Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 51

2022 m. gruodžio 28 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2022 m. gruodžio 21 d. – gruodžio 27 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 71 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-12-08 Nr. XIV-1629, TAR 2022-12-21, kodas 2022-26093, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo Nr. XI-2220 15 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-12-08 Nr. XIV-1630, TAR 2022-12-21, kodas 2022-26094, įsigalioja 2023-07-01)

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo Nr. VIII-729 15, 23 ir 23-1 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-12-08 Nr. XIV-1631, TAR 2022-12-21, kodas 2022-26095, įsigalioja 2023-06-01)

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo Nr. I-722 10 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-12-08 Nr. XIV-1632, TAR 2022-12-21, kodas 2022-26098, įsigalioja 2022-12-22)

Lietuvos Respublikos gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimų įstatymas
(2022-12-08 Nr. XIV-1633, TAR 2022-12-22, kodas 2022-26360, įsigalioja 2025-06-28)

Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 46, 59, 74, 75, 75-1, 75-2, 75-3, 76, 77, 82, 83 straipsnių pakeitimo, 9 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir Įstatymo papildymo 76-1, 76-2, 83-1 straipsniais įstatymo Nr. XIV-654 9 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-12-08 Nr. XIV-1634, TAR 2022-12-21, kodas 2022-26101, įsigalioja 2022-12-22)

Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 2, 8, 57 ir 59 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-12-08 Nr. XIV-1639, TAR 2022-12-21, kodas 2022-26102, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo Nr. VIII-971 pakeitimo įstatymas
(2022-12-08 Nr. XIV-1640, TAR 2022-12-23, kodas 2022-26579, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 526, 589 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 526-1 straipsniu įstatymas
(2022-12-08 Nr. XIV-1641, TAR 2022-12-23, kodas 2022-26582, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo Nr. I-1613 38, 39 straipsnių pakeitimo ir 8 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas
(2022-12-08 Nr. XIV-1642, TAR 2022-12-23, kodas 2022-26586, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos Respublikos darbo kodekso 3 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-12-08 Nr. XIV-1643, TAR 2022-12-23, kodas 2022-26587, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 2, 45, 46, 57 ir 62 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-12-08 Nr. XIV-1644, TAR 2022-12-23, kodas 2022-26588, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 5, 6, 13 ir 33 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-12-08 Nr. XIV-1645, TAR 2022-12-23, kodas 2022-26592, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo Nr. VIII-723 2, 18 ir 42 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-12-08 Nr. XIV-1646, TAR 2022-12-23, kodas 2022-26594, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos Respublikos karinės jėgos naudojimo statuto 2 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-12-08 Nr. XIV-1647, TAR 2022-12-23, kodas 2022-26595, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos Respublikos naftos produktų ir naftos valstybės atsargų įstatymo Nr. IX-986 2 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-12-08 Nr. XIV-1648, TAR 2022-12-23, kodas 2022-26596, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo pagrindų įstatymo Nr. VIII-49 priedėlio pakeitimo įstatymas
(2022-12-08 Nr. XIV-1649, TAR 2022-12-23, kodas 2022-26605, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos Respublikos nepaprastosios padėties įstatymo Nr. IX-938 2, 3, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 29 ir 31 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-12-08 Nr. XIV-1650, TAR 2022-12-23, kodas 2022-26607, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos Respublikos valstybės rezervo įstatymo Nr. VIII-1908 2, 3, 4 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-12-08 Nr. XIV-1651, TAR 2022-12-23, kodas 2022-26608, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 1 priedo pakeitimo įstatymas
(2022-12-08 Nr. XIV-1652, TAR 2022-12-23, kodas 2022-26609, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo Nr. I-464 23, 37 ir 44-1 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 20-1 straipsniu įstatymas
(2022-12-08 Nr. XIV-1653, TAR 2022-12-23, kodas 2022-26611, įsigalioja 2022-12-24)

Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo Nr. I-1553 21 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 18-1 straipsniu įstatymas
(2022-12-08 Nr. XIV-1654, TAR 2022-12-23, kodas 2022-26613, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos Respublikos įstatymas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Moldovos Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl bendradarbiavimo kovojant su nusikalstamumu ratifikavimo
(2022-12-13 Nr. XIV-1656, TAR 2022-12-22, kodas 2022-26361, įsigalioja 2022-12-23)

Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 2, 3, 12, 13, 25, 26, 32, 33, 38, 39, 40-1, 87, 88, 99, 104-2, 126, 139, 140, 164 straipsnių, priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 61-3 straipsniu įstatymas
(2022-12-13 Nr. XIV-1658, TAR 2022-12-22, kodas 2022-26362, įsigalioja 2023-05-01)

Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 2, 40-1, 81 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 61-3 straipsniu įstatymo Nr. XIV-761 pavadinimo, 3, 5 straipsnių pakeitimo ir 2 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas
(2022-12-13 Nr. XIV-1659, TAR 2022-12-22, kodas 2022-26363, įsigalioja 2022-12-23)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 12, 29, 208, 210, 211, 589, 611 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Kodekso papildymo 188-3, 217-2 straipsniais įstatymas
(2022-12-13 Nr. XIV-1660, TAR 2022-12-22, kodas 2022-26364, įsigalioja 2023-05-01)

Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 123 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-12-13 Nr. XIV-1661, TAR 2022-12-22, kodas 2022-26365, įsigalioja 2023-05-01)

Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo Nr. XI-2220 20 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-12-13 Nr. XIV-1662, TAR 2022-12-22, kodas 2022-26366, įsigalioja 2022-12-23)

Lietuvos Respublikos laikinojo socialinio mokesčio įstatymo Nr. X-231 pripažinimo netekusiu galios įstatymas
(2022-12-13 Nr. XIV-1663, TAR 2022-12-22, kodas 2022-26367, įsigalioja 2022-12-23)

Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 31 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-12-13 Nr. XIV-1664, TAR 2022-12-22, kodas 2022-26368, įsigalioja 2022-12-23)

Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 18-1 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-12-13 Nr. XIV-1665, TAR 2022-12-22, kodas 2022-26369, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 19-2 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-12-13 Nr. XIV-1666, TAR 2022-12-21, kodas 2022-26103, įsigalioja 2023-03-01)

Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 7, 9, 16, 17, 20, 43, 44, 46, 51, 69, 71, 72-1, 75-1 straipsnių ir vienuoliktojo skirsnio pavadinimo pakeitimo, Įstatymo papildymo 46-3 ir 72-1 straipsniais ir 71-1 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas
(2022-12-13 Nr. XIV-1667, TAR 2022-12-21, kodas 2022-26105, įsigalioja 2023-03-01)

Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 pakeitimo įstatymo Nr. XIV-627 31 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-12-13 Nr. XIV-1668, TAR 2022-12-21, kodas 2022-26106, įsigalioja 2022-12-22)

Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo Nr. I-599 49, 50, 52 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 50-1 straipsniu įstatymas
(2022-12-13 Nr. XIV-1677, TAR 2022-12-22, kodas 2022-26370, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos Respublikos draudimo propaguoti totalitarinius, autoritarinius režimus ir jų ideologijas įstatymas
(2022-12-13 Nr. XIV-1679, TAR 2022-12-22, kodas 2022-26371, įsigalioja 2023-05-01)

Lietuvos Respublikos įstatymas dėl Reglamento (ES) 2022/1854 įgyvendinimo
(2022-12-15 Nr. XIV-1680, TAR 2022-12-23, kodas 2022-26615, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 31 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-12-15 Nr. XIV-1681, TAR 2022-12-23, kodas 2022-26618, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos Respublikos pašto įstatymo Nr. VIII-1141 3, 5, 6 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-12-15 Nr. XIV-1682, TAR 2022-12-21, kodas 2022-26107, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 2, 10 ir 15 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-12-15 Nr. XIV-1688, TAR 2022-12-21, kodas 2022-26108, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1370 2 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-12-15 Nr. XIV-1689, TAR 2022-12-22, kodas 2022-26372, įsigalioja 2022-12-23)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimo Nr. 1407 „Dėl Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-21 Nr. 1282, TAR 2022-12-22, kodas 2022-26404, įsigalioja 2022-12-23)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. balandžio 6 d. nutarimo Nr. 327 „Dėl asmenų perkėlimo iš Ukrainos į Lietuvos Respubliką“ pakeitimo
(2022-12-21 Nr. 1284, TAR 2022-12-22, kodas 2022-26443, įsigalioja 2022-12-23)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. gegužės 30 d. nutarimo Nr. 553 „Dėl elektros energijos ir (ar) gamtinių dujų kainos dalinio kompensavimo, skirto elektros energijos ir (ar) gamtinių dujų buitinių vartotojų išlaidoms už suvartotą elektros energiją ir (ar) suvartotas gamtines dujas sumažinti, taikymo“ pakeitimo
(2022-12-21 Nr. 1287, TAR 2022-12-22, kodas 2022-26452, įsigalioja 2022-12-23)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. spalio 26 d. nutarimo Nr. 1062 „Dėl paramos, skirtos elektros energijos nebuitinių vartotojų išlaidoms už suvartotą elektros energiją sumažinti, skyrimo ir administravimo tvarkos“ pakeitimo
(2022-12-21 Nr. 1288, TAR 2022-12-22, kodas 2022-26453, įsigalioja 2022-12-23)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Nacionalinio vandenų srities 2022–2027 metų plano patvirtinimo
(2022-12-21 Nr. 1292, TAR 2022-12-22, kodas 2022-26464, įsigalioja 2022-12-23)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. sausio 10 d. nutarimo Nr. 45 „Dėl Atlyginimo už registro objekto registravimą, dokumentų teikimą dydžių apskaičiavimo ir atlyginimo už registro objekto registravimą, registro duomenų, registro informacijos, registrui pateiktų dokumentų ir (arba) jų kopijų, valstybės informacinių sistemų duomenų teikimą mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-21 Nr. 1293, TAR 2022-12-22, kodas 2022-26465, įsigalioja 2022-12-23)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Valstybės duomenų agentūros nuostatų patvirtinimo
(2022-12-21 Nr. 1295, TAR 2022-12-22, kodas 2022-26497, įsigalioja 2023-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 24 d. nutarimo Nr. 1656 „Dėl Nedarbo socialinio draudimo išmokų nuostatų ir dalinio darbo išmokų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-21 Nr. 1297, TAR 2022-12-22, kodas 2022-26507, įsigalioja 2023-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimo Nr. 149 „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2022-12-21 Nr. 1299, TAR 2022-12-23, kodas 2022-26610, įsigalioja 2023-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 11 d. nutarimo Nr. 679 „Dėl Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-21 Nr. 1300, TAR 2022-12-23, kodas 2022-26623, įsigalioja 2023-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. rugpjūčio 17 d. nutarimo Nr. 832 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 11 d. nutarimo Nr. 679 „Dėl Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2022-12-21 Nr. 1301, TAR 2022-12-23, kodas 2022-26627, įsigalioja 2022-12-24)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugsėjo 11 d. nutarimo Nr. 934 „Dėl Profesinio mokymo lėšų skaičiavimo vienam mokiniui, kuris mokosi pagal formaliojo profesinio mokymo programą (išskyrus pataisos pareigūnų profesinio mokymo ir vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigų vykdomas programas), metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-21 Nr. 1302, TAR 2022-12-23, kodas 2022-26631, įsigalioja 2023-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 14 d. nutarimo Nr. 1373 „Dėl Kompetencijų vertinimo lėšų skaičiavimo vienam asmeniui metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-21 Nr. 1303, TAR 2022-12-23, kodas 2022-26632, įsigalioja 2023-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugpjūčio 10 d. nutarimo Nr. 876 „Dėl Mokinių, kurie mokosi pagal formaliojo profesinio mokymo programas ar jų modulius, siekdami įgyti pirmąją kvalifikaciją, stipendijų mokėjimo ir kitos materialinės paramos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-21 Nr. 1304, TAR 2022-12-23, kodas 2022-26640, įsigalioja 2023-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 16 d. nutarimo Nr. 224 „Dėl laikinosios apsaugos Lietuvos Respublikoje užsieniečiams suteikimo“ pakeitimo
(2022-12-21 Nr. 1305, TAR 2022-12-23, kodas 2022-26724, įsigalioja 2022-12-24)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. gruodžio 22 d. nutarimo Nr. 1117 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1298 „Dėl Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių poreikio nustatymo kriterijų aprašo ir Didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2022-12-21 Nr. 1306, TAR 2022-12-23, kodas 2022-26726, įsigalioja 2022-12-24)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. spalio 7 d. nutarimo Nr. 1088 „Dėl Periodinių leidinių pristatymo kaimo gyvenamųjų vietovių prenumeratoriams paslaugos tarifų nustatymo kriterijų ir periodinių leidinių pristatymo kaimo gyvenamųjų vietovių prenumeratoriams paslaugos 2021–2023 metams didžiausių tarifų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-21 Nr. 1308, TAR 2022-12-23, kodas 2022-26729, įsigalioja 2023-01-01)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. A1-596 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023-2025 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-21 Nr. A1-866, TAR 2022-12-21, kodas 2022-26104, įsigalioja 2022-12-22)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. rugsėjo 7 d. įsakymo Nr. A1-465 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 1 konkretaus tikslo „Bendroji Europos prieglobsčio sistema“ 1 nacionalinio tikslo „Priėmimo ir prieglobsčio sistemos“ 4 veiksmo „Paslaugų prieglobsčio prašytojams teikimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-1.1.4-V-02 patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-21 Nr. A1-871, TAR 2022-12-21, kodas 2022-26203, įsigalioja 2022-12-22)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. A1-49 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 4.2 ypatingo atvejo „Užsieniečių perkėlimas į Lietuvos Respublikos teritoriją iš Europos Sąjungos valstybės narės“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-4.2-V-02 patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-21 Nr. A1-872, TAR 2022-12-21, kodas 2022-26204, įsigalioja 2022-12-22)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimų įstatymą
(2022-12-21 Nr. A1-874, TAR 2022-12-21, kodas 2022-26205, įsigalioja 2022-12-22)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-22 Nr. A1-875, TAR 2022-12-22, kodas 2022-26300, įsigalioja 2023-01-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. sausio 13 d. įsakymo Nr. A1-25 „Dėl Asmenų aprūpinimo klausos, regos, komunikacijos ir sensorikos techninės pagalbos priemonėmis tvarkos aprašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-23 Nr. A1-876, TAR 2022-12-23, kodas 2022-26714, įsigalioja 2023-01-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. gegužės 21 d. įsakymo Nr. A1-227 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 3 konkretaus tikslo „Trečiųjų šalių piliečių grąžinimas“ 1 nacionalinio tikslo „Su grąžinimo procedūromis susijusios priemonės“ 2 veiksmo „Paslaugų teikimas grąžinamiems trečiųjų šalių piliečiams“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-3.1.2-V-02 patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-23 Nr. A1-877, TAR 2022-12-23, kodas 2022-26715, įsigalioja 2022-12-24)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. A1-179 „Dėl Socialinės rizikos vaiko ar likusio be tėvų globos vaiko socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-12-27 Nr. A1-886, TAR 2022-12-27, kodas 2022-26896, įsigalioja 2022-12-28)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti 2023 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms
(2022-12-27 Nr. A1-887, TAR 2022-12-27, kodas 2022-26897, įsigalioja 2022-12-28)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. 4-885 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-05-07 „Sukurti nuoseklią inovacinės veiklos skatinimo sistemą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-21 Nr. 4-1193, TAR 2022-12-21, kodas 2022-26200, įsigalioja 2022-12-22)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. 4-861 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-04-02 „Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-23 Nr. 4-1200, TAR 2022-12-23, kodas 2022-26670, įsigalioja 2022-12-24)

Ekonomikos ir inovacijų ministro ir Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro ir švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. rugpjūčio 17 d. įsakymo Nr. 4-926/V-1258 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos ir 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos mokslo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-05-06/12-001-01-03-01 „Įgyvendinti misijomis grįstas mokslo ir inovacijų programas“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-23 Nr. 4-1209/V-2004, TAR 2022-12-23, kodas 2022-26801, įsigalioja 2022-12-24)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 d. įsakymo Nr. D1-193 „Dėl Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-23 Nr. D1-425, TAR 2022-12-23, kodas 2022-26696, įsigalioja 2022-12-24)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. liepos 30 d. įsakymo Nr. D1-449 „Dėl Valstybinių laboratorinių tyrimų organizavimo, planavimo, pavedimų vykdyti tyrimus teikimo ir vykdymo, valstybinių laboratorinių tyrimų rezultatų teikimo tvarkos aprašo ir pavedimo vykdyti valstybinius laboratorinius tyrimus formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-23 Nr. D1-427, TAR 2022-12-23, kodas 2022-26699, įsigalioja 2023-01-01)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. sausio 26 d. įsakymo V-125 „Dėl Studentų pilietinių, mokslinių, verslumo, kūrybinių ir sportinių projektų lėšų skyrimo, panaudojimo ir atsiskaitymo už panaudotas lėšas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-21 Nr. V-1994, TAR 2022-12-21, kodas 2022-26152, įsigalioja 2023-01-01)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Informatikos mokslų studijų krypčių grupės aprašo patvirtinimo
(2022-12-21 Nr. V-1995, TAR 2022-12-21, kodas 2022-26154, įsigalioja 2022-12-22)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. ISAK-236 „Dėl pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-23 Nr. V-2001, TAR 2022-12-23, kodas 2022-26784, įsigalioja 2023-05-01)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. gegužės 18 d. įsakymo Nr. V-739 „Dėl Mokslo doktorantūros nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-23 Nr. V-2003, TAR 2022-12-23, kodas 2022-26785, įsigalioja 2023-02-01)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. sausio 10 d. įsakymo Nr. V-46 „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-27 Nr. V-2005, TAR 2022-12-27, kodas 2022-26872, įsigalioja 2023-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Europos farmakopėjos 11.0 leidimo įgyvendinimo
(2022-12-20 Nr. V-1891/B1-888, TAR 2022-12-21, kodas 2022-26076, įsigalioja 2023-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. V-1452 „Dėl Pagalbinio apvaisinimo paslaugų teikimo ir jų apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-21 Nr. V-1896, TAR 2022-12-21, kodas 2022-26086, įsigalioja 2023-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gegužės 9 d. įsakymo Nr. V-436 „Dėl Specializuotų ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kurių išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, ir jų bazinių kainų sąrašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-12-21 Nr. V-1897, TAR 2022-12-21, kodas 2022-26087, įsigalioja 2023-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. 730 „Dėl Vaikų ir paauglių psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-21 Nr. V-1898, TAR 2022-12-21, kodas 2022-26088, įsigalioja 2023-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. V-541 „Dėl Nėštumo patologijos dienos stacionaro paslaugų teikimo ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-21 Nr. V-1899, TAR 2022-12-21, kodas 2022-26089, įsigalioja 2023-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. liepos 25 d. įsakymo Nr. V-754 „Dėl Ambulatorinės chirurgijos paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-21 Nr. V-1900, TAR 2022-12-21, kodas 2022-26090, įsigalioja 2023-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. liepos 7 d. įsakymo Nr. V-833 „Dėl Kardiologinių intervencinės radiologijos paslaugų teikimo dienos stacionare tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-21 Nr. V-1901, TAR 2022-12-21, kodas 2022-26091, įsigalioja 2023-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. rugpjūčio 22 d. įsakymo Nr. V-1012 „Dėl Tuberkuliozės diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-21 Nr. V-1902, TAR 2022-12-21, kodas 2022-26092, įsigalioja 2023-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. V-1134 „Dėl Embriologo veiklosreikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-21 Nr. V-1904, TAR 2022-12-21, kodas 2022-26085, įsigalioja 2023-03-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gegužės 12 d. įsakymo Nr. V-381 „Dėl Inksto transplantacijos paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-21 Nr. V-1905, TAR 2022-12-21, kodas 2022-26084, įsigalioja 2022-12-22)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. gruodžio 3 d. įsakymo Nr. V-2747 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. V-998 „Dėl Laboratorinės diagnostikos paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2022-12-21 Nr. V-1909, TAR 2022-12-21, kodas 2022-26206, įsigalioja 2022-12-22)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugsėjo 23 d. įsakymo Nr. V-661 „Dėl Dializės paslaugų teikimo bendrųjų ir specialiųjų reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-21 Nr. V-1910, TAR 2022-12-21, kodas 2022-26207, įsigalioja 2023-05-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. spalio 18 d. įsakymo Nr. V-2341 „Dėl Klinikinių laboratorinių tyrimų nomenklatūros patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-21 Nr. V-1911, TAR 2022-12-21, kodas 2022-26208, įsigalioja 2022-12-22)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. spalio 29 d. įsakymo Nr. V-1173 „Dėl Onkologijos dienos stacionaro paslaugų teikimo ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-21 Nr. V-1912, TAR 2022-12-21, kodas 2022-26209, įsigalioja 2023-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1998 m. birželio 18 d. įsakymo Nr. 329 „Dėl bazinių kainų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-21 Nr. V-1913, TAR 2022-12-21, kodas 2022-26210, įsigalioja 2023-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro ir Teisingumo ministro įsakymas
Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo suimtiesiems ir nuteistiesiems tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-12-22 Nr. V-1914/1R-427, TAR 2022-12-23, kodas 2022-26743, įsigalioja 2023-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. V-1073 „Dėl Specialiųjų reikalavimų asmens sveikatos priežiūros įstaigos skubiosios medicinos pagalbos skyriui ir skubiosios medicinos pagalbos kabinetui aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-22 Nr. V-1915, TAR 2022-12-23, kodas 2022-26601, įsigalioja 2023-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. V-234 „Dėl Ortopedijos techninių priemonių ir medicinos priemonių kompensavimo privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-22 Nr. V-1920, TAR 2022-12-22, kodas 2022-26381, įsigalioja 2023-01-02)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1998 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. 132 „Dėl Kalbos korekcijos paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-22 Nr. V-1922, TAR 2022-12-22, kodas 2022-26377, įsigalioja 2023-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. V-570 „Dėl Suaugusiųjų psichoterapijos dienos stacionaro paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-22 Nr. V-1923, TAR 2022-12-22, kodas 2022-26378, įsigalioja 2023-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. 728 „Dėl Vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-22 Nr. V-1924, TAR 2022-12-22, kodas 2022-26379, įsigalioja 2023-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. lapkričio 22 d. įsakymo Nr. V-1064 „Dėl Alerginių ir imuninių ligų diagnostikos ir gydymo dienos stacionare tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-22 Nr. V-1925, TAR 2022-12-22, kodas 2022-26380, įsigalioja 2023-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. V-988 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo didinimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 11-002-02-11-01 „Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-23 Nr. V-1928, TAR 2022-12-23, kodas 2022-26581, įsigalioja 2022-12-24)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. gegužės 4 d. įsakymas Nr. V-393 „Dėl Palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugos teikimo reikalavimų ir šios paslaugos apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-23 Nr. V-1929, TAR 2022-12-23, kodas 2022-26583, įsigalioja 2023-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. spalio 10 d. įsakymo Nr. V-982 „Dėl Sergančiųjų cukriniu diabetu slaugos paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-23 Nr. V-1930, TAR 2022-12-23, kodas 2022-26584, įsigalioja 2023-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. V-1026 „Dėl Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo reikalavimų ir šių paslaugų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-23 Nr. V-1942, TAR 2022-12-23, kodas 2022-26756, įsigalioja 2023-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gegužės 16 d. įsakymo Nr. V-470 „Dėl Paliatyviosios pagalbos paslaugų, teikiamų suaugusiesiems ir vaikams Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, bazinių kainų sąrašo tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-12-23 Nr. V-1943, TAR 2022-12-23, kodas 2022-26757, įsigalioja 2023-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. V-159 „Dėl Cukrinio diabeto ir tarpinės hiperglikemijos diagnostikos ir gydymo vaistais, kurių įsigijimo išlaidos apmokamos privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-23 Nr. V-1946, TAR 2022-12-23, kodas 2022-26790, įsigalioja 2023-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. V-232 ,,Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-23 Nr. V-1947, TAR 2022-12-23, kodas 2022-26791, įsigalioja 2023-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. vasario 10 d. įsakymo Nr. V-133 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 125:2019 „Suaugusių asmenų socialinės globos įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-23 Nr. V-1948, TAR 2022-12-23, kodas 2022-26792, įsigalioja 2023-05-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. V-1111 „Dėl Stebėjimo paslaugos teikimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-23 Nr. V-1950, TAR 2022-12-23, kodas 2022-26796, įsigalioja 2023-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. V-1145 „Dėl Aktyviojo gydymo stacionarinėms paslaugoms nepriskiriamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kurių išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, ir jų bazinių kainų sąrašų ir Slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų ir jų bazinių kainų sąrašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-12-23 Nr. V-1951, TAR 2022-12-23, kodas 2022-26794, įsigalioja 2023-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. sausio 19 d. įsakymo Nr. V-36 „Dėl Vaikų ir paauglių specialiosios psichiatrijos paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-23 Nr. V-1952, TAR 2022-12-23, kodas 2022-26797, įsigalioja 2023-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. rugsėjo 21 d. įsakymo Nr. V-2133 „Dėl Stacionarinių priklausomybės ligų gydymo pagal Minesotos programą paslaugų teikimo asmenims, turintiems psichikos ir elgesio sutrikimų dėl psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo ir (ar) patologinio potraukio azartiniams lošimams, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-23 Nr. V-1953, TAR 2022-12-23, kodas 2022-26798, įsigalioja 2023-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 5 d. įsakymo Nr. V-759 „Dėl Dializuojamųjų pacientų ir pacientų, kuriems persodintas inkstas, gydymo kompensuojamaisiais vaistais tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-23 Nr. V-1954, TAR 2022-12-23, kodas 2022-26787, įsigalioja 2023-01-02)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. V-988 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo didinimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 11-002-02-11-01 „Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-23 Nr. V-1956, TAR 2022-12-23, kodas 2022-26786, įsigalioja 2022-12-24)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. lapkričio 25 d. įsakymo Nr. V-1758 „Dėl 2023 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-23 Nr. V-1964, TAR 2022-12-27, kodas 2022-26869, įsigalioja 2023-01-03)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. 730 „Dėl Vaikų ir paauglių psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. V-1250 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. V-752 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. 730 „Dėl Vaikų ir paauglių psichiatrijos ir psichoterapijos paslaugų organizavimo principų, aprašymo ir teikimo reikalavimų“ pakeitimo“ pakeitimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-12-27 Nr. V-1965, TAR 2022-12-27, kodas 2022-26912, įsigalioja 2023-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. V-1131 „Dėl Greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-27 Nr. V-1966, TAR 2022-12-27, kodas 2022-26935, įsigalioja 2023-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. V-2818 „Dėl Medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo bei psichosocialinės reabilitacijos paslaugų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-27 Nr. V-1967, TAR 2022-12-27, kodas 2022-26936, įsigalioja 2022-12-28)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. V-1094 „Dėl mirusio žmogaus audinių ir organų paėmimo ir paskirstymo“ pakeitimo
(2022-12-27 Nr. V-1968, TAR 2022-12-27, kodas 2022-27004, įsigalioja 2022-12-28)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. V-1022 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigoms iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto skiriamų metinių lėšų greitosios medicinos pagalbos paslaugoms apmokėti planavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-27 Nr. V-1969, TAR 2022-12-27, kodas 2022-27005, įsigalioja 2023-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. V-680 „Dėl teisės verstis siaura medicinos praktika“ pakeitimo
(2022-12-27 Nr. V-1970, TAR 2022-12-27, kodas 2022-27006, įsigalioja 2022-12-28)

Teisingumo ministro ir Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. 1R-308/V-1247 „Dėl Nuteistųjų, susirgusių sunkia nepagydoma ar psichikos liga, sveikatos būklės patikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-21 Nr. 1R-419/V-1906, TAR 2022-12-21, kodas 2022-26149, įsigalioja 2023-01-01)

Teisingumo ministro ir Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2003 m. balandžio 22 d. įsakymo Nr. 115/V-231 „Dėl Nėščių moterų ir vaikų iki trejų metų turinčių motinų siuntimo ir perkėlimo į pataisos namus, turinčius vaikų (kūdikių) namus, tvarkos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-12-21 Nr. 1R-420/V-1907, TAR 2022-12-21, kodas 2022-26156, įsigalioja 2023-01-01)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl pavedimo Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir kai kurių Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios
(2022-12-22 Nr. 1R-421, TAR 2022-12-22, kodas 2022-26287, įsigalioja 2022-12-23)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2020 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 1R-123 „Dėl Įgaliotųjų vartotojų asociacijų sąrašo sudarymo ir tvarkymo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-22 Nr. 1R-422, TAR 2022-12-22, kodas 2022-26288, įsigalioja 2023-06-25)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2019 m. sausio 3 d. įsakymo Nr. 1R-6 „Dėl Pataisos pareigūnų pareigybių poreikio nustatymo metodikos ir Pataisos pareigūnų rengimo ir tarnybos organizavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-22 Nr. 1R-429, TAR 2022-12-22, kodas 2022-26475, įsigalioja 2023-01-01)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2020 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1R-440 „Dėl Įgaliotųjų vartotojų asociacijų išlaidų apmokėjimo ir įgyvendinamų vartotojų apsaugos projektų atrankos bei finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-23 Nr. 1R-430, TAR 2022-12-23, kodas 2022-26643, įsigalioja 2022-12-24)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymo Nr. 1R-352 „Dėl Sprendimų vykdymo instrukcijos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-23 Nr. 1R-431, TAR 2022-12-23, kodas 2022-26651, įsigalioja 2022-12-24)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 1996 m. rugsėjo 12 d. įsakymo Nr. 57 „Dėl Įkainių už notarinių veiksmų atlikimą, sandorių projektų parengimą, konsultacijas ir technines paslaugas sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-23 Nr. 1R-433, TAR 2022-12-23, kodas 2022-26708, įsigalioja 2023-01-01)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2011 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. 1R-44 „Dėl Notarinių veiksmų ir notaro pajamų bei išlaidų ataskaitų pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-23 Nr. 1R-434, TAR 2022-12-23, kodas 2022-26710, įsigalioja 2023-01-01)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2012 m. spalio 15 d. įsakymo Nr. 1r-254 „Dėl Notaro profesinės veiklos dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-23 Nr. 1R-435, TAR 2022-12-23, kodas 2022-26711, įsigalioja 2023-01-01)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl Politinių partijų, politinių komitetų, Europos politinių partijų ar Europos politinių fondų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymasi teikiamų dokumentų nagrinėjimo ir dokumentų, patvirtinančių, kad politinę organizaciją, duomenų ir dokumentų pakeitimus galima registruoti, rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-12-27 Nr. 1R-436, TAR 2022-12-27, kodas 2022-26864, įsigalioja 2022-12-28)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo 2022 metais valstybės įmonės Lietuvos oro uostų investicijų projektui „Vilniaus filialo naujojo terminalo statyba su būtinąja įranga ir atvykimo terminalo rekonstrukcija“, siekiant užtikrinti 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 10-001-05-03-03 „Gerinti susisiekimą oro transportu“ įgyvendinimą
(2022-12-21 Nr. 3-577, TAR 2022-12-21, kodas 2022-26132, įsigalioja 2022-12-22)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 10-001-05-03-06 „Gerinti eismo saugą“ aprašo patvirtinimo
(2022-12-22 Nr. 3-580, TAR 2022-12-22, kodas 2022-26319, įsigalioja 2023-01-02)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 10-001-05-04-01 „Didinti susisiekimo sistemos kuriamą vertę ir infrastruktūros panaudojimo efektyvumą“ aprašo patvirtinimo
(2022-12-22 Nr. 3-581, TAR 2022-12-22, kodas 2022-26320, įsigalioja 2022-12-23)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 3-259 „Dėl Universaliosios pašto paslaugos teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-23 Nr. 3-584, TAR 2022-12-23, kodas 2022-26822, įsigalioja 2023-01-01)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Darnaus judumo planų rengimo rekomendacijų patvirtinimo
(2022-12-27 Nr. 3-586, TAR 2022-12-27, kodas 2022-26988, įsigalioja 2022-12-28)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Asmenų, siekiančių atlikti vidaus vandenų transporto priemonių technines apžiūras, atestacijos reikalavimų aprašo patvirtinimo
(2022-12-27 Nr. 3-587, TAR 2022-12-27, kodas 2022-26980, įsigalioja 2023-01-02)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymo Nr. 1-154 „Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-19 Nr. 1-466, TAR 2022-12-23, kodas 2022-26614, įsigalioja 2022-12-24)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl energetikos ministro 2012 m. birželio 18 d. įsakymo Nr. 1-115 „Dėl Naujų gamtinių dujų sistemų, tiesioginių vamzdynų ir biodujų gamybos įrenginių prijungimo prie veikiančių gamtinių dujų perdavimo ar skirstymo sistemų tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-23 Nr. 1-475, TAR 2022-12-23, kodas 2022-26753, įsigalioja 2022-12-24)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2019 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. ĮV-826 „Dėl kultūros ministro valdymo sričių biudžetinių įstaigų metinių veiklos planų ir veiklos planų vykdymo ataskaitų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-20 Nr. ĮV-1016, TAR 2022-12-21, kodas 2022-26147, įsigalioja 2022-12-22)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2018 m. spalio 10 d. įsakymo Nr. ĮV-727 „Dėl Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-22 Nr. ĮV-1043, TAR 2022-12-22, kodas 2022-26505, įsigalioja 2022-12-23)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 1 d. įsakymo Nr. 3D-246 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Su „Natura 2000“ ir vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-21 Nr. 3D-845, TAR 2022-12-21, kodas 2022-26100, įsigalioja 2023-01-03)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2012 m. birželio 21 d. įsakymo Nr. 3D-486 „Dėl Valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų, skiriamų savivaldybių biudžetams žemės ūkio ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti paskirstymo, pervedimo, naudojimo ir atsiskaitymo žemės ūkio ministro įsakymasi tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-21 Nr. 3D-846, TAR 2022-12-21, kodas 2022-26130, įsigalioja 2023-01-03)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 5 d. įsakymo Nr. 3D-312 „Dėl Ūkinių gyvūnų reprodukcijos apskaitos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-21 Nr. 3D-847, TAR 2022-12-21, kodas 2022-26133, įsigalioja 2023-01-03)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. gegužės 4 d. įsakymo Nr. 3D-349 „Dėl Žemės ūkio ministerijos 2015–2022 metų tarptautinių mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos projektų administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-22 Nr. 3D-850, TAR 2022-12-22, kodas 2022-26329, įsigalioja 2022-12-23)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2022 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. 3D-518 „Dėl skatinamosios finansinės priemonės „Paskolos ūkio subjektų, veikiančių žemės ūkio ir žuvininkystės produktų gamybos, perdirbimo ir prekybos srityse, likvidumui užtikrint reaguojant į Rusijos agresiją prieš Ukrainą“ schemos patvirtinimo“
(2022-12-22 Nr. 3D-852, TAR 2022-12-22, kodas 2022-26330, įsigalioja 2022-12-23)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 3D-961 „Dėl Žemės ūkio bendrovių ir kitų žemės ūkio įmonių gamybinių ir finansinių rodiklių statistinio tyrimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-22 Nr. 3D-854, TAR 2022-12-22, kodas 2022-26437, įsigalioja 2022-12-23)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. 3D-190 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklos „Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-23 Nr. 3D-855, TAR 2022-12-23, kodas 2022-26573, įsigalioja 2023-01-03)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. 3D-889 „Dėl Galimai neteisėtų sąlygų gauti paramą nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-23 Nr. 3D-856, TAR 2022-12-23, kodas 2022-26575, įsigalioja 2022-12-24)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 1 d. įsakymo Nr. 3D-245 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-23 Nr. 3D-857, TAR 2022-12-23, kodas 2022-26577, įsigalioja 2023-01-03)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. 3D-166 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos „Labiausiai nykstančių rūšių buveinių ir EB svarbos natūralių buveinių išsaugojimas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-23 Nr. 3D-858, TAR 2022-12-23, kodas 2022-26578, įsigalioja 2023-01-03)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl 2023 metų Nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisyklių patvirtinimo
(2022-12-23 Nr. 3D-861, TAR 2022-12-23, kodas 2022-26690, įsigalioja 2022-12-24)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Žemės ūkio, maisto ūkio, žuvininkystės ir kaimo plėtros 2023–2027 metų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros finansavimo taisyklių patvirtinimo
(2022-12-23 Nr. 3D-865, TAR 2022-12-23, kodas 2022-26745, įsigalioja 2023-01-02)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2003 m. gruodžio 17 d. įsakymo Nr. 3D-533 „Dėl Ūkinių gyvūnų sąlyginių verčių lentelės patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-23 Nr. 3D-867, TAR 2022-12-23, kodas 2022-26748, įsigalioja 2022-12-24)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Biologinio turto ir žemės ūkio produkcijos normatyvinių kainų 2023 metais sąrašo patvirtinimo
(2022-12-27 Nr. 3D-869, TAR 2022-12-27, kodas 2022-26913, įsigalioja 2023-01-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 3D-262 „Dėl Tam tikrų augalams ir augaliniams produktams kenksmingų organizmų, augalų, augalinių produktų ir kitų objektų, skirtų mokslo ir selekcijos tikslams, įvežimo į Lietuvos Respubliką iš trečiųjų šalių, jų vežimo tarp Europos Sąjungos valstybių ir pervežimo šalies teritorijoje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-27 Nr. 3D-870, TAR 2022-12-27, kodas 2022-26973, įsigalioja 2024-04-01)

Užsienio reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos valstybės institucijų ir įstaigų veiklos tarptautinėse organizacijose ir kituose tarptautiniuose daugiašalio bendradarbiavimo formatuose 2023 metais prioritetų sąrašo patvirtinimo
(2022-12-22 Nr. V-433, TAR 2022-12-22, kodas 2022-26451, įsigalioja 2022-12-23)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. 1V-329 „Dėl Leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-23 Nr. 1V-798, TAR 2022-12-23, kodas 2022-26689, įsigalioja 2022-12-24)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Skaitmeninio leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-12-23 Nr. 1V-799, TAR 2022-12-23, kodas 2022-26697, įsigalioja 2023-01-01)

Vidaus reikalų ministro ir Teisingumo ministro įsakymas
Dėl Viešojo saugumo tarnybos prie vidaus reikalų ministerijos ir policijos pasitelkimo vykdant suėmimą ir arešto bei laisvės atėmimo bausmes tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-12-23 Nr. 1V-800/1R-432, TAR 2022-12-23, kodas 2022-26707, įsigalioja 2023-01-01)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Leidimų naudoti kelių transporto priemones su stiklais, kurių šviesos laidumas mažesnis, negu leistina, išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-12-23 Nr. 1V-803, TAR 2022-12-23, kodas 2022-26744, įsigalioja 2022-12-24)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Gaisrų prevencijos priemonių poveikio vertinimo metodikos patvirtinimo
(2022-12-23 Nr. 1V-805, TAR 2022-12-23, kodas 2022-26751, įsigalioja 2022-12-24)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Pasiūlymo dėl savivaldybės projekto (-ų) įtraukimo į regiono plėtros planą formos patvirtinimo
(2022-12-23 Nr. 1V-807, TAR 2022-12-23, kodas 2022-26808, įsigalioja 2022-12-24)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl Krašto apsaugos ministro 2016 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. V-995 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. liepos 11 d. nutarimo Nr. 730 „Dėl Pareigūnų ir karių, išleidžiamų į pensiją, integracijos į darbo rinką ir medicininės reabilitacijos priemonių sistemos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 15-2 straipsnio 2 dalį“ įgyvendinimo“ pakeitimo
(2022-12-21 Nr. V-1037, TAR 2022-12-22, kodas 2022-26489, įsigalioja 2023-01-01)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl Saugiojo valstybinio duomenų perdavimo tinklo naudotojų prisijungimo prie Saugiojo valstybinio duomenų perdavimo tinklo 2023 metų plano patvirtinimo
(2022-12-23 Nr. V-1046, TAR 2022-12-23, kodas 2022-26688, įsigalioja 2022-12-24)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2011 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. V-1154 „Dėl Šaukimo į privalomąją pradinę karo tarnybą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-27 Nr. V-1054, TAR 2022-12-27, kodas 2022-26937, įsigalioja 2023-01-01)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2012 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. V-563 „Dėl Laikinojo profesinės karo tarnybos personalo rezervo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-27 Nr. V-1056, TAR 2022-12-27, kodas 2022-26962, įsigalioja 2023-01-01)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. VA-198 „Dėl Kasos aparatų, kompiuterinių kasų sistemų ir su jais susijusių įrenginių techninės priežiūros bei remonto darbų sertifikavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-21 Nr. VA-94, TAR 2022-12-21, kodas 2022-26129, įsigalioja 2022-12-22)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Informacijos apie platformose vykdomas veiklas teikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai taisyklių patvirtinimo
(2022-12-23 Nr. VA-95, TAR 2022-12-23, kodas 2022-26730, įsigalioja 2023-01-01)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 379 „Dėl Prekių (paslaugų) pirkimo–pardavimo kvito formos bei šių kvitų pildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-23 Nr. VA-96, TAR 2022-12-23, kodas 2022-26731, įsigalioja 2022-12-24)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2006 m. lapkričio 9 d. įsakymo Nr. V-370 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos Gyventojų pajamų mokesčio informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-27 Nr. VA-97, TAR 2022-12-27, kodas 2022-26911, įsigalioja 2022-12-28)

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 4 d. įsakymo Nr. V4-174 „Dėl Duomenų apie juridinių asmenų nemokumo procesus teikimo ir skelbimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-23 Nr. V1-194, TAR 2022-12-23, kodas 2022-26703, įsigalioja 2023-01-01)

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2019 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. V4-191 „Dėl Duomenų apie fizinio asmens bankroto procesą teikimo ir skelbimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-23 Nr. V1-195, TAR 2022-12-23, kodas 2022-26736, įsigalioja 2023-01-01)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl prašymų skirti tėvystės ir vaiko priežiūros išmoką bei prašymo nutraukti (atnaujinti) vaiko priežiūros išmokos mokėjimą ir (ar) vaiko priežiūros laikotarpį formų patvirtinimo
(2022-12-22 Nr. V-477, TAR 2022-12-22, kodas 2022-26492, įsigalioja 2022-12-23)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2013 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-23 Nr. V-483, TAR 2022-12-23, kodas 2022-26684, įsigalioja 2022-12-24)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Pagalbos priemonių taikymo draudėjams, kurie patiria finansinius sunkumus dėl energetinės krizės, tvarkos aprašymo patvirtinimo
(2022-12-23 Nr. V-487, TAR 2022-12-23, kodas 2022-26766, įsigalioja 2022-12-24)

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Kėlimo kranų saugaus naudojimo rekomendacijų patvirtinimo
(2022-12-20 Nr. EV-303, TAR 2022-12-21, kodas 2022-26075, įsigalioja 2022-12-22)

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2000 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 346 „Dėl Saugos ir sveikatos taisyklių statyboje patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-12-21 Nr. EV-310, TAR 2022-12-21, kodas 2022-26201, įsigalioja 2023-05-01)

Valstybės tarnybos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pavadinimo
(2022-12-22 Nr. 27V-121, TAR 2022-12-22, kodas 2022-26351, įsigalioja 2023-01-01)

Valstybės tarnybos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Asmens duomenų tvarkymo, saugojimo ir šių duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Viešojo valdymo agentūroje tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-12-27 Nr. 27V-127, TAR 2022-12-27, kodas 2022-26967, įsigalioja 2023-01-01)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2021 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. 1B-432 „Dėl Fizinių asmenų gaunamų smulkių prekių siuntų deklaravimo naudojantis išmaniosios Muitinės deklaracijų apdorojimo sistemos portalu tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-21 Nr. 1BE-1004, TAR 2022-12-27, kodas 2022-26910, įsigalioja 2023-01-01)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. 1B-124 „Dėl Pašto siuntų deklaravimo, muitinio tikrinimo ir mokesčių už prekes pašto siuntose apskaičiavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-15 Nr. 1BE-973, TAR 2022-12-27, kodas 2022-26904, įsigalioja 2023-02-01)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. 1B-351 „Dėl Muitinės įstaigų klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-21 Nr. 1BE-992, TAR 2022-12-27, kodas 2022-26907, įsigalioja 2023-01-01)

Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus 2017 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. 6P-89-(2.1) „Dėl darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-22 Nr. 6P-123-(1.1.E), TAR 2022-12-22, kodas 2022-26419, įsigalioja 2022-12-23)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. sausio 18 d. įsakymo Nr. B1-12 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos sprendimų dėl administracinių poveikio priemonių taikymo priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-21 Nr. B1-890, TAR 2022-12-23, kodas 2022-26636, įsigalioja 2022-12-24)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl techninės klaidos ištaisymo Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2022 m. gruodžio 7 d. įsakyme Nr. B1-841 „Dėl Reikalavimų veterinarijos vaistinėms ir didmeninės veterinarinių vaistų prekybos ūkio subjektams patvirtinimo“
(2022-12-22 Nr. B1-894, TAR 2022-12-23, kodas 2022-26634, įsigalioja 2022-12-24)

Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2009 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 1A-551 „Dėl Vaistinių medžiagų ir vaistinių preparatų, esančių Europos farmakopėjoje, pavadinimų atitikmenų lietuvių kalba sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-23 Nr. (1.72E)1A-1555, TAR 2022-12-23, kodas 2022-26665, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2012 m. liepos 12 d. nutarimo Nr. 03-162 „Dėl Papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondo taisyklių rengimo, keitimo ir tvirtinimo tvarkos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-20 Nr. 03-196, TAR 2022-12-22, kodas 2022-26393, įsigalioja 2022-12-23)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2012 m. liepos 12 d. nutarimo Nr. 03-151 „Dėl Kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme ir Papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatyme nurodytų leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-20 Nr. 03-197, TAR 2022-12-22, kodas 2022-26394, įsigalioja 2022-12-23)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2016 m. gruodžio 13 d. nutarimo Nr. 03-183 „Dėl Viešojo nepriklausomų kredito tarpininkų sąrašo ir viešojo priklausomų kredito tarpininkų, veikiančių daugiau negu vieno kredito davėjo vardu, sąrašo tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-20 Nr. 03-198, TAR 2022-12-22, kodas 2022-26396, įsigalioja 2022-12-23)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2013 m. lapkričio 14 d. nutarimo Nr. 03-181 „Dėl Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių vadovų ir pagrindines funkcijas atliekančių asmenų vertinimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-20 Nr. 03-199, TAR 2022-12-22, kodas 2022-26397, įsigalioja 2023-03-01)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2017 m. rugsėjo 12 d. nutarimo Nr. 03-138 „Dėl Pranešimo apie Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių kvalifikuotosios įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalies įsigijimą ir perleidimą teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-20 Nr. 03-200, TAR 2022-12-22, kodas 2022-26398, įsigalioja 2023-03-01)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl 2023 m. laidos apyvartinių eurų monetų su Lietuvos nacionaline puse numizmatinio rinkinio pardavimo pradžios datos nustatymo
(2022-12-20 Nr. 03-201, TAR 2022-12-22, kodas 2022-26401, įsigalioja 2022-12-23)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2019 m. lapkričio 26 d. nutarimo Nr. 03-211 „Dėl Kitų sisteminės svarbos įstaigų kapitalo rezervo nustatymo“ pakeitimo
(2022-12-20 Nr. 03-203, TAR 2022-12-22, kodas 2022-26403, įsigalioja 2022-12-23)

Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Nesisteminių matavimo vienetų, susijusių su tarptautine matavimo vienetų sistema (SI) ir leidžiamų naudoti Lietuvos Respublikoje atliekamiems matavimams, sąrašo patvirtinimo
(2022-11-16 Nr. 11V-209(1.2), TAR 2022-12-27, kodas 2022-26917, įsigalioja 2022-12-28)

Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininko 2022 m. gegužės 10 d. įsakymo Nr. 11V-97(1.2) „Dėl Planinių ir neplaninių ūkio subjektų ir paskirtųjų įstaigų veiklos patikrinimų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-21 Nr. 11V-233(1.2), TAR 2022-12-27, kodas 2022-26918, įsigalioja 2022-12-28)

Lietuvos geologijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2004 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. 1-47 „Dėl Lietuvos Respublikos angliavandenilių išteklių klasifikacijos tvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-22 Nr. 1-616, TAR 2022-12-22, kodas 2022-26354, įsigalioja 2022-12-23)

Asmens dokumentų išrašymo centro direktoriaus įsakymas
Dėl Sertifikavimo veiklos nuostatų 2022 patvirtinimo
(2022-12-20 Nr. 1-89, TAR 2022-12-22, kodas 2022-26211, įsigalioja 2022-12-23)

Asmens dokumentų išrašymo centro direktoriaus įsakymas
Dėl Asmens dokumentų išrašymo centro prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2009 m. birželio 12 d. įsakymo Nr. 1-26 „Dėl Prašymų asmens dokumentams išduoti, pakeisti, įforminti registravimo, užsakymų asmens dokumentams išrašyti formavimo ir duomenų apie asmens dokumentų galiojimą tvarkos aprašo patvirtinimo ir kai kurių teisės aktų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo
(2022-12-23 Nr. 1-92, TAR 2022-12-23, kodas 2022-26628, įsigalioja 2022-12-24)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 8 d. įsakymo 1K-357 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų stebėsenos vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-21 Nr. 1K-388, TAR 2022-12-21, kodas 2022-26142, įsigalioja 2022-12-22)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2005 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 1K-81 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-23 Nr. 1K-389, TAR 2022-12-23, kodas 2022-26709, įsigalioja 2023-01-01)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2005 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 1K-81 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-23 Nr. 1K-390, TAR 2022-12-23, kodas 2022-26713, įsigalioja 2022-12-24)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl 2023 metų prioritetinių teritorinių ligonių kasų vykdomos kontrolės krypčių ir stebėsenos rodiklių sąrašo patvirtinimo
(2022-12-23 Nr. 1K-394, TAR 2022-12-23, kodas 2022-26806, įsigalioja 2022-12-24)

Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2022 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. 1P-208-(1.3 E.) „Dėl Naudojimosi valstybiniais erdvinių duomenų rinkiniais ir žemėlapiais sutarties, paraiškos dėl valstybinių erdvinių duomenų rinkinių ir žemėlapių pateikimo ir paraiškos dėl archyvinės geodezinės ir kartografinės medžiagos pateikimo formų pavyzdžių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-21 Nr. 1P-426-(1.3 E.), TAR 2022-12-21, kodas 2022-26182, įsigalioja 2023-01-04)

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės duomenų apsaugos Inspekcijos viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-12-19 Nr. 1T-147(1.12.E), TAR 2022-12-21, kodas 2022-26195, įsigalioja 2023-01-01)

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl deklaracijos apie statinio (-ių), jo (jų) dalies (-ių) statybos užbaigimą / statinio (-ių), jo (jų) dalies (-ių) / patalpos (-ų) paskirties pakeitimą (tvirtinamos statinio (dalies) ekspertizės rangovo / tik registruojamos) rekvizitų patvirtinimo
(2022-12-21 Nr. 1V-179, TAR 2022-12-22, kodas 2022-26387, įsigalioja 2023-01-06)

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl statybos užbaigimo akto rekvizitų patvirtinimo
(2022-12-21 Nr. 1V-181, TAR 2022-12-22, kodas 2022-26389, įsigalioja 2023-01-06)

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl prašymo išduoti statybos užbaigimo aktą rekvizitų patvirtinimo
(2022-12-21 Nr. 1V-182, TAR 2022-12-22, kodas 2022-26388, įsigalioja 2023-01-06)

Klaipėdos apylinkės teismo pirmininko įsakymas
Dėl Smurto ir priekabiavimo prevencijos politikos Klaipėdos apylinkės teisme patvirtinimo
(2022-12-27 Nr. 1V-261, TAR 2022-12-27, kodas 2022-26966, įsigalioja 2022-12-28)

VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą, bei Vidaus saugumo fondo 2021-2027 m. programų projektų mokymų grafiko formos patvirtinimo
(2022-12-23 Nr. 2022/8-505, TAR 2022-12-23, kodas 2022-26728, įsigalioja 2022-12-24)

Lošimų priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2020 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. DIE-803 „Dėl Ūkio subjektų, organizuojančių azartinius lošimus, didžiąsias, mažąsias loterijas ir žaidimus žaidimo automatais patikrinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-21 Nr.  DIE-950, TAR 2022-12-21, kodas 2022-26168, įsigalioja 2023-01-01)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. birželio 10 d. nutarimo Nr. O3E-179 „Dėl Ūkio subjektų konsultavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-22 Nr. O3E-1742, TAR 2022-12-22, kodas 2022-26386, įsigalioja 2022-12-23)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl UAB „Ignitis“ 2023 m. I pusmečio visuomeninių elektros energijos kainų ir jų taikymo tvarkos paskelbimo
(2022-12-23 Nr. O3E-1750, TAR 2022-12-23, kodas 2022-26771, įsigalioja 2022-12-24)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl UAB „Ignitis“ gamtinių dujų tarifų buitiniams vartotojams 2023 metų I pusmečiui tvirtinimo
(2022-12-23 Nr. O3E-1756, TAR 2022-12-23, kodas 2022-26803, įsigalioja 2022-12-24)

Valstybinės kultūros paveldo komisijos nutarimas
Dėl Valstybinės kultūros paveldo komisijos 2023 m. veiklos plano patvirtinimo
(2022-12-16 Nr. N-14, TAR 2022-12-21, kodas 2022-26145, įsigalioja 2023-01-01)

Valstybinės kultūros paveldo komisijos nutarimas
Dėl Valstybinės kultūros paveldo komisijos 2023–2025 metų strateginio veiklos plano ir 2023 metų programos sąmatos patvirtinimo
(2022-12-16 Nr. N-15, TAR 2022-12-21, kodas 2022-26146, įsigalioja 2022-12-22)

Valstybinės kultūros paveldo komisijos sprendimas
Dėl dvarų sodybų apsaugos
(2022-12-16 Nr. S-6(6.2.-252), TAR 2022-12-21, kodas 2022-26143, įsigalioja 2022-12-22)

Lietuvos kultūros tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Lietuvos kultūros tarybos pirmininko 2022 m. balandžio 26 d. įsakymo Nr. VĮ-08(1.1E) „Dėl Mentorių atrankos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-20 Nr. VĮ-45(1.1E), TAR 2022-12-21, kodas 2022-26096, įsigalioja 2022-12-22)

Lietuvos kultūros tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Lietuvos kultūros tarybos pirmininko 2022 m. gegužės 6 d. įsakymo Nr. VĮ-12(1.1E) „Dėl Dizainerių atrankos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-20 Nr. VĮ-46(1.1E), TAR 2022-12-21, kodas 2022-26097, įsigalioja 2022-12-22)

Lietuvos kultūros tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Lietuvos kultūros tarybos pirmininko 2022 m. gegužės 9 d. įsakymo Nr. VĮ-14(1.1E) „Dėl Naujus dizaino sprendimus kursiančių ir diegsiančių labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių (galutinių naudos gavėjų) atrankos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-20 Nr. VĮ-47(1.1E), TAR 2022-12-21, kodas 2022-26099, įsigalioja 2022-12-22)

Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl projektų sąrašo pagal 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 10-001-06-01-01 „Skatinti alternatyviųjų degalų naudojimą transporto sektoriuje“ veiklą „Grynųjų elektromobilių įsigijimo juridiniams asmenims skatinimas“ įgyvendinimo tvarkos aprašas“ patvirtinimo pakeitimo
(2022-12-23 Nr. T1-466, TAR 2022-12-23, kodas 2022-26733, įsigalioja 2022-12-24)

Valstybinio studijų fondo direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio studijų fondo direktoriaus 2010 m. sausio 14 d. įsakymo Nr. V1-6 „Dėl Socialinių stipendijų skyrimo nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-12-22 Nr. V1-146, TAR 2022-12-23, kodas 2022-26622, įsigalioja 2023-01-01)

Valstybinio studijų fondo direktoriaus įsakymas
Dėl Paraiškos skirti socialinę stipendiją ir Prašymo skirti socialinę stipendiją formos patvirtinimo
(2022-12-23 Nr. V1-147, TAR 2022-12-23, kodas 2022-26625, įsigalioja 2023-01-01)

Valstybinio studijų fondo direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio studijų fondo direktoriaus 2017 m. sausio 13 d. įsakymo Nr. V1-1 „Dėl Paramos užsienio lietuviams administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2021-02-23 Nr. V1-7, TAR 2022-12-23, kodas 2022-26774, įsigalioja 2022-12-24)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Statistinės informacijos viešinimo / teikimo kitoms institucijoms 2023 m. kalendoriaus patvirtinimo
(2022-12-21 Nr. V-381, TAR 2022-12-22, kodas 2022-26314, įsigalioja 2022-12-23)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 7 d. įsakymo Nr. V-353 „Dėl darbo rinkos stebėsenos vykdymo“ pakeitimo
(2022-12-23 Nr. V-390, TAR 2022-12-27, kodas 2022-26931, įsigalioja 2022-12-28)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. V-560 „Dėl Informacijos apie tarpininkavimo įdarbinant paslaugų teikimą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-27 Nr. V-391, TAR 2022-12-27, kodas 2022-26987, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Atvirosios prieigos prie mokslo publikacijų ir duomenų gairių taikymo
(2022-12-21 Nr. V-769, TAR 2022-12-21, kodas 2022-26199, įsigalioja 2022-12-22)

Lietuvos standartizacijos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos standartizacijos departamento direktoriaus 2021 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. VE-90 „Dėl Standartų ir standartizacijos leidinių platinimo būdų ir kainų nustatymo metodikos bei jų dalies atgaminimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-21 Nr. VE-92, TAR 2022-12-21, kodas 2022-26176, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos standartizacijos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinių standartų ir nacionalinių standartizacijos leidinių rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-12-23 Nr. VE-93, TAR 2022-12-27, kodas 2022-26919, įsigalioja 2023-01-01)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2013 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. v-62 „Dėl Skaitmeninio žemės sklypo plano ir skaitmeninės žemės sklypo kadastro duomenų formos specifikacijos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-21 Nr. VE-945 (1.3 E), TAR 2022-12-21, kodas 2022-26157, įsigalioja 2023-01-01)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl nekilnojamojo turto ploto vieneto normatyvinių verčių 2023 metams patvirtinimo
(2022-12-21 Nr. VE-947 (1.3 E), TAR 2022-12-21, kodas 2022-26174, įsigalioja 2022-12-22)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl valstybės įmonės Registrų centro generalinio direktoriaus 2020 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. VE-177 (1.3 E) „Dėl Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojo struktūrinių padalinių darbuotojų ir Nekilnojamojo turto registro tvarkytojo teritorinių registratorių, jų veiklos teritorijų nustatymo ir įgaliojimų suteikimo“ pakeitimo
(2022-12-23 Nr. VE-951 (1.3 E), TAR 2022-12-23, kodas 2022-26600, įsigalioja 2023-01-01)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl Nekilnojamojo turto atkūrimo kaštų (statybinės vertės) kainyno NTK 2023 patvirtinimo
(2022-12-23 Nr. VE-952 (1.3 E), TAR 2022-12-23, kodas 2022-26606, įsigalioja 2022-12-24)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl valstybės įmonės Registrų centro generalinio direktoriaus 2020 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr. VE-293 (1.3 E) „Dėl Juridinių asmenų registro tvarkytojui teikiamų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-27 Nr. VE-955 (1.3 E), TAR 2022-12-27, kodas 2022-26865, įsigalioja 2022-12-28)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl valstybės įmonės Registrų centro generalinio direktoriaus 2019 m. gruodžio 23 d. Įsakymo Nr. VE-650 (1.3 E) „Dėl Juridinių asmenų registro tvarkytojui teikiamų elektroninio formato rinkinių formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-27 Nr. VE-958 (1.3 E), TAR 2022-12-27, kodas 2022-26866, įsigalioja 2022-12-28)

VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl viešosios įstaigos Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros direktoriaus 2020 m. rugsėjo 23 d. įsakymo Nr. vį-131 „Dėl Dokumentų, kuriuos reikia pateikti ūkio subjektams, dalyvaujantiems vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programoje, formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-22 Nr. VĮ-109, TAR 2022-12-22, kodas 2022-26493, įsigalioja 2022-12-23)

VšĮ Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Gamybinės organizacijos žinyno tvirtinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-12-20 Nr. 2-165, TAR 2022-12-21, kodas 2022-26128, įsigalioja 2022-12-22)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Geležinkelio įmonių (vežėjų) veiklos plano rengimo rekomendacijų patvirtinimo
(2022-06-17 Nr. 2BE-165, TAR 2022-12-21, kodas 2022-26083, įsigalioja 2022-12-22)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 22 d. įsakymo Nr. 2BE-252 „Dėl Tachografų dirbtuvių veiklos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-21 Nr. 2BE-330, TAR 2022-12-21, kodas 2022-26131, įsigalioja 2022-12-22)

Ryšių reguliavimo tarnybos nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2016 m. birželio 21 d. įsakymo Nr. 1V-698 „Dėl Nacionalinės radijo dažnių paskirstymo lentelės patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-22 Nr. TN-47, TAR 2022-12-27, kodas 2022-26915, įsigalioja 2022-12-28)

Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2022 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. 2-39 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos skaidrumo politikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-23 Nr. 2-246, TAR 2022-12-23, kodas 2022-26654, įsigalioja 2022-12-24)

Valstybės sienos apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vado 2020 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. 4-251 „Dėl Kai kurių Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos valdomų valstybės ir kitų informacinių sistemų duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-27 Nr. 4-423, TAR 2022-12-27, kodas 2022-26989, įsigalioja 2022-12-28)

Generalinio prokuroro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2016 m. gegužės 6 d. įsakymo Nr. I-116 „Dėl Rekomendacijų dėl apklausos garso ir vaizdo nuotolinio perdavimo priemonėmis ikiteisminiame tyrime atlikimo ir įforminimo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-20 Nr. I-358, TAR 2022-12-21, kodas 2022-26110, įsigalioja 2022-12-22)

Generalinio prokuroro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2003 m. balandžio 11 d. įsakymo Nr. I-47 „Dėl Ikiteisminio tyrimo terminų kontrolės tvarkos ir rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-22 Nr. I-359, TAR 2022-12-22, kodas 2022-26328, įsigalioja 2022-12-23)

Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl suimtųjų ir nuteistųjų pristatymo į konkrečias bausmės atlikimo vietas
(2022-12-23 Nr. V-497, TAR 2022-12-23, kodas 2022-26629, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Geležinkelių transporto statistinės ataskaitos TG-02 (metinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2022-12-20 Nr. DĮ-303, TAR 2022-12-21, kodas 2022-26135, įsigalioja 2023-01-03)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Vidaus vandenų kelių ilgio statistinės ataskaitos TU-04 (metinės), vietinės reikšmės automobilių kelių statistinės ataskaitos TK-02 (metinės) statistinių formuliarų patvirtinimo
(2022-12-20 Nr. DĮ-304, TAR 2022-12-21, kodas 2022-26136, įsigalioja 2022-12-22)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2014 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. DĮ-81 „Dėl Jaunimo mokymosi mobilumo bandomojo statistinio tyrimo anketos JM-01 (vienkartinės) formos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-12-22 Nr. DĮ-307, TAR 2022-12-22, kodas 2022-26504, įsigalioja 2022-12-23)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Gyventojų užimtumo statistinio tyrimo anketos GU-01 (ketvirtinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2022-12-23 Nr. DĮ-308, TAR 2022-12-23, kodas 2022-26712, įsigalioja 2023-01-02)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Inovacinės veiklos statistinės ataskaitos INV-01 (kas 2 metai) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2022-12-27 Nr. DĮ-313, TAR 2022-12-27, kodas 2022-26978, įsigalioja 2023-01-02)


<< Atgal