Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 18

2023 m. gegužės 10 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2023 m. gegužės 3 d. – 2023 m. gegužės 9 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos kelių įstatymo Nr. I-891 11 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-04-25 Nr. XIV-1890, TAR 2023-05-05, kodas 2023-08611, įsigalioja 2023-07-01)

Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymo Nr. X-1024 3, 93 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas
(2023-04-25 Nr. XIV-1893, TAR 2023-05-05, kodas 2023-08612, įsigalioja 2023-06-30)

Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymo Nr. IX-1068 48 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-04-25 Nr. XIV-1894, TAR 2023-05-05, kodas 2023-08613, įsigalioja 2023-05-06)

Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymo Nr. VIII-1370 3, 76 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas
(2023-04-25 Nr. XIV-1895, TAR 2023-05-05, kodas 2023-08614, įsigalioja 2023-06-30)

Lietuvos Respublikos valstybinės lietuvių kalbos komisijos įstatymo Nr. I-108 2 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-04-25 Nr. XIV-1897, TAR 2023-05-04, kodas 2023-08463, įsigalioja 2023-05-05)

Lietuvos Respublikos nesąžiningos prekybos praktikos žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinėje draudimo įstatymo Nr. XIV-409 2, 4 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-04-25 Nr. XIV-1898, TAR 2023-05-04, kodas 2023-08464, įsigalioja 2023-05-05)

Lietuvos Respublikos žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo Nr. IX-1314 4 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-04-25 Nr. XIV-1899, TAR 2023-05-04, kodas 2023-08465, įsigalioja 2023-06-01)

Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo Nr. VIII-359 12 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-04-25 Nr. XIV-1900, TAR 2023-05-04, kodas 2023-08466, įsigalioja 2023-05-05)

Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo Nr. VIII-500 1, 3 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-04-25 Nr. XIV-1901, TAR 2023-05-04, kodas 2023-08467, įsigalioja 2023-10-01)

Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 96 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-04-25 Nr. XIV-1902, TAR 2023-05-04, kodas 2023-08468, įsigalioja 2023-05-05)

Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 308 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-04-25 Nr. XIV-1903, TAR 2023-05-04, kodas 2023-08469, įsigalioja 2023-05-05)

Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymo Nr. VIII-2066 2, 3, 5, 6, 16, 18, 35, 38, 41, 41-1, 46, 50 straipsnių ir 1, 2, 3 priedų pakeitimo, įstatymo papildymo 19-1, 41-2 straipsniais ir III skyriaus papildymo vienuoliktuoju skirsniu įstatymas
(2023-04-27 Nr. XIV-1911, TAR 2023-05-05, kodas 2023-08615, įsigalioja 2023-06-01)

Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo Nr. I-1452 2, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 38 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas
(2023-04-27 Nr. XIV-1912, TAR 2023-05-05, kodas 2023-08616, įsigalioja 2023-11-01)

Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos sujungimo su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu įstatymo Nr. XI-2052 preambulės, 2, 6, 6-1, 12, 13 ir 13-1 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-04-27 Nr. XIV-1913, TAR 2023-05-05, kodas 2023-08617, įsigalioja 2023-05-06)

Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 46, 47 ir 51 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-04-27 Nr. XIV-1914, TAR 2023-05-05, kodas 2023-08618, įsigalioja 2023-06-01)

Lietuvos Respublikos Šventosios jūrų uosto įstatymo Nr. X-910 4, 5, 7 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-04-27 Nr. XIV-1915, TAR 2023-05-05, kodas 2023-08619, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl Protokolo dėl neteisėto migrantų įvežimo sausuma, jūra ir oru, papildančio Jungtinių Tautų Organizacijos Konvenciją prieš tarptautinį organizuotą nusikalstamumą, ratifikavimo“ Nr. IX-1397 pakeitimo įstatymas
(2023-04-27 Nr. XIV-1916, TAR 2023-05-04, kodas 2023-08470, įsigalioja 2023-05-05)

Lietuvos Respublikos įstatymas dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Armėnijos Respublikos bendrosios aviacijos erdvės susitarimo ratifikavimo
(2023-04-27 Nr. XIV-1917, TAR 2023-05-05, kodas 2023-08620, įsigalioja 2023-05-06)

Lietuvos Respublikos įstatymas dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Kataro Valstybės susitarimo dėl oro susisiekimo ratifikavimo
(2023-04-27 Nr. XIV-1918, TAR 2023-05-05, kodas 2023-08621, įsigalioja 2023-05-06)

Lietuvos Respublikos įstatymas dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Ukrainos bendrosios aviacijos erdvės susitarimo ratifikavimo
(2023-04-27 Nr. XIV-1919, TAR 2023-05-05, kodas 2023-08622, įsigalioja 2023-05-06)

Lietuvos Respublikos įstatymas dėl Lietuvos Respublikos ir Brazilijos Federacinės Respublikos sutarties dėl savitarpio teisinės pagalbos baudžiamosiose bylose ratifikavimo
(2023-04-27 Nr. XIV-1920, TAR 2023-05-04, kodas 2023-08471, įsigalioja 2023-05-05)

Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos įstatymo Nr. IX-1183 2, 19 ir 60 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo VIII skyriumi įstatymas
(2023-04-27 Nr. XIV-1921, TAR 2023-05-04, kodas 2023-08472, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo Nr. VIII-723 13, 52, 54 straipsnių ir 1 priedo pakeitimo įstatymas
(2023-04-27 Nr. XIV-1922, TAR 2023-05-04, kodas 2023-08473, įsigalioja 2023-07-01)

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo Nr. VIII-723 pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1179 28 ir 29 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-04-27 Nr. XIV-1923, TAR 2023-05-04, kodas 2023-08474, įsigalioja 2023-05-05)

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 141, 156, 176, 178, 180, 181, 182, 183, 184, 189-1, 190, 192, 195, 196, 197, 199, 199-1, 199-2, 200, 201, 203, 204, 206, 207, 208, 209, 212, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 224-1, 246, 248, 253, 255, 256, 267, 267-1, 277, 281 straipsnių ir XXIX skyriaus pavadinimo pakeitimo, Kodekso papildymo 253-2, 256-2, 260-1, 266-1, 267-2, 267-3, 276-4, 282-1 straipsniais ir 186, 298 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymas
(2023-04-27 Nr. XIV-1925, TAR 2023-05-04, kodas 2023-08475, įsigalioja 2023-06-01)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 108, 115, 122, 125, 137, 187, 205, 589 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 113-1, 187-1, 474-1 straipsniais įstatymas
(2023-04-27 Nr. XIV-1926, TAR 2023-05-04, kodas 2023-08476, įsigalioja 2023-06-01)

Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 122, 151, 167 ir 225 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-04-27 Nr. XIV-1927, TAR 2023-05-04, kodas 2023-08477, įsigalioja 2023-06-01)

Lietuvos Respublikos kriminalinės žvalgybos įstatymo Nr. XI-2234 8 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-04-27 Nr. XIV-1928, TAR 2023-05-04, kodas 2023-08478, įsigalioja 2023-06-01)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos valstybės sienos apsaugos esant paskelbtai valstybės lygio ekstremaliajai situacijai
(2023-05-03 Nr. 315, TAR 2023-05-03, kodas 2023-08339, įsigalioja 2023-05-04)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gegužės 13 d. nutarimo Nr. 498 „Dėl valstybės informacinių technologijų infrastruktūros konsolidavimo ir jos valdymo optimizavimo“ pakeitimo
(2023-05-03 Nr. 321, TAR 2023-05-04, kodas 2023-08573, įsigalioja 2023-05-05)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. balandžio 15 d. nutarimo Nr. 282 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimo Nr. 697 „Dėl Mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2023-05-03 Nr. 322, TAR 2023-05-04, kodas 2023-08574, įsigalioja 2023-05-05)

Vyriausybės nutarimas
Dėl 2022–2033 metų nacionalinės darbotvarkės korupcijos prevencijos klausimais koordinatoriaus paskyrimo ir 2022–2033 metų nacionalinės darbotvarkės korupcijos prevencijos klausimais įgyvendinimo 2023–2025 metų plano patvirtinimo
(2023-05-03 Nr. 324, TAR 2023-05-05, kodas 2023-08596, įsigalioja 2023-05-06)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugsėjo 25 d. nutarimo Nr. 974 „Dėl Valstybės pagalbos, tenkančios ūkinę veiklą vykdančiam buto ar kitos patalpos savininkui, įgyvendinančiam daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą, apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-03 Nr. 326, TAR 2023-05-05, kodas 2023-08605, įsigalioja 2023-05-06)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 2 d. nutarimo Nr. 1116 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymą“ pakeitimo
(2023-05-03 Nr. 327, TAR 2023-05-05, kodas 2023-08627, įsigalioja 2024-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. spalio 20 d. nutarimo Nr. 1114 „Dėl Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-03 Nr. 328, TAR 2023-05-05, kodas 2023-08628, įsigalioja 2023-05-06)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. lapkričio 10 d. nutarimo Nr. 931 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos socialinės sutelkties plėtros programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-03 Nr. 329, TAR 2023-05-05, kodas 2023-08629, įsigalioja 2023-05-06)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. lapkričio 10 d. nutarimo Nr. 932 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pajamų nelygybės mažinimo plėtros programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-03 Nr. 330, TAR 2023-05-09, kodas 2023-08782, įsigalioja 2023-05-10)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 5 d. nutarimo Nr. 245 „Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto rinkliavų rūšių, jų maksimalių dydžių sąrašo ir taikymo principų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-03 Nr. 331, TAR 2023-05-08, kodas 2023-08679, įsigalioja 2023-05-09)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. gruodžio 28 d. nutarimo Nr. 1278 „Dėl Administracinių teisės pažeidimų registro reorganizavimo ir Administracinių nusižengimų registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-03 Nr. 334, TAR 2023-05-08, kodas 2023-08682, įsigalioja 2023-05-09)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. gruodžio 11 d. nutarimo Nr. 1248 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2023-05-03 Nr. 335, TAR 2023-05-08, kodas 2023-08683, įsigalioja 2023-05-09)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 30 d. nutarimo Nr. 914 „Dėl Lietuvos Respublikos jūros rajono apsaugos sistemos funkcionavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-03 Nr. 337, TAR 2023-05-08, kodas 2023-08687, įsigalioja 2023-05-09)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. sausio 28 d. nutarimo Nr. 90 „Dėl Lietuvos Respublikos jūrų uostų, šių uostų infrastruktūros ir suprastruktūros įrenginių (terminalų) bei laivų apsaugos stiprinimo“ pakeitimo
(2023-05-03 Nr. 343, TAR 2023-05-08, kodas 2023-08694, įsigalioja 2023-05-09)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. sausio 22 d. nutarimo Nr. 78 „Dėl Prekių vežimo, laikymo ir tikrinimo Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pasienio kontrolės punktų teritorijoje esančiose muitinės prižiūrimose uosto komplekso zonose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-03 Nr. 344, TAR 2023-05-08, kodas 2023-08695, įsigalioja 2023-05-09)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 24 d. nutarimo Nr. 63 „Dėl Lietuvos Respublikos pajūrio krantotvarkos“ pakeitimo
(2023-05-03 Nr. 345, TAR 2023-05-08, kodas 2023-08696, įsigalioja 2023-05-09)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. vasario 15 d. nutarimo Nr. 199 „Dėl Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2023-05-03 Nr. 346, TAR 2023-05-08, kodas 2023-08706, įsigalioja 2023-05-09)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 20 d. nutarimo Nr. 277 „Dėl Užsienio valstybių karo ir valstybinį statusą turinčių laivų įplaukimo į Klaipėdos valstybinį jūrų uostą ir buvimo jame taisyklių, Paraiškų švartuoti Lietuvos karo laivus teikimo ir nagrinėjimo taisyklių ir Klaipėdos valstybinio jūrų uosto nekarinėje teritorijoje esančių krantinių, rezervuojamų budintiems Lietuvos karo laivams ir užsienio valstybių karo laivams pirmumo teise švartuoti ir stovėti, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-03 Nr. 347, TAR 2023-05-09, kodas 2023-08774, įsigalioja 2023-05-10)

TEISMŲ SPRENDIMAI, NUTARIMAI, IŠVADOS

Konstitucinio Teismo nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo ir Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo nuostatų, susijusių su savivaldybių merų rinkimais ir įgaliojimais, atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai
2021-04-19 Nr. KT59-N5/2021, TAR 2023-05-03, kodas 2023-08338, įsigalioja 2023-05-03)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl 2023–2026 metų Lietuvos žaliųjų finansų veiksmų plano patvirtinimo
(2023-05-04 Nr. 1K-173, TAR 2023-05-04, kodas 2023-08486, įsigalioja 2023-05-05)

Finansų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos valstybės iždo įstatymo įgyvendinimo
(2023-05-08 Nr. 1K-180, TAR 2023-05-08, kodas 2023-08684, įsigalioja 2023-05-09)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. spalio 18 d. įsakymo Nr. A1-695 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.3.1-ESFA-V-419 „Socialinės įtraukties didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-04 Nr. A1-286, TAR 2023-05-04, kodas 2023-08507, įsigalioja 2023-05-05)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. A1-607 „Dėl Pavyzdinių smurto artimoje aplinkoje prevencijos komisijos veiklos nuostatų ir rekomenduojamos institucinės smurto artimoje aplinkoje prevencijos komisijos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-05 Nr. A1-288, TAR 2023-05-05, kodas 2023-08637, įsigalioja 2023-05-06)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. A1-286 „Dėl prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 2 konkretaus tikslo „Trečiųjų šalių piliečių integracija ir teisėta migracija“ 1 nacionalinio tikslo „Integracijos priemonės“ 7 veiksmo „Integracijos per verslumo skatinimą stiprinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-2.1.7-k-01 patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-08 Nr. A1-294, TAR 2023-05-08, kodas 2023-08745, įsigalioja 2023-05-09)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. A1-90 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-08 Nr. A1-295, TAR 2023-05-08, kodas 2023-08747, įsigalioja 2023-05-09)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Specializuotos kompleksinės pagalbos smurto artimoje aplinkoje pavojų patiriantiems asmenims ar smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims teikimo bei ekspertinio vertinimo dėl sprendimo skirti apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje orderį ar jo neskirti tvarkos aprašo ir Pavyzdinių specializuotos kompleksinės pagalbos centrų vidaus taisyklių, kuriose reglamentuojamas keitimasis asmens duomenimis, susijusiais su smurtu artimoje aplinkoje, tarp specializuotos kompleksinės pagalbos centrų ir institucijų bei įstaigų, vykdančių veiklą apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje, pagalbos ir paslaugų teikimo srityse patvirtinimo
(2023-05-09 Nr. A1-296, TAR 2023-05-09, kodas 2023-08773, įsigalioja 2023-07-01)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Kelionių organizatoriaus ir turizmo paslaugų rinkinio pardavėjo prievolių įvykdymo užtikrinimo ir nuostolių atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-05-04 Nr. 4-239, TAR 2023-05-04, kodas 2023-08550, įsigalioja 2023-05-05)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ūkio ministro 2002 m. lapkričio 15 d. įsakymo Nr. 403 „Dėl Slėginių indų naudojimo taisyklių DT 12-02 patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-05 Nr. 4-245, TAR 2023-05-05, kodas 2023-08645, įsigalioja 2023-05-06)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Paslaugų, prekių ir darbų, susijusių su daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administratoriaus administruojamu namu, pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-05-05 Nr. D1-134, TAR 2023-05-05, kodas 2023-08588, įsigalioja 2023-05-06)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. D1-1128 „Dėl Limituotos žvejybos vidaus vandenyse organizavimo ir vykdymo, limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo, paskelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-08 Nr. D1-136, TAR 2023-05-08, kodas 2023-08677, įsigalioja 2023-05-09)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2023 m. vasario 15 d. įsakymo Nr. D1-51 „Dėl Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos tęstinių projektų lėšų paskirstymo 2023 m. ir planuojamo paskirstymo 2024–2025 m. patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-08 Nr. D1-138, TAR 2023-05-08, kodas 2023-08763, įsigalioja 2023-05-09)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Studijų programų, susijusių su veikla miškininkystės sektoriuje, tikslinių skatinamųjų stipendijų dydžio ir skaičiaus, tikslinių skatinamųjų stipendijų paskirstymo pagal studijų programas ir aukštąsias mokyklas 2023–2024 studijų metams sąrašo patvirtinimo
(2023-05-09 Nr. D1-141, TAR 2023-05-09, kodas 2023-08822, įsigalioja 2023-05-10)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1998 m. spalio 5 d. įsakymo Nr. 565 „Dėl Medicininio mirties liudijimo išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-05 Nr. V-530, TAR 2023-05-08, kodas 2023-08675, įsigalioja 2023-11-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. rugsėjo 15 d. įsakymo Nr. V-1452 „Dėl Panašaus gydomojo poveikio vaistinių preparatų Linagliptinum, Sitagliptinum ir Vildagliptinum grupės ir ekvivalentinių dozių jų bazinei kainai apskaičiuoti patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-04 Nr. V-532, TAR 2023-05-04, kodas 2023-08536, įsigalioja 2023-05-05)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. kovo 22 d. įsakymo Nr. V-372 „Dėl Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų registro duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-08 Nr. V-534, TAR 2023-05-08, kodas 2023-08697, įsigalioja 2023-05-09)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. V-115 „Dėl Nacionalinės imunoprofilaktikos 2019–2023 metų programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-08 Nr. V-540, TAR 2023-05-08, kodas 2023-08764, įsigalioja 2023-05-09)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. spalio 23 d. įsakymo Nr. V-880 „Dėl Ambulatoriniam gydymui skirtų kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių grupių ir šioms grupėms priskiriamų medicinos pagalbos priemonių jų bazinei kainai apskaičiuoti sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-08 Nr. V-543, TAR 2023-05-08, kodas 2023-08765, įsigalioja 2023-05-09)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2019 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. 1R-292 „Dėl Lietuvos Respublikos smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimo įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2023-05-05 Nr. 1R-171, TAR 2023-05-08, kodas 2023-08705, įsigalioja 2023-05-09)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2011 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. 1R-44 „Dėl Notarinių veiksmų ir notaro pajamų bei išlaidų ataskaitų pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-05 Nr. 1R-172, TAR 2023-05-08, kodas 2023-08699, įsigalioja 2023-05-09)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2006 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. 1R-230 „Dėl Pažymų apie nukentėjusiojo pageidavimą pranešti jam apie būsimą suimtojo ar nuteistojo paleidimą į laisvę persiuntimo ir saugojimo tvarkos aprašo ir Teismo pažymos apie nukentėjusiojo pageidavimą pranešti jam apie būsimą nuteistojo paleidimą į laisvę formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-08 Nr. 1R-173, TAR 2023-05-08, kodas 2023-08707, įsigalioja 2023-05-09)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2022 m. liepos 25 d. įsakymo Nr. 3-376 „Dėl Pašto mokos ženklų leidybos plano 2023 metams, Pašto mokos ženklų leidybos planuojamų temų 2024 metams sąrašo ir Pašto mokos ženklų leidybos planuojamų temų 2025 metams sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-08 Nr. 3-238, TAR 2023-05-08, kodas 2023-08746, įsigalioja 2023-05-09)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2022 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 3-277 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 10-001-06-01-01 „Skatinti alternatyviųjų degalų naudojimą transporto sektoriuje“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-08 Nr. 3-240, TAR 2023-05-08, kodas 2023-08755, įsigalioja 2023-05-09)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. 3-285(1.5 E) „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-08 Nr. 3-241, TAR 2023-05-08, kodas 2023-08757, įsigalioja 2023-05-09)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2013 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. ĮV-898 „Dėl Muziejaus valdymo tobulinimo gairių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-04 Nr. ĮV-414, TAR 2023-05-04, kodas 2023-08547, įsigalioja 2023-05-05)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos kultūros įstaigų ir organizacijų dalyvavimo Europos Sąjungos programos „Kūrybiška Europa“ paprogramėje „Media“ valstybinio bendrojo finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-05-09 Nr. ĮV-419, TAR 2023-05-09, kodas 2023-08806, įsigalioja 2023-05-10)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programos 2023–2029 mokslo metų strategijos patvirtinimo
(2023-05-03 Nr. 3D-299, TAR 2023-05-03, kodas 2023-08382, įsigalioja 2023-05-04)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2023 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. 3D-194 „Dėl Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano intervencinės priemonės „Ekologinis ūkininkavimas. ekologinio ūkininkavimo tęstiniai įsipareigojimai“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-03 Nr. 3D-301, TAR 2023-05-03, kodas 2023-08411, įsigalioja 2023-05-04)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. 3D-795 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Techninė pagalba“ metinių lėšų limitų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-03 Nr. 3D-302, TAR 2023-05-03, kodas 2023-08412, įsigalioja 2023-05-04)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų 2023 m. teikiamoms paraiškoms, patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-04 Nr. 3D-303, TAR 2023-05-04, kodas 2023-08500, įsigalioja 2023-05-05)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Bazinės tiesioginės išmokos mažinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-05-04 Nr. 3D-304, TAR 2023-05-04, kodas 2023-08501, įsigalioja 2023-05-05)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2023 m. kovo 15 d. įsakymo Nr. 3D-157 „Dėl Žuvų ir vėžių įveisimo į valstybinius vandens telkinius 2023 metų plano ir Valstybinio žuvų ir vėžių gaudymo žuvivaisai 2023 metų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-04 Nr. 3D-306, TAR 2023-05-04, kodas 2023-08525, įsigalioja 2023-05-05)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2022 m. lapkričio 15 d. įsakymo Nr. 3D-690 „Dėl Paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones priėmimo 2023 metais tvarkaraščio patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-09 Nr. 3D-310, TAR 2023-05-09, kodas 2023-08770, įsigalioja 2023-05-10)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2022 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. 3D-734 „Dėl Laikinosios valstybės pagalbos sodininkystės sektoriui teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-09 Nr. 3D-311, TAR 2023-05-09, kodas 2023-08771, įsigalioja 2023-05-10)

Užsienio reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2019 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. V-8 „Dėl Lietuvos Respublikos diplomatinio paso išdavimo, pakeitimo, paskelbimo negaliojančiu ir naikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-09 Nr. V-142, TAR 2023-05-09, kodas 2023-08777, įsigalioja 2023-05-16)

Užsienio reikalų ministro ir Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2004 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. V-119/1V-317 „Dėl Lietuvos Respublikoje akredituotų ir reziduojančių užsienio valstybių diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų, tarptautinių organizacijų atstovybių, kitų atstovybių, Europos Sąjungos, NATO, kitų tarptautinių organizacijų institucijų ir įstaigų, jų personalo ir jų šeimos narių, turinčių Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Valstybinio ir diplomatinio protokolo departamento išduotus galiojančius „A“, „B“ ir „E“ kategorijos akreditacijos pažymėjimus, transporto priemonių registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-09 Nr. V-146/1V-270, TAR 2023-05-09, kodas 2023-08804, įsigalioja 2023-05-10)

Užsienio reikalų ministro įsakymas
Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos užsienyje matomos ir įtakingos Lietuvos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 14-001-09-01-03 „Stiprinti vystomojo bendradarbiavimo sistemos, didinančios Lietuvos minkštąją galią, veiksmingumą“ aprašo patvirtinimo
(2023-02-07 Nr. V-53, TAR 2023-05-04, kodas 2023-08496, įsigalioja 2023-05-05)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2007 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 1V-340 „Dėl Laikinojo užsieniečių apgyvendinimo Valstybės sienos apsaugos tarnyboje prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-04 Nr. 1V-251, TAR 2023-05-04, kodas 2023-08479, įsigalioja 2023-05-05)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2022 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. 1V-744 „Dėl Vidaus saugumo fondo 2021–2027 m. programos veiksmų įgyvendinimo plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-09 Nr. 1V-257, TAR 2023-05-09, kodas 2023-08820, įsigalioja 2023-05-10)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2000 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 277 „Dėl Ginklų, šaudmenų, sprogmenų, sprogstamųjų medžiagų savanoriško atidavimo, ginklų ir šaudmenų įteisinimo laikinosios instrukcijos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2023-05-09 Nr. 1V-265, TAR 2023-05-09, kodas 2023-08788, įsigalioja 2023-05-10)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. 1V-131 „Dėl Prieglobsčio Lietuvos Respublikoje suteikimo ir panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-09 Nr. 1V-278, TAR 2023-05-09, kodas 2023-08810, įsigalioja 2023-05-10)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 21 d. įsakymo Nr. 1S-92 „Dėl Skelbimų teikimo Viešųjų pirkimų tarnybai tvarkos ir reikalavimų skelbiamai supaprastintų pirkimų informacijai aprašo ir supaprastintų pirkimų skelbimų tipinių formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-08 Nr. 1S-60, TAR 2023-05-08, kodas 2023-08727, įsigalioja 2023-05-09)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2019 m. vasario 8 d. įsakymo Nr. 1B-108 „Dėl Lietuvos Respublikos muitinės pareigūnų ir valstybės tarnautojų, įgaliotų pradėti administracinio nusižengimo teiseną, atlikti administracinių nusižengimų tyrimą, surašyti administracinių nusižengimų protokolus, pareigybių sąrašo patvirtinimo ir administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimo“ pakeitimo
(2023-05-05 Nr. 1BE-310, TAR 2023-05-08, kodas 2023-08698, įsigalioja 2023-05-09)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2015 m. liepos 23 d. įsakymo Nr. 1B-607 „Dėl dokumentų ir įrašų nacionalinių kodų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-05 Nr. 1BE-312, TAR 2023-05-05, kodas 2023-08633, įsigalioja 2023-05-06)

Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininko 2018 m. lapkričio 20 d. įsakymo Nr. 11V-111 „Dėl ūkio subjekto, siekiančio būti įtrauktu į „Baltąjį sąrašą teisinės metrologijos srityje“, vertinimo komisijos sudarymo, ūkio subjekto prašymo formos ir informacijos vertinimo kriterijų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-02 Nr. 11V-73-(1.2), TAR 2023-05-04, kodas 2023-08481, įsigalioja 2023-05-05)

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2019 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. 1-71 „Dėl Prašymo išduoti apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo pažymėjimą ir Pranešimo apie neklasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų teikimą formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-04 Nr. 1-87, TAR 2023-05-04, kodas 2023-08489, įsigalioja 2023-05-05)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Jungtinių Amerikos Valstijų keliamų reikalavimų užtikrinimo
(2023-04-20 Nr. B1-286, TAR 2023-05-04, kodas 2023-08545, įsigalioja 2023-05-05)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2014 m. gruodžio 9 d. nutarimo Nr. 03-324 „Dėl Lietuvos banko vykdomų Eurosistemos pinigų politikos operacijų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-21 Nr. 03-77, TAR 2023-05-03, kodas 2023-08381, įsigalioja 2023-06-29)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2006 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. 1K-43 „Dėl Ligų prevencijos programų vykdymo stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-04 Nr. 1K-128, TAR 2023-05-04, kodas 2023-08495, įsigalioja 2023-05-05)

Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2022 m. spalio 7 d. įsakymo Nr. 1P-238-(1.3 E.) „Dėl Archyvinės geodezinės ir kartografinės medžiagos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-08 Nr. 1P-268-(1.3 E.), TAR 2023-05-08, kodas 2023-08701, įsigalioja 2023-05-09)

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2018 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. V-157 „Dėl Paramos mokslo renginiams skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-02 Nr. V-236, TAR 2023-05-04, kodas 2023-08490, įsigalioja 2023-05-05)

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2018 m. kovo 22 d. įsakymo Nr. V-143 „Dėl Paramos akademinėms asociacijoms skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-04 Nr. V-242, TAR 2023-05-05, kodas 2023-08586, įsigalioja 2023-05-06)

Lietuvos kino centro direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos delegacijos kino kritikų, dalyvausiančių tarptautiniuose kino festivaliuose, atrankos ir išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-04-26 Nr. V-28, TAR 2023-05-08, kodas 2023-08731, įsigalioja 2023-05-09)

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2019 m. spalio 22 d. įsakymo Nr. VKE-443 „Dėl pavedimo atlikti patikrinimą formos, patikrinimo akto formos ir periodinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės klausimynų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-03 Nr. VKE-142, TAR 2023-05-03, kodas 2023-08415, įsigalioja 2023-05-04)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos smurto ir priekabiavimo prevencijos politikos patvirtinimo
(2023-05-05 Nr. 2BE-105, TAR 2023-05-05, kodas 2023-08598, įsigalioja 2023-05-06)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2020 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. 2BE-68 „Dėl vidaus vandenų transporto priemonių registraciją Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre patvirtinančių dokumentų, prašymų ir kitų dokumentų, teikiamų registruojant vidaus vandenų transporto priemones, formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-05 Nr. 2BE-107, TAR 2023-05-05, kodas 2023-08630, įsigalioja 2023-05-06)

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2021 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. 22.3-104 „Dėl Branduolinės saugos taisyklių BST-3.1.1-2021 „Radioaktyviųjų atliekų deginimo įrenginiai“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-03 Nr. 22.3-64, TAR 2023-05-03, kodas 2023-08357, įsigalioja 2023-11-01)

Jaunimo reikalų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Mobiliojo darbo su jaunimu ir darbo su jaunimu gatvėje veiklos projektų finansavimo 2024 metais konkurso nuostatų patvirtinimo
(2023-05-03 Nr. 2V-129 (1.4E), TAR 2023-05-03, kodas 2023-08397, įsigalioja 2023-05-04)

Policijos generalinio komisaro įsakymas
Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2006 m. gegužės 12 d. įsakymo Nr. 5-V-296 „Dėl Ieškomų ginklų registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-08 Nr. 5-V-387, TAR 2023-05-08, kodas 2023-08700, įsigalioja 2023-05-09)

Policijos generalinio komisaro įsakymas
Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2005 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 5-V-816 „Dėl Ieškomų transporto priemonių registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-08 Nr. 5-V-388, TAR 2023-05-08, kodas 2023-08724, įsigalioja 2023-05-09)

Lietuvos kalėjimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos kalėjimų tarnybos antikorupcinio elgesio taisyklių patvirtinimo
(2023-05-04 Nr. V-294, TAR 2023-05-04, kodas 2023-08482, įsigalioja 2023-05-05)


<< Atgal