Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 4

2024 m. sausio 24 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2024 m. sausio 17 d. – 2024 m. sausio 23 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Preliminaraus valstybės finansuojamų formaliojo profesinio mokymo vietų, skirtų asmenims priimti mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas profesinio mokymo įstaigose ir kitose valstybinėse ar savivaldybių švietimo įstaigose, skaičiaus 2024–2025 metams patvirtinimo
(2024-01-17 Nr. 57, TAR 2024-01-17, kodas 2024-00690, įsigalioja 2024-01-18)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Reglamento (ES) 2023/1781 įgyvendinimo
(2024-01-17 Nr. 58, TAR 2024-01-18, kodas 2024-00754, įsigalioja 2024-01-19)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo 2024–2026 metų sąmatos patvirtinimo
(2024-01-17 Nr. 59, TAR 2024-01-18, kodas 2024-00755, įsigalioja 2024-01-19)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 276 „Dėl Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-17 Nr. 63, TAR 2024-01-19, kodas 2024-00846, įsigalioja 2024-03-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 26 d. nutarimo Nr. 266 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą“ pakeitimo
(2024-01-17 Nr. 67, TAR 2024-01-19, kodas 2024-00900, įsigalioja 2024-01-20)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl Įstaigų prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos įverčių sumų (balų skaičių) nustatymo
(2024-01-17 Nr. 1K-20, TAR 2024-01-17, kodas 2024-00670, įsigalioja 2024-01-18)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2020 m. sausio 30 d. įsakymo Nr. 1K-17 „Dėl Didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus sąrašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2024-01-17 Nr. 1K-21, TAR 2024-01-17, kodas 2024-00672, įsigalioja 2024-01-18)

Finansų ministro įsakymas
Dėl duomenų apie 2023 kalendoriniais metais gautas lėšas ir mokėtiną įmoką lentelių formų patvirtinimo
(2024-01-17 Nr. 1K-24, TAR 2024-01-17, kodas 2024-00686, įsigalioja 2024-01-18)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2000 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. 28 „Dėl Techninio reglamento „Mašinų sauga“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-17 Nr. A1-43, TAR 2024-01-17, kodas 2024-00671, įsigalioja 2024-01-18)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl vienkartinių pašalpų žuvusių pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms dydžių 2024 metams patvirtinimo
(2024-01-17 Nr. A1-44, TAR 2024-01-17, kodas 2024-00673, įsigalioja 2024-01-18)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. gruodžio 8 d. įsakymo Nr. A1-1232 „Dėl Savivaldybių administracijoms skirtų valstybės biudžeto lėšų akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti paskirstymo, pervedimo, tikslinimo, naudojimo, atsiskaitymo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-17 Nr. A1-45, TAR 2024-01-17, kodas 2024-00674, įsigalioja 2024-01-18)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl lėšų paskirstymo 2024 metais savivaldybėms socialinių paslaugų įstaigose dirbančių socialinių paslaugų srities darbuotojų pareiginei algai padidinti patvirtinimo
(2024-01-19 Nr. A1-47, TAR 2024-01-19, kodas 2024-00843, įsigalioja 2024-01-20)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. A1-344 „Dėl Darbo ginčų komisijos nuostatų, darbo ginčų komisijos darbo reglamento, Darbo ginčų komisijos narių atlygio mokėjimo ir kelionės išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir šių išlaidų dydžio nustatymo“ pakeitimo
(2024-01-19 Nr. A1-48, TAR 2024-01-19, kodas 2024-00850, įsigalioja 2024-01-20)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl 2024 metų lėšų paskirstymo savivaldybėms bendruomeninei veiklai stiprinti, įgyvendinant nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023–2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ bandomąjį modelį, patvirtinimo
(2024-01-22 Nr. A1-53, TAR 2024-01-22, kodas 2024-00955, įsigalioja 2024-01-23)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. kovo 15 d. įsakymo Nr. A1-165 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023–2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ bandomojo modelio įgyvendinimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-22 Nr. A1-54, TAR 2024-01-22, kodas 2024-00956, įsigalioja 2024-01-23)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl 2024 metų lėšų paskirstymo savivaldybėms bendruomeninei veiklai stiprinti patvirtinimo
(2024-01-22 Nr. A1-55, TAR 2024-01-22, kodas 2024-00957, įsigalioja 2024-01-23)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. liepos 13 d. įsakymo Nr. A1-462 „Dėl 2021–2027 metų materialinio nepritekliaus mažinimo programos Lietuvoje projektų finansavimo sąlygų ir administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-22 Nr. A1-56, TAR 2024-01-22, kodas 2024-00958, įsigalioja 2024-01-23)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. A1-346 „Dėl Tarpininkų atlygio ir kelionės išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir šių išlaidų dydžio nustatymo“ pakeitimo
(2024-01-23 Nr. A1-60, TAR 2024-01-23, kodas 2024-01039, įsigalioja 2024-01-24)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. A1-342 „Dėl Darbo arbitražo arbitrų atlygio ir kelionės išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir šių išlaidų dydžio nustatymo“ pakeitimo
(2024-01-23 Nr. A1-61, TAR 2024-01-23, kodas 2024-01040, įsigalioja 2024-01-24)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. A1-158 „Dėl Socialinių paslaugų srities darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-23 Nr. A1-62, TAR 2024-01-23, kodas 2024-01041, įsigalioja 2024-01-24)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. 4-885 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-05-07 „Sukurti nuoseklią inovacinės veiklos skatinimo sistemą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-18 Nr. 4-22, TAR 2024-01-18, kodas 2024-00748, įsigalioja 2024-01-19)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2020 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. 4-363 „Dėl Dokumentų rinkinių portalo duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-18 Nr. 4-23, TAR 2024-01-18, kodas 2024-00781, įsigalioja 2024-01-19)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl įgaliojimų Informacinės visuomenės plėtros komitetui suteikimo
(2024-01-19 Nr. 4-30, TAR 2024-01-19, kodas 2024-00902, įsigalioja 2024-01-20)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. D1-629 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-17 Nr. D1-19, TAR 2024-01-17, kodas 2024-00663, įsigalioja 2024-01-18)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, erdvinių duomenų rinkinio specifikacijos patvirtinimo
(2024-01-18 Nr. D1-21, TAR 2024-01-18, kodas 2024-00758, įsigalioja 2024-01-19)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. sausio 4 d. įsakymo Nr. D1-12 „Dėl Mėgėjų žvejybos leidimų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-22 Nr. D1-26, TAR 2024-01-22, kodas 2024-00978, įsigalioja 2024-01-23)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-23 Nr. D1-27, TAR 2024-01-23, kodas 2024-01021, įsigalioja 2024-01-24)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. D1-294 „Dėl Teritorijos planavimo sąlygų išdavimo ir šių dokumentų derinimo Aplinkos ministerijoje bei jai pavaldžiose ir reguliavimo sričiai priskirtose įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-23 Nr. D1-28, TAR 2024-01-23, kodas 2024-01022, įsigalioja 2024-01-24)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Vaikų, kuriems skirtas privalomas ugdymas pagal ikimokyklinio ugdymo programą, ugdymui, maitinimui ir vežiojimui skiriamų papildomų lėšų 2024 metais paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo
(2024-01-17 Nr. V-48, TAR 2024-01-17, kodas 2024-00653, įsigalioja 2024-01-18)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. V-768 „Dėl 2023 metais priimamų į aukštąsias mokyklas pirmosios pakopos pedagogikos studijų studentų ir pedagoginių gretutinių studijų studentų, kuriems gali būti skiriama prioritetinė parama, skaičiaus pagal prioritetines specializacijas ir aukštąsias mokyklas patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-17 Nr. V-58, TAR 2024-01-17, kodas 2024-00682, įsigalioja 2024-01-18)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. V-1877 „Dėl 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-06-01 „Pirmiausia – mokytojas“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-17 Nr. V-59, TAR 2024-01-17, kodas 2024-00683, įsigalioja 2024-01-18)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. V-925 ,,Dėl Valstybės finansuojamų doktorantūros studijų vietų, į kurias 2023 metais priimami studentai, skaičiaus ir studijų stipendijų skaičiaus paskirstymo pagal mokslo ir studijų institucijas ir mokslo ar meno kryptis sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-19 Nr. V-64, TAR 2024-01-19, kodas 2024-00840, įsigalioja 2024-01-20)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Valstybės finansuojamų formaliojo profesinio mokymo vietų skaičiaus 2024 metams patvirtinimo
(2024-01-19 Nr. V-66, TAR 2024-01-19, kodas 2024-00842, įsigalioja 2024-01-20)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. gegužės 22 d. įsakymo Nr. V-771 „Dėl valstybės paramos teikimo studijoms, akademiniam mobilumui ir lituanistiniam švietimui Lietuvoje ir užsienyje“ pakeitimo
(2024-01-22 Nr. V-69, TAR 2024-01-22, kodas 2024-00959, įsigalioja 2024-01-23)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. kovo 14 d. įsakymo Nr. V-327 „Dėl Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų nacionalinių ir regioninių fizinio aktyvumo projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-22 Nr. V-71, TAR 2024-01-22, kodas 2024-01001, įsigalioja 2024-01-23)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Nacionalinės antidopingo programos patvirtinimo
(2024-01-23 Nr. V-73, TAR 2024-01-23, kodas 2024-01029, įsigalioja 2024-01-24)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Radiochirurginio gydymo gama peiliu paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų aprašo ir Ligų ir sveikatos sutrikimų, kuriems esant iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto apmokamos radiochirurginio gydymo gama peiliu paslaugos, sąrašo patvirtinimo
(2024-01-18 Nr. V-60, TAR 2024-01-18, kodas 2024-00785, įsigalioja 2024-02-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. V-988 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo didinimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 11-002-02-11-01 „Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-18 Nr. V-61, TAR 2024-01-18, kodas 2024-00784, įsigalioja 2024-01-19)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2023 m. lapkričio 15 d. įsakymo Nr. V-1178 ,,Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ pakeitimo“ pakeitimo
(2024-01-19 Nr. V-62, TAR 2024-01-19, kodas 2024-00826, įsigalioja 2024-01-20)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. V-973 „Dėl Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-19 Nr. V-67, TAR 2024-01-19, kodas 2024-00891, įsigalioja 2024-01-20)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2023 m. birželio 9 d. įsakymo Nr. V-654 „Dėl 2023 m. kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių kainyno patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-19 Nr. V-68, TAR 2024-01-19, kodas 2024-00892, įsigalioja 2024-01-31)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2023 m. gegužės 22 d. įsakymo Nr. V-589 „Dėl Sveikatos centrui priskiriamų sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-22 Nr. V-76, TAR 2024-01-22, kodas 2024-00995, įsigalioja 2024-01-23)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. rugsėjo 18 d. įsakymo Nr. V-1077 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN167:2019 „Skubiosios medicinos pagalbos paramedikas“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-22 Nr. V-78, TAR 2024-01-22, kodas 2024-00998, įsigalioja 2024-01-23)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. lapkričio 25 d. įsakymo Nr. V-915 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN135:2019 „Paramedikas“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-22 Nr. V-79, TAR 2024-01-22, kodas 2024-00997, įsigalioja 2024-01-23)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. lapkričio 10 d. įsakymo Nr. V-2572 „Dėl Laboratorinės diagnostikos paslaugų prieinamumo ir kokybės rodiklių ir jų stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-22 Nr. V-80, TAR 2024-01-22, kodas 2024-00999, įsigalioja 2024-01-23)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-22 Nr. V-81, TAR 2024-01-22, kodas 2024-01000, įsigalioja 2024-02-01)

Sveikatos apsaugos ministro ir Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. rugsėjo 1 d. įsakymo Nr. V-824/A1-389 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 23:2011 „Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-23 Nr. V-82/A1-57, TAR 2024-01-23, kodas 2024-01043, įsigalioja 2024-04-05)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. V-1630 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir jų bazinių kainų sąrašo bei su šiomis paslaugomis susijusių priedų, mokamų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-23 Nr. V-83, TAR 2024-01-23, kodas 2024-01044, įsigalioja 2024-01-24)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 3-512 „Dėl Techninių reikalavimų vidaus vandenų transporto priemonėms, plaukiojančioms Europos Sąjungos vidaus vandenų keliais, nustatymo, Europos Sąjungos vidaus vandenų laivybos sertifikatų išdavimo, pratęsimo, atnaujinimo, pakeitimo ir panaikinimo, klasifikavimo bendrovių pripažinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-23 Nr. 3-31, TAR 2024-01-23, kodas 2024-01054, įsigalioja 2024-01-24)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2017 m. rugsėjo 19 d. įsakymo Nr. ĮV-948 „Dėl Valstybės ir savivaldybių įstaigų kultūros ir meno darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2024-01-16 Nr. ĮV-34, TAR 2024-01-17, kodas 2024-00656, įsigalioja 2024-01-18)

Kultūros ministro ir Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro ir švietimo, mokslo ir sporto ministro 2018 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. ĮV-1000/V-1055 „Dėl Kultūros paso administravimo ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-18 Nr. ĮV-44/V-61, TAR 2024-01-18, kodas 2024-00787, įsigalioja 2024-01-19)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2023 m. vasario 9 d. įsakymo Nr. 3D-72 „Dėl Nepriklausomų žemės ūkio konsultantų sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-17 Nr. 3D-28, TAR 2024-01-17, kodas 2024-00654, įsigalioja 2024-01-18)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo ir viešosios paramos didžiausiųjų metinių lėšų, skirtų įsipareigojimams pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemones ir veiklos sritis 2024 metais, paskirstymo sąrašo patvirtinimo
(2024-01-17 Nr. 3D-30, TAR 2024-01-17, kodas 2024-00657, įsigalioja 2024-01-18)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2023 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 3D-425 „Dėl Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano intervencinės priemonės „Tvarios investicijos į žemės ūkio valdas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-19 Nr. 3D-36, TAR 2024-01-19, kodas 2024-00828, įsigalioja 2024-01-20)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos srities „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“ supaprastintųjų įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo
(2024-01-19 Nr. 3D-38, TAR 2024-01-19, kodas 2024-00829, įsigalioja 2024-01-20)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2001 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. 76 „Dėl Įmonių ir specialistų atestavimo melioracijos statinių ir melioracijos statinių projektų ekspertizei atlikti taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“
(2024-01-19 Nr. 3D-40, TAR 2024-01-19, kodas 2024-00858, įsigalioja 2024-01-20)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2005 m. gegužės 5 d. įsakymo Nr. 3D-258 „Dėl Melioracijos įmonių ir specialistų atestavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-19 Nr. 3D-41, TAR 2024-01-19, kodas 2024-00859, įsigalioja 2024-01-20)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos dirvožemio erdvinių duomenų rinkinio specifikacijos patvirtinimo
(2024-01-19 Nr. 3D-42, TAR 2024-01-19, kodas 2024-00860, įsigalioja 2024-01-20)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 3D-792 „Dėl Žuvininkystės kontrolės pareigūnų atliekamų patikrinimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-19 Nr. 3D-44, TAR 2024-01-19, kodas 2024-00906, įsigalioja 2024-02-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2011 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. 3D-314 „Dėl Žemės ūkio ministerijos vykdomų programų priemonėms ir papriemonėms įgyvendinti skirtų lėšų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-22 Nr. 3D-45, TAR 2024-01-22, kodas 2024-00944, įsigalioja 2024-01-23)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2023 m. spalio 19 d. įsakymo Nr. 3D-689 „Dėl paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones priėmimo 2024 metais tvarkaraščio patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-22 Nr. 3D-46, TAR 2024-01-22, kodas 2024-00994, įsigalioja 2024-01-23)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Paramos paraiškų pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemones priėmimo 2024 metais grafiko patvirtinimo
(2024-01-23 Nr. 3D-48, TAR 2024-01-23, kodas 2024-01045, įsigalioja 2024-01-24)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2023 m. lapkričio 13 d. įsakymo Nr. 3D-738 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2021‒2027 metų programos antrojo prioriteto „Darnios akvakultūros veiklos skatinimas ir žvejybos bei akvakultūros produktų perdirbimas ir prekyba jais, taip prisidedant prie aprūpinimo maistu saugumo Sąjungoje“ priemonės „Gamtotvarkos priemonių įgyvendinimas“ kompensacijų skyrimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-23 Nr. 3D-49, TAR 2024-01-23, kodas 2024-01046, įsigalioja 2024-01-24)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. 1V-97 „Dėl Nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektų ir bendruomenių iniciatyvų gerosios praktikos konkurso nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-17 Nr. 1V-60, TAR 2024-01-17, kodas 2024-00698, įsigalioja 2024-01-18)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2021 m. liepos 19 d. įsakymo Nr. 1V-607 „Dėl Gaisrų prevencijos veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-17 Nr. 1V-61, TAR 2024-01-17, kodas 2024-00699, įsigalioja 2024-01-18)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 1V-476 „Dėl Užsienio Lietuvių bendruomenių priemonių, skirtų prekybos žmonėmis prevencijai kitose valstybėse, projektų konkurso nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-17 Nr. 1V-62, TAR 2024-01-17, kodas 2024-00701, įsigalioja 2024-01-18)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Užsienio valstybių, kuriose užsienietis gali pateikti prašymą išduoti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje per išorės paslaugų teikėją, sąrašo patvirtinimo
(2024-01-22 Nr. 1V-70, TAR 2024-01-22, kodas 2024-00990, įsigalioja 2024-03-01)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo
(2024-01-22 Nr. 1V-74, TAR 2024-01-22, kodas 2024-00992, įsigalioja 2024-01-23)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2012 m. gegužės 28 d. įsakymo Nr. V-558 „Dėl Karo prievolininkų skyrimo į tarnybą aktyviajame kariuomenės personalo rezerve ir atleidimo iš jos, aktyviojo rezervo karių šaukimo į mokymus ir pratybas ar vykdyti tarnybos užduočių, pašauktų aktyviojo rezervo karių skyrimo į pareigas kariniame vienete ir atleidimo iš jų ir išmokų už tarnybos aktyviajame kariuomenės personalo rezerve dienas mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-16 Nr. V-47, TAR 2024-01-17, kodas 2024-00688, įsigalioja 2024-01-18)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2011 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. VA-65 „Dėl formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-23 Nr. VA-10, TAR 2024-01-23, kodas 2024-01074, įsigalioja 2024-01-24)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. VA-106 „Dėl Akcizų deklaracijų FR0630 ir FR0630A formų, jų priedų užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-19 Nr. VA-5, TAR 2024-01-19, kodas 2024-00878, įsigalioja 2024-01-20)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2011 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. VA-71 „Dėl pranešimo ir įspėjimo formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-22 Nr. VA-6, TAR 2024-01-22, kodas 2024-00945, įsigalioja 2024-01-23)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. rugsėjo 8 d. įsakymo Nr. VA-160 „Dėl Sprendimo pripažinti netekusiu galios sprendimą dėl mokestinės nepriemokos perėmimo FR0740 formos patvirtinimo ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. 86 „Dėl Mokestinės nepriemokos perėmimo sutarties, prašymo duoti sutikimą mokestinei nepriemokai perimti ir sprendimo dėl mokestinės nepriemokos perėmimo formų patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2024-01-22 Nr. VA-7, TAR 2024-01-22, kodas 2024-00952, įsigalioja 2024-01-23)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. 86 „Dėl Mokestinės nepriemokos perėmimo sutarties, prašymo duoti sutikimą mokestinei nepriemokai perimti ir sprendimo dėl mokestinės nepriemokos perėmimo formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-22 Nr. VA-8, TAR 2024-01-22, kodas 2024-00953, įsigalioja 2024-01-23)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2019 m. sausio 10 d. įsakymo Nr. VA-3 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos 2019–2025 m. korupcijos prevencijos programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-22 Nr. VA-9, TAR 2024-01-22, kodas 2024-00964, įsigalioja 2024-01-23)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2021 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. V-126 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-17 Nr. V-22, TAR 2024-01-17, kodas 2024-00675, įsigalioja 2024-01-18)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Eksporto ir reeksporto deklaracijų, pateikiamų elektroninėmis duomenų apdorojimo priemonėmis arba raštu, surašymo taisyklių patvirtinimo
(2024-01-17 Nr. 1BE-33, TAR 2024-01-18, kodas 2024-00753, įsigalioja 2024-01-19)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2020 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. 1B-810 „Dėl Muitinės ir reeksporto deklaracijų, pateikiamų elektroninėmis duomenų apdorojimo priemonėmis ir raštu, surašymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-18 Nr. 1BE-42, TAR 2024-01-18, kodas 2024-00752, įsigalioja 2024-01-19)

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2023 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. V-16 „Dėl Depozitinių virtualiųjų valiutų piniginių operatorių ir virtualiųjų valiutų keityklos operatorių informacijos, susijusios su pinigų plovimo ir (arba) teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimu, teikimo finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-17 Nr. V-14, TAR 2024-01-18, kodas 2024-00746, įsigalioja 2024-01-25)

Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos sutikimų laikinai naudotis valstybine žeme statybos metu išdavimo taisyklių patvirtinimo
(2024-01-17 Nr. 1P-12-(1.1 E.), TAR 2024-01-17, kodas 2024-00681, įsigalioja 2024-01-18)

Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos sudarytų dokumentų ir jų kopijų teikimo savivaldybėms tvarkos aprašo patvirtinimo
(2024-01-19 Nr. 1P-15-(1.1 E.), TAR 2024-01-19, kodas 2024-00876, įsigalioja 2024-01-20)

Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2018 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. AV-190 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų, išduotų pagal taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 80 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo“, 2 priedą, keitimo į taršos leidimus tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-17 Nr. AV-13, TAR 2024-01-18, kodas 2024-00757, įsigalioja 2024-01-19)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2003 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. B1-945 „Dėl Paukštininkystės ūkių, laikančių vištas dedekles, veterinarinio patvirtinimo ir duomenų registravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-17 Nr. B1-101, TAR 2024-01-17, kodas 2024-00661, įsigalioja 2024-02-15)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. liepos 30 d. įsakymo Nr. b1-508 „Dėl Veterinarijos reikalavimų gyvūnų augintinių veisėjams patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-18 Nr. B1-104, TAR 2024-01-18, kodas 2024-00742, įsigalioja 2024-02-15)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2007 m. gegužės 28 d. įsakymo Nr. B1-492 „Dėl Prašymų ir veterinarijos praktikos licencijos formų patvirtinimo, licencijų išdavimo“ pakeitimo
(2024-01-18 Nr. B1-105, TAR 2024-01-18, kodas 2024-00743, įsigalioja 2024-02-15)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2019 m. gegužės 24 d. įsakymo Nr. B1-367 „Dėl Mažoms maisto produktų parduotuvėms taikomų maisto tvarkymo reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-19 Nr. B1-107, TAR 2024-01-19, kodas 2024-00832, įsigalioja 2024-02-15)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Statybos užbaigimo procedūros atlikimo kontrolinio klausimyno formos patvirtinimo
(2024-01-19 Nr. B1-109, TAR 2024-01-19, kodas 2024-00851, įsigalioja 2024-01-20)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2007 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. B1-571 „Dėl Veterinarijos reikalavimų gyvų žuvų tvarkymui mažmeninės prekybos subjektuose patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-19 Nr. B1-110, TAR 2024-01-19, kodas 2024-00874, įsigalioja 2024-02-15)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2020 m. rugpjūčio 7 d. nutarimo Nr. O3E-699 „Dėl Asmenų prašymų leisti veikti bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje pateikimo ir nagrinėjimo bei veiklos bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-18 Nr. O3E-38, TAR 2024-01-18, kodas 2024-00765, įsigalioja 2024-01-19)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2009 m. liepos 10 d. nutarimo Nr. O3E-100 „Dėl Gamtinių dujų, elektros energetikos, suskystintų naftos dujų įmonių investicijų vertinimo ir derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-19 Nr. O3E-60, TAR 2024-01-19, kodas 2024-00862, įsigalioja 2024-01-20)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2018 m. spalio 5 d. nutarimo Nr. O3E-314 „Dėl Valstybės reguliuojamos gamtinių dujų perdavimo veiklos pajamų ir kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-19 Nr. O3E-69, TAR 2024-01-19, kodas 2024-00866, įsigalioja 2024-01-20)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2013 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. O3-367 „Dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-19 Nr. O3E-70, TAR 2024-01-19, kodas 2024-00867, įsigalioja 2024-01-20)

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko įsakymas
Dėl „Eureka“ tinklo „Eurostars 3“ programos projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo
(2024-01-16 Nr. V-10, TAR 2024-01-19, kodas 2024-00895, įsigalioja 2024-01-20)

Asmens su negalia teisių apsaugos agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Rekomendacijų dėl informacijos teikimo asmeniui su klausos negalia renginiuose ir jam teikiamoje informacijoje patvirtinimo
(2024-01-23 Nr. V-17, TAR 2024-01-23, kodas 2024-01031, įsigalioja 2024-01-24)

Techninės pagalbos neįgaliesiems centro direktoriaus įsakymas
Dėl Asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Techninės pagalbos neįgaliesiems centre tvarkos aprašo patvirtinimo
(2024-01-09 Nr. G1-4, TAR 2024-01-19, kodas 2024-00870, įsigalioja 2024-01-20)

Higienos instituto direktoriaus įsakymas
Dėl Asmenų, kurie kreipiasi į asmens sveikatos priežiūros įstaigas dėl psichikos ir elgesio sutrikimų, vartojant narkotines ir psichotropines medžiagas, stebėsenos informacinės sistemos nuostatų ir Duomenų saugos nuostatų patvirtinimo
(2024-01-19 Nr. V-4, TAR 2024-01-19, kodas 2024-00907, įsigalioja 2024-01-22)

Lietuvos sporto centro direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos sporto organizacijų statistinių ataskaitų formų patvirtinimo
(2024-01-22 Nr. V-6, TAR 2024-01-23, kodas 2024-01063, įsigalioja 2024-01-24)

Nacionalinės sporto agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl 2024 metų kvietimų teikti paraiškas nacionaliniams ir regioniniams fizinio aktyvumo projektams, finansuojamiems Sporto rėmimo fondo lėšomis, patvirtinimo
(2024-01-22 Nr. V-2024/6, TAR 2024-01-22, kodas 2024-00985, įsigalioja 2024-01-23)

Nacionalinės sporto agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl lėšų skyrimo 2024 metų aukšto meistriškumo sporto programoms įgyvendinti
(2024-01-17 Nr. VF-2024/3, TAR 2024-01-18, kodas 2024-00741, įsigalioja 2024-01-19)

Žemės ūkio agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Ūkio subjektų, perkančių–parduodančių žalią pieną ir prekiaujančių pieno gaminiais, veiklos priežiūros taisyklių patvirtinimo
(2024-01-17 Nr. VĮ-25, TAR 2024-01-17, kodas 2024-00685, įsigalioja 2024-01-18)

Žemės ūkio agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Mokymų kokybės vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2024-01-18 Nr. VĮ-30, TAR 2024-01-18, kodas 2024-00767, įsigalioja 2024-01-19)

Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl 2023–2024 mokslo metų 4 klasių nuotolinių elektroninių nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų vykdymo instrukcijų ir 2023–2024 mokslo metų 8 klasių nuotolinių elektroninių nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų vykdymo instrukcijų patvirtinimo
(2024-01-19 Nr. VK-27, TAR 2024-01-19, kodas 2024-00854, įsigalioja 2024-01-20)

Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvių kalbos ir literatūros pirmojo tarpinio patikrinimo vertintojų darbo tarpinio patikrinimo centre tvarkos aprašo patvirtinimo
(2024-01-19 Nr. VK-28, TAR 2024-01-19, kodas 2024-00856, įsigalioja 2024-01-20)

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2023 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. VKE-168 „Dėl Pavedimo atlikti licencijuojamos veiklos priežiūros patikrinimą formos, Licencijuojamos veiklos priežiūros patikrinimo akto formos ir periodinės licencijuojamos veiklos priežiūros patikrinimo aktų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-19 Nr. VKE-25, TAR 2024-01-19, kodas 2024-00898, įsigalioja 2024-01-20)

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. VKE-396 „Dėl Valstybinės triukšmo kontrolės vykdymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-19 Nr. VKE-26, TAR 2024-01-19, kodas 2024-00899, įsigalioja 2024-01-20)

Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Informacijos apie pažeidimus teikimo Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos vidiniu kanalu, šios informacijos tyrimo, tvarkymo ir konfidencialumo užtikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir kompetentingo subjekto paskyrimo
(2024-01-23 Nr. (1.9E)1V-8, TAR 2024-01-23, kodas 2024-01042, įsigalioja 2024-01-24)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2023 m. sausio 13 d. įsakymo Nr. 2BE-10 „Dėl Vidaus vandenų transporto priemonių techninės apžiūros atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-23 Nr. 2BE-10, TAR 2024-01-23, kodas 2024-01036, įsigalioja 2024-01-24)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Bepiločių orlaivių skrydžių virš nustatytų bepiločių orlaivių sistemų geografinių zonų vertikalių ribų valdomojoje oro erdvėje vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2024-01-18 Nr. 2BE-6, TAR 2024-01-18, kodas 2024-00756, įsigalioja 2024-01-19)

Generalinio prokuroro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2020 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. I-100 „Dėl bendradarbiavimo su Eurojustu“ pakeitimo
(2024-01-19 Nr. I-18, TAR 2024-01-19, kodas 2024-00894, įsigalioja 2024-01-20)

Lietuvos probacijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos probacijos tarnybos direktoriaus 2023 m. balandžio 25 d. įsakymo Nr. V-106 „Dėl reagavimo į elektroninio stebėjimo sistemos programinės įrangos generuojamus pranešimus apie galimus pažeidimus, probacijos ar bausmės atlikimo sąlygų pažeidimus bei elektroninio stebėjimo priemonių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
(2024-01-23 Nr. V-31, TAR 2024-01-23, kodas 2024-01060, įsigalioja 2024-01-24)

VĮ „Regitra“ generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. V-223 „Dėl Motorinės transporto priemonės valdymo įgūdžių ir gebėjimų vertinimo kriterijų bei metodų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-18 Nr. 1V-4, TAR 2024-01-18, kodas 2024-00759, įsigalioja 2024-03-01)

Lietuvos geologijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2005 m. lapkričio 18 d. įsakymo Nr. 1-133 „Dėl Žemės gelmių registro objektų duomenų klasifikatorių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-22 Nr. 1-28, TAR 2024-01-22, kodas 2024-00980, įsigalioja 2024-01-23)

AB „Oro navigacija“ direktoriaus įsakymas
Dėl valstybės įmonės „Oro navigacija“ generalinio direktoriaus 2022 m. spalio 14 d. įsakymo Nr. V-210 „Dėl Bepiločių orlaivių skrydžių aerodromų skrydžių valdymo zonose virš nustatytų maksimaliai leistinų aukščių vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir valstybės įmonės „Oro navigacija“ generalinio direktoriaus 2022 m. balandžio 7 d. įsakymo Nr. V-90 „Dėl maksimaliai leistinų aukščių bepiločių orlaivių skrydžiams aerodromų skrydžių valdymo zonose nustatymo“ pripažinimo netekusiais galios
(2024-01-12 Nr. V-5, TAR 2024-01-17, kodas 2024-00694, įsigalioja 2024-01-18)

Lietuvos kino centro direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos kino centro prie kultūros ministerijos direktoriaus 2023 m. spalio 27 d. įsakymo Nr. V-79 „Dėl Stipendijų kino kultūros ar meno kūrėjams dokumentų ir jų formų patvirtinimo ir dėl Lietuvos kino centro prie kultūros ministerijos direktoriaus 2018 m. gegužės 11 d. įsakymo Nr. V-54 „Dėl Stipendijų kino kultūros ar meno kūrėjams dokumentų ir jų formų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ pakeitimo
(2024-01-16 Nr. V-9, TAR 2024-01-17, kodas 2024-00652, įsigalioja 2024-01-18)

Lietuvos kino centro direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos kino centro prie kultūros ministerijos direktoriaus 2023 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. V-87 „Dėl parengiamųjų filmo ir gamybos darbų projektų dokumentų formų patvirtinimo ir dėl Lietuvos kino centro prie kultūros ministerijos direktoriaus 2018 m. gegužės 10 d. įsakymo Nr. V-52 „Dėl filmų parengiamųjų ir gamybos darbų projektų dokumentų formų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ pakeitimo
(2024-01-22 Nr. V-17, TAR 2024-01-22, kodas 2024-00977, įsigalioja 2024-01-23)

Lietuvos kino centro direktoriaus įsakymas
Dėl Filmų platinimo projektų dokumentų formų patvirtinimo
(2024-01-23 Nr. V-20, TAR 2024-01-23, kodas 2024-01048, įsigalioja 2024-01-24)

Valstybės duomenų agentūros generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2022 m. lapkričio 15 d. įsakymo Nr. DĮ-265 „Dėl Narystės organizacijos ūkinės finansinės veiklos statistinės ataskaitos F-16 (metinės) statistinio formuliaro patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2024-01-17 Nr. DĮ-21, TAR 2024-01-17, kodas 2024-00689, įsigalioja 2024-01-18)

Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas
Dėl Analitinių centrų finansinių ataskaitų pildymo, ataskaitų ir banko sąskaitų išrašų pateikimo tvarkos aprašo ir finansinių ataskaitų rinkinio priedų formų patvirtinimo
(2024-01-18 Nr. Sp-11, TAR 2024-01-18, kodas 2024-00761, įsigalioja 2024-01-19)

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2019 m. vasario 27 d. Įsakymo „Dėl Asmens duomenų saugumo pažeidimų valdymo Valstybinėje atominės energetikos saugos inspekcijoje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-23 Nr. 22.3-18, TAR 2024-01-23, kodas 2024-01053, įsigalioja 2024-01-24)

Valstybės duomenų agentūros generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Duomenų nuasmeninimo ir pseudoniminimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2024-01-17 Nr. DĮ-24, TAR 2024-01-19, kodas 2024-00868, įsigalioja 2024-01-20)

Valstybės duomenų agentūros generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Statistinio atskleidimo kontrolės vadovo patvirtinimo
(2024-01-19 Nr. DĮ-29, TAR 2024-01-19, kodas 2024-00869, įsigalioja 2024-01-20)


<< Atgal