Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 10

2023 m. kovo 15 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2023 m. kovo 8 d. – 2023 m. kovo 14 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. 994 „Dėl Ambulatoriniam gydymui skiriamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių bazinių kainų ir paciento priemokų už juos apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-08 Nr. 140, TAR 2023-03-09, kodas 2023-04244, įsigalioja 2023-03-10)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 358 „Dėl Ministerijų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-08 Nr. 148, TAR 2023-03-10, kodas 2023-04356, įsigalioja 2024-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimo Nr. 1517 „Dėl įstaigų prie ministerijų“ pakeitimo
(2023-03-08 Nr. 149, TAR 2023-03-10, kodas 2023-04357, įsigalioja 2023-03-11)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 26 d. nutarimo Nr. 345 „Dėl Savivaldybių skolinimosi taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-08 Nr. 150, TAR 2023-03-13, kodas 2023-04389, įsigalioja 2023-03-14)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 22 d. nutarimo Nr. 1462 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymą“ pakeitimo
(2023-03-08 Nr. 151, TAR 2023-03-13, kodas 2023-04392, įsigalioja 2023-03-14)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos statybos įstatymo Nr. I-1240 įgyvendinimo“ pakeitimo
(2023-03-08 Nr. 152, TAR 2023-03-13, kodas 2023-04421, įsigalioja 2023-03-14)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. vasario 23 d. nutarimo Nr. 200 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymą“ pakeitimo
(2023-03-08 Nr. 153, TAR 2023-03-14, kodas 2023-04470, įsigalioja 2025-01-01)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos 2023 metų valstybės biudžeto pajamų ir programų finansavimo lėšų paskirstymo pagal ketvirčius
(2023-03-08 Nr. 1K-82, TAR 2023-03-10, kodas 2023-04322, įsigalioja 2023-03-11)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2022 m. liepos 25 d. įsakymo Nr. 1K-268 „Dėl Tvarių viešųjų finansų plėtros programos pažangos priemonės „Didinti (gerinti) mokestinių prievolių vykdymą“ pakeitimo
(2023-03-14 Nr. 1K-85, TAR 2023-03-14, kodas 2023-04502, įsigalioja 2023-03-15)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. vasario 6 d. įsakymo Nr. A1-80 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023–2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-10 Nr. A1-141, TAR 2023-03-10, kodas 2023-04312, įsigalioja 2023-03-11)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 5 d. įsakymo Nr. A1-276 „Dėl Mokymo ir žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-10 Nr. A1-147, TAR 2023-03-10, kodas 2023-04314, įsigalioja 2023-03-11)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. vasario 1 d. įsakymo Nr. A1-60 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų darbuotojų saugos ir sveikatos specialistams, darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos darbuotojų saugos ir sveikatos specialistams, juridinio asmens darbuotojų saugos ir sveikatos specialistams ar fiziniams asmenims, atliekantiems darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas ar jų dalį, nustatymo“ pakeitimo
(2023-03-10 Nr. A1-148, TAR 2023-03-10, kodas 2023-04315, įsigalioja 2023-03-11)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Nevyriausybinių organizacijų fondo 2023 metų nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo
(2023-03-10 Nr. A1-149, TAR 2023-03-10, kodas 2023-04316, įsigalioja 2023-03-11)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. birželio 8 d. įsakymo Nr. A1-393 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos šeimos politikos stiprinimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 09-004-02-05-01 „Gerinti socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą, didinti socialinės paramos veiksmingumą kriziniais atvejais šeimoje“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-10 Nr. A1-150, TAR 2023-03-10, kodas 2023-04318, įsigalioja 2023-03-11)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. birželio 12 d. įsakymo Nr. A1-386 „Dėl Savivaldybės teritorijoje gyvenantiems asmenims išmokėtų išmokų vaikams ketvirtinės ataskaitos formos ir jos pildymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-14 Nr. A1-157, TAR 2023-03-14, kodas 2023-04482, įsigalioja 2023-03-15)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. liepos 13 d. įsakymo Nr. A1-193 „Dėl Specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-14 Nr. A1-158, TAR 2023-03-14, kodas 2023-04481, įsigalioja 2023-03-15)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Prioritetinių skaitmeninimo projektų, finansuojamų Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės plano „Naujos kartos Lietuva“ ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis, sąrašo patvirtinimo
(2023-03-13 Nr. 4-136, TAR 2023-03-13, kodas 2023-04441, įsigalioja 2023-03-14)

Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2016 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. AV-185 „Dėl Informacijos apie Aplinkos apsaugos agentūros veiklą teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-27 Nr. AV-41, TAR 2023-03-09, kodas 2023-04229, įsigalioja 2023-03-10)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. D1-207 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 02-001-06-08-01 „Išsaugoti biologinę įvairovę“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-09 Nr. D1-67, TAR 2023-03-09, kodas 2023-04228, įsigalioja 2023-03-10)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Aplinkos ministerijos biudžeto programų lėšų naudojimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-03-13 Nr. D1-70, TAR 2023-03-13, kodas 2023-04376, įsigalioja 2023-03-20)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. D1-275 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-13 Nr. D1-71, TAR 2023-03-13, kodas 2023-04377, įsigalioja 2023-03-20)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Regioninės pažangos priemonės Nr. 02-001-06-08-03 (RE) „Sutvarkyti praeityje užterštas ir pažeistas teritorijas“ finansavimo gairių patvirtinimo
(2023-03-13 Nr. D1-74, TAR 2023-03-13, kodas 2023-04404, įsigalioja 2023-03-14)

Aplinkos ministro ir Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Geriamojo vandens ruošimo cheminių medžiagų ir filtravimo priemonių reikalavimų aprašo patvirtinimo
(2023-03-13 Nr. D1-75/V-330, TAR 2023-03-14, kodas 2023-04471, įsigalioja 2023-03-15)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos 2023 metų valstybės biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su valstybinių ir savivaldybių mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo programas, personalo optimizavimu ir atnaujinimu, apmokėti, paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-03-08 Nr. V-271, TAR 2023-03-08, kodas 2023-04145, įsigalioja 2023-03-09)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. V-351 „Dėl Mokslo ir studijų duomenų bazių atrankos ir prenumeratos finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-08 Nr. V-274, TAR 2023-03-08, kodas 2023-04146, įsigalioja 2023-03-09)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. V-1877 „Dėl 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-06-01 „Pirmiausia – mokytojas“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-08 Nr. V-275, TAR 2023-03-08, kodas 2023-04147, įsigalioja 2023-03-09)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2012 m. liepos 13 d. įsakymo Nr. V-1134 „Dėl Formaliojo profesinio mokymo programų atitikties sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-13 Nr. V-306, TAR 2023-03-13, kodas 2023-04378, įsigalioja 2023-03-14)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Stipendijų Ukrainos piliečių studijoms skyrimo ir išmokėjimo 2023 m. tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-03-13 Nr. V-313, TAR 2023-03-13, kodas 2023-04380, įsigalioja 2023-03-14)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2016 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. V-445 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.4.1-ESFA-V-713 priemonės „Profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą valdymo, kokybės ir patrauklumo užtikrinimo sistemų ir procesų stiprinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-13 Nr. V-324, TAR 2023-03-13, kodas 2023-04423, įsigalioja 2023-03-14)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl 2023 metų nacionalinių fizinio aktyvumo projektų finansavimo valstybės biudžeto lėšomis prioriteto ir specialiųjų vertinimo kriterijų nustatymo
(2023-03-14 Nr. V-326, TAR 2023-03-14, kodas 2023-04466, įsigalioja 2023-03-15)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų nacionalinių ir regioninių projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-03-14 Nr. V-327, TAR 2023-03-14, kodas 2023-04467, įsigalioja 2023-03-15)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Asmenų, 2023 metais stojančių į trumposios pakopos, pirmosios pakopos, vientisąsias ir profesines studijas centralizuoto priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-03-14 Nr. V-329, TAR 2023-03-14, kodas 2023-04480, įsigalioja 2023-03-15)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. V-1630 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir jų bazinių kainų sąrašo bei su šiomis paslaugomis susijusių priemokų, mokamų privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-08 Nr. V-311, TAR 2023-03-08, kodas 2023-04156, įsigalioja 2023-07-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. V-1118 „Dėl Giminingų diagnozių grupių sąrašo, normatyvinės gydymo trukmės ir giminingų diagnozių grupėms priskiriamų kainų koeficientų sąrašo bei medicinos pagalbos priemonių, vaistų, procedūrų ir kraujo komponentų, turinčių įtakos faktinei aktyviojo gydymo atvejo kainai, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-08 Nr. V-312, TAR 2023-03-09, kodas 2023-04226, įsigalioja 2023-03-10)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. V-1468 „Dėl Žmogaus lytinių ląstelių bankų veiklos ir žmogaus lytinių ląstelių, žmogaus embrionų ir žmogaus reprodukcinių audinių donorystės reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-09 Nr. V-315, TAR 2023-03-09, kodas 2023-04225, įsigalioja 2023-03-10)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 12 d. įsakymo Nr. V-786 „Dėl Aktyviojo gydymo paslaugų teikimo sąnaudų, apmokamų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, priskyrimo sąnaudų grupėms pagal giminingų diagnozių grupių metodą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-10 Nr. V-324, TAR 2023-03-10, kodas 2023-04349, įsigalioja 2023-03-11)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. V-364 „Dėl Licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-13 Nr. V-331, TAR 2023-03-13, kodas 2023-04406, įsigalioja 2023-04-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. rugsėjo 20 d. įsakymo Nr. V-878 „Dėl medicininės apskaitos formos Nr. 070/a-LK „Pažyma medicininės reabilitacijos paslaugai gauti“ ir medicininės apskaitos formos Nr. 070/a-LK „Pažyma medicininės reabilitacijos paslaugai gauti“ pildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-14 Nr. V-332, TAR 2023-03-14, kodas 2023-04462, įsigalioja 2023-03-15)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. spalio 23 d. įsakymo Nr. V-880 „Dėl Ambulatoriniam gydymui skirtų kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių grupių ir šioms grupėms priskiriamų medicinos pagalbos priemonių jų bazinei kainai apskaičiuoti sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-14 Nr. V-339, TAR 2023-03-14, kodas 2023-04517, įsigalioja 2023-03-15)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2013 m. spalio 11 d. įsakymo Nr. 1R-231 „Dėl Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-10 Nr. 1R-105, TAR 2023-03-10, kodas 2023-04303, įsigalioja 2023-03-11)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2007 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. 1R-90 „Dėl Vartotojų teisių apsaugos tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-10 Nr. 1R-106, TAR 2023-03-10, kodas 2023-04335, įsigalioja 2023-03-11)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Vandenilio pildymo infrastruktūros plėtros ir vandeniliu varomų kelių transporto priemonių naudojimo Lietuvoje skatinimo gairių patvirtinimo
(2023-03-10 Nr. 3-105, TAR 2023-03-10, kodas 2023-04351, įsigalioja 2023-03-11)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2022 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 3-277 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 10-001-06-01-01 „Skatinti alternatyviųjų degalų naudojimą transporto sektoriuje“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-14 Nr. 3-113, TAR 2023-03-14, kodas 2023-04478, įsigalioja 2023-03-15)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2021 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. ĮV-1487 „Dėl Lietuvos kultūros tarybos administruojamomis lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairių ir Stipendijų kultūros ir meno kūrėjams skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-13 Nr. ĮV-190, TAR 2023-03-13, kodas 2023-04417, įsigalioja 2023-04-01)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2022 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. ĮV-560 „Dėl 2021–2030 metų Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos kultūros ir kūrybingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 08-001-04-06-01 „Tvarių prielaidų ir paskatų aktualizuoti kultūros paveldo vertybes sukūrimas“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-13 Nr. ĮV-193, TAR 2023-03-13, kodas 2023-04418, įsigalioja 2023-03-14)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2019 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. ĮV-487 „Dėl Kultūros srities investicijų projektų įrašymo į planuojamų metų valstybės investicijų programą ir lėšų ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui sukurti, įsigyti ar jo vertei padidinti planavimo, skyrimo ir panaudojimo kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-13 Nr. ĮV-194, TAR 2023-03-13, kodas 2023-04419, įsigalioja 2023-03-14)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. spalio 10 d. įsakymo Nr. 3D-451 „Dėl Ūkinių gyvūnų registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-08 Nr. 3D-133, TAR 2023-03-08, kodas 2023-04151, įsigalioja 2023-03-09)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. 219 „Dėl Bulvinių cistas sudarančių nematodų kontrolės ir fitosanitarijos priemonių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-08 Nr. 3D-134, TAR 2023-03-08, kodas 2023-04152, įsigalioja 2023-03-09)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. gegužės 28 d. įsakymo Nr. 3D-310 „Dėl Perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo komisijos sudarymo, šios komisijos darbo reglamento ir Perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir teisės į žvejybos kvotą panaikinimo bei žvejybos kvotų skyrimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-08 Nr. 3D-136, TAR 2023-03-08, kodas 2023-04153, įsigalioja 2023-03-09)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. 3D-538 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos srities „Miško veisimas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-09 Nr. 3D-138, TAR 2023-03-09, kodas 2023-04250, įsigalioja 2023-03-10)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Europos žemės ūkio garantijų fondo, Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir viešosios paramos metinių lėšų, skirtų įsipareigojimams pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano tiesioginių išmokų, sektorines ir kaimo plėtros intervencines priemones, paskirstymo sąrašų patvirtinimo
(2023-03-09 Nr. 3D-139, TAR 2023-03-09, kodas 2023-04251, įsigalioja 2023-03-10)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2022 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 3D-420 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2022 metų, patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-09 Nr. 3D-140, TAR 2023-03-09, kodas 2023-04252, įsigalioja 2023-03-10)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 3D-562 „Dėl Tautinio paveldo produktų, Atestuotų tradicinių amatų meistrų ir Tradicinių amatų neformaliojo mokymo programų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-10 Nr. 3D-143, TAR 2023-03-10, kodas 2023-04305, įsigalioja 2023-03-11)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2001 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. 89 „Dėl Bulvių vėžio fitosanitarinės kontrolės ir fitosanitarijos priemonių taikymo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-10 Nr. 3D-144, TAR 2023-03-10, kodas 2023-04306, įsigalioja 2023-03-11)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2022 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. 3d-809 „Dėl Paramos paraiškų pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano intervencines priemones priėmimo 2023 metais tvarkaraščio patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-13 Nr. 3D-146, TAR 2023-03-13, kodas 2023-04384, įsigalioja 2023-03-14)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2010 m. kovo 25 d. įsakymo Nr. 3D-270 „Dėl Tautinio paveldo produktų atitikties tradicijai ir tradicinių amatų meistrų veiklos patikrinimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-13 Nr. 3D-147, TAR 2023-03-13, kodas 2023-04385, įsigalioja 2023-03-14)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2022 m. lapkričio 15 d. įsakymo Nr. 3D-690 „Dėl Paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones priėmimo 2023 metais tvarkaraščio patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-13 Nr. 3D-149, TAR 2023-03-13, kodas 2023-04390, įsigalioja 2023-03-14)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos žemės ir maisto ūkio, kaimo plėtros bei žuvininkystės plėtros programos pažangos priemonės Nr. 15-001-01-14-03 „Sudaryti sąlygas perspektyvioms, konkurencingoms ir patrauklioms tvarios žvejybos, darnios akvakultūros, saugaus žuvininkystės produktų tiekimo veikloms ir panaudoti mėlynosios ekonomikos teikiamas galimybes žvejybos ir akvakultūros regionuose“ aprašo patvirtinimo
(2023-03-13 Nr. 3D-150, TAR 2023-03-13, kodas 2023-04420, įsigalioja 2023-03-14)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų 2021–2027 metų Europos Sąjungos finansinio laikotarpio INTERREG programoms bendrai finansuoti, naudojimo taisyklių patvirtinimo
(2023-03-10 Nr. 1V-119, TAR 2023-03-10, kodas 2023-04323, įsigalioja 2023-03-11)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Civilinės saugos stiprinimo ir plėtros programos pažangos priemonės Nr. 07-012-10-04-01/07-013-10-04-01 „Stiprinti pasirengimą valdyti krizes ir ekstremaliąsias situacijas ir šalinti jų padarinius“ aprašo patvirtinimo
(2023-03-14 Nr. 1V-127, TAR 2023-03-14, kodas 2023-04492, įsigalioja 2023-03-15)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2017 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. V-57 „Dėl Krašto apsaugos sistemai reikalingų specialybių, įgyjamų suteikiant aukštojo mokslo kvalifikaciją kitose Lietuvos aukštosiose mokyklose, nustatymo“ pakeitimo
(2023-03-13 Nr. V-200, TAR 2023-03-13, kodas 2023-04411, įsigalioja 2023-03-14)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko ir Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. V-57/1B-160 „Dėl Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus bei valstybės pinigų fondus kodų sąrašo“ pakeitimo
(2023-03-08 Nr. VA-16/1BE-173, TAR 2023-03-08, kodas 2023-04180, įsigalioja 2023-03-20)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Galutinai išvykstančio iš Lietuvos gyventojo pajamoms taikomos metinio neapmokestinamojo pajamų dydžio dalies apskaičiavimo aprašo patvirtinimo
(2023-03-09 Nr. VA-17, TAR 2023-03-09, kodas 2023-04232, įsigalioja 2023-03-10)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 6 d. įsakymo Nr. V-41 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. 174 „Dėl Laidavimų ir kitokių mokestinių prievolių įvykdymo užtikrinimo būdų registravimo bei naudojimo taisyklių“ papildymo ir pakeitimo“ pakeitimo
(2023-03-13 Nr. VA-18, TAR 2023-03-13, kodas 2023-04375, įsigalioja 2023-03-14)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. VA-76 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. 174 „Dėl Laidavimų ir kitokių mokestinių prievolių įvykdymo užtikrinimo būdų registravimo ir naudojimo taisyklių“ pakeitimo“ pakeitimo
(2023-03-14 Nr. VA-19, TAR 2023-03-14, kodas 2023-04472, įsigalioja 2023-03-15)

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2021 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 1S-181 „Dėl Centrinių perkančiųjų organizacijų ataskaitų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-06 Nr. 1S-31, TAR 2023-03-08, kodas 2023-04142, įsigalioja 2023-03-09)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2022 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. V-197 „Dėl Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-10 Nr. V-51, TAR 2023-03-14, kodas 2023-04476, įsigalioja 2023-03-15)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2018 m. gruodžio 20 d. nutarimo Nr. 03-261 „Dėl Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų pinigų plovimo ir (arba) teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimo priežiūrai skirtų ataskaitų sudarymo ir jų teikimo Lietuvos bankui tvarkos aprašo ir ataskaitų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-09 Nr. 03-59, TAR 2023-03-13, kodas 2023-04382, įsigalioja 2023-03-14)

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2022 m. sausio 3 d. įsakymo Nr. 1-1 „Dėl Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatymo pažeidimų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-10 Nr. 1-55, TAR 2023-03-10, kodas 2023-04341, įsigalioja 2023-03-11)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacijos, medicininių intervencijų klasifikacijos, kodavimo standartų bei papildomų Lietuvos kodavimo standartų pakeitimo ir paskelbimo
(2023-03-09 Nr. 1K-65, TAR 2023-03-09, kodas 2023-04227, įsigalioja 2023-03-10)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2007 m. birželio 1 d. įsakymo Nr. 1K-87 „Dėl Bazinio mokėjimo už pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas ataskaitų formų tvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-10 Nr. 1K-68, TAR 2023-03-10, kodas 2023-04324, įsigalioja 2023-03-11)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2005 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 1K-81 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-10 Nr. 1K-69, TAR 2023-03-10, kodas 2023-04329, įsigalioja 2023-03-11)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2022 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. 1K-214 „Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos duomenų centro saugos nuostatų ir šio centro įrangos valdymo bei įėjimo į šį centrą tvarkos aprašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-14 Nr. 1K-72, TAR 2023-03-14, kodas 2023-04463, įsigalioja 2023-03-15)

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro direktoriaus įsakymas
Dėl Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarkant asmens duomenis Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos valdomose informacinėse sistemose tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-03-13 Nr. VKE-73, TAR 2023-03-13, kodas 2023-04409, įsigalioja 2023-03-14)

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2023 m. vasario 23 d. įsakymo Nr. 1V-25 „Dėl Pranešimo apie statybos pradžią, rangovo (-ų) ir pagrindinių statybos sričių vadovų pasamdymą ar paskyrimą rekvizitų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-02 Nr. 1V-28, TAR 2023-03-08, kodas 2023-04185, įsigalioja 2023-03-10)

VšĮ Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 19 d. įsakymo Nr. 2-215 „Dėl formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-10 Nr. 2-36, TAR 2023-03-10, kodas 2023-04338, įsigalioja 2023-03-11)

VšĮ Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 2BE-327 „Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos dokumentų valdymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-08 Nr. 2BE-43, TAR 2023-03-08, kodas 2023-04148, įsigalioja 2023-03-09)

VšĮ Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2022 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. 2BE-51 „Dėl Universaliųjų pašto paslaugų teikėjų, siekiančių gabenti siuntas su pavojingaisiais kroviniais, patvirtinimo suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-09 Nr. 2BE-44, TAR 2023-03-09, kodas 2023-04247, įsigalioja 2023-03-10)

Jaunimo reikalų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Jaunimo reikalų agentūros direktoriaus 2021 m. rugsėjo 27 d. įsakymo Nr. 2V-200 (1.4) „Dėl Konkurso „Lietuvos jaunimo sostinė 2023 m.“ finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų nuostatų ir komisijos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-13 Nr. 2V-70 (1.4E), TAR 2023-03-14, kodas 2023-04504, įsigalioja 2023-03-15)

Valstybinio studijų fondo direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio studijų fondo direktoriaus 2019 m. birželio 3 d. įsakymo Nr. V1-26 „Dėl Prašymo skirti paramą studijoms ne Lietuvos Respublikos aukštojoje mokykloje ir sutikimo dėl asmens duomenų tvarkymo formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-09 Nr. V1-13, TAR 2023-03-09, kodas 2023-04234, įsigalioja 2023-03-10)

Valstybinio studijų fondo direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio studijų fondo direktoriaus 2022 m. rugpjūčio 5 d. įsakymo Nr. V1-80 „Dėl dokumentų, skirtų paramai prioritetines specializacijas studijuojantiems pedagoginių studijų studentams administruoti, formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-09 Nr. V1-15, TAR 2023-03-09, kodas 2023-04246, įsigalioja 2023-03-10)

Valstybinio studijų fondo direktoriaus įsakymas
Dėl Pirmosios, antrosios pakopų arba vientisųjų studijų Ukrainos piliečių, kuriems siūloma skirti stipendiją, pagrindinio / papildomo sąrašo formos patvirtinimo
(2023-03-13 Nr. V1-16, TAR 2023-03-13, kodas 2023-04396, įsigalioja 2023-03-14)

Lietuvos kultūros tarybos nutarimas
Dėl Lietuvos kultūros tarybos eksperto konfidencialumo pasižadėjimo formos patvirtinimo
(2023-03-14 Nr. 4LKT-5(1.3 E), TAR 2023-03-14, kodas 2023-04498, įsigalioja 2023-03-15)

Lietuvos kino centro direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos kino centro prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2022 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. V-75 „Dėl Lietuvos kino centro prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2018 m. gegužės 10 d. įsakymo Nr. V-52 „Dėl filmų parengiamųjų ir gamybos darbų projektų dokumentų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-06 Nr. V-16, TAR 2023-03-13, kodas 2023-04430, įsigalioja 2023-03-14)

Lietuvos kino centro direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos kino centro prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2018 m. gegužės 10 d. įsakymo Nr. V-52 „Dėl filmų parengiamųjų ir gamybos darbų projektų dokumentų formų patvirtinimo“ pakeitimo
2022-10-28 Nr. V-75, TAR 2023-03-13, kodas 2023-04422, įsigalioja 2023-03-14)


<< Atgal