Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 16

2023 m. balandžio 26 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2023 m. balandžio 19 d. – 2023 m. balandžio 25 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos vienos valstybės ribas peržengiančio ribotos atsakomybės bendrovių jungimosi įstatymo Nr. X-1367 pakeitimo įstatymas
(2023-04-06 Nr. XIV-1872, TAR 2023-04-19, kodas 2023-07537, įsigalioja 2023-08-31)

Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro įstatymo Nr. IX-368 2, 4-1 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas
(2023-04-06 Nr. XIV-1873, TAR 2023-04-19, kodas 2023-07538, įsigalioja 2023-08-31)

Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl darbuotojų dalyvavimo bendrovėje po vienos valstybės ribas peržengiančio ribotos atsakomybės bendrovių jungimosi“ Nr. X-1607 pakeitimo įstatymas
(2023-04-06 Nr. XIV-1874, TAR 2023-04-19, kodas 2023-07539, įsigalioja 2023-08-31)

Lietuvos Respublikos darbo kodekso 210 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-04-06 Nr. XIV-1875, TAR 2023-04-19, kodas 2023-07540, įsigalioja 2023-08-31)

Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 10-1, 12, 15, 17, 20, 22, 30, 32, 34, 35, 36, 37 straipsnių, aštuntojo ir vienuoliktojo skirsnių pavadinimų pakeitimo ir Įstatymo papildymo 8-2, 10-2, 29-1 straipsniais įstatymas
(2023-04-06 Nr. XIV-1876, TAR 2023-04-19, kodas 2023-07541, įsigalioja 2023-10-01)

Lietuvos Respublikos žemės įstatymo Nr. I-446 13, 22, 40 ir 42 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-04-06 Nr. XIV-1877, TAR 2023-04-19, kodas 2023-07542, įsigalioja 2023-06-01)

Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo Nr. I-1607 19 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-04-06 Nr. XIV-1878, TAR 2023-04-19, kodas 2023-07543, įsigalioja 2023-06-01)

Lietuvos Respublikos radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-1190 11 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-04-18 Nr. XIV-1883, TAR 2023-04-21, kodas 2023-07768, įsigalioja 2023-05-01)

Lietuvos Respublikos ribojamųjų priemonių dėl karinės agresijos prieš Ukrainą nustatymo įstatymas
(2023-04-20 Nr. XIV-1888, TAR 2023-04-21, kodas 2023-07804, įsigalioja 2023-05-03)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo 27 d. nutarimo Nr. 405 „Dėl Vaiko globos organizavimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-19 Nr. 270, TAR 2023-04-20, kodas 2023-07660, įsigalioja 2023-04-21)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 21 d. nutarimo Nr. 1318 „Dėl Lietuvos Respublikos jūrų laivų registro reorganizavimo ir jo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-19 Nr. 272, TAR 2023-04-20, kodas 2023-07671, įsigalioja 2023-05-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimo Nr. 1950 „Dėl Kelių eismo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-19 Nr. 273, TAR 2023-04-20, kodas 2023-07672, įsigalioja 2023-05-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimo Nr. 447 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2023-04-19 Nr. 276, TAR 2023-04-20, kodas 2023-07675, įsigalioja 2023-04-21)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. 813 „Dėl Valstybės turto informacinės paieškos sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-19 Nr. 277, TAR 2023-04-20, kodas 2023-07676, įsigalioja 2023-04-21)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. gruodžio 11 d. nutarimo Nr. 1237 „Dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2017/625 įgyvendinimo“ pakeitimo
(2023-04-19 Nr. 285, TAR 2023-04-21, kodas 2023-07754, įsigalioja 2023-04-22)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-19 Nr. 286, TAR 2023-04-21, kodas 2023-07757, įsigalioja 2023-05-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. 1517 „Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-19 Nr. 287, TAR 2023-04-21, kodas 2023-07766, įsigalioja 2023-04-22)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimo Nr. 937 „Dėl Licencijavimo pagrindų aprašo ir Licencijų informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-19 Nr. 288, TAR 2023-04-21, kodas 2023-07767, įsigalioja 2023-04-22)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. sausio 5 d. nutarimo Nr. 23 „Dėl Lietuvos Respublikos mobilizacijos ir priimančiosios šalies paramos įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2023-04-19 Nr. 290, TAR 2023-04-21, kodas 2023-07771, įsigalioja 2023-04-22)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 23 d. nutarimo Nr. 921 „Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-19 Nr. 291, TAR 2023-04-21, kodas 2023-07773, įsigalioja 2023-06-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 24 d. nutarimo Nr. 330 „Dėl ministrams pavedamų valdymo sričių“ pakeitimo
(2023-04-19 Nr. 292, TAR 2023-04-21, kodas 2023-07775, įsigalioja 2023-06-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 11 d. nutarimo Nr. 31 „Dėl Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2023-04-19 Nr. 294, TAR 2023-04-24, kodas 2023-07838, įsigalioja 2023-04-25)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2022 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr. 1K-148 „Dėl laikinojo administratoriaus atrankos ir skyrimo“ pakeitimo
(2023-04-20 Nr. 1K-141, TAR 2023-04-20, kodas 2023-07695, įsigalioja 2023-04-21)

Finansų ministro įsakymas
Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas dėl finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“ pakeitimo
(2023-04-25 Nr. 1K-146, TAR 2023-04-25, kodas 2023-07897, įsigalioja 2023-04-26)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. sausio 19 d. įsakymo Nr. A1-28 „Dėl Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-19 Nr. A1-253, TAR 2023-04-19, kodas 2023-07601, įsigalioja 2023-04-20)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl techninės klaidos ištaisymo Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. kovo 30 d. įsakyme Nr. A1-201 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. A1-803 „Dėl Vaiko situacijos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“
(2023-04-19 Nr. A1-254, TAR 2023-04-19, kodas 2023-07602, įsigalioja 2023-04-20)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. A1-622 „Dėl Socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-19 Nr. A1-257, TAR 2023-04-19, kodas 2023-07603, įsigalioja 2023-04-20)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. rugpjūčio 16 d. įsakymo Nr. D1-665 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos „Karštosios linijos“ tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2023-04-20 Nr. D1-115, TAR 2023-04-20, kodas 2023-07653, įsigalioja 2023-04-21)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Pajūrio juostos tvarkymo programos 2023–2032 m. patvirtinimo
(2023-04-21 Nr. D1-117, TAR 2023-04-21, kodas 2023-07820, įsigalioja 2023-04-22)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. D1-963 „Dėl Aplinkosaugos leidimų informacinės sistemos (ALIS) nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-24 Nr. D1-119, TAR 2023-04-24, kodas 2023-07864, įsigalioja 2023-04-25)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašo patvirtinimo
(2023-04-20 Nr. V-570, TAR 2023-04-20, kodas 2023-07657, įsigalioja 2023-09-01)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Nacionalinės švietimo agentūros nuostatų patvirtinimo
(2023-04-20 Nr. V-573, TAR 2023-04-20, kodas 2023-07658, įsigalioja 2023-07-01)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. V-1901 „Dėl Stojančiųjų į trumposios pakopos, pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas ir pretenduojančiųjų į studijų stipendijas konkursinės eilės sudarymo 2023 metais tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-21 Nr. V-577, TAR 2023-04-21, kodas 2023-07746, įsigalioja 2023-04-22)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2017 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. V-381 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2011 m. gegužės 2 d. įsakymo Nr. V-761 „Dėl Vaikų socializacijos centro parinkimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo“ pakeitimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2023-04-21 Nr. V-582, TAR 2023-04-21, kodas 2023-07778, įsigalioja 2023-04-22)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl 2023–2024 ir 2024–2025 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo
(2023-04-24 Nr. V-586, TAR 2023-04-24, kodas 2023-07841, įsigalioja 2023-04-25)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2004 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. ISAK-1871 „Dėl Švietimo ir mokslo institucijų registro“ pakeitimo
(2023-04-25 Nr. V-587, TAR 2023-04-25, kodas 2023-07903, įsigalioja 2023-04-26)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. rugpjūčio 24 d. įsakymo Nr. V-1268 „Dėl Finansavimo tvarkos Ukrainos aukšto meistriškumo sporto komandoms aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-25 Nr. V-588, TAR 2023-04-25, kodas 2023-07904, įsigalioja 2023-04-26)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. V-943 „Dėl Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-19 Nr. V-465, TAR 2023-04-19, kodas 2023-07547, įsigalioja 2023-04-20)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. V-943 „Dėl Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-19 Nr. V-466, TAR 2023-04-19, kodas 2023-07548, įsigalioja 2023-04-20)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1998 m. lapkričio 26 d. įsakymo Nr. 687 „Dėl medicininės apskaitos dokumentų formų tvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-21 Nr. V-475, TAR 2023-04-21, kodas 2023-07787, įsigalioja 2023-04-22)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. spalio 21 d. įsakymo Nr. V-1587 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. lapkričio 25 d. įsakymo Nr. V-913 „Dėl Asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių finansavimo programos patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2023-04-21 Nr. V-476, TAR 2023-04-21, kodas 2023-07788, įsigalioja 2023-04-22)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. v-1630 „Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir jų bazinių kainų sąrašo bei su šiomis paslaugomis susijusių priemokų, mokamų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-21 Nr. V-478, TAR 2023-04-21, kodas 2023-07789, įsigalioja 2023-04-22)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. spalio 11 d. įsakymo Nr. V-932 „Dėl Specialios tikslinės dotacijos, skirtos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti, poreikio apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-21 Nr. V-481, TAR 2023-04-21, kodas 2023-07792, įsigalioja 2023-04-22)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl lėšų skyrimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rezervo rizikos valdymo dalies 2023 metais
(2023-04-21 Nr. V-483, TAR 2023-04-21, kodas 2023-07791, įsigalioja 2023-04-22)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. V-1073 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, veiklos kokybės ir veiklos efektyvumo vertinimo rodiklių sąrašų ir šių rodiklių duomenų suvestinių formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-24 Nr. V-487, TAR 2023-04-24, kodas 2023-07831, įsigalioja 2023-04-25)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. V-1651 „Dėl Pirkimų vykdytojų sveikatos priežiūros sistemoje viešųjų pirkimų vertinimo rodiklių paviešinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2023-04-24 Nr. V-488, TAR 2023-04-24, kodas 2023-07832, įsigalioja 2023-04-25)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Gyvensenos medicinos paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo
(2023-04-24 Nr. V-489, TAR 2023-04-24, kodas 2023-07833, įsigalioja 2023-04-25)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-24 Nr. V-491, TAR 2023-04-24, kodas 2023-07834, įsigalioja 2023-05-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugpjūčio 28 d. įsakymo Nr. V-910 „Dėl Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-24 Nr. V-492, TAR 2023-04-24, kodas 2023-07835, įsigalioja 2023-05-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ pakeitimo
(2023-04-25 Nr. V-506, TAR 2023-04-25, kodas 2023-07901, įsigalioja 2023-04-26)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. vasario 17 d. įsakymo Nr. V-176 „Dėl Ekspertų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-25 Nr. V-508, TAR 2023-04-25, kodas 2023-07952, įsigalioja 2023-04-26)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2001 m. vasario 13 d. įsakymo Nr. 48 „Dėl Įmonių, siekiančių vykdyti ir vykdančių su saugia laivyba susijusias veiklas, atestavimo ir priežiūros taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2023-04-25 Nr. 3-197, TAR 2023-04-25, kodas 2023-07892, įsigalioja 2023-05-01)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. gegužės 6 d. įsakymo Nr. ĮV-371 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ įgyvendinimo priemonės Nr. 07.1.1-CPVA-V-304 „Modernizuoti kultūros infrastruktūrą“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-19 Nr. ĮV-339, TAR 2023-04-19, kodas 2023-07571, įsigalioja 2023-04-20)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. vasario 10 d. įsakymo Nr. įv-99 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ Nr. 05.4.1-CPVA-V-301 priemonės „Aktualizuoti kultūros paveldo objektus“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-24 Nr. ĮV-344, TAR 2023-04-24, kodas 2023-07854, įsigalioja 2023-04-25)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. gegužės 11 d. įsakymo Nr. ĮV-205 „Dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos ir atgaivinimo projektų rėmimo valstybės biudžeto lėšomis taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-24 Nr. ĮV-346, TAR 2023-04-24, kodas 2023-07856, įsigalioja 2023-04-25)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2023 m. kovo 20 d. įsakymo Nr. 3D-166 „Dėl Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano intervencinės priemonės „Laukinių paukščių apsauga už „Natura 2000“ teritorijos ribų“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-19 Nr. 3D-264, TAR 2023-04-19, kodas 2023-07574, įsigalioja 2023-04-20)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. 3D-190 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklos „Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-20 Nr. 3D-266, TAR 2023-04-20, kodas 2023-07641, įsigalioja 2023-04-21)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2023 m. balandžio 4 d. įsakymo Nr. 3D-217 „Dėl Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano intervencinės priemonės „Gyvūnų gerovė“ veiklos „Parama už geresnes naminių paukščių (broilerių, kalakutų ir vištų dedeklių) laikymo sąlygas ir sveikatingumo didinimą“ ir veiklos „Parama už 20 proc. didesnio laikymo ploto užtikrinimą penimoms kiaulėms“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-20 Nr. 3D-267, TAR 2023-04-20, kodas 2023-07664, įsigalioja 2023-04-21)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. 3D-795 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Techninė pagalba“ metinių lėšų limitų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-24 Nr. 3D-271, TAR 2023-04-24, kodas 2023-07849, įsigalioja 2023-04-25)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. 3D-254 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-24 Nr. 3D-272, TAR 2023-04-24, kodas 2023-07850, įsigalioja 2023-04-25)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2023 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. 3D-107 „Dėl Žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų, taikomų nuo 2023 metų, aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-24 Nr. 3D-273, TAR 2023-04-24, kodas 2023-07851, įsigalioja 2023-04-25)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 4 d. įsakymo Nr. 3D-306 „Dėl Sankcijų už kompleksinės paramos reikalavimų pažeidimą taikymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-24 Nr. 3D-274, TAR 2023-04-24, kodas 2023-07859, įsigalioja 2023-04-25)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Studijų programų, susijusių su veikla žemės ūkio, maisto ūkio ir veterinarijos sektoriuose, preliminaraus tikslinių skatinamųjų stipendijų dydžio ir jų skaičiaus, tikslinių skatinamųjų stipendijų paskirstymo pagal studijų programas ir aukštąsias mokyklas sąrašo patvirtinimo
(2023-04-25 Nr. 3D-277, TAR 2023-04-25, kodas 2023-07900, įsigalioja 2023-04-26)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2023 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. 3D-102 „Dėl Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-25 Nr. 3D-278, TAR 2023-04-25, kodas 2023-07921, įsigalioja 2023-04-26)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano intervencinės priemonės „Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo
(2023-04-25 Nr. 3D-280, TAR 2023-04-25, kodas 2023-07925, įsigalioja 2023-04-26)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Tvarios gamybos kriterijų žemės ūkio, maisto produktų gamybos ir akvakultūros sektoriams aprašo patvirtinimo
(2023-04-25 Nr. 3D-282, TAR 2023-04-25, kodas 2023-07930, įsigalioja 2023-04-26)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. 1V-753 „Dėl Nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programos veiksmų įgyvendinimo plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-21 Nr. 1V-223, TAR 2023-04-21, kodas 2023-07738, įsigalioja 2023-04-22)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Ginklų registrui teikiamų duomenų apie ginklus, turinčius ne lotynų kalbos rašmenų ginklo modelio pavadinime, ginklo ar bet kurios jo dalies žymenyje, transliteravimo į lotynų kalbos rašmenis tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-04-25 Nr. 1V-237, TAR 2023-04-25, kodas 2023-07910, įsigalioja 2023-04-26)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2001 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. 260 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-25 Nr. 1V-239, TAR 2023-04-25, kodas 2023-07911, įsigalioja 2023-10-01)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2010 m. rugpjūčio 26 d. įsakymo Nr. 1V-561 „Dėl Seniūnijų aptarnaujamų teritorijų ribų nustatymo ir keitimo, dokumentų pateikimo Lietuvos Respublikos adresų registro tvarkymo įstaigai tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“
(2023-04-25 Nr. 1V-242, TAR 2023-04-25, kodas 2023-07951, įsigalioja 2023-04-26)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl Krašto apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 3 d. įsakymo Nr. V-1253 „Dėl Asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimo krašto apsaugos sistemoje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-18 Nr. V-307, TAR 2023-04-19, kodas 2023-07546, įsigalioja 2023-04-20)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl Krašto apsaugos ministro 2022 m. balandžio 1 d. įsakymo Nr. V-290 „Dėl Lietuvos kariuomenės veterano vardo suteikimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-19 Nr. V-310, TAR 2023-04-19, kodas 2023-07544, įsigalioja 2023-04-20)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl Krašto apsaugos ministro 2017 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. V-794 „Dėl Gynybos resursų agentūros prie Krašto apsaugos ministerijos nuostatų ir struktūros tvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-20 Nr. V-327, TAR 2023-04-20, kodas 2023-07688, įsigalioja 2023-04-21)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl Specialiųjų transporto priemonių naudojimo krašto apsaugos sistemoje
(2023-04-24 Nr. V-328, TAR 2023-04-25, kodas 2023-07898, įsigalioja 2023-04-26)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Apskaitos dokumentų papildymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-04-19 Nr. VA-27, TAR 2023-04-19, kodas 2023-07536, įsigalioja 2023-05-01)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. rugsėjo 18 d. įsakymo Nr. V-255 „Dėl Kasos aparatų ir tiesioginio ryšio kompiuterių tinklo terminalų naudojimo taisyklių ir Sprendimo išregistruoti kasos aparatą FR1156 formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-21 Nr. VA-28, TAR 2023-04-21, kodas 2023-07793, įsigalioja 2023-04-22)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Apibendrintų mokesčių įstatymų paaiškinimų projektų rengimo, derinimo, kosultavimosi su visuomene ir skelbimo taisyklių patvirtinimo
(2023-04-25 Nr. VA-29, TAR 2023-04-25, kodas 2023-07896, įsigalioja 2023-05-01)

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2022 m. kovo 24 d. įsakymo Nr. EV-101 „Dėl Savarankiškai dirbančių asmenų patikrinimų statybvietėse kontrolinio klausimyno patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-25 Nr. EV-79, TAR 2023-04-25, kodas 2023-07927, įsigalioja 2023-04-26)

Muitinės departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Importuojamų prekių, skirtų nemokamai išdalyti ir naudotis nuo karinės agresijos Ukrainoje bėgantiems asmenims ir Ukrainoje likusiems stokojantiems asmenims, neapmokestinimo importo muitais ir PVM 2023 metais taisyklių patvirtinimo
(2023-04-21 Nr. 1BE-283, TAR 2023-04-21, kodas 2023-07770, įsigalioja 2023-04-22)

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos valdomos dokumentų ir procesų valdymo sistemos „Avilys“ ir Rizikos valdymo informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo
(2023-04-19 Nr. 1V-43, TAR 2023-04-20, kodas 2023-07666, įsigalioja 2023-04-21)

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl statybos ir ūkio subjektų veiklos patikrinimo aktų (kontrolinių klausimynų) rekvizitų patvirtinimo
(2023-04-20 Nr. 1V-44, TAR 2023-04-21, kodas 2023-07796, įsigalioja 2023-06-01)

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Privalomųjų nurodymų ir teismo sprendimų priverstinio vykdymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-04-21 Nr. 1V-45, TAR 2023-04-21, kodas 2023-07765, įsigalioja 2023-05-01)

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2023-04-19 įsakymo Nr. 1V-43 „Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos valdomos dokumentų ir procesų valdymo sistemos „Avilys“ ir Rizikos valdymo informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-21 Nr. 1V-46, TAR 2023-04-21, kodas 2023-07795, įsigalioja 2023-04-22)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2022 m. gegužės 5 d. nutarimo Nr. 03-68 „Dėl Lietuvos banko kolekcinių eurų monetų, apyvartinių eurų monetų su Lietuvos nacionaline puse numizmatinių rinkinių ir proginių su Lietuvos nacionaline puse eurų monetų išleidimo 2023 m. plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-21 Nr. 03-75, TAR 2023-04-25, kodas 2023-07912, įsigalioja 2023-04-26)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2018 m. birželio 12 d. nutarimo Nr. 03-98 „Dėl draudimo tarpininkų, perdraudimo tarpininkų ir papildomos draudimo veiklos tarpininkų registracijos“ pakeitimo
(2023-04-21 Nr. 03-80, TAR 2023-04-25, kodas 2023-07913, įsigalioja 2023-04-26)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2018 m. birželio 12 d. nutarimo Nr. 03-91 „Dėl Informacijos, kurią draudimo produktų platintojai turi teikti draudėjams, atskleidimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-21 Nr. 03-81, TAR 2023-04-25, kodas 2023-07914, įsigalioja 2023-04-26)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2016 m. sausio 28 d. nutarimo Nr. 03-17 „Dėl Viešojo vartojimo kredito davėjų sąrašo ir Viešojo tarpusavio skolinimo platformos operatorių sąrašo tvarkymo taisyklių, Viešųjų vartojimo kredito tarpininkų sąrašų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-21 Nr. 03-82, TAR 2023-04-25, kodas 2023-07915, įsigalioja 2023-04-26)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2016 m. gruodžio 13 d. nutarimo Nr. 03-181 „Dėl Viešojo kredito davėjų sąrašo ir viešojo tarpusavio skolinimo platformos operatorių, veikiančių pagal Lietuvos Respublikos su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito įstatymą, sąrašo tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-21 Nr. 03-83, TAR 2023-04-25, kodas 2023-07916, įsigalioja 2023-04-26)

Lietuvos geologijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 1999 m. rugsėjo 17 d. įsakymo Nr. 39 „Dėl kietųjų naudingųjų iškasenų išteklių klasifikacijos“ pakeitimo
(2023-04-20 Nr. 1-180, TAR 2023-04-20, kodas 2023-07677, įsigalioja 2023-04-21)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2013 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. 1K-11 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto pajamų ir išlaidų klasifikacijos tvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-20 Nr. 1K-114, TAR 2023-04-20, kodas 2023-07644, įsigalioja 2023-04-21)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2015 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. 1K-308 „Dėl Kitų Europos Sąjungos šalių apdraustųjų Lietuvoje gautų išmokų natūra kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-20 Nr. 1K-115, TAR 2023-04-20, kodas 2023-07654, įsigalioja 2023-04-21)

VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2019 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. 2019/8-86 „Dėl 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų administravimo ir procesų automatizavimo informacinės sistemos nuostatų ir duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-21 Nr. 2023/8-148, TAR 2023-04-21, kodas 2023-07794, įsigalioja 2023-04-22)

Aplinkos apsaugos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos informacinės sistemos saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklių, naudotojų administravimo taisyklių ir veiklos tęstinumo valdymo plano patvirtinimo
(2023-04-24 Nr. AD1-122, TAR 2023-04-25, kodas 2023-07871, įsigalioja 2023-04-26)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2013 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. O3-367 „Dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-19 Nr. O3E-446, TAR 2023-04-19, kodas 2023-07551, įsigalioja 2023-04-20)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2018 m. spalio 5 d. nutarimo Nr. O3E-314 „Dėl Valstybės reguliuojamos gamtinių dujų perdavimo veiklos pajamų ir kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-19 Nr. O3E-447, TAR 2023-04-19, kodas 2023-07552, įsigalioja 2023-04-20)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros energijos persiuntimo ir tiekimo nutraukimo, apribojimo, atnaujinimo įkainių derinimo
(2023-04-25 Nr. O3E-472, TAR 2023-04-25, kodas 2023-07950, įsigalioja 2023-06-01)

Žvalgybos kontrolierių įstaigos vadovo įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos žvalgybos kontrolierių įstaigos nuostatų patvirtinimo
(2023-04-21 Nr. V-1, TAR 2023-04-21, kodas 2023-07785, įsigalioja 2023-04-22)

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2019 m. spalio 22 d. įsakymo Nr. VKE-443 „Dėl pavedimo atlikti patikrinimą formos, patikrinimo akto formos ir periodinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės klausimynų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-24 Nr. VKE-122, TAR 2023-04-24, kodas 2023-07870, įsigalioja 2023-04-25)

Ryšių reguliavimo tarnybos nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. 1V-1104 „Dėl Ryšio numerių skyrimo ir naudojimo taisyklių ir Nacionalinio ryšio numeracijos plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-20 Nr. TN-154, TAR 2023-04-21, kodas 2023-07816, įsigalioja 2023-04-22)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 8 d. įsakymo Nr. 2BE-336 „Dėl Pavojingųjų krovinių vežimo oro transportu išimčių suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-20 Nr. 2BE-86, TAR 2023-04-20, kodas 2023-07680, įsigalioja 2023-04-21)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Jūrininkų mokymo programos rengimo ir derinimo tvarkos aprašo, Dokumentų, teiktinų siekiant įgyti teisę rengti jūrininkus, sąrašo patvirtinimo
(2023-04-24 Nr. 2BE-89, TAR 2023-04-24, kodas 2023-07866, įsigalioja 2023-05-01)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Minimalios laivo įgulos sudėties reikalavimų, Minimalios laivo įgulos sudėties liudijimo ar išimties dokumento išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-04-25 Nr. 2BE-90, TAR 2023-04-25, kodas 2023-07895, įsigalioja 2023-05-01)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Vidaus vandenų transporto priemonių techninių reikalavimų aprašo patvirtinimo
(2023-04-25 Nr. 2BE-92, TAR 2023-04-25, kodas 2023-07920, įsigalioja 2023-05-01)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 2BE-418 „Dėl oro vežėjo vadovo geros reputacijos įvertinimo“ pakeitimo
(2023-04-25 Nr. 2BE-93, TAR 2023-04-25, kodas 2023-07929, įsigalioja 2023-04-26)

Jaunimo reikalų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Jaunimo reikalų agentūros direktoriaus 2022 m. rugpjūčio 18 d. įsakymu Nr. 2V-237(1.4) „Dėl Jaunimo savanoriškos tarnybos programų Kauno ir Telšių apskrityse finansavimo 2023–2024 metais konkurso nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-19 Nr. 2V-111 (1.4E), TAR 2023-04-19, kodas 2023-07573, įsigalioja 2023-04-20)

Migracijos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Tarptautinių sankcijų, priskirtų Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos kompetencijai, įgyvendinimo užtikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-04-24 Nr. 3K-110, TAR 2023-04-24, kodas 2023-07836, įsigalioja 2023-04-25)

Valstybės duomenų agentūros generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl įkainių už Valstybės duomenų agentūros atliekamus darbus patvirtinimo
(2023-04-25 Nr. DĮ-102, TAR 2023-04-25, kodas 2023-07931, įsigalioja 2023-04-26)

Valstybės duomenų agentūros generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Atlyginimo už Valstybės duomenų agentūros atliekamus darbus apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-03-31 Nr. DĮ-83, TAR 2023-04-21, kodas 2023-07790, įsigalioja 2023-04-22)

Lietuvos probacijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Reagavimo į elektroninio stebėjimo sistemos programinės įrangos generuojamus pranešimus apie galimus pažeidimus, probacijos ar bausmės atlikimo sąlygų pažeidimus bei elektroninio stebėjimo priemonių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-04-25 Nr. V-106, TAR 2023-04-25, kodas 2023-07922, įsigalioja 2023-04-26)


<< Atgal