Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 24

2023 m. birželio 21 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2023 m. birželio 14 d. – 2023 m. birželio 20 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos įmonių atskaitomybės įstatymo Nr. IX-575 1, 2, 3, 26, 29 straipsnių, septintojo skirsnio pavadinimo, priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo dešimtuoju skirsniu įstatymas
(2023-06-01 Nr. XIV-2020, TAR 2023-06-14, kodas 2023-11827, įsigalioja 2023-06-22)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 223 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-06-01 Nr. XIV-2021, TAR 2023-06-14, kodas 2023-11835, įsigalioja 2023-06-22)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 12, 33, 223, 321, 325, 327, 401, 413-1, 558, 560, 569, 578, 579, 589, 608, 609, 610, 611, 617, 618, 620, 621, 644, 664, 665 straipsnių, XXXIX skyriaus pavadinimo ir priedo pakeitimo ir 323 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo Nr. XIV-785 3 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-06-01 Nr. XIV-2022, TAR 2023-06-14, kodas 2023-11837, įsigalioja 2023-06-15)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 12, 85, 86, 88, 90, 92, 93, 94, 223, 544, 545 straipsnių, XI skyriaus pavadinimo pakeitimo ir Kodekso papildymo 85-1 straipsniu įstatymo Nr. XIV-1382 11 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-06-01 Nr. XIV-2023, TAR 2023-06-14, kodas 2023-11838, įsigalioja 2023-06-15)

Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo Nr. VIII-1227 2, 12, 26, 28, 32, 35, 43, 49, 52-1, 61, 62, 68, 73 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas
(2023-06-01 Nr. XIV-2024, TAR 2023-06-14, kodas 2023-11843, įsigalioja 2023-06-15)

Lietuvos Respublikos asmenų, represuotų už pasipriešinimą okupaciniams režimams, teisių atkūrimo įstatymo Nr. I-180 2, 3, 4, 5 ir 6 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-06-01 Nr. XIV-2027, TAR 2023-06-14, kodas 2023-11845, įsigalioja 2023-07-01)

Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatymo Nr. I-730 11 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-06-01 Nr. XIV-2028, TAR 2023-06-14, kodas 2023-11847, įsigalioja 2023-07-01)

Lietuvos Respublikos asmenų, nukentėjusių nuo 1939–1990 metų okupacijų, teisinio statuso įstatymo Nr. VIII-342 5 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-06-01 Nr. XIV-2032, TAR 2023-06-14, kodas 2023-11849, įsigalioja 2023-07-01)

KITI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PRIIMTI TEISĖS AKTAI

Seimo nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. gruodžio 20 d. nutarimo Nr. XIII-1896 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo, Seimo kanceliarijos ir Seimui atskaitingų institucijų, Respublikos Prezidento kanceliarijos ir Respublikos Prezidentui atskaitingų institucijų, Nacionalinės teismų administracijos, teismų, prokuratūros, savivaldybių institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2023-06-15 Nr. XIV-2060, TAR 2023-06-15, kodas 2023-12005, įsigalioja 2024-01-01)

LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINĖS SUTARTYS

Užsienio reikalų ministerijos pranešimas
Dėl tarptautinių sutarčių įsigaliojimo
(2023-06-14 Nr. (22.35E)3-3485, TAR 2023-06-14, kodas 2023-11867, įsigalioja 2023-06-14)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 10 d. nutarimo Nr. 198 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2023-06-14 Nr. 451, TAR 2023-06-15, kodas 2023-11942, įsigalioja 2023-06-16)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimo Nr. 1328 „Dėl Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-14 Nr. 456, TAR 2023-06-15, kodas 2023-11997, įsigalioja 2023-06-16)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. birželio 18 d. nutarimo Nr. 637 „Dėl Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2023-06-14 Nr. 459, TAR 2023-06-19, kodas 2023-12131, įsigalioja 2023-06-20)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. sausio 9 d. nutarimo Nr. 21 „Dėl Europos Sąjungos reikalų koordinavimo“ pakeitimo
(2023-06-14 Nr. 460, TAR 2023-06-20, kodas 2023-12235, įsigalioja 2023-06-21)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. 1K-430 „Dėl Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 14-ojo standarto patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-14 Nr. 1K-230, TAR 2023-06-14, kodas 2023-11868, įsigalioja 2023-06-15)

Finansų ministro įsakymas
Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 31-ojo standarto patvirtinimo
(2023-06-14 Nr. 1K-231, TAR 2023-06-14, kodas 2023-11869, įsigalioja 2023-06-15)

Finansų ministro įsakymas
Dėl Pelno mokesčio informacijos ataskaitos rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-06-15 Nr. 1K-233, TAR 2023-06-15, kodas 2023-11952, įsigalioja 2023-06-22)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2023 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. 1K-41 „Dėl 2023 metų pažangos lėšų perskirstymo“ pakeitimo
(2023-06-16 Nr. 1K-234, TAR 2023-06-16, kodas 2023-12055, įsigalioja 2023-06-17)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2003 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. 1K-184 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-19 Nr. 1K-239, TAR 2023-06-19, kodas 2023-12163, įsigalioja 2023-06-20)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Specializuotos kompleksinės pagalbos teikimo įkainių bei rodiklių tų specializuotos kompleksinės pagalbos centrų, kuriems bus skirta valstybės biudžeto lėšų 2023 metams, nustatymo
(2023-06-15 Nr. A1-397, TAR 2023-06-15, kodas 2023-11959, įsigalioja 2023-06-16)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. spalio 18 d. įsakymo Nr. A1-695 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.3.1- ESFA-V-419 „Socialinės įtraukties didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-15 Nr. A1-402, TAR 2023-06-16, kodas 2023-12029, įsigalioja 2023-06-17)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. A1-90 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-15 Nr. A1-403, TAR 2023-06-16, kodas 2023-12030, įsigalioja 2023-06-17)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. rugsėjo 22 d. įsakymo Nr. A1-619 „Dėl Šeimos kortelės programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-19 Nr. A1-406, TAR 2023-06-19, kodas 2023-12143, įsigalioja 2023-06-20)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. A1-402 „Dėl Savivaldybių administracijoms skirtų valstybės biudžeto lėšų tikslinėms kompensacijoms mokėti ir administruoti, dalyvauti vertinant asmens savarankiškumą kasdienėje veikloje bei išmokoms vaikams mokėti ir administruoti paskirstymo, pervedimo, tikslinimo, naudojimo, atsiskaitymo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-19 Nr. A1-407, TAR 2023-06-19, kodas 2023-12144, įsigalioja 2023-06-20)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. birželio 21 d. įsakymo Nr. A1-421 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įtraukios darbo rinkos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 09-001-02-09-03 „Efektyvinti profesinės rizikos valdymą įmonėse ir savarankiškai dirbant“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-19 Nr. A1-408, TAR 2023-06-19, kodas 2023-12145, įsigalioja 2023-06-20)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. sausio 24 d. įsakymo Nr. A1-52 „Dėl Vaiko gerovės 2022–2024 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-19 Nr. A1-409, TAR 2023-06-19, kodas 2023-12146, įsigalioja 2023-06-20)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Vyresnio amžiaus žmonėms atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų veiklos rėmimo 2024–2025 metais projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo
(2023-06-19 Nr. A1-412, TAR 2023-06-20, kodas 2023-12186, įsigalioja 2023-06-21)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. A1-397 „Dėl Specializuotos kompleksinės pagalbos teikimo įkainių bei rodiklių tų specializuotos kompleksinės pagalbos centrų, kuriems bus skirta valstybės biudžeto lėšų 2023 metams, nustatymo“ pakeitimo
(2023-06-20 Nr. A1-414, TAR 2023-06-20, kodas 2023-12243, įsigalioja 2023-06-21)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. 4-877 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-05-05 „Skatinti įmones skaitmenizuotis“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-20 Nr. 4-328, TAR 2023-06-20, kodas 2023-12225, įsigalioja 2023-06-21)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. liepos 25 d. įsakymo Nr. 4-889 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-08-09 „Skatinti verslumą ir kurti paskatas įmonių augimui“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-20 Nr. 4-329, TAR 2023-06-20, kodas 2023-12226, įsigalioja 2023-06-21)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. D1-645 „Dėl Reikalavimų gamtotvarkos plano turiniui aprašo patvirtinimo” pripažinimo netekusiu galios
(2023-06-14 Nr. D1-197, TAR 2023-06-14, kodas 2023-11802, įsigalioja 2023-08-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. D1-1050 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-14 Nr. D1-198, TAR 2023-06-14, kodas 2023-11808, įsigalioja 2023-06-15)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. D1-711 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.1-APVA-V-011 priemonės „Vandens išteklių valdymas ir apsauga“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-15 Nr. D1-199, TAR 2023-06-15, kodas 2023-11924, įsigalioja 2023-06-16)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. D1-619 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.1-APVA-V-012 priemonės „Vandens telkinių būklės gerinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-15 Nr. D1-200, TAR 2023-06-15, kodas 2023-11925, įsigalioja 2023-06-16)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. lapkričio 23 d. įsakymo Nr. D1-841 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.6.1-APVA-V-020 priemonės „Užterštų teritorijų tvarkymas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo “ pakeitimo
(2023-06-16 Nr. D1-201, TAR 2023-06-16, kodas 2023-12086, įsigalioja 2023-06-17)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. D1-405 „Dėl Kvietimo teikti paraiškas daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti)“ pakeitimo
(2023-06-16 Nr. D1-202, TAR 2023-06-16, kodas 2023-12108, įsigalioja 2023-06-17)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. D1-193 „Dėl Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-20 Nr. D1-204, TAR 2023-06-20, kodas 2023-12221, įsigalioja 2023-06-21)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. D1-375 „Dėl Daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) valstybės paramos teikimo ir kvietimo teikti paraiškas sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-20 Nr. D1-205, TAR 2023-06-20, kodas 2023-12250, įsigalioja 2023-06-21)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. D1-280 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.2.1-APVA-V-010 priemonės „Atliekų tvarkymo sistemos valdymas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-20 Nr. D1-206, TAR 2023-06-20, kodas 2023-12262, įsigalioja 2023-06-21)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Nacionalinių fizinio aktyvumo programų finansavimo valstybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-06-15 Nr. V-824, TAR 2023-06-15, kodas 2023-11931, įsigalioja 2023-06-16)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. vasario 21 d. įsakymo Nr. V-242 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.4.1-ESFA-T-736 priemonės „Praktinių įgūdžių įgijimo rėmimas ir skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-15 Nr. V-825, TAR 2023-06-15, kodas 2023-11933, įsigalioja 2023-06-16)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. balandžio 26 d. Nr. V-593 įsakymo „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2017 m. gegužės 15 d. Nr. V-362 įsakymo „Dėl Diplomų, diplomų priedėlių ir studijų pažymėjimų blankų privalomosios formos rengimo, gamybos, apskaitos, registracijos ir išdavimo tvarkos aprašo ir diplomo priedėlio pildymo rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2023-06-15 Nr. V-828, TAR 2023-06-15, kodas 2023-11936, įsigalioja 2023-06-16)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. vasario 1 d. įsakymo Nr. V-153 „Dėl 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-01-01 „Įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklų“ programą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-15 Nr. V-830, TAR 2023-06-15, kodas 2023-11937, įsigalioja 2023-06-16)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Valstybės finansuojamų doktorantūros vietų ir studijų stipendijų skaičiaus paskirstymo pagal mokslo ir meno kryptis ir mokslo ir studijų institucijas tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-06-15 Nr. V-836, TAR 2023-06-15, kodas 2023-11971, įsigalioja 2023-06-16)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. liepos 8 d. įsakymo Nr. V-1031 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.4.1-ESFA-T-736 priemonės „Praktinių įgūdžių įgijimo rėmimas ir skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-15 Nr. V-837, TAR 2023-06-15, kodas 2023-11972, įsigalioja 2023-06-16)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Nacionalinių fizinio aktyvumo programų sąrašo ir Nacionalinėms fizinio aktyvumo programoms keliamų reikalavimų patvirtinimo
(2023-06-15 Nr. V-838, TAR 2023-06-16, kodas 2023-12013, įsigalioja 2023-06-17)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2013 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. V-1232 „Dėl Lietuvos standartizuoto švietimo klasifikatoriaus švietimo programoms pagal lygius klasifikuoti patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-20 Nr. V-843, TAR 2023-06-20, kodas 2023-12215, įsigalioja 2023-09-01)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2013 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. V-1106 „Dėl Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-20 Nr. V-845, TAR 2023-06-20, kodas 2023-12217, įsigalioja 2023-06-21)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2009 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. ISAK-2463 „Dėl Valstybinio mokslinių tyrimų instituto direktoriaus rinkimų viešo konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-20 Nr. V-849, TAR 2023-06-20, kodas 2023-12219, įsigalioja 2023-06-21)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. balandžio 11 d. įsakymo Nr. V-516 „Dėl 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-01-02 „Vykdyti EdTech skaitmeninę švietimo transformaciją“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-20 Nr. V-855, TAR 2023-06-20, kodas 2023-12229, įsigalioja 2023-06-21)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. V-601 „Dėl Sveikatos apsaugos ministerijos operacijų centro sudarymo ir jo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-13 Nr. V-690, TAR 2023-06-14, kodas 2023-11801, įsigalioja 2023-06-15)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. vasario 23 d. įsakymo Nr. V-205 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-V-622 „Vaikų ligų, traumų ir nelaimingų atsitikimų profilaktika, sveikatos priežiūros paslaugų vaikams prieinamumo ir kokybės gerinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-14 Nr. V-693, TAR 2023-06-14, kodas 2023-11872, įsigalioja 2023-06-15)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. lapkričio 25 d. įsakymo Nr. V-1758 „Dėl 2023 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-16 Nr. V-698, TAR 2023-06-16, kodas 2023-12076, įsigalioja 2023-06-20)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. lapkričio 5 d. įsakymo Nr. V-1252 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 42:2015 „Gydytojas odontologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-19 Nr. V-699, TAR 2023-06-19, kodas 2023-12149, įsigalioja 2023-06-20)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. V-1630 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir jų bazinių kainų sąrašo bei su šiomis paslaugomis susijusių priemokų, mokamų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-19 Nr. V-700, TAR 2023-06-19, kodas 2023-12150, įsigalioja 2023-07-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. balandžio 22 d. įsakymo Nr. V-388 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kurių išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, bazinių kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-19 Nr. V-702, TAR 2023-06-19, kodas 2023-12151, įsigalioja 2023-06-20)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. lapkričio 16 d. įsakymo Nr. V-812 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų paskirstymo teritorinėms ligonių kasoms pagal gyventojų skaičių tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-19 Nr. V-703, TAR 2023-06-19, kodas 2023-12152, įsigalioja 2023-07-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Nuotolinių medicininių konsultacijų teikimo greitosios medicinos pagalbos dispečerinėse tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-06-19 Nr. V-705, TAR 2023-06-19, kodas 2023-12167, įsigalioja 2023-07-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. vasario 25 d. įsakymo Nr. V-117 „Dėl Lytiškai plintančių infekcijų, ŽIV nešiojimo ir ŽIV ligos epidemiologinės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-19 Nr. V-706, TAR 2023-06-19, kodas 2023-12168, įsigalioja 2023-06-20)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. rugsėjo 17 d. įsakymo Nr. V-861 „Dėl Pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-19 Nr. V-707, TAR 2023-06-19, kodas 2023-12170, įsigalioja 2023-06-20)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos higienos normos HN 136:2023 „Karšto vandens visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo
(2023-06-20 Nr. V-710, TAR 2023-06-20, kodas 2023-12246, įsigalioja 2023-07-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. spalio 21 d. įsakymo Nr. V-1588 „Dėl 2022–2025 metų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinacijos ir gydymo programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-20 Nr. V-712, TAR 2023-06-20, kodas 2023-12247, įsigalioja 2023-06-21)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl energetikos ministro 2021 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 1-379 „Dėl Degalų iš atsinaujinančių energijos išteklių apskaitos vienetų sistemos administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-15 Nr. 1-175, TAR 2023-06-16, kodas 2023-12026, įsigalioja 2023-07-01)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl energetikos ministro 2016 m. lapkričio 14 d. įsakymo Nr. 1-298 „Dėl Elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių energijos išteklių, kilmės garantijų išdavimo, perdavimo ir jų galiojimo panaikinimo bei kilmės garantijų naudojimo priežiūros ir kontrolės, taip pat kitų valstybių narių išduotų kilmės garantijų pripažinimo Lietuvos Respublikoje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-15 Nr. 1-176, TAR 2023-06-16, kodas 2023-12027, įsigalioja 2023-07-01)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2022 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. ĮV-560 „Dėl 2021–2030 metų Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos kultūros ir kūrybingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 08-001-04-06-01 „Tvarių prielaidų ir paskatų aktualizuoti kultūros paveldo vertybes sukūrimas“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-13 Nr. ĮV-518, TAR 2023-06-16, kodas 2023-12099, įsigalioja 2023-06-17)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2023 m. sausio 13 d. įsakymo Nr. ĮV-33 „Dėl 2021–2030 metų Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos kultūros ir kūrybingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 08-001-04-01-01 „Aukštos meninės vertės, įvairaus ir įtraukaus kultūros turinio prieinamumo didinimas“ veiklos Nr. 4.1.1.6 „Keitimasis knygomis tarp bibliotekų“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo” pakeitimo
(2023-06-15 Nr. ĮV-523, TAR 2023-06-16, kodas 2023-12010, įsigalioja 2023-06-17)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2022 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. ĮV-846 „Dėl 2021–2030 metų Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos kultūros ir kūrybingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 08-001-04-05-01 „Istorinės atminties komunikacijos turinio ir formų aktualizavimas“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-15 Nr. ĮV-527, TAR 2023-06-16, kodas 2023-12011, įsigalioja 2023-06-17)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2023 m. balandžio 13 d. įsakymo Nr. ĮV-324 „Dėl 2021-2030 metų Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos kultūros ir kūrybingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 08-001-04-06-01 „Tvarių prielaidų ir paskatų aktualizuoti kultūros paveldo vertybes sukūrimas“ veiklos Nr. 8 „Kultūros kelių aktualizavimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-16 Nr. ĮV-531, TAR 2023-06-16, kodas 2023-12098, įsigalioja 2023-06-17)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2022 m. lapkričio 22 d. įsakymo Nr. 3D-710 „Dėl Paramos siekiant kompensuoti afrikinio kiaulių maro III zonos kiaulininkystės sektoriaus subjektų patirtus nuostolius taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-14 Nr. 3D-384, TAR 2023-06-14, kodas 2023-11762, įsigalioja 2023-06-15)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2022 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. 3D-732 „Dėl tiesioginių išmokų ir susietosios paramos už deklaruotus plotus mokėjimo 2022 m.“ pakeitimo
(2023-06-14 Nr. 3D-386, TAR 2023-06-14, kodas 2023-11866, įsigalioja 2023-06-15)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 3D-841 „Dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir viešosios paramos maksimalių metinių lėšų, skirtų įsipareigojimams pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, veiklos sritis ir veiklas, paskirstymo sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-15 Nr. 3D-388, TAR 2023-06-15, kodas 2023-11934, įsigalioja 2023-06-16)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2022 m. liepos 8 d. įsakymo Nr. 3D-434 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos srities „Parama profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2022 metų, patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-15 Nr. 3D-391, TAR 2023-06-16, kodas 2023-12031, įsigalioja 2023-06-17)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2021 m. rugsėjo 22 d. įsakymo Nr. 3D-596 „Dėl Europos inovacijų partnerystės veiklos grupių steigimo, jų projektų galimybių studijų rengimo ir vertinimo taisyklių, taikomų nuo 2021 metų, patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-15 Nr. 3D-392, TAR 2023-06-16, kodas 2023-12032, įsigalioja 2023-06-17)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. 3D-357 „Dėl Prekybos savos gamybos žemės ūkio ir maisto produktais viešose vietose rekomendacijų aprašo“ pripažinimo netekusiu galios
(2023-06-16 Nr. 3D-393, TAR 2023-06-16, kodas 2023-12088, įsigalioja 2023-06-17)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2020 m. vasario 14 d. įsakymo Nr. 3D-98 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos „Prevencinių priemonių taikymas prieš vilkų ūkiniams gyvūnams daromą žalą“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-19 Nr. 3D-398, TAR 2023-06-19, kodas 2023-12164, įsigalioja 2023-06-20)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. gegužės 4 d. įsakymo Nr. 3D-349 „Dėl Žemės ūkio ministerijos 2015–2023 metų tarptautinių mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos projektų administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-19 Nr. 3D-399, TAR 2023-06-19, kodas 2023-12165, įsigalioja 2023-06-20)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2020 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 3D-821 „Dėl Kaimo plėtros finansinių priemonių fondo, skirto Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos ir Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano lėšomis įgyvendinamoms finansinėms priemonėms administruoti, valdytojo skyrimo ir finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-20 Nr. 3D-402, TAR 2023-06-20, kodas 2023-12218, įsigalioja 2023-06-21)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. 3D-418 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos srities „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-20 Nr. 3D-404, TAR 2023-06-20, kodas 2023-12244, įsigalioja 2023-06-21)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. lapkričio 20 d. įsakymo Nr. 3D-877 „Dėl UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo administruojamos palūkanų, sumokėtų už paskolas ir lizingo paslaugas investicijoms finansuoti, kompensavimo priemonės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-20 Nr. 3D-405, TAR 2023-06-20, kodas 2023-12245, įsigalioja 2023-06-21)

Užsienio reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kandidato į Jungtinių Tautų Žmogaus teisių komitetą 2025–2027 metų kadencijai atrankos komisijos sudarymo ir Lietuvos Respublikos kandidato į Jungtinių Tautų Žmogaus teisių komitetą atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-06-19 Nr. V-206, TAR 2023-06-19, kodas 2023-12169, įsigalioja 2023-06-20)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos finansinio laikotarpio Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo (INTERREG) programų įgyvendinimo Lietuvoje taisyklių patvirtinimo
(2023-06-14 Nr. 1V-375, TAR 2023-06-15, kodas 2023-11900, įsigalioja 2023-06-16)

Vidaus reikalų ministro ir Užsienio reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 1V-200/V-62 „Dėl Asmens tapatybės kortelės ir paso išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-19 Nr. 1V-377/V-205, TAR 2023-06-19, kodas 2023-12174, įsigalioja 2023-06-20)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2017 m. spalio 26 d. įsakymo Nr. VA-89 „Dėl Finansinio reikalavimo fizinio asmens bankroto byloje pateikimo / patikslinimo FR1157 formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-15 Nr. VA-44, TAR 2023-06-15, kodas 2023-11973, įsigalioja 2023-06-16)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2016 m. birželio 1 d. įsakymo Nr. VA-74 „Finansinio reikalavimo restruktūrizavimo byloje pateikimo / patikslinimo formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-15 Nr. VA-45, TAR 2023-06-15, kodas 2023-11974, įsigalioja 2023-06-16)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2012 m. rugsėjo 5 d. įsakymo Nr. VA-82 „Dėl Finansinio reikalavimo pateikimo / patikslinimo formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-15 Nr. VA-46, TAR 2023-06-15, kodas 2023-11983, įsigalioja 2023-06-16)

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas
Dėl Valstybės archyvuose saugomų vaizdo ir (ar) garso dokumentų tvarkymo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-06-15 Nr. VE-26, TAR 2023-06-15, kodas 2023-11953, įsigalioja 2023-06-16)

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos 2019 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 1-108 „Dėl Apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-19 Nr. 1-115, TAR 2023-06-19, kodas 2023-12177, įsigalioja 2023-06-20)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2012 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. 1-389 „Dėl Saugomų valstybės rezervo civilinės saugos priemonių atsargų kokybės, saugumo ir panaudojimo galimybių reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-16 Nr. 1-344 /2023 (1.4 E), TAR 2023-06-16, kodas 2023-12071, įsigalioja 2023-06-17)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl užsienio valstybės normatyvinių statybos techninių dokumentų tiesioginio taikymo
(2023-06-16 Nr. 1-347 /2023 (1.4 E), TAR 2023-06-16, kodas 2023-12085, įsigalioja 2023-06-17)

Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2011 m. lapkričio 22 d. įsakymo Nr. 1P-(1.3.)-267 „Dėl Žemės informacinės sistemos nuostatų ir Žemės informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-20 Nr. 1P-441-(1.3 E.), TAR 2023-06-20, kodas 2023-12252, įsigalioja 2023-06-21)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2006 m. gegužės 22 d. įsakymo Nr. B1-352 „Dėl Šalutinių gyvūninių produktų ir perdirbtų šalutinių gyvūninių produktų, skirtų pašarų gamybai ir gyvūnų šėrimui, gamybos, tiekimo rinkai ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2023-05-31 Nr. B1-382, TAR 2023-06-15, kodas 2023-11951, įsigalioja 2023-06-16)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Veterinarinių vaistų lygiagrečios prekybos tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-06-06 Nr. B1-403, TAR 2023-06-15, kodas 2023-11950, įsigalioja 2023-06-16)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2003 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. B1-390 „Dėl veterinarinės medicinos produktų ir vaistinių pašarų, naudojamų maistiniams gyvūnams, apskaitos ir naudojimo kontrolės” pripažinimo netekusiu galios
(2023-06-15 Nr. B1-420, TAR 2023-06-15, kodas 2023-11987, įsigalioja 2023-06-16)

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. BV-448 „Dėl Atvejų, susijusių su galimais vaiko teisių pažeidimais, nagrinėjimo, veiksmų atlikimo ir sprendimų priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2023-06-16 Nr. BV-153, TAR 2023-06-16, kodas 2023-12106, įsigalioja 2023-06-17)

Lošimų priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2020 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. Nr. DIE-803 „Dėl Ūkio subjektų, organizuojančių azartinius lošimus, didžiąsias, mažąsias loterijas ir žaidimus žaidimo automatais patikrinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-19 Nr. DIE-335, TAR 2023-06-19, kodas 2023-12180, įsigalioja 2023-07-01)

Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas
Dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos 2022 m. lapkričio 22 d. sprendimo Nr. Sp-113 „Dėl Politinių partijų, politinių komitetų ir kandidatų pareiškinių dokumentų pateikimo tvarkos aprašo ir pareiškinių dokumentų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-15 Nr. Sp-166, TAR 2023-06-15, kodas 2023-11967, įsigalioja 2023-06-16)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2013 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. 1K-11 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto pajamų ir išlaidų klasifikacijos tvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-16 Nr. 1K-154, TAR 2023-06-19, kodas 2023-12120, įsigalioja 2023-06-20)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2008 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. 1K-73 „Dėl Skubios konsultacinės ir specializuotos skubios konsultacinės sveikatos priežiūros pagalbos paslaugų ataskaitos formos tvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-16 Nr. 1K-155, TAR 2023-06-19, kodas 2023-12130, įsigalioja 2023-06-20)

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. V-110 „Dėl Neįgalumo lygio, darbingumo lygio, specialiųjų poreikių ir profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritoriniuose skyriuose vadovo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-20 Nr. V-39, TAR 2023-06-20, kodas 2023-12224, įsigalioja 2023-06-21)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl valstybės įmonės Registrų centro generalinio direktoriaus 2022 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. VE-952 (1.3 E) „Dėl Nekilnojamojo turto atkūrimo kaštų (statybinės vertės) kainyno NTK 2023 patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-14 Nr. VE-336 (1.3 E), TAR 2023-06-14, kodas 2023-11851, įsigalioja 2023-06-15)

Lietuvos kultūros tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Lietuvos kultūros tarybos pirmininko 2022 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. VĮ-17(1.1E) „Dėl Informacijos pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą teikimo Lietuvos kultūros taryboje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-15 Nr. VĮ-22(1.1E), TAR 2023-06-15, kodas 2023-11962, įsigalioja 2023-06-16)

Ryšių reguliavimo tarnybos nutarimas
Dėl Tarpininkavimo sprendžiant ginčus ir ginčų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-06-15 Nr. TN-279, TAR 2023-06-16, kodas 2023-12078, įsigalioja 2023-06-17)

Ryšių reguliavimo tarnybos nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2010 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. 1V-893 „Dėl Radijo dažnių (kanalų), kuriuos galima naudoti be atskiro leidimo, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-15 Nr. TN-280, TAR 2023-06-16, kodas 2023-12079, įsigalioja 2023-06-17)

Ryšių reguliavimo tarnybos nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos tarybos 2016 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 1V-698 „Dėl Nacionalinės radijo dažnių paskirstymo lentelės patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-15 Nr. TN-281, TAR 2023-06-16, kodas 2023-12080, įsigalioja 2023-10-01)

Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2021 m. sausio 19 d. įsakymo Nr. 2-24 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos mokymų proceso koncepcijos patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-19 Nr. 2-84, TAR 2023-06-19, kodas 2023-12147, įsigalioja 2023-06-20)

Policijos generalinio komisaro įsakymas
Dėl Policijos pareigūnų reagavimo į pranešimus apie smurtą artimoje aplinkoje ir sprendimo dėl apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje orderio priėmimo, jo vykdymo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-06-20 Nr. 5-V-506, TAR 2023-06-20, kodas 2023-12214, įsigalioja 2023-07-01)

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamente taisyklių patvirtinimo
(2023-06-14 Nr. T1-55, TAR 2023-06-14, kodas 2023-11804, įsigalioja 2023-06-15)

Valstybės sienos apsaugos tarnybos vado įsakymas
Dėl pasienio kontrolės punktų, kuriuose laikinai atnaujinamas patikrinimas, nustatymo
(2023-06-16 Nr. 4-248, TAR 2023-06-16, kodas 2023-12060, įsigalioja 2023-06-17)

Lietuvos kariuomenės vado įsakymas
Dėl Lietuvos kariuomenės vado 2022 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. V-459 „Dėl Lietuvos kariuomenės asmens duomenų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-20 Nr. V-902, TAR 2023-06-20, kodas 2023-12255, įsigalioja 2023-06-21)

Valstybės duomenų agentūros generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Vartotojų nuomonių statistinio tyrimo anketos VNT-01 (mėnesinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2023-06-20 Nr. DĮ-151, TAR 2023-06-20, kodas 2023-12242, įsigalioja 2023-06-26)


<< Atgal