Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 38

2023 m. rugsėjo 27 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2023 m. rugsėjo 20 d. – 2023 m. rugsėjo 26 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymo Nr. X-1666 5, 6, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 23, 24-1 ir 25 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-09-19 Nr. XIV-2169, TAR 2023-09-21, kodas 2023-18496, įsigalioja 2023-09-22)

KITI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PRIIMTI TEISĖS AKTAI

Seimo nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Seimo VII (rudens) sesijos darbų programos patvirtinimo
(2023-09-19 Nr. XIV-2168, TAR 2023-09-21, kodas 2023-18464, įsigalioja 2023-09-22)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimo Nr. 1326 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priedo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-09-20 Nr. 737, TAR 2023-09-21, kodas 2023-18466, įsigalioja 2023-09-22)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Nacionalinės darbotvarkės „Lietuvos Respublikos piliečių rengimo pilietiniam pasipriešinimui strategija“ 2023–2025 m. įgyvendinimo plano patvirtinimo
(2023-09-20 Nr. 738, TAR 2023-09-21, kodas 2023-18481, įsigalioja 2023-09-22)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Pilietinio pasipriešinimo tarybos sudėties ir jos nuostatų patvirtinimo
(2023-09-20 Nr. 739, TAR 2023-09-21, kodas 2023-18482, įsigalioja 2023-09-22)

Vyriausybės nutarimas
Dėl reglamento (ES) 2022/868 įgyvendinimo
(2023-09-20 Nr. 740, TAR 2023-09-22, kodas 2023-18525, įsigalioja 2023-09-23)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo programos patvirtinimo
(2023-09-20 Nr. 741, TAR 2023-09-22, kodas 2023-18526, įsigalioja 2023-09-23)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 23 d. nutarimo Nr. 1341 „Dėl valstybės valdomų įmonių vadovų darbo užmokesčio“ pakeitimo
(2023-09-20 Nr. 743, TAR 2023-09-26, kodas 2023-18758, įsigalioja 2024-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl 2023–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos nacionalinės kibernetinio saugumo plėtros programos patvirtinimo
(2023-09-20 Nr. 746, TAR 2023-09-22, kodas 2023-18546, įsigalioja 2023-09-23)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. 932 „Dėl Strateginių prekių eksporto, importo, tranzito, tarpininkavimo ir siuntimo Europos Sąjungoje licencijavimo taisyklių, Strateginių prekių kontrolės vykdymo taisyklių ir Sertifikatų karinę įrangą gaminančioms įmonėms gavėjoms išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-09-20 Nr. 747, TAR 2023-09-22, kodas 2023-18547, įsigalioja 2023-09-23)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2021 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 1K-227 „Dėl Strateginio valdymo metodikos taikymo“ pakeitimo
(2023-09-21 Nr. 1K-327, TAR 2023-09-21, kodas 2023-18454, įsigalioja 2023-09-22)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2023 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. 1K-41 „Dėl 2023 metų pažangos lėšų perskirstymo“ pakeitimo
(2023-09-25 Nr. 1K-328, TAR 2023-09-25, kodas 2023-18627, įsigalioja 2023-09-26)

Finansų ministro įsakymas
Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios
(2023-09-26 Nr. 1K-329, TAR 2023-09-26, kodas 2023-18748, įsigalioja 2023-09-27)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2021 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 1K-372 „Dėl Finansų ministerijos išlaidų priskyrimo apmokėtinoms iš techninės paramos lėšų išlaidoms“ pakeitimo
(2023-09-26 Nr. 1K-332, TAR 2023-09-26, kodas 2023-18750, įsigalioja 2023-10-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-09-20 Nr. A1-617, TAR 2023-09-20, kodas 2023-18411, įsigalioja 2023-10-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. A1-580 „Dėl Tarptautinių donorų lėšomis finansuojamų nevyriausybinių organizacijų projektų kofinansavimo Nevyriausybinių organizacijų fondo lėšomis 2023 metų konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-09-20 Nr. A1-618, TAR 2023-09-20, kodas 2023-18412, įsigalioja 2023-09-21)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Asmens su negalia dalyvumo užtikrinimo 2024–2026 metų veiksmų plano patvirtinimo
(2023-09-25 Nr. A1-622, TAR 2023-09-25, kodas 2023-18629, įsigalioja 2024-01-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. birželio 10 d. įsakymo Nr. A1-397 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įtraukios darbo rinkos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 09-001-02-03-05 „Tobulinti kovos su nelegaliu ir nedeklaruotu darbu priemones“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-09-25 Nr. A1-625, TAR 2023-09-25, kodas 2023-18630, įsigalioja 2023-09-26)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. birželio 9 d. įsakymo Nr. A1-381 „Dėl Savivaldybių funkcijoms atlikti skirtų lėšų paskirstymo, pervedimo, naudojimo ir duomenų pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-09-25 Nr. A1-629, TAR 2023-09-25, kodas 2023-18681, įsigalioja 2023-09-26)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. A1-465 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. rugpjūčio 24 d. įsakymo Nr. A1-552 „Dėl Integralios pagalbos plėtros 2022–2029 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2023-09-26 Nr. A1-631, TAR 2023-09-26, kodas 2023-18730, įsigalioja 2023-09-27)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. A1-463 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. A1-93 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2023-09-26 Nr. A1-632, TAR 2023-09-26, kodas 2023-18729, įsigalioja 2023-09-27)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2008 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. 4-459 „Dėl Tam tikrų pavojingųjų medžiagų naudojimo ribojimo elektros ir elektroninėje įrangoje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-09-21 Nr. 4-545, TAR 2023-09-21, kodas 2023-18498, įsigalioja 2024-02-01)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. 4-861 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-04-02 „Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-09-22 Nr. 4-546, TAR 2023-09-22, kodas 2023-18590, įsigalioja 2023-09-23)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. 4-861 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-04-02 „Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-09-26 Nr. 4-549, TAR 2023-09-26, kodas 2023-18751, įsigalioja 2023-09-27)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. liepos 25 d. įsakymo Nr. D1-239 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 02-001-06-04-01 „Skatinti pastatų renovaciją“ įgyvendinimo“ pakeitimo
(2023-09-20 Nr. D1-317, TAR 2023-09-20, kodas 2023-18372, įsigalioja 2023-09-21)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Geodezijos ir kartografijos techninių reikalavimų reglamento GKTR 3.01:2023 „Išmatuotų topografinių ir inžinerinių tinklų objektų erdvinių duomenų rinkinys“ patvirtinimo
(2023-09-20 Nr. D1-318, TAR 2023-09-20, kodas 2023-18375, įsigalioja 2023-10-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. D1-21 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-09-21 Nr. D1-320, TAR 2023-09-21, kodas 2023-18477, įsigalioja 2023-09-22)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 27 d. įsakymo Nr. D1-455 „Dėl Visuomenės dalyvavimo planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūrose ir vertinimo subjektų, Europos Sąjungos valstybių narių ir kitų užsienio valstybių informavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-09-22 Nr. D1-321, TAR 2023-09-22, kodas 2023-18571, įsigalioja 2024-01-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2023 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. D1-124 „Dėl 2022 –2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 02-001-06-10-02 „Skatinti atliekų perdirbimą ir antrinių žaliavų naudojimą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-09-22 Nr. D1-322, TAR 2023-09-22, kodas 2023-18572, įsigalioja 2023-09-23)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Regioninės pažangos priemonės Nr. 02-001-06-10-01(RE) „Skatinti rūšiuojamąjį atliekų surinkimą“ finansavimo gairių patvirtinimo
(2023-09-22 Nr. D1-323, TAR 2023-09-22, kodas 2023-18586, įsigalioja 2023-09-23)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Geodezijos ir kartografijos techninių reikalavimų reglamento GKTR 2.01:2023 „Inžinerinių tinklų objektų geodezinių matavimų atlikimo ir inžinerinių tinklų planų sudarymo tvarkos aprašas“ patvirtinimo
(2023-09-26 Nr. D1-324, TAR 2023-09-26, kodas 2023-18732, įsigalioja 2023-10-01)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. V-241 „Dėl 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-02-01 „Įgyvendinti įtraukųjį švietimą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-09-21 Nr. V-1248, TAR 2023-09-21, kodas 2023-18449, įsigalioja 2023-09-22)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. V-940 „Dėl 2022–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos mokslo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-001-01-01-01 „Gerinti mokslo ir studijų aplinką“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-09-25 Nr. V-1253, TAR 2023-09-25, kodas 2023-18628, įsigalioja 2023-09-26)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. V-1038 „Dėl IV kvalifikacijos lygiui įgyti formaliojo profesinio mokymo programų pritaikymo mokiniams, baigusiems pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį, eksperimento tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-09-26 Nr. V-1256, TAR 2023-09-26, kodas 2023-18685, įsigalioja 2023-09-27)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. V-16 „Dėl Juridinių asmenų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų, įgyvendinant Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamus sporto projektus, vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-09-26 Nr. V-1270, TAR 2023-09-26, kodas 2023-18734, įsigalioja 2023-09-27)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. V-267 „Dėl Kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kainynus tvarkos aprašo, kompensuojamųjų vaistinių preparatų rinkos stebėsenos tvarkos aprašo ir kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių prekybos antkainių sąrašo ir jų taikymo reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-09-20 Nr. V-1014, TAR 2023-09-20, kodas 2023-18400, įsigalioja 2023-09-21)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. sausio 19 d. įsakymo Nr. V-67 „Dėl Labai retų žmogaus sveikatos būklių gydymo išlaidų kompensavimo komisijos sudarymo“ pakeitimo
(2023-09-20 Nr. V-1015, TAR 2023-09-20, kodas 2023-18401, įsigalioja 2023-09-21)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. 132 „Dėl Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkos“ pakeitimo
(2023-09-21 Nr. V-1018, TAR 2023-09-22, kodas 2023-18597, įsigalioja 2023-12-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2023 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. V-628 „Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešųjų ir biudžetinių įstaigų, teikiančių asmens sveikatos priežiūros paslaugas, veiklos rezultatų vertinimo rodiklių 2023 metų siektinų reikšmių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-09-21 Nr. V-1019, TAR 2023-09-21, kodas 2023-18521, įsigalioja 2023-09-22)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. 494 „Dėl Asmenų, mirusių nuo pavojingų ir ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų, palaikų vežimo transporto priemonėmis, jų įvežimo į Lietuvos Respubliką ir išvežimo iš jos, laidojimo ir perlaidojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-09-22 Nr. V-1020, TAR 2023-09-22, kodas 2023-18598, įsigalioja 2023-09-23)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. V-698 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis kompensuojamų ortopedijos techninių priemonių ir medicinos priemonių bei jų bazinių kainų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-09-22 Nr. V-1021, TAR 2023-09-22, kodas 2023-18599, įsigalioja 2023-09-23)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. rugsėjo 27 d. įsakymo Nr. V-1129 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 62:2017 „Gydytojas vaikų pulmonologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-09-22 Nr. V-1022, TAR 2023-09-22, kodas 2023-18600, įsigalioja 2023-09-23)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo Nr. V-959 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. V-885 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“ ir Kvapų kontrolės gyvenamosios aplinkos ore taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2023-09-22 Nr. V-1024, TAR 2023-09-22, kodas 2023-18601, įsigalioja 2023-09-23)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. V-2997 „Dėl Gyventojų skiepijimo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-09-22 Nr. V-1027, TAR 2023-09-22, kodas 2023-18619, įsigalioja 2023-09-23)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. lapkričio 22 d. įsakymo Nr. V-1064 „Dėl Alerginių ir imuninių ligų diagnostikos ir gydymo dienos stacionare tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2023-09-25 Nr. V-1028, TAR 2023-09-25, kodas 2023-18626, įsigalioja 2024-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro ir Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Valstybinės ligonių kasos prie sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2014 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. V-389/1K-71 „Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos valstybės ir savivaldybių asmens sveikatos priežiūros įstaigų išdėstymo, teiktinų sveikatos priežiūros paslaugų struktūros bei minimalių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų“ pripažinimo netekusiu galios
(2023-09-25 Nr. V-1029/1K-248, TAR 2023-09-25, kodas 2023-18653, įsigalioja 2023-09-26)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2015 m. birželio 12 d. įsakymo Nr. 1R-149 „Dėl Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos teritorinių administracijos padalinių veiklos teritorijos nustatymo“ pakeitimo
(2023-09-25 Nr. 1R-295, TAR 2023-09-25, kodas 2023-18679, įsigalioja 2024-01-01)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl Advokatų, kurie teikia antrinę valstybės garantuojamą teisinę pagalbą konkrečiose srityse, specialiųjų mokymų organizavimo taisyklių patvirtinimo
(2023-09-26 Nr. 1R-296, TAR 2023-09-26, kodas 2023-18701, įsigalioja 2023-10-01)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl energetikos ministro 2015 m. spalio 29 d. įsakymo Nr. 1-250 „Dėl Europos infrastruktūros tinklų priemonės energetikos sektoriaus projektams įgyvendinti Lietuvos Respublikoje administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-09-22 Nr. 1-305, TAR 2023-09-22, kodas 2023-18589, įsigalioja 2023-09-23)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl energetikos ministro 2022 m. rugsėjo 7 d. įsakymo Nr. 1-265 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-02 „Didinti atsinaujinančių energijos išteklių dalį, užtikrinant atsinaujinančių išteklių integraciją į elektros tinklus“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-09-22 Nr. 1-306, TAR 2023-09-26, kodas 2023-18728, įsigalioja 2023-09-27)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl energetikos ministro 2017 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 1-170 „Dėl Atsinaujinančių energijos išteklių dalies, palyginti su bendruoju galutiniu energijos suvartojimu, apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-09-22 Nr. 1-313, TAR 2023-09-22, kodas 2023-18592, įsigalioja 2023-09-23)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. lapkričio 24 d. įsakymo Nr. ĮV-908 „Dėl Senų, retų ir ypač vertingų dokumentų fondo formavimo, saugojimo ir naudojimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-09-22 Nr. ĮV-741, TAR 2023-09-22, kodas 2023-18559, įsigalioja 2023-09-23)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2019 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. ĮV-459 „Dėl Įstatymų pagrindais sudarytų komisijų pirmininkų, jų pavaduotojų ir narių atlygio mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-09-25 Nr. ĮV-744, TAR 2023-09-25, kodas 2023-18648, įsigalioja 2023-09-26)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2005 m. liepos 8 d. įsakymo Nr. 3D-335 „Dėl Raugintų pieno gaminių kokybės reikalavimų patvirtinimo bei kai kurių žemės ūkio ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo
(2023-09-20 Nr. 3D-616, TAR 2023-09-20, kodas 2023-18368, įsigalioja 2023-09-21)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. 3D-204 „Dėl Registrų, duomenų bazių ir informacinių sistemų, reikalingų administruoti Europos Sąjungos žemės ūkio fondų ir nacionalinės paramos priemones, diegimo ir palaikymo finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-09-20 Nr. 3D-618, TAR 2023-09-20, kodas 2023-18403, įsigalioja 2023-09-21)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. lapkričio 14 d. įsakymo Nr. 3D-624 „Dėl Uždarosios akcinės bendrovės Žemės ūkio paskolų garantijų fondo individualių garantijų teikimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-09-21 Nr. 3D-620, TAR 2023-09-21, kodas 2023-18452, įsigalioja 2023-09-22)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2011 m. gegužės 9 d. įsakymo Nr. 3D-389 „Dėl Nuostolių dėl užkrečiamųjų ligų – galvijų tuberkuliozės, galvijų bruceliozės, enzootinės galvijų leukozės – židinio galvijų bandoje sunaikinimo įvertinimo ir atlyginimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-09-21 Nr. 3D-621, TAR 2023-09-21, kodas 2023-18453, įsigalioja 2023-09-22)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2018 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. 3D-192 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos administracijos struktūros ir administracijos padalinių nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-09-21 Nr. 3D-624, TAR 2023-09-22, kodas 2023-18522, įsigalioja 2023-09-23)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2021 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 3D-626 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ įgyvendinimo pereinamuoju 2021–2022 metų laikotarpiu taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-09-22 Nr. 3D-625, TAR 2023-09-22, kodas 2023-18574, įsigalioja 2023-09-23)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2022 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 3D-420 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2022 metų, patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-09-22 Nr. 3D-626, TAR 2023-09-22, kodas 2023-18575, įsigalioja 2023-09-23)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2021 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. 3D-422 „Dėl Geodezijos ir kartografijos techninių reikalavimų reglamento GTKR 3.01:2020 „Išmatuotų topografinių ir inžinerinių tinklų objektų erdvinių duomenų rinkinys“ patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2023-09-25 Nr. 3D-627, TAR 2023-09-25, kodas 2023-18633, įsigalioja 2023-10-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2021 m. spalio 22 d. įsakymo Nr. 3D-674 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ įgyvendinimo Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonės (EURI) lėšomis taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-09-25 Nr. 3D-628, TAR 2023-09-25, kodas 2023-18643, įsigalioja 2023-09-26)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2023 m. balandžio 25 d. įsakymo Nr. 3D-277 „Dėl Studijų programų, susijusių su veikla žemės ūkio, maisto ūkio ir veterinarijos sektoriuose, preliminaraus tikslinių skatinamųjų stipendijų dydžio ir jų skaičiaus, tikslinių skatinamųjų stipendijų paskirstymo pagal studijų programas ir aukštąsias mokyklas sąrašo patvirtinimo” pakeitimo
(2023-09-25 Nr. 3D-629, TAR 2023-09-25, kodas 2023-18671, įsigalioja 2023-09-26)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. 1V-558 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-09-25 Nr. 1V-605, TAR 2023-09-25, kodas 2023-18642, įsigalioja 2023-09-26)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2022 m. rugpjūčio 17 d. įsakymo Nr. 1V-536 „Dėl 2022–2030 metų Viešojo valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 01-004-08-04-01 „Didinti visuomenės įsitraukimą į vietos problemų sprendimą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-09-25 Nr. 1V-618, TAR 2023-09-25, kodas 2023-18676, įsigalioja 2023-09-26)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2022 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. V-1034 „Dėl karo prievolininkų šaukimo į privalomąją pradinę karo tarnybą 2023 m.“ pakeitimo
(2023-09-21 Nr. V-764, TAR 2023-09-21, kodas 2023-18460, įsigalioja 2023-09-22)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2009 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. VA-65 „Dėl Žemės ūkio produkcijos pirkėjų informacijos apie atsiskaitymus už žemės ūkio produkciją su žemės ūkio produkcijos pardavėjais teikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai taisyklių ir Pranešimo apie žemės ūkio produkcijos pirkėjo pradelstas skolas žemės ūkio produkcijos pardavėjams FR1070 formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-09-20 Nr. VA-69, TAR 2023-09-20, kodas 2023-18374, įsigalioja 2023-09-21)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2013 m. lapkričio 25 d. įsakymo Nr. V-383 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų dokumentų saugojimo terminų“ pakeitimo
(2023-09-25 Nr. V-371, TAR 2023-09-25, kodas 2023-18678, įsigalioja 2023-09-26)

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas
Dėl Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2013 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. V-68 „Dėl Darbo valstybės archyvų skaityklose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-09-22 Nr. VE-42, TAR 2023-09-22, kodas 2023-18539, įsigalioja 2024-01-01)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. 1-338 „Dėl Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-09-22 Nr. 1-482 /2023 (1.4 E), TAR 2023-09-22, kodas 2023-18570, įsigalioja 2023-09-23)

VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Europos Sąjungos investicijų administravimo informacinės sistemos tvarkos aprašo pakeitimo
(2023-09-25 Nr. 2023/8-369, TAR 2023-09-26, kodas 2023-18724, įsigalioja 2023-09-27)

Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2022 m. rugsėjo 22 d. įsakymo Nr. T1-353 „Dėl projektų sąrašo pagal 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 02-001-06-04-01 „Skatinti pastatų renovaciją“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-09-21 Nr. T1-338, TAR 2023-09-22, kodas 2023-18584, įsigalioja 2023-09-23)

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus įsakymas
Dėl Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. gegužės 28 d. įsakymo Nr. V1-100 „Dėl Elektros įrangos, kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamybos sektoriaus profesinio standarto patvirtinimo“, pakeitimo
(2023-09-21 Nr. V1-227, TAR 2023-09-21, kodas 2023-18480, įsigalioja 2023-09-22)

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko įsakymas
Dėl pareigybių, prieš skiriant į kurias pateikiamas rašytinis prašymas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją apie skiriamą asmenį, sąrašo patvirtinimo
(2023-09-21 Nr. V-512, TAR 2023-09-21, kodas 2023-18485, įsigalioja 2023-09-22)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl valstybės įmonės Registrų centro generalinio direktoriaus 2021 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. VE-87 (1.3 E) „Dėl Įgaliojimų teikti duomenis, dokumentus ir gauti paslaugas valstybės įmonėje Registrų centre išdavimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-09-26 Nr. VE-496 (1.3 E), TAR 2023-09-26, kodas 2023-18745, įsigalioja 2023-10-01)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2020 m. vasario 14 d. įsakymo Nr. 1K-45 „Dėl Valstybinės ligonių kasos prie sveikatos apsaugos ministerijos valdomų informacinių sistemų saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklių, naudotojų administravimo taisyklių ir veiklos tęstinumo valdymo plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-09-25 Nr. 1K-246, TAR 2023-09-25, kodas 2023-18632, įsigalioja 2023-09-26)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2017 m. vasario 8 d. įsakymo Nr. 1K-34 „Dėl Ortopedijos techninių priemonių ir medicinos priemonių funkcijų techninio aprašymo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-09-25 Nr. 1K-247, TAR 2023-09-25, kodas 2023-18634, įsigalioja 2023-09-26)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2015 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr. 1K-106 „Dėl Duomenų apie asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų skaičių ir jų vidutinį darbo užmokestį ataskaitų formų bei jų pildymo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-09-26 Nr. 1K-251, TAR 2023-09-26, kodas 2023-18723, įsigalioja 2023-09-27)

Jaunimo reikalų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Jaunimo reikalų agentūros direktoriaus 2023 m. rugpjūčio 2 d. įsakymo Nr. 2V-228 (1.4E) „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos socialinės sutelkties plėtros programos pažangos priemonės Nr. 09-003-02-02-05 „Plėtoti laiku atliekamo efektyvaus darbo su jaunimu sistemą“ įgyvendinimo partnerių atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-09-21 Nr. 2V-266(1.4 E), TAR 2023-09-21, kodas 2023-18479, įsigalioja 2023-09-22)

Valstybės duomenų agentūros generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Perinti skirtų kiaušinių, išperintų paukščių jauniklių skaičiaus, paukščių peryklų struktūros ir panaudojimo statistinės ataskaitos ŽŪ-15 (mėnesinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2023-09-21 Nr. DĮ-208, TAR 2023-09-21, kodas 2023-18495, įsigalioja 2024-02-01)

Valstybės duomenų agentūros generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Brangiakailių žvėrelių skaičiaus statistinės ataskaitos ŽŪ-26 (metinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2023-09-21 Nr. DĮ-209, TAR 2023-09-22, kodas 2023-18542, įsigalioja 2023-09-23)

Valstybės duomenų agentūros generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Gyvulių skaičiaus ir gyvulininkystės produktų gamybos žemės ūkio bendrovėse ir įmonėse statistinės ataskaitos ŽŪM-24 (metinės), statistinio formuliaro patvirtinimo
(2023-09-21 Nr. DĮ-210, TAR 2023-09-22, kodas 2023-18543, įsigalioja 2023-09-23)


<< Atgal