Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 42

2023 m. spalio 25 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2023 m. spalio 18 d. – 2023 m. spalio 24 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl pasirengimo administruoti Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšas ir jų administravimo
(2023-10-11 Nr. 791, TAR 2023-10-18, kodas 2023-20355, įsigalioja 2023-10-19)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. sausio 25 d. nutarimo Nr. 57 „Dėl 2023 metų valstybės biudžeto asignavimų ir valstybės investicijų 2023–2025 metų programoje numatytų lėšų paskirstymo“ pakeitimo
(2023-10-18 Nr. 792, TAR 2023-10-18, kodas 2023-20388, įsigalioja 2023-10-19)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugpjūčio 10 d. nutarimo Nr. 876 „Dėl Mokinių, kurie mokosi pagal formaliojo profesinio mokymo programas ar jų modulius, siekdami įgyti pirmąją kvalifikaciją, stipendijų mokėjimo ir kitos materialinės paramos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-18 Nr. 796, TAR 2023-10-20, kodas 2023-20537, įsigalioja 2024-01-01)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2003 m. sausio 29 d. įsakymo Nr. 1K-019 „Dėl mokesčių ir kitų įmokų į valstybės biudžetą ir savivaldybių biudžetus apyskaitos“ pakeitimo“
(2023-10-18 Nr. 1K-353, TAR 2023-10-18, kodas 2023-20353, įsigalioja 2023-10-19)

Finansų ministro įsakymas
Dėl palūkanų ir delspinigių dydžių nustatymo
(2023-10-18 Nr. 1K-355, TAR 2023-10-18, kodas 2023-20358, įsigalioja 2023-11-01)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2020 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. 1K-30 „Dėl Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2023-10-19 Nr. 1K-359, TAR 2023-10-19, kodas 2023-20462, įsigalioja 2023-10-20)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. A1-172 „Dėl Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos nuostatų ir socialinės paramos šeimai informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-19 Nr. A1-687, TAR 2023-10-19, kodas 2023-20438, įsigalioja 2023-10-20)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. A1-46 „Dėl Socialinės globos normų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-20 Nr. A1-692, TAR 2023-10-20, kodas 2023-20533, įsigalioja 2023-10-21)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro valdymo sričiai priskirtų valstybės institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų, kurios privalo kaupti nepertraukiamos veiklos vykdymui užtikrinti būtinas priemones ir asmenines apsaugos priemones, sąrašo patvirtinimo
(2023-10-24 Nr. A1-694, TAR 2023-10-24, kodas 2023-20690, įsigalioja 2023-10-25)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. A1-307 „Dėl Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 5 patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-24 Nr. A1-696, TAR 2023-10-24, kodas 2023-20733, įsigalioja 2023-10-25)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. 4-885 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-05-07 „Sukurti nuoseklią inovacinės veiklos skatinimo sistemą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-18 Nr. 4-588, TAR 2023-10-18, kodas 2023-20378, įsigalioja 2023-10-19)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2023 m. gegužės 11 d. įsakymo Nr. 4-251 „Dėl Studijų programų, susijusių su aukštos pridėtinės vertės sektoriais ir skirtų regionų investiciniam patrauklumui didinti, tikslinių skatinamųjų stipendijų dydžio ir jų skaičiaus, preliminaraus tikslinių skatinamųjų stipendijų paskirstymo pagal nustatytas studijų programas ir aukštąsias mokyklas sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-23 Nr. 4-594, TAR 2023-10-23, kodas 2023-20656, įsigalioja 2023-10-24)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. rugsėjo 1 d. įsakymo Nr. D1-406 „Dėl Miškų tvarkymo schemų ir Vidinės miškotvarkos projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-18 Nr. D1-349, TAR 2023-10-18, kodas 2023-20360, įsigalioja 2023-10-19)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 14 d. įsakymo Nr. 316 „Dėl Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-19 Nr. D1-352, TAR 2023-10-19, kodas 2023-20472, įsigalioja 2023-10-20)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. gegužės 23 d. įsakymo Nr. V-734 „Dėl Studijų kainos dalies apmokėjimo, paskirto 2022 metais, tęsimo Ukrainos piliečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos į Lietuvos Respubliką dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje ir nuo 2022 m. vasario 24 d. priimtiems studijuoti į Lietuvos valstybinių aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos arba vientisųjų studijų programas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-19 Nr. V-1378, TAR 2023-10-19, kodas 2023-20442, įsigalioja 2023-10-20)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Lietuvos mokslo ir studijų institucijų dalyvavimo Europos paskirstytų skaičiavimų (EGI) federacijoje plano patvirtinimo
(2023-10-19 Nr. V-1380, TAR 2023-10-19, kodas 2023-20443, įsigalioja 2023-10-20)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. V-1542 „Dėl Regioninės pažangos priemonės Nr. 12-003-03-01-23 (RE) „Padidinti ugdymo prieinamumą atskirtį patiriantiems vaikams“ finansavimo gairių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-19 Nr. V-1381, TAR 2023-10-19, kodas 2023-20447, įsigalioja 2023-10-20)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. V-1637 „Dėl Regioninės pažangos priemonės Nr. 12-003-03-02-17 (RE) „Plėtoti įvairialypį švietimą vykdant visos dienos mokyklų veiklą“ finansavimo gairių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-19 Nr. V-1382, TAR 2023-10-19, kodas 2023-20448, įsigalioja 2023-10-20)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. V-1871 „Dėl Aukšto meistriškumo sporto programų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-19 Nr. V-1386, TAR 2023-10-19, kodas 2023-20481, įsigalioja 2023-10-20)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. birželio 19 d. įsakymo Nr. V-936 „Dėl Aukštųjų mokyklų dėstytojų kompetencijų tobulinimo gairių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-19 Nr. V-1387, TAR 2023-10-19, kodas 2023-20484, įsigalioja 2023-10-20)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl lėšų, skirtų pagalbai (laikinojo apgyvendinimo) Ukrainos gyventojams, nukentėjusiems dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, teikimo išlaidoms už 2023 metų sausio–gegužės mėnesius kompensuoti paskirstymo pagal valstybines mokyklas patvirtinimo
(2023-10-20 Nr. V-1390, TAR 2023-10-20, kodas 2023-20574, įsigalioja 2023-10-21)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2006 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. ISAK-1354 „Dėl Mokytojų atrankos ir skyrimo į Europos mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-23 Nr. V-1398, TAR 2023-10-23, kodas 2023-20629, įsigalioja 2023-10-24)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Psichologijos studijų krypties aprašo patvirtinimo
(2023-10-24 Nr. V-1401, TAR 2023-10-24, kodas 2023-20721, įsigalioja 2023-10-25)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. V-988 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo didinimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 11-002-02-11-01 „Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-19 Nr. V-1098, TAR 2023-10-19, kodas 2023-20433, įsigalioja 2023-10-20)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. V-1113 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-20 Nr. V-1100, TAR 2023-10-20, kodas 2023-20590, įsigalioja 2023-10-21)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 9 d. įsakymo Nr. V-776 „Dėl Traumų ir nelaimingų atsitikimų stebėsenos informacinės sistemos nuostatų ir duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-24 Nr. V-1104, TAR 2023-10-24, kodas 2023-20731, įsigalioja 2023-10-31)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymo Nr. 1R-156 „Dėl Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros Valdančiosios tarybos nario, pakaitinio nario, nacionalinio ryšių palaikymo su Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra pareigūno ir pakaitinio pareigūno paskyrimo“ pakeitimo
(2023-10-17 Nr. 1R-328, TAR 2023-10-18, kodas 2023-20338, įsigalioja 2023-11-03)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. 3-82 „Dėl Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-23 Nr. 3-442, TAR 2023-10-23, kodas 2023-20648, įsigalioja 2023-11-01)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. 3-83 „Dėl Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-23 Nr. 3-443, TAR 2023-10-23, kodas 2023-20649, įsigalioja 2023-11-01)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl energetikos ministro 2013 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 1-194 „Dėl Gamtinių dujų kokybės reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-19 Nr. 1-329, TAR 2023-10-19, kodas 2023-20474, įsigalioja 2023-10-20)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2018 m. lapkričio 16 d. įsakymo Nr. ĮV-812 „Dėl Kino kultūros sklaidos projektų valstybinio finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-20 Nr. ĮV-809, TAR 2023-10-20, kodas 2023-20575, įsigalioja 2023-10-21)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano intervencinės priemonės „Europos inovacijų partnerystė žemės ūkio našumo ir tvarumo srityje“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo
(2023-10-18 Nr. 3D-686, TAR 2023-10-18, kodas 2023-20401, įsigalioja 2023-10-19)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2021‒2027 metų programos antrojo prioriteto „Darnios akvakultūros veiklos skatinimas ir žvejybos bei akvakultūros produktų perdirbimas ir prekyba jais, taip prisidedant prie aprūpinimo maistu saugumo sąjungoje“ priemonės „Ekologinė akvakultūros gamyba“ kompensacijų skyrimo sąlygų aprašo patvirtinimo
(2023-10-18 Nr. 3D-687, TAR 2023-10-18, kodas 2023-20402, įsigalioja 2023-10-19)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2022 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 3D-420 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2022 metų, patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-19 Nr. 3D-688, TAR 2023-10-19, kodas 2023-20430, įsigalioja 2023-10-20)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones priėmimo 2024 metais tvarkaraščio patvirtinimo
(2023-10-19 Nr. 3D-689, TAR 2023-10-19, kodas 2023-20431, įsigalioja 2023-10-20)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Paramos paraiškų pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano intervencines priemones priėmimo 2024 metais tvarkaraščio patvirtinimo
(2023-10-19 Nr. 3D-690, TAR 2023-10-19, kodas 2023-20432, įsigalioja 2023-10-20)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. gegužės 10 d. įsakymo Nr. 3D-292 „Dėl Lietuvos Respublikos rinkai pateikiamų ir tiekiamų tręšiamųjų produktų įtraukimo į identifikavimo sąrašą ir išbraukimo iš šio sąrašo tvarkos aprašo ir Lietuvos Respublikos rinkai pateikiamų ir tiekiamų tręšiamųjų produktų identifikavimo sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-20 Nr. 3D-691, TAR 2023-10-20, kodas 2023-20543, įsigalioja 2023-10-21)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. 3D-190 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklos „Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-20 Nr. 3D-693, TAR 2023-10-20, kodas 2023-20563, įsigalioja 2023-10-21)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. liepos 9 d. įsakymo Nr. 3D-414 „Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. liepos 9 d. įsakymo Nr. 3D-414 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos srities „Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2023-10-23 Nr. 3D-694, TAR 2023-10-23, kodas 2023-20652, įsigalioja 2023-10-24)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl nesąžiningos prekybos praktikos žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinėje draudimo įstatymo teisinio reguliavimo poveikio ex post vertinimo
(2023-10-24 Nr. 3D-697, TAR 2023-10-24, kodas 2023-20691, įsigalioja 2023-10-25)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2017 m. lapkričio 9 d. įsakymo Nr. 3D-719 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų 2017 metais pateiktoms paraiškoms, patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-24 Nr. 3D-699, TAR 2023-10-24, kodas 2023-20692, įsigalioja 2023-10-25)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2018 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. 3D-721 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2018 metų pateiktoms paraiškoms, patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-24 Nr. 3D-700, TAR 2023-10-24, kodas 2023-20726, įsigalioja 2023-10-25)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2004 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. 3D-391 „Dėl Pagal sąlygines išlaidas įvertintų žemės ūkio veiklos pajamų normatyvų ir Žemės ūkio veiklos pajamų iš žemės ūkio naudmenų hektaro normų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-24 Nr. 3D-701, TAR 2023-10-24, kodas 2023-20727, įsigalioja 2023-10-25)

Užsienio reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2022 m. vasario 14 d. įsakymo Nr. V-43 „Dėl Asociacijų, viešųjų įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų veiklos projektų, kuriuos įgyvendinant tikslinga dalyvauti Užsienio reikalų ministro įsakymasi, atrankos nuostatų ir komisijos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-20 Nr. V-372, TAR 2023-10-20, kodas 2023-20541, įsigalioja 2023-10-21)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2020 m. lapkričio 6 d. įsakymo Nr. 1V-1145 „Dėl Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą, 2021–2027 m. programos veiksmų įgyvendinimo plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-18 Nr. 1V-668, TAR 2023-10-18, kodas 2023-20395, įsigalioja 2023-10-19)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2016 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. 1V-146 „Dėl Projektų, finansuotinų iš nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programos, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-18 Nr. 1V-675, TAR 2023-10-18, kodas 2023-20400, įsigalioja 2023-10-19)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2023 m. balandžio 7 d. įsakymo Nr. 1V-199 „Dėl Regioninės pažangos priemonės 01-004-07-02-01 (RE) „Pagerinti viešųjų paslaugų prieinamumą, darbo vietų pasiekiamumą ir tam reikalingų išteklių naudojimo efektyvumą“ finansavimo gairių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-24 Nr. 1V-677, TAR 2023-10-24, kodas 2023-20684, įsigalioja 2023-10-25)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2023 m. balandžio 4 d. įsakymo Nr. 1V-188 „Dėl Regioninės pažangos priemonės 01-004-07-01-01 (RE) „Paskatinti regionų, funkcinių zonų, savivaldybių ir miestų ekonominį augimą pasitelkiant jų turimus išteklius“ finansavimo gairių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-24 Nr. 1V-678, TAR 2023-10-24, kodas 2023-20685, įsigalioja 2023-10-25)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2019 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. 1V-893 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ Nr. 07.1.1-CPVA-V-907 priemonės „Miesto inžinerinės infrastruktūros, svarbios verslui, atnaujinimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-24 Nr. 1V-679, TAR 2023-10-24, kodas 2023-20699, įsigalioja 2023-10-25)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2015 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. 1V-991 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ Nr. 07.1.1-CPVA-V-906 priemonės „Kompleksinė paslaugų plėtra integruotų teritorijų vystymo programų tikslinėse teritorijose“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-24 Nr. 1V-680, TAR 2023-10-24, kodas 2023-20702, įsigalioja 2023-10-25)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2015 m. spalio 23 d. įsakymo Nr. 1V-841 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ Nr. 07.1.1-CPVA-R-905 priemonės „Miestų kompleksinė plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-24 Nr. 1V-681, TAR 2023-10-24, kodas 2023-20703, įsigalioja 2023-10-25)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. 1V-989 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ Nr. 07.1.1-CPVA-R-904 priemonės „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-24 Nr. 1V-682, TAR 2023-10-24, kodas 2023-20705, įsigalioja 2023-10-25)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2015 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. 1V-164 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-24 Nr. 1V-683, TAR 2023-10-24, kodas 2023-20706, įsigalioja 2023-10-25)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl Ginkluotųjų pajėgų narių sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-10-18 Nr. V-853, TAR 2023-10-18, kodas 2023-20362, įsigalioja 2023-10-19)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl Aukštesnio karininko laipsnio suteikimo tvarkos aprašo tvirtinimo
(2023-10-18 Nr. V-856, TAR 2023-10-18, kodas 2023-20390, įsigalioja 2023-10-19)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. 1B-351 „Dėl Muitinės įstaigų klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-20 Nr. 1BE-751, TAR 2023-10-20, kodas 2023-20572, įsigalioja 2023-10-24)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl valstybės įmonės Registrų centro generalinio direktoriaus 2022 m. sausio 14 d. įsakymo Nr. VE-25 (1.3 E) „Dėl Duomenų teikimo Turto arešto aktų registrui elektroniniu būdu taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-24 Nr. VE-526 (1.3 E), TAR 2023-10-24, kodas 2023-20717, įsigalioja 2023-10-25)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. 1-806 „Dėl Asmenų, pageidaujančių mokytis Ugniagesių gelbėtojų mokykloje, atrankos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-19 Nr. 1-544 /2023 (1.4 E), TAR 2023-10-19, kodas 2023-20516, įsigalioja 2023-10-20)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2005 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 1K-81 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-20 Nr. 1K-267, TAR 2023-10-20, kodas 2023-20542, įsigalioja 2023-10-21)

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Pažymos dėl statybos darbų atlikimo nenukrypstant nuo statinio projekto ir jo dokumentų, pagal kuriuos atlikti darbai, sprendinių, statinio (jo dalies) normatyvinės kokybės, statybos metu panaudotų statybos produktų ir įrenginių kokybės atitikimo statinio projekto, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimams rekvizitų patvirtinimo
(2023-10-18 Nr. 1V-129, TAR 2023-10-19, kodas 2023-20452, įsigalioja 2023-11-01)

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2023 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. 1V-52 „Dėl Statybos užbaigimo procedūros atlikimo klausimyno patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-20 Nr. 1V-133, TAR 2023-10-24, kodas 2023-20700, įsigalioja 2023-11-01)

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2023 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr. 1V-53 „Dėl Statybos užbaigimo aktų, deklaracijų apie statybos užbaigimą ir pažymų apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-23 Nr. 1V-134, TAR 2023-10-24, kodas 2023-20701, įsigalioja 2023-11-01)

Aplinkos apsaugos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. AD1-270 „Dėl Vaizdo duomenų tvarkymo Aplinkos apsaugos departamente prie Aplinkos ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-24 Nr. AD1-593, TAR 2023-10-24, kodas 2023-20710, įsigalioja 2023-10-25)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ gamtinių dujų skirstymo veiklos pajamų viršutinės ribos nustatymo 2024–2028 m. reguliavimo periodui
(2023-10-20 Nr. O3E-1571, TAR 2023-10-20, kodas 2023-20588, įsigalioja 2023-10-21)

Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl projektų sąrašo pagal 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 10-001-06-01-01 „Skatinti alternatyviųjų degalų naudojimą transporto sektoriuje“ veiklą „Grynųjų elektromobilių įsigijimo fiziniams asmenims skatinimas“ įgyvendinimo tvarkos aprašas“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-24 Nr. T1-381, TAR 2023-10-24, kodas 2023-20713, įsigalioja 2023-10-25)

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2022 m. spalio 14 d. įsakymo Nr. V-222 „Dėl Juridinių asmenų ar kitų organizacijų, neturinčių juridinio asmens statuso, kurios nuosavybės teise priklauso arba yra kontroliuojamos subjekto, kuriam taikomos sankcijos, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-23 Nr. V-185, TAR 2023-10-23, kodas 2023-20626, įsigalioja 2023-10-24)

VšĮ Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Techninės priežiūros mokymo organizacijų patvirtinimo ir jų nuolatinės priežiūros pagal Komisijos reglamento (ES) Nr. 1321/2014 IV priedo (147 dalies) reikalavimus tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-10-23 Nr. 2-3077, TAR 2023-10-23, kodas 2023-20646, įsigalioja 2023-11-01)

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos tarybos nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2018 m. balandžio 25 d. įsakymo Nr. 1V-394 „Dėl Viešųjų ryšių tinklų vientisumo užtikrinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-19 Nr. TN-519, TAR 2023-10-19, kodas 2023-20485, įsigalioja 2023-10-20)

Valstybės saugumo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento direktoriaus 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. 1-148 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento pasižymėjimo ženklų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-09 Nr. 1-152, TAR 2023-10-18, kodas 2023-20340, įsigalioja 2023-10-19)

Policijos generalinio komisaro įsakymas
Dėl Paimto, konfiskuotino turto, turto, į kurį nuosavybės teisės laikinai apribotos, daiktinių įrodymų ir radinių priėmimo, apskaitos, saugojimo, perdavimo, grąžinimo ir naikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-10-18 Nr. 5-V-820, TAR 2023-10-20, kodas 2023-20581, įsigalioja 2023-10-21)

Lietuvos kariuomenės vado įsakymas
Dėl Lietuvos kariuomenės vado 2022 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. V-459 „Dėl Lietuvos kariuomenės asmens duomenų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-24 Nr. V-1536, TAR 2023-10-24, kodas 2023-20718, įsigalioja 2023-10-25)

Lošimų priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Prašymo išduoti leidimą atidaryti automatų ar bingo saloną, lošimo namus (kazino), steigti lažybų ir (arba) totalizatoriaus punktą formos patvirtinimo
(2023-10-20 Nr. DIE-505, TAR 2023-10-23, kodas 2023-20644, įsigalioja 2023-10-24)

Kultūros paveldo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Kultūros paveldo departamento prie kultūros ministerijos direktoriaus 2012 m. spalio 11 d. įsakymo Nr. Į-361 „Dėl Taikomųjų nekilnojamojo kultūros paveldo tyrimų ataskaitos rengimo, formos ir turinio reikalavimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-17 Nr. Į-300, TAR 2023-10-18, kodas 2023-20363, įsigalioja 2023-10-19)

Kultūros paveldo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos peticijų komisijos sudarymo ir Peticijų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-10-24 Nr. Į-309, TAR 2023-10-24, kodas 2023-20716, įsigalioja 2023-10-25)


<< Atgal