Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 51

2023 m. gruodžio 27 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2023 m. gruodžio 20 d. – 2023 m. gruodžio 26 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 82, 108, 145, 192, 590, 593, 596, 601, 602, 609, 610, 611, 614, 624-1, 626, 627, 631, 632, 634, 636, 648, 650, 651, 654, 656, 661, 663, 668, 685, 689, 702, 706, 710, 713, 723, 727, 731, 732, 753, 754, 755 ir 771-1 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-12-12 Nr. XIV-2317, TAR 2023-12-22, kodas 2023-25069, įsigalioja 2024-04-01)

Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo Nr. IX-876 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 20, 21, 22, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 43, 43-1, 46 ir 48 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 25-1 straipsniu įstatymas
(2023-12-12 Nr. XIV-2318, TAR 2023-12-22, kodas 2023-25071, įsigalioja 2024-04-01)

Lietuvos Respublikos valstybės vėliavos ir kitų vėliavų įstatymo Nr. I-1497 2 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-12-12 Nr. XIV-2319, TAR 2023-12-22, kodas 2023-25073, įsigalioja 2024-03-01)

Lietuvos Respublikos valstybės vėliavos ir kitų vėliavų įstatymo Nr. I-1497 5 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-12-12 Nr. XIV-2320, TAR 2023-12-22, kodas 2023-25074, įsigalioja 2023-12-23)

Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo Nr. I-599 16-1, 20, 25, 27, 39, 40, 49, 50-1, 60 straipsnių ir 1 priedo pakeitimo įstatymas
(2023-12-12 Nr. XIV-2321, TAR 2023-12-22, kodas 2023-25078, įsigalioja 2023-12-23)

Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo Nr. XIII-2166 7, 8, 51, 53, 140, 141 straipsnių, 2 ir 4 priedų pakeitimo ir 142 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas
(2023-12-12 Nr. XIV-2323, TAR 2023-12-22, kodas 2023-25082, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo Nr. I-430 pakeitimo įstatymas
(2023-12-14 Nr. XIV-2325, TAR 2023-12-23, kodas 2023-25312, įsigalioja 2024-03-01)

Lietuvos Respublikos valstybės socialinių fondų biudžetų sandaros įstatymo Nr. IX-547 2, 3, 4 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-12-14 Nr. XIV-2326, TAR 2023-12-23, kodas 2023-25313, įsigalioja 2024-03-01)

Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 14 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-12-14 Nr. XIV-2327, TAR 2023-12-23, kodas 2023-25314, įsigalioja 2024-03-01)

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 15, 35 ir 66 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-12-14 Nr. XIV-2328, TAR 2023-12-23, kodas 2023-25315, įsigalioja 2024-03-01)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 186 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-12-14 Nr. XIV-2329, TAR 2023-12-23, kodas 2023-25316, įsigalioja 2024-03-01)

Lietuvos Respublikos vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos įstatymo Nr. XII-311 11 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-12-14 Nr. XIV-2330, TAR 2023-12-22, kodas 2023-25083, įsigalioja 2023-12-23)

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo Nr. I-1489 62 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-12-14 Nr. XIV-2331, TAR 2023-12-22, kodas 2023-25084, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 15, 27, 30 ir 34 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-12-14 Nr. XIV-2332, TAR 2023-12-22, kodas 2023-25086, įsigalioja 2024-01-02)

Lietuvos Respublikos žemės įstatymo Nr. I-446 22, 23, 32 ir 40 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-12-14 Nr. XIV-2333, TAR 2023-12-22, kodas 2023-25087, įsigalioja 2024-01-02)

Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 18, 20, 24 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-12-14 Nr. XIV-2334, TAR 2023-12-22, kodas 2023-25088, įsigalioja 2024-01-02)

Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 1 ir 6 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-12-14 Nr. XIV-2335, TAR 2023-12-22, kodas 2023-25089, įsigalioja 2024-07-01)

Lietuvos Respublikos miškų įstatymo Nr. I-671 2 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-12-14 Nr. XIV-2336, TAR 2023-12-23, kodas 2023-25317, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo Nr. VIII-359 4 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIV-2126 1, 2 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 1-1 straipsniu įstatymas
(2023-12-14 Nr. XIV-2337, TAR 2023-12-23, kodas 2023-25318, įsigalioja 2023-12-24)

Lietuvos Respublikos žemės įstatymo Nr. I-446 pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1311 2 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XIV-2115 1 ir 2 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-12-14 Nr. XIV-2338, TAR 2023-12-22, kodas 2023-25258, įsigalioja 2023-12-23)

Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo Nr. I-1607 8, 9, 15, 16, 17, 18, 19 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIV-2125 2, 3, 4, 6, 7 ir 8 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-12-14 Nr. XIV-2339, TAR 2023-12-23, kodas 2023-25319, įsigalioja 2023-12-24)

Lietuvos Respublikos žemės įstatymo Nr. I-446 2, 7, 10, 11, 12, 13, 22, 27, 30, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 30-1, 35-1, 35-2 ir 66 straipsniais įstatymo Nr. XIV-2114 5, 8, 10, 17, 18, 21, 22, 24, 27, 30 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-12-14 Nr. XIV-2340, TAR 2023-12-23, kodas 2023-25320, įsigalioja 2023-12-24)

Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo Nr. I-301 pakeitimo įstatymas
(2023-12-14 Nr. XIV-2350, TAR 2023-12-23, kodas 2023-25321, įsigalioja 2024-07-01)

Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 12, 122 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 12-1, 12-2, 12-3, 12-4, 12-5 straipsniais įstatymas
(2023-12-14 Nr. XIV-2351, TAR 2023-12-23, kodas 2023-25322, įsigalioja 2024-07-01)

Lietuvos Respublikos laukinės gyvūnijos įstatymo Nr. VIII-498 4 ir 18 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-12-14 Nr. XIV-2352, TAR 2023-12-23, kodas 2023-25323, įsigalioja 2024-07-01)

Lietuvos Respublikos laukinių augalų ir grybų įstatymo Nr. VIII-1226 4 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-12-14 Nr. XIV-2353, TAR 2023-12-23, kodas 2023-25324, įsigalioja 2024-07-01)

Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių įstatymo Nr. VIII-499 3, 5, 6, 9, 21 ir 22 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-12-14 Nr. XIV-2354, TAR 2023-12-23, kodas 2023-25325, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos augalų nacionalinių genetinių išteklių įstatymo Nr. IX-533 2, 8 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-12-14 Nr. XIV-2355, TAR 2023-12-23, kodas 2023-25326, įsigalioja 2024-07-01)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 305 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-12-14 Nr. XIV-2356, TAR 2023-12-23, kodas 2023-25327, įsigalioja 2024-07-01)

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 25, 71 ir 86 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-12-14 Nr. XIV-2374, TAR 2023-12-23, kodas 2023-25328, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo Nr. VIII-935 2, 3 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-12-14 Nr. XIV-2375, TAR 2023-12-23, kodas 2023-25329, įsigalioja 2024-06-01)

Lietuvos Respublikos miškų įstatymo Nr. I-671 2, 3, 7, 10-1, 12 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 10-2 straipsniu įstatymas
(2023-12-14 Nr. XIV-2379, TAR 2023-12-23, kodas 2023-25330, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo Nr. XIII-2166 95 ir 108 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-12-14 Nr. XIV-2380, TAR 2023-12-23, kodas 2023-25331, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos žemės įstatymo Nr. I-446 25 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-12-14 Nr. XIV-2381, TAR 2023-12-23, kodas 2023-25332, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 20 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-12-19 Nr. XIV-2383, TAR 2023-12-23, kodas 2023-25334, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo Nr. IX-2135 40 ir 78 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-12-19 Nr. XIV-2386, TAR 2023-12-23, kodas 2023-25336, įsigalioja 2025-01-01)

Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo Nr. IX-378 pakeitimo įstatymas
(2023-12-19 Nr. XIV-2388, TAR 2023-12-21, kodas 2023-24949, įsigalioja 2023-12-23)

Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymo Nr. VIII-2066 3, 5, 6, 8 ir 36 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-12-19 Nr. XIV-2399, TAR 2023-12-23, kodas 2023-25337, įsigalioja 2023-12-24)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 29, 385, 386, 387, 393, 394, 395, 396, 443 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-12-19 Nr. XIV-2400, TAR 2023-12-23, kodas 2023-25338, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos įstatymas dėl Pietryčių Azijos valstybių asociacijos valstybių narių ir Europos Sąjungos bei jos valstybių narių išsamaus oro susisiekimo susitarimo ratifikavimo
(2023-12-19 Nr. XIV-2426, TAR 2023-12-23, kodas 2023-25339, įsigalioja 2023-12-24)

LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINĖS SUTARTYS

Užsienio reikalų ministerijos pranešimas
Dėl tarptautinės sutarties įsigaliojimo
(2023-12-21 Nr. (22.35E)3-7179, TAR 2023-12-22, kodas 2023-25090, įsigalioja 2023-12-22)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1267 „Dėl Užkrėstų teritorijų ir teritorijų karantino Lietuvos Respublikoje skelbimo, jo atšaukimo bei užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės priemonių užkrėstose teritorijose naudojimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-20 Nr. 974, TAR 2023-12-21, kodas 2023-24819, įsigalioja 2023-12-22)

Vyriausybės nutarimas
Dėl vaistinių preparatų ir vaistinių prekių pardavimo (išdavimo) vaistinėse gyventojams ir vaistinių preparatų kainų pokyčių statistinių tyrimų atlikimo
(2023-12-20 Nr. 975, TAR 2023-12-21, kodas 2023-24820, įsigalioja 2023-12-22)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-20 Nr. 977, TAR 2023-12-21, kodas 2023-24822, įsigalioja 2023-12-22)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. vasario 18 d. nutarimo Nr. 198 „Dėl Vienkartinių kompensacijų ir lengvatų asmenims, patyrusiems žalą likviduojant Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius“ pakeitimo
(2023-12-20 Nr. 979, TAR 2023-12-21, kodas 2023-24824, įsigalioja 2024-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 31 d. nutarimo Nr. 1088 „Dėl Tarptautinių oro uostų žemės nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarkos ir dydžių aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-20 Nr. 981, TAR 2023-12-21, kodas 2023-24834, įsigalioja 2024-04-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimo Nr. 1950 „Dėl Kelių eismo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-20 Nr. 982, TAR 2023-12-21, kodas 2023-24836, įsigalioja 2024-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. birželio 17 d. nutarimo Nr. 656 „Dėl Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2023-12-20 Nr. 983, TAR 2023-12-21, kodas 2023-24859, įsigalioja 2024-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gruodžio 7 d. nutarimo Nr. 1434 „Dėl Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-20 Nr. 985, TAR 2023-12-21, kodas 2023-24861, įsigalioja 2024-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimo Nr. 149 „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2023-12-20 Nr. 987, TAR 2023-12-21, kodas 2023-24883, įsigalioja 2024-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 10 d. nutarimo Nr. 1919 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2023-12-20 Nr. 990, TAR 2023-12-21, kodas 2023-24896, įsigalioja 2023-12-22)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. sausio 11 d. nutarimo Nr. 18 „Dėl Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-20 Nr. 993, TAR 2023-12-21, kodas 2023-24901, įsigalioja 2023-12-22)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimo Nr. 768 „Dėl Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-20 Nr. 995, TAR 2023-12-22, kodas 2023-25068, įsigalioja 2024-01-02)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. gruodžio 22 d. nutarimo Nr. 1110 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimo Nr. 768 „Dėl Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2023-12-20 Nr. 996, TAR 2023-12-22, kodas 2023-25070, įsigalioja 2023-12-23)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. liepos 13 d. nutarimo Nr. 883 „Dėl Švietimo pagalbos įstaigų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo ir pertvarkymo kriterijų sąrašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2023-12-20 Nr. 997, TAR 2023-12-22, kodas 2023-25072, įsigalioja 2024-01-02)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimo Nr. 1176 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2023-12-20 Nr. 998, TAR 2023-12-22, kodas 2023-25075, įsigalioja 2024-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Valstybės tarnautojų perkėlimo į kitas valstybės tarnautojo pareigas laimėjus konkursą bei tarnybinio kaitumo būdu ir pasitelkimo padėti kitai valstybės ar savivaldybės institucijai ar įstaigai arba kitai organizacijai įgyvendinti funkcijas tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-12-20 Nr. 999, TAR 2023-12-22, kodas 2023-25077, įsigalioja 2024-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Viešojo sektoriaus darbuotojų ilgalaikio mokymo ir kompetencijų tobulinimo strateginių gairių patvirtinimo
(2023-12-20 Nr. 1000, TAR 2023-12-22, kodas 2023-25079, įsigalioja 2024-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 29 d. nutarimo Nr. 881 „Dėl Mecenavimo tarybos nuostatų ir Mecenavimo tarybos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-20 Nr. 1003, TAR 2023-12-22, kodas 2023-25151, įsigalioja 2024-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl biudžetinės įstaigos Nacionalinio architektūros instituto įsteigimo
(2023-12-20 Nr. 1004, TAR 2023-12-22, kodas 2023-25165, įsigalioja 2023-12-23)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugsėjo 19 d. nutarimo Nr. 940 „Dėl kompetentingų institucijų paskyrimo ūkinių gyvūnų veislininkystės srityje“ pakeitimo
(2023-12-20 Nr. 1005, TAR 2023-12-22, kodas 2023-25185, įsigalioja 2023-12-23)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. kovo 10 d. nutarimo Nr. 155 „Dėl Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-20 Nr. 1006, TAR 2023-12-22, kodas 2023-25188, įsigalioja 2023-12-23)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. lapkričio 17 d. nutarimo Nr. 1341 „Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių biudžetinėse įstaigose“ pakeitimo
(2023-12-20 Nr. 1007, TAR 2023-12-22, kodas 2023-25189, įsigalioja 2023-12-23)

Vyriausybės nutarimas
Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo savivaldybėms, Lietuvos bankui ir valstybės įmonėms valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise
(2023-12-20 Nr. 1008, TAR 2023-12-22, kodas 2023-25192, įsigalioja 2023-12-23)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. 744 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-20 Nr. 1009, TAR 2023-12-22, kodas 2023-25193, įsigalioja 2024-02-16)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Dainų šventės metų minėjimo 2024 metais plano patvirtinimo
(2023-12-20 Nr. 1011, TAR 2023-12-22, kodas 2023-25198, įsigalioja 2023-12-23)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lėktuvo “Anbo“ ir Lietuvos aviacijos kūrėjų metų minėjimo 2025 metais plano patvirtinimo
(2023-12-20 Nr. 1012, TAR 2023-12-22, kodas 2023-25204, įsigalioja 2023-12-23)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. 813 „Dėl Valstybės turto informacinės paieškos sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-20 Nr. 1013, TAR 2023-12-22, kodas 2023-25212, įsigalioja 2024-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. balandžio 5 d. nutarimo Nr. 218 „Dėl valstybės institucijų ir įstaigų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano įgyvendinimą, paskyrimo“ pakeitimo
(2023-12-20 Nr. 1014, TAR 2023-12-22, kodas 2023-25216, įsigalioja 2024-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 28 d. nutarimo Nr. 1131 „Dėl Miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis ir kompensavimo už miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis tvarkos aprašo patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo
(2023-12-20 Nr. 1016, TAR 2023-12-22, kodas 2023-25222, įsigalioja 2024-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 9 d. nutarimo Nr. 851 „Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-20 Nr. 1019, TAR 2023-12-22, kodas 2023-25240, įsigalioja 2024-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl atstovavimo valstybei Europos Žmogaus Teisių Teisme ir kitose tarptautinėse teisminėse ar ginčų sprendimo institucijose, kurių jurisdikciją yra pripažinusi Lietuvos Respublika, taisyklių patvirtinimo
(2023-12-20 Nr. 1020, TAR 2023-12-22, kodas 2023-25241, įsigalioja 2023-12-23)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. lapkričio 13 d. nutarimo Nr. 1428 „Dėl Valstybinės žemės perdavimo neatlygintinai naudotis taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-20 Nr. 1021, TAR 2023-12-22, kodas 2023-25242, įsigalioja 2024-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Diplomatų Lozoraičių metų minėjimo 2024 metais plano patvirtinimo
(2023-12-20 Nr. 1022, TAR 2023-12-22, kodas 2023-25247, įsigalioja 2023-12-23)

Vyriausybės nutarimas
Dėl NATO ir Europos Sąjungos metų minėjimo 2024 metais plano patvirtinimo
(2023-12-20 Nr. 1024, TAR 2023-12-22, kodas 2023-25249, įsigalioja 2023-12-23)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 27 d. nutarimo Nr. 1393 „Dėl Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2023-12-20 Nr. 1025, TAR 2023-12-22, kodas 2023-25250, įsigalioja 2024-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 26 d. nutarimo Nr. 639 „Dėl Socialinių garantijų deleguotiems asmenims dydžių aprašo ir socialinių garantijų deleguotiems asmenims taikymo ir delegavimo išlaidų padengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-20 Nr. 1026, TAR 2023-12-22, kodas 2023-25251, įsigalioja 2024-01-01)

TEISMŲ SPRENDIMAI, NUTARIMAI, IŠVADOS

Konstitucinio Teismo nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 30 straipsnio 9 dalies (2010 m. birželio 18 d. redakcija) atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai
(2023-12-20 Nr.  KT109-N12/2023, TAR 2023-12-20, kodas 2023-24710, įsigalioja 2023-12-20)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2003 m. sausio 29 d. įsakymo Nr. 1K-019 „Dėl mokesčių ir kitų įmokų į valstybės biudžetą ir savivaldybių biudžetus apyskaitos“ pakeitimo
(2023-12-20 Nr. 1K-412, TAR 2023-12-20, kodas 2023-24648, įsigalioja 2023-12-21)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1K-499 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-22 Nr. 1K-414, TAR 2023-12-22, kodas 2023-25107, įsigalioja 2023-12-23)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2021 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 1K-372 „Dėl Finansų ministerijos išlaidų priskyrimo apmokėtinoms iš techninės paramos lėšų išlaidoms“ pakeitimo
(2023-12-22 Nr. 1K-415, TAR 2023-12-22, kodas 2023-25145, įsigalioja 2024-01-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. A1-837 „Dėl Valstybės biudžeto dotacijų savivaldybių biudžetams kompleksinėms paslaugoms šeimai organizuoti paskirstymo, pervedimo, tikslinimo, naudojimo, kontrolės ir atsiskaitymo už jų panaudojimą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-20 Nr. A1-876, TAR 2023-12-20, kodas 2023-24645, įsigalioja 2024-01-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. sausio 13 d. įsakymo Nr. A1-25 „Dėl Asmenų aprūpinimo klausos, regos, komunikacijos ir sensorikos bei judėjimo techninės pagalbos priemonėmis tvarkos aprašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-20 Nr. A1-879, TAR 2023-12-20, kodas 2023-24728, įsigalioja 2024-01-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų kompleksinėms paslaugoms šeimai organizuoti 2024 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo
(2023-12-21 Nr. A1-885, TAR 2023-12-21, kodas 2023-24955, įsigalioja 2024-01-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl metinių vidutinio mėnesio darbo dienų ir vidutinio mėnesio darbo valandų skaičių 2024 metais patvirtinimo
(2023-12-21 Nr. A1-895, TAR 2023-12-21, kodas 2023-24961, įsigalioja 2023-12-22)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl 2024 metų minimalių vartojimo poreikių dydžio patvirtinimo
(2023-12-22 Nr. A1-896, TAR 2023-12-22, kodas 2023-25110, įsigalioja 2024-01-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kandidato į Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių komitetą 2027–2030 metų kadencijai atrankos komisijos sudarymo ir Lietuvos Respublikos kandidato į Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių komitetą 2027–2030 metų kadencijai atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-12-22 Nr. A1-899, TAR 2023-12-22, kodas 2023-25132, įsigalioja 2024-01-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. A1-402 „Dėl Savivaldybių administracijoms skirtų valstybės biudžeto lėšų tikslinėms kompensacijoms mokėti ir administruoti, dalyvauti vertinant asmens savarankiškumą kasdienėje veikloje bei išmokoms vaikams mokėti ir administruoti paskirstymo, pervedimo, tikslinimo, naudojimo, atsiskaitymo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-22 Nr. A1-900, TAR 2023-12-22, kodas 2023-25133, įsigalioja 2024-01-01)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ūkio ministro 2016 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 4-809 „Dėl Rizikos kapitalo finansinės priemonės „Ankstyvosios stadijos ir plėtros fondas II, finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo“ schemos patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-20 Nr. 4-712, TAR 2023-12-20, kodas 2023-24564, įsigalioja 2023-12-21)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2021 m. spalio 11 d. įsakymo Nr. 4-1073 „Dėl Rizikos kapitalo finansinės priemonės „Akceleratorius 2“ schemos patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-20 Nr. 4-715, TAR 2023-12-20, kodas 2023-24663, įsigalioja 2023-12-21)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. 4-861 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-04-02 „Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-20 Nr. 4-716, TAR 2023-12-20, kodas 2023-24731, įsigalioja 2023-12-21)

Ekonomikos ir inovacijų ministro ir Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2023 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. 4-393/3-335 „Dėl Verslui ir atvykstamajam turizmui svarbių maršrutų, kurių kryptingam pasiekiamumui užtikrinti gali būti įgyvendinamos skrydžių skatinimo priemonės, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-21 Nr. 4-718/3-526, TAR 2023-12-21, kodas 2023-24871, įsigalioja 2023-12-22)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. 4-292 „Dėl Regioninės valstybės pagalbos teikimo investuotojams, įgyvendinantiems stambius projektus, schemos patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-22 Nr. 4-725, TAR 2023-12-22, kodas 2023-25213, įsigalioja 2023-12-23)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. vasario 15 d. įsakymo Nr. 4-264 „Dėl Regioninės valstybės pagalbos teikimo laisvosiose ekonominėse zonose schemos patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-22 Nr. 4-726, TAR 2023-12-22, kodas 2023-25214, įsigalioja 2023-12-23)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2021 m. vasario 17 d. įsakymo Nr. 4-119 „Dėl Valstybės pagalbos teikimo schemos „TUI Invest LT+“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-22 Nr. 4-727, TAR 2023-12-22, kodas 2023-25261, įsigalioja 2023-12-23)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. 4-885 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-05-07 „Sukurti nuoseklią inovacinės veiklos skatinimo sistemą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-22 Nr. 4-729, TAR 2023-12-22, kodas 2023-25262, įsigalioja 2023-12-23)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. D1-513 „Dėl Daugkartinių pakuočių, įtraukiamų į užstato už daugkartines pakuotes sistemą, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-20 Nr. D1-422, TAR 2023-12-20, kodas 2023-24672, įsigalioja 2023-12-21)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 3 d. įsakymo Nr. D1-882 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ įgyvendinimo priemonės 05.1.1-APVA-R-007 „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-20 Nr. D1-423, TAR 2023-12-20, kodas 2023-24732, įsigalioja 2023-12-21)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. D1-963 „Dėl Aplinkosaugos leidimų informacinės sistemos (ALIS) nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-21 Nr. D1-424, TAR 2023-12-21, kodas 2023-24903, įsigalioja 2024-01-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. D1-18 „Dėl Nuotekų kaupimo rezervuarų ir septikų įrengimo, eksploatavimo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-21 Nr. D1-425, TAR 2023-12-21, kodas 2023-24905, įsigalioja 2023-12-22)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. D1-481 „Dėl Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-22 Nr. D1-429, TAR 2023-12-22, kodas 2023-25191, įsigalioja 2023-12-23)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. 248 „Dėl Aplinkos ministerijos atsakingų institucijų veiksmų ekstremalių situacijų ar avarijų atvejais ir avarijų padarinių likvidavimo valdymo“ pakeitimo
(2023-12-22 Nr. D1-430, TAR 2023-12-22, kodas 2023-25195, įsigalioja 2023-12-23)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Lėšų, skirtų pagalbai (laikinojo apgyvendinimo) Ukrainos gyventojams, nukentėjusiems dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, teikimo išlaidoms už 2023 metų birželio–lapkričio mėnesius kompensuoti paskirstymo pagal valstybines mokyklas patvirtinimo
(2023-12-20 Nr. V-1583, TAR 2023-12-20, kodas 2023-24563, įsigalioja 2023-12-21)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. V-2558 „Dėl Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-20 Nr. V-1584, TAR 2023-12-20, kodas 2023-24715, įsigalioja 2023-12-21)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. rugpjūčio 11 d. įsakymo Nr. V-1063 „Dėl 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-01-03  „Užtikrinti visiems prieinamą šiuolaikinį ugdymo turinį“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-20 Nr. V-1585, TAR 2023-12-20, kodas 2023-24716, įsigalioja 2023-12-21)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. rugpjūčio 17 d. įsakymo Nr. V-1250 „Dėl 2022–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos mokslo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-001-01-02-01 „Stiprinti inovacijų ekosistemas mokslo centruose“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-20 Nr. V-1586, TAR 2023-12-20, kodas 2023-24718, įsigalioja 2023-12-21)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. vasario 1 d. įsakymo Nr. V-153 „Dėl 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-01-01 „Įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklų“ programą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-21 Nr. V-1588, TAR 2023-12-21, kodas 2023-24868, įsigalioja 2023-12-22)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. kovo 7 d. įsakymo Nr. V-267„Dėl Tarptautinių aukšto meistriškumo sporto varžybų finansavimo konkurso būdu tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-21 Nr. V-1590, TAR 2023-12-22, kodas 2023-24987, įsigalioja 2023-12-23)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. vasario 10 d. įsakymo Nr. V-234 „Dėl Lietuvių kalbos mokėjimo lygio ir (arba) valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos nustatymo, egzaminų organizavimo, vykdymo ir apmokėjimo bei pažymėjimo turinio, formos ir išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-21 Nr. V-1591, TAR 2023-12-21, kodas 2023-24940, įsigalioja 2023-12-22)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. sausio 10 d. įsakymo Nr. V-46 „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-21 Nr. V-1593, TAR 2023-12-21, kodas 2023-24942, įsigalioja 2024-01-01)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto bazių pagerinimo projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-12-22 Nr. V-1599, TAR 2023-12-22, kodas 2023-25254, įsigalioja 2023-12-23)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. kovo 2 Nr. V-251 „Dėl Specialiųjų mokyklų, siūlomų pertvarkyti į regioninius specialiojo ugdymo centrus, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-22 Nr. V-1600, TAR 2023-12-22, kodas 2023-25255, įsigalioja 2023-12-23)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Informacijos paslaugų studijų krypties aprašo patvirtinimo
(2023-12-22 Nr. V-1604, TAR 2023-12-22, kodas 2023-25256, įsigalioja 2023-12-23)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo Nr. I-1143 1, 2, 3, 9(1), 10, 11, 12, 14, 25, 26 straipsnių ir II skyriaus pavadinimo, II skyriaus pirmojo skirsnio pavadinimo, IV skyriaus pavadinimo pakeitimo įstatymo Nr. XIV-582 poveikio ex post vertinimo
(2023-12-20 Nr. V-1337, TAR 2023-12-20, kodas 2023-24733, įsigalioja 2023-12-21)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. V-1434 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto išlaidų kompensuojamiesiems vaistams stebėsenos kriterijų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-20 Nr. V-1340, TAR 2023-12-20, kodas 2023-24734, įsigalioja 2024-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. V-237 „Dėl Tuberkuliozės ambulatorinio gydymo stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-20 Nr. V-1341, TAR 2023-12-20, kodas 2023-24737, įsigalioja 2024-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. V-786 „Dėl Asmens duomenų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-20 Nr. V-1342, TAR 2023-12-20, kodas 2023-24736, įsigalioja 2023-12-21)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. V-385 „Dėl Asmens duomenų saugumo pažeidimų valdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-20 Nr. V-1343, TAR 2023-12-20, kodas 2023-24738, įsigalioja 2023-12-21)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl ŽIV / AIDS ir lytiškai plintančių infekcijų profilaktikos bei kontrolės 2024–2030 metų veiksmų plano patvirtinimo
(2023-12-21 Nr. V-1344, TAR 2023-12-21, kodas 2023-24863, įsigalioja 2023-12-22)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 529 „Dėl Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašo (C sąrašo) patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-21 Nr. V-1348, TAR 2023-12-21, kodas 2023-24858, įsigalioja 2023-12-22)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. V-724 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis nuomojamų medicinos priemonių (prietaisų), būtinų sveikatos priežiūrai namuose užtikrinti, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-22 Nr. V-1353, TAR 2023-12-22, kodas 2023-25057, įsigalioja 2024-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. lapkričio 23 d. įsakymo Nr. V-1738 „Dėl Medicininės reabilitacijos ir antirecidyvinio sanatorinio gydymo paslaugų skyrimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-22 Nr. V-1355, TAR 2023-12-22, kodas 2023-25076, įsigalioja 2024-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 23 d. įsakymo Nr. V-701 „Dėl teismo psichiatrijos ir psichologijos ekspertizių paslaugų kainų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-22 Nr. V-1359, TAR 2023-12-22, kodas 2023-25220, įsigalioja 2024-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. spalio 23 d. įsakymo Nr. V-880 „Dėl Ambulatoriniam gydymui skirtų kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių grupių ir šioms grupėms priskiriamų medicinos pagalbos priemonių jų bazinei kainai apskaičiuoti sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-22 Nr. V-1360, TAR 2023-12-22, kodas 2023-25221, įsigalioja 2023-12-23)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. V-508 „Dėl Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-22 Nr. V-1361, TAR 2023-12-23, kodas 2023-25283, įsigalioja 2024-02-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2023 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. V-1285 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. V-482 „Dėl Gimdos kaklelio vėžio ankstyvosios diagnostikos programos patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2023-12-22 Nr. V-1363, TAR 2023-12-22, kodas 2023-25223, įsigalioja 2023-12-23)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. spalio 21 d. įsakymo Nr. V-1588 „Dėl 2022–2026 metų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinacijos ir gydymo programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-22 Nr. V-1364, TAR 2023-12-22, kodas 2023-25225, įsigalioja 2023-12-23)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. lapkričio 16 d. įsakymo Nr. V-812 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų paskirstymo teritorinėms ligonių kasoms pagal gyventojų skaičių tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-22 Nr. V-1365, TAR 2023-12-22, kodas 2023-25224, įsigalioja 2023-12-23)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. spalio 19 d. įsakymo Nr. V-2297 „Dėl Neatlygintinos kraujo donorystės propagavimo 2021–2025 metų programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-22 Nr. V-1366, TAR 2023-12-22, kodas 2023-25226, įsigalioja 2023-12-23)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. V-1462 „Dėl 2015–2025 metų transplantacijos programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-22 Nr. V-1367, TAR 2023-12-22, kodas 2023-25227, įsigalioja 2023-12-23)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 16 d. įsakymo Nr. V-39 „Dėl Skubios konsultacinės pagalbos organizavimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-22 Nr. V-1368, TAR 2023-12-22, kodas 2023-25228, įsigalioja 2023-12-23)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. kovo 24 d. įsakymo Nr. V-634 „Dėl Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis finansuojamų projektų finansavimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-22 Nr. V-1369, TAR 2023-12-23, kodas 2023-25344, įsigalioja 2023-12-24)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. gruodžio 3 d. įsakymo Nr. V-2747 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. V-998 „Dėl Laboratorinės diagnostikos paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2023-12-22 Nr. V-1370, TAR 2023-12-22, kodas 2023-25229, įsigalioja 2023-12-23)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. spalio 18 d. įsakymo Nr. V-2341 „Dėl Klinikinių laboratorinių tyrimų nomenklatūros patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-22 Nr. V-1371, TAR 2023-12-22, kodas 2023-25230, įsigalioja 2023-12-23)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. V-698 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis kompensuojamų ortopedijos techninių priemonių ir medicinos priemonių bei jų bazinių kainų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-22 Nr. V-1372, TAR 2023-12-22, kodas 2023-25231, įsigalioja 2024-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. rugsėjo 23 d. įsakymo Nr. V-729 „Dėl Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio finansavimo programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-22 Nr. V-1373, TAR 2023-12-23, kodas 2023-25311, įsigalioja 2024-02-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. V-988 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo didinimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 11-002-02-11-01 „Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-22 Nr. V-1375, TAR 2023-12-22, kodas 2023-25268, įsigalioja 2023-12-23)

Teisingumo ministro ir Finansų ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro ir finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ pakeitimo
(2023-12-20 Nr. 1R-386/1K-411, TAR 2023-12-20, kodas 2023-24579, įsigalioja 2024-01-01)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2004 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. 1R-119 „Dėl Reikalavimų, keliamų notarų biurams ir notarų darbo laikui, patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-21 Nr. 1R-387, TAR 2023-12-21, kodas 2023-24969, įsigalioja 2023-12-22)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2020 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1R-440 „Dėl Įgaliotųjų vartotojų asociacijų išlaidų apmokėjimo ir įgyvendinamų vartotojų apsaugos projektų atrankos bei finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-22 Nr. 1R-388, TAR 2023-12-22, kodas 2023-25263, įsigalioja 2024-01-01)

Energetikos ministro, Aplinkos ministro ir Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Pažangiųjų biodegalų ir nebiologinių skystųjų ir (ar) dujinių degalų iš atsinaujinančių energijos išteklių gamybai tinkamų naudoti žaliavų vertinimo metodikos patvirtinimo
(2023-12-20 Nr. 1-382/D1-418/3D-879, TAR 2023-12-20, kodas 2023-24697, įsigalioja 2023-12-21)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl energetikos ministro 2010 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. 1-346 „Dėl Prekybos naftos produktais taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-22 Nr. 1-384, TAR 2023-12-22, kodas 2023-25141, įsigalioja 2024-01-01)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl energetikos ministro 2022 m. rugsėjo 7 d. įsakymo Nr. 1-265 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-02 „Didinti atsinaujinančių energijos išteklių dalį, užtikrinant atsinaujinančių išteklių integraciją į elektros tinklus“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-22 Nr. 1-389, TAR 2023-12-22, kodas 2023-25208, įsigalioja 2023-12-23)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl energetikos ministerijos Energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-02 „Didinti atsinaujinančių energijos išteklių dalį, užtikrinant atsinaujinančių išteklių integraciją į elektros tinklus“ veiklos Nr. 11 „Privačių ir viešųjų juridinių asmenų investicijos į elektros energijos iš AEI gamybos įrenginius“ valstybės pagalbos teikimo schemos patvirtinimo
(2023-12-22 Nr. 1-390, TAR 2023-12-22, kodas 2023-25209, įsigalioja 2023-12-23)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl energetikos ministro 2020 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. 1-128 „Dėl Nacionalinio gamtinių dujų tiekimo saugumo užtikrinimo prevencinių veiksmų valdymo plano patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2023-12-22 Nr. 1-392, TAR 2023-12-22, kodas 2023-25210, įsigalioja 2023-12-23)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl energetikos ministro 2012 m. vasario 2 d. įsakymo Nr. 1-19 „Dėl Leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-22 Nr. 1-394, TAR 2023-12-22, kodas 2023-25211, įsigalioja 2024-01-01)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. gegužės 6 d. įsakymo Nr. ĮV-371 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ įgyvendinimo priemonės Nr. 07.1.1-CPVA-V-304 „Modernizuoti kultūros infrastruktūrą“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-22 Nr. ĮV-1003, TAR 2023-12-22, kodas 2023-25098, įsigalioja 2023-12-23)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2018 m. spalio 10 d. įsakymo Nr. ĮV-727 „Dėl Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-22 Nr. ĮV-1004, TAR 2023-12-22, kodas 2023-25100, įsigalioja 2024-01-01)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. birželio 20 d. įsakymo Nr. ĮV-530 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ Nr. 05.4.1-CPVA-V-301 priemonės „Aktualizuoti kultūros paveldo objektus“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-22 Nr. ĮV-1009, TAR 2023-12-22, kodas 2023-25105, įsigalioja 2023-12-23)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2018 m. spalio 17 d. įsakymo Nr.ĮV-747 „Dėl Filmų platinimo projektų valstybinio finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-22 Nr. ĮV-1010, TAR 2023-12-22, kodas 2023-25206, įsigalioja 2023-12-23)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos darbuotojų ir Kultūros ministro įsakymasi pavaldžių įstaigų vadovų viešųjų ir privačių interesų derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
(2023-12-22 Nr. ĮV-1014, TAR 2023-12-23, kodas 2023-25333, įsigalioja 2023-12-24)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2004 m. sausio 12 d. įsakymo Nr. ĮV-3 „Dėl Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato tarybos ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-22 Nr. ĮV-1016, TAR 2023-12-23, kodas 2023-25335, įsigalioja 2023-12-24)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2022 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. ĮV-560 „Dėl 2021–2030 metų Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos kultūros ir kūrybingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 08-001-04-06-01 „Tvarių prielaidų ir paskatų aktualizuoti kultūros paveldo vertybes sukūrimas“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-13 Nr. ĮV-959, TAR 2023-12-20, kodas 2023-24727, įsigalioja 2023-12-21)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl 2023 m. susietosios pajamų paramos už plotus, kuriuose daržovės auginamos uždarajame grunte, mokėjimo
(2023-12-20 Nr. 3D-877, TAR 2023-12-20, kodas 2023-24555, įsigalioja 2023-12-21)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl 2024 m. skiriamo finansavimo savivaldybėms tęstinei investicinei priemonei „Valstybei nuosavybės teise priklausančių žemės savininkų ir kitų naudotojų žemėje esančių melioracijos statinių rekonstravimo ir remonto darbams“ įgyvendinti patvirtinimo
(2023-12-20 Nr. 3D-878, TAR 2023-12-20, kodas 2023-24578, įsigalioja 2023-12-21)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2020 m. lapkričio 26 d. įsakymo Nr. 3D-816 „Dėl Finansinių priemonių, įgyvendinamų Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos lėšomis, administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-20 Nr. 3D-880, TAR 2023-12-20, kodas 2023-24643, įsigalioja 2023-12-21)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Nesąžiningos prekybos praktikos žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinėje draudimo įstatymo teisinio reguliavimo poveikio ex post vertinimo plano patvirtinimo
(2023-12-21 Nr. 3D-884, TAR 2023-12-21, kodas 2023-24887, įsigalioja 2023-12-22)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2017 m. sausio 3 d. įsakymo Nr. 3D-5 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-21 Nr. 3D-885, TAR 2023-12-21, kodas 2023-24888, įsigalioja 2023-12-22)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2021–2027 metų programos priemonių ir (arba) priemonių veiklos sričių kvietimų 2024 metais teikti projektų įgyvendinimo planus ir prašymus skirti kompensaciją plano patvirtinimo
(2023-12-21 Nr. 3D-886, TAR 2023-12-21, kodas 2023-24889, įsigalioja 2023-12-22)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2018 m. spalio 1 d. įsakymo Nr. 3D-698 „Dėl Grąžintinų ir grąžintų lėšų ataskaitų formų“ pakeitimo
(2023-12-22 Nr. 3D-887, TAR 2023-12-22, kodas 2023-25064, įsigalioja 2023-12-23)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. 3D-290 „Dėl Pagalbos veislininkystei taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-22 Nr. 3D-888, TAR 2023-12-22, kodas 2023-25065, įsigalioja 2023-12-23)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Biologinio turto ir žemės ūkio produkcijos normatyvinių kainų 2024 metais sąrašo patvirtinimo
(2023-12-22 Nr. 3D-889, TAR 2023-12-22, kodas 2023-25126, įsigalioja 2024-01-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2020 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 3D-453 „Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. 3D-355 „Dėl Prekybos žemės ūkio ir maisto produktais turgavietėse darbo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2023-12-22 Nr. 3D-892, TAR 2023-12-22, kodas 2023-25232, įsigalioja 2023-12-23)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2003 m. gruodžio 17 d. įsakymo Nr. 3D-533 „Dėl ūkinių gyvūnų sąlyginių verčių lentelės patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-22 Nr. 3D-893, TAR 2023-12-22, kodas 2023-25243, įsigalioja 2024-01-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2023 m. spalio 19 d. įsakymo Nr. 3D-689 „Dėl Paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones priėmimo 2024 metais tvarkaraščio patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-22 Nr. 3D-894, TAR 2023-12-22, kodas 2023-25244, įsigalioja 2023-12-23)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 3D-841 „Dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir viešosios paramos maksimalių metinių lėšų, skirtų įsipareigojimams pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, veiklos sritis ir veiklas, paskirstymo sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-22 Nr. 3D-895, TAR 2023-12-22, kodas 2023-25245, įsigalioja 2023-12-23)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. 3D-161 „Dėl Garantinės įmokos paskolų gavėjams kompensavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-22 Nr. 3D-896, TAR 2023-12-22, kodas 2023-25259, įsigalioja 2023-12-23)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2010 m. rugpjūčio 4 d. įsakymo Nr. 3D-707 „Dėl Žuvininkystės duomenų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-22 Nr. 3D-897, TAR 2023-12-22, kodas 2023-25260, įsigalioja 2023-12-23)

Užsienio reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos valstybės institucijų ir įstaigų veiklos tarptautinėse organizacijose ir kituose tarptautiniuose daugiašalio bendradarbiavimo formatuose 2024 metais prioritetų sąrašo patvirtinimo
(2023-12-20 Nr. V-451, TAR 2023-12-20, kodas 2023-24630, įsigalioja 2023-12-21)

Užsienio reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2022 m. sausio 12 d. įsakymo Nr. V-10 „Dėl Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų ir valiutų, kuriomis mokamas konsulinis mokestis diplomatinėje atstovybėje ir konsulinėje įstaigoje, sąrašo ir Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų, kuriose konsulinis mokestis sumokamas per mokėjimo paslaugų teikėją arba grynaisiais pinigais, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-22 Nr. V-454, TAR 2023-12-22, kodas 2023-25266, įsigalioja 2023-12-23)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. 1V-753 „Dėl Nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programos veiksmų įgyvendinimo plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-20 Nr. 1V-835, TAR 2023-12-20, kodas 2023-24711, įsigalioja 2023-12-21)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2016 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. 1V-146 „Dėl Projektų, finansuotinų iš nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programos, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-21 Nr. 1V-838, TAR 2023-12-21, kodas 2023-24915, įsigalioja 2023-12-22)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2006 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 1V-498 „Dėl Lietuvos Respublikos paso formos ir Lietuvos Respublikos paso formos aprašymo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-22 Nr. 1V-839, TAR 2023-12-22, kodas 2023-25172, įsigalioja 2024-01-01)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2020 m. kovo 18 d. įsakymas Nr. 1V-235 „Dėl Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-22 Nr. 1V-840, TAR 2023-12-22, kodas 2023-25173, įsigalioja 2024-01-01)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. 338 „Dėl Valstybės tarnautojo pažymėjimo formos, Valstybės tarnautojo pažymėjimo formos aprašo ir Valstybės tarnautojo pažymėjimo išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-22 Nr. 1V-841, TAR 2023-12-22, kodas 2023-25174, įsigalioja 2024-01-01)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2013 m. gegužės 21 d. įsakymo Nr. 1V-447 „Dėl Užsienio kalbų mokėjimo tikrinimo priimant į valstybės tarnautojo pareigas taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2023-12-22 Nr. 1V-842, TAR 2023-12-22, kodas 2023-25175, įsigalioja 2024-01-01)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2012 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. 1V-200 „Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų (išskyrus darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis ir gaunančius darbo užmokestį iš Europos sąjungos struktūrinės, kitos Europos sąjungos finansinės paramos ir tarptautinės finansinės paramos lėšų (išskyrus techninės paramos lėšas), pareigybių skaičiaus vidaus reikalų ministro valdymo sritims priskirtose valstybės institucijose ir įstaigose sąrašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2023-12-22 Nr. 1V-843, TAR 2023-12-22, kodas 2023-25176, įsigalioja 2024-01-01)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2022 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. V-1046 „Dėl Saugiojo valstybinio duomenų perdavimo tinklo naudotojų prisijungimo prie Saugiojo valstybinio duomenų perdavimo tinklo 2023 metų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-21 Nr. V-1040, TAR 2023-12-22, kodas 2023-25148, įsigalioja 2023-12-23)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos kariuomenės pasitelkimo Valstybės sienos apsaugai sustiprinti
(2023-12-22 Nr. V-1046, TAR 2023-12-22, kodas 2023-25160, įsigalioja 2023-12-23)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. lapkričio 25 d. įsakymo Nr. 339 „Dėl užsienio apmokestinamųjų asmenų prašymų grąžinti jų Lietuvos Respublikoje sumokėtą pridėtinės vertės mokestį“ pakeitimo
(2023-12-20 Nr. VA-97, TAR 2023-12-20, kodas 2023-24680, įsigalioja 2024-01-01)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2012 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. VA-20 „Dėl Taksometro registravimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje ir jo dokumentų pildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-20 Nr. VA-98, TAR 2023-12-20, kodas 2023-24735, įsigalioja 2024-01-01)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2023 m. vasario 15 d. įsakymo Nr. V-63 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2014 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. V-555 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2023-12-20 Nr. V-507, TAR 2023-12-20, kodas 2023-24719, įsigalioja 2023-12-21)

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymo Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-20 Nr. 1S-172, TAR 2023-12-21, kodas 2023-24825, įsigalioja 2024-01-01)

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 1S-94 „Dėl Numatomos viešojo pirkimo ir pirkimo vertės skaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-21 Nr. 1S-176, TAR 2023-12-21, kodas 2023-24873, įsigalioja 2024-01-01)

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 6 d. įsakymo Nr. 1S-80 „Dėl Viešųjų pirkimų ir pirkimų ataskaitų rengimo ir teikimo tvarkos aprašo, viešųjų pirkimų ir pirkimų ataskaitų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-21 Nr. 1S-177, TAR 2023-12-21, kodas 2023-24882, įsigalioja 2024-01-01)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Leidimo laikyti tranzito terminą nepažeistu suteikimo taisyklių patvirtinimo
(2023-12-20 Nr. 1BE-921, TAR 2023-12-22, kodas 2023-25092, įsigalioja 2024-02-27)

Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Degalinėse parduodant dozuojamų suskystintų naftos (propano-butano) dujų kiekio kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-12-15 Nr. 11V-256-(1.2), TAR 2023-12-20, kodas 2023-24574, įsigalioja 2023-12-21)

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Statybos ir ūkio subjektų veiklos patikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-12-20 Nr. 1V-176, TAR 2023-12-20, kodas 2023-24691, įsigalioja 2024-01-01)

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2023 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 1V-90 „Dėl Administracinių nusižengimų teisenos vykdymo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-22 Nr. 1V-181, TAR 2023-12-22, kodas 2023-25253, įsigalioja 2024-01-01)

Aplinkos apsaugos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. AD1-378 „Dėl Ūkio subjektų veiklos planinių ir neplaninių patikrinimų, vykdant aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-30 Nr. AD1-664, TAR 2023-12-21, kodas 2023-24826, įsigalioja 2023-12-22)

Valstybinės kalbos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės kalbos inspekcijos viršininko 2019 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. V-19 „Dėl Ūkio subjektų veiklos tikrinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-21 Nr. V-18, TAR 2023-12-21, kodas 2023-24851, įsigalioja 2023-12-22)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl Nekilnojamojo turto atkūrimo kaštų (statybinės vertės) kainyno NTK 2024 patvirtinimo
(2023-12-21 Nr. VE-619 (1.3 E), TAR 2023-12-21, kodas 2023-24886, įsigalioja 2023-12-22)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl 2023 m. Lietuvos Respublikos teritorijos nekilnojamojo turto masinio vertinimo ataskaitos patvirtinimo
(2023-12-21 Nr. VE-621 (1.3 E), TAR 2023-12-21, kodas 2023-24891, įsigalioja 2023-12-22)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl valstybės įmonės Registrų centro generalinio direktoriaus 2019 m. gruodžio 23 d. Įsakymo Nr. VE-650 (1.3 E) „Dėl Juridinių asmenų registro tvarkytojui teikiamų elektroninio formato rinkinių formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-22 Nr. VE-622 (1.3 E), TAR 2023-12-22, kodas 2023-25055, įsigalioja 2024-01-01)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl vietovės pataisos koeficientų pagal nekilnojamojo turto paskirtį ir vietovę nuo 2024 m. sausio 1 d. ir Vietovės pataisos koeficientų taikymo, nustatant nekilnojamojo turto vidutines rinkos vertes, tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-12-22 Nr. VE-626 (1.3 E), TAR 2023-12-22, kodas 2023-25121, įsigalioja 2023-12-22)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl Nekilnojamojo turto ploto vieneto normatyvinių verčių 2024 metams patvirtinimo
(2023-12-22 Nr. VE-627 (1.3 E), TAR 2023-12-22, kodas 2023-25123, įsigalioja 2023-12-23)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų vieno kubinio metro vidutinių statybos verčių 2024 metams patvirtinimo
(2023-12-22 Nr. VE-628 (1.3 E), TAR 2023-12-22, kodas 2023-25125, įsigalioja 2023-12-23)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2018 m. gegužės 24 d. įsakymo Nr. V-171 „Dėl Asmens duomenų tvarkymo valstybės įmonėje Registrų centre taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-22 Nr. VE-632 (1.3 E), TAR 2023-12-22, kodas 2023-25257, įsigalioja 2023-12-23)

Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Švietimo teikėjų (išskyrus aukštąsias mokyklas) veiklos planinių patikrinimų taisyklių patvirtinimo
(2023-12-22 Nr. VK-838, TAR 2023-12-22, kodas 2023-25217, įsigalioja 2024-01-02)

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2021 m. spalio 22 d. įsakymo Nr. VKE-542 „Dėl Periodinės tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu tikrintinų objektų atrankos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-19 Nr. VKE-380, TAR 2023-12-20, kodas 2023-24567, įsigalioja 2023-12-21)

Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2009 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 1A-551 „Dėl vaistinių medžiagų ir vaistinių preparatų, esančių Europos farmakopėjoje, pavadinimų atitikmenų lietuvių kalba sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-22 Nr. (1.72E)1A-1633, TAR 2023-12-22, kodas 2023-25056, įsigalioja 2023-12-23)

Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2011 m. vasario 23 d. įsakymo Nr. 1A-159 „Dėl Farmacinių formų standartinių terminų ir jų trumpųjų pavadinimų sąrašo, Sudėtinių farmacinių formų standartinių terminų sąrašo, Sudėtinių standartinių terminų sąrašo, Talpyklių, uždorių ir vartojimo įtaisų standartinių terminų sąrašo, Vartojimo būdų ir metodų standartinių terminų sąrašo, Sudėtinių pakuočių standartinių terminų sąrašo bei Pateikimo vienetų standartinių terminų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-22 Nr. (1.72E)1A-1634, TAR 2023-12-22, kodas 2023-25058, įsigalioja 2023-12-23)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl 2024 m. laidos apyvartinių eurų monetų su Lietuvos nacionaline puse numizmatinio rinkinio pardavimo pradžios datos nustatymo
(2023-12-20 Nr. 03-190, TAR 2023-12-21, kodas 2023-24853, įsigalioja 2023-12-22)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2002 m. gegužės 16 d. nutarimo Nr. 69 „Dėl Elektroninio sertifikavimo sistemos taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2023-12-20 Nr. 03-192, TAR 2023-12-21, kodas 2023-24854, įsigalioja 2023-12-22)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2004 m. gegužės 6 d. nutarimo Nr. 58 „Dėl Bendrųjų Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių prašymų išduoti leidimus pateikimo, nagrinėjimo ir leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-20 Nr. 03-193, TAR 2023-12-21, kodas 2023-24855, įsigalioja 2023-12-22)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2021 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. 1K-24 „Dėl medicinos priemonių kompensavimo privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tipinės sutarties patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-20 Nr. 1K-403, TAR 2023-12-20, kodas 2023-24585, įsigalioja 2023-12-21)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. 1K-367 „Dėl Ortopedijos techninių priemonių kompensavimo privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tipinės sutarties patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-20 Nr. 1K-404, TAR 2023-12-20, kodas 2023-24681, įsigalioja 2023-12-21)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl 2024 metų prioritetinių teritorinių ligonių kasų vykdomos ūkio subjektų veiklos priežiūros krypčių sąrašo patvirtinimo
(2023-12-22 Nr. 1K-411, TAR 2023-12-22, kodas 2023-25066, įsigalioja 2023-12-23)

Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl masinio žemės vertinimo dokumentų patvirtinimo
(2023-12-21 Nr. 1P-667-(1.3 E.), TAR 2023-12-22, kodas 2023-24984, įsigalioja 2024-01-01)

Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl kai kurių Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios
(2023-12-22 Nr. 1P-675-(1.3 E.), TAR 2023-12-22, kodas 2023-25205, įsigalioja 2024-01-01)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 12 d. įsakymo Nr. B1-654 „Dėl Nepatikimų maisto tvarkymo subjektų sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-20 Nr. B1-900, TAR 2023-12-20, kodas 2023-24604, įsigalioja 2023-12-21)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2023 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. B1-17 „Dėl Nuotolinės prekybos nereceptiniais veterinariniais vaistais tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-20 Nr. B1-904, TAR 2023-12-20, kodas 2023-24721, įsigalioja 2024-02-15)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2022 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. B1-841 „Dėl Reikalavimų veterinarijos vaistinėms ir didmeninės veterinarinių vaistų prekybos ūkio subjektams patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-20 Nr. B1-905, TAR 2023-12-20, kodas 2023-24722, įsigalioja 2024-02-15)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2021 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. B1-211 „Dėl Gyvūnų sveikumo sertifikato voragyvių (arachnida) importui į Lietuvos Respubliką augalų apsaugos tikslais formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-20 Nr. B1-906, TAR 2023-12-20, kodas 2023-24723, įsigalioja 2024-02-15)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2023 m. kovo 3 d. įsakymo Nr. B1-132 „Dėl Veterinarinių vaistų registracijos, registracijos sustabdymo, sustabdymo panaikinimo ir registracijos panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-20 Nr. B1-907, TAR 2023-12-20, kodas 2023-24724, įsigalioja 2024-02-15)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2011 m. balandžio 21 d. įsakymo Nr. B1-171 „Dėl Pieno transportavimo iki pieno supirkimo punkto“ pakeitimo
(2023-12-21 Nr. B1-910, TAR 2023-12-21, kodas 2023-24941, įsigalioja 2024-02-15)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2006 m. birželio 14 d. įsakymo Nr. B1-385 „Dėl sumedžiotų laukinių gyvūnų pirminio tikrinimo“ pakeitimo
(2023-12-21 Nr. B1-913, TAR 2023-12-21, kodas 2023-24953, įsigalioja 2023-12-22)

Lošimų priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atliekamų tyrimų taisyklių patvirtinimo
(2023-12-22 Nr. DIE-626, TAR 2023-12-22, kodas 2023-25146, įsigalioja 2024-01-01)

Žuvininkystės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl ūkio subjektams suteiktų individualių žvejybos galimybių Baltijos jūroje 2024 metams
(2023-12-19 Nr. V1-129, TAR 2023-12-20, kodas 2023-24597, įsigalioja 2023-12-21)

Neįgaliųjų reikalų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. V-46 „Dėl asmenų siuntimo į socialinės globos namus tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-22 Nr. V-124, TAR 2023-12-22, kodas 2023-25237, įsigalioja 2024-01-01)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2021 m. Kovo 19 d. įsakymo Nr. V-113 „Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinių sistemų duomenų saugos nuostatų ir elektroninės informacijos saugos politiką įgyvendinančių dokumentų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-21 Nr. V-252, TAR 2023-12-21, kodas 2023-24884, įsigalioja 2023-12-22)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Statistinės informacijos viešinimo / teikimo kitoms institucijoms 2024 m. kalendoriaus patvirtinimo
(2023-12-21 Nr. V-253, TAR 2023-12-21, kodas 2023-24885, įsigalioja 2023-12-22)

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Asmens su negalia automobilio statymo kortelės išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-12-20 Nr. V-74, TAR 2023-12-20, kodas 2023-24696, įsigalioja 2024-01-01)

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Asmens su negalia pažymėjimo išdavimo ir keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-12-20 Nr. V-75, TAR 2023-12-20, kodas 2023-24695, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Dokumentiniam paveldui reikšmingų valstybės registrų, žinybinių registrų ir valstybės informacinių sistemų duomenų perdavimo Lietuvos valstybės naujajam archyvui taisyklių patvirtinimo
(2023-12-20 Nr. VE-58, TAR 2023-12-20, kodas 2023-24673, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2013 m. vasario 6 d. įsakymo Nr. V-23 „Dėl Registro duomenų, registro informacijos, registrui pateiktų dokumentų ir (arba) jų kopijų perdavimo valstybės archyvams ar jų sunaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-21 Nr. VE-59, TAR 2023-12-21, kodas 2023-24835, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Ūkio subjektų, susijusių su kelių transportu, stebėsenos ir informavimo valstybės informacinės sistemos „Vektra“ nuostatų patvirtinimo
(2023-12-21 Nr. 2BE-272, TAR 2023-12-21, kodas 2023-24845, įsigalioja 2023-12-22)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Ūkio subjektų, susijusių su kelių transportu, stebėsenos ir informavimo valstybės informacinės sistemos „Vektra“ duomenų saugos nuostatų patvirtinimo
(2023-12-21 Nr. 2BE-273, TAR 2023-12-21, kodas 2023-24846, įsigalioja 2023-12-22)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2022 m. liepos 28 d. įsakymo Nr. 2BE-189 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų, kurios neatitinka techninių reikalavimų ir kelia grėsmę eismo saugumui, privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros dokumentų galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-21 Nr. 2BE-276, TAR 2023-12-21, kodas 2023-24877, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2015 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. 2B-01 „Dėl kontrolės dokumentų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-22 Nr. 2BE-280, TAR 2023-12-22, kodas 2023-25267, įsigalioja 2024-01-01)

Ryšių reguliavimo tarnybos nutarimas
Dėl Užmokesčio už Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos atliekamus aparatūros ir įrenginių bandymus dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-12-21 Nr. TN-705, TAR 2023-12-21, kodas 2023-24970, įsigalioja 2024-01-01)

Ryšių reguliavimo tarnybos nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2011 m. balandžio 7 d. įsakymo Nr. 1V-367 „Dėl Užmokesčių už Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos teikiamas paslaugas ir atliekamus darbus tarifų bei mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-21 Nr. TN-707, TAR 2023-12-21, kodas 2023-24971, įsigalioja 2024-01-01)

Ryšių reguliavimo tarnybos nutarimas
Dėl Pranešimų apie patikimumo užtikrinimo paslaugų ir prižiūrimų elektroninės atpažinties priemonių saugumo ir (ar) vientisumo pažeidimus pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-12-22 Nr. TN-708, TAR 2023-12-22, kodas 2023-25180, įsigalioja 2024-01-01)

Ryšių reguliavimo tarnybos nutarimas
Dėl Kvalifikuotos elektroninės atpažinties priemonės išdavimo paslaugos teikimo priežiūros tvarkos aprašo ir Elektroninės atpažinties priemonių, naudojamų teikiant elektronines paslaugas, saugumo užtikrinimo lygio pasirinkimo gairių patvirtinimo
(2023-12-21 Nr. TN-709, TAR 2023-12-22, kodas 2023-25182, įsigalioja 2024-01-01)

Vyriausiosios rinkimų komisijos Sprendimas
Dėl politinės kampanijos išlaidų limitų ir kitų dydžių, kurie apskaičiuojami pagal rinkimuose taikomą vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio dydį, nustatymo 2024 metais prasidėsiančioms politinėms kampanijoms
(2023-12-21 Nr. Sp-308, TAR 2023-12-21, kodas 2023-24934, įsigalioja 2023-12-22)

Vyriausiosios rinkimų komisijos Sprendimas
Dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos 2022 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. Sp-68 „Dėl Rekomendacijų dėl politinės reklamos skleidimo ir vertinimo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-21 Nr. Sp-309, TAR 2023-12-21, kodas 2023-24983, įsigalioja 2023-12-22)

Vyriausiosios rinkimų komisijos Sprendimas
Dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos 2022 m. rugsėjo 15 d. sprendimo Nr. Sp-80 „Dėl Asmenų, turinčių teisę rinkti, sąrašo ir rinkėjų sąrašų sudarymo, tvarkymo ir tikslinimo tvarkos aprašo ir formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-21 Nr. Sp-310, TAR 2023-12-21, kodas 2023-24922, įsigalioja 2024-01-01)

Vyriausiosios rinkimų komisijos Sprendimas
Dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos 2022 m. rugsėjo 15 d. sprendimo Nr. Sp-81 „Dėl Asmenų, turinčių teisę rinkti, sąrašo ir rinkėjų sąrašų tikslinimo vyriausiosios rinkimų komisijos informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-21 Nr. Sp-311, TAR 2023-12-21, kodas 2023-24923, įsigalioja 2024-01-01)

Vyriausiosios rinkimų komisijos Sprendimas
Dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos 2022 m. spalio 20 d. sprendimo Nr. Sp-90 „Dėl Balsų skaičiavimo protokolų pildymo naudojant „Rinkimų vedlį“, balsų ir pirmumo balsų skaičiavimo, rinkimų (referendumo) biuletenių ir kitų dokumentų pateikimo savivaldybės (apygardos) rinkimų (referendumo) komisijai tvarkos aprašo ir balsų skaičiavimo protokolų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-21 Nr. Sp-313, TAR 2023-12-21, kodas 2023-24924, įsigalioja 2023-12-22)

Vyriausiosios rinkimų komisijos Sprendimas
Dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos 2022 m. rugpjūčio 11 d. sprendimo Nr. Sp-58 „Dėl Savivaldybių (apygardų) rinkimų (referendumo) komisijų darbo organizuojant rinkėjų informavimą apie rinkimus (referendumą) tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-21 Nr. Sp-314, TAR 2023-12-21, kodas 2023-24925, įsigalioja 2023-12-22)

Vyriausiosios rinkimų komisijos Sprendimas
Dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos 2022 m. rugpjūčio 11 d. sprendimo Nr. Sp-61 „Dėl Pranešimo apie rinkimus (referendumą) įteikimo rinkėjams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-21 Nr. Sp-315, TAR 2023-12-21, kodas 2023-24928, įsigalioja 2024-01-01)

Vyriausiosios rinkimų komisijos Sprendimas
Dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos 2022 m. spalio 20 d. sprendimo Nr. Sp-88 „Dėl Balsavimo iki rinkimų dienos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-21 Nr. Sp-316, TAR 2023-12-21, kodas 2023-24929, įsigalioja 2024-01-01)

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento Ūkio subjektų veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), vertinimo pagal rizikos kriterijus metodikos patvirtinimo
(2023-12-22 Nr. T1-106, TAR 2023-12-22, kodas 2023-25053, įsigalioja 2023-12-23)

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2020 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. T1-141 „Dėl Į oficialų sąrašą neįtrauktų medžiagų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-22 Nr. T1-107, TAR 2023-12-22, kodas 2023-25054, įsigalioja 2024-01-01)

Valstybės duomenų agentūros generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Suteiktų reprezentatyviųjų paslaugų atrankos statistinės ataskaitos KA-03 (metinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2023-12-20 Nr. DĮ-301, TAR 2023-12-21, kodas 2023-24828, įsigalioja 2023-12-22)

Valstybės duomenų agentūros generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Finansinio tarpininkavimo įmonės veiklos statistinės ataskaitos F-03 (ketvirtinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2023-12-21 Nr. DĮ-302, TAR 2023-12-21, kodas 2023-24952, įsigalioja 2024-04-01)

Valstybės duomenų agentūros generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Finansinio tarpininkavimo įmonės veiklos statistinės ataskaitos F-03 (metinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2023-12-21 Nr. DĮ-303, TAR 2023-12-22, kodas 2023-25116, įsigalioja 2023-12-23)


<< Atgal