Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 25

2023 m. birželio 28 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2023 m. birželio 21 d. – 2023 m. birželio 27 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo Nr. VIII-1099 3, 8, 20, 21, 36, 54, 55, 56, 57 straipsnių, VII skyriaus pavadinimo, priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 55-1 straipsniu įstatymas
(2023-06-08 Nr. XIV-2035, TAR 2023-06-22, kodas 2023-12397, įsigalioja 2023-06-23)

Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo Nr. VIII-1099 26, 27, 32, 33, 35, 39, 41, 56, 57 ir 59 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1596 8 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-06-08 Nr. XIV-2036, TAR 2023-06-22, kodas 2023-12398, įsigalioja 2023-06-23)

Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo Nr. VIII-2032 6, 8, 9 straipsnių ir 2, 5 priedų pakeitimo įstatymas
(2023-06-08 Nr. XIV-2037, TAR 2023-06-22, kodas 2023-12399, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 2 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-06-08 Nr. XIV-2038, TAR 2023-06-22, kodas 2023-12400, įsigalioja 2023-06-23)

Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo Nr. I-1495 2, 5, 6, 7, 8 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-06-08 Nr. XIV-2039, TAR 2023-06-22, kodas 2023-12401, įsigalioja 2023-06-23)

Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymo Nr. I-1034 5 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-06-08 Nr. XIV-2040, TAR 2023-06-22, kodas 2023-12402, įsigalioja 2023-06-23)

Lietuvos Respublikos statybos įstatymo Nr. I-1240 27 ir 27-1 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-06-08 Nr. XIV-2041, TAR 2023-06-22, kodas 2023-12405, įsigalioja 2023-06-23)

Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatymo Nr. VIII-1159 11 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1796 2 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-06-08 Nr. XIV-2042, TAR 2023-06-22, kodas 2023-12407, įsigalioja 2023-06-23)

Lietuvos Respublikos asmens sveikatos priežiūros praktikos įstatymo Nr. XIII-3222 3 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-06-08 Nr. XIV-2043, TAR 2023-06-22, kodas 2023-12408, įsigalioja 2023-07-01)

Lietuvos Respublikos asmens sveikatos priežiūros praktikos įstatymo Nr. XIII-3222 2 ir 3 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIV-427 3 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-06-08 Nr. XIV-2044, TAR 2023-06-22, kodas 2023-12409, įsigalioja 2023-06-23)

Lietuvos Respublikos atmintinų dienų įstatymo Nr. VIII-397 1 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-06-08 Nr. XIV-2045, TAR 2023-06-22, kodas 2023-12410, įsigalioja 2023-06-23)

Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo Nr. IX-1253 9 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-06-08 Nr. XIV-2048, TAR 2023-06-22, kodas 2023-12411, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 2, 10 ir 25 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 17-1 straipsniu įstatymas
(2023-06-08 Nr. XIV-2049, TAR 2023-06-22, kodas 2023-12413, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 428 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-06-08 Nr. XIV-2051, TAR 2023-06-22, kodas 2023-12414, įsigalioja 2023-09-01)

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 9, 12 ir 25 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-06-13 Nr. XIV-2053, TAR 2023-06-22, kodas 2023-12415, įsigalioja 2023-07-01)

Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 11-1, 16, 18, 19, 21, 24 ir 25 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-06-13 Nr. XIV-2054, TAR 2023-06-23, kodas 2023-12583, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos mecenavimo įstatymo Nr. XIII-1198 pakeitimo įstatymas
(2023-06-15 Nr. XIV-2058, TAR 2023-06-27, kodas 2023-12864, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 4, 10, 11, 15, 27, 28, 35, 38, 39, 48, 52, 53, 56, 58, 60, 65, 66, 67, 69, 71, 72, 72-1, 73, 75-3, 77, 85 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 64-1 straipsniu įstatymo Nr. XIV-1257 18 ir 29 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-06-15 Nr. XIV-2059, TAR 2023-06-27, kodas 2023-12865, įsigalioja 2023-06-28)

Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo Nr. IX-987 2, 4, 7, 8 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-06-15 Nr. XIV-2061, TAR 2023-06-23, kodas 2023-12741, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos tautinio paveldo produktų įstatymo Nr. X-1207 5 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-06-15 Nr. XIV-2062, TAR 2023-06-23, kodas 2023-12743, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos ūkio subjektų, perkančių–parduodančių žalią pieną ir prekiaujančių pieno gaminiais, nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo Nr. XII-1907 2 ir 5 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-06-15 Nr. XIV-2063, TAR 2023-06-23, kodas 2023-12745, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos nesąžiningos prekybos praktikos žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinėje draudimo įstatymo Nr. XIV-409 6 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-06-15 Nr. XIV-2064, TAR 2023-06-27, kodas 2023-12802, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos pluoštinių kanapių įstatymo Nr. XII-336 2 ir 5 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-06-15 Nr. XIV-2065, TAR 2023-06-23, kodas 2023-12748, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją įstatymo Nr. VIII-1422 14 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-06-15 Nr. XIV-2066, TAR 2023-06-23, kodas 2023-12749, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo Nr. XI-626 15 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-06-15 Nr. XIV-2067, TAR 2023-06-23, kodas 2023-12750, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymo Nr. I-164 3-1 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-06-15 Nr. XIV-2068, TAR 2023-06-23, kodas 2023-12751, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymo Nr. I-323 7 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-06-15 Nr. XIV-2069, TAR 2023-06-23, kodas 2023-12752, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos pakartotinio sveikatos duomenų naudojimo įstatymo Nr. XIV-789 3, 4, 7, 12 straipsnių ir IV skyriaus pavadinimo pakeitimo įstatymas
(2023-06-15 Nr. XIV-2071, TAR 2023-06-27, kodas 2023-12867, įsigalioja 2023-09-01)

Lietuvos Respublikos nedarbo socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-1904 6, 8 ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-06-15 Nr. XIV-2072, TAR 2023-06-23, kodas 2023-12584, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos biomedicininių tyrimų etikos įstatymo Nr. VIII-1679 2, 5 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-06-15 Nr. XIV-2073, TAR 2023-06-27, kodas 2023-12868, įsigalioja 2023-09-01)

Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos sujungimo su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu įstatymo Nr. XI-2052 preambulės, 2, 3, 4, 5, 6, 8 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-06-15 Nr. XIV-2074, TAR 2023-06-27, kodas 2023-12869, įsigalioja 2023-06-28)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 611 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-06-15 Nr. XIV-2076, TAR 2023-06-23, kodas 2023-12586, įsigalioja 2023-06-24)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 488 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-06-15 Nr. XIV-2077, TAR 2023-06-23, kodas 2023-12587, įsigalioja 2023-06-24)

Lietuvos Respublikos nacionalinių plėtros įstaigų įstatymo Nr. XIII-1257 pavadinimo, 1, 4, 6, 7 straipsnių pakeitimo ir 11-1 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas
(2023-06-20 Nr. XIV-2078, TAR 2023-06-27, kodas 2023-12870, įsigalioja 2023-06-28)

Lietuvos Respublikos inovacijų skatinimo fondo įstatymo Nr. XIII-3167 2 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-06-20 Nr. XIV-2079, TAR 2023-06-27, kodas 2023-12871, įsigalioja 2023-06-28)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 122 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIV-2026 1 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-06-20 Nr. XIV-2080, TAR 2023-06-23, kodas 2023-12756, įsigalioja 2023-06-27)

Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 37, 39-2 ir 39-3 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-06-22 Nr. XIV-2084, TAR 2023-06-27, kodas 2023-12872, įsigalioja 2023-07-01)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 8 d. nutarimo Nr. 695 „Dėl Statistinės informacijos apie vaikus rodiklių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-21 Nr. 467, TAR 2023-06-22, kodas 2023-12450, įsigalioja 2023-07-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 9 d. nutarimo Nr. 709 „Dėl Saugomų teritorijų strateginio planavimo dokumentų rengimo ir tvirtinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2023-06-21 Nr. 468, TAR 2023-06-22, kodas 2023-12451, įsigalioja 2023-08-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl 5G mobiliojo ryšio plėtros Lietuvos Respublikoje projekto pripažinimo valstybei svarbiu projektu
(2023-06-21 Nr. 471, TAR 2023-06-22, kodas 2023-12457, įsigalioja 2023-06-23)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 6 d. nutarimo Nr. 1592 „Dėl Skrydžių, kuriais vežami labai svarbūs asmenys, vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-21 Nr. 478, TAR 2023-06-23, kodas 2023-12539, įsigalioja 2023-06-24)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimo Nr. 728 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-21 Nr. 481, TAR 2023-06-23, kodas 2023-12544, įsigalioja 2023-07-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. birželio 3 d. nutarimo Nr. 569 „Dėl Lietuvos Respublikos patikimumo deklaracijų juridiniams asmenims, norintiems dalyvauti Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos konkursuose, išdavimo pagrindų įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2023-06-21 Nr. 486, TAR 2023-06-23, kodas 2023-12598, įsigalioja 2023-06-24)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. birželio 6 d. nutarimo Nr. 567 „Dėl Savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybių valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-21 Nr. 487, TAR 2023-06-23, kodas 2023-12599, įsigalioja 2023-06-24)

Vyriausybės nutarimas
Dėl vietų automobiliams statyti, už naudojimąsi kuriomis negali būti nustatoma vietinė rinkliava, nustatymo
(2023-06-21 Nr. 491, TAR 2023-06-23, kodas 2023-12622, įsigalioja 2023-06-24)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimo Nr. 277 „Dėl Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-21 Nr. 492, TAR 2023-06-23, kodas 2023-12671, įsigalioja 2023-07-01)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2018 m. lapkričio 12 d. įsakymo Nr. 1K-389 „Dėl 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų įgyvendinimo Lietuvoje“ pakeitimo
(2023-06-23 Nr. 1K-243, TAR 2023-06-23, kodas 2023-12597, įsigalioja 2023-06-24)

Finansų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministro valdymo sričių 2023–2025 metų korupcijos prevencijos veiksmų plano patvirtinimo
(2023-06-23 Nr. 1K-244, TAR 2023-06-23, kodas 2023-12628, įsigalioja 2023-06-24)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2012 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. 1K-417 „Dėl su Lietuvos Respublikos Vyriausybės skolinimosi valstybės vardu ir skolinantis prisiimtų įsipareigojimų bei valstybės piniginių išteklių valdymu susijusių teisės aktų patvirtinimo ir komisijų sudarymo“ pakeitimo
(2023-06-26 Nr. 1K-245, TAR 2023-06-23, kodas 2023-12675, įsigalioja 2023-06-27)

Finansų ministro įsakymas
Dėl 2023–2028 metų finansinių technologijų (FINTECH) sektoriaus plėtros Lietuvoje veiksmų plano patvirtinimo
(2023-06-27 Nr. 1K-247, TAR 2023-06-27, kodas 2023-12851, įsigalioja 2023-06-28)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos reorganizavimo
(2023-06-22 Nr. A1-417, TAR 2023-06-22, kodas 2023-12454, įsigalioja 2023-06-23)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. A1-340 „Dėl Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-22 Nr. A1-418, TAR 2023-06-22, kodas 2023-12456, įsigalioja 2023-06-23)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. A1-490 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos socialinės sutelkties plėtros programos pažangos priemonės Nr. 09-003-02-02-09 „Plėtoti socialinės integracijos priemones labiausiai pažeidžiamoms grupėms“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-26 Nr. A1-423, TAR 2023-06-23, kodas 2023-12739, įsigalioja 2023-06-27)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. A1-910 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įtraukios darbo rinkos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 09-001-02-09-01 „Skatinti socialinių partnerių įgalinimą dalyvauti socialiniame dialoge“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-26 Nr. A1-424, TAR 2023-06-23, kodas 2023-12799, įsigalioja 2023-06-27)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Subsidijų, kuriomis siekiama skatinti įmonių dalyvavimą bendriems Europos interesams svarbiuose projektuose (BEISP), skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-06-23 Nr. 4-333, TAR 2023-06-23, kodas 2023-12620, įsigalioja 2023-06-24)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2021 m. rugsėjo 2 d. įsakymo Nr. 4-970 „Dėl Finansinės priemonės „Startuok“, finansuojamos Europos regioninės plėtros fondo lėšomis, schemos patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-23 Nr. 4-335, TAR 2023-06-23, kodas 2023-12623, įsigalioja 2023-06-24)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. lapkričio 23 d. įsakymo Nr. 4-1128 „Dėl Subsidijų pagal priemones „Skatinti kosmoso sektoriaus plėtrą Lietuvoje“ ir „Dalyvauti tarptautinėse ir nacionalinėse MTEP ir inovacijų programose“ įmonėms skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-23 Nr. 4-339, TAR 2023-06-23, kodas 2023-12625, įsigalioja 2023-06-24)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. 4-877 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-05-05 „Skatinti įmones skaitmenizuotis“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-23 Nr. 4-340, TAR 2023-06-23, kodas 2023-12626, įsigalioja 2023-06-24)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. 4-869 „Dėl 2021–2030 metų Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos valstybės skaitmeninimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-002-01-07-08 „Kurti technologinius sprendimus ir įrankius, leidžiančius saugiai ir patogiai naudotis paslaugomis“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-26 Nr. 4-346, TAR 2023-06-23, kodas 2023-12795, įsigalioja 2023-06-27)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. 4-861 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-04-02 „Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-27 Nr. 4-349, TAR 2023-06-27, kodas 2023-12866, įsigalioja 2023-06-28)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Kvietimo teikti paraišką bandomajam parodomajam viešosios paskirties pastatui atnaujinti (modernizuoti) naudojant skydus atrankos sąlygų aprašo patvirtinimo
(2023-06-21 Nr. D1-207, TAR 2023-06-21, kodas 2023-12300, įsigalioja 2023-06-22)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Kvietimo teikti paraiškas bandomiesiems parodomiesiems daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) naudojant skydus atrankos sąlygų aprašo patvirtinimo
(2023-06-21 Nr. D1-208, TAR 2023-06-21, kodas 2023-12302, įsigalioja 2023-06-22)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Kvietimo teikti paraiškas bandomiesiems parodomiesiems viešosios paskirties pastatams atnaujinti (modernizuoti) naudojant skydus atrankos sąlygų aprašo patvirtinimo
(2023-06-21 Nr. D1-209, TAR 2023-06-21, kodas 2023-12301, įsigalioja 2023-06-22)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Valstybinio geodezinio pagrindo tvarkymo ir krašto kartografavimo 2023 metų programos patvirtinimo
(2023-06-22 Nr. D1-211, TAR 2023-06-22, kodas 2023-12434, įsigalioja 2023-07-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Klimato kaitos programos priemonės „Investicinė parama biometano gamybai ir (ar) biodujų išvalymui“ tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-06-23 Nr. D1-212, TAR 2023-06-23, kodas 2023-12570, įsigalioja 2023-06-24)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1995 m. kovo 7 d. įsakymo Nr. 33 „Dėl Tvenkinių naudojimo ir priežiūros tipinių taisyklių (LAND 2-95) patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-23 Nr. D1-213, TAR 2023-06-23, kodas 2023-12609, įsigalioja 2024-01-01)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Lietuvos neformaliojo švietimo agentūros nuostatų patvirtinimo
(2023-06-22 Nr. V-871, TAR 2023-06-22, kodas 2023-12421, įsigalioja 2023-06-23)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2016 m. rugsėjo 22 d. įsakymo Nr. V-812 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.3-CPVA-V-704 priemonės „Švietimo prieinamumo didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-22 Nr. V-872, TAR 2023-06-22, kodas 2023-12422, įsigalioja 2023-06-23)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-824 „Dėl Nacionalinių fizinio aktyvumo programų finansavimo valstybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-26 Nr. V-897, TAR 2023-06-23, kodas 2023-12734, įsigalioja 2023-06-27)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-838 „Dėl Nacionalinių fizinio aktyvumo programų sąrašo ir Nacionalinėms fizinio aktyvumo programoms keliamų reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-26 Nr. V-898, TAR 2023-06-23, kodas 2023-12735, įsigalioja 2023-06-27)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Valstybinių brandos egzaminų vertinimo komitetų darbo reglamento patvirtinimo
(2023-06-26 Nr. V-899, TAR 2023-06-23, kodas 2023-12740, įsigalioja 2023-06-27)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl 2023 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo
(2023-06-21 Nr. V-715, TAR 2023-06-22, kodas 2023-12394, įsigalioja 2023-07-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. V-1118 „Dėl Giminingų diagnozių grupių sąrašo, Normatyvinės gydymo trukmės ir giminingų diagnozių grupėms priskiriamų kainų koeficientų sąrašo bei Medicinos pagalbos priemonių, vaistų, procedūrų ir kraujo komponentų, turinčių įtakos faktinei aktyviojo gydymo atvejo kainai, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-23 Nr. V-719, TAR 2023-06-23, kodas 2023-12610, įsigalioja 2023-06-24)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. 112 „Dėl Receptų rašymo ir vaistinių preparatų, medicinos priemonių (medicinos prietaisų) ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) vaistinėse gyventojams ir popierinių receptų saugojimo, išdavus (pardavus) vaistinius preparatus, medicinos priemones (medicinos prietaisus) ir kompensuojamąsias medicinos pagalbos priemones vaistinėje, taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-23 Nr. V-720, TAR 2023-06-23, kodas 2023-12614, įsigalioja 2023-07-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros produktų, gyvūnų ir kitų gyvų organizmų, naudojamų teikiant papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros paslaugas, sąrašo patvirtinimo
(2023-06-26 Nr. V-722, TAR 2023-06-23, kodas 2023-12732, įsigalioja 2023-06-27)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. V-897 „Dėl Pasirengimo raupų grėsmei ir raupų valdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-26 Nr. V-723, TAR 2023-06-23, kodas 2023-12731, įsigalioja 2023-06-27)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2023 m. balandžio 7 d. įsakymo Nr. 1R-133 „Dėl grupės ieškinio instituto civiliniame procese galiojančio teisinio reguliavimo poveikio ex post vertinimo atlikimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2023-06-23 Nr. 1R-227, TAR 2023-06-23, kodas 2023-12709, įsigalioja 2023-06-27)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. vasario 14 d. įsakymo Nr. 3-62 „Dėl Leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-22 Nr. 3-314, TAR 2023-06-22, kodas 2023-12419, įsigalioja 2023-07-01)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2015 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. ĮV-333 „Dėl Europos Sąjungos reikalų koordinavimo Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-26 Nr. ĮV-535, TAR 2023-06-27, kodas 2023-12877, įsigalioja 2023-06-28)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl 2021–2030 metų Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos kultūros ir kūrybingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 08-001-01-09-01 „KKI plėtra, skatinanti konkurencingumą ir pridėtinės vertės kūrimą“ aprašo patvirtinimo
(2023-06-27 Nr. ĮV-542, TAR 2023-06-27, kodas 2023-12854, įsigalioja 2023-06-28)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2022 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. 3D-809 „Dėl Paramos paraiškų pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano intervencines priemones priėmimo 2023 metais tvarkaraščio patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-21 Nr. 3D-406, TAR 2023-06-21, kodas 2023-12354, įsigalioja 2023-06-22)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2012 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. 3D-65 „Dėl žaliojo diplomo“ pripažinimo netekusiu galios
(2023-06-22 Nr. 3D-407, TAR 2023-06-22, kodas 2023-12404, įsigalioja 2023-06-30)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2021 m. spalio 14 d. įsakymo Nr. 3D-643 „Dėl Žemės ūkio ministerijos informacinės sistemos (ŽŪMIS) duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-22 Nr. 3D-408, TAR 2023-06-22, kodas 2023-12406, įsigalioja 2023-06-23)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. 3D-161 „Dėl Garantinės įmokos paskolų gavėjams kompensavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-22 Nr. 3D-409, TAR 2023-06-22, kodas 2023-12444, įsigalioja 2023-06-23)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2012 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. 3D-419 „Dėl Garantinės įmokos kompensavimo lizingu perkantiems subjektams taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-22 Nr. 3D-410, TAR 2023-06-22, kodas 2023-12445, įsigalioja 2023-06-23)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2021–2027 metų programos projektų finansavimo ir administravimo taisyklių patvirtinimo
(2023-06-23 Nr. 3D-414, TAR 2023-06-26, kodas 2023-12669, įsigalioja 2023-06-27)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2022 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 3D-865 „Dėl Žemės ūkio, maisto ūkio, žuvininkystės ir kaimo plėtros 2023–2027 metų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-26 Nr. 3D-417, TAR 2023-06-23, kodas 2023-12696, įsigalioja 2023-06-27)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. sausio 5 d. įsakymo Nr. 3D-2 „Dėl Nuostolių, kuriuos patyrė ūkinių gyvūnų savininkai, vykdydami gyvūnų užkrečiamųjų ligų židinių likvidavimo ir (ar) prevencijos priemones, taip pat salmoneliozės valstybinės programos priemones, kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-26 Nr. 3D-419, TAR 2023-06-23, kodas 2023-12697, įsigalioja 2023-06-27)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2010 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. 3D-677 „Dėl Nuostolių, kuriuos patyrė ūkinių gyvūnų savininkai, vykdydami gyvūnų užkrečiamųjų ligų židinių likvidavimo ir (ar) prevencijos priemones, taip pat salmoneliozės valstybinės programos priemones, apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-26 Nr. 3D-420, TAR 2023-06-23, kodas 2023-12698, įsigalioja 2023-06-27)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2023 m. gegužės 2 d. įsakymo Nr. 3D-298 „Dėl Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano sektorinių intervencinių priemonių bitininkystės sektoriuje įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-26 Nr. 3D-421, TAR 2023-06-23, kodas 2023-12722, įsigalioja 2023-06-27)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2023 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. 3D-109 „Dėl Žemės ūkio veiklos valdymo reikalavimų, taikomų nuo 2023 metų, aprašo patvirtinimo ir kontrolės institucijų paskyrimo“ pakeitimo
(2023-06-26 Nr. 3D-423, TAR 2023-06-23, kodas 2023-12736, įsigalioja 2023-06-27)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2022 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 3D-367 „Dėl Energiškai efektyvių ir klimatui palankių investicijų skatinant taikyti tiesioginę sėją žemės ūkio gamyboje priemonės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-27 Nr. 3D-424, TAR 2023-06-27, kodas 2023-12832, įsigalioja 2023-06-28)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano intervencinės priemonės „Tvarios investicijos į žemės ūkio valdas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo
(2023-06-27 Nr. 3D-425, TAR 2023-06-27, kodas 2023-12833, įsigalioja 2023-06-28)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. 1V-55 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo“ pakeitimo
(2023-06-27 Nr. 1V-399, TAR 2023-06-27, kodas 2023-12878, įsigalioja 2023-06-28)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl Krašto apsaugos ministro 2022 m. balandžio 1 d. įsakymo Nr. V-290 „Dėl Lietuvos kariuomenės veterano vardo suteikimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-23 Nr. V-522, TAR 2023-06-23, kodas 2023-12590, įsigalioja 2023-06-24)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2009 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. VA-24 „Dėl Prekybos ir paslaugų teikimo automatų naudojimo ir įplaukų, gautų iš šių automatų, apskaitos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-27 Nr. VA-47, TAR 2023-06-27, kodas 2023-12859, įsigalioja 2023-06-28)

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. balandžio 21 d. įsakymo Nr. V3-21 „Dėl Finansinių ataskaitų audito kokybės peržiūros atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-21 Nr. V3-15, TAR 2023-06-21, kodas 2023-12343, įsigalioja 2023-09-01)

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. V3-11 „Dėl Finansinių ataskaitų audito kokybės peržiūros ataskaitos reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-21 Nr. V3-16, TAR 2023-06-21, kodas 2023-12344, įsigalioja 2023-09-01)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Žinynų taikymo
(2023-06-26 Nr. 1BE-454, TAR 2023-06-27, kodas 2023-12824, įsigalioja 2023-06-28)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Socialinių įmonių bei jose dirbančių asmenų informacinės sistemos likvidavimo
(2023-06-23 Nr. V-125, TAR 2023-06-23, kodas 2023-12611, įsigalioja 2023-06-24)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Pažymos apie daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos atitiktį privalomiesiems reikalavimams formos patvirtinimo
(2023-06-27 Nr. O3E-826, TAR 2023-06-27, kodas 2023-12850, įsigalioja 2023-06-28)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 1K-224 „Dėl Europos sveikatos draudimo kortelės išdavimo, keitimo ir naikinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-21 Nr. 1K-159, TAR 2023-06-21, kodas 2023-12304, įsigalioja 2023-09-01)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2015 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. 1K-144 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų skyrimo stebėsenos ir jų skyrimo kokybės vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-21 Nr. 1K-160, TAR 2023-06-21, kodas 2023-12311, įsigalioja 2023-07-01)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2016 m. sausio 19 d. įsakymo Nr. 1K-16 „Dėl Ortopedijos techninių priemonių ir medicinos priemonių, kurioms taikomos atskiros teisės aktų nustatytos skyrimo sąlygos, kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-21 Nr. 1K-161, TAR 2023-06-21, kodas 2023-12340, įsigalioja 2023-06-22)

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos peticijų komisijos sudarymo ir peticijų nagrinėjimo organizavimo nuostatų patvirtinimo
(2023-06-21 Nr. 1V-84, TAR 2023-06-23, kodas 2023-12541, įsigalioja 2023-07-01)

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Administracinių nusižengimų teisenos vykdymo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-06-27 Nr. 1V-90, TAR 2023-06-27, kodas 2023-12882, įsigalioja 2023-07-01)

Valstybinės augalininkystės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2015 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. A1-307 „Dėl dokumentų, susijusių su dauginamosios medžiagos tiekėjų pažymėjimų išdavimu, formų pavyzdžių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-27 Nr. A1-382, TAR 2023-06-27, kodas 2023-12860, įsigalioja 2023-06-28)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2015 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. B1-648 „Dėl Lietuvos Respublikos maisto įstatymo pažeidimų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-20 Nr. B1-452, TAR 2023-06-21, kodas 2023-12279, įsigalioja 2023-06-22)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl veterinarinių biocidinių produktų autorizacijos sąlygų keitimo
(2023-06-21 Nr. B1-453, TAR 2023-06-27, kodas 2023-12873, įsigalioja 2023-06-28)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl valstybės įmonės Registrų centro generalinio direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. VE-518 (1.3 E) „Dėl administracinių nusižengimų tyrimo, protokolų surašymo ir bylų nagrinėjimo“ pakeitimo
(2023-06-23 Nr. VE-350 (1.3 E), TAR 2023-06-23, kodas 2023-12617, įsigalioja 2023-06-24)

Kultūros paveldo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos metinių nekilnojamųjų ir kilnojamųjų kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planų sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-06-23 Nr. Į-175, TAR 2023-06-23, kodas 2023-12723, įsigalioja 2023-07-01)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2014 m. kovo 17 d. įsakymo Nr. 2B-56 „Dėl Pasaulinio transporto priemonės gamintojo identifikavimo kodo (WMI) ir pasaulinio transporto priemonių sudedamųjų dalių gamintojo identifikavimo kodo (WPMI) šalies transporto priemonių gamintojams suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-23 Nr. 2BE-158, TAR 2023-06-23, kodas 2023-12627, įsigalioja 2023-06-24)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, instruktavimo saugos, sveikatos ir gaisrinės saugos klausimais
(2023-06-26 Nr. 2BE-159, TAR 2023-06-23, kodas 2023-12674, įsigalioja 2023-06-27)

Migracijos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. 3K-319 „Dėl Klientų aptarnavimo Migracijos departamente prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-26 Nr. 3K-191, TAR 2023-06-23, kodas 2023-12672, įsigalioja 2023-07-01)

Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas
Dėl Informavimo apie politinės kampanijos įsiskolinimų padengimą tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-06-22 Nr. Sp-177, TAR 2023-06-22, kodas 2023-12460, įsigalioja 2023-06-23)

Generalinio prokuroro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2020 m. balandžio 17 d. įsakymo Nr. I-103 „Dėl Asmenų aptarnavimo Lietuvos Respublikos prokuratūroje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-26 Nr. I-139, TAR 2023-06-23, kodas 2023-12673, įsigalioja 2023-07-01)

Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento prie Krašto apsaugos ministerijos direktoriaus 2021 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. V-29 „Dėl Civilinių mobilizacijos institucijų mobilizacijos planų sudarymo metodinių rekomendacijų tvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-27 Nr. V-117, TAR 2023-06-27, kodas 2023-12840, įsigalioja 2023-06-28)

Lietuvos probacijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos probacijos tarnybos direktoriaus 2022 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. V-184 „Dėl Lietuvos Respublikos probacijos įstatymo ir Lietuvos Respublikos pataisos pareigūnų veiklos įstatymo 13 straipsnio įgyvendinimo“ pakeitimo
(2023-06-21 Nr. V-152, TAR 2023-06-21, kodas 2023-12312, įsigalioja 2023-06-22)

VšĮ Lietuvos antidopingo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl tam tikrų dopingo medžiagų sąrašų patvirtinimo
(2023-06-23 Nr. V-17, TAR 2023-06-27, kodas 2023-12853, įsigalioja 2023-07-01)

Lietuvos kalėjimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Suimtųjų (nuteistųjų) asmeninių piniginių lėšų apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-06-23 Nr. V-479, TAR 2023-06-23, kodas 2023-12694, įsigalioja 2023-06-27)

Valstybės duomenų agentūros generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybės duomenų teikimo sąlygų aprašo patvirtinimo
(2023-06-22 Nr. DĮ-154, TAR 2023-06-23, kodas 2023-12585, įsigalioja 2023-06-24)

Valstybės duomenų agentūros generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Žemės ūkio augalų plotų ir derliaus žemės ūkio bendrovėse ir įmonėse statistinės ataskaitos ŽŪ-29 (metinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2023-06-22 Nr. DĮ-155, TAR 2023-06-22, kodas 2023-12461, įsigalioja 2023-06-23)

Valstybės duomenų agentūros generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Augalų apsaugos produktų panaudojimo žemės ūkio bendrovėse ir įmonėse statistinės ataskaitos APR-02 (kas 5 metai) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2023-06-26 Nr. DĮ-159, TAR 2023-06-23, kodas 2023-12770, įsigalioja 2023-06-27)

Valstybės duomenų agentūros generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Žemės ūkio augalų plotų, derliaus ir derlingumo statistinio tyrimo ūkininkų ir šeimos ūkių anketos ŽŪŪ-29 (metinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2023-06-27 Nr. DĮ-160, TAR 2023-06-27, kodas 2023-12852, įsigalioja 2023-06-28)


<< Atgal