Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 1

2023 m. sausio 4 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2022 m. gruodžio 28 d. – 2023 m. sausio 3 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymas
(2022-12-13 Nr. XIV-1669, TAR 2022-12-29, kodas 2022-27253, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 2, 8, 17, 19, 22, 25, 27, 31, 35, 46, 51, 52, 55, 57, 58, 82, 86, 91, 92, 93, 94, 95, 96 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 82-1 straipsniu įstatymo Nr. XIV-545 3, 4, 16, 17, 25 straipsnių pakeitimo, Įstatymo papildymo 17-1 straipsniu ir 15 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas
(2022-12-13 Nr. XIV-1670, TAR 2022-12-29, kodas 2022-27254, įsigalioja 2022-12-30)

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-327 4 straipsnio pakeitimo ir 2 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas
(2022-12-13 Nr. XIV-1671, TAR 2022-12-29, kodas 2022-27256, įsigalioja 2022-12-30)

Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo Nr. XIII-328 pakeitimo įstatymas
(2022-12-13 Nr. XIV-1672, TAR 2022-12-29, kodas 2022-27262, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo Nr. XIII-328 2, 29, 31, 34, 37, 39, 48, 49, 63, 66, 68, 90, 94, 99, 101, 102, 114 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 90-1 straipsniu įstatymo Nr. XIV-546 2, 3, 12, 13, 19 straipsnių pakeitimo, Įstatymo papildymo 13-1 straipsniu ir 11, 18 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymas
(2022-12-13 Nr. XIV-1673, TAR 2022-12-29, kodas 2022-27264, įsigalioja 2022-12-30)

Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo Nr. VIII-2032 9 ir 9-1 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-12-13 Nr. XIV-1674, TAR 2022-12-29, kodas 2022-27265, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo Nr. XI-1491 pakeitimo įstatymas
(2022-12-13 Nr. XIV-1675, TAR 2022-12-29, kodas 2022-27266, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos Respublikos koncesijų įstatymo Nr. I-1510 pakeitimo įstatymas
(2022-12-13 Nr. XIV-1676, TAR 2022-12-29, kodas 2022-27267, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo Nr. VIII-729 14 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-12-15 Nr. XIV-1683, TAR 2022-12-30, kodas 2022-27545, įsigalioja 2022-12-31)

Lietuvos Respublikos darbo kodekso 135 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-12-15 Nr. XIV-1690, TAR 2022-12-29, kodas 2022-27268, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo Nr. IX-975 2, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 42, 43, 45 straipsnių, penktojo, šeštojo skirsnių pavadinimų ir 1 priedo pakeitimo, Įstatymo papildymo 16-1, 48 straipsniais ir 36, 37, 41 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymas
(2022-12-20 Nr. XIV-1691, TAR 2022-12-30, kodas 2022-27546, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos finansinio tvarumo įstatymo Nr. XI-393 2, 22, 23, 25, 25-4, 26-5, 28, 44, 46, 49-1, 96, 98, 99, 107 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo nauju VIII skyriumi įstatymas
(2022-12-20 Nr. XIV-1692, TAR 2022-12-30, kodas 2022-27549, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymo Nr. I-796 2, 5, 8, 10, 22, 23, 25, 27, 30, 45, 68, 74, 75, 77 straipsnių pakeitimo, Įstatymo papildymo 75-1 straipsniu ir vienuoliktuoju skirsniu ir 69 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas
(2022-12-20 Nr. XIV-1693, TAR 2022-12-30, kodas 2022-27550, įsigalioja 2022-12-31)

Lietuvos Respublikos centrinių kredito unijų įstatymo Nr. VIII-1682 4, 9, 22, 63, 67, 68 ir 70 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-12-20 Nr. XIV-1694, TAR 2022-12-30, kodas 2022-27551, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos bankų įstatymo Nr. IX-2085 10, 34, 77-1, 84, 85 ir 87 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-12-20 Nr. XIV-1695, TAR 2022-12-30, kodas 2022-27552, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos valstybės skolos įstatymo Nr. I-1508 3 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-12-20 Nr. XIV-1696, TAR 2022-12-30, kodas 2022-27553, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 3, 5, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 20-1, 21, 22, 23, 26, 29, 49, 50, 55, 56, 57, 63 straipsnių, dvyliktojo skirsnio pavadinimo pakeitimo, 54 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir Įstatymo papildymo 15-1 straipsniu įstatymo Nr. XIV-1001 10, 15 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-12-20 Nr. XIV-1697, TAR 2022-12-29, kodas 2022-27270, įsigalioja 2022-12-30)

Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 5 straipsnio pakeitimo ir įstatymo papildymo 22-1 straipsniu įstatymas
(2022-12-20 Nr. XIV-1698, TAR 2022-12-29, kodas 2022-27271, įsigalioja 2023-02-01)

Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 2, 3, 5, 6, 11, 13, 14, 20-1, 20-2, 22, 30, 32, 48, 49, 51 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 13-1, 20-3 straipsniais įstatymo Nr. XIV-1169 7 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-12-20 Nr. XIV-1699, TAR 2022-12-29, kodas 2022-27272, įsigalioja 2022-12-30)

Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 16, 21-1, 22, 31 ir 73-2 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-12-20 Nr. XIV-1700, TAR 2022-12-29, kodas 2022-27273, įsigalioja 2023-02-01)

Lietuvos Respublikos netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo įstatymo Nr. IX-565 3 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-12-20 Nr. XIV-1701, TAR 2022-12-29, kodas 2022-27283, įsigalioja 2023-03-01)

Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo Nr. VIII-2032 2, 6, 9 straipsnių ir 2, 5 priedų pakeitimo įstatymo Nr. XIII-3420 pakeitimo įstatymas
(2022-12-20 Nr. XIV-1702, TAR 2022-12-29, kodas 2022-27285, įsigalioja 2022-12-30)

Lietuvos Respublikos kelių įstatymo Nr. I-891 17 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XIII-3421 2 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-12-20 Nr. XIV-1703, TAR 2022-12-29, kodas 2022-27292, įsigalioja 2022-12-30)

Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo Nr. VIII-2032 2 ir 6 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-12-20 Nr. XIV-1704, TAR 2022-12-29, kodas 2022-27296, įsigalioja 2023-07-01)

Lietuvos Respublikos geros valios kompensacijos už žydų religinių bendruomenių nekilnojamąjį turtą įstatymo Nr. XI-1470 pakeitimo įstatymas
(2022-12-20 Nr. XIV-1705, TAR 2022-12-29, kodas 2022-27297, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos rėmimo programos įstatymo Nr. VIII-2025 pakeitimo įstatymas
(2022-12-20 Nr. XIV-1706, TAR 2022-12-30, kodas 2022-27554, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos Respublikos angliavandenilių išteklių mokesčio įstatymo Nr. I-2944 6 ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-12-20 Nr. XIV-1707, TAR 2022-12-30, kodas 2022-27555, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo Nr. VIII-1183 7 ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-12-20 Nr. XIV-1708, TAR 2022-12-30, kodas 2022-27556, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo Nr. VIII-1183 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-3158 2 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-12-20 Nr. XIV-1709, TAR 2022-12-30, kodas 2022-27558, įsigalioja 2022-12-31)

Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo Nr. I-798 11 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-12-20 Nr. XIV-1710, TAR 2022-12-29, kodas 2022-27300, įsigalioja 2023-03-01)

Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo Nr. I-1607 15 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-12-20 Nr. XIV-1711, TAR 2022-12-29, kodas 2022-27301, įsigalioja 2023-03-01)

Lietuvos Respublikos smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimo įstatymo Nr. X-296 2, 6, 7, 8, 10, 11 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-12-20 Nr. XIV-1713, TAR 2022-12-29, kodas 2022-27302, įsigalioja 2022-12-30)

Lietuvos Respublikos notariato įstatymo Nr. I-2882 3, 4, 6, 6-2, 8, 10-1, 10-3, 10-4, 19, 20, 22, 22-1, 24, 27-1, 28, 34, 46, 60, 62 straipsnių pakeitimo, Įstatymo papildymo 28-2 straipsniu ir VII skyriumi ir 9, 10, 10-2 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymas
(2022-12-20 Nr. XIV-1714, TAR 2022-12-30, kodas 2022-27559, įsigalioja 2023-01-31)

Lietuvos Respublikos notariato įstatymo Nr. I-2882 7 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-12-20 Nr. XIV-1715, TAR 2022-12-30, kodas 2022-27560, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos Respublikos profesionaliojo scenos meno įstatymo Nr. IX-2257 pakeitimo įstatymas
(2022-12-20 Nr. XIV-1717, TAR 2022-12-30, kodas 2022-27561, įsigalioja 2023-04-01)

Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymo Nr. IX-2395 pakeitimo įstatymas
(2022-12-20 Nr. XIV-1718, TAR 2022-12-30, kodas 2022-27562, įsigalioja 2023-04-01)

Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymo Nr. I-920 6-1, 7, 8, 9, 10, 17 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 8-1 straipsniu įstatymas
(2022-12-20 Nr. XIV-1719, TAR 2022-12-30, kodas 2022-27564, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatymo Nr. IX-433 pakeitimo įstatymas
(2022-12-22 Nr. XIV-1746, TAR 2022-12-30, kodas 2022-27565, įsigalioja 2022-12-31)

Lietuvos Respublikos pluoštinių kanapių įstatymo Nr. XII-336 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo ketvirtuoju ir penktuoju skirsniais įstatymas
(2022-12-22 Nr. XIV-1747, TAR 2022-12-30, kodas 2022-27566, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142, 296, 297 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 95-1 straipsniu įstatymas
(2022-12-22 Nr. XIV-1748, TAR 2022-12-30, kodas 2022-27568, įsigalioja 2022-12-31)

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso XXII skyriaus pavadinimo ir 154 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-12-22 Nr. XIV-1749, TAR 2022-12-30, kodas 2022-27570, įsigalioja 2022-12-31)

Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso papildymo 229-1 straipsniu įstatymas
(2022-12-22 Nr. XIV-1750, TAR 2022-12-29, kodas 2022-27303, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos Respublikos mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymo Nr. I-1163 6, 7, 8 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-12-22 Nr. XIV-1751, TAR 2022-12-30, kodas 2022-27571, įsigalioja 2023-07-01)

Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo Nr. VIII-500 6 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-12-22 Nr. XIV-1752, TAR 2022-12-29, kodas 2022-27304, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 346 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymas įstatymas
(2022-12-22 Nr. XIV-1753, TAR 2022-12-29, kodas 2022-27305, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos Respublikos statybos įstatymo Nr. I-1240 2, 4, 8, 12, 14, 17, 18, 22, 24, 27, 27-1, 28, 29, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 47, 51, 55 straipsnių, 1 priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 11-1 straipsniu įstatymas
(2022-12-22 Nr. XIV-1754, TAR 2022-12-30, kodas 2022-27572, įsigalioja 2023-05-01)

Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo Nr. XII-459 10, 11, 16 ir 26-1 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-12-22 Nr. XIV-1755, TAR 2022-12-30, kodas 2022-27573, įsigalioja 2023-05-01)

Lietuvos Respublikos architektūros įstatymo Nr. XIII-425 18 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-12-22 Nr. XIV-1756, TAR 2022-12-30, kodas 2022-27574, įsigalioja 2023-05-01)

Konstitucinis įstatymas
Lietuvos Respublikos fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinio įstatymo Nr. XII-1289 1, 4 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo priedu konstitucinis įstatymas
(2022-12-23 Nr. XIV-1760, TAR 2022-12-30, kodas 2022-27575, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo Nr. I-430 10, 17, 18, 21 ir 26 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-12-23 Nr. XIV-1761, TAR 2022-12-30, kodas 2022-27576, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 16 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-12-23 Nr. XIV-1762, TAR 2022-12-30, kodas 2022-27577, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1268 1 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-12-23 Nr. XIV-1763, TAR 2022-12-30, kodas 2022-27578, įsigalioja 2022-12-31)

Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo Nr. I-430 11, 25, 26, 27, 31 ir 34 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1271 3 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-12-23 Nr. XIV-1764, TAR 2022-12-30, kodas 2022-27579, įsigalioja 2022-12-31)

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės įstatymo Nr. I-907 8 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-12-23 Nr. XIV-1765, TAR 2022-12-30, kodas 2022-27580, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo Nr. I-464 vienuoliktojo skirsnio pavadinimo, 52 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 53 straipsniu įstatymas
(2022-12-23 Nr. XIV-1768, TAR 2022-12-30, kodas 2022-27582, įsigalioja 2022-12-31)

Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo turto registro įstatymo Nr. I-1539 42 straipsnio pakeitimo ir Nekilnojamojo turto registro įstatymo Nr. I-1539 pakeitimo įstatymas
(2022-12-23 Nr. XIV-1770, TAR 2022-12-30, kodas 2022-27586, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1196 1 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-12-23 Nr. XIV-1771, TAR 2022-12-30, kodas 2022-27431, įsigalioja 2022-12-31)

Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatymo Nr. I-1175 pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1198 1 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-12-23 Nr. XIV-1772, TAR 2022-12-30, kodas 2022-27589, įsigalioja 2022-12-31)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-12-23 Nr. XIV-1773, TAR 2022-12-30, kodas 2022-27651, įsigalioja 2023-01-02)

Lietuvos Respublikos oficialiosios statistikos įstatymo Nr. I-270 pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1396 1 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-12-23 Nr. XIV-1774, TAR 2022-12-30, kodas 2022-27590, įsigalioja 2022-12-31)

Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo Nr. XIII-2166 51, 53, 140 ir 141 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-12-23 Nr. XIV-1777, TAR 2022-12-30, kodas 2022-27591, įsigalioja 2023-01-04)

Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo Nr. I-798 11 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-12-23 Nr. XIV-1779, TAR 2022-12-30, kodas 2022-27592, įsigalioja 2023-03-01)

Lietuvos Respublikos kelių įstatymo Nr. I-891 4, 5, 7, 9, 10, 13, 18 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIV-661 8 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-12-23 Nr. XIV-1780, TAR 2022-12-30, kodas 2022-27593, įsigalioja 2022-12-31)

LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINĖS SUTARTYS

Tarptautinio dokumento protokolas
Tarptautinės konvencijos prieš dopingo vartojimą sporte II priedas „Pasaulinio antidopingo kodekso Leidimų vartoti gydymui išdavimo tarptautinis standartas 2023“
(2022-09-23, TAR 2023-01-02, kodas 2023-00055, įsigalioja 2023-01-01)

Tarptautinio dokumento protokolas
Tarptautinės konvencijos prieš dopingo vartojimą sporte I priedas „Pasaulinio antidopingo kodekso tarptautinis standartas. 2023 m. draudžiamųjų medžiagų ir metodų sąrašas“
(2022-09-23, TAR 2023-01-02, kodas 2023-00056, įsigalioja 2023-01-01)

Tarptautinis susitarimas
Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Moldovos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo kovojant su nusikalstamumu
(2022-08-03, TAR 2022-12-29, kodas 2022-27309)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 11 d. nutarimo Nr. 987 „Dėl valstybės institucijų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Europos žemės ūkio garantijų fondo priemonių įgyvendinimą, paskyrimo“ pakeitimo
(2022-12-29 Nr. 1310, TAR 2022-12-29, kodas 2022-27263, įsigalioja 2023-01-03)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimo Nr. 518 „Dėl Lietuvos Respublikos šeimynų įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2022-12-29 Nr. 1312, TAR 2022-12-29, kodas 2022-27276, įsigalioja 2022-12-30)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo 27 d. nutarimo Nr. 405 „Dėl Vaiko globos organizavimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-29 Nr. 1313, TAR 2022-12-29, kodas 2022-27277, įsigalioja 2023-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. kovo 27 d. nutarimo Nr. 254 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-29 Nr. 1314, TAR 2022-12-29, kodas 2022-27278, įsigalioja 2022-12-30)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. vasario 22 d. nutarimo Nr. 200 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos valstybės rezervo įstatymą“ pakeitimo
(2022-12-29 Nr. 1315, TAR 2022-12-29, kodas 2022-27279, įsigalioja 2023-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 23 d. nutarimo Nr. 921 „Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-29 Nr. 1316, TAR 2022-12-29, kodas 2022-27280, įsigalioja 2023-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos krizių valdymo ir civilinės saugos įstatymo įgyvendinimo
(2022-12-29 Nr. 1317, TAR 2022-12-29, kodas 2022-27281, įsigalioja 2023-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 30 d. nutarimo Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 13, 14 ir 15 dalių nuostatų įgyvendinimo“ pakeitimo
(2022-12-29 Nr. 1318, TAR 2022-12-29, kodas 2022-27284, įsigalioja 2022-12-30)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. gruodžio 11 d. nutarimo Nr. 1252 „Dėl bendrų viešojo sektoriaus finansų valdymo informacinių sistemų ir jų naudojimo“ pakeitimo
(2022-12-29 Nr. 1320, TAR 2022-12-29, kodas 2022-27314, įsigalioja 2023-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Georeferencinio pagrindo kadastro reorganizavimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 215 „Dėl Georeferencinio pagrindo kadastro steigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veikimo pradžios nustatymo“ pakeitimo
(2022-12-29 Nr. 1321, TAR 2022-12-29, kodas 2022-27323, įsigalioja 2022-12-30)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengėjų, matininkų ir geodezininkų žinybinio registro reorganizavimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 17 d. nutarimo Nr. 662 „Dėl Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengėjų, matininkų ir geodezininkų žinybinio registro steigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veikimo pradžios nustatymo, taip pat kitų su tuo susijusių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pakeitimo“ pakeitimo
(2022-12-29 Nr. 1322, TAR 2022-12-29, kodas 2022-27324, įsigalioja 2022-12-30)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. vasario 10 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-29 Nr. 1323, TAR 2022-12-29, kodas 2022-27325, įsigalioja 2023-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. sausio 8 d. nutarimo Nr. 3 „Dėl Turtinės ir neturtinės žalos, atsiradusios dėl paciento sveikatai padarytos žalos, atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-29 Nr. 1324, TAR 2022-12-29, kodas 2022-27326, įsigalioja 2023-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. balandžio 13 d. nutarimo Nr. 417 „Dėl Paieškos ir gelbėjimo darbų orlaiviais organizavimo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-29 Nr. 1325, TAR 2022-12-29, kodas 2022-27328, įsigalioja 2023-01-02)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Gyvūnų augintinių registro reorganizavimo ir jo nuostatų patvirtinimo
(2022-12-29 Nr. 1326, TAR 2022-12-29, kodas 2022-27329, įsigalioja 2023-01-03)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 7 d. nutarimo Nr. 1747 „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-29 Nr. 1327, TAR 2022-12-29, kodas 2022-27330, įsigalioja 2023-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 10 d. nutarimo Nr. 198 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2022-12-29 Nr. 1329, TAR 2022-12-29, kodas 2022-27333, įsigalioja 2022-12-30)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimo Nr. 603 „Dėl Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-29 Nr. 1331, TAR 2022-12-29, kodas 2022-27334, įsigalioja 2023-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-29 Nr. 1332, TAR 2022-12-29, kodas 2022-27338, įsigalioja 2022-12-30)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 19 d. nutarimo Nr. 1217 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymą“ pakeitimo
(2022-12-29 Nr. 1333, TAR 2022-12-29, kodas 2022-27373, įsigalioja 2022-12-30)

TEISMŲ SPRENDIMAI, NUTARIMAI, IŠVADOS

Konstitucinio Teismo nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos žvalgybos kontrolierių įstatymo, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nuostatų atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai
(2022-12-29 Nr.  KT155-N16/2022, TAR 2022-12-29, kodas 2022-27391, įsigalioja 2022-12-29)

Konstitucinio Teismo nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 10 straipsnio 1 dalies, Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo 57 straipsnio 2 dalies, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. 994 „Dėl Ambulatoriniam gydymui skiriamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių bazinių kainų ir paciento priemokų už juos apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir šiuo nutarimu patvirtinto aprašo atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai
2021-10-15 Nr. KT168-N13/2021, TAR 2023-01-01, kodas 2023-00001, įsigalioja 2023-01-02)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2002 m. birželio 5 d. įsakymo Nr. 154 „Dėl Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2022-12-28 Nr. 1K-426, TAR 2022-12-28, kodas 2022-27145, įsigalioja 2022-12-29)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. rugsėjo 8 d. įsakymo Nr. A1-817 „Dėl Neįgaliųjų socialinės integracijos 2021–2023 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-28 Nr. A1-892, TAR 2022-12-28, kodas 2022-27072, įsigalioja 2022-12-29)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. A1-294 „Dėl Šeimynų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-28 Nr. A1-893, TAR 2022-12-28, kodas 2022-27073, įsigalioja 2023-01-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. birželio 9 d. įsakymo Nr. A1-381 „Dėl Savivaldybių funkcijoms atlikti skirtų lėšų paskirstymo, pervedimo, naudojimo ir duomenų pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-28 Nr. A1-895, TAR 2022-12-28, kodas 2022-27075, įsigalioja 2023-01-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. lapkričio 13 d. įsakymo Nr. A1-306 „Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-29 Nr. A1-900, TAR 2022-12-29, kodas 2022-27429, įsigalioja 2022-12-30)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Sprendimų teikti specializuotą kompleksinę pagalbą priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-12-29 Nr. A1-901, TAR 2022-12-30, kodas 2022-27521, įsigalioja 2022-12-31)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl bazinių būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos dydžių savivaldybėms 2023 metams patvirtinimo
(2022-12-29 Nr. A1-904, TAR 2022-12-29, kodas 2022-27430, įsigalioja 2022-12-30)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. A1-254 „Dėl Kompensacijų už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, apskaičiavimo ir išmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-30 Nr. A1-907, TAR 2022-12-30, kodas 2022-27635, įsigalioja 2022-12-31)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. A1-348 „Dėl Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-30 Nr. A1-908, TAR 2022-12-30, kodas 2022-27636, įsigalioja 2023-01-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. A1-240 „Dėl Didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro valdymo sritims priskirtose valstybės institucijose ir įstaigose sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-30 Nr. A1-909, TAR 2022-12-30, kodas 2022-27637, įsigalioja 2023-01-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įtraukios darbo rinkos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 09-001-02-09-01 „Skatinti socialinių partnerių įgalinimą dalyvauti socialiniame dialoge“ aprašo patvirtinimo
(2022-12-30 Nr. A1-910, TAR 2022-12-30, kodas 2022-27658, įsigalioja 2022-12-31)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gegužės 23 d. įsakymo Nr. A1-257 „Dėl Užimtumo didinimo programų rengimo ir jų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-30 Nr. A1-911, TAR 2022-12-30, kodas 2022-27659, įsigalioja 2022-12-31)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2018 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. AV-279 „Dėl Asmens duomenų tvarkymo Aplinkos apsaugos agentūroje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-28 Nr. AV-306, TAR 2022-12-28, kodas 2022-27112, įsigalioja 2022-12-29)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2014 m. lapkričio 10 d. įsakymo Nr. 4-797 „Dėl Investicijų, finansavimo ir administravimo sutarčių sudarymo, įgyvendinimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-28 Nr. 4-1217, TAR 2022-12-28, kodas 2022-27097, įsigalioja 2023-01-01)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2021 m. spalio 11 d. įsakymo Nr. 4-1073 „Dėl Rizikos kapitalo finansinės priemonės „Akceleratorius 2“ schemos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-28 Nr. 4-1218, TAR 2022-12-28, kodas 2022-27098, įsigalioja 2022-12-29)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. lapkričio 24 d. įsakymo Nr. 4-1136 „Dėl 2021–2030 metų Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos valstybės skaitmeninimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-002-01-07-09 „Didinti socialiai pažeidžiamų grupių skaitmeninius įgūdžius“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-30 Nr. 4-1227, TAR 2022-12-30, kodas 2022-27595, įsigalioja 2022-12-31)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. spalio 29 d. įsakymo Nr. D1-636 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. D1-878 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2022-12-29 Nr. D1-429, TAR 2022-12-29, kodas 2022-27345, įsigalioja 2022-12-30)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Mokslo ir studijų institucijų studijų veiklos pasiekimų vertinimo, valstybės biudžeto skatinamojo finansavimo už studijų veiklos pasiekimus lėšų paskirstymo mokslo ir studijų institucijoms, duomenų, kurių reikia siekiant atlikti studijų veiklos pasiekimų vertinimus, teikimo ir mokslo ir studijų institucijų studijų veiklos pasiekimų vertinimo kriterijų svorio koeficientų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-12-29 Nr. V-2009, TAR 2022-12-29, kodas 2022-27220, įsigalioja 2023-01-01)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. V-715 „Dėl Lituanistinio švietimo integruotos programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-29 Nr. V-2010, TAR 2022-12-29, kodas 2022-27221, įsigalioja 2022-12-30)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. V-55 „Dėl Specialių tikslinių dotacijų (išskyrus kapitalo investicijoms finansuoti) pervedimo savivaldybėms ir savivaldybių atsiskaitymo už šių lėšų panaudojimą švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymasi tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-29 Nr. V-2020, TAR 2022-12-29, kodas 2022-27222, įsigalioja 2022-12-30)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl mokslo ir studijų institucijos delegavimo atstovauti Lietuvai Europos socialinio tyrimo Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciume ir Lietuvos narystės Europos socialinio tyrimo Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciume plano patvirtinimo
(2022-12-29 Nr. V-2033, TAR 2022-12-29, kodas 2022-27245, įsigalioja 2022-12-30)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo Nr. V-1202 „Dėl strateginių sporto šakų kriterijų nustatymo 2022–2025 metams“ pakeitimo
(2022-12-29 Nr. V-2034, TAR 2022-12-29, kodas 2022-27343, įsigalioja 2022-12-30)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Ūkio lėšų skyrimo valstybinėms profesinio mokymo įstaigoms tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-12-29 Nr. V-2036, TAR 2022-12-29, kodas 2022-27381, įsigalioja 2023-01-01)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. sausio 3 d. įsakymo Nr. V-1 „Dėl Strateginių sporto šakų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-30 Nr. V-2041, TAR 2022-12-30, kodas 2022-27531, įsigalioja 2022-12-31)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Reikalavimų pedagoginių darbuotojų (išskyrus aukštųjų mokyklų darbuotojus) kvalifikacijos tobulinimo programoms ir nacionalinėms kvalifikacijos tobulinimo programoms ir nacionalinių kvalifikacijos tobulinimo programų vertinimo, akreditavimo ir registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-01-03 Nr. V-3, TAR 2023-01-03, kodas 2023-00080, įsigalioja 2023-01-04)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. lapkričio 16 d. įsakymo Nr. V-812 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų paskirstymo teritorinėms ligonių kasoms pagal gyventojų skaičių tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-28 Nr. V-1972, TAR 2022-12-28, kodas 2022-27076, įsigalioja 2022-12-29)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. spalio 19 d. įsakymo Nr. V-2297 „Dėl Neatlygintinos kraujo donorystės propagavimo 2021–2025 metų programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-28 Nr. V-1973, TAR 2022-12-28, kodas 2022-27077, įsigalioja 2023-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. V-1462 „Dėl 2015–2025 metų transplantacijos programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-28 Nr. V-1974, TAR 2022-12-29, kodas 2022-27225, įsigalioja 2022-12-30)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. balandžio 22 d. įsakymo Nr. V-388 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kurių išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, bazinių kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-29 Nr. V-1977, TAR 2022-12-29, kodas 2022-27226, įsigalioja 2022-12-30)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. V-364 „Dėl Licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-29 Nr. V-1978, TAR 2022-12-29, kodas 2022-27227, įsigalioja 2023-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. V-304 „Dėl Brangiųjų tyrimų ir procedūrų, kurių išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, ir jų bazinių kainų sąrašo bei Brangiųjų tyrimų ir procedūrų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-29 Nr. V-1979, TAR 2022-12-29, kodas 2022-27228, įsigalioja 2023-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro ir Teisingumo ministro įsakymas
Dėl Priklausomybės ligomis sergančių nuteistųjų gydymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-12-29 Nr. V-1994/1R-442, TAR 2022-12-29, kodas 2022-27372, įsigalioja 2023-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. birželio 20 d. įsakymo Nr. V-1117 ,,Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. V-680 „Dėl teisės verstis siaura medicinos praktika“ pakeitimo“ pakeitimo
(2022-12-30 Nr. V-1995, TAR 2022-12-30, kodas 2022-27522, įsigalioja 2022-12-31)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. V-2 „Dėl Ragenos transplantacijos paslaugų teikimo reikalavimų ir apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-30 Nr. V-1996, TAR 2022-12-30, kodas 2022-27523, įsigalioja 2023-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. 256 „Dėl Pirminio, antrinio ir tretinio lygių psichiatrijos paslaugų teikimo suaugusiesiems reikalavimų bei suaugusiųjų psichiatrijos dienos stacionaro paslaugų bazinių kainų tvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-30 Nr. V-1999, TAR 2022-12-30, kodas 2022-27526, įsigalioja 2023-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. spalio 7 d. įsakymo Nr. V-1045 „Dėl Širdies ir plaučių komplekso transplantacijos paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-30 Nr. V-2000, TAR 2022-12-30, kodas 2022-27534, įsigalioja 2023-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. spalio 7 d. įsakymo Nr. V-1046 „Dėl Plaučių transplantacijos paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-30 Nr. V-2001, TAR 2022-12-30, kodas 2022-27535, įsigalioja 2023-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. rugpjūčio 2 d. įsakymo Nr. V-965 „Dėl Žmogaus kraujodaros kamieninių ląstelių transplantacijos paslaugų, apmokamų iš transplantacijos programos lėšų, teikimo reikalavimų, bazinių kainų ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-30 Nr. V-2002, TAR 2022-12-30, kodas 2022-27536, įsigalioja 2023-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. sausio 19 d. įsakymo Nr. V-47 „Dėl Kepenų transplantacijos paslaugų teikimo bei apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-30 Nr. V-2003, TAR 2022-12-30, kodas 2022-27538, įsigalioja 2023-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gegužės 12 d. įsakymo Nr. V-381 „Dėl Inksto transplantacijos paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-30 Nr. V-2004, TAR 2022-12-30, kodas 2022-27537, įsigalioja 2023-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. V-1064 „Dėl Kasos ir inksto komplekso transplantacijos paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-30 Nr. V-2005, TAR 2022-12-30, kodas 2022-27539, įsigalioja 2023-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. V-36 „Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2022-12-30 Nr. V-2006, TAR 2022-12-30, kodas 2022-27596, įsigalioja 2023-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 4 d. įsakymo Nr. V-7 „Dėl Mirusio žmogaus audinių ir organų donorystės, paėmimo, ištyrimo, apdorojimo, konservavimo, laikymo ir paskirstymo paslaugų teikimo reikalavimų aprašo tvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-30 Nr. V-2007, TAR 2022-12-30, kodas 2022-27540, įsigalioja 2023-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. V-1060 „Dėl Širdies transplantacijos paslaugų teikimo reikalavimų ir apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-30 Nr. V-2008, TAR 2022-12-30, kodas 2022-27541, įsigalioja 2023-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. gegužės 28 d. įsakymo Nr. V-462 „Dėl Gydytojo odontologo ir gydytojo odontologo specialisto konsultacijos teikimo organizavimo ir apmokėjimo už ją tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-30 Nr. V-2009, TAR 2022-12-30, kodas 2022-27542, įsigalioja 2023-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. V-14 „Dėl Stacionarinių paliatyviosios pagalbos paslaugų suaugusiesiems ir vaikams teikimo reikalavimų aprašo, Ambulatorinių paliatyviosios pagalbos paslaugų suaugusiesiems ir vaikams teikimo reikalavimų aprašo ir Paliatyviosios pagalbos teikimo pagrindų mokymo programos reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-30 Nr. V-2011, TAR 2022-12-30, kodas 2022-27544, įsigalioja 2023-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. sausio 10 d. įsakymo Nr. V-40 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų įmokų į sąskaitą, kurioje kaupiamos asmens sveikatos priežiūros įstaigų įmokos žalai, atsiradusiai dėl paciento sveikatai padarytos žalos, atlyginti, mokėjimo, sąskaitos administravimo ir sąskaitos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-30 Nr. V-2012, TAR 2022-12-30, kodas 2022-27600, įsigalioja 2023-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. V-3019 „Dėl Medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo bei psichosocialinės reabilitacijos paslaugų išlaidų planavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-30 Nr. V-2014, TAR 2022-12-30, kodas 2022-27547, įsigalioja 2022-12-31)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. V-383 „Dėl Vaikų ir suaugusiųjų covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-30 Nr. V-2015, TAR 2022-12-30, kodas 2022-27548, įsigalioja 2023-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. V-408 „Dėl Labai retoms būklėms gydyti skirtų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-30 Nr. V-2016, TAR 2022-12-30, kodas 2022-27597, įsigalioja 2022-12-31)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. V-176 „Dėl Valstybės biudžeto asignavimų, skirtų rezidento bazinei pareiginei algai mokėti, paskirstymo rezidentūros bazėms tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-30 Nr. V-2019, TAR 2022-12-30, kodas 2022-27608, įsigalioja 2023-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Stacionarinių oftalmologijos antrinio ir tretinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo
(2022-12-30 Nr. V-2023, TAR 2022-12-30, kodas 2022-27645, įsigalioja 2023-11-01)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. rugpjūčio 17 d. įsakymo Nr. V-1250 „Dėl 2022–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos mokslo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-001-01-02-01 „Stiprinti inovacijų ekosistemas mokslo centruose“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-03 Nr. V-4, TAR 2023-01-03, kodas 2023-00079, įsigalioja 2023-01-04)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Specialios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti 2023 metais paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo
(2023-01-03 Nr. V-6, TAR 2023-01-03, kodas 2023-00081, įsigalioja 2023-01-04)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2015 m. birželio 12 d. įsakymo Nr. 1R-149 „Dėl Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos teritorinių administracijos padalinių veiklos teritorijos nustatymo“ pakeitimo
(2022-12-29 Nr. 1R-438, TAR 2022-12-29, kodas 2022-27224, įsigalioja 2023-01-01)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso, Lietuvos Respublikos probacijos įstatymo ir Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatymo įgyvendinimo
(2022-12-30 Nr. 1R-444, TAR 2022-12-30, kodas 2022-27599, įsigalioja 2023-01-01)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymuose vartojamo pavadinimo
(2023-01-03 Nr. 3-4, TAR 2023-01-03, kodas 2023-00084, įsigalioja 2023-01-04)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2019 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. 3-12 „Dėl Konkrečių atlyginimo už viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros teikiamas administracines paslaugas dydžių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-28 Nr. 3-590, TAR 2022-12-28, kodas 2022-27058, įsigalioja 2023-01-01)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 3-418 „Dėl Kelionės leidimų, kurie suteikia teisę užsienio šalyje užregistruotai krovininei transporto priemonei ar transporto priemonių junginiui įvažiuoti į Lietuvos Respublikos teritoriją arba vykti tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją, arba vežti krovinį (-ius) į (iš) trečiąsias (-iųjų) šalis (-ių), pildymo ir jų naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-29 Nr. 3-599, TAR 2022-12-29, kodas 2022-27421, įsigalioja 2022-12-30)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl energetikos ministro 2022 m. rugpjūčio 12 d. įsakymo Nr. 1-250 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-05-01 „Įgyvendinti energijos vartojimo efektyvumą didinančias priemones viešuosiuose centrinės valdžios pastatuose, individualiuose gyvenamuosiuose pastatuose ir įmonėse“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-27 Nr. 1-478, TAR 2022-12-28, kodas 2022-27043, įsigalioja 2022-12-29)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl energetikos ministro 2022 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. 1-86 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-01 „Įrengti 200 MW elektros energijos kaupimo įrenginių sistemą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-29 Nr. 1-481, TAR 2022-12-29, kodas 2022-27219, įsigalioja 2022-12-30)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2022 m. rugpjūčio 25 d. įsakymo Nr. 1-255 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-01-13-01 „Diegti pažangias technologijas, palaipsniui mažinant iškastinio kuro naudojimą, teikiant prioritetą vandenilio technologijoms“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-30 Nr. 1-486, TAR 2022-12-30, kodas 2022-27638, įsigalioja 2022-12-31)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Energetikos ministro 2012 m. rugsėjo 20 d. įsakymo Nr. 1-182 „Dėl Centralizuotos prekybos biokuru taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-30 Nr. 1-487, TAR 2022-12-30, kodas 2022-27652, įsigalioja 2023-01-01)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-04 „Įgyvendinti centralizuoto šilumos, karšto vandens ir vėsumos tiekimo sistemų energijos vartojimo efektyvumą didinančias priemones“ aprašo patvirtinimo
(2022-11-30 Nr. 420, TAR 2022-12-30, kodas 2022-27630, įsigalioja 2022-12-31)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. 3D-382 „Dėl Produkcijos standartine verte išreikšto žemės ūkio valdos ekonominio dydžio apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-29 Nr. 3D-875, TAR 2022-12-29, kodas 2022-27243, įsigalioja 2022-12-30)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. 3D-560 „Dėl Paramos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemonę „Techninė parama“ lėšų limitų suvestinės patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-29 Nr. 3D-876, TAR 2022-12-29, kodas 2022-27269, įsigalioja 2022-12-30)

Žemės ūkio ministro ir Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl Karinės infrastruktūros projektų rengimo taisyklių patvirtinimo
(2022-12-29 Nr. 3D-877/V-1069, TAR 2022-12-29, kodas 2022-27394, įsigalioja 2022-12-30)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2021 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. 3D-857 „Dėl Ekologinės gamybos žurnalo ir jo pildymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-29 Nr. 3D-878, TAR 2022-12-29, kodas 2022-27365, įsigalioja 2022-12-30)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Priemonių už ekologinės gamybos reikalavimų pažeidimus taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-12-29 Nr. 3D-879, TAR 2022-12-29, kodas 2022-27366, įsigalioja 2023-01-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. rugsėjo 8 d. įsakymo Nr. 3D-551 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Techninė pagalba“ įgyvendinimo taisyklių“ pakeitimo
(2022-12-30 Nr. 3D-880, TAR 2022-12-30, kodas 2022-27528, įsigalioja 2022-12-31)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2013 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 3D-914 „Dėl Tetrahidrokanabinolio kiekio nustatymo tiriant pluoštinių kanapių mėginius, taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-30 Nr. 3D-882, TAR 2022-12-30, kodas 2022-27585, įsigalioja 2023-01-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2013 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 3D-908 „Dėl Pluoštinių kanapių produktų importo licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-30 Nr. 3D-883, TAR 2022-12-30, kodas 2022-27587, įsigalioja 2023-01-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2013 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 3D-867 „Dėl Pluoštinių kanapių auginimo priežiūros ir pluoštinių kanapių produktų tiekimo rinkai kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-30 Nr. 3D-884, TAR 2022-12-30, kodas 2022-27588, įsigalioja 2023-01-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. 3D-241 „Dėl Institucijos, atsakingos už Europos žemės ūkio garantijų fondo, Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai, Europos žuvininkystės fondo ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo lėšų gavėjų duomenų skelbimą, paskyrimo“ pakeitimo
(2022-12-30 Nr. 3D-886, TAR 2022-12-30, kodas 2022-27614, įsigalioja 2022-12-31)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. 3D-897 „Dėl Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-30 Nr. 3D-887, TAR 2022-12-30, kodas 2022-27643, įsigalioja 2023-01-03)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pavadinimo
(2022-12-28 Nr. 1V-813, TAR 2022-12-28, kodas 2022-27135, įsigalioja 2023-01-01)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 1V-446 „Dėl Laikinųjų valstybinio numerio ženklų, skirtų motorinėms transporto priemonėms, priekaboms, savivaldžių automobilių bandymams ženklinti, išdavimo ir jų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-28 Nr. 1V-816, TAR 2022-12-28, kodas 2022-27143, įsigalioja 2023-01-01)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. 1V-753 „Dėl Nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programos veiksmų įgyvendinimo plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-28 Nr. 1V-817, TAR 2022-12-28, kodas 2022-27147, įsigalioja 2022-12-29)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. 1V-131 „Dėl Prieglobsčio Lietuvos Respublikoje suteikimo ir panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-28 Nr. 1V-819, TAR 2022-12-28, kodas 2022-27149, įsigalioja 2022-12-29)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2015 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. 1V-992 „Dėl Vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-29 Nr. 1V-822, TAR 2022-12-29, kodas 2022-27217, įsigalioja 2022-12-30)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Konvojavimo taisyklių patvirtinimo
(2022-12-29 Nr. 1V-823, TAR 2022-12-29, kodas 2022-27223, įsigalioja 2023-01-01)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl Informacijos apie teisės pažeidimus teikimo ir administravimo krašto apsaugos sistemoje ir Pranešėjų apsaugos įgyvendinimo krašto apsaugos sistemoje tvarkos aprašų patvirtinimo
(2023-01-02 Nr. V-2, TAR 2023-01-03, kodas 2023-00097, įsigalioja 2023-01-04)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl Techninių kibernetinio saugumo priemonių atnaujinimo 2023 metais plano patvirtinimo
(2023-01-02 Nr. V-9, TAR 2023-01-02, kodas 2023-00059, įsigalioja 2023-01-03)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 14 d. įsakymo Nr. 156 „Dėl akcizais apmokestinamų prekių apskaitos“ pakeitimo ir kai kurių Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymų pripažinimo netekusiais galios
(2023-01-02 Nr. VA-1, TAR 2023-01-02, kodas 2023-00061, įsigalioja 2023-01-03)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2008 m. vasario 11 d. įsakymo Nr. VA-14 „Dėl Apdoroto tabako, etilo alkoholio, alkoholinių gėrimų ir kaitinamojo tabako produktų inventorizavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-29 Nr. VA-100, TAR 2022-12-29, kodas 2022-27230, įsigalioja 2023-01-01)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2005 m. birželio 14 d. Nr. VA-52 „Dėl Užsienio juridinio asmens įregistravimo į Mokesčių mokėtojų registrą / išregistravimo iš Mokesčių mokėtojų registro“ pakeitimo
(2022-12-29 Nr. VA-101, TAR 2022-12-29, kodas 2022-27261, įsigalioja 2023-01-01)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2001 m. spalio 3 d. įsakymo Nr. 236 „Dėl Mokestinės paskolos sutarties ir Fizinių asmenų anketos formų bei Prašymo atidėti arba išdėstyti mokestinės nepriemokos sumokėjimą, sudarant mokestinės paskolos sutartį, reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-02 Nr. VA-2, TAR 2023-01-02, kodas 2023-00062, įsigalioja 2023-01-03)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gruodžio 15 d. Nr. VA-189 „Dėl Juridinio asmens registravimo Mokesčių mokėtojų registre duomenų pakeitimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-27 Nr. VA-98, TAR 2022-12-28, kodas 2022-27050, įsigalioja 2023-01-01)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2011 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. VA-61 „Dėl Su valstybei perduoto (perduotino) turto perėmimu, apskaitymu, saugojimu, realizavimu, grąžinimu ir pripažinimu atliekomis susijusių dokumentų formų ir jų užpildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-28 Nr. VA-99, TAR 2022-12-28, kodas 2022-27052, įsigalioja 2022-12-29)

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl nemokumo procesų informacinio portalo naudojimo taisyklių patvirtinimo
(2022-12-29 Nr. V1-196, TAR 2022-12-30, kodas 2022-27533, įsigalioja 2023-01-01)

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 6 d. įsakymo Nr. 1S-80 „Dėl Viešųjų pirkimų ir pirkimų ataskaitų rengimo ir teikimo tvarkos aprašo, viešųjų pirkimų ir pirkimų ataskaitų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-28 Nr. 1S-228, TAR 2022-12-28, kodas 2022-27144, įsigalioja 2023-01-01)

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. 1S-93 „Dėl Nešališkumo deklaracijos tipinės formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-29 Nr. 1S-229, TAR 2022-12-29, kodas 2022-27422, įsigalioja 2023-01-01)

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. 1S-145 „Dėl Nešališkumo deklaracijos tipinės formos pagal Lietuvos Respublikos koncesijų įstatymą patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-29 Nr. 1S-230, TAR 2022-12-29, kodas 2022-27423, įsigalioja 2023-01-01)

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymo Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-29 Nr. 1S-231, TAR 2022-12-29, kodas 2022-27424, įsigalioja 2023-01-01)

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. spalio 20 d. įsakymo Nr. 1S-149 „Dėl Informacijos pagal Lietuvos Respublikos koncesijų įstatymą viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-29 Nr. 1S-232, TAR 2022-12-29, kodas 2022-27425, įsigalioja 2023-01-01)

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracijos tipinės formos patvirtinimo
(2022-12-29 Nr. 1S-233, TAR 2022-12-29, kodas 2022-27426, įsigalioja 2023-01-01)

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2019 m. sausio 24 d. įsakymo Nr. 1S-16 „Dėl Minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaracijos pildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-29 Nr. 1S-234, TAR 2022-12-29, kodas 2022-27427, įsigalioja 2023-01-01)

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 7 d. įsakymo Nr. 1S-85 „Dėl Komisijos susipažinimo su pasiūlymais ar paraiškomis procedūros protokolų privalomųjų rekvizitų aprašo ir komisijos susipažinimo su pasiūlymais ar paraiškomis pavyzdinių protokolų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-29 Nr. 1S-235, TAR 2022-12-29, kodas 2022-27428, įsigalioja 2023-01-01)

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 6 d. įsakymo Nr. 1S-80 „Dėl Viešųjų pirkimų ir pirkimų ataskaitų rengimo ir teikimo tvarkos aprašo, viešųjų pirkimų ir pirkimų ataskaitų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-30 Nr. 1S-236, TAR 2022-12-30, kodas 2022-27601, įsigalioja 2023-01-01)

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 1S-171 „Dėl Koncesijų suteikimo procedūrų ataskaitų rengimo ir teikimo tvarkos aprašo bei koncesijų ataskaitų tipinių formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-30 Nr. 1S-237, TAR 2022-12-30, kodas 2022-27602, įsigalioja 2023-01-01)

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 1S-97 „Dėl Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-30 Nr. 1S-238, TAR 2022-12-30, kodas 2022-27603, įsigalioja 2023-01-01)

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 21 d. įsakymo Nr. 1S-92 „Dėl Skelbimų teikimo Viešųjų pirkimų tarnybai tvarkos ir eikalavimų skelbiamai supaprastintų pirkimų informacijai aprašo ir supaprastintų pirkimų skelbimų tipinių formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-30 Nr. 1S-239, TAR 2022-12-30, kodas 2022-27605, įsigalioja 2023-01-01)

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Pasiūlymų patikslinimo, papildymo ar paaiškinimo taisyklių patvirtinimo
(2022-12-30 Nr. 1S-240, TAR 2022-12-30, kodas 2022-27606, įsigalioja 2022-12-31)

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 1S-95 „Dėl Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-30 Nr. 1S-241, TAR 2022-12-30, kodas 2022-27607, įsigalioja 2022-12-31)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl žinynų taikymo
(2022-12-27 Nr. 1BE-1019, TAR 2022-12-28, kodas 2022-27044, įsigalioja 2022-12-29)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2022 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. V-197 „Dėl Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-03 Nr. V-1, TAR 2023-01-03, kodas 2023-00103, įsigalioja 2023-01-04)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2022 m. liepos 25 d. įsakymo Nr. V-223 „Dėl Atvykimo išmokos iš užsienio pritrauktiems darbuotojams skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo ir Išmokos darbdaviui, pritraukusiam darbuotoją iš užsienio, skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-03 Nr. V-2, TAR 2023-01-03, kodas 2023-00099, įsigalioja 2023-01-04)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2021 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. V-145 „Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vidaus kontrolės politikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-29 Nr. V-398, TAR 2022-12-29, kodas 2022-27247, įsigalioja 2022-12-30)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2022 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. V-196 „Dėl Darbo rinkos paslaugų teikimo darbo ieškantiems asmenims ir darbdaviams tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo
(2022-12-29 Nr. V-399, TAR 2022-12-29, kodas 2022-27339, įsigalioja 2023-01-01)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl kriterijų, kuriais vadovaujantis administracinis nusižengimas laikomas mažai pavojingu, nustatymo
(2022-12-30 Nr. B1-911, TAR 2022-12-30, kodas 2022-27655, įsigalioja 2022-12-31)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl AB „Energijos skirstymo operatoriaus“ Prekybos lankstumo paslaugomis tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-12-29 Nr. O3E-1771, TAR 2022-12-29, kodas 2022-27376, įsigalioja 2022-12-30)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Atliekų tvarkymo sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo
(2022-12-30 Nr. O3E-1801, TAR 2022-12-30, kodas 2022-27609, įsigalioja 2023-01-01)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Regioninių atliekų tvarkymo centrų ir bendro atliekų deginimo įrenginio ir (ar) atliekų deginimo įrenginio valdytojų investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-12-30 Nr. O3E-1802, TAR 2022-12-30, kodas 2022-27610, įsigalioja 2023-01-01)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Po rūšiavimo likusių, perdirbti ir pakartotinai panaudoti netinkančių energetinę vertę turinčių komunalinių atliekų deginimo vienos tonos įkainio viršutinės ribos nustatymo metodikos patvirtinimo
(2022-12-30 Nr. O3E-1803, TAR 2022-12-30, kodas 2022-27611, įsigalioja 2023-01-01)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Komunalinių atliekų tvarkymo regioninės kainos nustatymo metodikos patvirtinimo
(2022-12-30 Nr. O3E-1804, TAR 2022-12-30, kodas 2022-27612, įsigalioja 2023-01-01)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Kietojo biokuro kokybės reikalavimų kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-12-30 Nr. O3E-1809, TAR 2022-12-30, kodas 2022-27633, įsigalioja 2022-12-31)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo rezervo užtikrinimo paslaugos sutarties projekto suderinimo
(2022-12-30 Nr. O3E-1810, TAR 2023-01-02, kodas 2023-00041, įsigalioja 2023-01-03)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Rinkos pajamų nustatymo ir pajamų perviršio skaičiavimo metodikos patvirtinimo
(2022-12-30 Nr. O3E-1811, TAR 2022-12-30, kodas 2022-27646, įsigalioja 2022-12-31)

Valstybinės kalbos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšų, skirtų valstybės perduotai savivaldybėms funkcijai atlikti, paskirstymo 2023 metais
(2022-12-28 Nr. V-30, TAR 2022-12-28, kodas 2022-27079, įsigalioja 2022-12-29)

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 9 d. Nr. 1-206 įsakymo ,,Dėl Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo 40 straipsnyje įtvirtintų pažeidimų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-28 Nr. 1-242, TAR 2022-12-28, kodas 2022-27053, įsigalioja 2022-12-29)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. balandžio 26 d. įsakymo Nr. 1-141 „Dėl Statybos užbaigimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-30 Nr. 1-690 /2022 (1.4 E), TAR 2022-12-30, kodas 2022-27563, įsigalioja 2023-01-01)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2005 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 1K-81 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-03 Nr. 1K-1, TAR 2023-01-03, kodas 2023-00090, įsigalioja 2023-01-04)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2014 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. 1K-10 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, vaistinių ir kitų įstaigų bei įmonių, sudariusių sutartis su valstybine ligonių kasa prie sveikatos apsaugos ministerijos ar teritorinėmis ligonių kasomis, veiklos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-28 Nr. 1K-400, TAR 2022-12-28, kodas 2022-27137, įsigalioja 2023-01-01)

Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2010 m. rugsėjo 7 d. įsakymo Nr. 1P-90 „Dėl Išankstinio ginčų nagrinėjimo Nacionalinėje žemės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos ne teismo tvarka taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-07 Nr. 1P-363-(1.3 E.), TAR 2023-01-03, kodas 2023-00076, įsigalioja 2023-01-04)

Konkurencijos tarybos nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos veiklos, atliekant Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo priežiūrą, prioriteto patvirtinimo
(2022-12-28 Nr. 1S-136 (2022), TAR 2022-12-28, kodas 2022-27049, įsigalioja 2023-01-01)

Kultūros paveldo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2012 m. spalio 11 d. įsakymo Nr. Į-361 „Dėl Taikomųjų nekilnojamojo kultūros paveldo tyrimų ataskaitos formos ir turinio reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-30 Nr. Į-341, TAR 2022-12-30, kodas 2022-27657, įsigalioja 2022-12-31)

VšĮ Inovacijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl kvietimo teikti paraiškas 2014–2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“ informacinių ir ryšių technologijų srityje gairių pareiškėjams patvirtinimo
(2023-01-02 Nr. R1-003, TAR 2023-01-02, kodas 2023-00060, įsigalioja 2023-01-03)

Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2022 m. rugpjūčio 4 d. įsakymo Nr. T1-297 „Dėl projektų sąrašo pagal 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 15-001-06-02-01 „Pritaikyti aplinkos, klimato kaitos ir kitus valdymo įsipareigojimus bei inovatyvias, tausias technologijas žemės ūkio ir miškininkystės veikloje“ veiklą „Energiškai efektyvių ir klimatui palankių investicijų skatinant taikyti tiesioginę sėją žemės ūkio gamyboje“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-29 Nr. T1-476, TAR 2022-12-29, kodas 2022-27275, įsigalioja 2022-12-30)

Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal plėtros programos pažangos priemonės veiklą „Privačių juridinių asmenų energijos vartojimo efektyvumo priemonių įgyvendinimas“
(2022-12-30 Nr. T1-478, TAR 2023-01-02, kodas 2023-00052, įsigalioja 2023-01-03)

Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl projektų sąrašo pagal 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 10-001-06-01-01 „Skatinti alternatyviųjų degalų naudojimą transporto sektoriuje“ veiklą „Grynųjų elektromobilių įsigijimo fiziniams asmenims skatinimas“ įgyvendinimo tvarkos aprašas“ patvirtinimo pakeitimo
(2022-12-30 Nr. T1-479, TAR 2022-12-30, kodas 2022-27628, įsigalioja 2022-12-31)

Nacionalinio akreditacijos biuro direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinio akreditacijos biuro teikiamų atitikties vertinimo įstaigų atitikties vertinimo ir akreditavimo paslaugų įkainių nustatymo
(2023-01-02 Nr. V-1, TAR 2023-01-03, kodas 2023-00092, įsigalioja 2023-01-04)

Lošimų priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2018 m. vasario 9 d. įsakymo Nr. V-2 „Dėl Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pažeidimų nagrinėjimo, sprendimo priėmimo ir vykdymo Lošimų priežiūros tarnyboje prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-28 Nr. V-32, TAR 2022-12-28, kodas 2022-27136, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2020 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. V-130 „Dėl Atlygio už darbą ekspertams skaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-30 Nr. V-792, TAR 2023-01-02, kodas 2023-00047, įsigalioja 2023-01-03)

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2018 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. V-443 „Dėl didžiausių leistinų pareigybių valandinių atlygių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-30 Nr. V-793, TAR 2022-12-30, kodas 2022-27654, įsigalioja 2022-12-31)

Lietuvos standartizacijos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl tarptautinių ir Europos standartų bei tarptautinių ir Europos standartizacijos leidinių perėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-12-27 Nr. VE-96, TAR 2022-12-28, kodas 2022-27047, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos standartizacijos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos standartizacijos departamento direktoriaus 2017 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. V-84 „Dėl Lietuviškųjų atpažinimo kortelių leidėjo atpažinimo numerio suteikimo“ pakeitimo
(2022-12-29 Nr. VE-98, TAR 2022-12-29, kodas 2022-27361, įsigalioja 2022-12-30)

VšĮ Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus 2020 m. sausio 23 d. įsakymo Nr. 2-16 „Dėl Lentelių su žalia rodykle prie raudono šviesoforo signalo įrengimo vertinimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-22 Nr. 2-167, TAR 2022-12-29, kodas 2022-27214, įsigalioja 2023-01-01)

VšĮ Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Naudojimo deklaracijų specialiosios kategorijos skrydžiams, vykdomiems naudojant bepiločio orlaivio sistemą, pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-12-28 Nr. 2-173, TAR 2022-12-29, kodas 2022-27216, įsigalioja 2022-12-30)

VšĮ Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl oro navigacijos maršruto ir terminalo paslaugų vienetinių tarifų 2023 metams
(2022-12-29 Nr. 2-174, TAR 2022-12-29, kodas 2022-27316, įsigalioja 2022-12-30)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2021 m. liepos 26 d. įsakymo Nr. 2BE-203 „Dėl Prašymo leisti verstis krovinių vežimu krovininiais vidaus vandenų laivais Lietuvos Respublikos ir tarptautiniais vidaus vandenų keliais, Prašymo įregistruoti vidaus vandenų uostą ir Prašymo įregistruoti vidaus vandenų komercinę prieplauką formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-28 Nr. 2BE-332, TAR 2022-12-28, kodas 2022-27115, įsigalioja 2022-12-29)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 2BE-356 „Dėl Oro eismo paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-29 Nr. 2BE-333, TAR 2022-12-29, kodas 2022-27231, įsigalioja 2023-01-26)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 22 d. įsakymo Nr. 2BE-27 „Dėl Skundų ir prašymų dėl oro transporto keleivių teisių galimo pažeidimo nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-29 Nr. 2BE-334, TAR 2022-12-29, kodas 2022-27233, įsigalioja 2022-12-30)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2021 m. lapkričio 5 d. įsakymo Nr. 2BE-297 „Dėl Oro navigacijos informacijos paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-29 Nr. 2BE-335, TAR 2022-12-29, kodas 2022-27274, įsigalioja 2023-01-26)

Ryšių reguliavimo tarnybos nutarimas
Dėl Mobiliojo ryšio slopinimo uždaro ir pusiau atviro tipo bausmės atlikimo vietų ir laisvės atėmimo vietų įstaigų, kuriose vykdomas suėmimas, teritorijose tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-12-29 Nr. TN-49, TAR 2022-12-30, kodas 2022-27532, įsigalioja 2023-01-01)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl Vietovės pataisos koeficientų pagal nekilnojamojo turto paskirtį ir vietovę nuo 2023 m. sausio 1 d. ir Vietovės pataisos koeficientų taikymo, nustatant nekilnojamojo turto vidutines rinkos vertes, tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-12-28 Nr. VE-965 (1.3 E), TAR 2022-12-28, kodas 2022-27042, įsigalioja 2022-12-29)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl valstybės įmonės Registrų centro generalinio direktoriaus 2019 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. VE-639 (1.3 E) „Dėl Juridinių asmenų registro tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-28 Nr. VE-967 (1.3 E), TAR 2022-12-28, kodas 2022-27146, įsigalioja 2022-12-29)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų vieno kubinio metro vidutinių statybos verčių 2023 metams patvirtinimo
(2022-12-28 Nr. VE-970 (1.3 E), TAR 2022-12-28, kodas 2022-27057, įsigalioja 2022-12-29)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl valstybės įmonės Registrų centro generalinio direktoriaus 2021 m. vasario 1 d. įsakymo Nr. VE-60 (1.3 E) „Dėl pranešimo apie teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, pateikimo Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojui tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-28 Nr. VE-971 (1.3 E), TAR 2022-12-28, kodas 2022-27103, įsigalioja 2023-01-01)

Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2018 m. vasario 15 d. įsakymo Nr. 2-63 „Dėl Skyrimo į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos struktūrinių padalinių, nesančių kitame struktūriniame padalinyje, vadovų ir jų pavaduotojų pareigas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-03 Nr. 2-1, TAR 2023-01-03, kodas 2023-00085, įsigalioja 2023-01-04)

Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2018 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. 2-67 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų atestacijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-03 Nr. 2-2, TAR 2023-01-03, kodas 2023-00086, įsigalioja 2023-01-04)

Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2009 m. rugsėjo 21 d. įsakymo Nr. 2-232 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-29 Nr. 2-252, TAR 2022-12-30, kodas 2022-27432, įsigalioja 2022-12-31)

Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2017 m. vasario 17 d. įsakymo Nr. 2-46 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-30 Nr. 2-253, TAR 2022-12-30, kodas 2022-27640, įsigalioja 2022-12-31)

Valstybės sienos apsaugos tarnybos vado įsakymas
Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos darbuotojų elgesio kodekso patvirtinimo
(2022-12-28 Nr. 4-429, TAR 2022-12-28, kodas 2022-27080, įsigalioja 2022-12-29)

Generalinio prokuroro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2004 m. vasario 25 d. įsakymo Nr. I-40 „Dėl Rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-29 Nr. I-365, TAR 2022-12-29, kodas 2022-27395, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos probacijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Projektų, skirtų Lietuvos probacijos tarnybos bendradarbiavimo su nevyriausybinėmis organizacijomis koncepcijai įgyvendinti, atrankos konkurso organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-12-30 Nr. V-331, TAR 2022-12-30, kodas 2022-27650, įsigalioja 2022-12-31)

Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Suimtųjų ir nuteistųjų kūno sužalojimų prevencijos ir tyrimo, kūno sužalojimų dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos laisvės atėmimo vietose tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-12-30 Nr. V-534, TAR 2022-12-30, kodas 2022-27557, įsigalioja 2023-01-01)

Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Prevencijos priemonių taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-12-30 Nr. V-554, TAR 2022-12-30, kodas 2022-27642, įsigalioja 2023-01-01)

Asmens dokumentų išrašymo centro direktoriaus įsakymas
Dėl Asmens dokumentų išrašymo centro prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2009 m. birželio 12 d. įsakymo Nr. 1-26 „Dėl Prašymų asmens dokumentams išduoti, pakeisti, įforminti registravimo, užsakymų asmens dokumentams išrašyti formavimo ir duomenų apie asmens dokumentų galiojimą tvarkos aprašo patvirtinimo ir kai kurių teisės aktų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo
(2023-01-03 Nr. 1-1, TAR 2023-01-03, kodas 2023-00095, įsigalioja 2023-01-04)

Statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2021 m. vasario 5 d. įsakymo Nr. DĮ-46 „Dėl Valstybės duomenų valdysenos informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-28 Nr. DĮ-314, TAR 2022-12-28, kodas 2022-27114, įsigalioja 2022-12-29)


<< Atgal