Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 5

2024 m. sausio 31 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2024 m. sausio 24 d. – 2024 m. sausio 30 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Profesinės karo tarnybos karių, vidaus tarnybos sistemos pareigūnų ir Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos pareigūnų vykimo į draudžiamas vykti ne tarnybos tikslais užsienio valstybes ar teritorijas
(2024-01-24 Nr. 74, TAR 2024-01-26, kodas 2024-01421, įsigalioja 2024-01-27)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimo Nr. 1133 „Dėl Žaliųjų pirkimų tikslų nustatymo ir įgyvendinimo“ pakeitimo
(2024-01-24 Nr. 77, TAR 2024-01-26, kodas 2024-01432, įsigalioja 2024-01-27)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. gruodžio 8 d. nutarimo Nr. 1061 „Dėl reikalavimų ir (arba) kriterijų dėl statinio informacinio modeliavimo metodų taikymo“ pakeitimo
(2024-01-24 Nr. 78, TAR 2024-01-26, kodas 2024-01433, įsigalioja 2024-01-27)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. lapkričio 8 d. nutarimo Nr. 857 „Dėl Darbo apmokėjimo sistemos nustatymo rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-24 Nr. 80, TAR 2024-01-29, kodas 2024-01567, įsigalioja 2024-01-30)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ukrainos ministrų kabineto susitarimo dėl techninio ir finansinio bendradarbiavimo patvirtinimo
(2024-01-24 Nr. 86, TAR 2024-01-30, kodas 2024-01744, įsigalioja 2024-01-31)

TEISMŲ SPRENDIMAI, NUTARIMAI, IŠVADOS

Konstitucinio Teismo nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo 13 straipsnio (2019 m. gruodžio 17 d. redakcija) atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai
(2024-01-24 Nr. KT10-N1/2024, TAR 2024-01-24, kodas 2024-01136, įsigalioja 2024-01-24)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viešųjų pirkimų
2023-04-27 Nr. 1K-158, TAR 2024-01-25, kodas 2024-01192, įsigalioja 2024-01-26)

Finansų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministro 2023 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. 1K-244 „Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministro valdymo sričių 2023–2025 metų korupcijos prevencijos veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-25 Nr. 1K-29, TAR 2024-01-25, kodas 2024-01191, įsigalioja 2024-01-26)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2021 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. 1K-388 „Dėl finansų ministro 2014 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. 1K-337 „Dėl Techninės paramos administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2024-01-29 Nr. 1K-30, TAR 2024-01-29, kodas 2024-01504, įsigalioja 2024-01-30)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“ pakeitimo
(2024-01-29 Nr. 1K-31, TAR 2024-01-29, kodas 2024-01505, įsigalioja 2024-01-30)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2014 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. 1K-337 „Dėl Techninės paramos administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-29 Nr. 1K-32, TAR 2024-01-29, kodas 2024-01506, įsigalioja 2024-01-30)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-30 Nr. A1-80, TAR 2024-01-30, kodas 2024-01688, įsigalioja 2024-04-01)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos atvirų duomenų portalo elektroninės informacijos saugos politiką įgyvendinančių dokumentų patvirtinimo
(2024-01-24 Nr. 4-32, TAR 2024-01-24, kodas 2024-01088, įsigalioja 2024-01-25)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2023 m. rugsėjo 4 d. įsakymo Nr. 4-481 „Dėl Subsidijos diasporos projektams įgyvendinti ekonominės diplomatijos srityje skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-24 Nr. 4-34, TAR 2024-01-24, kodas 2024-01089, įsigalioja 2024-01-25)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2023 m. spalio 26 d. įsakymo Nr. 4-603 „Dėl tikslinių kompetencijų ugdymo palydimųjų subsidijų verslui skyrimo ir atsisakymo skirti subsidiją“ pakeitimo
(2024-01-24 Nr. 4-35, TAR 2024-01-24, kodas 2024-01090, įsigalioja 2024-01-25)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. 4-864 „Dėl 2021–2030 metų Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos valstybės skaitmeninimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-002-01-07-07 „Skatinti duomenų prieinamumą ir pakartotinį naudojimą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-24 Nr. 4-36, TAR 2024-01-24, kodas 2024-01091, įsigalioja 2024-01-25)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. 349 „Dėl Nuotekų dumblo tvarkymo ir panaudojimo reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-29 Nr. D1-32, TAR 2024-01-29, kodas 2024-01502, įsigalioja 2024-01-30)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2023 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. D1-70 „Dėl Aplinkos ministerijos biudžeto programų lėšų naudojimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-30 Nr. D1-34, TAR 2024-01-30, kodas 2024-01636, įsigalioja 2024-01-31)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Genetinių miško medžių išteklių išsaugojimo ir selekcijos plėtros priemonių 2024–2028 metams sąrašo patvirtinimo
(2024-01-30 Nr. D1-36, TAR 2024-01-30, kodas 2024-01696, įsigalioja 2024-01-31)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 540 „Dėl Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-30 Nr. D1-37, TAR 2024-01-30, kodas 2024-01707, įsigalioja 2024-01-31)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo programas, ikimokyklinio ugdymo mokyklą mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą kriterijų sąrašo patvirtinimo
(2024-01-24 Nr. V-78, TAR 2024-01-24, kodas 2024-01096, įsigalioja 2024-01-25)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl 2024 metų bendrojo priėmimo į formaliojo profesinio mokymo programas terminų patvirtinimo
(2024-01-25 Nr. V-82, TAR 2024-01-25, kodas 2024-01196, įsigalioja 2024-01-26)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų profesiniam orientavimui apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2024-01-26 Nr. V-84, TAR 2024-01-26, kodas 2024-01358, įsigalioja 2024-01-27)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2017 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. V-661 „Dėl Asmenų, pretenduojančių nuo 2020 metų į aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalių rodiklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-29 Nr. V-92, TAR 2024-01-29, kodas 2024-01585, įsigalioja 2024-01-30)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2004 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. ISAK-1019 „Dėl Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-30 Nr. V-96, TAR 2024-01-30, kodas 2024-01682, įsigalioja 2024-01-31)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2017 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. V-373 „Dėl Asmenų, pageidaujančių mokytis pagal pirminio arba tęstinio profesinio mokymo programas, bendrojo priėmimo į valstybinę ar savivaldybės arba nevalstybinę profesinio mokymo įstaigą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-30 Nr. V-97, TAR 2024-01-30, kodas 2024-01683, įsigalioja 2024-01-31)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. lapkričio 14 d. įsakymo Nr. V-1461 „Dėl Formaliojo profesinio mokymo programų, pagal kurias gali būti suteikiama teisė vykdyti profesinį mokymą tuo pačiu mokymo vietos adresu neatliekant ekspertizės, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-30 Nr. V-98, TAR 2024-01-30, kodas 2024-01685, įsigalioja 2024-01-31)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Praktinės veiklos patirties reikalavimų ir praktinės veiklos patirties trukmės skaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2024-01-30 Nr. V-99, TAR 2024-01-30, kodas 2024-01687, įsigalioja 2024-01-31)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. gegužės 21 d. įsakymo Nr. V-1163 „Dėl Psichologinių krizių valdymo paslaugų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-25 Nr. V-101, TAR 2024-01-25, kodas 2024-01178, įsigalioja 2024-01-26)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Psichologinių krizinių įvykių skambučių centro projekto veiklų finansavimo 2024 metų atrankos konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo
(2024-01-25 Nr. V-102, TAR 2024-01-26, kodas 2024-01427, įsigalioja 2024-01-27)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. V-783 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos 2014 m. rugsėjo 8 d. Europos Komisijos sprendimu, prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo planų ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-25 Nr. V-107, TAR 2024-01-25, kodas 2024-01261, įsigalioja 2024-01-26)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. liepos 20 d. įsakymo Nr. V-1255 „Dėl 2022–2030 metų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 11-001-02-10-02 „Stiprinti gyventojų psichikos sveikatą bei plėtoti psichoaktyviųjų medžiagų ir kitų priklausomybę sukeliančių veiksnių kontrolę ir vartojimo prevenciją“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-29 Nr. V-113, TAR 2024-01-29, kodas 2024-01498, įsigalioja 2024-01-30)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. V-657 „Dėl Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-30 Nr. V-123, TAR 2024-01-30, kodas 2024-01628, įsigalioja 2024-01-31)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. V-2997 „Dėl Gyventojų skiepijimo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-30 Nr. V-124, TAR 2024-01-30, kodas 2024-01627, įsigalioja 2024-01-31)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. V-988 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo didinimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 11-002-02-11-01 „Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-30 Nr. V-125, TAR 2024-01-30, kodas 2024-01629, įsigalioja 2024-01-31)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. spalio 27 d. įsakymo Nr. V-1607 „Dėl Cezario pjūvio operacijos nėščiosios pageidavimu paslaugos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-30 Nr. V-128, TAR 2024-01-30, kodas 2024-01692, įsigalioja 2024-01-31)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugpjūčio 28 d. įsakymo Nr. V-910 „Dėl Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-30 Nr. V-129, TAR 2024-01-30, kodas 2024-01741, įsigalioja 2024-02-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 529 „Dėl Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašo (C sąrašo) patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-30 Nr. V-130, TAR 2024-01-30, kodas 2024-01742, įsigalioja 2024-02-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-30 Nr. V-131, TAR 2024-01-30, kodas 2024-01740, įsigalioja 2024-02-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. lapkričio 25 d. įsakymo Nr. V-1220 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 40:2021 „Akušeris“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-30 Nr. V-132, TAR 2024-01-30, kodas 2024-01746, įsigalioja 2024-02-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2023 m. lapkričio 24 d. įsakymo Nr. V-1213 „Dėl 2024 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-24 Nr. V-88, TAR 2024-01-24, kodas 2024-01084, įsigalioja 2024-01-30)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. 132 „Dėl Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-24 Nr. V-91, TAR 2024-01-24, kodas 2024-01146, įsigalioja 2024-01-25)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. spalio 1 d. įsakymo Nr. 481 „Dėl ambulatorinės antrinės asmens sveikatos priežiūros“ pakeitimo
(2024-01-24 Nr. V-94, TAR 2024-01-24, kodas 2024-01145, įsigalioja 2024-01-25)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. V-224 „Dėl Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos senjorų sveikos gyvensenos 2022–2024 metų programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-25 Nr. V-97, TAR 2024-01-25, kodas 2024-01176, įsigalioja 2024-01-26)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. V-988 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo didinimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 11-002-02-11-01 „Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-25 Nr. V-99, TAR 2024-01-25, kodas 2024-01177, įsigalioja 2024-01-26)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2023 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 1R-202 „Dėl Notarų organizuojamų ir vykdomų elektroninių aukcionų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-29 Nr. 1R-27, TAR 2024-01-29, kodas 2024-01554, įsigalioja 2024-01-30)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2007 m. sausio 10 d. įsakymo Nr. 1R-11 „Dėl Notaro kvalifikacinio egzamino programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-29 Nr. 1R-28, TAR 2024-01-29, kodas 2024-01533, įsigalioja 2024-01-30)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2011 m. lapkričio 25 d. įsakymo Nr. 1R-271 „Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-30 Nr. 1R-31, TAR 2024-01-30, kodas 2024-01708, įsigalioja 2024-02-01)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. 3-66 „Dėl Didžiausiųjų leidžiamų naudojantis keliais transporto priemonių ar jų junginių techninių parametrų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-29 Nr. 3-38, TAR 2024-01-29, kodas 2024-01574, įsigalioja 2024-01-30)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl energetikos ministro 2020 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. 1-210 „Dėl Priemonės „Suskystintų naftos dujų balionų daugiabučiuose pakeitimas kitais energijos šaltiniais“ finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-25 Nr. 1-10, TAR 2024-01-25, kodas 2024-01193, įsigalioja 2024-01-26)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl energetikos ministro 2016 m. rugsėjo 13 d. įsakymo Nr. 1-245 „Dėl Elektros tinklų statybos rūšių ir elektros įrenginių įrengimo darbų rūšių aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-25 Nr. 1-11, TAR 2024-01-25, kodas 2024-01194, įsigalioja 2024-01-26)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl energetikos ministro 2022 m. rugsėjo 7 d. įsakymo Nr. 1-265 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-02 „Didinti atsinaujinančių energijos išteklių dalį, užtikrinant atsinaujinančių išteklių integraciją į elektros tinklus“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-25 Nr. 1-12, TAR 2024-01-25, kodas 2024-01195, įsigalioja 2024-01-26)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2023 m. gegužės 9 d. įsakymo Nr. ĮV-419 „Dėl Lietuvos kultūros įstaigų ir organizacijų dalyvavimo Europos Sąjungos programos „Kūrybiška Europa“ paprogramėje „Media“ valstybinio bendrojo finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-22 Nr. ĮV-49, TAR 2024-01-29, kodas 2024-01560, įsigalioja 2024-01-30)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2023 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. ĮV-1036 „Dėl 2021–2030 metų Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos kultūros ir kūrybingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 08-001-04-01-01 „Aukštos meninės vertės, įvairaus ir įtraukaus kultūros turinio prieinamumo didinimas“, veiklos Nr. 10 „Kultūros sektoriaus darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas“ poveiklės Nr. 10.2 „Kultūros sektoriaus darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas“ (II etapas) projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-24 Nr. ĮV-58, TAR 2024-01-24, kodas 2024-01113, įsigalioja 2024-01-25)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2022 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. ĮV-846 „Dėl 2021–2030 metų Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos kultūros ir kūrybingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 08-001-04-05-01 „Istorinės atminties komunikacijos turinio ir formų aktualizavimas“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-26 Nr. ĮV-61, TAR 2024-01-29, kodas 2024-01499, įsigalioja 2024-01-30)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2007 m. liepos 26 d. įsakymo Nr. ĮV-513 „Dėl Jaunojo menininko premijų skyrimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-29 Nr. ĮV-71, TAR 2024-01-30, kodas 2024-01588, įsigalioja 2024-01-31)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų gyventojų medijų ir informacinio raštingumo kompetencijų ugdymo veikloms bibliotekose vykdyti planavimo, paskirstymo, naudojimo ir duomenų pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2024-01-30 Nr. ĮV-74, TAR 2024-01-30, kodas 2024-01717, įsigalioja 2024-01-31)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2022 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. ĮV-828 „Dėl projekto „E-kultūros platforma (vieningas suskaitmeninto ir skaitmeninio kultūros ir audiovizualinio turinio, elektroninių paslaugų ir sklaidos portalas)“ įgyvendinimo“ pakeitimo
2023-12-18 Nr. ĮV-989, TAR 2024-01-25, kodas 2024-01223, įsigalioja 2024-01-26)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano techninės paramos įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo
(2024-01-23 Nr. 3D-51, TAR 2024-01-24, kodas 2024-01075, įsigalioja 2024-01-25)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2023 m. kovo 9 d. įsakymo Nr. 3D-139 „Dėl Europos žemės ūkio garantijų fondo, Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir viešosios paramos metinių lėšų, skirtų įsipareigojimams pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano tiesioginių išmokų, sektorines ir kaimo plėtros intervencines priemones, paskirstymo sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-25 Nr. 3D-56, TAR 2024-01-25, kodas 2024-01188, įsigalioja 2024-01-26)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 3D-1008 „Dėl Ritualinio skerdimo, kontrolės, mėsos apskaitos, ženklinimo ir realizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-25 Nr. 3D-58, TAR 2024-01-25, kodas 2024-01189, įsigalioja 2024-02-15)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2001 m. gegužės 9 d. įsakymo Nr. 146 „Dėl Pieno supirkimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-26 Nr. 3D-59, TAR 2024-01-26, kodas 2024-01425, įsigalioja 2024-01-27)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. 220 „Dėl Grynaveislių veislinių gyvūnų kilmės knygų ir hibridinių veislinių kiaulių kilmės registrų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-26 Nr. 3D-60, TAR 2024-01-26, kodas 2024-01426, įsigalioja 2024-02-16)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. 3D-903 „Dėl Šviečiamosios gyvulininkystės programos įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-29 Nr. 3D-61, TAR 2024-01-29, kodas 2024-01531, įsigalioja 2024-01-30)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2000 m. spalio 3 d. įsakymo Nr. 282 „Dėl Leidimų teikti ūkinių gyvūnų veislininkystės paslaugas išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-29 Nr. 3D-64, TAR 2024-01-29, kodas 2024-01565, įsigalioja 2024-02-16)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Kompensacijų už kailinės žvėrininkystės ūkio subjektų kailinės žvėrininkystės veiklos, kurios tikslas – laikyti, veisti ir parduoti ar kitaip perleisti gyvūnus kailių gavybos tikslu, nutraukimą, statinių nugriovimą, įrenginių sunaikinimą ir susidariusių atliekų surinkimą, išvežimą ir apdorojimą, taip pat kompensacijų darbdaviui už iš darbo atleistiems darbuotojams išmokėtas išeitines išmokas skyrimo, apskaičiavimo ir išmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2024-01-29 Nr. 3D-65, TAR 2024-01-29, kodas 2024-01568, įsigalioja 2024-01-30)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 3D-841 „Dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir viešosios paramos maksimalių metinių lėšų, skirtų įsipareigojimams pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, veiklos sritis ir veiklas, paskirstymo sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-30 Nr. 3D-67, TAR 2024-01-30, kodas 2024-01657, įsigalioja 2024-01-31)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. kovo 9 d. įsakymo Nr. 3D-154 „Dėl Žvejybos stebėtojų veiklos Lietuvos Respublikos žvejybos laivuose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-30 Nr. 3D-69, TAR 2024-01-30, kodas 2024-01721, įsigalioja 2024-01-31)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl 2024 m. žemės ir maisto ūkio, kaimo, žuvininkystės, žemės tvarkymo ir fitosanitarijos vystymo programos priemonės „Skleisti žinias žemės ūkio sektoriuje“ papriemonės „Parama asmenims, studijuojantiems aukštosiose mokyklose studijų programas, susijusi
(2024-01-30 Nr. 3D-71, TAR 2024-01-30, kodas 2024-01722, įsigalioja 2024-01-31)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2023 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. 3D-102 „Dėl Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-30 Nr. 3D-72, TAR 2024-01-30, kodas 2024-01723, įsigalioja 2024-01-31)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2023 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. 3D-470 „Dėl Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano intervencinės priemonės „Investicijos į prevencinę veiklą, kuria siekiama sumažinti galimų gaivalinių nelaimių, nepalankių klimato reiškinių ir katastrofinių įvykių padarinius“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-30 Nr. 3D-73, TAR 2024-01-30, kodas 2024-01725, įsigalioja 2024-01-31)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2023 m. spalio 19 d. įsakymo Nr. 3D-689 „Dėl Paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones priėmimo 2024 metais tvarkaraščio patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-30 Nr. 3D-74, TAR 2024-01-30, kodas 2024-01726, įsigalioja 2024-01-31)

Užsienio reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2020 m. rugpjūčio 13 d. įsakymo Nr. V-217 „Dėl Konkurso į Lietuvos Respublikos diplomatinę tarnybą organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-30 Nr. V-27, TAR 2024-01-30, kodas 2024-01718, įsigalioja 2024-01-31)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Viešųjų ir administracinių paslaugų stebėsenos ir analizės informacinės sistemos likvidavimo
(2024-01-26 Nr. 1V-81, TAR 2024-01-26, kodas 2024-01369, įsigalioja 2024-01-27)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2014 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. 1V-480 „Dėl Integruotų teritorijų vystymo programų rengimo ir įgyvendinimo gairių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-29 Nr. 1V-84, TAR 2024-01-29, kodas 2024-01583, įsigalioja 2024-01-30)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 14 d. įsakymo Nr. 156 „Dėl akcizais apmokestinamų prekių apskaitos“ pakeitimo
(2024-01-25 Nr. VA-11, TAR 2024-01-25, kodas 2024-01259, įsigalioja 2024-01-26)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl žinynų taikymo
(2024-01-26 Nr. 1BE-72, TAR 2024-01-29, kodas 2024-01518, įsigalioja 2024-01-30)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2001 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. 62 „Dėl Muitinės įstaigų teikiamų papildomų paslaugų ir jų įkainių sąrašo ir Mokėjimo už muitinės įstaigų teikiamas papildomas paslaugas taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-29 Nr. 1BE-84, TAR 2024-01-30, kodas 2024-01658, įsigalioja 2024-01-31)

Metrologijos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininko 2018 m. lapkričio 20 d. įsakymo Nr. 11V-111 ,,Dėl ūkio subjekto, siekiančio būti įtrauktu į „Baltąjį sąrašą teisinės metrologijos srityje“, vertinimo komisijos sudarymo, ūkio subjekto prašymo formos ir informacijos vertinimo kriterijų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-19 Nr. 11V-15-(1.2 E), TAR 2024-01-29, kodas 2024-01555, įsigalioja 2024-01-30)

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. rugpjūčio 12 d. įsakymo Nr. V-73 „Dėl Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos specialistų atliekamų ūkinės finansinės veiklos tyrimų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-24 Nr. V-17, TAR 2024-01-24, kodas 2024-01132, įsigalioja 2024-01-25)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2015 m. gruodžio 22 d. nutarimo Nr. 03-204 „Dėl Lietuvos banko mokėjimo sistemos CENTROlink adresuojamojo BIC turėtojo sutarties sudarymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-23 Nr. 03-10, TAR 2024-01-24, kodas 2024-01116, įsigalioja 2024-01-25)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2014 m. rugsėjo 2 d. nutarimo Nr. 03-158 „Dėl statistinių ataskaitų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-23 Nr. 03-15, TAR 2024-01-24, kodas 2024-01139, įsigalioja 2024-02-01)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko kolekcinių eurų monetų, proginių eurų monetų su Lietuvos nacionaline puse ir apyvartinių eurų monetų su Lietuvos nacionaline puse numizmatinio rinkinio išleidimo 2025 m. plano patvirtinimo
(2024-01-23 Nr. 03-8, TAR 2024-01-24, kodas 2024-01137, įsigalioja 2024-01-25)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2023 m. sausio 12 d. nutarimo Nr. 03-5 „Dėl Lietuvos banko kolekcinių eurų monetų, proginių su Lietuvos nacionaline puse eurų monetų ir apyvartinių eurų monetų su Lietuvos nacionaline puse numizmatinio rinkinio išleidimo 2024 m. plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-23 Nr. 03-9, TAR 2024-01-24, kodas 2024-01138, įsigalioja 2024-01-25)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2022 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. 1K-214 „Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos duomenų centro saugos nuostatų ir šio centro įrangos valdymo bei įėjimo į šį centrą tvarkos aprašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-25 Nr. 1K-36, TAR 2024-01-25, kodas 2024-01256, įsigalioja 2024-01-26)

Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos sutikimų statyti valstybinės reikšmės paviršiniuose vandens telkiniuose laikinuosius nesudėtinguosius statinius išdavimo taisyklių patvirtinimo
(2024-01-30 Nr. 1P-23-(1.1 E.), TAR 2024-01-30, kodas 2024-01720, įsigalioja 2024-01-31)

VĮ „Regitra“ direktoriaus įsakymas
Dėl valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus 2021 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. 1V-115 „Dėl Vairuotojų teorinių žinių patikrinimo klausimų sudarymo ir vertinimo tvarkos aprašo ir Vairuotojų teorinių žinių patikrinimo vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-24 Nr. 1V-12, TAR 2024-01-24, kodas 2024-01144, įsigalioja 2024-01-25)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. B1-200 „Dėl Veterinarinių vaistų receptų ir paraiškų rašymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-24 Nr. B1-119, TAR 2024-01-24, kodas 2024-01097, įsigalioja 2024-02-15)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2016 m. birželio 10 d. įsakymo Nr. B1-445 „Dėl veterinarijos reikalavimų gyvūnų augintinių viešbučiams patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-24 Nr. B1-120, TAR 2024-01-24, kodas 2024-01098, įsigalioja 2024-02-15)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2012 m. liepos 20 d. įsakymo Nr. B1-562 „Dėl Veterinarinių medicininių atliekų tvarkymo reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-24 Nr. B1-122, TAR 2024-01-24, kodas 2024-01099, įsigalioja 2024-02-15)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. B1-1007 ,,Dėl labai patogeniško paukščių gripo patekimo rizikos mažinimo ir apsaugos priemonių taikymo naminių paukščių laikymo vietose“ pakeitimo
(2024-01-24 Nr. B1-123, TAR 2024-01-24, kodas 2024-01100, įsigalioja 2024-02-15)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2019 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. B1-953 „Dėl Mažais kiekiais iš augalinių maisto produktų gaminamų gaminių tvarkymo higienos reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-24 Nr. B1-125, TAR 2024-01-24, kodas 2024-01122, įsigalioja 2024-01-25)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2020 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. B1-521 „Dėl į Kanadą eksportuojamų mėsos gaminių saugos reikalavimų“ pakeitimo
(2024-01-24 Nr. B1-126, TAR 2024-01-24, kodas 2024-01129, įsigalioja 2024-02-15)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2015 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. B1-1093 „Dėl Prekybos ūkiniais gyvūnais tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-25 Nr. B1-129, TAR 2024-01-25, kodas 2024-01179, įsigalioja 2024-02-15)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. B1-543 „Dėl Iš trečiųjų šalių į Lietuvos Respubliką įvežamų negyvūninių pašarų, kuriems taikomi privalomieji saugos ir kokybės reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-25 Nr. B1-131, TAR 2024-01-25, kodas 2024-01185, įsigalioja 2024-02-15)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2023 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. B1-859 „Dėl kai kurių Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo
(2024-01-26 Nr. B1-138, TAR 2024-01-26, kodas 2024-01424, įsigalioja 2024-01-27)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2023 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. B1-286 „Dėl Jungtinių Amerikos Valstijų keliamų reikalavimų užtikrinimo“ pakeitimo
(2024-01-29 Nr. B1-142, TAR 2024-01-29, kodas 2024-01562, įsigalioja 2024-02-15)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2012 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. B1-508 „Dėl gyvūninio maisto saugos reikalavimų“ pakeitimo
(2024-01-30 Nr. B1-144, TAR 2024-01-30, kodas 2024-01631, įsigalioja 2024-02-15)

Socialinių paslaugų priežiūros departamento direktoriaus ir Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl 2024 m. planinio globos centrų veiklos kokybės vertinimo sąrašo ir vertinimo grafiko patvirtinimo
(2024-01-30 Nr. BV-10/V1-73, TAR 2024-01-30, kodas 2024-01724, įsigalioja 2024-01-31)

Lošimų priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Prašymo išduoti leidimą organizuoti nuotolinius lošimus formos patvirtinimo
(2024-01-24 Nr. DIE-69, TAR 2024-01-24, kodas 2024-01130, įsigalioja 2024-01-25)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2011 m. liepos 25 d. nutarimo Nr. O3-193 „Dėl Pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos aprašo rengimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-26 Nr. O3E-81, TAR 2024-01-26, kodas 2024-01384, įsigalioja 2024-01-27)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2014 m. gegužės 26 d. nutarimo Nr. O3-140 „Dėl Energetikos įmonių reguliuojamos veiklos patikrinimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-26 Nr. O3E-91, TAR 2024-01-26, kodas 2024-01387, įsigalioja 2024-01-27)

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2013 m. sausio 18 d. įsakymo Nr. T1-25 „Dėl Ūkio subjektų veiklos, susijusios su alkoholio produktais, tabaku, tabako gaminiais ir su jais susijusiais gaminiais, įskaitant pluoštinių kanapių tabako gaminius ir su tabako gaminiais susijusius gaminius, patikrinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-24 Nr. T1-5, TAR 2024-01-24, kodas 2024-01103, įsigalioja 2024-01-25)

Žuvininkystės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl vidutinių 2023 metų žvejybos produktų pirminio pardavimo kainų
(2024-01-24 Nr. V1-4, TAR 2024-01-25, kodas 2024-01255, įsigalioja 2024-01-26)

Lietuvos kariuomenės vado įsakymas
Dėl Lietuvos kariuomenės vado 2013 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. V-882 „Dėl Karybos leidinių rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-26 Nr. V-145, TAR 2024-01-26, kodas 2024-01404, įsigalioja 2024-01-27)

Žuvininkystės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Ūkio subjektų, vykdančių veiklą, susijusią su žuvininkystės produktais, veiklos rizikos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2024-01-29 Nr. V1-7, TAR 2024-01-29, kodas 2024-01578, įsigalioja 2024-01-30)

Nacionalinės sporto agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl 2024 metų kvietimo dalyvauti nacionalinės fizinio aktyvumo programos, skirtos masiniams fizinio aktyvumo renginiams organizuoti, finansavimo konkurse patvirtinimo
(2024-01-29 Nr. V-2024/13, TAR 2024-01-29, kodas 2024-01576, įsigalioja 2024-01-30)

Nacionalinės sporto agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinės sporto agentūros prie Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos direktoriaus 2024 m. sausio 22 d. įsakymo Nr. V-2024/6 „Dėl 2024 metų kvietimų teikti paraiškas nacionaliniams ir regioniniams fizinio aktyvumo projektams, finansuojamiems Sporto rėmimo fondo lėšomis, patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-24 Nr. V-2024/8, TAR 2024-01-24, kodas 2024-01143, įsigalioja 2024-01-25)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. kovo 22 d. įsakymo Nr. V-141 „Dėl Profesinio mokymo teikėjų sąrašo sudarymo“ pakeitimo
(2024-01-25 Nr. V-23, TAR 2024-01-25, kodas 2024-01249, įsigalioja 2024-01-26)

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko įsakymas
Dėl paskirtinės programos „Informacinės technologijos mokslo ir žinių visuomenės plėtrai“ patvirtinimo
(2024-01-30 Nr. V-34, TAR 2024-01-30, kodas 2024-01690, įsigalioja 2024-01-31)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl Adresatų identifikavimo ir informavimo paslaugos teikimo taisyklių patvirtinimo
(2024-01-24 Nr. VE-52 (1.3 E), TAR 2024-01-24, kodas 2024-01085, įsigalioja 2024-01-25)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl valstybės įmonės Registrų centro generalinio direktoriaus 2020 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. VE-160 (1.3 E) „Dėl Asmenų aptarnavimo ir jų prašymų bei skundų nagrinėjimo valstybės įmonėje Registrų centre taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-26 Nr. VE-62 (1.3 E), TAR 2024-01-26, kodas 2024-01356, įsigalioja 2024-01-27)

Žemės ūkio agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Mokymo įstaigų, siekiančių vykdyti mokymą pagal ūkininkavimo pradmenų mokymo programą, akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2024-01-23 Nr. VĮ-36, TAR 2024-01-25, kodas 2024-01258, įsigalioja 2024-01-26)

Žemės ūkio agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Žemės ūkio ir maisto produktų tiekėjų bei pirkėjų veiklos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo
(2024-01-25 Nr. VĮ-52, TAR 2024-01-25, kodas 2024-01257, įsigalioja 2024-01-26)

Žemės ūkio agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Žemės ūkio agentūros prie Žemės ūkio ministerijos atliekamos ūkio subjektų priežiūros vertinimo klausimyno patvirtinimo
(2024-01-26 Nr. VĮ-54, TAR 2024-01-26, kodas 2024-01360, įsigalioja 2024-01-27)

Žemės ūkio agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Žemės ūkio agentūros prie Žemės ūkio ministerijos veiklos administracinių prioritetų nustatymo ir draudžiamų nesąžiningos prekybos praktikos veiksmų pripažinimo mažareikšmiais pažeidimais nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2024-01-26 Nr. VĮ-56, TAR 2024-01-26, kodas 2024-01406, įsigalioja 2024-01-27)

Žemės ūkio agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Ūkinių gyvūnų veisimo programos vykdymo ataskaitos formos patvirtinimo
(2024-01-30 Nr. VĮ-58, TAR 2024-01-30, kodas 2024-01656, įsigalioja 2024-01-31)

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2019 m. spalio 22 d. įsakymo Nr. VKE-443 „Dėl Pavedimo atlikti patikrinimą formos, Patikrinimo akto formos ir Periodinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės klausimynų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-29 Nr. VKE-34, TAR 2024-01-29, kodas 2024-01584, įsigalioja 2024-01-30)

Ryšių reguliavimo tarnybos nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos tarybos 2011 m. spalio 10 d. nutarimo Nr. 1V-960 „Dėl Prieigos, įskaitant tinklų sujungimą, suteikimo ir teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-25 Nr. TN-63, TAR 2024-01-25, kodas 2024-01222, įsigalioja 2024-01-26)

Ryšių reguliavimo tarnybos nutarimas
Dėl Apsimestinių trumpųjų žinučių identifikavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2024-01-25 Nr. TN-64, TAR 2024-01-25, kodas 2024-01260, įsigalioja 2024-01-26)

Ryšių reguliavimo tarnybos ir Lietuvos radijo ir televizijos komisijos nutarimas
Dėl Radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti plano patvirtinimo
(2024-01-25 Nr. TN-78/KS-30, TAR 2024-01-26, kodas 2024-01403, įsigalioja 2024-05-01)

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinio direktoriaus 2023 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. 1VE-58 „Dėl Sprendimų, įgyvendinant Lietuvos Respublikos draudimo propaguoti totalitarinius, autoritarinius režimus ir jų ideologijas įstatymo nuostatas, priėmimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-24 Nr. 1VE-3, TAR 2024-01-25, kodas 2024-01186, įsigalioja 2024-01-26)

Tautinių mažumų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2019 m. lapkričio 25 d. įsakymo Nr. ĮV-45 „Dėl Tautinių mažumų kultūros ir integracijos centrų veiklos projektų dalinio finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-30 Nr. ĮV-8, TAR 2024-01-30, kodas 2024-01663, įsigalioja 2024-01-31)

Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento prie Krašto apsaugos ministerijos direktoriaus 2022 m. gegužės 4 d. įsakymo Nr. V-108 „Dėl Valstybės mobilizacinių galimybių katalogo rengimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-29 Nr. V-13, TAR 2024-01-29, kodas 2024-01571, įsigalioja 2024-01-30)

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2016 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 22.3-188 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-3.2.2-2016 „Radioaktyviųjų atliekų atliekynai“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-25 Nr. 22.3-19, TAR 2024-01-25, kodas 2024-01221, įsigalioja 2024-05-01)

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2011 m. rugsėjo 27 d. įsakymo Nr. 22.3-90 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.9.2-2018 „Radionuklidų nebekontroliuojamųjų radioaktyvumo lygių medžiagoms ir atliekoms, susidarančioms branduolinės energetikos srities veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais metu, nustatymas ir taikymas“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-26 Nr. 22.3-21, TAR 2024-01-26, kodas 2024-01375, įsigalioja 2024-05-01)

Valstybės duomenų agentūros generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Įmonių išlaidų aplinkai tausoti statistinės ataskaitos APL-04 (metinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2024-01-29 Nr. DĮ-36, TAR 2024-01-29, kodas 2024-01507, įsigalioja 2024-01-30)


<< Atgal