Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 46

2023 m. lapkričio 22 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2023 m. lapkričio 15 d. – 2023 m. lapkričio 21 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 8, 15, 19, 19-1, 19-2 ir 19-3 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-11-09 Nr. XIV-2219, TAR 2023-11-21, kodas 2023-22365, įsigalioja 2024-05-01)

Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 37, 72, 73, 90 ir 91 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-11-09 Nr. XIV-2220, TAR 2023-11-21, kodas 2023-22366, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 247 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-11-09 Nr. XIV-2221, TAR 2023-11-21, kodas 2023-22367, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo Nr. IX-987 2, 4 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas
(2023-11-09 Nr. XIV-2222, TAR 2023-11-21, kodas 2023-22368, įsigalioja 2024-01-02)

Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių įstatymo Nr. VIII-499 10-2 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-11-09 Nr. XIV-2223, TAR 2023-11-21, kodas 2023-22369, įsigalioja 2027-01-01)

Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodekso 27-1, 40, 47 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas
(2023-11-09 Nr. XIV-2224, TAR 2023-11-21, kodas 2023-22370, įsigalioja 2024-05-01)

Lietuvos Respublikos kelių įstatymo Nr. I-891 5 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-11-09 Nr. XIV-2225, TAR 2023-11-21, kodas 2023-22371, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo Nr. VIII-2032 9 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-11-09 Nr. XIV-2227, TAR 2023-11-21, kodas 2023-22372, įsigalioja 2023-11-22)

Lietuvos Respublikos darbo kodekso 132 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-11-09 Nr. XIV-2228, TAR 2023-11-21, kodas 2023-22373, įsigalioja 2024-07-01)

Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 5, 16 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-11-09 Nr. XIV-2229, TAR 2023-11-21, kodas 2023-22374, įsigalioja 2024-07-01)

Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 16 ir 22 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-11-09 Nr. XIV-2230, TAR 2023-11-21, kodas 2023-22375, įsigalioja 2023-11-22)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. sausio 25 d. nutarimo Nr. 57 „Dėl 2023 metų valstybės biudžeto asignavimų ir valstybės investicijų 2023–2025 metų programoje numatytų lėšų paskirstymo“ pakeitimo
(2023-11-15 Nr. 870, TAR 2023-11-16, kodas 2023-22108, įsigalioja 2023-11-17)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ pakeitimo
(2023-11-15 Nr. 878, TAR 2023-11-17, kodas 2023-22191, įsigalioja 2023-11-18)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. vasario 8 d. nutarimo Nr. 75 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo 2023–2025 metų sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-15 Nr. 879, TAR 2023-11-17, kodas 2023-22207, įsigalioja 2023-11-18)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. balandžio 5 d. nutarimo Nr. 253 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2023-11-15 Nr. 880, TAR 2023-11-17, kodas 2023-22208, įsigalioja 2023-11-18)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Periodinių leidinių pristatymo kaimo gyvenamųjų vietovių ir miestų, kurie patenka į retai ir vidutiniškai tankiai apgyvendintas gyvenamąsias vietoves, prenumeratoriams paslaugos 2024–2026 metams didžiausių tarifų sąrašo ir Miestų, kurie patenka į retai ir vidutiniškai tankiai apgyvendintas gyvenamąsias vietoves 2024–2026 metais, sąrašo patvirtinimo
(2023-11-15 Nr. 881, TAR 2023-11-17, kodas 2023-22210, įsigalioja 2024-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl pritarimo reorganizuoti viešąją įstaigą Vilniaus technologijų ir dizaino kolegiją prijungimo prie viešosios įstaigos Vilniaus kolegijos būdu
(2023-11-15 Nr. 884, TAR 2023-11-17, kodas 2023-22215, įsigalioja 2023-11-18)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. balandžio 20 d. nutarimo Nr. 383 „Dėl 2022–2025 m. Klimato kaitos programos investicijų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-15 Nr. 886, TAR 2023-11-17, kodas 2023-22223, įsigalioja 2023-11-18)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 10 d. nutarimo Nr. 1418 „Dėl Valstybinės žemės sklypų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise savivaldybėms taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-15 Nr. 887, TAR 2023-11-17, kodas 2023-22224, įsigalioja 2024-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. 512 „Dėl Nacionalinių kontrolės priemonių taikymo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/821 9 straipsnį“ pakeitimo
(2023-11-15 Nr. 888, TAR 2023-11-17, kodas 2023-22250, įsigalioja 2023-12-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 24 d. nutarimo Nr. 330 „Dėl ministrams pavedamų valdymo sričių“ pakeitimo
(2023-11-15 Nr. 889, TAR 2023-11-20, kodas 2023-22306, įsigalioja 2024-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 23 d. nutarimo Nr. 921 „Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-15 Nr. 890, TAR 2023-11-20, kodas 2023-22307, įsigalioja 2024-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl įgaliojimų suteikimo elektroninės atpažinties paslaugoms teikti tarpvalstybiniu lygiu
(2023-11-15 Nr. 891, TAR 2023-11-20, kodas 2023-22310, įsigalioja 2024-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 291 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-15 Nr. 892, TAR 2023-11-20, kodas 2023-22311, įsigalioja 2024-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. vasario 22 d. nutarimo Nr. 194 „Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-15 Nr. 893, TAR 2023-11-20, kodas 2023-22313, įsigalioja 2024-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. lapkričio 23 d. nutarimo Nr. 1162 „Dėl Specialiųjų priemonių specifikacijos ir specialiųjų priemonių panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-15 Nr. 894, TAR 2023-11-20, kodas 2023-22314, įsigalioja 2023-11-21)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl asmens duomenų apsaugos Lietuvos Respublikos finansų ministerijoje
(2023-11-16 Nr. 1K-379, TAR 2023-11-16, kodas 2023-22157, įsigalioja 2023-11-17)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. A1-887 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti 2023 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms“ pakeitimo
(2023-11-16 Nr. A1-752, TAR 2023-11-16, kodas 2023-22123, įsigalioja 2023-11-17)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. birželio 19 d. įsakymo Nr. A1-412 „Dėl Vyresnio amžiaus žmonėms atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų veiklos rėmimo 2024–2025 metais projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-16 Nr. A1-753, TAR 2023-11-16, kodas 2023-22124, įsigalioja 2023-11-17)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. A1-168 „Dėl Bendrų jaunimo ir vyresnio amžiaus žmonių nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų vyresnio amžiaus žmonių gebėjimams informacinių technologijų srityje ugdyti, atrankos konkurso organizavimo 2024–2025 metais nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-16 Nr. A1-754, TAR 2023-11-16, kodas 2023-22125, įsigalioja 2023-11-17)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. gegužės 10 d. įsakymo Nr. A1-298 „Dėl Nevyriausybinės organizacijos projekto, skirto emocinei psichologinei pagalbai telefonu vyresnio amžiaus žmonėms teikti, atrankos konkurso organizavimo 2024–2025 metais nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-16 Nr. A1-755, TAR 2023-11-16, kodas 2023-22126, įsigalioja 2023-11-17)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Kvietimo Nr. PMIF-2.01-V-01 teikti paraiškas finansuoti projektą iš 2021–2027 metų Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo lėšų, įgyvendinant 2 konkretų tikslą „Teisėta migracija ir integracija“ ir 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos socialinės sutelkties plėtros programos pažangos priemonės Nr. 09-003-02-02-07 „Plėtoti užsieniečių integracijos sistemą“ aprašo 5 veiklą „Užsieniečių integraciją skatinančios komunikacijos kampanijos, orientuotos į skirtingus tikslus (pvz., neteisėto darbo rizika, viešosios nuomonės keitimas), organizavimas“, patvirtinimo
(2023-11-16 Nr. A1-757, TAR 2023-11-16, kodas 2023-22128, įsigalioja 2023-11-17)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Vyresnio amžiaus žmonėms atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų vyresnio amžiaus žmonių aktyviam dalyvavimui visuomenės gyvenime skatinti, atrankos 2024 metais konkurso nuostatų patvirtinimo
(2023-11-20 Nr. A1-761, TAR 2023-11-20, kodas 2023-22259, įsigalioja 2023-11-21)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. A1-469 „Dėl Nacionalinės jaunimo politikos 2023–2027 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-20 Nr. A1-765, TAR 2023-11-20, kodas 2023-22324, įsigalioja 2023-11-21)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. liepos 26 d. įsakymo Nr. A1-542 „Dėl Netinkamo finansuoti pridėtinės vertės mokesčio kompensavimo iš Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymasi skirtų valstybės biudžeto asignavimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-20 Nr. A1-766, TAR 2023-11-20, kodas 2023-22325, įsigalioja 2023-11-21)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. birželio 8 d. įsakymo Nr. A1-392 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos socialinės sutelkties plėtros programos pažangos priemonės Nr. 09-003-02-02-02 „Sukurti tvarią nestacionarios ilgalaikės priežiūros sistemą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-21 Nr. A1-771, TAR 2023-11-21, kodas 2023-22409, įsigalioja 2023-11-22)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Kvietimo Nr. PMIF-3.01-K-01 teikti paraiškas finansuoti projektą iš 2021–2027 metų Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo lėšų, įgyvendinant 3 konkretų tikslą „Gražinti“ ir 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos socialinės sutelkties plėtros programos pažangos priemonės Nr. 09 003 02-02-07 „Plėtoti užsieniečių integracijos sistemą“ aprašo 18 veiklą „Savanoriško užsieniečių grįžimo procedūrų organizavimas“, patvirtinimo
(2023-11-20 Nr. PV61-153, TAR 2023-11-20, kodas 2023-22309, įsigalioja 2023-11-21)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. 4-861 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-04-02 „Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-15 Nr. 4-641, TAR 2023-11-15, kodas 2023-22048, įsigalioja 2023-11-16)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. 4-885 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-05-07 „Sukurti nuoseklią inovacinės veiklos skatinimo sistemą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-15 Nr. 4-642, TAR 2023-11-15, kodas 2023-22049, įsigalioja 2023-11-16)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. 4-855 „Dėl Skatinamosios finansinės priemonės „Portfelinės garantijos 3“ schemos patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-15 Nr. 4-643, TAR 2023-11-15, kodas 2023-22050, įsigalioja 2023-11-16)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. liepos 25 d. įsakymo Nr. 4-886 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-06-03 „Gerinti konkurencinę investicijų pritraukimo aplinką“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-15 Nr. 4-644, TAR 2023-11-15, kodas 2023-22051, įsigalioja 2023-11-16)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. V-1284 „Dėl 2021 metų Sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo 2021–2025 metais įgyvendinamiems sporto projektams, susijusiems su sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimu“ pakeitimo
(2023-11-21 Nr. V-1475, TAR 2023-11-21, kodas 2023-22347, įsigalioja 2023-11-22)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ pakeitimo
(2023-11-15 Nr. V-1178, TAR 2023-11-15, kodas 2023-21992, įsigalioja 2023-11-20)

Sveikatos apsaugos ministro ir Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. V-386/D1-391 „Dėl Visuomenės informavimo apie klimato pokyčius, jų keliamas grėsmes žmonių sveikatai sistemos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-15 Nr. V-1179/D1-374, TAR 2023-11-15, kodas 2023-22015, įsigalioja 2023-11-16)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2023 m. birželio 21 d. įsakymo Nr. V-715 „Dėl 2023 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-17 Nr. V-1183, TAR 2023-11-17, kodas 2023-22198, įsigalioja 2023-11-22)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. lapkričio 24 d. įsakymo Nr. V-1742 „Dėl Embrionų donorystės 2022–2023 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-20 Nr. V-1185, TAR 2023-11-20, kodas 2023-22262, įsigalioja 2023-11-21)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos, gydymo ir kontrolės 2024–2030 metų veiksmų plano patvirtinimo
(2023-11-20 Nr. V-1187, TAR 2023-11-20, kodas 2023-22265, įsigalioja 2023-11-21)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-20 Nr. V-1191, TAR 2023-11-20, kodas 2023-22264, įsigalioja 2024-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 1 d. įsakymo Nr. V-868 „Dėl Visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-20 Nr. V-1192, TAR 2023-11-20, kodas 2023-22270, įsigalioja 2023-11-21)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. V-1088 „Dėl Slaugos praktikos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-20 Nr. V-1193, TAR 2023-11-20, kodas 2023-22269, įsigalioja 2023-11-21)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. V-791 „Dėl Odontologijos praktikos ir burnos priežiūros praktikos licencijavimo taisyklių ir Odontologų ir burnos priežiūros specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-20 Nr. V-1194, TAR 2023-11-20, kodas 2023-22271, įsigalioja 2023-11-21)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. V-396 „Dėl Medicinos praktikos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-20 Nr. V-1195, TAR 2023-11-20, kodas 2023-22272, įsigalioja 2023-11-21)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. V-2824 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros specialistų praktikos licencijavimo taisyklių ir Asmens sveikatos priežiūros specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-20 Nr. V-1196, TAR 2023-11-20, kodas 2023-22273, įsigalioja 2023-11-21)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. V-1089 „Dėl Akušerijos praktikos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-20 Nr. V-1197, TAR 2023-11-20, kodas 2023-22274, įsigalioja 2023-11-21)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. V-698 „Dėl Leidimų laikinai tiekti Lietuvos Respublikos rinkai registruotus vaistinius preparatus pakuotėmis užsienio kalba ir su pakuotės lapeliais, parengtais užsienio kalba, išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-20 Nr. V-1200, TAR 2023-11-20, kodas 2023-22343, įsigalioja 2023-11-21)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo Nr. V-729 „Dėl Išsėtinės sklerozės gydymo ligą modifikuojančiais vaistais, kompensuojamais iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, skyrimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-20 Nr. V-1205, TAR 2023-11-20, kodas 2023-22344, įsigalioja 2023-11-21)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. lapkričio 23 d. įsakymo Nr. V-2700 „Dėl Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros įstaigų veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-21 Nr. V-1207, TAR 2023-11-21, kodas 2023-22407, įsigalioja 2023-11-22)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. lapkričio 23 d. įsakymo Nr. V-2701 „Dėl Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros specialistų veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-21 Nr. V-1210, TAR 2023-11-21, kodas 2023-22420, įsigalioja 2023-11-22)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2022 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. 1R-369 „Dėl Europos Sąjungos teisės aktų nuostatų, kurių pažeidimais daroma ar gali būti padaryta žala vartotojų kolektyviniams interesams, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-15 Nr. 1R-351, TAR 2023-11-16, kodas 2023-22106, įsigalioja 2024-02-17)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2022 m. spalio 11 d. įsakymo Nr. 1R-343 „Dėl Kandidatų į rinkimų komisijų narius atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-19 Nr. 1R-352, TAR 2023-11-20, kodas 2023-22258, įsigalioja 2023-11-21)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl energetikos ministro 2016 m. rugsėjo 13 d. įsakymo Nr. 1-246 „Dėl Saugos taisyklių eksploatuojant šilumos įrenginius patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-17 Nr. 1-342, TAR 2023-11-17, kodas 2023-22236, įsigalioja 2023-11-18)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatymo teisinio reguliavimo poveikio ex post vertinimo
(2023-11-17 Nr. 1-343, TAR 2023-11-17, kodas 2023-22237, įsigalioja 2023-11-18)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2022 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. ĮV-1029 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos projektų, finansuojamų valstybės biudžeto pažangos lėšomis, administravimo ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-16 Nr. ĮV-891, TAR 2023-11-16, kodas 2023-22121, įsigalioja 2023-11-17)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Literatūros tarybos sudarymo
(2023-11-20 Nr. ĮV-896, TAR 2023-11-20, kodas 2023-22286, įsigalioja 2023-11-20)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2023 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. 3D-190 „Dėl Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano intervencinės priemonės „Gyvūnų gerovė“ veiklos „Parama už galimybę pieniniams galvijams išeiti į ganyklas, įtraukiant jų ganymą laukuose šiltuoju metų laiku“ ir veiklos „Parama už galimybę galvijams laisvai išeiti į atvirą erdvę, ganyklas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-15 Nr. 3D-741, TAR 2023-11-15, kodas 2023-21991, įsigalioja 2023-11-16)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2001 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. 76 „Dėl Įmonių ir specialistų atestavimo melioracijos statinių ir melioracijos statinių projektų ekspertizei atlikti taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“
(2023-11-15 Nr. 3D-744, TAR 2023-11-15, kodas 2023-22062, įsigalioja 2023-11-16)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2023 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. 3D-99 „Dėl bendram naudojimui skiriamų žvejybos galimybių Baltijos jūros priekrantės žvejybos zonoje 2023 metais“ pakeitimo
(2023-11-15 Nr. 3D-746, TAR 2023-11-15, kodas 2023-22063, įsigalioja 2023-11-16)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2005 m. gegužės 5 d. įsakymo Nr. 3D-258 „Dėl Melioracijos įmonių ir specialistų atestavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-16 Nr. 3D-747, TAR 2023-11-16, kodas 2023-22148, įsigalioja 2023-11-17)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. vasario 9 d. įsakymo Nr. 3D-75 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-17 Nr. 3D-748, TAR 2023-11-17, kodas 2023-22184, įsigalioja 2023-11-18)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2020 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. 3D-490 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos srities „Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2020 metų, patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-17 Nr. 3D-750, TAR 2023-11-17, kodas 2023-22226, įsigalioja 2023-11-18)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 3D-562 „Dėl Tautinio paveldo produktų, Atestuotų tradicinių amatų meistrų ir Tradicinių amatų neformaliojo mokymo programų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-17 Nr. 3D-751, TAR 2023-11-17, kodas 2023-22229, įsigalioja 2023-11-18)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 3D-844 „Dėl Ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-17 Nr. 3D-754, TAR 2023-11-17, kodas 2023-22232, įsigalioja 2023-11-18)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2023 m. rugsėjo 7 d. įsakymo Nr. 3D-589 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2021‒2027 metų programos pirmojo prioriteto „Tausios žvejybos skatinimas ir vandens biologinių išteklių atkūrimas ir išsaugojimas“ priemonės „Reikalingų sistemų ir prietaisų įsigijimas ir įrengimas laivuose“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-21 Nr. 3D-757, TAR 2023-11-21, kodas 2023-22352, įsigalioja 2023-11-22)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos kaimo tinklo 2023–2027 metų veiksmų programos patvirtinimo
(2023-11-21 Nr. 3D-759, TAR 2023-11-21, kodas 2023-22354, įsigalioja 2023-11-22)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano viešinimo veiksmų plano patvirtinimo
(2023-11-21 Nr. 3D-763, TAR 2023-11-21, kodas 2023-22363, įsigalioja 2023-11-22)

Užsienio reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2022 m. vasario 14 d. įsakymo Nr. V-43 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų veiklos projektų, kuriuos įgyvendinant tikslinga dalyvauti Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro įsakymasi, atrankos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-21 Nr. V-399, TAR 2023-11-21, kodas 2023-22390, įsigalioja 2023-11-22)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Vieningos ekstremaliųjų situacijų valdymo informacinės sistemos likvidavimo
(2023-11-15 Nr. 1V-722, TAR 2023-11-15, kodas 2023-22033, įsigalioja 2023-11-16)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2016 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. 1V-146 „Dėl Projektų, finansuotinų iš nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programos, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-15 Nr. 1V-723, TAR 2023-11-15, kodas 2023-22034, įsigalioja 2023-11-16)

Vidaus reikalų ministro ir Lietuvos policijos generalinio komisaro įsakymas
Dėl Lietuvos kelių policijos tarnybos, Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro ir Lietuvos policijos antiteroristinių operacijų rinktinės „Aras“ reorganizavimo ir reorganizavimo sąlygų aprašo patvirtinimo
(2023-11-15 Nr. 1V-724/5-V-891, TAR 2023-11-15, kodas 2023-22040, įsigalioja 2023-11-16)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 3 d. įsakymo Nr. 1V-683 „Dėl Vidaus saugumo fondo projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-15 Nr. 1V-727, TAR 2023-11-15, kodas 2023-22054, įsigalioja 2023-11-16)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2022 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. 1V-744 „Dėl Vidaus saugumo fondo 2021–2027 m. programos veiksmų įgyvendinimo plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-15 Nr. 1V-728, TAR 2023-11-15, kodas 2023-22055, įsigalioja 2023-11-16)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Dalies gyventojų pajamų mokesčio sumos pervedimo pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymą paramos gavėjams ir politinėms organizacijoms tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-11-17 Nr. VA-84, TAR 2023-11-17, kodas 2023-22213, įsigalioja 2024-01-01)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2023 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. VA-43 „Dėl Laikinojo solidarumo įnašo deklaracijos KIT713 formos užpildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-17 Nr. VA-85, TAR 2023-11-17, kodas 2023-22234, įsigalioja 2023-11-18)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2017 m. kovo 24 d. įsakymo Nr. 1B-234 „Dėl Muitinės elektroninių paslaugų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-15 Nr. 1BE-829, TAR 2023-11-16, kodas 2023-22146, įsigalioja 2023-11-19)

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos pluoštinių kanapių įstatymo pažeidimų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-11-15 Nr. 1-224, TAR 2023-11-15, kodas 2023-22064, įsigalioja 2023-11-16)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2022 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. V-197 „Dėl Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-16 Nr. V-216, TAR 2023-11-16, kodas 2023-22131, įsigalioja 2023-11-17)

VĮ Registrų centro generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl valstybės įmonės Registrų centro generalinio direktoriaus 2022 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. VE-952 (1.3 E) „Dėl Nekilnojamojo turto atkūrimo kaštų (statybinės vertės) kainyno NTK 2023 patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-21 Nr. VE-559 (1.3 E), TAR 2023-11-21, kodas 2023-22391, įsigalioja 2023-11-22)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2022 m. spalio 20 d. nutarimo Nr. 03-161 „Dėl Draudimo ir perdraudimo veiklos ataskaitų pildymo ir teikimo tvarkos aprašo ir draudimo ir perdraudimo veiklos ataskaitų formų patvirtinimo“ pakeitimo.
(2023-11-14 Nr. 03-160, TAR 2023-11-17, kodas 2023-22194, įsigalioja 2023-11-18)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2022 m. spalio 11 d. nutarimo Nr. 03-150 „Dėl Dalyvavimo mokėjimo sistemoje TARGET-LIETUVOS BANKAS taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-14 Nr. 03-161, TAR 2023-11-17, kodas 2023-22195, įsigalioja 2023-11-20)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. rugpjūčio 11 d. įsakymo Nr. B1-459 „Dėl Gyvūnų augintinių gaišenų tvarkymo veterinarijos reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-17 Nr. B1-757, TAR 2023-11-17, kodas 2023-22192, įsigalioja 2024-02-15)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl skirstymo paslaugos buitiniams vartotojams papildomos dedamosios, skirtos skirtumui tarp visuomeninio tiekėjo faktinių ir prognozuotų pagrįstų sąnaudų kompensuoti, 2024 metams nustatymo
(2023-11-16 Nr. O3E-1658, TAR 2023-11-16, kodas 2023-22142, įsigalioja 2023-11-17)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros energijos persiuntimo paslaugos kainų ir jų taikymo tvarkos 2024 metams paskelbimo
(2023-11-16 Nr. O3E-1659, TAR 2023-11-16, kodas 2023-22143, įsigalioja 2023-11-17)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl UAB „Ignitis“ elektros energijos visuomeninės kainos viršutinės ribos 2024 m. I pusmečiui nustatymo buitiniams vartotojams, perkantiems elektros energiją iš vidutinės ir žemos įtampos tinklų
(2023-11-16 Nr. O3E-1660, TAR 2023-11-16, kodas 2023-22144, įsigalioja 2023-11-17)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2020 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. O3E-1458 „Dėl Bendrosios energetikos darbuotojų atestavimo schemos patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-17 Nr. O3E-1686, TAR 2023-11-17, kodas 2023-22225, įsigalioja 2023-11-18)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ gamtinių dujų skirstymo kainų 2024 metams tvirtinimo
(2023-11-17 Nr. O3E-1689, TAR 2023-11-17, kodas 2023-22230, įsigalioja 2023-11-18)

Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2021 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. T1-229 „Dėl Atliekų prevencijos ir tvarkymo programos priemonės „Subsidijos ir dotacijos namų ūkiuose susidariusioms asbesto atliekoms tvarkyti“ projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-14 Nr. T1-408, TAR 2023-11-15, kodas 2023-22010, įsigalioja 2023-11-16)

Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2021 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. T1-331 „Dėl Atliekų prevencijos ir tvarkymo programos priemonės „Subsidijos ir dotacijos biologinių atliekų surinkimo priemonėms įsigyti“ projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-14 Nr. T1-413, TAR 2023-11-15, kodas 2023-22009, įsigalioja 2023-11-16)

Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2021 m. lapkričio 24 d. įsakymo Nr. T1-279 „Dėl Atliekų prevencijos ir tvarkymo programos priemonės „Subsidijos ir dotacijos regioninių ir savivaldybių atliekų prevencijos ir tvarkymo planų projektų rengimui“ projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-14 Nr. T1-414, TAR 2023-11-15, kodas 2023-22005, įsigalioja 2023-11-16)

Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2022 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. T1-278 „Dėl projektų sąrašo pagal 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 10-001-06-01-01 „Skatinti alternatyviųjų degalų naudojimą transporto sektoriuje“ veiklą „Grynųjų elektromobilių įsigijimo juridiniams asmenims skatinimas“ įgyvendinimo tvarkos aprašas“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-20 Nr. T1-424, TAR 2023-11-20, kodas 2023-22323, įsigalioja 2023-11-21)

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Dalyvavimo tarptautiniuose tinkluose projektų atrankos ir finansavimo taisyklių patvirtinimo
(2023-11-10 Nr. V-617, TAR 2023-11-15, kodas 2023-22067, įsigalioja 2023-11-16)

Valstybinio studijų fondo direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio studijų fondo direktoriaus 2018 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. V1-62 „Dėl Asmenų, kuriems siūloma kompensuoti už studijas sumokėtą kainą, sąrašo ir Prašymo išmokėti už studijas sumokėtos kainos kompensaciją formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-17 Nr. V1-139, TAR 2023-11-17, kodas 2023-22203, įsigalioja 2023-11-18)

Jaunimo reikalų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Jaunimo darbuotojų stipendijų skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-11-20 Nr. 2V-324 (1.4E), TAR 2023-11-21, kodas 2023-22377, įsigalioja 2023-11-22)

Neįgaliųjų reikalų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2023 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. V-58 „Dėl projekto „Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų Sostinės regione, Vidurio ir vakarų Lietuvos regione“ socialinių dirbtuvių paslaugos partnerių atrankos tvarkos aprašo ir socialinių dirbtuvių paslaugos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-20 Nr. V-104, TAR 2023-11-20, kodas 2023-22342, įsigalioja 2023-11-21)

Nacionalinio akreditacijos biuro direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinio akreditacijos biuro direktoriaus 2023 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. V-1 „Dėl Nacionalinio akreditacijos biuro teikiamų atitikties vertinimo įstaigų atitikties vertinimo ir akreditavimo paslaugų įkainių nustatymo“ pakeitimo
(2023-11-15 Nr. V-14, TAR 2023-11-15, kodas 2023-22037, įsigalioja 2023-11-16)

Nacionalinės sporto agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl papildomų lėšų 2023 metų aukšto meistriškumo sporto programoms įgyvendinti skyrimo
(2023-11-16 Nr. VF-2023/12, TAR 2023-11-17, kodas 2023-22160, įsigalioja 2023-11-18)

Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl 2023–2024 mokslo metų 4 klasių elektroninių nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų vykdymo instrukcijų ir 2023–2024 mokslo metų 8 klasių elektroninių nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų vykdymo instrukcijų patvirtinimo
(2023-11-16 Nr. VK-768, TAR 2023-11-17, kodas 2023-22235, įsigalioja 2023-11-18)

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininko įsakymas
Dėl Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininko 2021 m. gegužės 11 d. įsakymo Nr. (1.4)-1T-24 „Dėl Atrankos kolegijų sudarymo taisyklių patvirtinimo“ papildymo
(2023-11-21 Nr. 1T-47, TAR 2023-11-21, kodas 2023-22394, įsigalioja 2023-11-22)

Lietuvos policijos generalinio komisaro įsakymas
Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2017 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. 5-V-927 „Dėl policijos transporto priemonių žymėjimo“ pakeitimo
(2023-11-21 Nr. 5-V-899, TAR 2023-11-21, kodas 2023-22359, įsigalioja 2023-11-22)

Generalinio prokuroro įsakymas
Dėl Rekomendacijų dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu patvirtinimo
(2023-11-20 Nr. I-230, TAR 2023-11-20, kodas 2023-22260, įsigalioja 2023-11-21)

Vadovybės apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Leidimų išdavimo orlaivių skrydžiams draudžiamojoje ir geografinėje draudžiamojoje zonoje tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-11-20 Nr. V-839, TAR 2023-11-20, kodas 2023-22276, įsigalioja 2023-11-21)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2022 m. spalio 20 d. įsakymo Nr. 2BE-260 „Dėl Techninių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-21 Nr. 2BE-249, TAR 2023-11-21, kodas 2023-22387, įsigalioja 2023-11-22)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Privalomosios transporto priemonės techninės apžiūros rezultatų ataskaitos pildymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-11-21 Nr. 2BE-250, TAR 2023-11-21, kodas 2023-22389, įsigalioja 2023-11-22)

Lietuvos kultūros tarybos nutarimas
Dėl Ekspertų atrankos aprašo patvirtinimo
(2023-11-15 Nr. 4LKT-19(1.3E), TAR 2023-11-15, kodas 2023-22031, įsigalioja 2023-11-16)

Lietuvos kultūros tarybos nutarimas
Dėl Kvotų finansuojamoms sritims nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-11-15 Nr. 4LKT-20(1.3E), TAR 2023-11-15, kodas 2023-22035, įsigalioja 2023-11-16)

Lietuvos kultūros tarybos nutarimas
Dėl Stipendijų kultūros ir meno kūrėjams kvotų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-11-15 Nr. 4LKT-21(1.3E), TAR 2023-11-15, kodas 2023-22036, įsigalioja 2023-11-16)

Valstybės duomenų agentūros generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Įmonės finansinės-komercinės veiklos su nerezidentais statistinės ataskaitos F-06 (ketvirtinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2023-11-14 Nr. DĮ-259, TAR 2023-11-15, kodas 2023-21990, įsigalioja 2024-04-01)

Valstybės duomenų agentūros generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Kompiuterių paslaugų įmonės pajamų struktūros statistinės ataskaitos PS-01 (metinės), Architektūros paslaugų įmonės pajamų struktūros statistinės ataskaitos PS-05 (kas 2 metai), Inžinerijos paslaugų ir susijusių techninių konsultacijų įmonės pajamų struktūros statistinės ataskaitos PS-06 (kas 2 metai), Techninio tikrinimo ir analizės paslaugų įmonės pajamų struktūros statistinės ataskaitos PS-07 (kas 2 metai), Reklamos paslaugų įmonės pajamų struktūros statistinės ataskaitos PS-08 (metinės), Rinkos tyrimo ir viešosios nuomonės apklausos paslaugų įmonės pajamų struktūros statistinės ataskaitos PS-09 (kas 2 metai) ir Įdarbinimo paslaugų įmonės pajamų struktūros statistinės ataskaitos PS-10 (metinės) statistinių formuliarų patvirtinimo
(2023-11-17 Nr. DĮ-260, TAR 2023-11-21, kodas 2023-22358, įsigalioja 2023-11-22)


<< Atgal