25802, įsigalioja 2022-12-20)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. rugsėjo 15 d. įsakymo Nr. V-1440 „Dėl lėšų skyrimo išlaidoms, patirtoms vykdant užsieniečių, pasitraukusių iš Ukrainos, laikinąjį apgyvendinimą, kompensuoti pagal valstybines mokyklas patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-20 Nr. V-1967, TAR 2022-12-20, kodas 2022-25946, įsigalioja 2022-12-21)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. V-988 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo didinimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 11-002-02-11-01 „Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-14 Nr. V-1854, TAR 2022-12-14, kodas 2022-25434, įsigalioja 2022-12-15)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. lapkričio 9 d. įsakymo Nr. 583 „Dėl Asmenų prirašymo prie pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigų ir psichikos sveikatos centrų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-14 Nr. V-1855, TAR 2022-12-15, kodas 2022-25565, įsigalioja 2022-12-16)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Psichologinių krizinių įvykių skambučių centro projekto veiklų finansavimo 2023 metų atrankos konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo
(2022-12-14 Nr. V-1856, TAR 2022-12-15, kodas 2022-25564, įsigalioja 2022-12-16)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. V-281 „Dėl Sveikatos priežiūros paslaugų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-14 Nr. V-1859, TAR 2022-12-15, kodas 2022-25566, įsigalioja 2022-12-16)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. V-1288 „Dėl Atvejų ir sąlygų, kurioms esant užsieniečiams, kurie turi teisę gauti laikinąją apsaugą, ir užsieniečiams, kuriems suteikta laikinoji apsauga, valstybės biudžeto lėšomis apmokami receptiniai vaistiniai preparatai ir Receptinių vaistinių preparatų išrašymo ir išdavimo užsieniečiams, kurie turi teisę gauti laikinąją apsaugą, ir užsieniečiams, kuriems suteikta laikinoji apsauga, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-12-14 Nr. V-1860, TAR 2022-12-14, kodas 2022-25478, įsigalioja 2022-12-15)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. V-833 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigoms skiriamų lėšų pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugoms apmokėti planavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-15 Nr. V-1863, TAR 2022-12-15, kodas 2022-25636, įsigalioja 2022-12-16)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. spalio 20 d. įsakymo Nr. V-1170 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigoms iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto skiriamų metinių lėšų prevencinėms programoms vykdyti planavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-15 Nr. V-1864, TAR 2022-12-15, kodas 2022-25637, įsigalioja 2022-12-16)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. V-1020 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigoms iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto skiriamų metinių lėšų slaugos ir palaikomojo gydymo, paliatyviosios pagalbos, ambulatorinių slaugos paslaugų namuose ir sergančiųjų cukriniu diabetu slaugos paslaugų išlaidoms apmokėti planavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-15 Nr. V-1865, TAR 2022-12-15, kodas 2022-25638, įsigalioja 2022-12-16)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. V-2818 „Dėl Medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo bei psichosocialinės reabilitacijos paslaugų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-15 Nr. V-1866, TAR 2022-12-15, kodas 2022-25639, įsigalioja 2022-12-16)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. V-955 „Dėl Lietuvos Respublikos vaikų profilaktinių skiepijimų kalendoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-15 Nr. V-1867, TAR 2022-12-15, kodas 2022-25640, įsigalioja 2023-02-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. V-115 „Dėl Nacionalinės imunoprofilaktikos 2019–2023 metų programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-15 Nr. V-1868, TAR 2022-12-15, kodas 2022-25641, įsigalioja 2023-02-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. vasario 19 d. įsakymo Nr. 121 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 89:2001 „Radioaktyviųjų atliekų tvarkymas“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-16 Nr. V-1870, TAR 2022-12-16, kodas 2022-25781, įsigalioja 2023-04-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. V-698 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis kompensuojamų ortopedijos techninių priemonių ir medicinos priemonių bei jų bazinių kainų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-16 Nr. V-1871, TAR 2022-12-16, kodas 2022-25782, įsigalioja 2023-01-02)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. V-1011 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigoms iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto skiriamų metinių lėšų specializuotoms ambulatorinėms, skubiosios medicinos pagalbos, dienos stacionaro, dienos chirurgijos, ambulatorinės chirurgijos, papildomai apmokamoms, stebėjimo ir stacionarinėms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms planavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-19 Nr. V-1876, TAR 2022-12-19, kodas 2022-25829, įsigalioja 2022-12-20)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. V-2199 „Dėl Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros sričių paslaugų grupėms ir (ar) pogrupiams priskiriamų konkrečių paslaugų sąrašo ir jo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-19 Nr. V-1880, TAR 2022-12-19, kodas 2022-25830, įsigalioja 2022-12-20)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. rugsėjo 26 d. įsakymo Nr. V-1104 „Dėl Šeimos medicinos plėtros 2016–2025 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-19 Nr. V-1884, TAR 2022-12-19, kodas 2022-25847, įsigalioja 2022-12-20)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. V-224 „Dėl Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos senjorų sveikos gyvensenos 2022–2024 metų programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-19 Nr. V-1886, TAR 2022-12-19, kodas 2022-25878, įsigalioja 2022-12-20)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. liepos 20 d. įsakymo Nr. V-1255 „Dėl 2022–2030 metų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 11-001-02-10-02 „Stiprinti gyventojų psichikos sveikatą bei plėtoti psichoaktyviųjų medžiagų ir kitų priklausomybę sukeliančių veiksnių kontrolę ir vartojimo prevenciją “ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-19 Nr. V-1887, TAR 2022-12-19, kodas 2022-25876, įsigalioja 2022-12-20)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. V-364 „Dėl licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-19 Nr. V-1888, TAR 2022-12-19, kodas 2022-25875, įsigalioja 2023-05-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-19 Nr. V-1889, TAR 2022-12-19, kodas 2022-25877, įsigalioja 2022-12-20)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. rugsėjo 1 d. įsakymo Nr. V-675 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 15:2021 „Maisto higiena“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-20 Nr. V-1893, TAR 2022-12-20, kodas 2022-26073, įsigalioja 2023-05-01)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl Suimtųjų ir nuteistųjų sveikatos profilaktinio tikrinimo dėl pavojingų ir ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-12-12 Nr. 1R-404, TAR 2022-12-14, kodas 2022-25454, įsigalioja 2023-01-01)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 1R-334 „Dėl Civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir Civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-13 Nr. 1R-405, TAR 2022-12-14, kodas 2022-25458, įsigalioja 2023-01-01)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl koeficientų lėšoms mokymo priemonėms ir praktinio mokymo medžiagoms apskaičiuoti nustatymo
(2022-12-15 Nr. 1R-412, TAR 2022-12-15, kodas 2022-25557, įsigalioja 2023-01-01)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2015 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. 1R-48 „Dėl Pataisos pareigūnų tarnybinės uniformos, kursantų uniformos ir skiriamųjų ženklų pavyzdžių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-19 Nr. 1R-415, TAR 2022-12-19, kodas 2022-25852, įsigalioja 2023-01-01)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2006 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. 1R-230 „Dėl Pažymų apie nukentėjusiojo pageidavimą pranešti jam apie būsimą suimtojo ar nuteistojo paleidimą į laisvę persiuntimo ir saugojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-19 Nr. 1R-416, TAR 2022-12-19, kodas 2022-25853, įsigalioja 2023-01-01)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. sausio 18 d. įsakymo Nr. 3-13 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto priemonių registravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-15 Nr. 3-562, TAR 2022-12-15, kodas 2022-25508, įsigalioja 2022-12-16)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl energetikos ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 1-298 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-19 Nr. 1-462, TAR 2022-12-19, kodas 2022-25840, įsigalioja 2022-12-20)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2019 m. lapkričio 14 d. įsakymo Nr. ĮV-748 „Dėl Vieningo kultūros ministro valdymo sričių biudžetinių įstaigų veiklos vertinimo kriterijų rinkinio patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-19 Nr. ĮV-1008, TAR 2022-12-19, kodas 2022-25861, įsigalioja 2022-12-20)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2019 m. birželio 10 d. įsakymo Nr. ĮV-401 „Dėl Kultūros ministerijos premijų už gautus svarbiausius tarptautinius apdovanojimus kultūros srityje skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-13 Nr. ĮV-998, TAR 2022-12-14, kodas 2022-25435, įsigalioja 2022-12-15)

Žemės ūkio ministro ir Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. sausio 20 d. įsakymo Nr. 3D-37/D1-40 „Dėl žemės naudojimo būdų turinio aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-13 Nr. 3D-805/D1-402, TAR 2022-12-14, kodas 2022-25439, įsigalioja 2022-12-15)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl paramos paraiškų pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano intervencines priemones priėmimo 2023 metais tvarkaraščio patvirtinimo
(2022-12-14 Nr. 3D-809, TAR 2022-12-14, kodas 2022-25460, įsigalioja 2022-12-15)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2006 m. birželio 12 d. įsakymo Nr. 3D-240 „Dėl valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) žemės ūkio funkcijoms atlikti skirtų lėšų apskaičiavimo metodikų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-14 Nr. 3D-810, TAR 2022-12-14, kodas 2022-25461, įsigalioja 2023-01-03)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2022 m. gegužės 9 d. įsakymo Nr. 3D-315 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos žemės ir maisto ūkio, kaimo plėtros bei žuvininkystės plėtros programos pažangos priemonės Nr. 15-001-06-02-01 „Pritaikyti aplinkos, klimato kaitos ir kitus valdymo įsipareigojimus bei inovatyvias, tausias technologijas žemės ūkio ir miškinkystės veikloje“ aprašo patvirtinimo” pakeitimo
(2022-12-14 Nr. 3D-811, TAR 2022-12-14, kodas 2022-25471, įsigalioja 2022-12-15)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2021 m. sausio 29 d. įsakymo Nr. 3D-63 „Dėl 2021–2022 metų susietosios paramos už pienines karves administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-15 Nr. 3D-813, TAR 2022-12-15, kodas 2022-25581, įsigalioja 2023-01-03)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. liepos 9 d. įsakymo Nr. 3D-414 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos srities „Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui“ supaprastintųjų įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2019 metų, patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-15 Nr. 3D-815, TAR 2022-12-15, kodas 2022-25609, įsigalioja 2022-12-16)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl 2022 m. susietosios paramos už daržovių auginimą uždarajame grunte mokėjimo
(2022-12-16 Nr. 3D-817, TAR 2022-12-16, kodas 2022-25720, įsigalioja 2022-12-17)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2021 m. birželio 11 d. įsakymo Nr. 3D-386 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos srities „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2021 metų, patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-16 Nr. 3D-818, TAR 2022-12-16, kodas 2022-25723, įsigalioja 2022-12-17)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2018 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. 3D-942 „Dėl valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų, skiriamų savivaldybių biudžetams Žemės ūkio ministerijos kuruojamai valstybinei (valstybės perduotai savivaldybėms) savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio tvarkymo funkcijai atlikti“ pakeitimo
(2022-12-16 Nr. 3D-820, TAR 2022-12-16, kodas 2022-25724, įsigalioja 2022-12-17)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2002 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 522 „Dėl Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-16 Nr. 3D-822, TAR 2022-12-16, kodas 2022-25776, įsigalioja 2023-01-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. vasario 6 d. įsakymo Nr. 3D-58 „Dėl Lietuvos ūkinių gyvūnų genetinių išteklių išsaugojimo programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-16 Nr. 3D-823, TAR 2022-12-16, kodas 2022-25777, įsigalioja 2022-12-17)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 3 d. įsakymo Nr. 3D-924 „Dėl Projekto vykdytojo, pretenduojančio gauti paramą iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-19 Nr. 3D-828, TAR 2022-12-19, kodas 2022-25806, įsigalioja 2022-12-20)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. 3D-254 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-19 Nr. 3D-829, TAR 2022-12-19, kodas 2022-25807, įsigalioja 2023-01-03)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2010 m. vasario 5 d. įsakymo Nr. 3D-80 „Dėl Teisės aktų nuostatų pažeidimų, susijusių su Europos žemės ūkio garantijų fondo, Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Europos žuvininkystės fondo priemonių įgyvendinimu, administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-19 Nr. 3D-830, TAR 2022-12-19, kodas 2022-25809, įsigalioja 2022-12-20)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos nuolatinės akreditacijos administruoti Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) lėšas ir Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšas suteikimo
(2022-12-19 Nr. 3D-831, TAR 2022-12-19, kodas 2022-25810, įsigalioja 2023-01-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 375 „Dėl Ekologinės gamybos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-19 Nr. 3D-833, TAR 2022-12-19, kodas 2022-25864, įsigalioja 2023-01-03)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 3D-234 „Dėl Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-19 Nr. 3D-834, TAR 2022-12-19, kodas 2022-25865, įsigalioja 2022-12-20)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. 3D-153 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-20 Nr. 3D-837, TAR 2022-12-20, kodas 2022-25943, įsigalioja 2022-12-21)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2022 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. 3D-147 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „LEADER programa“ veiklos srities „Parengiamoji parama“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų projektams, skirtiems 2023–2027 metų vietos plėtros strategijoms parengti, patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-20 Nr. 3D-838, TAR 2022-12-20, kodas 2022-25944, įsigalioja 2022-12-21)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro įsakymuose vartojamų valstybės įmonių ir pareigų pavadinimų
(2022-12-20 Nr. 3D-840, TAR 2022-12-20, kodas 2022-26024, įsigalioja 2023-01-03)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2012 m. rugpjūčio 13 d. įsakymo Nr. 3D-658 „Dėl Pieno gamintojų organizacijų ir jų asociacijų administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-20 Nr. 3D-841, TAR 2022-12-20, kodas 2022-26025, įsigalioja 2022-12-21)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2006 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 3D-274 „Dėl Arklinių šeimos gyvūno tapatybės nustatymo dokumento išdavimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-20 Nr. 3D-843, TAR 2022-12-20, kodas 2022-26026, įsigalioja 2023-01-03)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2020 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. 1V-1163 „Dėl 2021–2023 metų valstybinio lygio civilinės saugos pratybų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-19 Nr. 1V-783, TAR 2022-12-19, kodas 2022-25848, įsigalioja 2022-12-20)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. liepos 23 d. įsakymo Nr. 1V-655 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo bei Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro valdymo sričiai priskirtų biudžetinių įstaigų vadovų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-19 Nr. 1V-787, TAR 2022-12-19, kodas 2022-25860, įsigalioja 2023-01-01)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl Privažiuojamųjų prie krašto apsaugos objektų vietinės reikšmės kelių ir vietinės reikšmės kelių, kurie patenka į Lietuvos kariuomenės nurodytus priimančiosios šalies paramos poreikiams būtinus maršrutus, taisymo (remonto) ir priežiūros organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-12-13 Nr. V-1015, TAR 2022-12-19, kodas 2022-25804, įsigalioja 2022-12-20)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl Karo prievolininkų šaukimo į privalomąją pradinę karo tarnybą 2023 m.
(2022-12-20 Nr. V-1034, TAR 2022-12-20, kodas 2022-25984, įsigalioja 2022-12-21)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. sausio 14 d. įsakymo Nr. V-11 „Dėl formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-14 Nr. VA-91, TAR 2022-12-14, kodas 2022-25442, įsigalioja 2022-12-15)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko ir Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. V-57/1B-160 „Dėl Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus bei valstybės pinigų fondus kodų sąrašo“ pakeitimo
(2022-12-16 Nr. VA-92/1BE-979, TAR 2022-12-16, kodas 2022-25775, įsigalioja 2023-01-01)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2012 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. VA-114 „Dėl Abipusės pagalbos ir keitimosi mokestine informacija su Europos Sąjungos valstybių narių kompetentingomis institucijomis taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-20 Nr. VA-93, TAR 2022-12-20, kodas 2022-26034, įsigalioja 2023-01-01)

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2020 m. rugpjūčio 9 d. įsakymo Nr. EV-210 „Dėl Kėlimo kranų saugaus naudojimo rekomendacijų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-12-20 Nr. EV-304, TAR 2022-12-20, kodas 2022-25978, įsigalioja 2022-12-21)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2008 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. 1B-741 „Dėl Mokesčių ir su mokesčiais susijusių sumų permokų bei per klaidą sumokėtų sumų grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-13 Nr. 1BE-959, TAR 2022-12-16, kodas 2022-25725, įsigalioja 2023-01-01)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2007 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. 1B-240 „Dėl Nacionalinių papildomų Lietuvos Respublikos integruoto tarifo kodų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-15 Nr. 1BE-969, TAR 2022-12-16, kodas 2022-25726, įsigalioja 2023-01-01)

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2017 m. kovo 22 d. įsakymo Nr. 1-57 „Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos vykdomos stebėsenos (monitoringo) taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-16 Nr. 1-232, TAR 2022-12-19, kodas 2022-25827, įsigalioja 2023-01-02)

Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2006 m. lapkričio 2 d. įsakymo Nr. 1A-658 „Dėl Rekomenduojamų tarptautinių prekės ženklu neregistruotų vaistinių medžiagų pavadinimų atitikmenų anglų, lietuvių ir lotynų kalbomis sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-14 Nr. (1.72E)1A-1496, TAR 2022-12-14, kodas 2022-25466, įsigalioja 2022-12-15)

Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2005 m. birželio 10 d. įsakymo Nr. 1A-313 „Dėl Homeopatinio vaistinio preparato, registruojamo pagal supaprastintą homeopatinių vaistinių preparatų registravimo procedūrą, išorinės pakuotės ženklinimo / pakuotės lapelio, vidinės pakuotės ženklinimo formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-20 Nr. (1.72E)1A-1531, TAR 2022-12-20, kodas 2022-26055, įsigalioja 2022-12-21)

Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybos prie Finansų ministerijos direktoriaus 2018 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. 1-94 „Dėl Įmonių, turinčių saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybos licencijas, priskyrimo rizikos grupei tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo  
(2022-11-08 Nr. 1-157, TAR 2022-12-15, kodas 2022-25556, įsigalioja 2022-12-16)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. 1-434 „Dėl asmenų aptarnavimo“ pakeitimo
(2022-12-14 Nr. 1-659 (1.4 E)/2022, TAR 2022-12-14, kodas 2022-25476, įsigalioja 2022-12-15)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2017 m. gegužės 10 d. įsakymo Nr. 1-123 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos darbuotojų ir pavaldžių įstaigų vadovų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-20 Nr. 1-674 (1.4 E)/2022, TAR 2022-12-20, kodas 2022-26051, įsigalioja 2023-01-01)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2007 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. 1-222 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-20 Nr. 1-676 (1.4 E)/2022, TAR 2022-12-20, kodas 2022-26048, įsigalioja 2023-01-01)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2005 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 1K-81 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-15 Nr. 1K-373, TAR 2022-12-15, kodas 2022-25559, įsigalioja 2022-12-16)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2021 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. 1K-24 „Dėl Medicinos priemonių kompensavimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tipinės sutarties patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-19 Nr. 1K-380, TAR 2022-12-19, kodas 2022-25825, įsigalioja 2022-12-20)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2017 m. vasario 8 d. įsakymo Nr. 1K-34 „Dėl Ortopedijos techninių priemonių ir medicinos priemonių funkcijų techninio aprašymo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-19 Nr. 1K-382, TAR 2022-12-19, kodas 2022-25826, įsigalioja 2023-01-02)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2015 m. birželio 3 d. įsakymo Nr. 1K-155 „Dėl Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo valstybinėje ligonių kasoje prie sveikatos apsaugos ministerijos ir teritorinėse ligonių kasose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-20 Nr. 1K-386, TAR 2022-12-20, kodas 2022-26061, įsigalioja 2022-12-21)

Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl kai kurių Valstybinės geodezijos ir kartografijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos generalinio direktoriaus ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios
(2022-12-08 Nr. 1P-364-(1.3 E.), TAR 2022-12-15, kodas 2022-25587, įsigalioja 2023-01-04)

Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos generalinio direktoriaus 2006 m. balandžio 4 d. įsakymo Nr. 1P-39 „Dėl Žemės išteklių naudojimo stebėsenos (monitoringo) metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-13 Nr. 1P-373-(1.3 E.), TAR 2022-12-16, kodas 2022-25734, įsigalioja 2023-01-04)

Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. 1P-(1.3.)-164 „Dėl Pranešimų apie pažeidimus Nacionalinėje žemės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos pateikimo pasitikėjimo linija ir jų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-14 Nr. 1P-387-(1.3 E.), TAR 2022-12-16, kodas 2022-25763, įsigalioja 2023-01-04)

Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2021 m. sausio 29 d. įsakymo Nr. 1P-17-(1.3 E.) „Dėl Lobistinės veiklos priežiūros Nacionalinėje žemės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-14 Nr. 1P-388-(1.3 E.), TAR 2022-12-16, kodas 2022-25764, įsigalioja 2023-01-04)

Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2019 m. sausio 29 d. įsakymo Nr. 1P-26-(1.3 E.) „Dėl Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo Nacionalinėje žemės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-15 Nr. 1P-399-(1.3 E.), TAR 2022-12-19, kodas 2022-25785, įsigalioja 2023-01-04)

Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos generalinio direktoriaus 2002 m. rugsėjo 17 d. įsakymo Nr. 60 „Dėl elektroninių toliamačių kalibravimo periodiškumo“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-12-15 Nr. 1P-402-(1.3 E.), TAR 2022-12-15, kodas 2022-25586, įsigalioja 2023-01-04)

Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl masinio žemės vertinimo dokumentų patvirtinimo
(2022-12-15 Nr. 1P-403-(1.3 E.), TAR 2022-12-15, kodas 2022-25635, įsigalioja 2023-01-01)

Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. rugsėjo 2 d. įsakymo Nr. 1P-97 „Dėl Nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų bylų registravimo elektroninėmis priemonėmis tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-15 Nr. 1P-406-(1.3 E.), TAR 2022-12-15, kodas 2022-25612, įsigalioja 2023-01-04)

Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2016 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. 1P-461-(1.3.) „Dėl Asmenų, pageidaujančių gauti kvalifikacijos pažymėjimus žemėtvarkos planavimo dokumentams rengti, profesinių žinių patikrinimo egzamino organizavimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-16 Nr. 1P-407-(1.3 E.), TAR 2022-12-16, kodas 2022-25735, įsigalioja 2023-01-04)

Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos generalinio direktoriaus 2003 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. 1P-23 „Dėl Žemės reformos žemėtvarkos projekto ir jam prilyginamo žemės sklypo plano erdvinių duomenų rinkinių specifikacijos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-19 Nr. 1P-416-(1.3 E.), TAR 2022-12-20, kodas 2022-25941, įsigalioja 2023-01-04)

Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2014 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 1P-(1.3.)-499 „Dėl Žemės naudojimo valstybinės kontrolės organizavimo ir vykdymo, administracinių nusižengimų teisenos nacionalinėje žemės tarnyboje prie žemės ūkio ministerijos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-20 Nr. 1P-421-(1.3 E.), TAR 2022-12-20, kodas 2022-25940, įsigalioja 2023-01-04)

Aplinkos apsaugos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Miškų kontrolės departamento kontrolinių klausimynų
(2022-12-15 Nr. AD1-296, TAR 2022-12-16, kodas 2022-25767, įsigalioja 2022-12-17)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2022 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. B1-61 „Dėl sustiprintos iš trečiųjų šalių įvežamų ungurių kontrolės“ pakeitimo
(2022-12-13 Nr. B1-856, TAR 2022-12-15, kodas 2022-25580, įsigalioja 2022-12-16)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2022 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. B1-164 „Dėl Lietuvos Respublikos pašarų įstatymo pažeidimų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-16 Nr. B1-873, TAR 2022-12-20, kodas 2022-25970, įsigalioja 2022-12-21)

Nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2020 m. birželio 8 d. įsakymo Nr. BR1-173 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Rizikos valdymas“ veiklos srities „Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos“ administravimo savivaldybėse procedūros aprašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-13 Nr. BR1-405, TAR 2022-12-16, kodas 2022-25779, įsigalioja 2022-12-17)

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimas
Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2021 m. kovo 25 d. nutarimo Nr. N-5 (188) „Dėl Valstybinės kalbos vartojimo, norminimo ir sklaidos programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-15 Nr. N-9 (198), TAR 2022-12-20, kodas 2022-25980, įsigalioja 2022-12-21)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. gegužės 16 d. nutarimo Nr. O3E-154 „Dėl Šilumos aukciono reglamento tvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-19 Nr. O3E-1713, TAR 2022-12-19, kodas 2022-25897, įsigalioja 2022-12-20)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2022 m. spalio 11 d. nutarimo Nr. O3E-1363 „Dėl valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2018 m. gruodžio 31 d. nutarimo Nr. O3E-470 „Dėl Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2022-12-20 Nr. O3E-1735, TAR 2022-12-20, kodas 2022-26015, įsigalioja 2022-12-21)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2018 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. O3E-464 „Dėl Gamtinių dujų įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-20 Nr. O3E-1737, TAR 2022-12-20, kodas 2022-26056, įsigalioja 2022-12-21)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl papildomų dedamųjų prie elektros energijos persiuntimo kainos 2023 m. I pusm. ir 2023 m. nustatymo
(2022-12-20 Nr. O3E-1738, TAR 2022-12-20, kodas 2022-26059, įsigalioja 2022-12-21)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl UAB „Ignitis“ elektros energijos visuomeninės kainos viršutinės ribos 2023 m. I pusmečiui nustatymo buitiniams vartotojams, perkantiems elektros energiją iš vidutinės ir žemos įtampos tinklų
(2022-12-20 Nr. O3E-1739, TAR 2022-12-20, kodas 2022-26060, įsigalioja 2022-12-21)

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas
Dėl 2023 metų lėšų, skirtų valstybės perduotai savivaldybėms priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymo funkcijai atlikti, paskirstymo
(2022-12-14 Nr. VE-60, TAR 2022-12-14, kodas 2022-25462, įsigalioja 2022-12-15)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl valstybės įmonės Registrų centro generalinio direktoriaus 2019 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. VE-652 (1.3 E) „Dėl Finansinių ataskaitų rinkinių ir su jais susijusių dokumentų teikimo Juridinių asmenų registrui elektroniniu būdu taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-15 Nr. VE-915 (1.3 E), TAR 2022-12-15, kodas 2022-25616, įsigalioja 2023-01-02)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl 2022 m. Lietuvos Respublikos teritorijos nekilnojamojo turto masinio vertinimo ataskaitos patvirtinimo
(2022-12-19 Nr. VE-923 (1.3 E), TAR 2022-12-19, kodas 2022-25812, įsigalioja 2022-12-20)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl 2022 m. Tauragės apskrities savivaldybių teritorijų nekilnojamojo turto masinio vertinimo dokumentų patvirtinimo
(2022-12-19 Nr. VE-926 (1.3 E), TAR 2022-12-19, kodas 2022-25813, įsigalioja 2022-12-20)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl 2022 m. Alytaus apskrities savivaldybių teritorijų nekilnojamojo turto masinio vertinimo dokumentų patvirtinimo
(2022-12-19 Nr. VE-927 (1.3 E), TAR 2022-12-19, kodas 2022-25814, įsigalioja 2022-12-20)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl 2022 m. Marijampolės apskrities savivaldybių teritorijų nekilnojamojo turto masinio vertinimo dokumentų patvirtinimo
(2022-12-19 Nr. VE-928 (1.3 E), TAR 2022-12-19, kodas 2022-25815, įsigalioja 2022-12-20)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl 2022 m. Telšių apskrities savivaldybių teritorijų nekilnojamojo turto masinio vertinimo dokumentų patvirtinimo
(2022-12-19 Nr. VE-929 (1.3 E), TAR 2022-12-19, kodas 2022-25816, įsigalioja 2022-12-20)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl 2022 m. Klaipėdos apskrities savivaldybių teritorijų nekilnojamojo turto masinio vertinimo dokumentų patvirtinimo
(2022-12-19 Nr. VE-930 (1.3 E), TAR 2022-12-19, kodas 2022-25817, įsigalioja 2022-12-20)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl 2022 m. Panevėžio apskrities savivaldybių teritorijų nekilnojamojo turto masinio vertinimo dokumentų patvirtinimo
(2022-12-19 Nr. VE-931 (1.3 E), TAR 2022-12-19, kodas 2022-25818, įsigalioja 2022-12-20)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl 2022 m. Utenos apskrities savivaldybių teritorijų nekilnojamojo turto masinio vertinimo dokumentų patvirtinimo
(2022-12-19 Nr. VE-932 (1.3 E), TAR 2022-12-19, kodas 2022-25819, įsigalioja 2022-12-20)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl 2022 m. Šiaulių apskrities savivaldybių teritorijų nekilnojamojo turto masinio vertinimo dokumentų patvirtinimo
(2022-12-19 Nr. VE-933 (1.3 E), TAR 2022-12-19, kodas 2022-25820, įsigalioja 2022-12-20)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl 2022 m. Kauno apskrities savivaldybių teritorijų nekilnojamojo turto masinio vertinimo dokumentų patvirtinimo
(2022-12-19 Nr. VE-934 (1.3 E), TAR 2022-12-19, kodas 2022-25821, įsigalioja 2022-12-20)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl 2022 m. Vilniaus apskrities savivaldybių teritorijų nekilnojamojo turto masinio vertinimo dokumentų patvirtinimo
(2022-12-19 Nr. VE-935 (1.3 E), TAR 2022-12-19, kodas 2022-25822, įsigalioja 2022-12-20)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Laivų, plaukiojančių su Lietuvos valstybės vėliava, patikrinimų atlikimo procedūrų aprašo ir su laivų patikrinimais susijusių dokumentų formų patvirtinimo
(2022-12-15 Nr. 2BE-323, TAR 2022-12-15, kodas 2022-25634, įsigalioja 2022-12-16)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Laivų patikrinimų pagal 2006 m. Konvencijos dėl darbo jūrų laivyboje ar 2007 m. Konvencijos dėl darbo žvejybos sektoriuje reikalavimus atlikimo procedūros aprašo ir Darbo žvejybos laive atitikties dokumento formos patvirtinimo
(2022-12-16 Nr. 2BE-325, TAR 2022-12-16, kodas 2022-25762, įsigalioja 2022-12-17)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Pavojingųjų krovinių vežimo oro transportu mokymų, suteikiančių reikiamas kompetencijas, tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-12-16 Nr. 2BE-326, TAR 2022-12-16, kodas 2022-25774, įsigalioja 2023-01-02)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2015 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. 2B-01 „Dėl kontrolės dokumentų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-19 Nr. 2BE-327, TAR 2022-12-19, kodas 2022-25854, įsigalioja 2022-12-20)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 2BE-327 „Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos dokumentų valdymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-20 Nr. 2BE-328, TAR 2022-12-20, kodas 2022-26027, įsigalioja 2022-12-21)

Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas
Dėl politinės kampanijos išlaidų limitų ir kitų dydžių, kurie apskaičiuojami pagal rinkimuose taikomą vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio dydį, nustatymo 2023 metais prasidėsiančioms politinėms kampanijoms
(2022-12-15 Nr. Sp-139, TAR 2022-12-16, kodas 2022-25705, įsigalioja 2022-12-17)

Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas
Dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos 2022 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. Sp-101 „Dėl lėšų, skiriamų savivaldybių (apygardų) rinkimų (referendumo) komisijoms, planavimo, skyrimo, apskaitos ir atsiskaitymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-15 Nr. Sp-141, TAR 2022-12-16, kodas 2022-25706, įsigalioja 2023-01-01)

Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas
Dėl Regioninio lygmens specialių rinkimų agitacijos laidų, skirtų 2023 m. kovo 5 d. savivaldybių tarybų ir savivaldybių merų rinkimų agitacijai, rengimo ir transliavimo taisyklių patvirtinimo
(2022-12-15 Nr. Sp-143, TAR 2022-12-16, kodas 2022-25707, įsigalioja 2022-12-17)

Teisėjų tarybos nutarimas
Dėl Teisėjų tarybos 2014 m. spalio 31 d. nutarimo Nr. 13P-135-(7.1.2) „Dėl Teisėjų veiklos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-19 Nr. 13P-231-(7.1.2.), TAR 2022-12-20, kodas 2022-26037, įsigalioja 2023-01-01)

Teisėjų tarybos nutarimas
Dėl Lietuvos teismų sistemos ilgalaikės vystymosi vizijos patvirtinimo
(2022-12-19 Nr. 13P-232-(7.1.2.), TAR 2022-12-20, kodas 2022-26039, įsigalioja 2022-12-21)

Teisėjų tarybos nutarimas
Dėl esminių kriterijų 2023–2024 metų planiniams kompleksiniams patikrinimams atlikti patvirtinimo
(2022-12-19 Nr. 13P-234-(7.1.2.), TAR 2022-12-20, kodas 2022-26041, įsigalioja 2022-12-21)

Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Administracinių nusižengimų teisenos Specialiųjų tyrimų tarnyboje tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-12-16 Nr. 2-241, TAR 2022-12-16, kodas 2022-25711, įsigalioja 2023-01-01)

Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų, įgaliotų pradėti administracinio nusižengimo teiseną, atlikti administracinių nusižengimų tyrimą, surašyti administracinių nusižengimų protokolus, pareigybių sąrašo patvirtinimo ir administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimo
(2022-12-20 Nr. 2-242, TAR 2022-12-20, kodas 2022-25942, įsigalioja 2023-01-01)

Policijos generalinio komisaro įsakymas
Dėl Teritorinių policijos įstaigų areštinių vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo
(2022-12-16 Nr. 5-V-1215, TAR 2022-12-16, kodas 2022-25715, įsigalioja 2023-01-01)

Policijos generalinio komisaro įsakymas
Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2009 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 5-V-200 „Dėl Policijos pareigūnų veiksmų priimant sprendimus priverstinai nuvežti transporto priemonę ir uždrausti ja toliau važiuoti tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-16 Nr. 5-V-1216, TAR 2022-12-16, kodas 2022-25721, įsigalioja 2022-12-17)

Generalinio prokuroro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2012 m. balandžio 17 d. įsakymo Nr. I-141 „Dėl Lietuvos Respublikos prokuratūros ir prokurorų kompetencijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-20 Nr. I-356, TAR 2022-12-20, kodas 2022-26049, įsigalioja 2022-12-21)

Generalinio prokuroro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2006 m. rugpjūčio 7 d. įsakymo Nr. I-154 „Dėl Rekomendacijų dėl prokurorų pozicijos, teismui sprendžiant dėl lygtinio atleidimo nuo laisvės atėmimo bausmės prieš terminą ir neatliktos laisvės atėmimo bausmės dalies pakeitimo švelnesne bausme bei lygtinio paleidimo iš pataisos namų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-12-20 Nr. I-357, TAR 2022-12-20, kodas 2022-26050, įsigalioja 2022-12-21)

Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Projektų, skirtų laisvės atėmimo bausmę atliekančių užsienio šalių piliečių, asmenų be pilietybės ir valstybinės kalbos nemokančių asmenų gerovei užtikrinti, atrankos konkurso organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-12-19 Nr. V-470, TAR 2022-12-19, kodas 2022-25836, įsigalioja 2022-12-20)

Jaunimo reikalų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo lėšomis 2023 metais finansuojamų projektų konkurso nuostatų patvirtinimo
(2022-12-15 Nr. 2V-368 (1.4), TAR 2022-12-15, kodas 2022-25630, įsigalioja 2022-12-16)

Etninės kultūros globos tarybos nutarimas
Dėl Etninės kultūros globos tarybos 2019 m. rugsėjo 10 d. nutarimo Nr. TN-7 „Dėl Etnografinio regiono vėliavos naudojimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-15 Nr. TN-11, TAR 2022-12-15, kodas 2022-25589, įsigalioja 2022-12-16)

Etninės kultūros globos tarybos nutarimas
Dėl Etninės kultūros globos tarybos 2019 m. rugsėjo 10 d. nutarimo Nr. TN-8 „Dėl Etnografinio regiono herbo naudojimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-15 Nr. TN-12, TAR 2022-12-15, kodas 2022-25590, įsigalioja 2022-12-16)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Gyventojų išvykimų iš gyvenamosios vietovės statistinio tyrimo anketos GIV-03 (ketvirtinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2022-12-14 Nr. DĮ-294, TAR 2022-12-14, kodas 2022-25452, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Savivaldybės suteiktų socialinių paslaugų statistinės ataskaitos SOC-01 (metinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2022-12-15 Nr. DĮ-298, TAR 2022-12-15, kodas 2022-25591, įsigalioja 2023-01-02)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Statistinių formuliarų ir statistinių rodiklių sąrašų rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-12-16 Nr. DĮ-299, TAR 2022-12-16, kodas 2022-25710, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Brangiakailių žvėrelių skaičiaus statistinės ataskaitos ŽŪ-26 (metinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2022-12-16 Nr. DĮ-300, TAR 2022-12-19, kodas 2022-25828, įsigalioja 2023-01-03)


<< Atgal