Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 17

2023 m. gegužės 3 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2023 m. balandžio 26 d. – 2023 m. gegužės 2 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ Nr. IX-2206 4, 67, 140-8, 140-12 straipsnių pakeitimo ir 140-11, 140-17 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymas
(2023-04-20 Nr. XIV-1889, TAR 2023-04-26, kodas 2023-08041, įsigalioja 2023-05-03)

Lietuvos Respublikos valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymo Nr.VIII-1666 1, 2, 4, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 23, 26 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 23-1 straipsniu ir nauju IX skyriumi įstatymas
(2023-04-25 Nr. XIV-1891, TAR 2023-04-26, kodas 2023-08044, įsigalioja 2023-05-03)

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo Nr. VIII-729 10 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-04-25 Nr. XIV-1892, TAR 2023-04-26, kodas 2023-08045, įsigalioja 2023-05-03)

Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo Nr. X-1478 1, 2, 5, 58, 59, 63 straipsnių ir 6 priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 59-1 straipsniu įstatymas
(2023-04-25 Nr. XIV-1896, TAR 2023-04-26, kodas 2023-08046, įsigalioja 2023-05-01)

Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 2, 6, 19, 24, 27, 28, 48 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 19-1, 19-2 straipsniais įstatymas
(2023-04-25 Nr. XIV-1904, TAR 2023-04-27, kodas 2023-08106, įsigalioja 2023-04-28)

Lietuvos Respublikos etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymo Nr. VIII-1328 10 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-04-25 Nr. XIV-1905, TAR 2023-04-27, kodas 2023-08053, įsigalioja 2023-05-01)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos stabilumo 2023 metų programos
(2023-04-26 Nr. 295, TAR 2023-04-26, kodas 2023-08032, įsigalioja 2023-04-27)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimo Nr. 1326 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priedo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-26 Nr. 298, TAR 2023-04-27, kodas 2023-08102, įsigalioja 2023-04-28)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 11 d. nutarimo Nr. 835 „Dėl Nuostolingos periodinių leidinių pristatymo kaimo gyvenamųjų vietovių prenumeratoriams paslaugos kompensavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-26 Nr. 299, TAR 2023-04-27, kodas 2023-08107, įsigalioja 2023-04-28)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. gruodžio 29 d. nutarimo Nr. 1317 „Dėl Lietuvos Respublikos krizių valdymo ir civilinės saugos įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2023-04-26 Nr. 301, TAR 2023-04-27, kodas 2023-08110, įsigalioja 2023-04-28)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Valstybinės reikšmės ir pavojingų objektų registro likvidavimo
(2023-04-26 Nr. 302, TAR 2023-04-27, kodas 2023-08111, įsigalioja 2023-04-28)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. 801 „Dėl Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-26 Nr. 304, TAR 2023-04-27, kodas 2023-08122, įsigalioja 2023-04-28)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. liepos 11 d. nutarimo Nr. 740 „Dėl Dzūkijos nacionalinio parko planavimo schemos (ribų ir tvarkymo planų) patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-26 Nr. 312, TAR 2023-05-02, kodas 2023-08298, įsigalioja 2023-05-03)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 10 d. nutarimo Nr. 978 „Dėl Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-26 Nr. 313, TAR 2023-05-02, kodas 2023-08303, įsigalioja 2023-05-03)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimo Nr. 1407 „Dėl Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-26 Nr. 314, TAR 2023-05-02, kodas 2023-08304, įsigalioja 2023-05-03)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl palūkanų ir delspinigių dydžių nustatymo
(2023-04-26 Nr. 1K-150, TAR 2023-04-26, kodas 2023-07980, įsigalioja 2023-05-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Pavyzdinės darbo sutarties su jūrininku formos patvirtinimo
(2023-04-26 Nr. A1-267, TAR 2023-04-26, kodas 2023-07972, įsigalioja 2023-05-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. A1-93 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-28 Nr. A1-273, TAR 2023-04-28, kodas 2023-08191, įsigalioja 2023-04-29)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro, Ekonomikos ir inovacijų ministro ir Aplinkos ministro įsakymas
Dėl paramos verslui kurti (darbo vietoms steigti) teikimo 2023 metais prioritetų, kurie padeda įgyvendinti skaitmeninės ir žaliosios transformacijos tikslus, skatinti žiedinę ekonomiką ir (ar) mažinti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) poveikį, nustatymo
(2023-05-02 Nr. A1-278/4-238/D1-130, TAR 2023-05-02, kodas 2023-08324, įsigalioja 2023-05-03)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Baziniame paslaugų šeimai pakete nurodytų paslaugų prieinamumo vertinimo rodiklių patvirtinimo
(2023-05-02 Nr. A1-282, TAR 2023-05-02, kodas 2023-08334, įsigalioja 2023-07-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. A1-317 „Dėl Socialinę globą teikiančių darbuotojų darbo laiko sąnaudų normatyvų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-02 Nr. A1-283, TAR 2023-05-02, kodas 2023-08336, įsigalioja 2023-05-03)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. 4-861 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-04-02 „Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-26 Nr. 4-217, TAR 2023-04-26, kodas 2023-08034, įsigalioja 2023-04-27)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2021 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. 4-193 „Dėl Valstybės valdomų įmonių ir jų dukterinių bendrovių vykdomų specialiųjų įpareigojimų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-26 Nr. 4-218, TAR 2023-04-26, kodas 2023-08036, įsigalioja 2023-04-27)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2021 m. rugpjūčio 11 d. įsakymo Nr. 4-896 „Dėl Paskolų individualių garantijų teikimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-28 Nr. 4-230, TAR 2023-04-28, kodas 2023-08203, įsigalioja 2023-04-29)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. rugpjūčio 2 d. įsakymo Nr. 4-895 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-11-04 „Įgyvendinti eksporto konkurencingumo augimą skatinančias priemones“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-28 Nr. 4-231, TAR 2023-04-28, kodas 2023-08204, įsigalioja 2023-04-29)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2019 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. 4-617 „Dėl Finansinės nuomos (lizingo) garantijų teikimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-28 Nr. 4-233, TAR 2023-04-28, kodas 2023-08206, įsigalioja 2023-04-29)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2023 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. 4-136 „Dėl Prioritetinių skaitmeninimo projektų, finansuojamų Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės plano „Naujos kartos Lietuva“ ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-28 Nr. 4-235, TAR 2023-04-28, kodas 2023-08207, įsigalioja 2023-04-29)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. 352 „Dėl Introdukcijos, reintrodukcijos ir perkėlimo tvarkos aprašo, Invazinių rūšių kontrolės ir naikinimo tvarkos aprašo, Invazinių rūšių kontrolės tarybos sudėties ir nuostatų, Introdukcijos, reintrodukcijos ir perkėlimo programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-26 Nr. D1-121, TAR 2023-04-26, kodas 2023-07966, įsigalioja 2023-04-27)

Aplinkos ministro ir Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Nacionalinio vandenų srities 2022–2027 metų plano įgyvendinimo veiksmų plano patvirtinimo
(2023-04-26 Nr. D1-122/3D-286, TAR 2023-04-26, kodas 2023-08010, įsigalioja 2023-04-27)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. D1-1038 „Dėl Paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-26 Nr. D1-123, TAR 2023-04-26, kodas 2023-08048, įsigalioja 2023-04-27)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 02-001-06-10-02 „Skatinti atliekų perdirbimą ir antrinių žaliavų naudojimą“ aprašo patvirtinimo
(2023-04-27 Nr. D1-124, TAR 2023-04-27, kodas 2023-08131, įsigalioja 2023-04-28)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. D1-738 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-28 Nr. D1-126, TAR 2023-04-28, kodas 2023-08199, įsigalioja 2023-04-29)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. D1-848 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-28 Nr. D1-127, TAR 2023-04-28, kodas 2023-08201, įsigalioja 2023-05-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. D1-341 „Dėl Architektų atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-28 Nr. D1-128, TAR 2023-04-28, kodas 2023-08202, įsigalioja 2023-04-29)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. D1-878 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-28 Nr. D1-129, TAR 2023-04-28, kodas 2023-08213, įsigalioja 2023-04-29)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. V-1877 „Dėl 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-06-01 „Pirmiausia – mokytojas“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-26 Nr. V-592, TAR 2023-04-26, kodas 2023-07974, įsigalioja 2023-04-27)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2017 m. gegužės 15 d. Nr. V-362 įsakymo „Dėl Diplomų, diplomų priedėlių ir studijų pažymėjimų blankų privalomosios formos rengimo, gamybos, apskaitos, registracijos ir išdavimo tvarkos aprašo ir Diplomo priedėlio pildymo rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-26 Nr. V-593, TAR 2023-04-26, kodas 2023-07988, įsigalioja 2024-01-01)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Individualių mokymosi paskyrų sistemos modelio aprašo patvirtinimo
(2023-04-27 Nr. V-599, TAR 2023-04-27, kodas 2023-08121, įsigalioja 2023-04-28)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2017 m. rugpjūčio 25 d. įsakymo Nr. V-644 „Dėl Vaiko vidutinės priežiūros priemonės įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-28 Nr. V-600, TAR 2023-04-28, kodas 2023-08170, įsigalioja 2023-04-29)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. ISAK-2391 „Dėl Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo ir Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-28 Nr. V-601, TAR 2023-04-28, kodas 2023-08171, įsigalioja 2023-04-29)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. V-2558 „Dėl Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-28 Nr. V-602, TAR 2023-04-28, kodas 2023-08172, įsigalioja 2023-04-29)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2015 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. V-380 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinio stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-28 Nr. V-607, TAR 2023-04-28, kodas 2023-08209, įsigalioja 2023-04-29)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2017 m. rugpjūčio 21 d. įsakymo Nr. V-639 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.1-ESFA-V-726 priemonės „Ugdymo turinio tobulinimas ir naujų mokymo organizavimo formų kūrimas ir diegimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-28 Nr. V-608, TAR 2023-05-02, kodas 2023-08289, įsigalioja 2023-05-03)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Mokinių įvairovei atvirų grupių, klasių sudarymo ir ugdymo organizavimo jose tvarkos ir finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo
(2023-05-02 Nr. V-615, TAR 2023-05-02, kodas 2023-08308, įsigalioja 2023-05-03)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. birželio 1 d. įsakymo Nr. V-1032 „Dėl 2022 m. Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių kainyno patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-26 Nr. V-509, TAR 2023-04-26, kodas 2023-08006, įsigalioja 2023-04-27)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. V-525 „Dėl Tuberkuliozės valstybės informacinės sistemos nuostatų ir tuberkuliozės valstybės informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-26 Nr. V-511, TAR 2023-04-26, kodas 2023-08052, įsigalioja 2023-04-27)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. V-267 „Dėl Kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kainynus tvarkos aprašo, Kompensuojamųjų vaistinių preparatų rinkos stebėsenos tvarkos aprašo ir Kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių prekybos antkainių sąrašo ir jų taikymo reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-27 Nr. V-513, TAR 2023-04-27, kodas 2023-08127, įsigalioja 2023-04-28)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. V-160 „Dėl Valstybės institucijų ir įstaigų, savivaldybių institucijų ir įstaigų, ūkio subjektų ir kitų įstaigų, savivaldybių administracijų kaupiamų asmeninės apsaugos priemonių ir kitų veiklos vykdymui užtikrinti būtinų priemonių, skirtų apsisaugoti nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos), atsargų sąrašo bei šių priemonių kiekio apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-28 Nr. V-521, TAR 2023-04-28, kodas 2023-08205, įsigalioja 2023-04-29)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Nacionalinių racionalaus antimikrobinių vaistinių preparatų vartojimo rekomendacijų tvirtinimo
(2023-04-28 Nr. V-522, TAR 2023-05-02, kodas 2023-08214, įsigalioja 2023-05-03)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. V-885 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“ ir Kvapų kontrolės gyvenamosios aplinkos ore taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-28 Nr. V-523, TAR 2023-04-28, kodas 2023-08208, įsigalioja 2023-04-29)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1R-289 „Dėl Lietuvos Respublikos mediacijos įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2023-04-26 Nr. 1R-151, TAR 2023-04-26, kodas 2023-07997, įsigalioja 2023-05-01)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2004 m. lapkričio 15 d. įsakymo Nr. 1R-282 „Dėl Notarų veiklos tarnybinės priežiūros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-28 Nr. 1R-157, TAR 2023-04-28, kodas 2023-08177, įsigalioja 2023-04-29)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos išvadų dėl religinių bendrijų atitikties valstybės pripažinimo suteikimo reikalavimams rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-04-28 Nr. 1R-167, TAR 2023-04-28, kodas 2023-08182, įsigalioja 2023-05-01)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2003 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. 3-295 „Dėl Lietuvos Respublikoje įregistruotų laivybos kompanijų ir jūrų laivų saugios laivybos valdymo sistemų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-28 Nr. 3-216, TAR 2023-04-28, kodas 2023-08148, įsigalioja 2023-05-01)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2005 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 3-301 „Dėl Lietuvos Respublikos jūrų laivų registravimo taisyklių ir Laivo įgulos minimalios sudėties nustatymo ir laivo įgulos minimalios sudėties liudijimo išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-28 Nr. 3-218, TAR 2023-04-28, kodas 2023-08149, įsigalioja 2023-05-01)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl energetikos ministro 2016 m. spalio 26 d. įsakymo Nr. 1-281 „Dėl Elektros įrenginių bandymų normų ir apimties aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-28 Nr. 1-132, TAR 2023-04-28, kodas 2023-08193, įsigalioja 2023-07-01)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl energetikos ministro 2012 m. rugsėjo 20 d. įsakymo Nr. 1-182 „Dėl Centralizuotos prekybos biokuru taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-28 Nr. 1-133, TAR 2023-04-28, kodas 2023-08198, įsigalioja 2023-05-01)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. vasario 25 d. įsakymo Nr. ĮV-66 „Dėl Archeologinio paveldo objekte tyrimų metu rastų radinių perdavimo muziejams taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-26 Nr. ĮV-352, TAR 2023-04-26, kodas 2023-08026, įsigalioja 2023-04-27)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl 2021-2030 metų Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos kultūros ir kūrybingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 08-001-04-06-01 „Tvarių prielaidų ir paskatų aktualizuoti kultūros paveldo vertybes sukūrimas“ veiklos Nr. 3 „Dialogo ir sąmoningumo skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo
(2023-04-28 Nr. ĮV-362, TAR 2023-05-02, kodas 2023-08316, įsigalioja 2023-05-03)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2020 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 3D-821 „Dėl Fondų fondo „KPP finansinių priemonių fondas“, skirto Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos lėšomis įgyvendinamoms finansinėms priemonėms administruoti, valdytojo skyrimo ir finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-26 Nr. 3D-285, TAR 2023-04-26, kodas 2023-08035, įsigalioja 2023-04-27)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. vasario 9 d. įsakymo Nr. 3D-75 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-27 Nr. 3D-287, TAR 2023-04-27, kodas 2023-08112, įsigalioja 2023-04-28)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2021 m. birželio 11 d. įsakymo Nr. 3D-386 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos srities „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2021 metų, patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-28 Nr. 3D-289, TAR 2023-04-28, kodas 2023-08153, įsigalioja 2023-04-29)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2022 m. lapkričio 23 d. įsakymo Nr. 3D-716 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2021–2027 metų programos priemonių ir / arba priemonių veiklos sričių kvietimų 2022–2023 metais teikti projektų įgyvendinimo planus ir prašymus skirti kompensaciją plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-28 Nr. 3D-294, TAR 2023-04-28, kodas 2023-08180, įsigalioja 2023-04-29)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. 3D-382 „Dėl Produkcijos standartine verte išreikšto žemės ūkio valdos ekonominio dydžio apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-28 Nr. 3D-295, TAR 2023-04-28, kodas 2023-08181, įsigalioja 2023-04-29)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. spalio 29 d. įsakymo Nr. 3D-800 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Techninė pagalba“ pirmosios veiklos srities „Programos įgyvendinimas“ ir antrosios veiklos srities „Programos informavimas ir viešinimas“ 2014–2023 m. finansinio plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-28 Nr. 3D-296, TAR 2023-04-28, kodas 2023-08184, įsigalioja 2023-04-29)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. 3D-166 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos „Labiausiai nykstančių rūšių buveinių ir EB svarbos natūralių buveinių išsaugojimas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-02 Nr. 3D-297, TAR 2023-05-02, kodas 2023-08317, įsigalioja 2023-05-03)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano sektorinių intervencinių priemonių bitininkystės sektoriuje įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo
(2023-05-02 Nr. 3D-298, TAR 2023-05-02, kodas 2023-08330, įsigalioja 2023-05-03)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 1V-446 „Dėl Laikinųjų valstybinio numerio ženklų, skirtų motorinėms transporto priemonėms, priekaboms ženklinti ne ilgiau kaip vieną parą, išdavimo ir jų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-27 Nr. 1V-243, TAR 2023-04-27, kodas 2023-08140, įsigalioja 2023-10-01)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2022 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. 1V-149 „Dėl užsieniečių, pasitraukusių iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, asmens sveikatos priežiūros paslaugų užtikrinimo laikinosios apsaugos galiojimo laikotarpiu“ pakeitimo
(2023-04-28 Nr. 1V-249, TAR 2023-04-28, kodas 2023-08197, įsigalioja 2023-04-29)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. VA-147 „Dėl Paslaptyje nelaikomos informacijos apie mokesčių mokėtoją paskleidimo tretiesiems asmenims taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-26 Nr. VA-30, TAR 2023-04-26, kodas 2023-07968, įsigalioja 2023-05-01)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. VA-128 „Dėl Operatyvių patikrinimų atlikimo, jų rezultatų įforminimo ir tvirtinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-26 Nr. VA-31, TAR 2023-04-26, kodas 2023-08016, įsigalioja 2023-04-27)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2009 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. VA-2 „Dėl Dokumentų formų naudojimo ir užpildymo taisyklių bei formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-26 Nr. VA-32, TAR 2023-04-26, kodas 2023-08018, įsigalioja 2023-04-27)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. VA-71 „Dėl Operatyvaus patikrinimo pavedimo ir operatyvių patikrinimų rezultatų įforminimo dokumentų formų naudojimo ir užpildymo taisyklių ir formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-27 Nr. VA-33, TAR 2023-04-27, kodas 2023-08105, įsigalioja 2023-04-28)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2007 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. VA-25 „Dėl Baudų skyrimo ir delspinigių skaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-27 Nr. VA-34, TAR 2023-04-27, kodas 2023-08139, įsigalioja 2023-05-01)
Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas

Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2015 m. liepos 23 d. įsakymo Nr. 1B-607 „Dėl dokumentų ir įrašų nacionalinių kodų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-26 Nr. 1BE-290, TAR 2023-04-27, kodas 2023-08113, įsigalioja 2023-04-28)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl žinynų taikymo
(2023-04-26 Nr. 1BE-294, TAR 2023-04-26, kodas 2023-07982, įsigalioja 2023-04-27)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. 1B-351 „Dėl Muitinės įstaigų klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-26 Nr. 1BE-297, TAR 2023-04-26, kodas 2023-07999, įsigalioja 2023-04-28)

Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininko 2016 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. 11V-24 „Dėl Degalų įpylimo kolonėlių plombavimo schemų rengimo, keitimo ir registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-27 Nr. 11V-70-(1.2), TAR 2023-04-28, kodas 2023-08155, įsigalioja 2023-05-01)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl užsienio valstybės normatyvinių statybos techninių dokumentų tiesioginio taikymo
(2023-04-26 Nr. 1-235 /2023 (1.4 E), TAR 2023-04-26, kodas 2023-07969, įsigalioja 2023-04-27)

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Statybos užbaigimo procedūros atlikimo klausimyno patvirtinimo
(2023-04-27 Nr. 1V-52, TAR 2023-04-28, kodas 2023-08183, įsigalioja 2023-05-01)

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Statybos užbaigimo aktų, deklaracijų apie statybos užbaigimą ir pažymų apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-04-28 Nr. 1V-53, TAR 2023-05-02, kodas 2023-08300, įsigalioja 2023-05-03)

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimas
Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2003 m. birželio 26 d. nutarimo Nr. N-2(87) „Dėl moterų pavardžių darymo“ pakeitimo
(2023-04-27 Nr. N-1 (199), TAR 2023-04-28, kodas 2023-08188, įsigalioja 2023-04-29)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2022 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. V-230 „Dėl Darbo rinkos prognozėmis nustatytų paklausių profesijų, įgyjamų dalyvaujant formaliojo ir neformaliojo profesinio mokymo programose, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-25 Nr. V-82, TAR 2023-04-27, kodas 2023-08116, įsigalioja 2023-04-28)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2022 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. V-197 „Dėl Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-28 Nr. V-85, TAR 2023-05-02, kodas 2023-08297, įsigalioja 2023-05-03)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2005 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 1K-81 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-26 Nr. 1K-123, TAR 2023-04-26, kodas 2023-08047, įsigalioja 2023-05-01)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2019 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. 1K-264 „Dėl Stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų veiklos kokybės ir efektyvumo vertinimo rodiklių sąrašo, šių rodiklių reikšmių skaičiavimo metodikos ir duomenų apie pasiektas šių rodiklių reikšmes suvestinės formos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2023-04-27 Nr. 1K-124, TAR 2023-04-27, kodas 2023-08144, įsigalioja 2023-04-28)

Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2012 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. 1P-(1.3.)-112 „Dėl Valstybinės žemės suteikimo laikinai naudotis žemės ūkio veiklai vykdyti tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2023-05-02 Nr. 1P-240-(1.3 E.), TAR 2023-05-02, kodas 2023-08287, įsigalioja 2023-05-03)

Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2020 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. 1P-181-(1.3 E.) „Dėl Administracinių nusižengimų teisenos, vykdant valstybinę žemėtvarkos planavimo dokumentų priežiūrą, Nacionalinėje žemės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
2022-10-31 Nr. 1P-282-(1.3 E.), TAR 2023-04-26, kodas 2023-07994, įsigalioja 2023-04-27)

Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2021 m. gegužės 18 d. įsakymo Nr. 1P-109-(1.3 E.) „Dėl Privalomojo nurodymo formos patvirtinimo“ pakeitimo
2022-12-14 Nr. 1P-375-(1.3 E.), TAR 2023-04-26, kodas 2023-07995, įsigalioja 2023-04-27)

Nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2008 m. sausio 29 d. įsakymo Nr. BR1-59 „Dėl Žemės ūkio paramos administravimo informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-27 Nr. BR1-146, TAR 2023-05-02, kodas 2023-08331, įsigalioja 2023-05-03)

VšĮ Inovacijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl viešosios įstaigos Inovacijų agentūros direktoriaus 2023 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. R1-003 „Dėl kvietimo teikti paraiškas 2014–2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos „Verslo plėtra, Inovacijos ir MVĮ informacinių ir ryšių technologijų srityje gairių pareiškėjams patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-26 Nr. R1-116-(1.3 E), TAR 2023-04-26, kodas 2023-08002, įsigalioja 2023-04-27)

Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2019 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. T1-63 „Dėl Aplinkos projektų valdymo informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-26 Nr. T1-139, TAR 2023-04-26, kodas 2023-08019, įsigalioja 2023-04-27)

Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl projektų sąrašo pagal 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 10-001-06-01-01 „Skatinti alternatyviųjų degalų naudojimą transporto sektoriuje“ veiklą „Grynųjų elektromobilių įsigijimo fiziniams asmenims skatinimas“ įgyvendinimo tvarkos aprašas“ patvirtinimo pakeitimo
(2023-04-28 Nr. T1-142, TAR 2023-04-28, kodas 2023-08159, įsigalioja 2023-04-29)

Etninės kultūros globos tarybos nutarimas
Dėl Etninės kultūros globos tarybos 2022 m. sausio 25 d. nutarimo Nr. TN-3 „Dėl patikslinto Lietuvos etnografinių regionų žemėlapio patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-07 Nr. TN-2, TAR 2023-04-28, kodas 2023-08151, įsigalioja 2023-04-29)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 7 d. įsakymo Nr. 2BE-282 „Dėl Transporto priemonių, jų sistemų, komponentų, atskirų techninių mazgų ir ne keliais judančių mechanizmų vidaus degimo variklių rinkos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-26 Nr. 2BE-94, TAR 2023-04-26, kodas 2023-08007, įsigalioja 2023-04-27)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Dokumentų, teiktinų siekiant įgyti teisę vykdyti su saugia laivyba susijusią veiklą, sąrašo patvirtinimo
(2023-04-27 Nr. 2BE-96, TAR 2023-04-27, kodas 2023-08141, įsigalioja 2023-05-01)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Prašymo suteikti teisę teikti laivų agentavimo paslaugas formos patvirtinimo
(2023-04-28 Nr. 2BE-97, TAR 2023-04-28, kodas 2023-08147, įsigalioja 2023-05-01)

VšĮ Lietuvos prabavimo rūmų direktoriaus įsakymas
Dėl viešosios įstaigos Lietuvos prabavimo rūmų ūkinės komercinės veiklos (paslaugų, darbų bei produkcijos) kainų ir tarifų sąrašo papildymo
(2023-04-27 Nr. (1.6)1-18, TAR 2023-04-28, kodas 2023-08166, įsigalioja 2023-04-29)

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro direktoriaus įsakymas
Dėl Dokumentų pateikimo viešųjų objektų atitikties Lietuvos Respublikos draudimo propaguoti totalitarinius, autoritarinius režimus ir jų ideologijas įstatymo nuostatoms vertinimui tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-04-27 Nr. 1VE-57, TAR 2023-04-28, kodas 2023-08167, įsigalioja 2023-04-29)

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro direktoriaus įsakymas
Dėl Sprendimų, įgyvendinant Lietuvos Respublikos draudimo propaguoti totalitarinius, autoritarinius režimus ir jų ideologijas įstatymo nuostatas, priėmimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-04-27 Nr. 1VE-58, TAR 2023-04-28, kodas 2023-08168, įsigalioja 2023-04-29)

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus įsakymas
Dėl Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. V1-124 „Dėl Poligrafijos, žiniasklaidos ir reklamos sektoriaus profesinio standarto patvirtinimo“, pakeitimo
(2023-04-26 Nr. V1-137, TAR 2023-04-26, kodas 2023-07983, įsigalioja 2023-04-27)

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2010 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 22.3-120 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-3.1.2-2017 „Radioaktyviųjų atliekų tvarkymas branduolinės energetikos objektuose iki jų dėjimo į radioaktyviųjų atliekų atliekyną“ patvirtinimo pakeitimo
(2023-04-28 Nr. 22.3-60, TAR 2023-04-28, kodas 2023-08210, įsigalioja 2023-05-01)

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2010 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. 22.3-59 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-3.1.1-2016 „Panaudoto branduolinio kuro tvarkymas sausojo tipo saugykloje“ patvirtinimo pakeitimo
(2023-04-28 Nr. 22.3-61, TAR 2023-04-28, kodas 2023-08211, įsigalioja 2023-05-01)

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2016 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 22.3-188 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-3.2.2-2016 „Radioaktyviųjų atliekų atliekynai“ patvirtinimo pakeitimo
(2023-04-28 Nr. 22.3-62, TAR 2023-04-28, kodas 2023-08212, įsigalioja 2023-05-01)

Valstybės sienos apsaugos tarnybos vado įsakymas
Dėl patekimo į pasienio ruožą, esant paskelbtai valstybės lygio ekstremaliajai situacijai dėl masinio užsieniečių antplūdžio
(2023-05-02 Nr. 4-197, TAR 2023-05-02, kodas 2023-08337, įsigalioja 2023-05-03)

Lietuvos kalėjimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl kalėjimuose laikomų asmenų neblaivumo (girtumo) arba apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-04-28 Nr. V-281, TAR 2023-04-28, kodas 2023-08152, įsigalioja 2023-04-29)

Lietuvos kalėjimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos kalėjimų tarnybos informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo, saugos įgaliotinio ir koordinuojančio administratoriaus paskyrimo
(2023-05-02 Nr. V-286, TAR 2023-05-02, kodas 2023-08288, įsigalioja 2023-05-03)


<< Atgal