Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 8

2024 m. vasario 21 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2024 m. vasario 14 d. – 2024 m. vasario 20 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo Nr. IX-569 9, 37 ir 39 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2024-02-15 Nr. XIV-2473, TAR 2024-02-20, kodas 2024-03206, įsigalioja 2024-02-21)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 20 d. nutarimo Nr. 436 „Dėl Užsieniečių, kuriems draudžiama atvykti į Lietuvos Respubliką, nacionalinio sąrašo sudarymo ir tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-14 Nr. 123, TAR 2024-02-15, kodas 2024-02848, įsigalioja 2024-02-16)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. balandžio 25 d. nutarimo Nr. 472 „Dėl Savivaldybės būsto, socialinio būsto nuomos mokesčių ir būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos dydžio apskaičiavimo metodikos, minimalaus bazinio būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos dydžio ir bazinio būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos dydžio perskaičiavimo koeficiento patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-14 Nr. 124, TAR 2024-02-20, kodas 2024-03128, įsigalioja 2024-02-21)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. lapkričio 8 d. nutarimo Nr. 858 „Dėl Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vertinimo kriterijų įverčių aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-14 Nr. 126, TAR 2024-02-15, kodas 2024-02867, įsigalioja 2024-02-16)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1510 „Dėl Konkurencijos politikos nuostatų taikymo gairių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2024-02-14 Nr. 129, TAR 2024-02-19, kodas 2024-03018, įsigalioja 2024-02-20)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2004 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. 1K-006 „Dėl savivaldybių biudžetų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-12 Nr. 1K-56, TAR 2024-02-14, kodas 2024-02779, įsigalioja 2024-02-15)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“ pakeitimo
(2024-02-19 Nr. 1K-60, TAR 2024-02-19, kodas 2024-03009, įsigalioja 2024-02-20)

Finansų ministro įsakymas
Dėl lėšų paskirstymo tradicinių Lietuvos bažnyčių ir religinių organizacijų vadovybėms
(2024-02-19 Nr. 1K-61, TAR 2024-02-19, kodas 2024-03010, įsigalioja 2024-02-20)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl 2021–2027 metų materialinio nepritekliaus mažinimo programos Lietuvoje techninės paramos lėšų naudojimo taisyklių patvirtinimo
(2024-02-14 Nr. A1-138, TAR 2024-02-14, kodas 2024-02786, įsigalioja 2024-02-15)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl 2021–2027 metų materialinio nepritekliaus mažinimo programos Lietuvoje išlaidų deklaravimo Europos Komisijai taisyklių patvirtinimo
(2024-02-14 Nr. A1-139, TAR 2024-02-14, kodas 2024-02788, įsigalioja 2024-02-15)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Kvietimo Nr. PMIF-3.04-V-01 teikti paraiškas finansuoti projektą iš 2021–2027 metų prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo lėšų, įgyvendinant 3 konkretų tikslą „Grąžinti“ ir 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos socialinės sutelkties plėtros programos pažangos priemonės Nr. 09-003-02-02-07 „Plėtoti užsieniečių integracijos sistemą“ aprašo 19 veiklą „Užsieniečių priverstinio grąžinimo ir savanoriško grįžimo (kai jis organizuojamas padedant ES institucijoms) procedūrų organizavimas“, patvirtinimo
(2024-02-14 Nr. A1-140, TAR 2024-02-14, kodas 2024-02789, įsigalioja 2024-02-15)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. A1-340 „Dėl Asmens su negalia teisių apsaugos agentūros prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-14 Nr. A1-145, TAR 2024-02-14, kodas 2024-02790, įsigalioja 2024-03-01)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. liepos 25 d. įsakymo Nr. 4-889 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-08-09 „Skatinti verslumą ir kurti paskatas įmonių augimui“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-14 Nr. 4-81, TAR 2024-02-14, kodas 2024-02775, įsigalioja 2024-02-15)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. liepos 25 d. įsakymo Nr. 4-886 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-06-03 „Gerinti konkurencinę investicijų pritraukimo aplinką“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-14 Nr. 4-82, TAR 2024-02-14, kodas 2024-02796, įsigalioja 2024-02-15)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. 4-869 „Dėl 2021–2030 metų Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos valstybės skaitmeninimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-002-01-07-08 „Kurti technologinius sprendimus ir įrankius, leidžiančius saugiai ir patogiai naudotis paslaugomis“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-20 Nr. 4-84, TAR 2024-02-20, kodas 2024-03121, įsigalioja 2024-02-21)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. D1-231 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 02-01-06-07-01 „Gerinti vandens telkinių būklę“ įgyvendinimo“ pakeitimo
(2024-02-19 Nr. D1-51, TAR 2024-02-19, kodas 2024-03028, įsigalioja 2024-02-20)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos atlygio dydžio ir mokėjimo tvarkos nustatymo
(2024-02-19 Nr. D1-52, TAR 2024-02-19, kodas 2024-03091, įsigalioja 2024-02-20)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. rugsėjo 4 d. įsakymo Nr. V-1142 „Dėl Ikimokyklinio ugdymo programos gairių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-14 Nr. V-175, TAR 2024-02-14, kodas 2024-02721, įsigalioja 2024-02-15)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. sausio 30 d. įsakymo Nr. V-94 „Dėl Nacionalinės antidopingo programos įgyvendinimo finansavimo valstybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-14 Nr. V-177, TAR 2024-02-14, kodas 2024-02722, įsigalioja 2024-02-15)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. lapkričio 18 d. įsakymo Nr. V-1787 „Dėl Matematikos mokslų studijų krypčių grupės aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-14 Nr. V-179, TAR 2024-02-14, kodas 2024-02724, įsigalioja 2024-02-15)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Bendrojo ugdymo dalykų spausdintų ir įvairių interaktyvumo lygių virtualiųjų vadovėlių ir mokymo(si) priemonių atitikties teisės aktams įvertinimo ir aprūpinimo jais tvarkos aprašo patvirtinimo
(2024-02-15 Nr. V-184, TAR 2024-02-15, kodas 2024-02946, įsigalioja 2024-02-16)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Valstybinės kalbos egzamino išlaikymą patvirtinančio pažymėjimo formos ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzamino išlaikymą patvirtinančio pažymėjimo formos patvirtinimo ir valstybinės kalbos ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminų organizavimo ir vykdymo
(2024-02-15 Nr. V-187, TAR 2024-02-15, kodas 2024-02948, įsigalioja 2024-02-16)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. V-1187 „Dėl Valstybinių brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-15 Nr. V-188, TAR 2024-02-15, kodas 2024-02949, įsigalioja 2024-02-16)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. V-399 „Dėl Švietimo ir sporto srities investicijų projektų (investicijų projektų įgyvendinimo programų) planavimo, finansavimo, įgyvendinimo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2024-02-20 Nr. V-194, TAR 2024-02-20, kodas 2024-03154, įsigalioja 2024-02-21)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 529 „Dėl Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašo (C sąrašo) patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-14 Nr. V-198, TAR 2024-02-14, kodas 2024-02712, įsigalioja 2024-02-15)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Psichikos sveikatos ambasadorių iniciatyvos 2024 metų atrankos konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo
(2024-02-14 Nr. V-201, TAR 2024-02-14, kodas 2024-02714, įsigalioja 2024-02-15)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. sausio 7 d. įsakymo Nr. V-11 „Dėl Lietuvos bioetikos komiteto biomedicininių tyrimų ekspertų grupės veiklos ir ekspertų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-15 Nr. V-205, TAR 2024-02-19, kodas 2024-03007, įsigalioja 2024-02-20)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. V-304 „Dėl Brangiųjų tyrimų ir procedūrų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-15 Nr. V-208, TAR 2024-02-15, kodas 2024-02908, įsigalioja 2024-02-16)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. V-988 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo didinimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 11-002-02-11-01 „Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-19 Nr. V-212, TAR 2024-02-19, kodas 2024-03020, įsigalioja 2024-02-20)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. Įsakymo Nr. 49 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-19 Nr. V-221, TAR 2024-02-19, kodas 2024-03042, įsigalioja 2024-02-20)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1R-289 „Dėl Lietuvos Respublikos mediacijos įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2024-02-19 Nr. 1R-64, TAR 2024-02-20, kodas 2024-03116, įsigalioja 2024-03-01)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2017 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. 3-622 „Dėl Europos Sąjungos geležinkelių sistemos prieinamumo neįgaliesiems ir riboto judumo asmenims techninio sąveikumo specifikacijos įgyvendinimo plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-14 Nr. 3-55, TAR 2024-02-14, kodas 2024-02771, įsigalioja 2024-02-15)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2023 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. 3-192 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos regioninės pažangos priemonės Nr. 10-001-06-01-03 (RE) „Skatinti darnų judumą miestuose“ finansavimo gairių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-15 Nr. 3-63, TAR 2024-02-15, kodas 2024-02934, įsigalioja 2024-02-16)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2012 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. 3D-535 „Dėl Augalų apsaugos plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-14 Nr. 3D-103, TAR 2024-02-14, kodas 2024-02716, įsigalioja 2024-02-15)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2016 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. 3D-167 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos pirmojo sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas“ priemonės „Jūrų biologinės įvairovės išsaugojimas ir atkūrimas. Laimikiui žinduolių ir paukščių padarytos žalos kompensavimo sistemos“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-14 Nr. 3D-107, TAR 2024-02-14, kodas 2024-02783, įsigalioja 2024-02-15)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2024 m. sausio 19 d. įsakymo Nr. 3D-38 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos srities „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“ supaprastintųjų įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-14 Nr. 3D-108, TAR 2024-02-14, kodas 2024-02797, įsigalioja 2024-02-15)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. 3D-418 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos srities „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-15 Nr. 3D-111, TAR 2024-02-15, kodas 2024-02860, įsigalioja 2024-02-16)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 26 d. įsakymo Nr. 3D-507 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-15 Nr. 3D-112, TAR 2024-02-15, kodas 2024-02900, įsigalioja 2024-02-16)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. 3D-290 „Dėl Pagalbos veislininkystei taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-15 Nr. 3D-114, TAR 2024-02-15, kodas 2024-02904, įsigalioja 2024-02-16)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2023 metų balandžio 7 d. įsakymo Nr. 3D-232 „Dėl Sankcijų už paramos sąlygų reikalavimų pažeidimą taikymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-15 Nr. 3D-116, TAR 2024-02-15, kodas 2024-02950, įsigalioja 2024-02-16)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 3D-841 „Dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir viešosios paramos maksimalių metinių lėšų, skirtų įsipareigojimams pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, veiklos sritis ir veiklas, paskirstymo sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-19 Nr. 3D-117, TAR 2024-02-19, kodas 2024-03014, įsigalioja 2024-02-20)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. 3D-398 „Dėl Tautinio paveldo veiklos finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-19 Nr. 3D-118, TAR 2024-02-19, kodas 2024-03015, įsigalioja 2024-02-20)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2023 m. spalio 19 d. įsakymo Nr. 3D-690 „Dėl Paramos paraiškų pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano intervencines priemones priėmimo 2024 metais tvarkaraščio patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-19 Nr. 3D-119, TAR 2024-02-19, kodas 2024-03016, įsigalioja 2024-02-20)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2023 m. spalio 19 d. įsakymo Nr. 3D-689 „Dėl Paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones priėmimo 2024 metais tvarkaraščio patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-19 Nr. 3D-120, TAR 2024-02-19, kodas 2024-03017, įsigalioja 2024-02-20)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2000 m. rugsėjo 6 d. įsakymo Nr. 259 „Dėl Gerosios augalų apsaugos produktų veiksmingumo bandymų praktikos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-19 Nr. 3D-122, TAR 2024-02-19, kodas 2024-03026, įsigalioja 2024-02-20)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2023 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. 3D-103 „Dėl 2023–2027 metų susietosios pajamų paramos už pienines karves administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-19 Nr. 3D-123, TAR 2024-02-19, kodas 2024-03027, įsigalioja 2024-04-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 5 d. įsakymo Nr. 3d-312 „Dėl Ūkinių gyvūnų reprodukcijos apskaitos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-19 Nr. 3D-125, TAR 2024-02-19, kodas 2024-03069, įsigalioja 2024-02-20)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2003 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 3D-564 „Dėl Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-20 Nr. 3D-126, TAR 2024-02-20, kodas 2024-03117, įsigalioja 2024-02-21)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 3D-499 „Dėl Tautinio paveldo produktų, tradicinių amatų neformaliojo mokymo programų sertifikavimo ir tradicinių amatų meistrų atestavimo ekspertų komisijos sudarymo ir jos darbo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-20 Nr. 3D-129, TAR 2024-02-20, kodas 2024-03119, įsigalioja 2024-02-21)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2021‒2027 metų programos techninės paramos lėšų naudojimo tvarkos aprašo ir techninės paramos finansinio limitų plano patvirtinimo
(2024-02-20 Nr. 3D-130, TAR 2024-02-20, kodas 2024-03120, įsigalioja 2024-02-21)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 3D-562 „Dėl Tautinio paveldo produktų, Atestuotų tradicinių amatų meistrų ir Tradicinių amatų neformaliojo mokymo programų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-20 Nr. 3D-131, TAR 2024-02-20, kodas 2024-03123, įsigalioja 2024-02-21)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. rugsėjo 1 d. įsakymo Nr. 3D-481 „Dėl Tradicinių amatų klasifikacijos aprašo ir Tradicinių amatų klasifikacijos patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-20 Nr. 3D-132, TAR 2024-02-20, kodas 2024-03185, įsigalioja 2024-02-21)

Vidaus reikalų ministro ir Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymo Nr. 1V-380/V-618 „Dėl Sveikatos būklės reikalavimų sąvado patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-15 Nr. 1V-138/V-204, TAR 2024-02-15, kodas 2024-02876, įsigalioja 2024-02-16)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Neperkančiųjų organizacijų pirkimų, skirtų 2021–2027 metų Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo (INTERREG) programų projektams įgyvendinti, taisyklių patvirtinimo
(2024-02-15 Nr. 1V-146, TAR 2024-02-15, kodas 2024-02928, įsigalioja 2024-02-16)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2017 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. V-57 „Dėl Krašto apsaugos sistemai reikalingų specialybių, įgyjamų suteikiant aukštojo mokslo kvalifikaciją kitose Lietuvos aukštosiose mokyklose, nustatymo“ pakeitimo
(2024-02-20 Nr. V-134, TAR 2024-02-20, kodas 2024-03133, įsigalioja 2024-02-21)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko ir Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. V-57/1B-160 „Dėl Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus bei valstybės pinigų fondus kodų sąrašo“ pakeitimo
(2024-02-13 Nr. VA-14/1BE-126, TAR 2024-02-14, kodas 2024-02710, įsigalioja 2024-02-20)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 8 d. įsakymo Nr. VA-129 „Dėl Sprendimo pripažinti mokestinę prievolę pasibaigusia FR0757 formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-19 Nr. VA-17, TAR 2024-02-19, kodas 2024-03012, įsigalioja 2024-02-20)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. lapkričio 24 d. įsakymo Nr. V-303 „Dėl formų FR0592, FR1130, FR1131, FR1132, FR1133, FR1134, FR1135 ir FR1136 patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-19 Nr. VA-18, TAR 2024-02-19, kodas 2024-03013, įsigalioja 2024-02-20)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2015 m. lapkričio 25 d. įsakymo Nr. VA-102 „Dėl Informacijos, būtinos tarptautiniams bendradarbiavimo įsipareigojimams dėl automatinių informacijos apie finansines sąskaitas mainų įgyvendinti, pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-20 Nr. VA-19, TAR 2024-02-20, kodas 2024-03190, įsigalioja 2024-02-21)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 8 d. įsakymo Nr. V-253 „Dėl Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentų nuostatų, susijusių su taikytinos teisės nustatymu, įgyvendinimo tvarkos aprašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-14 Nr. V-60, TAR 2024-02-14, kodas 2024-02781, įsigalioja 2024-02-15)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2021 m. balandžio 1 d. įsakymo Nr. V-225 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų reikalavimų, kylančių iš išmokų permokų ar regreso teisės, atsisakymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-15 Nr. V-62, TAR 2024-02-15, kodas 2024-02947, įsigalioja 2024-02-16)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2023 m. sausio 12 d. nutarimo Nr. 03-5 „Dėl Lietuvos banko kolekcinių eurų monetų, proginių su Lietuvos nacionaline puse eurų monetų ir apyvartinių eurų monetų su Lietuvos nacionaline puse numizmatinio rinkinio išleidimo 2024 m. plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-12 Nr. 03-19, TAR 2024-02-15, kodas 2024-02877, įsigalioja 2024-02-16)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2022 m. rugsėjo 20 d. nutarimo Nr. 03-135 „Dėl Europos bankininkystės institucijos priimtų Gairių dėl sėkmingo pertvarkymo galimybių didinimo, skirtų įstaigoms ir pertvarkymo institucijoms, taikymo“ pakeitimo
(2024-02-12 Nr. 03-24, TAR 2024-02-15, kodas 2024-02878, įsigalioja 2024-02-16)

VĮ „Regitra“ direktoriaus įsakymas
Dėl Vairuotojo pažymėjimų išdavimo skubos tvarka aprašo patvirtinimo
(2024-02-15 Nr. 1V-31, TAR 2024-02-19, kodas 2024-03019, įsigalioja 2024-02-20)

Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Asmenų konsultavimo aplinkos apsaugos agentūroje tvarkos aprašo patvirtinimo
(2024-01-31 Nr. AV-23, TAR 2024-02-15, kodas 2024-02952, įsigalioja 2024-02-16)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 20 d. įsakymo Nr. B1-687 „Dėl Kiaulių gerovės reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-14 Nr. B1-214, TAR 2024-02-14, kodas 2024-02770, įsigalioja 2024-02-15)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 20 d. įsakymo Nr. B1-685 „Dėl Vištų dedeklių gerovės reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-14 Nr. B1-215, TAR 2024-02-14, kodas 2024-02772, įsigalioja 2024-02-15)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. gegužės 21 d. įsakymo Nr. B1-288 „Dėl Veterinarijos dokumentų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-14 Nr. B1-218, TAR 2024-02-15, kodas 2024-02816, įsigalioja 2024-02-16)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. 643 „Dėl Valstybinės geriamojo vandens kontrolės tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-14 Nr. B1-219, TAR 2024-02-15, kodas 2024-02817, įsigalioja 2024-02-16)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2023 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. B1-957 „Dėl Informacijos apie geriamojo vandens vandenvietes ir iš jų tiekiamu geriamuoju vandeniu aprūpinamas geriamojo vandens tiekimo objektų teritorijas teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-14 Nr. B1-220, TAR 2024-02-15, kodas 2024-02818, įsigalioja 2024-02-16)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2015 m. sausio 14 d. įsakymo Nr. B1-27 „Dėl Sumedžiotų medžiojamųjų gyvūnų mėsos, naudojamos asmeninio ūkio reikmėms, tvarkymo patvirtintuose gyvūninio maisto tvarkymo subjektuose veterinarijos reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-14 Nr. B1-222, TAR 2024-02-15, kodas 2024-02819, įsigalioja 2024-02-16)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. liepos 19 d. įsakymo Nr. B1-487 „Dėl Produktų tiekimo rinkai ribojimo priemonių taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-14 Nr. B1-226, TAR 2024-02-15, kodas 2024-02820, įsigalioja 2024-02-16)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. spalio 15 d. įsakymo Nr. B1-527 „Dėl Maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-14 Nr. B1-227, TAR 2024-02-15, kodas 2024-02844, įsigalioja 2024-02-16)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2018 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. B1-1046 „Dėl maisto produktų prekybos ir (ar) viešojo maitinimo paslaugų teikimo renginio ar šventės metu“ pakeitimo
(2024-02-14 Nr. B1-228, TAR 2024-02-15, kodas 2024-02845, įsigalioja 2024-02-16)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 20 d. įsakymo Nr. B1-690 „Dėl Ūkinių gyvūnų gerovės reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-14 Nr. B1-232, TAR 2024-02-15, kodas 2024-02846, įsigalioja 2024-02-16)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2021 m. sausio 26 d. įsakymo Nr. B1-60 „Dėl ūkinių gyvūnų genetinės medžiagos produktų pakuočių ženklinimo“ pakeitimo
(2024-02-20 Nr. B1-235, TAR 2024-02-20, kodas 2024-03130, įsigalioja 2024-02-21)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. B1-146 „Dėl Valstybinės veterinarinės kontrolės subjektų, išskyrus maisto tvarkymo subjektus, veterinarinio patvirtinimo ir įregistravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-20 Nr. B1-236, TAR 2024-02-20, kodas 2024-03131, įsigalioja 2024-02-21)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. balandžio 4 d. įsakymo Nr. B1-268 „Dėl Išlaidų, patirtų vykdant įgaliotųjų veterinarijos gydytojų funkcijas, apskaičiavimo ir atlyginimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-20 Nr. B1-237, TAR 2024-02-20, kodas 2024-03132, įsigalioja 2024-02-21)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 20 d. įsakymo Nr. B1-689 „Dėl Veršelių gerovės reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-20 Nr. B1-242, TAR 2024-02-20, kodas 2024-03134, įsigalioja 2024-02-21)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros energijos persiuntimo paslaugos kainų ir jų taikymo tvarkos 2024 metams paskelbimo ir persiuntimo paslaugos kainų diferencijavimo metodikos derinimo
(2024-02-15 Nr. O3E-171, TAR 2024-02-15, kodas 2024-02887, įsigalioja 2024-04-01)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl UAB „Ignitis“ elektros energijos visuomeninės kainos viršutinės ribos 2024 m. I pusmečiui buitiniams vartotojams, perkantiems elektros energiją iš vidutinės ir žemos įtampos tinklų, koregavimo
(2024-02-15 Nr. O3E-172, TAR 2024-02-15, kodas 2024-02888, įsigalioja 2024-02-16)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Atsiskaitymo už disbalansą sutarties standartinių sąlygų tvirtinimo
(2024-02-15 Nr. O3E-191, TAR 2024-02-15, kodas 2024-02944, įsigalioja 2024-02-16)

Žuvininkystės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl vidutinių 2023 metų žvejybos produktų pirminio pardavimo kainų nustatymo
(2024-02-15 Nr. V1-20, TAR 2024-02-15, kodas 2024-02933, įsigalioja 2024-02-16)

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas
Dėl Integralios administracinių paslaugų sistemos likvidavimo
(2024-02-14 Nr. VE-12, TAR 2024-02-14, kodas 2024-02782, įsigalioja 2024-02-15)

Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl 2023–2024 mokslo metų matematikos, gamtos mokslų, informatikos ir inžinerinių technologijų dalykų nuotolinių elektroninių tarpinių patikrinimų vykdymo instrukcijų patvirtinimo
(2024-02-15 Nr. VK-130, TAR 2024-02-15, kodas 2024-02951, įsigalioja 2024-02-16)

Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus 2024 m. vasario 15 d. įsakymo Nr. VK-130 „Dėl 2023–2024 mokslo metų matematikos, gamtos mokslų, informatikos ir inžinerinių technologijų dalykų nuotolinių elektroninių tarpinių patikrinimų vykdymo instrukcijų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-20 Nr. VK-134, TAR 2024-02-20, kodas 2024-03191, įsigalioja 2024-02-21)

Lietuvos policijos generalinio komisaro įsakymas
Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2016 m. sausio 19 d. įsakymo Nr. 5-V-35 „Dėl civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos“ pakeitimo
(2024-02-19 Nr. 5-V-172, TAR 2024-02-19, kodas 2024-03021, įsigalioja 2024-02-19)

Lietuvos kariuomenės vado įsakymas
Dėl Lobistinės veiklos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo
(2024-02-20 Nr. V-287, TAR 2024-02-20, kodas 2024-03143, įsigalioja 2024-02-21)

Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybos prie Finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 1-159 „Dėl Saugiojo dokumento ar saugiojo dokumento blanko etalono gamybos priežiūros, vertinimo ir tvirtinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
2023-12-29 Nr. 1-241, TAR 2024-02-15, kodas 2024-02929, įsigalioja 2024-02-16)

Jaunimo reikalų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Jaunimo užimtumo vasarą ir integracijos į darbo rinką projektų finansavimo 2024 metais konkurso nuostatų patvirtinimo
(2024-02-19 Nr. 2V-42(1.4E), TAR 2024-02-19, kodas 2024-03090, įsigalioja 2024-02-20)

Lietuvos kultūros tarybos nutarimas
Dėl Lietuvos kultūros tarybos eksperto nešališkumo deklaracijos ir konfidencialumo pasižadėjimo formų patvirtinimo
(2024-02-14 Nr. 4LKT-1(1.3 E), TAR 2024-02-14, kodas 2024-02791, įsigalioja 2024-02-15)

Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas
Dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos 2022 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. Sp-64 „Dėl Balsavimo patalpos įrengimo ir vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-15 Nr. Sp-26, TAR 2024-02-15, kodas 2024-02914, įsigalioja 2024-02-16)

Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas
Dėl Balsavimo komisijos pirmininko ir narių rašytinio pasižadėjimo davimo Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo
(2024-02-15 Nr. Sp-28, TAR 2024-02-15, kodas 2024-02902, įsigalioja 2024-02-16)

Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas
Dėl Savivaldybių (apygardų) ir apylinkių rinkimų (referendumo) komisijų posėdžių organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2024-02-20 Nr. Sp-40, TAR 2024-02-20, kodas 2024-03187, įsigalioja 2024-02-21)


<< Atgal