Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 47

2023 m. lapkričio 29 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2023 m. lapkričio 22 d. – 2023 m. lapkričio 28 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos kelių įstatymo Nr. I-891 11 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-11-09 Nr. XIV-2226, TAR 2023-11-23, kodas 2023-22588, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 29, 212, 589 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 188-4 straipsniu įstatymo Nr. XIV-1949 4 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-11-16 Nr. XIV-2239, TAR 2023-11-27, kodas 2023-22830, įsigalioja 2023-11-28)

Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo Nr. IX-705 13, 17 ir 30 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-11-21 Nr. XIV-2279, TAR 2023-11-27, kodas 2023-22832, įsigalioja 2024-01-01)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 23 d. nutarimo Nr. 924 „Dėl Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-22 Nr. 899, TAR 2023-11-22, kodas 2023-22465, įsigalioja 2023-11-24)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos 2023 metų valstybės biudžeto asignavimų perskirstymo tarp teismų
(2023-11-22 Nr. 902, TAR 2023-11-23, kodas 2023-22582, įsigalioja 2023-11-24)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. kovo 23 d. nutarimo Nr. 325 „Dėl Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2023-11-22 Nr. 907, TAR 2023-11-27, kodas 2023-22742, įsigalioja 2023-11-28)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimo Nr. 149 „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2023-11-22 Nr. 909, TAR 2023-11-27, kodas 2023-22796, įsigalioja 2024-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 21 d. nutarimo Nr. 540 „Dėl Valstybinio studijų fondo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-22 Nr. 910, TAR 2023-11-27, kodas 2023-22797, įsigalioja 2024-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. vasario 27 d. nutarimo Nr. 180 „Dėl Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-22 Nr. 911, TAR 2023-11-28, kodas 2023-22868, įsigalioja 2023-11-29)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimo Nr. 881 „Dėl Registrų steigimo, kūrimo, reorganizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-22 Nr. 912, TAR 2023-11-28, kodas 2023-22869, įsigalioja 2023-11-29)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2021 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 1K-372 „Dėl Finansų ministerijos išlaidų priskyrimo apmokėtinoms iš techninės paramos lėšų išlaidoms“ pakeitimo
(2023-11-22 Nr. 1K-383, TAR 2023-11-22, kodas 2023-22490, įsigalioja 2023-12-01)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2020 m. balandžio 24 d. įsakymo Nr. 1K-117 „Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministerijos vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-28 Nr. 1K-388, TAR 2023-11-28, kodas 2023-22919, įsigalioja 2024-01-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. A1-826 ,,Dėl Užsieniečių, kurie atvyksta į Lietuvos Respubliką dirbti pagal profesiją, kuri įtraukta į profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą pagal ekonominės veiklos rūšis, kvotos 2023 metams patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-28 Nr. A1-781, TAR 2023-11-28, kodas 2023-22920, įsigalioja 2023-11-29)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2021 m. rugpjūčio 9 d. įsakymo Nr. 4-886 „Dėl Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos modernizavimo, Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos nuostatų ir Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-28 Nr. 4-664, TAR 2023-11-28, kodas 2023-22867, įsigalioja 2023-11-29)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2023 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. D1-124 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 02-001-06-10-02 „Skatinti atliekų perdirbimą ir antrinių žaliavų naudojimą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-27 Nr. D1-380, TAR 2023-11-27, kodas 2023-22749, įsigalioja 2023-11-28)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-27 Nr. D1-381, TAR 2023-11-27, kodas 2023-22748, įsigalioja 2023-11-28)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lakiųjų organinių junginių kiekių, susidarančių naudojant organinius tirpiklius tam tikrų dažų, lakų ir transporto priemonių pakartotinės apdailos produktų sudėtyje, ribojimo taisyklių patvirtinimo
(2023-11-28 Nr. D1-383, TAR 2023-11-28, kodas 2023-22916, įsigalioja 2024-01-02)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. V-1871 „Dėl Aukšto meistriškumo sporto programų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-27 Nr. V-1487, TAR 2023-11-27, kodas 2023-22734, įsigalioja 2023-11-28)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Neformaliojo švietimo programų registro objektų kodavimo taisyklių patvirtinimo
(2023-11-27 Nr. V-1488, TAR 2023-11-27, kodas 2023-22756, įsigalioja 2023-11-28)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl 2022–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos sporto plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-004-04-04-01 „Išvystyti ilgalaikę, aiškiais kriterijais paremtą sporto vystymo politiką“ aprašo patvirtinimo
(2023-11-27 Nr. V-1490, TAR 2023-11-27, kodas 2023-22757, įsigalioja 2023-11-28)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. V-1187 „Dėl Valstybinių brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-27 Nr. V-1494, TAR 2023-11-27, kodas 2023-22758, įsigalioja 2023-11-28)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2012 m. vasario 13 d. įsakymo Nr. V-258 „Dėl Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos, lenkų tautinės mažumos gimtosios kalbos ir literatūros tarpinio patikrinimo, brandos egzaminų užduoties formos, vykdymo ir vertinimo instrukcijų pritaikymo mokiniams, buvusiems mokiniams ir eksternams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-27 Nr. V-1496, TAR 2023-11-27, kodas 2023-22760, įsigalioja 2023-11-28)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų kompetencijų aprašo patvirtinimo
(2023-11-27 Nr. V-1499, TAR 2023-11-27, kodas 2023-22836, įsigalioja 2023-11-28)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2010 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. V-54 „Dėl Pedagogų rengimo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-28 Nr. V-1500, TAR 2023-11-28, kodas 2023-22907, įsigalioja 2024-01-01)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. sausio 14 d. įsakymo Nr. V-36 „Dėl Lėšų skyrimo užsienio lietuvių neformaliajam lituanistiniam švietimui ir sportui tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-28 Nr. V-1502, TAR 2023-11-28, kodas 2023-22908, įsigalioja 2023-11-29)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. V-988 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo didinimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 11-002-02-11-01 „Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-22 Nr. V-1212, TAR 2023-11-22, kodas 2023-22499, įsigalioja 2023-11-23)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl 2024 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo
(2023-11-24 Nr. V-1213, TAR 2023-11-24, kodas 2023-22683, įsigalioja 2024-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 3 d. įsakymo Nr. V-756 „Dėl Gripo ir (ar) COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) epidemijos skelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-24 Nr. V-1214, TAR 2023-11-24, kodas 2023-22684, įsigalioja 2023-11-25)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2023 m. birželio 21 d. įsakymo Nr. V-715 „Dėl 2023 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-24 Nr. V-1215, TAR 2023-11-24, kodas 2023-22685, įsigalioja 2023-11-28)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. rugsėjo 21 d. įsakymo Nr. V-2131 ,,Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. V-1073 „Dėl Specialiųjų reikalavimų asmens sveikatos priežiūros įstaigos skubiosios medicinos pagalbos skyriui ir skubiosios medicinos pagalbos kabinetui aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2023-11-27 Nr. V-1219, TAR 2023-11-27, kodas 2023-22764, įsigalioja 2023-11-28)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. V-1116 „Dėl Licencijuojamos visuomenės sveikatos priežiūros veiklos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“
(2023-11-27 Nr. V-1227, TAR 2023-11-27, kodas 2023-22849, įsigalioja 2023-11-28)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. V-1051 „Dėl Vaistinių preparatų laikymo ir įtraukimo į apskaitą asmens sveikatos priežiūros įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-28 Nr. V-1229, TAR 2023-11-28, kodas 2023-22944, įsigalioja 2023-11-29)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl techninės klaidos ištaisymo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2023 m. lapkričio 9 d. įsakyme Nr. V-1160 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo“
(2023-11-28 Nr. V-1231, TAR 2023-11-28, kodas 2023-22942, įsigalioja 2023-11-29)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-28 Nr. V-1232, TAR 2023-11-28, kodas 2023-22943, įsigalioja 2023-11-29)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2019 m. vasario 6 d. įsakymo Nr. 1R-54 „Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymasi pavaldžių ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro valdymo sričiai priskirtų valstybės institucijų ir įstaigų didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų (išskyrus darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis ir gaunančius darbo užmokestį iš Europos Sąjungos struktūrinės, kitos Europos Sąjungos finansinės paramos ir tarptautinės finansinės paramos lėšų (išskyrus techninės paramos lėšas), pareigybių skaičiaus sąrašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2023-11-22 Nr. 1R-358, TAR 2023-11-22, kodas 2023-22498, įsigalioja 2024-01-01)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Elektromobilių įkrovimo paslaugos kainos dydžio apskaičiavimo metodikos patvirtinimo
(2023-11-27 Nr. 3-478, TAR 2023-11-27, kodas 2023-22771, įsigalioja 2024-01-01)

Susisiekimo ministro įsakymas
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2022 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 3-548 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 10-001-05-04-02 „Skatinti pažangių elektroninių ryšių technologijų ir naujos kartos ryšio tinklų (įskaitant 5G ryšį) plėtrą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-28 Nr. 3-479, TAR 2023-11-28, kodas 2023-22921, įsigalioja 2023-11-29)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl energetikos ministro 2020 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. 1-162 „Dėl Buitinių vartotojų su tiekėjais sudaromų elektros energijos pirkimo–pardavimo ir persiuntimo paslaugos teikimo sutarčių standartinių sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-22 Nr. 1-345, TAR 2023-11-22, kodas 2023-22473, įsigalioja 2023-11-23)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl energetikos ministro 2010 m. vasario 11 d. įsakymo Nr. 1-38 „Dėl Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-24 Nr. 1-349, TAR 2023-11-24, kodas 2023-22692, įsigalioja 2023-11-25)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl energetikos ministro 2022 m. rugpjūčio 12 d. įsakymo Nr. 1-250 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-05-01 „Įgyvendinti energijos vartojimo efektyvumą didinančias priemones viešuosiuose centrinės valdžios pastatuose, individualiuose gyvenamuosiuose namuose ir įmonėse“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-24 Nr. 1-352, TAR 2023-11-24, kodas 2023-22693, įsigalioja 2023-11-25)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2022 m. kovo 10 d. įsakymo Nr. ĮV-274 „Dėl 2021–2030 metų Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos kultūros ir kūrybingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 08-001-04-01-01 „Aukštos meninės vertės, įvairaus ir įtraukaus kultūros turinio prieinamumo didinimas“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-22 Nr. ĮV-900, TAR 2023-11-22, kodas 2023-22464, įsigalioja 2023-11-23)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2023 m. spalio 18 d. įsakymo Nr. 3D-687 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2021‒2027 metų programos antrojo prioriteto „Darnios akvakultūros veiklos skatinimas ir žvejybos bei akvakultūros produktų perdirbimas ir prekyba jais, taip prisidedant prie aprūpinimo maistu saugumo Sąjungoje“ priemonės „Ekologinė akvakultūros gamyba“ kompensacijų skyrimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-22 Nr. 3D-764, TAR 2023-11-22, kodas 2023-22463, įsigalioja 2023-11-23)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. lapkričio 24 d. įsakymo Nr. 3D-904 „Dėl Privataus pieno gaminių sandėliavimo paramos administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-23 Nr. 3D-766, TAR 2023-11-23, kodas 2023-22550, įsigalioja 2024-01-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ir miškų ūkio ministerijos 1997 m. spalio 21 d. įsakymo Nr. 610 „Dėl etilo alkoholio priėmimo, saugojimo, išdavimo, gabenimo ir apskaitos“ pripažinimo netekusiu galios
(2023-11-23 Nr. 3D-767, TAR 2023-11-23, kodas 2023-22551, įsigalioja 2024-11-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2021‒2027 metų programos antrojo prioriteto „Darnios akvakultūros veiklos skatinimas ir žvejybos bei akvakultūros produktų perdirbimas ir prekyba jais, taip prisidedant prie aprūpinimo maistu saugumo Sąjungoje“ priemonės „Gyvūnų ir visuomenės sveikatos priemonės“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo
(2023-11-23 Nr. 3D-768, TAR 2023-11-23, kodas 2023-22552, įsigalioja 2023-11-24)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2021‒2027 metų programos pirmojo prioriteto „Tausios žvejybos skatinimas ir vandens biologinių išteklių atkūrimas ir išsaugojimas“ priemonės „Mokslo atstovų ir žvejų bendradarbiavimo veiklos“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo
(2023-11-23 Nr. 3D-770, TAR 2023-11-23, kodas 2023-22553, įsigalioja 2023-11-24)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2022 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. 3D-252 „Dėl Oficialiosios laboratorijos, skirtos su ekologinės gamybos kontrole Lietuvoje susijusiems tyrimams atlikti, skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-23 Nr. 3D-771, TAR 2023-11-23, kodas 2023-22555, įsigalioja 2023-11-24)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2013 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 3D-908 „Dėl Pluoštinių kanapių produktų importo licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-27 Nr. 3D-778, TAR 2023-11-27, kodas 2023-22736, įsigalioja 2024-01-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. rugpjūčio 7 d. įsakymo Nr. 3D-629 „Dėl Priemonių, susijusių su Lietuvos Respublikos ūkio subjektų, perkančių–parduodančių žalią pieną ir prekiaujančių pieno gaminiais, nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo įgyvendinimu, finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2023-11-27 Nr. 3D-779, TAR 2023-11-27, kodas 2023-22746, įsigalioja 2024-01-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2011 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr. 3D-378 „Dėl Pieno gaminių intervencinio pirkimo, sandėliavimo ir pardavimo administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-27 Nr. 3D-782, TAR 2023-11-27, kodas 2023-22774, įsigalioja 2024-01-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2023 m. kovo 15 d. įsakymo Nr. 3D-157 „Dėl Žuvų ir vėžių įveisimo į valstybinius vandens telkinius 2023 metų plano ir Valstybinio žuvų ir vėžių gaudymo žuvivaisai 2023 metų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-27 Nr. 3D-784, TAR 2023-11-27, kodas 2023-22794, įsigalioja 2023-11-28)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. 3D-132 „Dėl Žemės, miškų, maisto, žuvininkystės ūkio ir kaimo plėtros sektoriaus dalyvių neformaliojo suaugusiųjų švietimo mokymo programų rengimo bendrųjų reikalavimų aprašo ir sąvado sudarymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-27 Nr. 3D-785, TAR 2023-11-27, kodas 2023-22795, įsigalioja 2024-01-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. 3D-204 „Dėl Registrų, duomenų bazių ir informacinių sistemų, reikalingų administruoti Europos Sąjungos žemės ūkio fondų ir nacionalinės paramos priemones, diegimo ir palaikymo finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-28 Nr. 3D-786, TAR 2023-11-28, kodas 2023-22891, įsigalioja 2024-01-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2023 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 720 „Dėl Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano intervencinės priemonės „Apsaugos priemonės nuo didžiųjų plėšrūnų daromos žalos“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-28 Nr. 3D-787, TAR 2023-11-28, kodas 2023-22892, įsigalioja 2023-11-29)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2022 m. liepos 8 d. įsakymo Nr. 3D-434 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos srities „Parama profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti“ įgyvendinimo taisyklių,
(2023-11-28 Nr. 3D-789, TAR 2023-11-28, kodas 2023-22895, įsigalioja 2024-01-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2021 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. 3D-458 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos srities „Parama profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2021 metų, patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-28 Nr. 3D-790, TAR 2023-11-28, kodas 2023-22897, įsigalioja 2024-01-01)

Užsienio reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2018 m. spalio 5 d. įsakymo Nr. V-263 „Dėl Konsulinių funkcijų atlikimo organizavimo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-27 Nr. V-401, TAR 2023-11-27, kodas 2023-22753, įsigalioja 2023-11-28)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Civilinės saugos stiprinimo ir plėtros programos pažangos priemonės Nr. 01-004-10-04-01 „Stiprinti gyventojų perspėjimą, informavimą ir savisaugą“ aprašo patvirtinimo
(2023-11-23 Nr. 1V-738, TAR 2023-11-23, kodas 2023-22594, įsigalioja 2023-11-24)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. balandžio 4 d. įsakymo Nr. 1V-245 „Dėl Vidaus reikalų ministro valdymo srities statutinių įstaigų vidaus tarnybos sistemos pareigūnų tarnybinių uniformų ir skiriamųjų ženklų pavyzdžių bei kursantų uniformų ir skiriamųjų ženklų pavyzdžių aprašymo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-23 Nr. 1V-742, TAR 2023-11-23, kodas 2023-22595, įsigalioja 2023-11-24)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. 1V-155 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro valdymo srities vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinio pažymėjimo blankų privalomųjų formų aprašų ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro valdymo srities vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinio pažymėjimo išdavimo, keitimo, grąžinimo, naikinimo ir paskelbimo negaliojančiu tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-23 Nr. 1V-750, TAR 2023-11-24, kodas 2023-22627, įsigalioja 2023-11-25)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. 338 „Dėl Valstybės tarnautojo pažymėjimo formos, Valstybės tarnautojo pažymėjimo formos aprašo ir Valstybės tarnautojo pažymėjimo išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-23 Nr. 1V-753, TAR 2023-11-24, kodas 2023-22629, įsigalioja 2023-11-25)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. sausio 23 d. įsakymo Nr. 1V-51 „Dėl pažymėjimų ir elektroniniu parašu pasirašyti skirtų priemonių formų, pažymėjimų ir elektroniniu parašu pasirašyti skirtų priemonių formų aprašų patvirtinimo ir jų išdavimo tvarkos nustatymo“ pakeitimo
(2023-11-23 Nr. 1V-754, TAR 2023-11-24, kodas 2023-22630, įsigalioja 2023-11-25)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Socialinio verslo paramos, įgyvendinant 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą, taisyklių patvirtinimo
(2023-11-27 Nr. 1V-756, TAR 2023-11-28, kodas 2023-22851, įsigalioja 2023-11-29)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2015 m. spalio 19 d. įsakymo Nr. 1V-830 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.1-ESFA-V-912 priemonės „Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-27 Nr. 1V-762, TAR 2023-11-27, kodas 2023-22844, įsigalioja 2023-11-28)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2016 m. rugpjūčio 25 d. įsakymo Nr. 1V-594 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.1-ESFA-V-913 priemonės „Viešojo valdymo institucijų vidaus administravimo tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-27 Nr. 1V-763, TAR 2023-11-27, kodas 2023-22845, įsigalioja 2023-11-28)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2016 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. 1V-557 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.4-ESFA-V-922 priemonės „Teisingumo sistemos veiksmingumo didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-27 Nr. 1V-764, TAR 2023-11-27, kodas 2023-22846, įsigalioja 2023-11-28)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2015 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. 1V-164 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-28 Nr. 1V-768, TAR 2023-11-28, kodas 2023-22872, įsigalioja 2023-11-29)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2020 m. lapkričio 6 d. įsakymo Nr. 1V-1145 „Dėl Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą, 2021–2027 m. programos veiksmų įgyvendinimo plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-28 Nr. 1V-770, TAR 2023-11-28, kodas 2023-22874, įsigalioja 2023-11-29)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2021 m. kovo 17 d. įsakymo Nr. 1V-208 „Dėl Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą, 2021–2027 m. programos finansuotinų projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-28 Nr. 1V-771, TAR 2023-11-28, kodas 2023-22875, įsigalioja 2023-11-29)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2003 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. 1V-332 „Dėl Tarnybinio paso formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-28 Nr. 1V-773, TAR 2023-11-28, kodas 2023-22877, įsigalioja 2023-11-29)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2022 m. rugpjūčio 17 d. įsakymo Nr. 1V-536 „Dėl 2022–2030 metų viešojo valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 01-004-08-04-01 „Didinti visuomenės įsitraukimą į vietos problemų sprendimą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-28 Nr. 1V-774, TAR 2023-11-28, kodas 2023-22929, įsigalioja 2023-11-29)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. V-1200 „Dėl Nacionalinio kibernetinio saugumo centro prie Krašto apsaugos ministerijos nuostatų ir struktūros patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-23 Nr. V-945, TAR 2023-11-24, kodas 2023-22624, įsigalioja 2023-11-25)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. lapkričio 18 d. įsakymo Nr. V-298 „Dėl Atsiskaitymo su valstybės ir / ar savivaldybių biudžetais, pinigų fondais pažymų išdavimo taisyklių ir FR0319, FR0320 ir FR0321 formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-27 Nr. VA-86, TAR 2023-11-27, kodas 2023-22737, įsigalioja 2024-01-01)

Muitinės departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2017 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. 1B-244 „Dėl Muitinės postų steigimo, pertvarkymo, veiklos laikino sustabdymo ir likvidavimo taisyklių ir reikalavimų muitinės postų ir muitinės nustatytų prekių pateikimo vietų infrastruktūrai patvirtinimo“ pakeitimo  
(2023-11-21 Nr. 1BE-833, TAR 2023-11-27, kodas 2023-22745, įsigalioja 2023-11-28)

Muitinės departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Laikinojo saugojimo deklaracijų ir pranešimų apie laikinai saugomų prekių atvežimą, pateikiamų elektroninėmis duomenų apdorojimo priemonėmis arba raštu, surašymo taisyklių patvirtinimo
(2023-11-22 Nr. 1BE-843, TAR 2023-11-23, kodas 2023-22574, įsigalioja 2023-11-24)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl žinynų taikymo
(2023-11-28 Nr. 1BE-860, TAR 2023-11-28, kodas 2023-22915, įsigalioja 2023-11-29)

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2014 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. V-334 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-21 Nr. EV-182, TAR 2023-11-22, kodas 2023-22422, įsigalioja 2023-11-23)

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2017 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. EV-96 „Dėl Ūkio subjektų patikrinimų kontrolinių klausimynų ir teminių ataskaitų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-23 Nr. EV-184, TAR 2023-11-23, kodas 2023-22556, įsigalioja 2023-11-24)

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2013 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. V-356 „Dėl Informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams teikimo (deklaravimo) Valstybinei darbo inspekcijai“ pakeitimo
(2023-11-23 Nr. EV-186, TAR 2023-11-23, kodas 2023-22601, įsigalioja 2023-11-24)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašo pagal ekonominės veiklos rūšis 2024 metams patvirtinimo
(2023-11-23 Nr. V-223, TAR 2023-11-23, kodas 2023-22605, įsigalioja 2023-11-24)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Gyvenamųjų vietovių, kuriose 2024 metais bus įgyvendinami vietinių užimtumo iniciatyvų projektai, sąrašo patvirtinimo
(2023-11-24 Nr. V-226, TAR 2023-11-24, kodas 2023-22687, įsigalioja 2023-11-25)

Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2011 m. vasario 23 d. įsakymo Nr. 1A-159 „Dėl Farmacinių formų standartinių terminų ir jų trumpųjų pavadinimų sąrašo, Sudėtinių farmacinių formų standartinių terminų sąrašo, Sudėtinių standartinių terminų sąrašo, Talpyklių, uždorių ir vartojimo įtaisų standartinių terminų sąrašo, Vartojimo būdų ir metodų standartinių terminų sąrašo, Sudėtinių pakuočių standartinių terminų sąrašo bei Pateikimo vienetų standartinių terminų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-22 Nr. (1.72E)1A-1495, TAR 2023-11-22, kodas 2023-22488, įsigalioja 2023-11-23)

Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2013 m. rugpjūčio 8 d. įsakymo Nr. (1.4)1A-870 „Dėl Prašymo gauti leidimą laikinai tiekti Lietuvos Respublikos rinkai registruotą vaistinį preparatą pakuotėmis užsienio kalba ir su pakuotės lapeliais, parengtais užsienio kalba, formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-23 Nr. (1.72E)1A-1501, TAR 2023-11-23, kodas 2023-22621, įsigalioja 2023-11-24)

Asmens dokumentų išrašymo centro direktoriaus įsakymas
Dėl Sertifikavimo veiklos nuostatų 2022 patvirtinimo
(2023-11-27 Nr. 1-41, TAR 2023-11-27, kodas 2023-22810, įsigalioja 2023-11-28)

Asmens dokumentų išrašymo centro direktoriaus įsakymas
Dėl Vidaus tarnybos sistemos pareigūno elektroninės atpažinties sertifikato ir vidaus tarnybos sistemos pareigūno kvalifikuoto elektroninio parašo sertifikato sudarymo ir tvarkymo sąlygų patvirtinimo
(2023-11-27 Nr. 1-42, TAR 2023-11-27, kodas 2023-22821, įsigalioja 2023-11-28)

Asmens dokumentų išrašymo centro direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybės tarnautojo elektroninės atpažinties sertifikato ir valstybės tarnautojo kvalifikuoto elektroninio parašo sertifikato sudarymo ir tvarkymo sąlygų patvirtinimo
(2023-11-27 Nr. 1-43, TAR 2023-11-27, kodas 2023-22825, įsigalioja 2023-11-28)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2022 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. 1K-136 „Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2023-11-27 Nr. 1K-359, TAR 2023-11-28, kodas 2023-22893, įsigalioja 2023-11-29)

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus įsakymas
Dėl Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo Valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje taisyklių patvirtinimo
(2023-11-22 Nr. 1T-94 (1.12.E), TAR 2023-11-22, kodas 2023-22497, įsigalioja 2023-11-23)

VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą, bei Vidaus saugumo fondo 2021–2027 m. programų projektų pirkimų priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-11-22 Nr. 2023/8-462, TAR 2023-11-23, kodas 2023-22591, įsigalioja 2023-11-24)

Aplinkos apsaugos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Mokesčio už aplinkos teršimą ir mokesčio už valstybinius gamtos išteklius apskaičiavimo ir deklaravimo teisingumo kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-11-27 Nr. AD1-650, TAR 2023-11-27, kodas 2023-22791, įsigalioja 2023-11-28)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2016 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. B1-456 „Dėl Veterinarijos felčerio profesinės kvalifikacijos pripažinimo siekiant dirbti veterinarijos felčeriu ar laikinai ir kartais teikti kai kurias veterinarijos paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-23 Nr. B1-765, TAR 2023-11-23, kodas 2023-22554, įsigalioja 2023-11-24)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. liepos 23 d. įsakymo Nr. B1-631 „Dėl reikalavimų veterinarijos tikslams naudojamų narkotinių ir psichotropinių vaistinių preparatų laikymo patalpoms patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-23 Nr. B1-774, TAR 2023-11-23, kodas 2023-22573, įsigalioja 2024-02-15)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2016 m. lapkričio 24 d. įsakymo Nr. B1-891 „Dėl privačių veterinarijos gydytojų spaudų“ pakeitimo
(2023-11-23 Nr. B1-775, TAR 2023-11-23, kodas 2023-22576, įsigalioja 2024-02-15)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2015 m. liepos 8 d. įsakymo Nr. B1-680 „Dėl Biologinio saugumo reikalavimų galvijų, avių ir ožkų laikymo vietose patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-23 Nr. B1-776, TAR 2023-11-23, kodas 2023-22577, įsigalioja 2024-02-15)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. B1-514 „Dėl Gyvūno vakcinacijos pažymėjimo formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-23 Nr. B1-777, TAR 2023-11-23, kodas 2023-22578, įsigalioja 2024-02-15)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2018 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. B1-286 „Dėl Pranešimo apie renginį (-ius) su gyvūnais formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-23 Nr. B1-779, TAR 2023-11-23, kodas 2023-22581, įsigalioja 2024-02-15)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2022 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. B1-164 „Dėl Lietuvos Respublikos pašarų įstatymo pažeidimų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-27 Nr. B1-784, TAR 2023-11-27, kodas 2023-22739, įsigalioja 2023-11-28)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2015 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. B1-648 „Dėl Lietuvos Respublikos maisto įstatymo pažeidimų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-27 Nr. B1-785, TAR 2023-11-27, kodas 2023-22741, įsigalioja 2023-11-28)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl gamtinių dujų tiekimo saugumo papildomos dedamosios prie gamtinių dujų perdavimo kainos nustatymo 2024 metams
(2023-11-22 Nr. O3E-1694, TAR 2023-11-22, kodas 2023-22451, įsigalioja 2023-11-23)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Baltijos PSR balansavimo pajėgumų mainams skirto tarpzoninio pralaidumo rinka grindžiamo paskirstymo proceso metodikos pagal 2017 m. lapkričio 23 d. Komisijos Reglamento (ES) 2017/2195, kuriuo nustatomos elektros energijos balansavimo gairės, 41 straipsnio 1 dalį patvirtinimo
(2023-11-24 Nr. O3E-1704, TAR 2023-11-27, kodas 2023-22697, įsigalioja 2023-11-28)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2011 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. O3-235 „Dėl Elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-24 Nr. O3E-1706, TAR 2023-11-27, kodas 2023-22698, įsigalioja 2023-11-28)

Žuvininkystės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Žuvininkystės kontrolės pareigūnų atliekamų patikrinimų patikrinimo aktų ir kitų dokumentų patvirtinimo
(2023-11-13 Nr. V1-116, TAR 2023-11-23, kodas 2023-22586, įsigalioja 2023-11-24)

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2022 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. V-344 „Dėl Kvietimo teikti paraiškas mokslinėms išvykoms į Norvegijos Karalystę, Islandijos Respubliką ar Lichtenšteino Kunigaikštystę kompensuoti iš 2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos „Moksliniai tyrimai“ dvišalio bendradarbiavimo fondo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-22 Nr. V-640, TAR 2023-11-23, kodas 2023-22587, įsigalioja 2023-11-24)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl valstybės įmonės Registrų centro generalinio direktoriaus 2020 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. VE-160 (1.3 E) „Dėl Asmenų aptarnavimo ir jų prašymų bei skundų nagrinėjimo valstybės įmonėje Registrų centre taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-22 Nr. VE-564 (1.3 E), TAR 2023-11-22, kodas 2023-22482, įsigalioja 2023-11-23)

Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas
Dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos 2022 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. Sp-101 „Dėl Lėšų, skiriamų savivaldybių (apygardų) rinkimų (referendumo) komisijoms, planavimo, skyrimo, apskaitos ir atsiskaitymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-23 Nr. Sp-283, TAR 2023-11-24, kodas 2023-22623, įsigalioja 2024-01-01)

Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas
Dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos 2022 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. Sp-66 „Dėl Išorinės politinės reklamos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-23 Nr. Sp-286, TAR 2023-11-24, kodas 2023-22622, įsigalioja 2023-11-25)

Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas
Dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos 2022 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. Sp-97 „Dėl Skundų, prašymų ir pranešimų priėmimo ir nagrinėjimo rinkimų (referendumo) komisijose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-23 Nr. Sp-287, TAR 2023-11-27, kodas 2023-22744, įsigalioja 2023-11-28)


<< Atgal