Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 50

2023 m. gruodžio 20 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2023 m. gruodžio 13 d. – 2023 m. gruodžio 19 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 17-2 ir 46-1 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-12-05 Nr. XIV-2296, TAR 2023-12-14, kodas 2023-24166, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos 2024 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas
(2023-12-05 Nr. XIV-2297, TAR 2023-12-14, kodas 2023-24167, įsigalioja 2023-12-15)

Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymo Nr. XI-1500 pakeitimo įstatymas
(2023-12-05 Nr. XIV-2301, TAR 2023-12-14, kodas 2023-24168, įsigalioja 2024-07-01)

Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1012 pakeitimo įstatymas
(2023-12-05 Nr. XIV-2303, TAR 2023-12-14, kodas 2023-24169, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos asmenų delegavimo į tarptautines ir Europos Sąjungos institucijas ar užsienio valstybių institucijas įstatymo Nr. X-1262 pakeitimo įstatymas
(2023-12-05 Nr. XIV-2304, TAR 2023-12-14, kodas 2023-24170, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 247, 589, 608 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Kodekso papildymo 248-1, 248-2, 248-3 straipsniais įstatymo Nr. XIV-598 5 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-12-05 Nr. XIV-2305, TAR 2023-12-14, kodas 2023-24172, įsigalioja 2023-12-15)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 12, 21-1, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 380, 381, 382, 421, 484, 576, 577, 579, 581, 584, 587, 588, 589, 594, 608, 609, 616, 617, 619, 620, 621, 627, 644, 666, 671, 673, 675, 676, 678 straipsnių ir priedo pakeitimo, Kodekso papildymo 422-1, 565-1, 574-1 straipsniais ir 591, 677 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo Nr. XIV-1947 27 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-12-05 Nr. XIV-2306, TAR 2023-12-14, kodas 2023-24173, įsigalioja 2023-12-15)

Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 4, 10, 11, 15, 27, 28, 35, 38, 39, 48, 52, 53, 56, 58, 60, 65, 66, 67, 69, 71, 72, 72-1, 73, 75-3, 77, 85 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 64-1 straipsniu įstatymo Nr. XIV-1257 18 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-12-05 Nr. XIV-2308, TAR 2023-12-14, kodas 2023-24175, įsigalioja 2023-12-15)

Lietuvos Respublikos dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 46, 59, 74, 75, 75-1, 75-2, 75-3, 76, 77, 82, 83 straipsnių pakeitimo, 9 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir Įstatymo papildymo 76-1, 76-2, 83-1 straipsniais įstatymo Nr. XIV-654 8 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-12-05 Nr. XIV-2309, TAR 2023-12-14, kodas 2023-24176, įsigalioja 2023-12-15)

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo Nr. I-1489 41 ir 67 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-12-05 Nr. XIV-2310, TAR 2023-12-14, kodas 2023-24178, įsigalioja 2024-01-02)

Lietuvos Respublikos vandens įstatymo Nr. VIII-474 3, 8, 9, 14, 15, 18, 20, 21, 25 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1280 11 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-12-05 Nr. XIV-2311, TAR 2023-12-14, kodas 2023-24179, įsigalioja 2023-12-15)

Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo Nr. VIII-2032 2, 6, 9 straipsnių ir 2, 5 priedų pakeitimo ir Įstatymo papildymo 6-1 straipsniu įstatymo Nr. XIII-3420 7 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-12-05 Nr. XIV-2312, TAR 2023-12-14, kodas 2023-24180, įsigalioja 2023-12-15)

Lietuvos Respublikos kelių įstatymo Nr. I-891 17 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XIII-3421 2 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-12-05 Nr. XIV-2313, TAR 2023-12-14, kodas 2023-24181, įsigalioja 2023-12-15)

LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINĖS SUTARTYS

Tarptautinio dokumento protokolas
Tarptautinės konvencijos prieš dopingo vartojimą sporte I priedas „Pasaulinio antidopingo kodekso tarptautinis standartas. 2024 m. draudžiamųjų medžiagų ir metodų sąrašas“
(2023-09-22, TAR 2023-12-19, kodas 2023-24513, įsigalioja 2024-01-01)

Tarptautinė sutartis
Lietuvos Respublikos ir Jungtinių Arabų Emyratų sutartis dėl ekstradicijos
2022-11-04, TAR 2023-12-19, kodas 2023-24516)

Tarptautinė sutartis
Lietuvos Respublikos ir Jungtinių Arabų Emyratų sutartis dėl nuteistųjų perdavimo
2022-11-04, TAR 2023-12-19, kodas 2023-24517)

Tarptautinė sutartis
Lietuvos Respublikos ir Jungtinių Arabų Emyratų sutartis dėl savitarpio teisinės pagalbos baudžiamosiose bylose
2022-11-04, TAR 2023-12-19, kodas 2023-24520)

Užsienio reikalų ministerijos pranešimas
Dėl tarptautinės sutarties įsigaliojimo
(2023-12-19 Nr. (22.35E)3-7135, TAR 2023-12-19, kodas 2023-24522, įsigalioja 2023-12-19)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 4 d. nutarimo Nr. 827 „Dėl Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo energijai gaminti skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-06 Nr. 949, TAR 2023-12-13, kodas 2023-24110, įsigalioja 2023-12-14)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. sausio 25 d. nutarimo Nr. 57 „Dėl 2023 metų valstybės biudžeto asignavimų ir valstybės investicijų 2023–2025 metų programoje numatytų lėšų paskirstymo“ pakeitimo
(2023-12-13 Nr. 950, TAR 2023-12-13, kodas 2023-24111, įsigalioja 2023-12-14)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gegužės 14 d. nutarimo Nr. 589 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-13 Nr. 955, TAR 2023-12-14, kodas 2023-24198, įsigalioja 2024-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 3 d. nutarimo Nr. 798 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rezervo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-13 Nr. 956, TAR 2023-12-14, kodas 2023-24199, įsigalioja 2024-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 7 d. nutarimo Nr. 1057 „Dėl Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-13 Nr. 957, TAR 2023-12-14, kodas 2023-24200, įsigalioja 2023-12-15)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimo Nr. 583 „Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-13 Nr. 959, TAR 2023-12-15, kodas 2023-24272, įsigalioja 2024-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 15 d. nutarimo Nr. 241 „Dėl Asmenų lėšomis atliekamų valstybinės žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo darbų ir žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo darbų apmokėjimo taisyklių“ pakeitimo
(2023-12-13 Nr. 961, TAR 2023-12-15, kodas 2023-24282, įsigalioja 2024-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. 1295 „Dėl Valstybės duomenų agentūros nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-13 Nr. 966, TAR 2023-12-15, kodas 2023-24315, įsigalioja 2023-12-16)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. lapkričio 30 d. nutarimo Nr. 1179 „Dėl Karinės infrastruktūros, reikalingos priimančiosios šalies paramai užtikrinti, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-13 Nr. 968, TAR 2023-12-15, kodas 2023-24329, įsigalioja 2023-12-16)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 6 d. nutarimo Nr. 1136 „Dėl Valstybės pagalbos priemonės ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos priemonės ekspertizės atlikimo, išvadų ir rekomendacijų teikimo, pranešimų apie valstybės pagalbą ir kitos informacijos, susijusios su valstybės pagalba, pateikimo Europos Komisijai taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-13 Nr. 969, TAR 2023-12-18, kodas 2023-24385, įsigalioja 2023-12-19)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 16 d. nutarimo Nr. 224 „Dėl laikinosios apsaugos Lietuvos Respublikoje užsieniečiams suteikimo“ pakeitimo
(2023-12-13 Nr. 970, TAR 2023-12-18, kodas 2023-24386, įsigalioja 2023-12-19)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. gruodžio 29 d. nutarimo Nr. 1317 „Dėl Lietuvos Respublikos krizių valdymo ir civilinės saugos įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2023-12-13 Nr. 971, TAR 2023-12-18, kodas 2023-24413, įsigalioja 2023-12-19)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 6 d. nutarimo Nr. 1592 „Dėl Skrydžių, kuriais vežami labai svarbūs asmenys, vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-13 Nr. 972, TAR 2023-12-18, kodas 2023-24415, įsigalioja 2024-01-01)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo įgyvendinimo
(2023-12-12 Nr. 1K-400, TAR 2023-12-13, kodas 2023-24054, įsigalioja 2024-01-01)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2019 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 1K-402 „Dėl vidaus audito įgyvendinimo“ pakeitimo
(2023-12-15 Nr. 1K-405, TAR 2023-12-15, kodas 2023-24285, įsigalioja 2023-12-16)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. lapkričio 13 d. įsakymo Nr. A1-741 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų smurto artimoje aplinkoje prevencijai ir smurtiniam elgesiui keisti 2024 metais, atrankos konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-13 Nr. A1-829, TAR 2023-12-13, kodas 2023-24116, įsigalioja 2023-12-14)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. sausio 24 d. įsakymo Nr. A1-52 „Dėl Vaiko gerovės 2022–2026 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-13 Nr. A1-830, TAR 2023-12-13, kodas 2023-24117, įsigalioja 2023-12-14)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-13 Nr. A1-831, TAR 2023-12-13, kodas 2023-24118, įsigalioja 2023-12-14)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. sausio 23 d. įsakymo Nr. A1-39 „Dėl Kreipimosi dėl tikslinių kompensacijų skyrimo ir mokėjimo, tikslinių kompensacijų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-14 Nr. A1-838, TAR 2023-12-14, kodas 2023-24210, įsigalioja 2024-01-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. rugsėjo 8 d. įsakymo Nr. A1-817 „Dėl Neįgaliųjų socialinės integracijos 2021–2023 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-14 Nr. A1-841, TAR 2023-12-14, kodas 2023-24230, įsigalioja 2023-12-15)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. birželio 8 d. įsakymo Nr. A1-393 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos šeimos politikos stiprinimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 09-004-02-05-01 „Gerinti socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą, didinti socialinės paramos veiksmingumą kriziniais atvejais šeimoje“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-15 Nr. A1-844, TAR 2023-12-15, kodas 2023-24309, įsigalioja 2023-12-16)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Jungtinių Tautų jaunimo delegato programos įgyvendinimo Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-12-15 Nr. A1-847, TAR 2023-12-15, kodas 2023-24310, įsigalioja 2024-01-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. A1-464 „Dėl Juridinio asmens ar kitos organizacijos, jų padalinio projekto, skirto metodinio kompleksinių paslaugų šeimai centro funkcijoms vykdyti, atrankos konkurso organizavimo 2022-2024 metais nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-18 Nr. A1-849, TAR 2023-12-18, kodas 2023-24368, įsigalioja 2023-12-19)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. lapkričio 2 d. įsakymo Nr. A1-553 „Dėl darbuotojų, teikiančių socialinę priežiūrą šeimoms, kurių darbo užmokesčio, socialinio draudimo įmokų, supervizijų išlaidos ir dalis profesinės kompetencijos tobulinimo išlaidų finansuojama iš valstybės specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams, minimalaus pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento taikymo apskaičiuojant lėšų poreikį socialinei priežiūrai šeimoms teikti“ pakeitimo
(2023-12-18 Nr. A1-854, TAR 2023-12-18, kodas 2023-24369, įsigalioja 2024-01-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios
(2023-12-18 Nr. A1-855, TAR 2023-12-18, kodas 2023-24420, įsigalioja 2024-01-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. A1-670 „Dėl Asmenų, turinčių teisę naudoti skiriamąjį ženklą „Neįgalusis“, nustatymo ir Dokumento, patvirtinančio teisę naudoti skiriamąjį ženklą „Neįgalusis“, išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-18 Nr. A1-856, TAR 2023-12-18, kodas 2023-24421, įsigalioja 2024-01-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijų skyrimo asmenų su negalia reikalų koordinavimo funkcijos atlikimui finansuoti tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-12-18 Nr. A1-858, TAR 2023-12-18, kodas 2023-24422, įsigalioja 2024-01-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. kovo 3 d. įsakymo Nr. A1-140 ,,Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo Nr. I-2044 pakeitimo įstatymą“ pakeitimo
(2023-12-18 Nr. A1-859, TAR 2023-12-18, kodas 2023-24423, įsigalioja 2023-12-19)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. rugpjūčio 18 d. įsakymo Nr. A1-537 „Dėl Užsieniečiams, kuriems suteikta laikinoji apsauga, jų kilmės valstybėje nustatytos negalios prilyginimo Lietuvos Respublikos teisės aktuose reglamentuotam neįgalumui tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-18 Nr. A1-860, TAR 2023-12-18, kodas 2023-24424, įsigalioja 2024-01-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. rugpjūčio 26 d. įsakymo Nr. A1-777 „Dėl Politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų narių sugrįžimo į Lietuvą 2021–2023 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-18 Nr. A1-861, TAR 2023-12-18, kodas 2023-24451, įsigalioja 2023-12-19)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. vasario 19 d. įsakymo Nr. A1-103 „Dėl Būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-19 Nr. A1-862, TAR 2023-12-19, kodas 2023-24503, įsigalioja 2024-01-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-19 Nr. A1-867, TAR 2023-12-19, kodas 2023-24504, įsigalioja 2024-01-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. A1-307 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1.1-CPVA-R-407 „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-19 Nr. A1-870, TAR 2023-12-19, kodas 2023-24505, įsigalioja 2023-12-20)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. rugpjūčio 21 d. įsakymo Nr. A1-559 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2021–2027 metų programos 1 konkretaus tikslo „Bendroji Europos prieglobsčio sistema (BEPS)“ ir 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos socialinės sutelkties plėtros programos pažangos priemonės Nr. 09-003-02-02-07 „Plėtoti užsieniečių integracijos sistemą“ aprašo 12 veiklos „Prieglobsčio prašytojų priėmimo infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra“ kvietimo teikti paraiškas finansuoti projektą Nr. PMIF-1.01-V-01 patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-19 Nr. A1-871, TAR 2023-12-19, kodas 2023-24506, įsigalioja 2023-12-20)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2014 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo Nr. 4-523 „Dėl Teisinio metrologinio reglamentavimo sritims priskirtų matavimo priemonių ir jų grupių ir laiko intervalų tarp periodinių matavimo priemonių patikrų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-14 Nr. 4-700, TAR 2023-12-14, kodas 2023-24216, įsigalioja 2023-12-15)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. liepos 25 d. įsakymo Nr. 4-886 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-06-03 „Gerinti konkurencinę investicijų pritraukimo aplinką“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-15 Nr. 4-703, TAR 2023-12-15, kodas 2023-24301, įsigalioja 2023-12-16)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 9 d. įsakymo Nr. 349 „Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-13 Nr. D1-409, TAR 2023-12-13, kodas 2023-24089, įsigalioja 2024-01-02)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2023 m. vasario 15 d. įsakymo Nr. D1-51 „Dėl Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos tęstinių projektų lėšų paskirstymo 2023 m. ir planuojamo paskirstymo 2024–2025 m. patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-13 Nr. D1-410, TAR 2023-12-13, kodas 2023-24093, įsigalioja 2023-12-14)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. D1-738 „Dėl statybos techninio reglamento str 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-14 Nr. D1-411, TAR 2023-12-14, kodas 2023-24225, įsigalioja 2023-12-15)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Klimato kaitos programos priemonės „Biometano ir (ar) biodujų panaudojimas žemės ūkyje pakeičiant dyzelinį kurą“ tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-12-15 Nr. D1-412, TAR 2023-12-15, kodas 2023-24302, įsigalioja 2023-12-16)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl aplinkos ministro 2023 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. D1-41 „Dėl valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų, skiriamų savivaldybių biudžetams aplinkos ministerijos kuruojamai valstybinei (valstybės perduotai savivaldybėms) savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio tvarkymo funkcijai atlikti“ pakeitimo
(2023-12-15 Nr. D1-413, TAR 2023-12-15, kodas 2023-24317, įsigalioja 2023-12-16)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Georeferencinio pagrindo kadastro erdvinių duomenų rinkinio specifikacijos ir Georeferencinio pagrindo žemėlapio specifikacijos patvirtinimo
(2023-12-18 Nr. D1-415, TAR 2023-12-18, kodas 2023-24402, įsigalioja 2024-01-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. birželio 1 d. įsakymo Nr. D1-160 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 02-001-06-04-02 „Didinti klimato kaitos politikos veiksmingumą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-18 Nr. D1-416, TAR 2023-12-18, kodas 2023-24443, įsigalioja 2023-12-19)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2018 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. V-1034 „Dėl Narių į profesinio mokymo įstaigos tarybą atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-13 Nr. V-1562, TAR 2023-12-13, kodas 2023-24076, įsigalioja 2023-12-14)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. V-925 ,,Dėl Valstybės finansuojamų doktorantūros studijų vietų, į kurias 2023 metais priimami studentai, skaičiaus ir studijų stipendijų skaičiaus paskirstymo pagal mokslo ir studijų institucijas ir mokslo ar meno kryptis sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-14 Nr. V-1563, TAR 2023-12-14, kodas 2023-24177, įsigalioja 2023-12-15)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Dienos priežiūros organizavimo savivaldybių administracijų numatytose savivaldybių mokyklose, paskelbus mobilizaciją, tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-12-14 Nr. V-1566, TAR 2023-12-14, kodas 2023-24190, įsigalioja 2023-12-15)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2015 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. V-231 „Dėl Profesinio mokymo diplomo ir pažymėjimo turinio, formos ir išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-15 Nr. V-1570, TAR 2023-12-15, kodas 2023-24330, įsigalioja 2023-12-16)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. rugpjūčio 17 d. įsakymo Nr. V-1250 „Dėl 2022–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos mokslo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-001-01-02-01 „Stiprinti inovacijų ekosistemas mokslo centruose“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-15 Nr. V-1571, TAR 2023-12-15, kodas 2023-24331, įsigalioja 2023-12-16)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. sausio 14 d. įsakymo Nr. V-84 „Dėl Švietimo, mokslo ir sporto srities infrastruktūros atnaujinimo ir plėtros projektų finansavimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-19 Nr. V-1580, TAR 2023-12-19, kodas 2023-24501, įsigalioja 2023-12-20)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl mokinių nemokamam maitinimui skirtiems produktams įsigyti skiriamų vienai dienai vienam mokiniui lėšų dydžio nustatymo
(2023-12-19 Nr. V-1581, TAR 2023-12-19, kodas 2023-24521, įsigalioja 2024-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. V-755 „Dėl Panašaus gydomojo poveikio vaistinių preparatų grupių ir jų ekvivalentinių dozių jų bazinei kainai apskaičiuoti nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-13 Nr. V-1291, TAR 2023-12-13, kodas 2023-24121, įsigalioja 2023-12-14)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. vasario 5 d. įsakymo Nr. V-184 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 124:2016 „Kineziterapeutas. teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo pakeitimo
(2023-12-13 Nr. V-1292, TAR 2023-12-14, kodas 2023-24183, įsigalioja 2023-12-15)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. V-1070 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. 159 „Dėl Vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kompensavimo sąrašus ir jų keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2023-12-13 Nr. V-1293, TAR 2023-12-13, kodas 2023-24122, įsigalioja 2023-12-14)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Metimo rūkyti pagalbos paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-12-14 Nr. V-1295, TAR 2023-12-14, kodas 2023-24184, įsigalioja 2024-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl lėšų skyrimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rezervo rizikos valdymo dalies 2023 metais
(2023-12-15 Nr. V-1302, TAR 2023-12-15, kodas 2023-24293, įsigalioja 2023-12-16)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. rugpjūčio 11 d. įsakymo Nr. V-488 „Dėl Bendrųjų savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-15 Nr. V-1307, TAR 2023-12-15, kodas 2023-24351, įsigalioja 2023-12-16)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. V-1073 „Dėl Specialiųjų reikalavimų asmens sveikatos priežiūros įstaigos skubiosios medicinos pagalbos skyriui ir skubiosios medicinos pagalbos kabinetui aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-18 Nr. V-1310, TAR 2023-12-18, kodas 2023-24404, įsigalioja 2024-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. vasario 25 d. įsakymo Nr. V-117 „Dėl Lytiškai plintančių infekcijų, ŽIV nešiojimo ir ŽIV ligos epidemiologinės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-18 Nr. V-1315, TAR 2023-12-18, kodas 2023-24426, įsigalioja 2024-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-18 Nr. V-1316, TAR 2023-12-18, kodas 2023-24427, įsigalioja 2023-12-19)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. spalio 21 d. įsakymo Nr. V-1587 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. lapkričio 25 d. įsakymo Nr. V-913 „Dėl Asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių finansavimo programos patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2023-12-18 Nr. V-1318, TAR 2023-12-19, kodas 2023-24469, įsigalioja 2023-12-20)

Sveikatos apsaugos ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Europos farmakopėjos 11.0 leidimo 11.3 priedo įgyvendinimo
(2023-12-19 Nr. V-1319/B1-897, TAR 2023-12-19, kodas 2023-24490, įsigalioja 2024-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. V-234 „Dėl Ortopedijos techninių priemonių ir medicinos priemonių kompensavimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-19 Nr. V-1320, TAR 2023-12-19, kodas 2023-24482, įsigalioja 2023-12-20)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. V-1113 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-19 Nr. V-1321, TAR 2023-12-19, kodas 2023-24483, įsigalioja 2023-12-20)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. V-2818 „Dėl Medicininės reabilitacijos ir antirecidyvinio sanatorinio gydymo bei psichosocialinės reabilitacijos paslaugų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-19 Nr. V-1322, TAR 2023-12-19, kodas 2023-24484, įsigalioja 2023-12-20)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2023 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. V-761 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. birželio 6 d. įsakymo Nr. V-660 „Dėl Dienos stacionaro paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2023-12-19 Nr. V-1327, TAR 2023-12-19, kodas 2023-24485, įsigalioja 2023-12-20)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Psichikos ir elgesio sutrikimų gydymo bendruomenėje komandos paslaugų teikimo ir apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-12-19 Nr. V-1331, TAR 2023-12-19, kodas 2023-24526, įsigalioja 2024-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. V-1473 „Dėl skubiosios medicinos pagalbos skyrių veiklos kokybės ir efektyvumo vertinimo rodiklių sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-19 Nr. V-1335, TAR 2023-12-19, kodas 2023-24539, įsigalioja 2023-12-20)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2002 m. liepos 8 d. įsakymo Nr. 202 „Dėl teisės aktų, numatytų Lietuvos Respublikos antstolių įstatyme bei šio įstatymo įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatyme, patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-14 Nr. 1R-376, TAR 2023-12-14, kodas 2023-24227, įsigalioja 2024-01-01)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2020 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. 1R-220 „Dėl Antrinei valstybės garantuojamai teisinei pagalbai teikti reikalingų prašymo, pranešimų ir sprendimo formų bei sprendimo priėmimo dėl antrinės valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimo, įvertinus individualią pareiškėjo situaciją, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-19 Nr. 1R-380, TAR 2023-12-19, kodas 2023-24502, įsigalioja 2024-01-01)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2009 m. birželio 9 d. įsakymo Nr. 1R-179 „Dėl Advokato parinkimo teikti antrinę teisinę pagalbą baudžiamosiose bylose rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-19 Nr. 1R-381, TAR 2023-12-19, kodas 2023-24514, įsigalioja 2024-01-01)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2020 m. spalio 16 d. įsakymo Nr. 1R-332 „Dėl Antrinės valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidų apskaičiavimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-19 Nr. 1R-383, TAR 2023-12-19, kodas 2023-24519, įsigalioja 2024-01-01)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2022 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 3-581 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 10-001-05-04-01 „Didinti susisiekimo sistemos kuriamą vertę ir infrastruktūros panaudojimo efektyvumą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-13 Nr. 3-495, TAR 2023-12-13, kodas 2023-24053, įsigalioja 2023-12-14)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2022 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 3-277 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 10-001-06-01-01 „Skatinti alternatyviųjų degalų naudojimą transporto sektoriuje“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-13 Nr. 3-498, TAR 2023-12-13, kodas 2023-24125, įsigalioja 2023-12-14)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Maršrutinio orientavimo automobilių keliuose taisyklių patvirtinimo
(2023-12-13 Nr. 3-500, TAR 2023-12-13, kodas 2023-24127, įsigalioja 2024-01-01)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2005 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. 3-36 „Dėl Pervažų įrengimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-14 Nr. 3-502, TAR 2023-12-14, kodas 2023-24228, įsigalioja 2023-12-15)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. 3-13 „Dėl Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2023-12-19 Nr. 3-515, TAR 2023-12-19, kodas 2023-24488, įsigalioja 2024-01-01)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2022 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 3-277 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 10-001-06-01-01 „Skatinti alternatyviųjų degalų naudojimą transporto sektoriuje“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-19 Nr. 3-516, TAR 2023-12-19, kodas 2023-24489, įsigalioja 2023-12-20)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 1-274 „Dėl Asmenų, turinčių teisę įrengti ir eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-13 Nr. 1-374, TAR 2023-12-13, kodas 2023-24095, įsigalioja 2023-12-14)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl energetikos ministro 2019 m. gegužės 21 d. įsakymo Nr. 1-158 „Dėl Dujų, pagamintų iš atsinaujinančių energijos išteklių, kilmės garantijų išdavimo, perdavimo ir jų galiojimo panaikinimo bei kilmės garantijų naudojimo priežiūros ir kontrolės, taip pat kitų valstybių narių išduotų kilmės garantijų pripažinimo Lietuvos Respublikoje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-15 Nr. 1-380, TAR 2023-12-15, kodas 2023-24335, įsigalioja 2023-12-16)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Nacionalinio, savivaldybės ir bendruomenės mecenato ženklų įteikimo tvarkos patvirtinimo
(2023-12-13 Nr. ĮV-956, TAR 2023-12-13, kodas 2023-24069, įsigalioja 2024-01-01)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. vasario 10 d. įsakymo Nr. ĮV-99 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ Nr. 05.4.1-CPVA-V-301 priemonės „Aktualizuoti kultūros paveldo objektus“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-13 Nr. ĮV-960, TAR 2023-12-13, kodas 2023-24060, įsigalioja 2023-12-14)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2019 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. ĮV-826 „Dėl kultūros ministro valdymo sričių biudžetinių įstaigų metinių veiklos planų ir veiklos planų vykdymo ataskaitų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-14 Nr. ĮV-977, TAR 2023-12-14, kodas 2023-24171, įsigalioja 2023-12-15)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2018 m. rugpjūčio 20 d. įsakymo Nr. ĮV-627 „Dėl filmų sklaidos projektų valstybinio finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-18 Nr. ĮV-986, TAR 2023-12-19, kodas 2023-24466, įsigalioja 2024-01-01)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2021 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. ĮV-1488 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atgaivinimui“ Nr. 13.1.1-LVPA-K-309 „Paskatos gerinti kultūros ir kūrybinių industrijų įmonių infrastruktūrą“ projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimo
(2023-12-18 Nr. ĮV-990, TAR 2023-12-19, kodas 2023-24467, įsigalioja 2023-12-20)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Baleto artistų ir šokėjų aukščiausio meistriškumo nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-12-19 Nr. ĮV-995, TAR 2023-12-19, kodas 2023-24491, įsigalioja 2024-01-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2021‒2027 metų programos pirmojo prioriteto „Tausios žvejybos skatinimas ir vandens biologinių išteklių atkūrimas ir išsaugojimas“ priemonės „Pagrindinių arba pagalbinių variklių keitimas arba modernizavimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo
(2023-12-13 Nr. 3D-845, TAR 2023-12-13, kodas 2023-24057, įsigalioja 2023-12-14)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. rugsėjo 14 d. įsakymo Nr. 3D-412 „Dėl Dalies garantinės įmokos ir palūkanų už kreditus ir finansinės nuomos (lizingo) paslaugas, suteiktas su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija, kompensavimo žuvininkystės sektoriui taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-13 Nr. 3D-846, TAR 2023-12-13, kodas 2023-24071, įsigalioja 2023-12-14)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisyklių patvirtinimo
(2023-12-13 Nr. 3D-847, TAR 2023-12-13, kodas 2023-24072, įsigalioja 2023-12-14)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2004 m. spalio 5 d. įsakymo Nr. 3D-544 „Dėl Žemės ūkio ir maisto produktų intervencinių pirkimų ir su jais susijusių išlaidų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-13 Nr. 3D-848, TAR 2023-12-13, kodas 2023-24073, įsigalioja 2023-12-14)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. lapkričio 14 d. įsakymo Nr. 3D-624 „Dėl Individualių garantijų finansų įstaigoms dėl ūkio subjektams, kurių veikla susijusi su žemės ūkiu, žemės ūkio produktų gamyba ir perdirbimu, miškininkyste, kaimo plėtra, akvakultūra ir žuvininkyste, teikiamų paskolų ir lizingo paslaugų teikimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-13 Nr. 3D-849, TAR 2023-12-13, kodas 2023-24090, įsigalioja 2023-12-14)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. lapkričio 20 d. įsakymo Nr. 3D-877 „Dėl Palūkanų, sumokėtų už paskolas ir lizingo paslaugas investicijoms finansuoti su garantija, kompensavimo priemonės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-13 Nr. 3D-850, TAR 2023-12-13, kodas 2023-24091, įsigalioja 2023-12-14)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2022 m. lapkričio 22 d. įsakymo Nr. 3D-710 „Dėl Paramos siekiant kompensuoti afrikinio kiaulių maro III zonos kiaulininkystės sektoriaus subjektų patirtus nuostolius taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-13 Nr. 3D-853, TAR 2023-12-13, kodas 2023-24113, įsigalioja 2023-12-14)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. liepos 27 d. įsakymo Nr. 3D-603 „Dėl Duomenų apie žalio pieno supirkimą teikimo ir informacijos viešinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-15 Nr. 3D-857, TAR 2023-12-15, kodas 2023-24290, įsigalioja 2024-01-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl 2024 m. skiriamų specialiųjų tikslinių dotacijų Žemės ūkio ministro įsakymasi priskirtoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti paskirstymo tarp savivaldybių sąrašo patvirtinimo
(2023-12-15 Nr. 3D-858, TAR 2023-12-15, kodas 2023-24291, įsigalioja 2023-12-16)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2022 m. gegužės 12 d. įsakymo Nr. 3D-328 „Dėl Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos inžinerinių statinių rekonstravimo darbų investicijų projektų finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-15 Nr. 3D-860, TAR 2023-12-15, kodas 2023-24343, įsigalioja 2023-12-16)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Žemės ūkio ministerijos 2024–2027 metų tarptautinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektų administravimo taisyklių patvirtinimo
(2023-12-15 Nr. 3D-862, TAR 2023-12-15, kodas 2023-24344, įsigalioja 2023-12-16)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2023 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. 3D-299 „Dėl Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programos 2023–2029 mokslo metų strategijos patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-15 Nr. 3D-864, TAR 2023-12-15, kodas 2023-24346, įsigalioja 2024-01-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2017 m. rugsėjo 21 d. įsakymo Nr. 3D-599 „Dėl Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programos įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-15 Nr. 3D-865, TAR 2023-12-15, kodas 2023-24348, įsigalioja 2024-01-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 3D-1018 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos atnaujintų žemės našumo vertinimo duomenų skelbimo ir naudojimo“ pakeitimo
(2023-12-18 Nr. 3D-866, TAR 2023-12-18, kodas 2023-24370, įsigalioja 2024-01-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2021‒2027 metų programos trečiojo prioriteto „Sąlygų tvariai mėlynajai ekonomikai pakrantės rajonuose ir salų bei krašto gilumos vietovėse sudarymas ir žvejybos bei akvakultūros bendruomenių vystymosi skatinimas“ priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ administravimo taisyklių patvirtinimo
(2023-12-18 Nr. 3D-867, TAR 2023-12-18, kodas 2023-24398, įsigalioja 2023-12-19)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2022 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. 3D-231 „Dėl Nacionalinės paramos žemdirbių savivaldai stiprinti teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-18 Nr. 3D-869, TAR 2023-12-18, kodas 2023-24408, įsigalioja 2023-12-19)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2013 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. 3D-212 „Dėl Apleistų žemės ūkio naudmenų plotų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-18 Nr. 3D-870, TAR 2023-12-18, kodas 2023-24430, įsigalioja 2023-12-19)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2023 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. 3D-102 „Dėl Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-19 Nr. 3D-871, TAR 2023-12-19, kodas 2023-24472, įsigalioja 2023-12-20)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2022 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 3D-367 „Dėl Energiškai efektyvių ir klimatui palankių investicijų skatinant taikyti tiesioginę sėją žemės ūkio gamyboje priemonės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-19 Nr. 3D-872, TAR 2023-12-19, kodas 2023-24480, įsigalioja 2023-12-20)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2012 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. 3D-349 „Dėl Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinės sistemos nuostatų ir Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2023-12-19 Nr. 3D-874, TAR 2023-12-19, kodas 2023-24537, įsigalioja 2024-01-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Žemės išteklių stebėsenos informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo
(2023-12-19 Nr. 3D-876, TAR 2023-12-19, kodas 2023-24538, įsigalioja 2024-01-01)

Užsienio reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2018 m. spalio 5 d. įsakymo Nr. V-263 „Dėl Konsulinių funkcijų atlikimo organizavimo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-15 Nr. V-445, TAR 2023-12-15, kodas 2023-24297, įsigalioja 2023-12-16)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Viešojo saugumo stiprinimo ir plėtros programos pažangos priemonės Nr. 07-011-10-08-03 „Tobulinti vidaus tarnybos sistemos pareigūnų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo sistemą“ aprašo patvirtinimo
(2023-12-14 Nr. 1V-818, TAR 2023-12-14, kodas 2023-24206, įsigalioja 2023-12-15)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2020 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. 1V-292 „Dėl Asmens dokumentų išdavimo informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-19 Nr. 1V-830, TAR 2023-12-19, kodas 2023-24512, įsigalioja 2023-12-20)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2011 m. spalio 26 d. įsakymo Nr. V-1218 „Dėl Karo prievolininkų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-19 Nr. V-1027, TAR 2023-12-19, kodas 2023-24478, įsigalioja 2024-01-01)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2023 m. balandžio 7 d. įsakymo Nr. VA-26 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. V-45 „Dėl Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams (ir) arba politinėms partijoms FR0512 formos užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2023-12-15 Nr. VA-95, TAR 2023-12-15, kodas 2023-24345, įsigalioja 2023-12-16)

Muitinės departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Atleidimo nuo importo akcizų taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-12-11 Nr.  1BE-894, TAR 2023-12-18, kodas 2023-24412, įsigalioja 2024-01-01)

Muitinės departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2007 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. 1B-240 „Dėl Nacionalinių papildomų Lietuvos Respublikos integruoto tarifo kodų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-11 Nr. 1BE-895, TAR 2023-12-13, kodas 2023-24067, įsigalioja 2024-01-01)

Muitinės departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Elektroninės išvežimo bendrosios deklaracijos ir pranešimo apie reeksportą pateikimo, priėmimo ir kitos elektroninės informacijos, susijusios su išvežimo bendrosios deklaracijos ir pranešimo apie reeksportą apdorojimu, mainų tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-12-15 Nr. 1BE-911, TAR 2023-12-18, kodas 2023-24414, įsigalioja 2023-12-19)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2018 m. gegužės 24 d. nutarimo Nr. 03-82 „Dėl Lietuvos banko statistikos programos ir jos vykdymo ataskaitos rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-07 Nr. 03-166, TAR 2023-12-13, kodas 2023-24077, įsigalioja 2023-12-14)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos pavojingųjų objektų, kuriuose pavojingųjų medžiagų kiekiai taikant žemesniojo ar aukštesniojo lygio reikalavimus prilygsta nustatytiesiems kvalifikaciniams kiekiams ar juos viršija, planinių patikrinimų 2024 metais grafiko patvirtinimo
(2023-12-15 Nr. 1-663 /2023 (1.4 E), TAR 2023-12-15, kodas 2023-24336, įsigalioja 2023-12-16)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. balandžio 13 d. įsakymo Nr. 1-117 „Dėl Papildomų reikalavimų, susijusių su fiziniais ir praktiniais gebėjimais eiti tam tikras pareigas Valstybinėje priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje, ir atitikties šiems reikalavimams tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-15 Nr. 1-664 /2023 (1.4 E), TAR 2023-12-15, kodas 2023-24337, įsigalioja 2023-12-16)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl kai kurių Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios
(2023-12-14 Nr. B1-859, TAR 2023-12-14, kodas 2023-24231, įsigalioja 2024-02-15)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2023 m. kovo 3 d. įsakymo Nr. B1-137 „Dėl Pranešimo apie įtariamus nepageidaujamus reiškinius dėl panaudotų veterinarinių vaistų formos patvirtinimo ir teikimo“ pakeitimo
(2023-12-18 Nr. B1-874, TAR 2023-12-18, kodas 2023-24445, įsigalioja 2024-02-15)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl labai patogeniško paukščių gripo protrūkio naminių paukščių laikymo vietose
(2023-12-18 Nr. B1-878, TAR 2023-12-18, kodas 2023-24450, įsigalioja 2023-12-18)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. sausio 16 d. įsakymo Nr. B1-24 „Dėl Pranešimo (notifikavimo) apie Lietuvos Respublikos rinkai tiekiamus kūdikiams ir mažiems vaikams skirtus maisto produktus, specialios medicininės paskirties maisto produktus ir viso paros raciono pakaitalus svoriui kontroliuoti teikimo ir vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-19 Nr. B1-883, TAR 2023-12-19, kodas 2023-24473, įsigalioja 2024-02-15)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. sausio 16 d. įsakymo Nr. B1-22 „Dėl Pranešimo (notifikavimo) apie Lietuvos Respublikos rinkai tiekiamus maisto papildus teikimo ir vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-19 Nr. B1-890, TAR 2023-12-19, kodas 2023-24475, įsigalioja 2024-02-15)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2016 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. B1-486 „Dėl Mažais kiekiais vietinei rinkai tiekiamų pirminių produktų, išskyrus gyvūninius produktus, tvarkymo reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-19 Nr. B1-891, TAR 2023-12-19, kodas 2023-24476, įsigalioja 2024-02-15)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. B1-290 „Dėl Pavojingų šunų įvežimo, įsigijimo, veisimo, dresavimo, prekybos, laikymo ir kovinių šunų bei kovinių ir pavojingų šunų mišrūnų laikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-19 Nr. B1-893, TAR 2023-12-19, kodas 2023-24477, įsigalioja 2023-12-20)

Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl 2023–2024 mokslo metų užsienio (anglų, prancūzų, vokiečių) kalbų elektroninių tarpinių patikrinimų vykdymo instrukcijų patvirtinimo
(2023-12-13 Nr. VK-816, TAR 2023-12-13, kodas 2023-24068, įsigalioja 2023-12-14)

Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl 2023–2024 mokslo metų baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių tautinių mažumų gimtosios kalbos ir literatūros elektroninių tarpinių patikrinimų vykdymo instrukcijų patvirtinimo
(2023-12-13 Nr. VK-821, TAR 2023-12-13, kodas 2023-24088, įsigalioja 2023-12-14)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 8 d. įsakymo Nr. 1K-357 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų stebėsenos vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-13 Nr. 1K-382, TAR 2023-12-13, kodas 2023-24052, įsigalioja 2023-12-14)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2019 m. vasario 5 d. įsakymo Nr. 1K-36 „Dėl Abdominalinės chirurgijos gydytojo, ortopedo traumatologo ir akušerio ginekologo specializuotos skubios konsultacinės sveikatos priežiūros pagalbos paslaugų apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-18 Nr. 1K-398, TAR 2023-12-18, kodas 2023-24448, įsigalioja 2024-01-01)

Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Visuomenės poreikiams paimto žemės sklypo suteikimo laikinai naudotis žemės ūkio veiklai vykdyti tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-12-13 Nr. 1P-637-(1.3 E.), TAR 2023-12-13, kodas 2023-24051, įsigalioja 2024-01-01)

Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos 2023 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. 1P-46-(1.3 E.) „Dėl Lietuvos Respublikos globalinės padėties nustatymo sistemos nuolatinių stočių tinklo nuostatų ir Lietuvos Respublikos globalinės padėties nustatymo sistemos nuolatinių stočių tinklo duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-14 Nr. 1P-641-(1.3 E.), TAR 2023-12-14, kodas 2023-24189, įsigalioja 2024-01-01)

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Sprendimo dėl privalomojo nurodymo įvykdymo termino pratęsimo rekvizitų patvirtinimo
(2023-12-14 Nr. 1V-167, TAR 2023-12-15, kodas 2023-24280, įsigalioja 2024-01-01)

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Prašymo pratęsti privalomojo nurodymo įvykdymo terminą rekvizitų patvirtinimo
(2023-12-15 Nr. 1V-170, TAR 2023-12-15, kodas 2023-24311, įsigalioja 2024-01-01)

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Administracinių sprendimų, priimtų nevykdant teritorijų planavimo proceso, tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-12-15 Nr. 1V-171, TAR 2023-12-15, kodas 2023-24316, įsigalioja 2024-01-01)

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Žemės naudojimo valstybinės priežiūros taisyklių patvirtinimo
(2023-12-15 Nr. 1V-172, TAR 2023-12-15, kodas 2023-24338, įsigalioja 2024-01-01)

Aplinkos apsaugos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Miškų kontrolės departamento kontroliuojamų ūkio subjektų keliamos rizikos aplinkai vertinimo sistemos veiksmingumo įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-11-27 Nr. AD1-653, TAR 2023-12-15, kodas 2023-24313, įsigalioja 2023-12-16)

Kultūros paveldo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Statybos užbaigimo procedūros, kai atliekami tvarkomieji statybos darbai, kontrolinio klausimyno patvirtinimo
(2023-12-14 Nr. Į-369, TAR 2023-12-18, kodas 2023-24403, įsigalioja 2024-01-01)

Kultūros paveldo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2012 m. spalio 11 d. įsakymo Nr. Į-361 „Dėl Taikomųjų nekilnojamojo kultūros paveldo tyrimų ataskaitos rengimo, formos ir turinio reikalavimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-14 Nr. Į-378, TAR 2023-12-14, kodas 2023-24224, įsigalioja 2023-12-15)

Valstybinės kultūros paveldo komisijos nutarimas
Dėl Valstybinės kultūros paveldo komisijos 2024–2026 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo
(2023-12-15 Nr. N-14, TAR 2023-12-19, kodas 2023-24508, įsigalioja 2023-12-20)

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimas
Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2021 m. kovo 25 d. nutarimo Nr. N-5 (188) „Dėl Valstybinės kalbos vartojimo, norminimo ir sklaidos programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-14 Nr. N-6 (204) , TAR 2023-12-18, kodas 2023-24407, įsigalioja 2023-12-19)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2023 m. rugsėjo 28 d. nutarimo Nr. O3E-1412 „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo“ pakeitimo
(2023-12-18 Nr. O3E-1820, TAR 2023-12-18, kodas 2023-24388, įsigalioja 2023-12-19)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2004 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. O3-60 „Dėl šilumos tiekimo licencijos viešajai įstaigai Velžio komunalinis ūkis“ išduotos energetikos veiklos licencijos pakeitimo
(2023-12-18 Nr. O3E-1830, TAR 2023-12-18, kodas 2023-24418, įsigalioja 2023-12-19)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl perdavimo sistemos operatoriaus LITGRID AB pradinės elektros energijos paklausos nustatymo metodikos derinimo
(2023-12-18 Nr. O3E-1840, TAR 2023-12-18, kodas 2023-24437, įsigalioja 2024-01-01)

Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2022 m. birželio 6 d. įsakymo Nr. T1-1869 „Dėl Lietuvos sveikatos priežiūros specialistų kompetencijų platformos informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo‘‘ pakeitimo
(2023-12-14 Nr. T1-2462, TAR 2023-12-14, kodas 2023-24226, įsigalioja 2023-12-15)

Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2023 m. rugpjūčio 4 d. įsakymo Nr. T1-269 „Dėl Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) finansuojamų projektų sąrašo (kvietimas „Daugiabučių renovacija A klasei“ Nr. DNM-AM-DNAM10 (2023-02)), įgyvendinant 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 02-001-06-04-01 „Skatinti pastatų renovaciją“ numatytas veiklas, patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-18 Nr. T1-462, TAR 2023-12-19, kodas 2023-24465, įsigalioja 2023-12-20)

Lietuvos architektų rūmų tarybos sprendimas
Dėl Architektūrinių konkursų organizavimo nuostatų patvirtinimo
(2023-12-13 Nr. T23-12-2, TAR 2023-12-14, kodas 2023-24229, įsigalioja 2023-12-15)

Žuvininkystės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl aukciono būdu ūkio subjektų įsigytų individualių žvejybos galimybių tolimuosiuose žvejybos rajonuose skyrimo
(2023-12-18 Nr. V1-128, TAR 2023-12-18, kodas 2023-24419, įsigalioja 2023-12-19)

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl saugomų teritorijų direkcijų teikiamų mokamų paslaugų įkainių patvirtinimo
(2023-12-19 Nr. V-140, TAR 2023-12-19, kodas 2023-24525, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas
Dėl Valstybės registrų, žinybinių registrų ir valstybės informacinių sistemų, kurių duomenys reikšmingi valstybės dokumentiniam paveldui, ir šiuos duomenis perduodančių valstybės registrų, žinybinių registrų ir valstybės informacinių sistemų valdytojų ar jų įgaliotų tvarkytojų sąrašo patvirtinimo
(2023-12-19 Nr. VE-55, TAR 2023-12-19, kodas 2023-24481, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas
Dėl 2024 metų lėšų, skirtų valstybės perduotai savivaldybėms priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymo funkcijai atlikti, paskirstymo
(2023-12-19 Nr. VE-57, TAR 2023-12-19, kodas 2023-24497, įsigalioja 2023-12-20)

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2022 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. VKE-163 „Dėl Asmenų aptarnavimo Nacionaliniame visuomenės sveikatos centre prie Sveikatos apsaugos ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-14 Nr. VKE-372, TAR 2023-12-14, kodas 2023-24185, įsigalioja 2023-12-15)

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro direktoriaus įsakymas
Dėl Praktikos atlikimo Nacionaliniame visuomenės sveikatos centre prie Sveikatos apsaugos ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-12-15 Nr. VKE-376, TAR 2023-12-15, kodas 2023-24300, įsigalioja 2023-12-16)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. 2BE-234 „Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, elgesio kodekso patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-13 Nr. 2BE-269, TAR 2023-12-13, kodas 2023-24098, įsigalioja 2023-12-14)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. 2BE-474 „Dėl Užsienio valstybių leidimų vykdyti tarptautinį krovinių vežimą keliais išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-19 Nr. 2BE-270, TAR 2023-12-19, kodas 2023-24523), įsigalioja 2024-01-01

Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus 2017 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. 113-17-V „Dėl Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro duomenų aktualizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2023-12-15 Nr. V-461, TAR 2023-12-15, kodas 2023-24319, įsigalioja 2024-01-01)

Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus 2010 m. sausio 14 d. įsakymo Nr. 11-10-V “Dėl miškotvarkos darbų vykdymo instrukcijos patvirtinimo” pakeitimo
(2023-12-15 Nr. V-462, TAR 2023-12-15, kodas 2023-24322, įsigalioja 2024-01-01)

Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus 2017 m. sausio 23 d. įsakymo Nr. 17-17-V „Dėl Valstybinės sklypinės miškų inventorizacijos duomenų tikrinimo prieš juos įrašant į Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastrą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2023-12-15 Nr. V-463, TAR 2023-12-15, kodas 2023-24327, įsigalioja 2024-01-01)

Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Medynų augimo eigos modelio patvirtinimo
(2023-12-15 Nr. V-464, TAR 2023-12-15, kodas 2023-24332, įsigalioja 2024-01-01)

Valstybės sienos apsaugos tarnybos vado įsakymas
Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vado 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 4-598 „Dėl Asmenų, vykstančių į darbą, mokymosi įstaigą ir grįžtančių iš jų, kurie į pasienio kontrolės punktus, esančius prie automobilių kelių, įleidžiami ir tikrinami be eilės, sąrašo sudarymo tvarkos aprašo ir Dokumentų, patvirtinančių, kad asmuo dirba gretimoje užsienio valstybėje, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-13 Nr. 4-443, TAR 2023-12-13, kodas 2023-24092, įsigalioja 2023-12-14)

Policijos generalinio komisaro įsakymas
Dėl Rastų ginklų ir (ar) šaudmenų įteisinimo ar perdavimo sunaikinti tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-12-11 Nr. 5-V-973, TAR 2023-12-14, kodas 2023-24209, įsigalioja 2023-12-15)

Generalinio prokuroro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2020 m. birželio 26d. įsakymo Nr. I-173 „Dėl Turto tyrimo atlikimo ir organizavimo civilinio turto konfiskavimo metu tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-14 Nr. I-253, TAR 2023-12-14, kodas 2023-24202, įsigalioja 2023-12-15)

Lietuvos kariuomenės vado įsakymas
Dėl Lietuvos kariuomenės vado 2015 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. V-799 „Dėl Atrankos į Lietuvos kariuomenės specialiųjų operacijų pajėgas tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-13 Nr. V-1790, TAR 2023-12-13, kodas 2023-24085, įsigalioja 2023-12-14)

Vilniaus apygardos administracinio teismo pirmininko įsakymas
Dėl Susipažinimo su Regionų administraciniame teisme esančių bylų medžiaga ir jos kopijų darymo bei išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-12-19 Nr. T-125, TAR 2023-12-19, kodas 2023-24496, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos kalėjimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos kalėjimų tarnybos direktoriaus 2023 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. V-85 „Dėl Nuteistųjų perkėlimo iš vienos bausmės atlikimo vietos į kitą ir jiems taikomų bausmės atlikimo sąlygų keitimo dokumentų rengimo bei pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-12 Nr. V-1013, TAR 2023-12-13, kodas 2023-24041, įsigalioja 2023-12-14)

Lietuvos kalėjimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos kalėjimų tarnybos direktoriaus ir Lietuvos probacijos tarnybos direktoriaus 2023 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. V-497/V-163 „Dėl Specializuotos atviro tipo bausmės atlikimo vietos veiklos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-13 Nr. V-1021/V-334, TAR 2023-12-13, kodas 2023-24128, įsigalioja 2023-12-14)

Valstybės duomenų agentūros generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Prekybos ir maitinimo įmonių statistinės ataskaitos PR-01 (mėnesinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2023-12-14 Nr. DĮ-285, TAR 2023-12-14, kodas 2023-24215, įsigalioja 2024-02-01)

Valstybės duomenų agentūros generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Įvežtų ir importuotų prekių kainų statistinės ataskaitos KA-25 (mėnesinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2023-12-15 Nr. DĮ-291, TAR 2023-12-15, kodas 2023-24299, įsigalioja 2024-02-01)

Valstybės duomenų agentūros generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Elektros energijos paskirstymo ir tiekimo statistinės ataskaitos PET-11 (mėnesinės), Gamtinių dujų tiekimo statistinės ataskaitos PD-11 (mėnesinės) statistinių formuliarų patvirtinimo
(2023-12-15 Nr. DĮ-292, TAR 2023-12-15, kodas 2023-24308, įsigalioja 2024-02-01)

Valstybės duomenų agentūros generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Įvežtų ir importuotų reprezentatyviųjų prekių atrankos statistinės ataskaitos KA-24 (metinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2023-12-15 Nr. DĮ-293, TAR 2023-12-15, kodas 2023-24342, įsigalioja 2023-12-16)

Valstybės duomenų agentūros generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Vietos vienetų statistinės ataskaitos Ū-03 (kas 2 metai) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2023-12-18 Nr. DĮ-298, TAR 2023-12-19, kodas 2023-24495, įsigalioja 2023-12-20)


<< Atgal