Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 5

2023 m. vasario 1 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2023 m. sausio 25 d. – 2023 m. sausio 31 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl humanitarinės pagalbos teikimo Uzbekistano Respublikai
(2023-01-25 Nr. 50, TAR 2023-01-25, kodas 2023-01229, įsigalioja 2023-01-26)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. vasario 13 d. nutarimo Nr. 144 „Dėl Medicinos rezidentūros studijų ir odontologijos rezidentūros studijų programų vykdymo reikalavimų ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-25 Nr. 51, TAR 2023-01-25, kodas 2023-01230, įsigalioja 2023-01-26)

Vyriausybės nutarimas
Dėl lėšų skyrimo
(2023-01-25 Nr. 52, TAR 2023-01-25, kodas 2023-01231, įsigalioja 2023-01-26)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimo Nr. 1176 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2023-01-25 Nr. 54, TAR 2023-01-26, kodas 2023-01278, įsigalioja 2023-01-27)

Vyriausybės nutarimas
Dėl 2023 metų valstybės biudžeto asignavimų ir valstybės investicijų 2023–2025 metų programoje numatytų lėšų paskirstymo
(2023-01-25 Nr. 57, TAR 2023-01-26, kodas 2023-01284, įsigalioja 2023-01-27)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugpjūčio 31 d. nutarimo Nr. 1244 „Dėl Vyriausybės įstaigų kolegijų sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-25 Nr. 58, TAR 2023-01-27, kodas 2023-01502, įsigalioja 2023-01-28)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Notarų atlyginimo dydžių (įkainių) nustatymo metodikos patvirtinimo
(2023-01-25 Nr. 59, TAR 2023-01-27, kodas 2023-01503, įsigalioja 2023-01-31)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2011 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. 1K-152 „Dėl viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo“ pakeitimo
(2023-01-25 Nr. 1K-25, TAR 2023-01-25, kodas 2023-01226, įsigalioja 2023-01-26)

Finansų ministro įsakymas
Dėl Oficialiosios statistikos 2023 metų programos I dalies patvirtinimo
(2023-01-26 Nr. 1K-26, TAR 2023-01-26, kodas 2023-01328, įsigalioja 2023-01-27)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2021 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 1K-227 „Dėl Strateginio valdymo metodikos taikymo“ pakeitimo
(2023-01-26 Nr. 1K-27, TAR 2023-01-26, kodas 2023-01312, įsigalioja 2023-01-27)

Finansų ministro įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2005 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 1K-81 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-25 Nr. 1K-28, TAR 2023-01-25, kodas 2023-01213, įsigalioja 2023-01-26)

Finansų ministro įsakymas
Dėl Valstybės duomenų valdysenos 2023 metų programos patvirtinimo
(2023-01-27 Nr. 1K-28, TAR 2023-01-27, kodas 2023-01413, įsigalioja 2023-01-28)

Finansų ministro įsakymas
Dėl 2022 metų Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų konsolidavimo schemos patvirtinimo
(2023-01-27 Nr. 1K-29, TAR 2023-01-27, kodas 2023-01499, įsigalioja 2023-01-28)

Finansų ministro įsakymas
Dėl duomenų apie 2022 kalendoriniais metais gautas lėšas ir mokėtiną įmoką lentelių formų patvirtinimo
(2023-01-25 Nr. 1K-30, TAR 2023-01-25, kodas 2023-01223, įsigalioja 2023-01-26)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2002 m. birželio 21 d. įsakymo Nr. 188 „Dėl Kai kurių užsienio valstybių diplomatinėms atstovybėms ir (arba) konsulinėms įstaigoms taikomos palankesnės arba nepalankesnės atleidimo nuo pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-30 Nr. 1K-30, TAR 2023-01-30, kodas 2023-01547, įsigalioja 2023-01-31)

Finansų ministro įsakymas
Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ komunikacijos
(2023-01-30 Nr. 1K-32, TAR 2023-01-30, kodas 2023-01646, įsigalioja 2023-01-31)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2002 m. birželio 14 d. įsakymo Nr. 169 „Dėl Pridėtinės vertės mokesčio sumų grąžinimo paramos gavėjams tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo
2022-12-06 Nr. 1K-401, TAR 2023-01-30, kodas 2023-01562, įsigalioja 2023-01-31)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. A1-240 „Dėl Didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro valdymo sritims priskirtose valstybės institucijose ir įstaigose sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-26 Nr. A1-36, TAR 2023-01-26, kodas 2023-01277, įsigalioja 2023-02-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl delspinigių dydžio, kai, darbo santykiams nepasibaigus, dėl darbdavio kaltės pavėluotai išmokamas darbo užmokestis ar kitos su darbo santykiais susijusios išmokos, patvirtinimo
(2023-01-27 Nr. A1-43, TAR 2023-01-27, kodas 2023-01478, įsigalioja 2023-02-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. birželio 10 d. įsakymo Nr. A1-397 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įtraukios darbo rinkos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 09-001-02-03-05 „Tobulinti kovos su nelegaliu ir nedeklaruotu darbu priemones“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-27 Nr. A1-45, TAR 2023-01-27, kodas 2023-01481, įsigalioja 2023-01-28)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos šeimos politikos stiprinimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 09-004-02-05-02 „Plėtoti įrodymais pagrįstas programas ir trūkstamas specializuotas paslaugas, skirtas šeimoms, vaikams ir jauniems žmonėms“ aprašo patvirtinimo
(2023-01-27 Nr. A1-50, TAR 2023-01-27, kodas 2023-01483, įsigalioja 2023-01-28)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Moterų ir vyrų lygių galimybių 2023–2025 metų veiksmų plano patvirtinimo
(2023-01-30 Nr. A1-51, TAR 2023-01-30, kodas 2023-01588, įsigalioja 2023-01-31)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. birželio 8 d. įsakymo Nr. A1-393 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos šeimos politikos stiprinimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 09-004-02-05-01 „Gerinti socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą, didinti socialinės paramos veiksmingumą kriziniais atvejais šeimoje“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-30 Nr. A1-52, TAR 2023-01-30, kodas 2023-01589, įsigalioja 2023-01-31)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl pavyzdinio savivaldybės administracijos darbuotojo, koordinuojančio lygių galimybių, moterų ir vyrų lygybės ir apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje politikos formavimą ir įgyvendinimą, pareigybės aprašymo patvirtinimo
(2023-01-30 Nr. A1-53, TAR 2023-01-30, kodas 2023-01590, įsigalioja 2023-01-31)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. lapkričio 2 d. įsakymo Nr. A1-553 „Dėl Darbuotojų, teikiančių socialinę priežiūrą šeimoms, kurių darbo užmokesčio, socialinio draudimo įmokų, supervizijų išlaidos ir dalis profesinės kompetencijos tobulinimo išlaidų finansuojama iš valstybės specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams, minimalaus pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento taikymo apskaičiuojant lėšų poreikį socialinei priežiūrai šeimoms teikti“ pakeitimo
(2023-01-31 Nr. A1-57, TAR 2023-01-31, kodas 2023-01700, įsigalioja 2023-02-01)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų (sumaniosios specializacijos) koncepcijos įgyvendinimo stebėsenos ir vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-01-25 Nr. 4-33, TAR 2023-01-25, kodas 2023-01234, įsigalioja 2023-01-26)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2019 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. 4-724 „Dėl viešosios įstaigos CPO LT teikiamų paslaugų kainų ir tarifų nustatymo“ pakeitimo
(2023-01-26 Nr. 4-35, TAR 2023-01-26, kodas 2023-01291, įsigalioja 2023-02-01)

Aplinkos ministro ir Kultūros ministro įsakymas
Dėl Nacionalinių architektūros apdovanojimų skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-01-24 Nr. D1-29/ĮV-44, TAR 2023-01-25, kodas 2023-01228, įsigalioja 2023-01-26)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. spalio 16 d. įsakymo Nr. D1-845 „Dėl Planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-26 Nr. D1-30, TAR 2023-01-26, kodas 2023-01274, įsigalioja 2023-01-27)

Aplinkos ministro ir Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. 591/640 „Dėl Aplinkos oro užterštumo sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto oksidais, benzenu, anglies monoksidu, švinu, kietosiomis dalelėmis ir ozonu normų patvirtinimo“ pakeitimo“
(2023-01-26 Nr. D1-31/V-115, TAR 2023-01-26, kodas 2023-01289, įsigalioja 2023-01-27)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. D1-8 „Dėl aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų galių suteikimo“ pakeitimo
(2023-01-26 Nr. D1-33, TAR 2023-01-26, kodas 2023-01338, įsigalioja 2023-01-27)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl mažareikšmės žalos aplinkai išieškojimo išlaidų dydžio 2023 metams patvirtinimo
(2023-01-27 Nr. D1-34, TAR 2023-01-27, kodas 2023-01480, įsigalioja 2023-01-28)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl ežerinių stintų verslinės žvejybos limitų valstybiniuose vidaus vandens telkiniuose 2023–2027 metais patvirtinimo
(2023-01-27 Nr. D1-36, TAR 2023-01-27, kodas 2023-01484, įsigalioja 2023-01-28)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. D1-878 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-30 Nr. D1-37, TAR 2023-01-30, kodas 2023-01528, įsigalioja 2023-01-31)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl mokinių nemokamam maitinimui skirtiems produktams įsigyti skiriamų vienai dienai vienam mokiniui lėšų dydžio nustatymo
(2023-01-30 Nr. V-101, TAR 2023-01-30, kodas 2023-01532, įsigalioja 2023-01-31)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl fizinio aktyvumo ir sporto bazių pagerinimo finansavimo valstybės biudžeto lėšomis proporcijų nustatymo
(2023-01-30 Nr. V-102, TAR 2023-01-30, kodas 2023-01533, įsigalioja 2023-01-31)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. sausio 3 d. įsakymo Nr. V-6 „Dėl Specialios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti 2023 metais paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-27 Nr. V-92, TAR 2023-01-27, kodas 2023-01501, įsigalioja 2023-01-28)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Nacionalinės antidopingo programos įgyvendinimo finansavimo valstybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-01-30 Nr. V-94, TAR 2023-01-30, kodas 2023-01529, įsigalioja 2023-01-31)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Mokyklų, vykdančių ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo
(2023-01-30 Nr. V-98, TAR 2023-01-30, kodas 2023-01530, įsigalioja 2023-01-31)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Apskaitos studijų krypties aprašo patvirtinimo
(2023-01-30 Nr. V-99, TAR 2023-01-30, kodas 2023-01531, įsigalioja 2023-01-31)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Atvejų ir sąlygų, kurioms esant privalomuoju sveikatos draudimu neapdraustiems užsieniečiams, kurie turi teisę gauti laikinąją apsaugą arba kuriems suteikta laikinoji apsauga, valstybės biudžeto ar kitomis lėšomis apmokami receptiniai vaistiniai preparatai ir Receptinių vaistinių preparatų, skirtų tam tikroms ligoms ir sveikatos sutrikimams, dėl kurių teikiamos būtinos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, kurių nesuteikus paciento sveikatos būklė galėtų pablogėti tiek, kad jam prireiktų skubiosios medicinos pagalbos paslaugų, gydyti, išrašymo ir išdavimo privalomuoju sveikatos draudimu neapdraustiems užsieniečiams, kurie turi teisę gauti laikinąją apsaugą arba kuriems suteikta laikinoji apsauga, tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-01-25 Nr. V-109, TAR 2023-01-25, kodas 2023-01217, įsigalioja 2023-01-30)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. V-988 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo didinimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 11-002-02-11-01 „Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-25 Nr. V-114, TAR 2023-01-25, kodas 2023-01232, įsigalioja 2023-01-26)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. V-267 „Dėl Kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kainynus tvarkos aprašo, Kompensuojamųjų vaistinių preparatų rinkos stebėsenos tvarkos aprašo ir Kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių prekybos antkainių sąrašo ir jų taikymo reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-26 Nr. V-119, TAR 2023-01-26, kodas 2023-01286, įsigalioja 2023-01-27)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Geriamojo vandens saugos išlygų taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-01-26 Nr. V-120, TAR 2023-01-26, kodas 2023-01335, įsigalioja 2023-01-27)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. V-364 „Dėl Licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-26 Nr. V-121, TAR 2023-01-26, kodas 2023-01336, įsigalioja 2023-11-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. rugpjūčio 12 d. įsakymo Nr. V-1349 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) epidemiologinės stebėsenos (monitoringo) organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-27 Nr. V-124, TAR 2023-01-27, kodas 2023-01404, įsigalioja 2023-02-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. rugpjūčio 11 d. įsakymo Nr. V-1825 „Dėl Skubiosios telemedicinos paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-27 Nr. V-126, TAR 2023-01-27, kodas 2023-01456, įsigalioja 2023-01-28)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. V-1011 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigoms iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto skiriamų metinių lėšų specializuotoms ambulatorinėms, skubiosios medicinos pagalbos, dienos stacionaro, dienos chirurgijos, ambulatorinės chirurgijos, papildomai apmokamoms, stebėjimo ir stacionarinėms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms planavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-30 Nr. V-127, TAR 2023-01-30, kodas 2023-01516, įsigalioja 2023-01-31)

Sveikatos apsaugos ministro ir Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl sveikatos apsaugos ministro ir švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. V-651/V-665 „Dėl Mokyklų pripažinimo sveikatą stiprinančiomis mokyklomis ir aktyviomis mokyklomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-30 Nr. V-133/V-104, TAR 2023-01-30, kodas 2023-01545, įsigalioja 2023-01-31)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. V-383 „Dėl Vaikų ir suaugusiųjų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-31 Nr. V-139, TAR 2023-01-31, kodas 2023-01679, įsigalioja 2023-02-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. V-657 „Dėl Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-25 Nr. V-96, TAR 2023-01-25, kodas 2023-01201, įsigalioja 2023-01-26)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. gruodžio 17 d. įsakymo Nr. V-1471 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. V-657 „Dėl Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2023-01-25 Nr. V-99, TAR 2023-01-25, kodas 2023-01202, įsigalioja 2023-01-26)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2015 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1R-386 „Dėl Laivų avarijų ir incidentų saugos tyrimo, ataskaitų ir saugos rekomendacijų rengimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-31 Nr. 1R-39, TAR 2023-01-31, kodas 2023-01707, įsigalioja 2023-05-01)

Susisiekimo ministro Įsakymas
Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos regioninės pažangos priemonės Nr. 10-001-05-03-07 (RE) „Gerinti eismo saugą vietinės reikšmės keliuose ir gatvėse“ finansavimo gairių patvirtinimo
(2023-01-30 Nr. 3-37, TAR 2023-01-31, kodas 2023-01680, įsigalioja 2023-02-01)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. ĮV-338 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.4.1-CPVA-R-302 priemonės „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-26 Nr. ĮV-54, TAR 2023-01-30, kodas 2023-01627, įsigalioja 2023-01-31)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. ĮV-150 „Dėl Nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo ir atrankos kriterijų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-26 Nr. ĮV-59, TAR 2023-01-30, kodas 2023-01626, įsigalioja 2023-05-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2011 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. 3D-314 „Dėl Žemės ūkio ministerijos vykdomų programų priemonėms ir papriemonėms įgyvendinti skirtų lėšų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-26 Nr. 3D-35, TAR 2023-01-26, kodas 2023-01272, įsigalioja 2023-01-27)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Projektų, įgyvendinamų pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano intervencines priemones, rodiklio „Naujos darbo vietos sukūrimas ir išlaikymas“ pasiekimo vertinimo metodikos patvirtinimo
(2023-01-26 Nr. 3D-38, TAR 2023-01-26, kodas 2023-01304, įsigalioja 2023-01-27)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2022 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. 3D-809 „Dėl paramos paraiškų pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano intervencines priemones priėmimo 2023 metais tvarkaraščio patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-26 Nr. 3D-40, TAR 2023-01-26, kodas 2023-01309, įsigalioja 2023-01-27)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 3D-337 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos srities „Lietuvos kaimo tinklas“ įgyvendinimo taisyklių, skirtų renginių komunikacijos priemonėms, patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-27 Nr. 3D-42, TAR 2023-01-27, kodas 2023-01457, įsigalioja 2023-01-28)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl 2022 metų susietosios paramos išmokų už mėsinį galviją, mėsinę avį, pieninės veislės bulių, pieninę ožką dydžių patvirtinimo
(2023-01-30 Nr. 3D-45, TAR 2023-01-30, kodas 2023-01518, įsigalioja 2023-01-31)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Projekto vykdytojo, pretenduojančio gauti paramą iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai pagal Žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano intervencines priemones, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklių patvirtinimo
(2023-01-31 Nr. 3D-46, TAR 2023-01-31, kodas 2023-01686, įsigalioja 2023-02-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Žemės ūkio rizikos valdymo fondų akreditavimo taisyklių patvirtinimo
(2023-01-31 Nr. 3D-47, TAR 2023-01-31, kodas 2023-01687, įsigalioja 2023-02-01)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2006 m. rugpjūčio 17 d. įsakymo Nr. 1V-328 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-31 Nr. 1V-42, TAR 2023-01-31, kodas 2023-01731, įsigalioja 2023-02-01)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus
Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2022 m. sausio 7 d. įsakymo Nr. EV-3 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbo inspektorių dalyvavimo statybos užbaigimo procedūroje tvarkos aprašo“ pakeitimo
(2023-01-24 Nr. EV-16, TAR 2023-01-25, kodas 2023-01200, įsigalioja 2023-01-26)

Viešojo valdymo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2020 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. 27V-31 „Dėl Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų ruošinių ir Bendrųjų, vadybinių ir lyderystės, specifinių ir bendrosios veiklos srities profesinių kompetencijų aprašymų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-27 Nr. V-13, TAR 2023-01-27, kodas 2023-01493, įsigalioja 2023-01-28)

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. 1S-99 „Dėl Perkančiųjų organizacijų prašymų dėl Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimų pateikimo ir nagrinėjimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-31 Nr. 1S-13, TAR 2023-01-31, kodas 2023-01746, įsigalioja 2023-02-01)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Žinynų taikymo
(2023-01-27 Nr. 1BE-75, TAR 2023-01-31, kodas 2023-01710, įsigalioja 2023-02-01)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl vaistinių pašarų ir tarpinių produktų atliekų tvarkymo
(2023-01-18 Nr. B1-36, TAR 2023-01-26, kodas 2023-01313, įsigalioja 2023-01-27)

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2020 m. spalio 16 d. įsakymo Nr. 1-234 „Dėl Kelionių pardavimo agento ir turizmo paslaugų rinkinio pardavėjo ataskaitų AT03 ir AT04 formų bei jų pildymo ir teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-25 Nr. 1-17, TAR 2023-01-25, kodas 2023-01203, įsigalioja 2023-01-26)

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2013 m. sausio 23 d. įsakymo Nr. 1-10 „Dėl Vartotojų teisių informacinės sistemos nuostatų ir duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-25 Nr. 1-18, TAR 2023-01-25, kodas 2023-01210, įsigalioja 2023-01-26)

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2019 m. vasario 11 d. įsakymo Nr. 1-58 „Dėl Standartinės informacijos teikimo formų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2023-01-30 Nr. 1-19, TAR 2023-01-30, kodas 2023-01546, įsigalioja 2023-05-01)

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Informacijos apie pareikštus ieškinius dėl vartotojų viešojo intereso gynimo ir ieškinius dėl vartotojų kolektyvinių interesų gynimo, jų nagrinėjimo eigą ir šių bylų rezultatus teikimo Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-01-30 Nr. 1-20, TAR 2023-01-30, kodas 2023-01587, įsigalioja 2023-06-25)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. V-488 „Dėl Patikrinimų atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-31 Nr. V-23, TAR 2023-01-31, kodas 2023-01719, įsigalioja 2023-02-01)

Lietuvos banko nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2014 m. gruodžio 9 d. nutarimo Nr. 03-316 „Dėl Susidėvėjusių, sugadintų litų banknotų ir monetų bei centų monetų keitimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-27 Nr. 03-25, TAR 2023-01-30, kodas 2023-01555, įsigalioja 2023-01-31)

Lietuvos banko nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2016 m. balandžio 14 d. nutarimo Nr. 03-47 „Dėl Eurų keitimo Lietuvos banke taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-27 Nr. 03-26, TAR 2023-01-30, kodas 2023-01556, įsigalioja 2023-03-01)

Lietuvos banko nutarimas
Dėl Lietuvos banko skaitmeninių kolekcinių monetų LBCOIN skaitmeninių žetonų
(2023-01-27 Nr. 03-28, TAR 2023-01-30, kodas 2023-01659, įsigalioja 2023-01-31)

Lietuvos banko nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2017 m. liepos 13 d. nutarimo Nr. 03-115 „Dėl Kredito unijų kapitalo pakankamumo skaičiavimo taisyklių ir kredito unijų priežiūrai skirtų ataskaitų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-27 Nr. 03-30, TAR 2023-01-30, kodas 2023-01558, įsigalioja 2023-03-31)

Lietuvos banko nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2014 m. sausio 17 d. nutarimo Nr. 03-9 „Dėl Subordinuotųjų paskolų ir privilegijuotųjų pajų įtraukimo į kredito unijos II lygio kapitalą ir jų grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-27 Nr. 03-31, TAR 2023-01-30, kodas 2023-01660, įsigalioja 2023-03-31)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2007 m. birželio 1 d. įsakymo Nr. 1K-87 „Dėl bazinio mokėjimo už pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas ataskaitų formų tvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-31 Nr. 1K-33, TAR 2023-01-31, kodas 2023-01682, įsigalioja 2023-02-01)

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl 2023 m. planinio globos centrų veiklos kokybės vertinimo sąrašo ir vertinimo grafiko patvirtinimo
(2023-01-27 Nr. BV-18/V1-32, TAR 2023-01-31, kodas 2023-01745, įsigalioja 2023-02-01)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ prijungimo sąlygų, išankstinių prijungimo sąlygų, prijungimo paslaugos sutarčių, kai jose nurodomos prijungimo sąlygos, parengimo paslaugos įkainio derinimo
(2023-01-31 Nr. O3E-110, TAR 2023-01-31, kodas 2023-01729, įsigalioja 2023-02-01)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl perkrovos pajamų panaudojimo prognozės 2023 metais derinimo
(2023-01-27 Nr. O3E-94, TAR 2023-01-27, kodas 2023-01473, įsigalioja 2023-01-27)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. spalio 9 d. nutarimo Nr. O3-294 „Dėl Suskystintų gamtinių dujų terminalo, jo infrastruktūros, jungties įrengimo bei pastoviosioms eksploatavimo sąnaudoms ir paskirtojo tiekėjo būtinojo suskystintų gamtinių dujų kiekio tiekimo pagrįstoms sąnaudoms kompensuoti skirtų lėšų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-27 Nr. O3E-95, TAR 2023-01-27, kodas 2023-01474, įsigalioja 2023-01-28)

Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2023 m. sausio 17 d. sprendimo Nr. Sp-16 „Kandidatų, neatitinkančių Lietuvos Respublikos rinkimų kodekso reikalavimų, neregistravimo“ dalies panaikinimo ir trūkumų pašalinimo
(2023-01-27 Nr. Sp-25, TAR 2023-01-27, kodas 2023-01349, įsigalioja 2023-01-28)

Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2022 m. rugsėjo 22 d. įsakymo Nr. T1-353 „Dėl Projektų sąrašo pagal 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 02-001-06-04-01 „Skatinti pastatų renovaciją“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-30 Nr. T1-29, TAR 2023-01-30, kodas 2023-01591, įsigalioja 2023-01-31)

Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus įsakymas
Dėl Studijų krypčių išorinio vertinimo plano, patvirtinto Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2019 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-149, pakeitimo
(2023-01-27 Nr. V-12, TAR 2023-01-30, kodas 2023-01527, įsigalioja 2023-01-31)

Lietuvos geologijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2007 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 1-146 „Dėl Lietuvos geologijos tarnyboje prie Aplinkos ministerijos saugomos geologinės informacijos teikimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-26 Nr. 1-31, TAR 2023-01-26, kodas 2023-01314, įsigalioja 2023-01-27)

Lietuvos kultūros tarybos nutarimas
Dėl Lietuvos kultūros tarybos 2022 m. rugsėjo 29 d. nutarimo Nr. 4LKT-21(1.3E) „Dėl Ekspertų darbo grupių sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-25 Nr. 4LKT-1(1.3E), TAR 2023-01-25, kodas 2023-01254, įsigalioja 2023-01-26)

Kultūros paveldo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Metodinių rekomendacijų dėl statinių projektų ir/ar tvarkybos darbų projektų sprendinių dėl kultūros paveldo objektų, kultūros paveldo statinių ir kultūros paveldo objektų teritorijose bei kultūros paveldo vietovėse esančių statinių energinio efektyvumo gerinimo atitikimo paveldosaugos reikalavimams patvirtinimo
(2023-01-26 Nr. Į-29, TAR 2023-01-26, kodas 2023-01333, įsigalioja 2023-01-27)

Lietuvos kultūros tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Paraiškų administracinės atitikties vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-01-30 Nr. KMPF-3(1.15 E), TAR 2023-01-31, kodas 2023-01708, įsigalioja 2023-02-01)

Lietuvos kultūros tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Mobilumo stipendijų kultūros ir meno kūrėjams paraiškų atitikties administraciniams reikalavimams vertinimo instrukcijos patvirtinimo
(2023-01-30 Nr. KMPF-4(1.15 E), TAR 2023-01-31, kodas 2023-01709, įsigalioja 2023-02-01)

Valstybinė kultūros paveldo komisijos sprendimas
Dėl nacionalinės reikšmės kultūros paveldo objektų apsaugos problemų
(2023-01-27 Nr. S-1(6.2.-253), TAR 2023-01-30, kodas 2023-01570, įsigalioja 2023-01-31)

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Laikinųjų apribojimo priemonių taikymo naujoms psichoaktyviosioms medžiagoms tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-01-26 Nr. T1-6, TAR 2023-01-26, kodas 2023-01283, įsigalioja 2023-01-27)

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Depozitinių virtualiųjų valiutų piniginių operatorių ir virtualiųjų valiutų keityklos operatorių informacijos, susijusios su pinigų plovimo ir (arba) teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimu, teikimo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos aprašo patvirtinimo
(2023-01-27 Nr. V-16, TAR 2023-01-30, kodas 2023-01517, įsigalioja 2023-01-31)

Lietuvos kalėjimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl suimtųjų ir nuteistųjų pristatymo į konkrečias bausmės atlikimo vietas sąrašo bei arešto ir laisvės atėmimo bausmių atlikimo vietų paskyrimo sąrašo patvirtinimo
(2023-01-25 Nr. V-61, TAR 2023-01-25, kodas 2023-01214, įsigalioja 2023-01-26)

Vadovybės apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos direktoriaus 2022 m. lapkričio 16 d. įsakymo Nr. V-938 „Dėl Fizinio pasirengimo, fizinės prievartos veiksmų atlikimo, šaudymo reikalavimų nustatymo ir atitikties šiems reikalavimams tikrinimo Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnyboje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-24 Nr. V-68, TAR 2023-01-26, kodas 2023-01285, įsigalioja 2023-01-27)

Valstybės duomenų agentūros generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2021 m. vasario 5 d. įsakymo Nr. DĮ-46 „Dėl Valstybės duomenų valdysenos informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-25 Nr. DĮ-20, TAR 2023-01-25, kodas 2023-01199, įsigalioja 2023-01-26)

Valstybės duomenų agentūros generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Statybos darbų kainų statistinės ataskaitos KA-26 (ketvirtinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2023-01-26 Nr. DĮ-21, TAR 2023-01-27, kodas 2023-01403, įsigalioja 2023-03-01)


<< Atgal