Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 6

2024 m. vasario 7 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2024 m. sausio 31 d. – 2024 m. vasario 6 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 27 d. nutarimo Nr. 1415 „Dėl Žemės valdos projektų valstybinės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-31 Nr. 93, TAR 2024-02-01, kodas 2024-01890, įsigalioja 2024-02-02)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. gruodžio 11 d. nutarimo Nr. 1248 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2024-01-31 Nr. 94, TAR 2024-02-01, kodas 2024-01891, įsigalioja 2024-02-02)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 14 d. nutarimo Nr. 1290 „Dėl Kvalifikacijos pažymėjimų žemėtvarkos planavimo dokumentams rengti išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo ir profesinių žinių patikrinimo testo organizavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-31 Nr. 95, TAR 2024-02-01, kodas 2024-01893, įsigalioja 2024-02-02)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 22 d. nutarimo Nr. 309 „Dėl Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-31 Nr. 98, TAR 2024-02-02, kodas 2024-01984, įsigalioja 2024-02-03)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 15 d. nutarimo Nr. 997 „Dėl Žalos atlyginimo nukentėjusiesiems dėl sveikatos sužalojimo ar susirgimo profesine liga, kai ši prievolė pereina valstybei, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-31 Nr. 99, TAR 2024-02-02, kodas 2024-01985, įsigalioja 2024-02-03)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 7 d. nutarimo Nr. 1747 „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-31 Nr. 102, TAR 2024-02-05, kodas 2024-02070, įsigalioja 2024-02-06)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2016 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. 1K-213 „Dėl Dotacijų savivaldybėms skyrimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-31 Nr. 1K-33, TAR 2024-01-31, kodas 2024-01773, įsigalioja 2024-02-01)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2010 m. sausio 29 d. įsakymo Nr. 1K-022 „Dėl vykdymo ataskaitų“ pakeitimo
(2024-01-31 Nr. 1K-34, TAR 2024-01-31, kodas 2024-01774, įsigalioja 2024-02-01)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2021 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 1K-227 „Dėl Strateginio valdymo metodikos taikymo“ pakeitimo
(2024-01-31 Nr. 1K-36, TAR 2024-01-31, kodas 2024-01796, įsigalioja 2024-02-01)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2022 m. liepos 25 d. įsakymo Nr. 1K-268 „Dėl Tvarių viešųjų finansų plėtros programos pažangos priemonės „Didinti (gerinti) mokestinių prievolių vykdymą“ pakeitimo
(2024-02-01 Nr. 1K-38, TAR 2024-02-01, kodas 2024-01881, įsigalioja 2024-02-02)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-06 Nr. 1K-45, TAR 2024-02-06, kodas 2024-02171, įsigalioja 2024-02-07)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl delspinigių dydžio, kai, darbo santykiams nepasibaigus, dėl darbdavio kaltės pavėluotai išmokamas darbo užmokestis ar kitos su darbo santykiais susijusios išmokos, patvirtinimo
(2024-02-01 Nr. A1-100, TAR 2024-02-01, kodas 2024-01913, įsigalioja 2024-02-02)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. lapkričio 24 d. įsakymo Nr. A1-777 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos socialinės sutelkties plėtros programos pažangos priemonės Nr. 09-003-02-02-06 „Įgyvendinti lygių galimybių, lyčių lygybės principus“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-01 Nr. A1-102, TAR 2024-02-01, kodas 2024-01950, įsigalioja 2024-02-02)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Kvietimo Nr. PMIF-3.02-K-02 teikti paraiškas finansuoti projektą iš 2021–2027 metų Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo lėšų, įgyvendinant Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2021–2027 metų programos 3 konkretų tikslą „Grąžinti“ ir 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos socialinės sutelkties plėtros programos pažangos priemonės Nr. 09-003-02-02-07 „Plėtoti užsieniečių integracijos sistemą“ aprašo 17 veiklą „Priverstinio užsieniečių grąžinimo stebėsenos vykdymas“, patvirtinimo
(2024-02-02 Nr. A1-112, TAR 2024-02-02, kodas 2024-02028, įsigalioja 2024-02-03)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. A1-348 „Dėl Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-02 Nr. A1-113, TAR 2024-02-02, kodas 2024-02029, įsigalioja 2024-02-03)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Ginčų komisijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos likvidavimo
(2024-02-01 Nr. A1-96, TAR 2024-02-01, kodas 2024-01858, įsigalioja 2024-02-02)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. liepos 28 d. įsakymo Nr. A1-507 „Dėl Lygių galimybių įgyvendinimo 2024–2026 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-01 Nr. A1-99, TAR 2024-02-01, kodas 2024-01872, įsigalioja 2024-02-02)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. 4-885 „Dėl 2022–2030 metų ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-05-07 „Sukurti nuoseklią inovacinės veiklos skatinimo sistemą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-02 Nr. 4-62, TAR 2024-02-05, kodas 2024-02067, įsigalioja 2024-02-06)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. 4-885 „Dėl 2022–2030 metų ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-05-07 „Sukurti nuoseklią inovacinės veiklos skatinimo sistemą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-05 Nr. 4-68, TAR 2024-02-06, kodas 2024-02134, įsigalioja 2024-02-07)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. 4-885 „Dėl 2022–2030 metų ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-05-07 „Sukurti nuoseklią inovacinės veiklos skatinimo sistemą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-05 Nr. 4-70, TAR 2024-02-06, kodas 2024-02135, įsigalioja 2024-02-07)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2003 m. vasario 21 d. įsakymo Nr. 4-72 „Dėl Centrinių valstybinio administravimo subjektų sistemai priklausančių perkančiųjų organizacijų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-05 Nr. 4-74, TAR 2024-02-06, kodas 2024-02137, įsigalioja 2024-02-07)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. D1-410 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. 349 „Dėl normatyvinio dokumento LAND 20-2005 „Nuotekų dumblo naudojimo tręšimui bei rekultivavimui reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2024-01-31 Nr. D1-38, TAR 2024-01-31, kodas 2024-01768, įsigalioja 2024-02-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. D1-513 „Dėl Daugkartinių pakuočių, įtraukiamų į užstato už daugkartines pakuotes sistemą, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-01 Nr. D1-39, TAR 2024-02-01, kodas 2024-01849, įsigalioja 2024-02-02)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. D1-861 „Dėl Augalų nacionalinių genetinių išteklių sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-01 Nr. D1-41, TAR 2024-02-01, kodas 2024-01882, įsigalioja 2024-02-02)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. D1-186 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-01 Nr. D1-43, TAR 2024-02-01, kodas 2024-01949, įsigalioja 2024-02-07)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. D1-738 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-01 Nr. D1-44, TAR 2024-02-01, kodas 2024-01951, įsigalioja 2024-02-02)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Kvietimo teikti paraiškas atnaujinti (modernizuoti) bandomuosius parodomuosius viešosios paskirties pastatus naudojant skydus atrankos sąlygų aprašo patvirtinimo
(2024-02-06 Nr. D1-45, TAR 2024-02-06, kodas 2024-02160, įsigalioja 2024-02-07)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Valstybės biudžeto lėšų paskirstymo lituanistinio švietimo įstaigoms užsienyje lituanistinio švietimo programoms vykdyti 2024 metams patvirtinimo
(2024-01-31 Nr. V-102, TAR 2024-01-31, kodas 2024-01759, įsigalioja 2024-02-01)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. rugpjūčio 24 d. įsakymo Nr. V-1269 „Dėl Priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-01 Nr. V-118, TAR 2024-02-01, kodas 2024-01861, įsigalioja 2024-02-02)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Specialios tikslinės dotacijos koordinuotai teikiamų paslaugų vaikams nuo gimimo iki 18 metų (turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių – iki 21 metų) ir vaiko atstovams pagal įstatymą koordinavimui finansuoti 2024 metais paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo
(2024-02-01 Nr. V-120, TAR 2024-02-01, kodas 2024-01888, įsigalioja 2024-02-02)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. V-851 „Dėl 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-05-01 „Įdiegti vieną langelį karjerai planuoti ir įgūdžiams tobulinti“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-01 Nr. V-121, TAR 2024-02-01, kodas 2024-01889, įsigalioja 2024-02-02)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2009 m. lapkričio 5 d. įsakymo Nr. ISAK-2250 „Dėl Mokymosi ar studijų nutraukimo ar pertraukos priežasčių mokykloje klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-02 Nr. V-124, TAR 2024-02-02, kodas 2024-02008, įsigalioja 2024-02-03)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Mokinių ugdymo karjerai informacinės sistemos steigimo
(2024-02-02 Nr. V-126, TAR 2024-02-02, kodas 2024-02009, įsigalioja 2024-02-03)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. rugsėjo 12 d. įsakymo Nr. V-1203 „Dėl 2023–2024 mokslo metų Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos, tarpinių patikrinimų ir brandos egzaminų tvarkaraščių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-05 Nr. V-129, TAR 2024-02-05, kodas 2024-02090, įsigalioja 2024-02-06)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2018 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. V-279 „Dėl Valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų veiklos vertinimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-05 Nr. V-130, TAR 2024-02-05, kodas 2024-02091, įsigalioja 2024-02-06)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. rugsėjo 4 d. įsakymo Nr. V-1142 „Dėl Ikimokyklinio ugdymo programos gairių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-05 Nr. V-131, TAR 2024-02-05, kodas 2024-02092, įsigalioja 2024-02-06)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. birželio 6 d. įsakymo Nr. V-792 „Dėl Lietuvos mokslinių tyrimų infrastruktūrų kelrodžio sudarymo ir dalyvavimo tarptautinių mokslinių tyrimų infrastruktūrų veikloje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-05 Nr. V-133, TAR 2024-02-05, kodas 2024-02094, įsigalioja 2024-02-06)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2007 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. ISAK-1089 „Dėl Darbo užmokesčio nustatymo valstybinių mokslinių tyrimų institutų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas, direktoriams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-06 Nr. V-141, TAR 2024-02-06, kodas 2024-02139, įsigalioja 2024-02-07)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2023 m. liepos 7 d. įsakymo Nr. V-784 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. V-14 „Dėl Stacionarinių paliatyviosios pagalbos paslaugų suaugusiesiems ir vaikams teikimo reikalavimų aprašo, Ambulatorinių paliatyviosios pagalbos paslaugų suaugusiesiems ir vaikams teikimo reikalavimų aprašo ir Paliatyviosios pagalbos teikimo pagrindų mokymo programos reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2024-01-31 Nr. V-135, TAR 2024-02-01, kodas 2024-01850, įsigalioja 2024-02-02)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. V-14 „Dėl Stacionarinių paliatyviosios pagalbos paslaugų suaugusiesiems ir vaikams teikimo reikalavimų aprašo, Ambulatorinių paliatyviosios pagalbos paslaugų suaugusiesiems ir vaikams teikimo reikalavimų aprašo ir Paliatyviosios pagalbos teikimo pagrindų mokymo programos reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-31 Nr. V-136, TAR 2024-02-01, kodas 2024-01851, įsigalioja 2024-02-02)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 8 d. įsakymo Nr. V-591 ,,Dėl Lietuvos medicinos normos MN 28:2019 „Bendrosios praktikos slaugytojas“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-31 Nr. V-137, TAR 2024-02-01, kodas 2024-01852, įsigalioja 2024-02-02)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. liepos 26 d. įsakymo Nr. V-859 „Dėl Pagalbos savižudybės grėsmę patiriantiems asmenims teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-31 Nr. V-139, TAR 2024-01-31, kodas 2024-01818, įsigalioja 2024-02-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2023 m. gruodžio 19 d. Įsakymo nr. V-1331 „Dėl Psichikos ir elgesio sutrikimų gydymo bendruomenėje komandos paslaugų teikimo ir apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-31 Nr. V-140, TAR 2024-01-31, kodas 2024-01819, įsigalioja 2024-02-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Suaugusiųjų išmatų mikrobiotos transplantacijos paslaugos teikimo ir apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo
(2024-01-31 Nr. V-143, TAR 2024-01-31, kodas 2024-01820, įsigalioja 2024-05-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. V-726 „Dėl Gydymo prieinamumo gerinimo ir rizikos pasidalijimo sutarčių tarp valstybinės ligonių kasos prie sveikatos apsaugos ministerijos ir vaistinių preparatų gamintojų sudarymo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-01 Nr. V-145, TAR 2024-02-01, kodas 2024-01948, įsigalioja 2024-02-02)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. balandžio 25 d. įsakymo Nr. V-818 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymo Nr. V-313 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2024-02-05 Nr. V-147, TAR 2024-02-05, kodas 2024-02071, įsigalioja 2024-02-06)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. V-636 „Dėl Siuntimų asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti išdavimo, įforminimo ir atsakymų pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-05 Nr. V-148, TAR 2024-02-05, kodas 2024-02072, įsigalioja 2024-02-06)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2023 m. lapkričio 6 d. įsakymo Nr. V-1145 „Dėl Regioninės pažangos priemonės Nr. 11-002-02-11-02 (RE) „Užtikrinti ilgalaikės priežiūros paslaugų plėtrą“ finansavimo gairių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-05 Nr. V-151, TAR 2024-02-05, kodas 2024-02089, įsigalioja 2024-02-06)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2018 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. 3-591 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos reguliavimo sričiai priskirtose nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbiose įmonėse ir (arba) su nacionaliniam saugumui užtikrinti strateginę ar svarbią reikšmę turinčia infrastruktūra dirbančių asmenų (įskaitant nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių kolegialių priežiūros organų narius, valdymo organų narius ir vienasmenius valdymo organus), taip pat asmenų, kuriems dėl jiems priskirtų funkcijų ar pavesto darbo būtų suteikta teisė be palydos patekti prie įmonių infrastruktūros ar priimti sprendimus dėl šios infrastruktūros funkcionavimo, einamų pareigų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-06 Nr. 3-45, TAR 2024-02-06, kodas 2024-02150, įsigalioja 2024-02-07)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl energetikos ministro 2023 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. 1-204 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-05 „Įgyvendinti AEI panaudojimą šilumos ir vėsumos gamybai didinančias priemones centralizuoto šilumos ir vėsumos tiekimo sektoriuje“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-31 Nr. 1-16, TAR 2024-01-31, kodas 2024-01804, įsigalioja 2024-02-01)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Elektros energijos gamintojų prievolių įvykdymo užtikrinimo dydžio sumažinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2024-02-02 Nr. 1-19, TAR 2024-02-02, kodas 2024-02022, įsigalioja 2024-02-03)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl energetikos ministro 2022 m. rugpjūčio 25 d. įsakymo Nr. 1-255 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-01-13-01 „Diegti pažangias technologijas, palaipsniui mažinant iškastinio kuro naudojimą, teikiant prioritetą vandenilio technologijoms“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-02 Nr. 1-20, TAR 2024-02-02, kodas 2024-02025, įsigalioja 2024-02-03)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. ĮV-405 „Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių“ pakeitimo
(2024-02-05 Nr. ĮV-114, TAR 2024-02-05, kodas 2024-02078, įsigalioja 2024-02-06)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2023 m. vasario 9 d. įsakymo Nr. ĮV-122 „Dėl Profesionaliojo scenos meno įstaigų veiklos skatinimo 2024–2028 metų veiksmų plano ir profesionaliojo scenos meno įstaigų veiklos skatinimo 2024–2028 metų veiksmų plano įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-26 Nr. ĮV-63, TAR 2024-01-31, kodas 2024-01778, įsigalioja 2024-02-01)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Leidimų dirbti kitą darbą suteikimo Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymasi pavaldžių įstaigų vadovams tvarkos aprašo patvirtinimo
(2024-01-31 Nr. ĮV-77, TAR 2024-01-31, kodas 2024-01816, įsigalioja 2024-02-01)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2019 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. ĮV-824 „Dėl Nemokamo lankymosi nacionalinių ir valstybinių muziejų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Kultūros ministro įsakymas, nuolatinėse ekspozicijose finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-31 Nr. ĮV-78, TAR 2024-01-31, kodas 2024-01817, įsigalioja 2024-02-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano techninės paramos veiklos srities „Lietuvos kaimo tinklas“ įgyvendinimo taisyklių, skirtų renginių komunikacijos priemonėms, patvirtinimo
(2024-02-02 Nr. 3D-84, TAR 2024-02-02, kodas 2024-0199, įsigalioja 2024-02-03)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2004 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. 3D-663 „Dėl Galvijų, avių, ožkų, kiaulių, arklinių šeimos gyvūnų ženklinimo priemonių, įrangos ir skaitytuvų techninių reikalavimų aprašo ir tiekėjų įtraukimo į galvijų, avių, ožkų, kiaulių, arklinių šeimos gyvūnų ženklinimo priemonių, įrangos ir skaitytuvų tiekėjų sąrašą reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-06 Nr. 3D-89, TAR 2024-02-06, kodas 2024-02184, įsigalioja 2024-02-07)

Užsienio reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos diasporos politikos strateginių gairių „Globali Lietuva“ 2022‒2030 m. įgyvendinimo veiksmų plano 2024–2026 m. patvirtinimo
(2024-01-31 Nr. V-52, TAR 2024-01-31, kodas 2024-01763, įsigalioja 2024-02-01)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2024 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. 1V-3 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-01 Nr. 1V-93, TAR 2024-02-01, kodas 2024-01917, įsigalioja 2024-02-02)

Vidaus reikalų ministro ir Užsienio reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2011 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. 1V-714/V-191 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės institucijų ir įstaigų, kuriose užsieniečiams yra išduodamos vizos, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-05 Nr. 1V-94/V-63, TAR 2024-02-05, kodas 2024-02110, įsigalioja 2024-02-06)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2014 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. V-58 „Dėl Profesinės karo tarnybos karių perkėlimo ir profesinės karo tarnybos karininkų rotacijos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-02 Nr. V-93, TAR 2024-02-02, kodas 2024-01994, įsigalioja 2024-02-03)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl 2023–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos nacionalinės kibernetinio saugumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 06-007-10-05-07 „Stiprinti kibernetinį atsparumą “ aprašo patvirtinimo
(2024-02-05 Nr. V-98, TAR 2024-02-05, kodas 2024-02074, įsigalioja 2024-02-06)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2023 m. kovo 24 d. įsakymo Nr. 1S-44 „Dėl Pirkimų ir koncesijų priežiūros vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-02 Nr. 1S-16, TAR 2024-02-02, kodas 2024-02024, įsigalioja 2024-02-03)

Viešojo valdymo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Aukštesniųjų vadovų rezervo sudarymo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2024-02-02 Nr. V-12, TAR 2024-02-02, kodas 2024-02007, įsigalioja 2024-02-03)

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2018 m. liepos 18 d. įsakymo Nr. 1T-68 (1.12E) „Dėl Leidimų perduoti asmens duomenis į trečiąsias valstybes ar tarptautinėms organizacijoms išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-01 Nr. 1T-16 (1.12.E), TAR 2024-02-01, kodas 2024-01863, įsigalioja 2024-02-02)

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2021 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. 1T-20 (1.12.E) „Dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos nagrinėjamų skundų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-02 Nr. 1T-19 (1.12.E), TAR 2024-02-02, kodas 2024-02023, įsigalioja 2024-02-03)

Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Darbo apmokėjimo tvarkos aprašo pavirtinimo
(2024-02-05 Nr. 6P-13-(1.1.E), TAR 2024-02-06, kodas 2024-02120, įsigalioja 2024-02-07)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2009 m. gegužės 6 d. įsakymo Nr. 1-141 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Gaisrinių tyrimų centre atliekamų gaisrinių bandymų ir tyrimų, techninių įvertinimų, išplėstinio taikymo ir klasifikavimo ataskaitų parengimo kainų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-01 Nr. 1-69 /2024 (1.4 E), TAR 2024-02-01, kodas 2024-01862, įsigalioja 2024-02-02)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2001 m. rugsėjo 25 d. įsakymo Nr. 98 „Dėl Gaisrinės įrangos atitikties įvertinimo darbų kainų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-01 Nr. 1-70 /2024 (1.4 E), TAR 2024-02-01, kodas 2024-01866, įsigalioja 2024-02-02)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2018 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. 1K-256 „Dėl Ginčų tarp Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir pareiškėjų dėl kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno projekte nurodytų kainų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-01 Nr. 1K-44, TAR 2024-02-01, kodas 2024-01915, įsigalioja 2024-02-02)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2007 m. birželio 1 d. įsakymo Nr. 1K-87 „Dėl Bazinio mokėjimo už pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas ataskaitų formų tvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-02 Nr. 1K-49, TAR 2024-02-02, kodas 2024-02019, įsigalioja 2024-02-03)

Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos sutikimų tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius, įrengti plokščiuosius horizontalius inžinerinius statinius, juos rekonstruoti ir remontuoti valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių patvirtinimo
(2024-01-31 Nr. 1P-25-(1.1 E.), TAR 2024-01-31, kodas 2024-01798, įsigalioja 2024-02-01)

Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos sutikimų statyti laikinuosius nesudėtinguosius statinius, įrengti įrenginius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių patvirtinimo
(2024-02-05 Nr. 1P-28-(1.1 E.), TAR 2024-02-05, kodas 2024-02108, įsigalioja 2024-02-06)

Aplinkos apsaugos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Licencijuotų gamintojų ir importuotojų organizacijų gamintojams ir importuotojams Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų gaminių ir (ar) pakuočių tvarkymo užduočių vykdymo vertinimo vidaus tvarkos aprašo patvirtinimo
(2024-01-31 Nr. AD1-75, TAR 2024-01-31, kodas 2024-01807, įsigalioja 2024-02-01)

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Projektų, įgyvendinamų pagal 2022–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos mokslo plėtros programos bei švietimo plėtros programos pažangos priemones, partnerių atrankos taisyklių patvirtinimo
2023-04-05 Nr. V-186, TAR 2024-02-02, kodas 2024-01992, įsigalioja 2024-02-03)

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko įsakymas
Dėl dalyvavimo tarptautiniuose tinkluose projektų administravimo pavyzdinių formų patvirtinimo
(2024-01-30 Nr. V-30, TAR 2024-01-31, kodas 2024-01765, įsigalioja 2024-02-01)

Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Reikalavimų tarpiniams patikrinimams naudojamiems asmeniniams kompiuteriams, jų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2024-01-29 Nr. VK-52, TAR 2024-02-01, kodas 2024-01869, įsigalioja 2024-02-02)

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro direktoriaus įsakymas
Dėl Informacijos apie pažeidimus Nacionaliniame visuomenės sveikatos centre prie Sveikatos apsaugos ministerijos teikimo ir pranešėjų apsaugos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2024-01-31 Nr. VKE-37, TAR 2024-01-31, kodas 2024-01810, įsigalioja 2024-02-01)

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro direktoriaus įsakymas
Dėl Leidimų tiekti rinkai ar ribotai naudoti Reglamente (ES) Nr. 528/2012 nustatytų autorizacijos liudijimo išdavimo sąlygų neatitinkančius biocidinius produktus pagal nukrypti nuo reikalavimų leidžiančią nuostatą išdavimo Nacionaliniame visuomenės sveikatos centre prie Sveikatos apsaugos ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo
(2024-02-05 Nr. VKE-42, TAR 2024-02-06, kodas 2024-02115, įsigalioja 2024-02-07)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. B1-738 „Dėl Gyvūninio maisto tvarkymo subjektų veterinarinio patvirtinimo ir registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-31 Nr. B1-152, TAR 2024-01-31, kodas 2024-01806, įsigalioja 2024-02-15)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2006 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. B1-712 „Dėl Trichineliozės kontrolės reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-31 Nr. B1-158, TAR 2024-01-31, kodas 2024-01814, įsigalioja 2024-02-15)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Maisto, kurio minimalus tinkamumo vartoti terminas, nurodytas žymoje „Geriausias iki …“, yra pasibaigęs, pardavimo rekomendacijų patvirtinimo
(2024-02-02 Nr. B1-163, TAR 2024-02-02, kodas 2024-01977, įsigalioja 2024-02-03)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2015 m. liepos 27 d. įsakymo Nr. B1-731 „Dėl Informacijos apie organizuojamą maitinimą vaikų poilsio stovyklose, kuriose teikiamos apgyvendinimo paslaugos, teikimo“ pakeitimo
(2024-02-02 Nr. B1-166, TAR 2024-02-02, kodas 2024-01995, įsigalioja 2024-02-15)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2015 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. B1-370 „Dėl tėvų atstovų dalyvavimo neplaniniuose ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo įstaigų maisto tvarkymo skyrių patikrinimuose“ pakeitimo
(2024-02-02 Nr. B1-167, TAR 2024-02-02, kodas 2024-01996, įsigalioja 2024-02-15)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. B1-817 „Dėl Natūralaus mineralinio vandens pripažinimo Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-02 Nr. B1-168, TAR 2024-02-02, kodas 2024-01997, įsigalioja 2024-02-15)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2010 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. B1-253 „Dėl Veterinarijos reikalavimų prekybai gyvūnais augintiniais patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-02 Nr. B1-169, TAR 2024-02-02, kodas 2024-01998, įsigalioja 2024-02-15)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2019 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. B1-299 „Dėl eksportuojamų į Jungtines Amerikos Valstijas kiaušinių gaminių saugos reikalavimų“ pakeitimo
(2024-02-02 Nr. B1-171, TAR 2024-02-02, kodas 2024-02000, įsigalioja 2024-02-15)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2015 m. gegužės 6 d. įsakymo Nr. B1-401 „Dėl Maisto, eksportuojamo į trečiąsias šalis, pažymėjimų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-02 Nr. B1-181, TAR 2024-02-02, kodas 2024-02026, įsigalioja 2024-02-15)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2012 m. birželio 12 d. įsakymo Nr. B1-466 „Dėl šalutinių gyvūninių produktų, surinktų iš viešojo maitinimo įmonių, tvarkymo“ pakeitimo
(2024-02-06 Nr. B1-186, TAR 2024-02-06, kodas 2024-02141, įsigalioja 2024-02-15)

Žemės ūkio agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Žemės ūkio agentūros prie Žemės ūkio ministerijos administracijos struktūros ir pareigybių sąrašo patvirtinimo
(2024-02-02 Nr. VĮ-63, TAR 2024-02-02, kodas 2024-02027, įsigalioja 2024-02-16)

Asmens su negalia teisių apsaugos agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Aprūpintojo skyrimo ir jo veiklos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo
(2024-02-06 Nr. V-44, TAR 2024-02-06, kodas 2024-02176, įsigalioja 2024-02-07)

VšĮ Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl skrydžių vadovų ir skrydžių vadovų mokinių kvalifikacijos ir kvalifikacijos patvirtinimų pakeitimo pagal Reglamento (ES) 2015/340 8 straipsnį ir su tuo susijusio skrydžių vadovų mokymo organizacijų pažymėjimų pakeitimo tvarkos nustatymo
(2024-01-30 Nr. 2-14, TAR 2024-01-31, kodas 2024-01761, įsigalioja 2024-08-04)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos atliekamos ūkio subjektų priežiūros gairių patvirtinimo
(2024-01-31 Nr. 2BE-14, TAR 2024-01-31, kodas 2024-01800, įsigalioja 2024-02-01)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos atliekamų oro transporto srities patikrinimų ataskaitų ir kontrolinių klausimynų formų patvirtinimo
(2024-01-31 Nr. 2BE-15, TAR 2024-01-31, kodas 2024-01801, įsigalioja 2024-02-01)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos atliekamų rinkos priežiūros srities produktų atitikties patikrinimų ataskaitų formų patvirtinimo
(2024-01-31 Nr. 2BE-17, TAR 2024-01-31, kodas 2024-01802, įsigalioja 2024-02-01)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos atliekamų vandens transporto srities patikrinimų kontrolinių klausimynų formų patvirtinimo
(2024-01-31 Nr. 2BE-18, TAR 2024-01-31, kodas 2024-01803, įsigalioja 2024-02-01)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos atliekamų geležinkelių transporto srities patikrinimų kontrolinių klausimynų formų patvirtinimo
(2024-02-01 Nr. 2BE-22, TAR 2024-02-01, kodas 2024-01875, įsigalioja 2024-02-02)

Etninės kultūros globos tarybos nutarimas
Dėl Sutartinių tradicijos perdavimo ir puoselėjimo centrų kūrimo metodinių gairių patvirtinimo
2023-11-14 Nr. TN-13, TAR 2024-02-06, kodas 2024-02185, įsigalioja 2024-02-07)

Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento prie Krašto apsaugos ministerijos direktoriaus 2021 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. V-29 „Dėl Civilinių mobilizacijos institucijų mobilizacijos planų sudarymo metodinių rekomendacijų tvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-05 Nr. V-19, TAR 2024-02-05, kodas 2024-02076, įsigalioja 2024-02-06)

Lietuvos kino centro direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos kino centro prie kultūros ministerijos direktoriaus 2023 m. gegužės 10 d. įsakymo Nr. V-37 „Dėl Lietuvos kultūros įstaigų ir organizacijų dalyvavimo Europos Sąjungos programos „Kūrybiška Europa“ paprogramėje „MEDIA“ valstybinio bendrojo finansavimo dokumentų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-06 Nr. V-29, TAR 2024-02-06, kodas 2024-02179, įsigalioja 2024-02-07)

Valstybės duomenų agentūros generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Vartotojų nuomonių statistinio tyrimo anketos VNT-01 (mėnesinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2024-02-01 Nr. DĮ-40, TAR 2024-02-01, kodas 2024-01885, įsigalioja 2024-05-01)


<< Atgal