Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 52

2023 m. gruodžio 31 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2023 m. gruodžio 27 d. – 2023 m. gruodžio 31 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo Nr. XIII-198 pakeitimo įstatymas
(2023-12-14 Nr. XIV-2341, TAR 2023-12-28, kodas 2023-25599, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. VIII-1904 pakeitimo įstatymo Nr. XIV-2012 1 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-12-14 Nr. XIV-2345, TAR 2023-12-28, kodas 2023-25600, įsigalioja 2023-12-29)

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo Nr. I-1489 59 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-12-14 Nr. XIV-2346, TAR 2023-12-28, kodas 2023-25602, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1985 2 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-12-14 Nr. XIV-2347, TAR 2023-12-28, kodas 2023-25603, įsigalioja 2023-12-29)

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo Nr. XIII-198 7 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1731 pripažinimo netekusiu galios įstatymas
(2023-12-14 Nr. XIV-2348, TAR 2023-12-28, kodas 2023-25604, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų, kurių savininkė ar dalininkė, turinti daugiau negu pusę balsų visuotiniame dalininkų susirinkime, yra valstybė ar savivaldybė, vadovų ir darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas
(2023-12-14 Nr. XIV-2349, TAR 2023-12-28, kodas 2023-25605, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo Nr. X-493 pakeitimo įstatymas
(2023-12-14 Nr. XIV-2357, TAR 2023-12-28, kodas 2023-25606, įsigalioja 2024-07-01)

Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 2, 10, 11 ir 11-1 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-12-14 Nr. XIV-2358, TAR 2023-12-28, kodas 2023-25607, įsigalioja 2024-07-01)

Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo Nr. I-1234 2, 41, 52 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas
(2023-12-14 Nr. XIV-2359, TAR 2023-12-28, kodas 2023-25608, įsigalioja 2024-07-01)

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 6 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-12-14 Nr. XIV-2360, TAR 2023-12-28, kodas 2023-25611, įsigalioja 2025-01-01)

Lietuvos Respublikos socialinio draudimo pensijų įstatymo Nr. I-549 1, 2, 5, 6, 10, 13, 20, 23, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 58, 59 straipsnių, III skyriaus ir Įstatymo 3, 6 priedų pakeitimo įstatymas
(2023-12-14 Nr. XIV-2361, TAR 2023-12-28, kodas 2023-25612, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo Nr. I-2044 pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1722 1 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-12-14 Nr. XIV-2362, TAR 2023-12-28, kodas 2023-25615, įsigalioja 2023-12-29)

Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo Nr. VIII-1509 3, 6, 11, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-12-14 Nr. XIV-2363, TAR 2023-12-28, kodas 2023-25616, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos žalos atlyginimo dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar susirgimų profesine liga laikinojo įstatymo Nr. VIII-366 1, 2, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18-1, 19, 22 ir 23 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-12-14 Nr. XIV-2364, TAR 2023-12-28, kodas 2023-25617, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 4, 6, 10, 11, 14, 32, 34, 34-1 ir 40 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-12-14 Nr. XIV-2365, TAR 2023-12-28, kodas 2023-25618, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 11, 12 ir 33 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-12-14 Nr. XIV-2366, TAR 2023-12-28, kodas 2023-25619, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 11-1, 16, 18, 19, 21, 24 ir 25 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIV-2054 6 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-12-14 Nr. XIV-2367, TAR 2023-12-28, kodas 2023-25620, įsigalioja 2023-12-29)

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo Nr. VIII-723 pakeitimo įstatymas
(2023-12-14 Nr. XIV-2368, TAR 2023-12-28, kodas 2023-25621, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo Nr. VIII-723 pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1179 19, 28, 29, 31 ir 32 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-12-14 Nr. XIV-2369, TAR 2023-12-28, kodas 2023-25622, įsigalioja 2023-12-29)

Lietuvos Respublikos karių materialinės atsakomybės įstatymo Nr. VIII-1857 4 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-12-14 Nr. XIV-2370, TAR 2023-12-28, kodas 2023-25624, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos Lietuvos šaulių sąjungos įstatymo Nr. VIII-375 30, 37, 48 ir 50 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-12-14 Nr. XIV-2371, TAR 2023-12-28, kodas 2023-25625, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo Nr. VIII-723 32 ir 47 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-12-14 Nr. XIV-2372, TAR 2023-12-28, kodas 2023-25771, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos darbo kodekso 248 ir 258 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-12-14 Nr. XIV-2373, TAR 2023-12-28, kodas 2023-25627, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos nepaprastosios padėties įstatymo Nr. IX-938 18 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-12-14 Nr. XIV-2376, TAR 2023-12-28, kodas 2023-25628, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos krizių valdymo ir civilinės saugos įstatymo Nr. VIII-971 5, 7, 34 ir 40 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-12-14 Nr. XIV-2377, TAR 2023-12-28, kodas 2023-25629, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo Nr. X-1212 2, 4 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-12-19 Nr. XIV-2384, TAR 2023-12-28, kodas 2023-25630, įsigalioja 2024-05-01)

Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo Nr. X-1212 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-3308 2 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-12-19 Nr. XIV-2385, TAR 2023-12-28, kodas 2023-25631, įsigalioja 2023-12-29)

Įstatymas

Lietuvos Respublikos krizių valdymo ir civilinės saugos įstatymo Nr. VIII-971 40 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-12-19 Nr. XIV-2387, TAR 2023-12-29, kodas 2023-26022, įsigalioja 2023-12-30)

Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 5, 11, 13, 14, 20-1, 20-2, 22, 22-1, 26, 49, 64 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 14-1 ir 20-4 straipsniais įstatymas
(2023-12-19 Nr. XIV-2389, TAR 2023-12-29, kodas 2023-25900, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 2, 3, 5, 6, 11, 13, 14, 20-1, 20-2, 22, 30, 32, 48, 49, 51 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 13-1, 20-3 straipsniais įstatymo Nr. XIV-1169 7 ir 18 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-12-19 Nr. XIV-2390, TAR 2023-12-29, kodas 2023-25901, įsigalioja 2023-12-30)

Lietuvos Respublikos žemės įstatymo Nr. I-446 22 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-12-19 Nr. XIV-2391, TAR 2023-12-29, kodas 2023-25903, įsigalioja 2024-01-02)

Lietuvos Respublikos žvalgybos įstatymo Nr. VIII-1861 2, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 21, 24, 26, 29, 31, 32, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 58, 59, 60, 62, 64, 65, 68, 69, 70 straipsnių ir 1 priedo pakeitimo įstatymas
(2023-12-19 Nr. XIV-2392, TAR 2023-12-29, kodas 2023-25906, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos kriminalinės žvalgybos įstatymo Nr. XI-2234 6 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-12-19 Nr. XIV-2393, TAR 2023-12-29, kodas 2023-25907, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 557-1 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-12-19 Nr. XIV-2394, TAR 2023-12-29, kodas 2023-25910, įsigalioja 2024-02-01)

Lietuvos Respublikos odontologų rūmų įstatymas
(2023-12-19 Nr. XIV-2395, TAR 2023-12-29, kodas 2023-25911, įsigalioja 2025-01-01)

Lietuvos Respublikos odontologijos praktikos ir burnos priežiūros praktikos įstatymo Nr. I-1246 2, 5, 12 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-12-19 Nr. XIV-2396, TAR 2023-12-29, kodas 2023-25912, įsigalioja 2025-01-01)

Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 14, 16, 17, 20-1, 21-1, 22, 31, 39, 48-2 ir 67 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-12-19 Nr. XIV-2397, TAR 2023-12-29, kodas 2023-25913, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos Kauno laisvosios ekonominės zonos įstatymo Nr. I-1591 3, 7 ir 8 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-12-19 Nr. XIV-2398, TAR 2023-12-28, kodas 2023-25632, įsigalioja 2023-12-29)

Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 28 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-12-19 Nr. XIV-2401, TAR 2023-12-28, kodas 2023-25633, įsigalioja 2024-01-02)

Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo Nr. I-1143 2, 9-2, 9-5 ir 30 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-12-19 Nr. XIV-2402, TAR 2023-12-29, kodas 2023-25914, įsigalioja 2024-11-01)

Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo Nr. I-1143 18 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-12-19 Nr. XIV-2403, TAR 2023-12-29, kodas 2023-25915, įsigalioja 2023-12-30)

Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto pakeitimo įstatymas
(2023-12-19 Nr. XIV-2404, TAR 2023-12-29, kodas 2023-25916, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo Nr. I-693 6 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-12-19 Nr. XIV-2405, TAR 2023-12-29, kodas 2023-25917, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymo Nr. VIII-450 2, 6, 7, 13, 14, 17, 18, 20, 23, 26, 28, 29, 32, 33, 35, 36, 38, 39 straipsnių pakeitimo ir 11 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo Nr. XIV-1732 9, 18 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-12-19 Nr. XIV-2406, TAR 2023-12-29, kodas 2023-25919, įsigalioja 2023-12-30)

Lietuvos Respublikos muitinės įstatymo Nr. IX-2183 16 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-12-19 Nr. XIV-2407, TAR 2023-12-29, kodas 2023-25920, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymo Nr. VIII-450 15, 18, 28 ir 37 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 29-1 straipsniu įstatymas
(2023-12-19 Nr. XIV-2408, TAR 2023-12-29, kodas 2023-25922, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 6 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-12-19 Nr. XIV-2409, TAR 2023-12-29, kodas 2023-25926, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio nustatymo ir asignavimų darbo užmokesčiui perskaičiavimo įstatymo Nr. XIV-2011 2, 4, 5 straipsnio ir priedo pakeitimo įstatymas
(2023-12-19 Nr. XIV-2410, TAR 2023-12-29, kodas 2023-25928, įsigalioja 2024-03-01)

Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. VIII-1904 pakeitimo įstatymo Nr. XIV-2012 1 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-12-19 Nr. XIV-2411, TAR 2023-12-29, kodas 2023-25929, įsigalioja 2023-12-30)

Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos įstatymo Nr. IX-1183 2, 17, 18, 20, 23, 31, 36, 37, 38, 39, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 55, 59, 61, 65, 70 straipsnių, priedo pakeitimo, Įstatymo papildymo 52-1 straipsniu ir 46 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas
(2023-12-19 Nr. XIV-2412, TAR 2023-12-29, kodas 2023-25930, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos statybos įstatymo Nr. I-1240 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11-1, 12, 14, 15, 17, 18, 22, 24, 26, 27, 27-1, 28, 34, 37, 39, 47, 49, 51, 52-1, 53, 55, 56, 57, 59 straipsnių, šeštojo skirsnio pavadinimo, 1 priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 11-2, 27-2, 68 straipsniais įstatymas
(2023-12-19 Nr. XIV-2413, TAR 2023-12-28, kodas 2023-25634, įsigalioja 2024-11-01)

Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo, statybos ir žemės naudojimo valstybinės priežiūros įstatymo Nr. XII-459 7, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 24, 31 straipsnių pakeitimo, Įstatymo papildymo 10-1, 34-1 straipsniais ir 8 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas
(2023-12-19 Nr. XIV-2414, TAR 2023-12-28, kodas 2023-25635, įsigalioja 2024-11-01)

Lietuvos Respublikos pajūrio juostos įstatymo Nr. IX-1016 7 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas
(2023-12-19 Nr. XIV-2415, TAR 2023-12-28, kodas 2023-25636, įsigalioja 2024-11-01)

Lietuvos Respublikos architektūros įstatymo Nr. XIII-425 7, 10, 11, 13, 15, 17 ir 18 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-12-19 Nr. XIV-2416, TAR 2023-12-28, kodas 2023-25637, įsigalioja 2024-05-01)

Lietuvos Respublikos architektų rūmų įstatymo Nr. X-914 3, 6, 7, 8, 10 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-12-19 Nr. XIV-2417, TAR 2023-12-28, kodas 2023-25638, įsigalioja 2024-05-01)

Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo Nr. X-1404 28 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-12-19 Nr. XIV-2418, TAR 2023-12-28, kodas 2023-25639, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo Nr. XIII-2895 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-12-19 Nr. XIV-2419, TAR 2023-12-28, kodas 2023-25640, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 7, 18, 20, 29, 31, 33, 34 ir 35 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-12-19 Nr. XIV-2420, TAR 2023-12-28, kodas 2023-25641, įsigalioja 2024-05-01)

Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 2 ir 13-1 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-12-19 Nr. XIV-2421, TAR 2023-12-28, kodas 2023-25642, įsigalioja 2024-11-01)

Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo Nr. IX-2135 3 ir 42 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-12-19 Nr. XIV-2422, TAR 2023-12-28, kodas 2023-25643, įsigalioja 2024-11-01)

Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2 ir 75 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-12-19 Nr. XIV-2423, TAR 2023-12-28, kodas 2023-25644, įsigalioja 2024-11-01)

Lietuvos Respublikos žemės įstatymo Nr. I-446 10 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-12-19 Nr. XIV-2424, TAR 2023-12-28, kodas 2023-25647, įsigalioja 2024-11-01)

Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo Nr. VIII-1764 4, 7, 9, 10, 13, 15 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-12-19 Nr. XIV-2425, TAR 2023-12-28, kodas 2023-25648, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ Nr. IX-2206 5, 79, 113, 115, 125, 126, 130-1, 140-8, 140-10, 140-13, 140-14 ir 140-19 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-12-19 Nr. XIV-2427, TAR 2023-12-29, kodas 2023-25931, įsigalioja 2023-12-30)

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo Nr. I-1489 29 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XIII-2894 2 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-12-19 Nr. XIV-2428, TAR 2023-12-28, kodas 2023-25650, įsigalioja 2023-12-29)

Lietuvos Respublikos sporto įstatymo Nr. I-1151 2 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-12-19 Nr. XIV-2429, TAR 2023-12-28, kodas 2023-25651, įsigalioja 2023-12-29)

Lietuvos Respublikos Laisvės premijos įstatymo Nr. XI-1584 2 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-12-19 Nr. XIV-2431, TAR 2023-12-28, kodas 2023-25652, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos žmogaus mirties nustatymo ir kritinių būklių įstatymo Nr. VIII-157 4 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-12-19 Nr. XIV-2432, TAR 2023-12-29, kodas 2023-25933, įsigalioja 2023-12-30)

Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo Nr. I-1143 9-2 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-12-21 Nr. XIV-2435, TAR 2023-12-29, kodas 2023-26023, įsigalioja 2024-11-01)

Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo Nr. XI-1807 pakeitimo įstatymas
(2023-12-21 Nr. XIV-2436, TAR 2023-12-29, kodas 2023-26025, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos oficialiosios statistikos ir valstybės duomenų valdysenos įstatymo Nr. I-270 5 ir 24 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-12-21 Nr. XIV-2437, TAR 2023-12-29, kodas 2023-26026, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo Nr. XII-1428 1, 2, 5, 6, 8, 12 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo VII skyriumi įstatymas
(2023-12-21 Nr. XIV-2438, TAR 2023-12-29, kodas 2023-26027, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo Nr. I-722 3 ir 15 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-12-21 Nr. XIV-2439, TAR 2023-12-29, kodas 2023-26028, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo Nr. XI-1807 1, 3, 4, 5, 6, 18, 22, 30, 39, 43-2, 43-3 straipsnių pakeitimo ir 7 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo Nr. XIV-1077 14 straipsnio pakeitimo ir 13 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas
(2023-12-21 Nr. XIV-2440, TAR 2023-12-29, kodas 2023-26030, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 2 ir 71 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-12-21 Nr. XIV-2441, TAR 2023-12-29, kodas 2023-25934, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos investicijų įstatymo Nr. VIII-1312 2, 12, 13-1 ir 15-4 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-12-21 Nr. XIV-2442, TAR 2023-12-29, kodas 2023-25935, įsigalioja 2024-07-01)

Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 58 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-12-21 Nr. XIV-2443, TAR 2023-12-29, kodas 2023-25936, įsigalioja 2025-01-01)

Lietuvos Respublikos žemės įstatymo Nr. I-446 2 ir 3 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 13-1 straipsniu įstatymas
(2023-12-21 Nr. XIV-2444, TAR 2023-12-29, kodas 2023-25937, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos žemės įstatymo Nr. I-446 pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1311 2 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XIV-2115 1 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-12-21 Nr. XIV-2445, TAR 2023-12-29, kodas 2023-25938, įsigalioja 2023-12-30)

Lietuvos Respublikos investicijų įstatymo Nr. VIII-1312 12, 13 ir 15-5 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-12-21 Nr. XIV-2446, TAR 2023-12-29, kodas 2023-25939, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo Nr. VIII-359 12 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-12-21 Nr. XIV-2447, TAR 2023-12-29, kodas 2023-25940, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymo Nr. I-621 3, 16, 17, 18, 21 straipsnių, II skyriaus pavadinimo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 9-1 straipsniu įstatymas
(2023-12-21 Nr. XIV-2448, TAR 2023-12-29, kodas 2023-25941, įsigalioja 2025-01-01)

Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1985 1 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-12-21 Nr. XIV-2450, TAR 2023-12-29, kodas 2023-25942, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 2, 3, 10, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 25, 27-1, 29, 30 ir 33 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1445 17 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-12-21 Nr. XIV-2451, TAR 2023-12-29, kodas 2023-26031, įsigalioja 2023-12-30)

Lietuvos Respublikos slaugos praktikos ir akušerijos praktikos įstatymo Nr. IX-413 3 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-12-21 Nr. XIV-2452, TAR 2023-12-29, kodas 2023-25943, įsigalioja 2023-12-30)

Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 15-1, 15-2, 15-3, 36 ir 45 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-12-21 Nr. XIV-2453, TAR 2023-12-29, kodas 2023-25944, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo Nr. XII-1215 10, 17, 18 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-12-21 Nr. XIV-2454, TAR 2023-12-29, kodas 2023-25945, įsigalioja 2024-01-02)

Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 6, 10, 22, 22-1, 23, 26 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-12-23 Nr. XIV-2458, TAR 2023-12-29, kodas 2023-25950, įsigalioja 2024-07-01)

Lietuvos Respublikos motorinių transporto priemonių registracijos mokesčio įstatymo Nr. XIII-2690 7 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-12-23 Nr. XIV-2459, TAR 2023-12-29, kodas 2023-25953, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 8 ir 26 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-12-23 Nr. XIV-2460, TAR 2023-12-29, kodas 2023-25954, įsigalioja 2023-12-30)

Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo Nr. XII-717 8 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-12-23 Nr. XIV-2461, TAR 2023-12-29, kodas 2023-25956, įsigalioja 2023-12-30)

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo Nr. I-1489 2, 4, 40 ir 70 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-12-23 Nr. XIV-2462, TAR 2023-12-29, kodas 2023-26033, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 77, 170 ir 589 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 170-1 straipsniu įstatymas
(2023-12-23 Nr. XIV-2463, TAR 2023-12-29, kodas 2023-25957, įsigalioja 2023-12-30)

Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo Nr. I-172 4, 7, 8, 9 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-12-23 Nr. XIV-2465, TAR 2023-12-29, kodas 2023-25958, įsigalioja 2023-12-30)

KITI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PRIIMTI TEISĖS AKTAI

Seimo nutarimas
Dėl Valstybės pažangos strategijos „Lietuvos ateities vizija „Lietuva 2050“ patvirtinimo
(2023-12-23 Nr. XIV-2466, TAR 2023-12-28, kodas 2023-25659, įsigalioja 2023-12-29)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Ministro Pirmininko potvarkis
Dėl Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2020 m. birželio 29 d. potvarkio Nr. 81 „Dėl Vyriausybės įstaigų vadovų pareigybių aprašymų tvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-29 Nr. 265, TAR 2023-12-29, kodas 2023-25927, įsigalioja 2023-12-29)

TEISMŲ SPRENDIMAI, NUTARIMAI, IŠVADOS

Konstitucinio Teismo nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos asmens vardo ir pavardės rašymo dokumentuose įstatymo 3 straipsnio 3 dalies, 4 straipsnio 1, 2 dalių atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. balandžio 27 d. nutarimu Nr. 424 patvirtintų Asmens vardo ir pavardės rašymo asmens tapatybę patvirtinančiuose ir kituose dokumentuose taisyklių 19 punkto atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai, Lietuvos Respublikos asmens vardo ir pavardės rašymo dokumentuose įstatymui
2023-12-28 Nr. KT110-N13/2023, TAR 2023-12-28, kodas 2023-25764, įsigalioja 2023-12-28)

Konstitucinio Teismo nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo 18 straipsnio 2 dalies 1 punkto atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai
(2023-03-15 Nr. KT30-N3/2023, TAR 2023-12-31, kodas 2023-26122, įsigalioja 2023-12-31)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl Oficialiosios statistikos 2024 metų programos I dalies patvirtinimo
(2023-12-27 Nr. 1K-416, TAR 2023-12-27, kodas 2023-25415, įsigalioja 2023-12-28)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2023 m. balandžio 4 d. įsakymo Nr. 1K-126 „Dėl savivaldybės ataskaitų teikimo Finansų ministro įsakymasi“ pakeitimo
(2023-12-28 Nr. 1K-420, TAR 2023-12-28, kodas 2023-25699, įsigalioja 2023-12-29)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-417 „Dėl valdžios sektoriaus subjektų apskaitos duomenų teikimo Finansų ministro įsakymasi ir skelbimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-28 Nr. 1K-421, TAR 2023-12-28, kodas 2023-25709, įsigalioja 2023-12-29)

Finansų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo įgyvendinimo rengiant valstybės 2023 metų ataskaitų rinkinį ir nacionalinį 2023 metų ataskaitų rinkinį
(2023-12-29 Nr. 1K-423, TAR 2023-12-29, kodas 2023-25909, įsigalioja 2023-12-30)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2020 m. lapkričio 23 d. įsakymo Nr. 1K-378 „Dėl valstybės iždo apskaitos tvarkymo“ pakeitimo
(2023-12-29 Nr. 1K-426, TAR 2023-12-29, kodas 2023-25959, įsigalioja 2023-12-30)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2023 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 1K-257 „Dėl finansų ministro 2021 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 1K-227 „Dėl Strateginio valdymo metodikos taikymo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2023-12-29 Nr. 1K-428, TAR 2023-12-30, kodas 2023-26084, įsigalioja 2023-12-31)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Nevyriausybinių organizacijų, dirbančių šeimos gerovės srityje, veiklos projektų atrankos konkurso organizavimo 2024–2025 metais nuostatų patvirtinimo
(2023-12-27 Nr. A1-908, TAR 2023-12-27, kodas 2023-25469, įsigalioja 2023-12-28)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. A1-670 „Dėl Socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-28 Nr. A1-911, TAR 2023-12-28, kodas 2023-25772, įsigalioja 2024-01-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti 2024 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms
(2023-12-29 Nr. A1-912, TAR 2023-12-29, kodas 2023-26009, įsigalioja 2023-12-30)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. liepos 25 d. įsakymo Nr. 4-889 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-08-09 „Skatinti verslumą ir kurti paskatas įmonių augimui“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-27 Nr. 4-730, TAR 2023-12-27, kodas 2023-25495, įsigalioja 2023-12-28)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2019 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. 4-724 „Dėl viešosios įstaigos CPO LT teikiamų paslaugų kainų ir tarifų nustatymo“ pakeitimo
(2023-12-28 Nr. 4-732, TAR 2023-12-28, kodas 2023-25769, įsigalioja 2024-01-01)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Ikiprekybinių pirkimų dokumentų atitikties ikiprekybinio pirkimo reikalavimams vertinimo, kurį, prieš pradedant ikiprekybinį pirkimą, atlieka koordinuojančioji organizacija, tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-12-29 Nr. 4-733, TAR 2023-12-29, kodas 2023-25876, įsigalioja 2023-12-30)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2023 m. vasario 8 d. įsakymo Nr. 4-61 „Dėl Rizikos kapitalo finansinės priemonės „MILInvest“ schemos patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-29 Nr. 4-734, TAR 2023-12-29, kodas 2023-25878, įsigalioja 2023-12-30)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. 4-861 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-04-02 „Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-29 Nr. 4-736, TAR 2023-12-29, kodas 2023-25880, įsigalioja 2023-12-30)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ūkio ministro 2016 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 4-807 „Dėl Rizikos kapitalo finansinės priemonės „Plėtros fondas I, finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo“ schemos patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-29 Nr. 4-741, TAR 2023-12-29, kodas 2023-25951, įsigalioja 2023-12-30)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ūkio ministro 2016 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 4-808 „Dėl Rizikos kapitalo finansinės priemonės „Plėtros fondas II, finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo“ schemos patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-29 Nr. 4-742, TAR 2023-12-29, kodas 2023-25952, įsigalioja 2023-12-30)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. balandžio 11 d. įsakymo Nr. 4-568 „Dėl Skatinamosios finansinės priemonės „Perspektyva“ schemos patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-29 Nr. 4-745, TAR 2023-12-29, kodas 2023-25987, įsigalioja 2023-12-30)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. spalio 11 d. įsakymo Nr. D1-605 „Dėl Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų fiziniams asmenims mažiau taršių judumo priemonių įsigijimui skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-27 Nr. D1-432, TAR 2023-12-27, kodas 2023-25413, įsigalioja 2023-12-28)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. liepos 30 d. įsakymo Nr. D1-444 „Dėl Planuojamos ūkinės veiklos objekto patikrinimo prieš eksploatavimo pradžią tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-27 Nr. D1-433, TAR 2023-12-27, kodas 2023-25468, įsigalioja 2023-12-28)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Garantiniam geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų užtikrinimui mokamų įmokų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-12-27 Nr. D1-434, TAR 2023-12-27, kodas 2023-25480, įsigalioja 2023-12-28)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Mažareikšmės žalos aplinkai išieškojimo išlaidų dydžio 2024 metams patvirtinimo
(2023-12-28 Nr. D1-435, TAR 2023-12-28, kodas 2023-25727, įsigalioja 2023-12-29)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. gegužės 11 d. įsakymo Nr. D1-269 „Dėl Klimato kaitos programos priemonės „Visuomeninio transporto ir darnaus judumo skatinimas (paspirtukai, dviračiai, dalijimosi paslauga ir pan.)“ tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-29 Nr. D1-437, TAR 2023-12-29, kodas 2023-25857, įsigalioja 2023-12-30)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. balandžio 7 d. įsakymo Nr. D1-201 „Dėl Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų teikimo fiziniams asmenims vieno ar dviejų butų gyvenamųjų namų atnaujinimui (modernizavimui)“ tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo
(2023-12-29 Nr. D1-438, TAR 2023-12-29, kodas 2023-25858, įsigalioja 2023-12-30)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. D1-639 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kokybės reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-29 Nr. D1-439, TAR 2023-12-29, kodas 2023-25861, įsigalioja 2024-01-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. balandžio 24 d. įsakymo Nr. D1-276 „Dėl įgaliojimų suteikimo Aplinkos apsaugos agentūrai ir Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos“ pakeitimo
(2023-12-29 Nr. D1-440, TAR 2023-12-29, kodas 2023-25862, įsigalioja 2024-03-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2023 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. D1-396 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. lapkričio 10 d. įsakymo Nr. D1-577 „Dėl Biržių atrėžimo ir įvertinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2023-12-29 Nr. D1-441, TAR 2023-12-29, kodas 2023-25863, įsigalioja 2023-12-30)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. D1-123 „Dėl Pakuočių atliekų, susidarančių komunalinių atliekų sraute, rūšiuojamojo surinkimo ir vežimo paslaugos teikimo būtinųjų reikalavimų ir pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo ir finansavimo sutarties būtinųjų sąlygų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-29 Nr. D1-443, TAR 2023-12-29, kodas 2023-25986, įsigalioja 2024-01-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lėšų savivaldybėms priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo patikėjimo teise valstybinei (valstybės perduotai savivaldybėms) funkcijai atlikti apskaičiavimo metodikos patvirtinimo
(2023-12-29 Nr. D1-444, TAR 2023-12-29, kodas 2023-26032, įsigalioja 2024-01-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl 2023–2025 metų atliekų tarpvalstybinių vežimų patikrinimų plano patvirtinimo
(2023-12-29 Nr. D1-446, TAR 2023-12-30, kodas 2023-26079, įsigalioja 2023-12-31)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. 89 „Dėl aplinkos apsaugos normatyvinių dokumentų LAND 14-2015 ir LAND 15-2015 patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-29 Nr. D1-447, TAR 2023-12-29, kodas 2023-26036, įsigalioja 2024-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. V-482 „Dėl Gimdos kaklelio piktybinio naviko ankstyvosios diagnostikos programos organizavimo, vykdymo ir kokybės reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-22 Nr. V-1374, TAR 2023-12-28, kodas 2023-25719, įsigalioja 2023-12-29)

Sveikatos apsaugos ministro ir Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. V-533/A1-189 „Dėl teisės aktų, susijusių su elektroniniais nedarbingumo pažymėjimais bei elektroniniais nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimais, patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-28 Nr. V-1380/A1-910, TAR 2023-12-28, kodas 2023-25730, įsigalioja 2024-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. V-1630 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir jų bazinių kainų sąrašo bei su šiomis paslaugomis susijusių priemokų, mokamų privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-29 Nr. V-1381, TAR 2023-12-29, kodas 2023-25845, įsigalioja 2023-12-30)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. lapkričio 9 d. įsakymo Nr. 624 „Dėl Kataraktos operacijai (ambulatorinės oftalmologinės chirurgijos paslaugai) keliamų reikalavimų ir šios paslaugos išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-29 Nr. V-1384, TAR 2023-12-29, kodas 2023-25846, įsigalioja 2023-12-30)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. V-812 „Dėl Pacientų registravimo asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-29 Nr. V-1386, TAR 2023-12-29, kodas 2023-25847, įsigalioja 2023-12-30)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. V-1118 „Dėl Giminingų diagnozių grupių sąrašo, Normatyvinės gydymo trukmės ir giminingų diagnozių grupėms priskiriamų kainų koeficientų sąrašo bei Medicinos pagalbos priemonių, vaistų, procedūrų ir kraujo komponentų kainų, turinčių įtakos faktinei aktyviojo gydymo atvejo kainai, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-29 Nr. V-1388, TAR 2023-12-29, kodas 2023-25848, įsigalioja 2023-12-30)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. V-363 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-V-619 „Sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas onkologinių ligų srityje“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-29 Nr. V-1389, TAR 2023-12-29, kodas 2023-25850, įsigalioja 2023-12-30)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. V-943 „Dėl Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-29 Nr. V-1390, TAR 2023-12-29, kodas 2023-25851, įsigalioja 2023-12-30)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. kovo 17 d. įsakymo Nr. V-557 „Dėl Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros specialistų mokymo ir (ar) kvalifikacijos tobulinimo programų rengimo ir derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-29 Nr. V-1405, TAR 2023-12-29, kodas 2023-25989, įsigalioja 2023-12-30)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2006 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 1R-481 „Dėl Notarų gyventojams teikiamų teisinių paslaugų poreikių vertinimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-29 Nr. 1R-401, TAR 2023-12-30, kodas 2023-26087, įsigalioja 2023-12-31)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2019 m. gruodžio 17 d. įsakymo Nr. 1R-336 „Dėl Didžiausią leistiną vidaus tarnybos sistemos pareigūnų pareigybių skaičių turinčių teisingumo ministro valdymo srities statutinių įstaigų sąrašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2023-12-29 Nr. 1R-404, TAR 2023-12-29, kodas 2023-26043, įsigalioja 2024-01-01)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Periodinės kompensacijos, mokamos už naudojimąsi elektroninių ryšių tinklo teikėjo naudai nustatytu servitutu elektroninių ryšių infrastruktūrai įrengti, dydžio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-12-28 Nr. 3-544, TAR 2023-12-28, kodas 2023-25728, įsigalioja 2024-01-01)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. 3-285(1.5 E) „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-28 Nr. 3-545, TAR 2023-12-28, kodas 2023-25732, įsigalioja 2023-12-29)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. ĮV-338 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.4.1-CPVA-R-302 priemonės „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-29 Nr. ĮV-1019, TAR 2023-12-29, kodas 2023-25843, įsigalioja 2023-12-30)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. ĮV-248 „Dėl Parengiamųjų filmo ir gamybos darbų projektų valstybinio finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-29 Nr. ĮV-1027, TAR 2023-12-29, kodas 2023-25842, įsigalioja 2023-12-30)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl 2021–2030 metų Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos kultūros ir kūrybingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 08-001-04-01-01 „Aukštos meninės vertės, įvairaus ir įtraukaus kultūros turinio prieinamumo didinimas“, veiklos Nr. 10 ,,Kultūros sektoriaus darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas“ poveiklės Nr. 10.2 „Kultūros sektoriaus darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas“ (II etapas) projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo
(2023-12-29 Nr. ĮV-1036, TAR 2023-12-29, kodas 2023-25841, įsigalioja 2023-12-30)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2019 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. ĮV-94 „Dėl Pelno mokesčio lengvatos filmų gamybai valstybės pagalbos teikimo schemos patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-29 Nr. ĮV-1037, TAR 2023-12-29, kodas 2023-25844, įsigalioja 2023-12-30)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2021 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. ĮV-1456 „Dėl Nacionalinių ir valstybinių kultūros ir meno įstaigų darbuotojų, kurie viešo spektaklio, koncerto ar kito renginio metu atlieka profesionaliojo scenos meno kūrinius, veiklos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-29 Nr. ĮV-1045, TAR 2023-12-29, kodas 2023-25887, įsigalioja 2024-01-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 3D-562 „Dėl Tautinio paveldo produktų, Atestuotų tradicinių amatų meistrų ir Tradicinių amatų neformaliojo mokymo programų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-27 Nr. 3D-903, TAR 2023-12-27, kodas 2023-25467, įsigalioja 2023-12-28)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. 3D-724 „Dėl Žemdirbių mokymo ir konsultavimo informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-27 Nr. 3D-904, TAR 2023-12-27, kodas 2023-25474, įsigalioja 2024-01-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2023 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. 3D-637 „Dėl Projekto vykdytojo, pretenduojančio gauti paramą iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-27 Nr. 3D-905, TAR 2023-12-27, kodas 2023-25481, įsigalioja 2023-12-28)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2022 m. spalio 5 d. įsakymo Nr. 3D-594 „Dėl žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 3D-263 „Dėl Augalo paso išdavimo ir keitimo reikalavimų aprašo, Fitosanitarinių tikrinimų, siekiant Lietuvos Respublikos teritoriją ar jos dalį pripažinti saugoma zona, atlikimo reikalavimų aprašo ir Tam tikrų augalų, augalinių produktų ir su jais susijusių objektų vežimo saugoma zona reikalavimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2023-12-28 Nr. 3D-907, TAR 2023-12-28, kodas 2023-25610, įsigalioja 2024-01-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2018 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 3D-850 „Dėl Teritorijų, kuriose žemės ūkio veiklos subjektai gali siekti paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Meldinių nendrinukių buveinių išsaugojimas“ ir priemones „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ ir „Su „Natura 2000“ ir vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“, nustatymo ir teikimo institucijoms, atsakingoms už Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonių įgyvendinimą, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-28 Nr. 3D-910, TAR 2023-12-28, kodas 2023-25711, įsigalioja 2024-01-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr. 3D-218 „Dėl Melioracijos techninio reglamento MTR 1.12.01:2008 „Melioracijos statinių techninės priežiūros taisyklės” patvirtinimo” pakeitimo
(2023-12-28 Nr. 3D-915, TAR 2023-12-28, kodas 2023-25756, įsigalioja 2024-01-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. 3D-803 „Dėl melioracijos techninio reglamento MTR 1.05.01:2015 „Melioracijos statinių projekto ekspertizė ir melioracijos statinių ekspertizė” patvirtinimo” pakeitimo
(2023-12-28 Nr. 3D-916, TAR 2023-12-28, kodas 2023-25757, įsigalioja 2024-01-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2022 m. balandžio 22 d. įsakymo Nr. 3D-269 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos žemės ir maisto ūkio, kaimo plėtros bei žuvininkystės plėtros programos pažangos priemonės Nr. 15-001-06-02-02 „Didinti ŠESD absorbcinius pajėgumus (atkuriant pelkių (durpžemių) hidrologinį režimą)“ aprašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-28 Nr. 3D-917, TAR 2023-12-28, kodas 2023-25766, įsigalioja 2023-12-29)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 3D-272/D1-317 „Dėl Savivaldybėms priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo patikėjimo teise valstybinei (valstybės perduotai savivaldybėms) funkcijai atlikti lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2023-12-29 Nr. 3D-918/D1-442, TAR 2023-12-29, kodas 2023-26013, įsigalioja 2024-01-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2018 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. 3D-192 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos administracijos struktūros ir administracijos padalinių nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-29 Nr. 3D-919, TAR 2023-12-29, kodas 2023-25996, įsigalioja 2023-12-30)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2011 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 3D-578 „Dėl Eksporto skatinimo priemonių finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-29 Nr. 3D-920, TAR 2023-12-30, kodas 2023-26066, įsigalioja 2024-01-01)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. 1V-15 „Dėl Administracinės nuobaudos – viešųjų darbų – vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-29 Nr. 1V-845, TAR 2023-12-29, kodas 2023-26035, įsigalioja 2024-01-01)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Asmenų, turinčių teisę įsigyti akcizais apmokestinamų prekių su akcizų lengvata, registravimo taisyklių patvirtinimo ir kai kurių Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymų pripažinimo netekusiais galios
(2023-12-27 Nr. VA-99, TAR 2023-12-27, kodas 2023-25518, įsigalioja 2024-01-01)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2009 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. V-791 „Dėl Pensijų, kompensacijų, kompensacinių išmokų ir rentų pristatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-22 Nr. V-519, TAR 2023-12-27, kodas 2023-25429, įsigalioja 2023-12-28)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Prašymo išduoti nedarbingumo pažymėjimą asmens priežiūrai dėl epideminės situacijos formos patvirtinimo
(2023-12-28 Nr. V-528, TAR 2023-12-28, kodas 2023-25770, įsigalioja 2023-12-29)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Darbuotojų su negalia kvotos neužtikrinimo priežasčių klasifikatoriaus patvirtinimo
(2023-12-29 Nr. V-533, TAR 2023-12-29, kodas 2023-25893, įsigalioja 2023-12-30)

Viešojo valdymo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų ruošinių ir bendrųjų, vadybinių ir lyderystės, specifinių ir profesinių kompetencijų aprašymų patvirtinimo
(2023-12-29 Nr. V-92, TAR 2023-12-29, kodas 2023-25864, įsigalioja 2024-01-01)

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 1S-97 „Dėl Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-28 Nr. 1S-182, TAR 2023-12-28, kodas 2023-25768, įsigalioja 2024-01-01)

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2023 m. kovo 22 d. įsakymo Nr. 1S-42 „Dėl Pirkimų vykdytojo veiklos valdysenos indekso apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-29 Nr. 1S-183, TAR 2023-12-29, kodas 2023-25985, įsigalioja 2024-01-01)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos muitinės priimtų muitinės ir reeksporto deklaracijų taisymo tvarkos ir pripažinimo negaliojančiomis tvarkos aprašų patvirtinimo
(2023-12-21 Nr. 1BE-923, TAR 2023-12-29, kodas 2023-25773, įsigalioja 2023-12-30)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl žinynų taikymo
(2023-12-29 Nr. 1BE-938, TAR 2023-12-29, kodas 2023-25972, įsigalioja 2023-12-30)

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Planavimo sąlygų išdavimo teisėtumo, teritorijų planavimo dokumentų atitikties teritorijų planavimą reglamentuojantiems teisės aktams tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-12-28 Nr. 1V-185, TAR 2023-12-29, kodas 2023-25849, įsigalioja 2024-01-01)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2022 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. B1-787 „Dėl Leidimų tiekti rinkai veterinarinį vaistą nelietuviška pakuote išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-27 Nr. B1-918, TAR 2023-12-27, kodas 2023-25418, įsigalioja 2023-12-28)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. rugsėjo 26 d. įsakymo Nr. B1-615 „Dėl Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo pažeidimo tyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-27 Nr. B1-922, TAR 2023-12-27, kodas 2023-25427, įsigalioja 2024-02-15)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2018 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. B1-335 „Dėl Maisto produktų, įskaitant rankų darbo maisto produktus, maistingumo deklaracijos“ pakeitimo
(2023-12-29 Nr. B1-947, TAR 2023-12-29, kodas 2023-25992, įsigalioja 2024-02-15)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2015 m. balandžio 1 d. įsakymo Nr. B1-308 „Dėl Pranešimų apie nesaugų ar galimai nesaugų maistą, suklastotą maistą, su maistu besiliečiančius gaminius ir medžiagas ar pašarus teikimo reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-29 Nr. B1-948, TAR 2023-12-29, kodas 2023-25993, įsigalioja 2024-02-15)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. spalio 15 d. įsakymo Nr. B1-527 „Dėl Maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-29 Nr. B1-949, TAR 2023-12-29, kodas 2023-25994, įsigalioja 2024-02-15)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2007 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. B1-883 „Dėl Valstybinių mėginių paėmimo laboratoriniam tyrimui nurodymų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-29 Nr. B1-956, TAR 2023-12-29, kodas 2023-26000, įsigalioja 2024-02-15)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Informacijos apie geriamojo vandens vandenvietes ir iš jų tiekiamu geriamuoju vandeniu aprūpinamas geriamojo vandens tiekimo objektų teritorijas teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-12-29 Nr. B1-957, TAR 2023-12-29, kodas 2023-26003, įsigalioja 2023-12-30)

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2019 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. V-71 „Dėl Baudų, skiriamų už Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pažeidimus, apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-22 Nr. V-236, TAR 2023-12-27, kodas 2023-25392, įsigalioja 2024-01-01)

Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus 2023 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. VK-794 „Dėl Valstybinės kalbos mokėjimo ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų 2024 m. egzaminų tvarkaraščio patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-27 Nr. VK-840, TAR 2023-12-27, kodas 2023-25426, įsigalioja 2023-12-28)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2019 m. lapkričio 26 d. nutarimo Nr. 03-211 „Dėl kitų sisteminės svarbos įstaigų kapitalo rezervo nustatymo“ pakeitimo
(2023-12-20 Nr. 03-199, TAR 2023-12-29, kodas 2023-25859, įsigalioja 2024-07-01)

Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininko 2022 m. gegužės 10 d. įsakymo Nr. 11V-97(1.2) „Dėl planinių ir neplaninių ūkio subjektų veiklos patikrinimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-21 Nr. 11V-268-(1.2), TAR 2023-12-29, kodas 2023-25999, įsigalioja 2023-12-30)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2022 m. vasario 4 d. įsakymo Nr. 1-60 „Dėl Objekto atitikties gaisrinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams patikrinimų atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-27 Nr. 1-678 /2023 (1.4 E), TAR 2023-12-27, kodas 2023-25393, įsigalioja 2024-01-01)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl užsienio valstybės normatyvinių statybos techninių dokumentų tiesioginio taikymo
(2023-12-27 Nr. 1-681 /2023 (1.4 E), TAR 2023-12-27, kodas 2023-25476, įsigalioja 2023-12-28)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. balandžio 26 d. įsakymo Nr. 1-141 „Dėl Statybos užbaigimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-29 Nr. 1-695 /2023 (1.4 E), TAR 2023-12-29, kodas 2023-26001, įsigalioja 2024-01-01)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2007 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. 1-222 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-29 Nr. 1-698 /2023 (1.4 E), TAR 2023-12-29, kodas 2023-26034, įsigalioja 2024-01-01)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2023 m. birželio 21 d. įsakymo Nr. 1K-159 „Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 1K-244 „Dėl Europos sveikatos draudimo kortelės išdavimo, keitimo ir naikinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2023-12-29 Nr. 1K-420, TAR 2023-12-29, kodas 2023-25890, įsigalioja 2023-12-30)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 9 d. įsakymo Nr. 1K-239 „Dėl kontrolinių klausimynų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-29 Nr. 1K-422, TAR 2023-12-29, kodas 2023-25991, įsigalioja 2023-12-30)

Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie aplinkos ministerijos direktoriaus 2023 m. gegužės 2 d. įsakymo Nr. 1P-240-(1.3 E.) „Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2012 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. 1P-(1.3.)-112 „Dėl Valstybinės žemės suteikimo laikinai naudotis žemės ūkio veiklai vykdyti tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ pakeitimo
(2023-12-28 Nr. 1P-685-(1.3 E.), TAR 2023-12-28, kodas 2023-25684, įsigalioja 2023-12-29)

Valstybinio patentų biuro direktoriaus įsakymas
Dėl Neteisminės mediacijos Lietuvos Respublikos valstybiniame patentų biure taisyklių patvirtinimo
(2023-12-29 Nr. 3R-142-(1.2 E), TAR 2023-12-29, kodas 2023-25947, įsigalioja 2023-12-30)

Valstybinio patentų biuro direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio patentų biuro direktoriaus 2019 m. kovo 22 d. įsakymo Nr. 3R-18 „Dėl Apeliacijų, protestų ir prašymų dėl ženklo registracijos pripažinimo negaliojančia ar jos panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-29 Nr. 3R-143-(1.2 E), TAR 2023-12-29, kodas 2023-25948, įsigalioja 2023-12-30)

Valstybinio patentų biuro direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro direktoriaus 2005 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. 3R-132 „Dėl Apeliacijų ir protestų nagrinėjimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-29 Nr. 3R-144-(1.2 E), TAR 2023-12-29, kodas 2023-25949, įsigalioja 2023-12-30)

Valstybinės augalininkystės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės sėklų ir grūdų tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos viršininko 2003 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. 1A-319 „Dėl dauginamosios medžiagos tiekėjų atestacijos“ pripažinimo netekusiu galios
(2023-12-27 Nr. A1-776, TAR 2023-12-27, kodas 2023-25416, įsigalioja 2023-12-28)

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Asmenų aptarnavimo, prašymų ir skundų nagrinėjimo valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyboje prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos taisyklių patvirtinimo
(2023-12-27 Nr. BV-309, TAR 2023-12-27, kodas 2023-25440, įsigalioja 2024-02-01)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2022 m. kovo 31 d. nutarimo Nr. O3E-440 „Dėl Degalų tiekėjų fizinių patikrinimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-28 Nr. O3E-1893, TAR 2023-12-28, kodas 2023-25760, įsigalioja 2023-12-29)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2022 m. kovo 31 d. nutarimo Nr. O3E-439 „Dėl Degalų iš atsinaujinančių energijos išteklių apskaitos vienetų sistemos dalyvių įpareigojimų ir reikalavimų įgyvendinimo vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-28 Nr. O3E-1894, TAR 2023-12-28, kodas 2023-25761, įsigalioja 2023-12-29)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2022 m. liepos 25 d. įsakymo Nr. V-223 „Dėl Atvykimo išmokos iš užsienio pritrauktiems darbuotojams skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo ir išmokos darbdaviui, pritraukusiam darbuotoją iš užsienio, skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-22 Nr. V-258, TAR 2023-12-27, kodas 2023-25410, įsigalioja 2024-01-01)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. V-602 „Dėl Veiklos ir priemonių planavimo bei jų įgyvendinimo stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-29 Nr. V-261, TAR 2023-12-29, kodas 2023-25865, įsigalioja 2024-01-01)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2022 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. V-197 „Dėl Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-29 Nr. V-263, TAR 2023-12-29, kodas 2023-25995, įsigalioja 2024-01-01)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. V-536 „Dėl Prevencinių priemonių taikymo grupės darbuotojų atleidimo atvejais metodikos patvirtinimo” pakeitimo
(2023-12-29 Nr. V-264, TAR 2023-12-30, kodas 2023-26063, įsigalioja 2024-01-01)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos praktikos ir savanoriškos veiklos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-12-29 Nr. V-265, TAR 2023-12-29, kodas 2023-25998, įsigalioja 2023-12-30)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos darbo biržos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. spalio 20 d. įsakymo Nr. V-578 „Dėl Praktikos atlikimo Lietuvos darbo biržoje prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2023-12-29 Nr. V-266, TAR 2023-12-29, kodas 2023-25997, įsigalioja 2023-12-30)

Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Miškų inventorizacijos arba jos patikslinimo metu nustatytų duomenų patvirtinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-12-27 Nr. V-479, TAR 2023-12-27, kodas 2023-25517, įsigalioja 2024-01-01)

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl kai kurių Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios
(2023-12-29 Nr. V-76, TAR 2023-12-30, kodas 2023-26068, įsigalioja 2024-01-01)

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2023 m. sausio 18 d. įsakymo Nr. V-1 „Dėl Darbo asistento pagalbos poreikio ir jo termino nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-29 Nr. V-77, TAR 2023-12-30, kodas 2023-26069, įsigalioja 2024-01-01)

Radiacinės saugos centro direktoriaus įsakymas
Dėl Radiacinės saugos centro direktoriaus 2012 m. sausio 23 d. įsakymo Nr. V-3 „Dėl Nepageidaujamų įvykių, sukėlusių ar galėjusių sukelti nepagrįstą ir/ar neplanuotą pacientų apšvitą, asmens sveikatos priežiūros įstaigose, teikiančiose spindulinės terapijos paslaugas, registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2023-12-28 Nr. V-86, TAR 2023-12-28, kodas 2023-25752, įsigalioja 2024-01-01)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl Integruotų paslaugų platformos nuostatų patvirtinimo
(2023-12-28 Nr. VE-641 (1.3 E), TAR 2023-12-28, kodas 2023-25753, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 2BE-363 „Dėl Tachografo kortelių išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-27 Nr. 2BE-281, TAR 2023-12-27, kodas 2023-25442, įsigalioja 2023-12-28)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. 2BE-342 „Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-27 Nr. 2BE-282, TAR 2023-12-27, kodas 2023-25445, įsigalioja 2023-12-28)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2023 m. lapkričio 14 d. įsakymo Nr. 2BE-243 „Dėl Keleivių vežimo tolimojo susisiekimo maršrutais bendrųjų sutarties sąlygų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-29 Nr. 2BE-283, TAR 2023-12-29, kodas 2023-25855, įsigalioja 2023-12-30)

Jaunimo reikalų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo lėšomis 2024 metais finansuojamų projektų konkurso nuostatų patvirtinimo
(2023-12-29 Nr. 2V-373(1.4 E), TAR 2023-12-29, kodas 2023-25969, įsigalioja 2023-12-30)

Jaunimo reikalų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl „Lietuvos jaunimo sostinė 2025 m.“ finansavimo konkurso nuostatų  patvirtinimo  
(2023-12-29 Nr. 2V-377(1.4E), TAR 2023-12-29, kodas 2023-25968, įsigalioja 2023-12-30)

Policijos generalinio komisaro įsakymas
Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2003 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. V-362 „Dėl Fizinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-27 Nr. 5-V-1016, TAR 2023-12-27, kodas 2023-25396, įsigalioja 2023-12-28)

Policijos generalinio komisaro įsakymas
Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2011 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. 5-V-166 „Dėl Europos fizinių ir Europos juridinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-27 Nr. 5-V-1017, TAR 2023-12-27, kodas 2023-25412, įsigalioja 2023-12-28)

Policijos generalinio komisaro įsakymas
Dėl Užsienio valstybėse ar Lietuvoje įgytos apsaugos darbuotojo profesinės kvalifikacijos pripažinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-12-29 Nr. 5-V-1033, TAR 2023-12-29, kodas 2023-25895, įsigalioja 2023-12-30)

Lietuvos kalėjimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos kalėjimų tarnybos apsaugos ir priežiūros instrukcijos patvirtinimo
(2023-12-28 Nr. V-1070, TAR 2023-12-28, kodas 2023-25755, įsigalioja 2023-12-29)

Lietuvos kalėjimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos kalėjimų tarnybos vidaus kontrolės politikos patvirtinimo
(2023-12-29 Nr. V-1079, TAR 2023-12-29, kodas 2023-25924, įsigalioja 2023-12-30)

Asmens dokumentų išrašymo centro direktoriaus įsakymas
Dėl Asmens tapatybės kortelių, pasų, kelionės dokumentų ir trečiųjų šalių piliečių leidimų gyventi elektroninės laikmenos išplėstinės prieigos kontrolės nacionalinės sertifikavimo politikos patvirtinimo
(2023-12-27 Nr. 1-48, TAR 2023-12-27, kodas 2023-25501, įsigalioja 2023-12-28)

Asmens dokumentų išrašymo centro direktoriaus įsakymas
Dėl Asmens tapatybės kortelių, pasų, kelionės dokumentų ir trečiųjų šalių piliečių leidimų gyventi elektroninės laikmenos išplėstinės prieigos kontrolės infrastruktūros už patikrą atsakingos Lietuvos Respublikos sertifikavimo įstaigos sertifikavimo veiklos nuostatų patvirtinimo
(2023-12-27 Nr. 1-49, TAR 2023-12-27, kodas 2023-25515, įsigalioja 2023-12-28)

Asmens dokumentų išrašymo centro direktoriaus įsakymas
Dėl Asmens dokumentų išrašymo centro prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2009 m. birželio 12 d. įsakymo Nr. 1-26 „Dėl Prašymų asmens dokumentams išduoti, pakeisti, įforminti registravimo, užsakymų asmens dokumentams išrašyti formavimo ir duomenų apie asmens dokumentų galiojimą tvarkos aprašo patvirtinimo ir kai kurių teisės aktų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo
(2023-12-29 Nr. 1-50, TAR 2023-12-29, kodas 2023-25868, įsigalioja 2023-12-30)

Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto atliekamų tyrimų ir kitų paslaugų kainų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo
(2023-12-29 Nr. 1A-87, TAR 2023-12-29, kodas 2023-25984, įsigalioja 2024-01-01)

Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto laboratorinių tyrimų ir kitų paslaugų įkainių patvirtinimo
(2023-12-29 Nr. 1A-89, TAR 2023-12-29, kodas 2023-25990, įsigalioja 2024-01-01)


<< Atgal