Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 12

2023 m. kovo 29 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2023 m. kovo 22 d. – 2023 m. kovo 28 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos muziejų įstatymo Nr. I-930 pakeitimo įstatymas
(2023-03-23 Nr. XIV-1819, TAR 2023-03-28, kodas 2023-05449, įsigalioja 2023-04-01)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 28 d. nutarimo Nr. 115 „Dėl Pavyzdinės darbo sutarties su jūrininku formos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2023-03-15 Nr. 176, TAR 2023-03-22, kodas 2023-05077, įsigalioja 2023-05-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 19 d. nutarimo Nr. 1564 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymą ir Lietuvos Respublikos Lietuvos šaulių sąjungos įstatymą“ pakeitimo
(2023-03-22 Nr. 180, TAR 2023-03-23, kodas 2023-05138, įsigalioja 2023-03-24)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Lietuvos šaulių sąjungos įstatymo įgyvendinimo
(2023-03-22 Nr. 181, TAR 2023-03-23, kodas 2023-05143, įsigalioja 2023-03-24)

Vyriausybės nutarimas
Dėl reglamento (ES) 2022/1616 įgyvendinimo
(2023-03-22 Nr. 184, TAR 2023-03-23, kodas 2023-05148, įsigalioja 2023-03-24)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 19 d. nutarimo Nr. 1217 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymą“ pakeitimo
(2023-03-22 Nr. 185, TAR 2023-03-24, kodas 2023-05200, įsigalioja 2023-05-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl lėšų, surinktų įgyvendinant Reglamentą (ES) 2022/1854, administravimo, šio reglamento įgyvendinimo priemonių ir jų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-03-22 Nr. 187, TAR 2023-03-24, kodas 2023-05202, įsigalioja 2023-03-25)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. balandžio 17 d. nutarimo Nr. 360 „Dėl Siūlymo pretenduoti į kitos švietimo įstaigos (išskyrus aukštosios mokyklos) vadovo pareigas teikimo buvusiam švietimo įstaigos vadovui tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-22 Nr. 193, TAR 2023-03-24, kodas 2023-05256, įsigalioja 2023-03-25)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 12 d. nutarimo Nr. 756 „Dėl Kelionių organizatoriaus ir turizmo paslaugų rinkinio pardavėjo prievolių įvykdymo užtikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2023-03-22 Nr. 194, TAR 2023-03-27, kodas 2023-05365, įsigalioja 2023-05-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. lapkričio 16 d. nutarimo Nr. 1342 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos turizmo įstatymą“ pakeitimo
(2023-03-22 Nr. 195, TAR 2023-03-27, kodas 2023-05367, įsigalioja 2023-03-28)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2004 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. 1K-084 „Dėl Europos Sąjungos nuosavų išteklių administravimo procedūrų vadovo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-24 Nr. 1K-106, TAR 2023-03-24, kodas 2023-05210, įsigalioja 2023-03-25)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-24 Nr. 1K-107, TAR 2023-03-24, kodas 2023-05212, įsigalioja 2023-03-25)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1K-499 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-22 Nr. 1K-95, TAR 2023-03-22, kodas 2023-05017, įsigalioja 2023-03-23)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2014 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. 1K-337 „Dėl Techninės paramos administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-22 Nr. 1K-98, TAR 2023-03-22, kodas 2023-05018, įsigalioja 2023-03-23)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos duomenų valdymo įgaliotinio ir kibernetinio saugumo vadovo skyrimo
(2023-03-22 Nr. A1-188, TAR 2023-03-22, kodas 2023-05074, įsigalioja 2023-03-23)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. A1-648 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos socialinės sutelkties plėtros programos pažangos priemonės Nr. 09-003-02-02-08 „Plėtoti efektyvios prevencijos ir pagalbos smurto artimoje aplinkoje sistemą, stiprinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-22 Nr. A1-189, TAR 2023-03-22, kodas 2023-05075, įsigalioja 2023-03-23)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. 4-864 „Dėl 2021–2030 metų Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos valstybės skaitmeninimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-002-01-07-07 „Skatinti duomenų prieinamumą ir pakartotinį naudojimą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-27 Nr. 4-167, TAR 2023-03-27, kodas 2023-05374, įsigalioja 2023-03-28)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. liepos 25 d. įsakymo Nr. 4-889 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-08-09 „Skatinti verslumą ir kurti paskatas įmonių augimui“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-27 Nr. 4-168, TAR 2023-03-27, kodas 2023-05375, įsigalioja 2023-03-28)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl asociacijos „Lietuvos keliai“ statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programos patvirtinimo
(2023-03-23 Nr. D1-84, TAR 2023-03-23, kodas 2023-05112, įsigalioja 2023-03-24)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. spalio 16 d. įsakymo Nr. D1-747 „Dėl specialiųjų apsaugos ir stichinių nelaimių padarinių šalinimo miškuose priemonių nustatymo“ pakeitimo
(2023-03-23 Nr. D1-86, TAR 2023-03-23, kodas 2023-05115, įsigalioja 2023-07-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 710 „Dėl Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-28 Nr. D1-87, TAR 2023-03-28, kodas 2023-05425, įsigalioja 2024-02-01)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. sausio 10 d. įsakymo Nr. V-46 „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-23 Nr. V-375, TAR 2023-03-23, kodas 2023-05101, įsigalioja 2023-04-01)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. balandžio 26 d. įsakymo Nr. V-628 „Dėl Vaikų vasaros stovyklų finansavimo ir organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-24 Nr. V-398, TAR 2023-03-24, kodas 2023-05227, įsigalioja 2023-03-25)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl mažiausio stojamojo konkursinio balo stojantiesiems į trumpososios pakopos, pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas ir pretenduojantiesiems į studijų stipendijas 2023 metais nustatymo
(2023-03-27 Nr. V-407, TAR 2023-03-27, kodas 2023-05316, įsigalioja 2023-03-28)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos 2023 metų valstybės biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su valstybinių ir savivaldybių mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo programas, personalo optimizavimu ir atnaujinimu, apmokėti, paskirstymo patvirtinimo
(2023-03-27 Nr. V-413, TAR 2023-03-27, kodas 2023-05319, įsigalioja 2023-03-28)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. vasario 10 d. įsakymo Nr. V-234 „Dėl Lietuvių kalbos mokėjimo lygio ir (arba) valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos nustatymo, egzaminų organizavimo, vykdymo ir apmokėjimo bei pažymėjimo turinio, formos ir išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-28 Nr. V-416, TAR 2023-03-28, kodas 2023-05412, įsigalioja 2023-03-29)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Priverstinio hospitalizavimo prevencijos 2023–2024 metų veiksmų plano patvirtinimo
(2023-03-22 Nr. V-354, TAR 2023-03-22, kodas 2023-05014, įsigalioja 2023-03-23)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. gegužės 10 d. įsakymo Nr. V-574 „Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos valstybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovų konkursų organizavimo nuostatų ir Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos valstybės ir savivaldybių biudžetinių ir viešųjų įstaigų, jų padalinių ir filialų vadovams keliamų kvalifikacinių reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-23 Nr. V-361, TAR 2023-03-23, kodas 2023-05153, įsigalioja 2023-03-24)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 13 D. įsakymo Nr. V-474 „Dėl Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų nustatymo ir tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo“ pakeitimo
(2023-03-24 Nr. V-362, TAR 2023-03-24, kodas 2023-05242, įsigalioja 2023-11-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. lapkričio 10 d. įsakymo Nr. V-1154 „Dėl Valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos, skiriamos savivaldybių biudžetams Sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti, planavimo, paskirstymo, naudojimo ir atsiskaitymo už ją tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-24 Nr. V-363, TAR 2023-03-24, kodas 2023-05243, įsigalioja 2023-03-25)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo Nr. V-729 „Dėl Išsėtinės sklerozės gydymo ligą modifikuojančiais vaistais, kompensuojamais iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, skyrimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-24 Nr. V-364, TAR 2023-03-24, kodas 2023-05249, įsigalioja 2023-03-25)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. V-178 „Dėl Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo, kai neatskleidžiama asmens tapatybė, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-27 Nr. V-366, TAR 2023-03-27, kodas 2023-05405, įsigalioja 2023-03-28)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. lapkričio 9 d. įsakymo Nr. 657 „Dėl Stacionarinių ortopedijos traumatologijos antrinio ir tretinio lygio paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-27 Nr. V-367, TAR 2023-03-27, kodas 2023-05406, įsigalioja 2023-03-28)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos skyrimo Kompensuojamųjų ir nekompensuojamųjų vaistinių preparatų ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių kainų deklaravimo ir kainynų sudarymo informacinės sistemos „iDrug“ valdytoja
(2023-03-28 Nr. V-369, TAR 2023-03-28, kodas 2023-05408, įsigalioja 2023-03-29)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. V-267 ,,Dėl Kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kainynus tvarkos aprašo, Kompensuojamųjų vaistinių preparatų rinkos stebėsenos tvarkos aprašo ir Kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių prekybos antkainių sąrašo ir jų taikymo reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-28 Nr. V-370, TAR 2023-03-28, kodas 2023-05409, įsigalioja 2023-03-29)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. V-527 „Dėl Nepalankių užkrečiamųjų ligų atžvilgiu šalių, į kurias neleidžiama išplaukti iš Lietuvos jūrų uostų Lietuvos Respublikoje įregistruotiems laivams be Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos visuomenės sveikatos specialisto, vykdančio medicininės karantininės priežiūros funkcijas, žymos „Išvykti leidžiama“, sąrašo patvirtinimo” pakeitimo
(2023-03-28 Nr. V-377, TAR 2023-03-28, kodas 2023-05428, įsigalioja 2023-06-01)

Sveikatos apsaugos ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Europos farmakopėjos 11.0 leidimo 11.1 priedo įgyvendinimo
(2023-03-28 Nr. V-379/B1-217, TAR 2023-03-28, kodas 2023-05439, įsigalioja 2023-04-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. V-600 „Dėl Radiacinės saugos informacinės sistemos nuostatų ir Radiacinės saugos informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-28 Nr. V-380, TAR 2023-03-28, kodas 2023-05429, įsigalioja 2023-03-29)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2022 m. vasario 15 d. įsakymo Nr. 1R-53 „Dėl Europos Sąjungos teisės aktų ir juos įgyvendinančių Lietuvos Respublikos teisės aktų, dėl kurių informaciją apie pažeidimą pateikusiam asmeniui užtikrinama apsauga, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-22 Nr. 1R-113, TAR 2023-03-22, kodas 2023-05046, įsigalioja 2023-05-02)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2004 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. 3-23 „Dėl Užsienio valstybių laivų kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-27 Nr. 3-126, TAR 2023-03-27, kodas 2023-05314, įsigalioja 2023-05-01)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. gruodžio 8 d. įsakymo Nr. 3-420(1.5 E) „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-V-517 priemonės „Miesto viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-27 Nr. 3-128, TAR 2023-03-27, kodas 2023-05300, įsigalioja 2023-03-28)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. 3-506 „Dėl Statinių, kurių naudojimo priežiūrą atlieka susisiekimo ministro įsakymas ir (ar) jos įgaliotos organizacijos, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-27 Nr. 3-130, TAR 2023-03-27, kodas 2023-05302, įsigalioja 2023-03-28)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. lapkričio 17 d. įsakymo Nr. 3-392(1.5 E) „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ 02.3.1-CPVA-V-528 priemonės „Intelektinės transporto paslaugos ir taikomieji sprendimai“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-27 Nr. 3-132, TAR 2023-03-27, kodas 2023-05315, įsigalioja 2023-03-28)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2018 m. liepos 26 d. įsakymo Nr. 3-387 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ 02.3.1-CPVA-V-525 priemonės „Elektroninės sveikatos paslaugos“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-27 Nr. 3-133, TAR 2023-03-27, kodas 2023-05312, įsigalioja 2023-03-28)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. 3-285(1.5 E) „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-27 Nr. 3-137, TAR 2023-03-27, kodas 2023-05308, įsigalioja 2023-03-28)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 3-865 „Dėl reguliariojo vietinio susisiekimo maršrutų, kuriuose teikiamos keleivių, bagažo vežimo geležinkelių transportu paslaugos, nustatymo“ pakeitimo
(2023-03-27 Nr. 3-139, TAR 2023-03-27, kodas 2023-05311, įsigalioja 2023-03-28)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. 3-421(1.5 E) „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.1.1-TID-V-501 priemonės „TEN-T kelių tinklo techninių parametrų gerinimas ir pralaidumo didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-27 Nr. 3-140, TAR 2023-03-27, kodas 2023-05320, įsigalioja 2023-03-28)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. 3-465(1.5 E) „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.1.1-TID-V-503 priemonės „TEN-T geležinkelių tinklo atnaujinimas ir patobulinimas, skirtingų rūšių transporto sąveikos gerinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-27 Nr. 3-141, TAR 2023-03-27, kodas 2023-05321, įsigalioja 2023-03-28)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. gruodžio 8 d. įsakymo Nr. 3-421(1.5 E) „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-R-518 priemonės „Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-28 Nr. 3-144, TAR 2023-03-28, kodas 2023-05411, įsigalioja 2023-03-29)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2000 m. rugsėjo 14 d. įsakymo Nr. 241 „Dėl Laivybos inspektorių, atliekančių laivų, plaukiojančių su Lietuvos valstybės vėliava, kontrolę ir užsienio valstybių laivų kontrolę, kvalifikacinių reikalavimų ir laivybos inspektorių kvalifikacijos patvirtinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-28 Nr. 3-146, TAR 2023-03-28, kodas 2023-05413, įsigalioja 2023-05-01)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. rugpjūčio 26 d. įsakymo Nr. 3-365(1.5 E) „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.2.1-TID-V-508 priemonės „Vieno lygio eismo sankirtų eliminavimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-28 Nr. 3-147, TAR 2023-03-28, kodas 2023-05433, įsigalioja 2023-03-29)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 3-371(1.5 E) „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.2.1-TID-V-510 priemonės „Laivybos sąlygų vandens transporte užtikrinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-28 Nr. 3-149, TAR 2023-03-28, kodas 2023-05434, įsigalioja 2023-03-29)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. rugsėjo 18 d. įsakymo Nr. 3-396(1.5 E) „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.2.1-TID-V-507 priemonės „Regionų pasiekiamumo gerinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-28 Nr. 3-150, TAR 2023-03-28, kodas 2023-05435, įsigalioja 2023-03-29)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2017 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. 3-618 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.1.1-TID-V-505 priemonės „Jūrų transporto eismo sąlygų gerinimas Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-28 Nr. 3-151, TAR 2023-03-28, kodas 2023-05436, įsigalioja 2023-03-29)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2017 m. balandžio 13 d. įsakymo Nr. 3-169 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.1.1-TID-V-504 priemonės „Intelektinių transporto sistemų diegimas TEN-T tinkle“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-28 Nr. 3-152, TAR 2023-03-28, kodas 2023-05437, įsigalioja 2023-03-29)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2017 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. ĮV-792 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų nacionalinių, valstybinių ir savivaldybių teatrų ir koncertinių įstaigų vadovams“ pakeitimo
(2023-03-22 Nr. ĮV-216, TAR 2023-03-22, kodas 2023-05025, įsigalioja 2023-04-01)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2019 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. ĮV-237 „Dėl Salių, kuriose viešai atliekami profesionaliojo scenos meno renginiai, nuomos išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-25 Nr. ĮV-222, TAR 2023-03-27, kodas 2023-05325, įsigalioja 2023-04-01)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2014 m. balandžio 11 d. įsakymo Nr. ĮV-258 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų bibliotekų, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, vadovams aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-27 Nr. ĮV-230, TAR 2023-03-27, kodas 2023-05335, įsigalioja 2023-04-01)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2004 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. ĮV-385 „Dėl kvalifikacinių reikalavimų valstybės ir savivaldybių kultūros centrų vadovams patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-28 Nr. ĮV-233, TAR 2023-03-28, kodas 2023-05431, įsigalioja 2023-04-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 3D-841 „Dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir viešosios paramos maksimalių metinių lėšų, skirtų įsipareigojimams pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, veiklos sritis ir veiklas, paskirstymo sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-22 Nr. 3D-172, TAR 2023-03-22, kodas 2023-05012, įsigalioja 2023-03-23)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl kai kurių žemės ūkio ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios
(2023-03-22 Nr. 3D-173, TAR 2023-03-22, kodas 2023-05013, įsigalioja 2023-03-23)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2013 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. 3D-14 „Dėl ūkinių gyvūnų veislių nustatymo pagal kraujo laipsnį tvarkos aprašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-22 Nr. 3D-174, TAR 2023-03-22, kodas 2023-05026, įsigalioja 2023-03-23)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 26 d. įsakymo Nr. 3D-507 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-23 Nr. 3D-175, TAR 2023-03-23, kodas 2023-05104, įsigalioja 2023-03-24)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. 3D-560 „Dėl Paramos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemonę „Techninė parama“ lėšų limitų suvestinės patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-23 Nr. 3D-176, TAR 2023-03-23, kodas 2023-05124, įsigalioja 2023-03-24)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos kaimo tinklo 2023 metų veiksmų plano patvirtinimo
(2023-03-23 Nr. 3D-177, TAR 2023-03-23, kodas 2023-05125, įsigalioja 2023-03-24)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. gegužės 10 d. įsakymo Nr. 3D-292 „Dėl Lietuvos Respublikos rinkai pateikiamų ir tiekiamų tręšiamųjų produktų įtraukimo į identifikavimo sąrašą ir išbraukimo iš šio sąrašo tvarkos aprašo ir Lietuvos Respublikos rinkai pateikiamų ir tiekiamų tręšiamųjų produktų identifikavimo sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-24 Nr. 3D-178, TAR 2023-03-24, kodas 2023-05226, įsigalioja 2023-03-25)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano sektorinės intervencinės priemonės „Investicijos į vyno sektorių“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo
(2023-03-24 Nr. 3D-180, TAR 2023-03-24, kodas 2023-05241, įsigalioja 2023-03-25)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Projektų inovatyvumo vertinimo metodikos patvirtinimo
(2023-03-24 Nr. 3D-181, TAR 2023-03-24, kodas 2023-05259, įsigalioja 2023-03-25)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl 2023 m. žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimo datų nustatymo ir mokymų savivaldybių specialistams organizavimo
(2023-03-27 Nr. 3D-182, TAR 2023-03-27, kodas 2023-05338, įsigalioja 2023-03-28)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2021 m. vasario 4 d. įsakymo Nr. 3D-83 ,,Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2021 metų, patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-27 Nr. 3D-183, TAR 2023-03-27, kodas 2023-05353, įsigalioja 2023-03-28)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2010 m. lapkričio 8 d. įsakymo Nr. 3D-979 „Dėl Valstybės pagalbos žemės ūkiui, maisto ūkiui, žuvininkystei ir kaimo plėtrai ir kitų iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamų priemonių bendrųjų administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-28 Nr. 3D-185, TAR 2023-03-28, kodas 2023-05423, įsigalioja 2023-03-29)

Užsienio reikalų ministro įsakymas
Dėl Asmenų, kurie priimami į laikinai negalinčių eiti pareigų diplomatų pareigas sudarant terminuotas diplomato tarnybos sutartis Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje, atrankos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-03-22 Nr. V-100, TAR 2023-03-22, kodas 2023-05015, įsigalioja 2023-03-23)

Užsienio reikalų ministro įsakymas
Dėl ilgalaikio Lietuvos Respublikos kandidatavimo į tarptautinių organizacijų renkamuosius organus plano formos patvirtinimo
(2023-03-27 Nr. V-101, TAR 2023-03-27, kodas 2023-05334, įsigalioja 2023-03-28)

Užsienio reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikai prioritetinių renginių N metais tarptautinėse organizacijose sąrašo formos patvirtinimo
(2023-03-27 Nr. V-102, TAR 2023-03-27, kodas 2023-05339, įsigalioja 2023-03-28)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos išlaidų priskyrimo apmokėtinoms iš Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą, bei Vidaus saugumo fondo 2021–2027 m. programų techninės paramos lėšų metodikos patvirtinimo
(2023-03-24 Nr. 1V-165, TAR 2023-03-24, kodas 2023-05244, įsigalioja 2023-03-25)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2021 m. liepos 19 d. įsakymo Nr. V-508 „Dėl Materialinių pašalpų skyrimo krašto apsaugos sistemoje tvarkos aprašo ir Prašymų gauti materialinę pašalpą nagrinėjimo Krašto apsaugos ministerijoje komisijos darbo reglamento patvirtinimo ir Prašymų gauti materialinę pašalpą nagrinėjimo Krašto apsaugos ministerijoje komisijos sudarymo“ pakeitimo
(2023-03-23 Nr. V-238, TAR 2023-03-23, kodas 2023-05116, įsigalioja 2023-03-24)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2010 m. lapkričio 17 d. įsakymo Nr. V-1254 „Dėl Aukštesnių karinių laipsnių suteikimo kareiviams (jūreiviams) ir puskarininkiams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-27 Nr. V-249, TAR 2023-03-27, kodas 2023-05340, įsigalioja 2023-03-28)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. V-243 „Dėl Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklių, socialinio draudimo pranešimų/prašymo formų ir jų elektroninių duomenų struktūros aprašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-27 Nr. V-113, TAR 2023-03-27, kodas 2023-05351, įsigalioja 2023-03-28)

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2013 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. V-356 „Dėl Informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams teikimo (deklaravimo) Valstybinei darbo inspekcijai“ pakeitimo
(2023-03-24 Nr. EV-60, TAR 2023-03-24, kodas 2023-05225, įsigalioja 2023-03-25)

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2017 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. EV-96 „Dėl Ūkio subjektų patikrinimų kontrolinių klausimynų ir teminių ataskaitų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-27 Nr. EV-61, TAR 2023-03-27, kodas 2023-05337, įsigalioja 2023-03-28)

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Pirkimų ir koncesijų priežiūros vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-03-24 Nr. 1S-44, TAR 2023-03-27, kodas 2023-05304, įsigalioja 2023-03-28)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2014 m. kovo 24 d. įsakymo Nr. 1B-182 „Dėl Asmenų informavimo ir konsultavimo Muitinės departamente prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-22 Nr. 1BE-205, TAR 2023-03-22, kodas 2023-05023, įsigalioja 2023-03-23)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2023 m. sausio 19 d. įsakymo Nr. 1BE-47 „Dėl Mokestinių prievolių įvykdymo užtikrinimo įdiegus garantijų valdymo sistemą taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-27 Nr. 1BE-220, TAR 2023-03-28, kodas 2023-05418, įsigalioja 2023-03-29)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Žinynų taikymo
(2023-03-27 Nr. 1BE-223, TAR 2023-03-28, kodas 2023-05441, įsigalioja 2023-03-29)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2016 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 1B-1068 „Dėl Kriterijų, pagal kuriuos administracinis nusižengimas laikomas mažai pavojingu, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-27 Nr. 1BE-224, TAR 2023-03-27, kodas 2023-05366, įsigalioja 2023-05-01)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2016 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. 1B-273 „Dėl Mokestinių prievolių įvykdymo užtikrinimo muitinėje taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2023-03-27 Nr. 1BE-226, TAR 2023-03-28, kodas 2023-05419, įsigalioja 2023-03-29)

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl privalomojo nurodymo pašalinti pažeidimus rekvizitų patvirtinimo
(2023-03-21 Nr. 1V-34, TAR 2023-03-22, kodas 2023-05040, įsigalioja 2023-05-01)

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2022 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. 1V-179 „Dėl Deklaracijos apie statinio (-ių), jo (jų) dalies (-ių) statybos užbaigimą / statinio (-ių), jo (jų) dalies (-ių) / patalpos (-ų) paskirties pakeitimą (tvirtinamos statinio (dalies) ekspertizės rangovo / tik registruojamos) rekvizitų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-22 Nr. 1V-35, TAR 2023-03-22, kodas 2023-05041, įsigalioja 2023-05-01)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2020 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. B1-26 „Dėl Administracinio nusižengimo protokolų surašymo ir administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimo valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-20 Nr. B1-197, TAR 2023-03-24, kodas 2023-05221, įsigalioja 2023-03-25)

Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus įsakymas
Dėl Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2023 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. SV6-1 „Dėl verslo krypties studijų akreditavimo“ pakeitimo
(2023-03-23 Nr. SV6-13, TAR 2023-03-23, kodas 2023-05174, įsigalioja 2023-03-24)

Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus įsakymas
Dėl Studijų krypčių išorinio vertinimo plano, patvirtinto Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2019 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-149 pakeitimo
(2023-03-23 Nr. SV6-36, TAR 2023-03-24, kodas 2023-05204, įsigalioja 2023-03-25)

Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl projektų sąrašo pagal 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-04-02 „Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos“ veiklą „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas pramonės įmonėse, dalyvaujančiose Europos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje“ patvirtinimo
(2023-03-21 Nr. T1-92, TAR 2023-03-22, kodas 2023-04982, įsigalioja 2023-03-23)

Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl projektų sąrašo pagal 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 10-001-06-01-01 „Skatinti alternatyviųjų degalų naudojimą transporto sektoriuje“ veiklą „Grynųjų elektromobilių įsigijimo fiziniams asmenims skatinimas“ įgyvendinimo tvarkos aprašas“ patvirtinimo pakeitimo
(2023-03-24 Nr. T1-97, TAR 2023-03-27, kodas 2023-05322, įsigalioja 2023-03-28)

Informacinės visuomenės plėtros komiteto direktoriaus įsakymas
Dėl Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2008 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. T-228 „Dėl Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos funkcionavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-24 Nr. T-27(2023), TAR 2023-03-24, kodas 2023-05229, įsigalioja 2023-03-25)

Informacinės visuomenės plėtros komiteto direktoriaus įsakymas
Dėl Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2013 m. kovo 25 d. įsakymo Nr. T-36 „Dėl Duomenų teikimo formatų ir standartų rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-28 Nr. T-30(2023), TAR 2023-03-28, kodas 2023-05448, įsigalioja 2023-03-29)

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Technologinės plėtros priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo
(2023-03-22 Nr. V-147, TAR 2023-03-23, kodas 2023-05102, įsigalioja 2023-03-24)

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2018 m. sausio 22 d. įsakymo Nr. V-32 „Dėl galimo interesų konflikto Lietuvos mokslo taryboje vengimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-27 Nr. V-162, TAR 2023-03-27, kodas 2023-05377, įsigalioja 2023-03-28)

Nacionalinės sporto agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Konkurso sąlygų 2023 metų tarptautinėms aukšto meistriškumo sporto varžyboms finansuoti patvirtinimo
(2023-03-14 Nr. V-2023/19, TAR 2023-03-24, kodas 2023-05247, įsigalioja 2023-03-25)

Nacionalinės sporto agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinės sporto agentūros prie Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos direktoriaus 2023 m. kovo 14 d. dienos įsakymo Nr. V-2023/19 „Dėl Konkurso sąlygų 2023 metų tarptautinėms aukšto meistriškumo sporto varžyboms finansuoti patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-16 Nr. V-2023/22, TAR 2023-03-24, kodas 2023-05264, įsigalioja 2023-03-25)

Nacionalinės sporto agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl 2023 metų kvietimo teikti paraiškas nacionaliniams fizinio aktyvumo projektams, finansuojamiems sporto rėmimo fondo lėšomis, patvirtinimo
(2023-03-24 Nr. V-2023/23, TAR 2023-03-24, kodas 2023-05257, įsigalioja 2023-03-27)

Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus įsakymas
Dėl Kvalifikacijų, suteikiančių teisę į aukštąjį mokslą ir įgytų pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas, dalykų atitikmenų nustatymo ir pažymių pervedimo taisyklių, patvirtintų Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2014 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. V-37, pakeitimo
(2023-03-23 Nr.  V-35, TAR 2023-03-23, kodas 2023-05175, įsigalioja 2023-03-24)

Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2021 m. sausio 19 d. įsakymo Nr. 2-24 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos mokymų proceso koncepcijos patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-27 Nr. 2-57, TAR 2023-03-27, kodas 2023-05341, įsigalioja 2023-04-01)

Generalinio prokuroro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2014 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. I-288 „Dėl baudžiamojo proceso dokumentų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-27 Nr. I-69, TAR 2023-03-27, kodas 2023-05373, įsigalioja 2023-03-28)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2013 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. v-115 „Dėl Nekilnojamojo turto ir žemės mokesčių mokėtojų skundų ir prašymų nagrinėjimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-24 Nr. VE-193 (1.3 E), TAR 2023-03-24, kodas 2023-05209, įsigalioja 2023-03-25)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl valstybės įmonės Registrų centro generalinio direktoriaus 2021 m. vasario 1 d. įsakymo Nr. VE-60 (1.3 E) „Dėl Prašymo (pranešimo) dėl teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, registravimo Nekilnojamojo turto registre ir įrašų žemės sklypų, kurie patenka į teritorijas, registro įrašuose darymo pateikimo Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-27 Nr. VE-200 (1.3 E), TAR 2023-03-27, kodas 2023-05310, įsigalioja 2023-04-01)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 2BE-436 „Dėl Geležinkelio įmonių (vežėjų), pageidaujančių gauti bendrąjį saugos sertifikatą, prašymų ir kartu su prašymais pateiktų dokumentų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-22 Nr. 2BE-57, TAR 2023-03-22, kodas 2023-05021, įsigalioja 2023-03-23)

Kultūros paveldo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Kultūros vertybių apsaugos departamento prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos direktoriaus 2004 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. Į-474 „Dėl Leidimo išvežti kilnojamąsias kultūros vertybes ir antikvarinius daiktus iš Lietuvos Respublikos į kitas Europos Sąjungos valstybes nares formos, spausdinimo reikalavimų, pildymo ir įforminimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-21 Nr. Į-73, TAR 2023-03-22, kodas 2023-05039, įsigalioja 2023-03-23)


<< Atgal