Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 14

2024 m. balandžio 3 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2024 m. kovo 27 d. – 2024 m. balandžio 2 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 66 ir 67 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2024-03-21 Nr. XIV-2501, TAR 2024-03-27, kodas 2024-05460, įsigalioja 2024-03-28)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 349 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2024-03-21 Nr. XIV-2502, TAR 2024-03-27, kodas 2024-05466, įsigalioja 2024-03-28)

Lietuvos Respublikos civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos kontrolės įstatymo Nr. IX-931 9, 16, 17, 21 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2024-03-21 Nr. XIV-2503, TAR 2024-03-27, kodas 2024-05514, įsigalioja 2024-07-01)

Lietuvos Respublikos maisto įstatymo Nr. VIII-1608 1, 2, 4, 9, 12-2 straipsnių ir ketvirtojo-1 skirsnio pavadinimo pakeitimo įstatymas
(2024-03-21 Nr. XIV-2506, TAR 2024-03-27, kodas 2024-05467, įsigalioja 2024-11-01)

Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 47 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 93-1 straipsniu įstatymas
(2024-03-21 Nr. XIV-2507, TAR 2024-03-27, kodas 2024-05468, įsigalioja 2025-01-01)

Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 2 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo aštuntuoju-12 skirsniu įstatymas
(2024-03-21 Nr. XIV-2508, TAR 2024-03-27, kodas 2024-05469, įsigalioja 2024-11-01)

LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINĖS SUTARTYS

Užsienio reikalų ministerijos pranešimas
Dėl tarptautinės sutarties įsigaliojimo
(2024-03-27 Nr. (22.35E)3-1744, TAR 2024-03-27, kodas 2024-05506, įsigalioja 2024-03-27)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 19 d. nutarimo Nr. 261 „Dėl Valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos aukcionų organizavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-27 Nr. 209, TAR 2024-03-27, kodas 2024-05527, įsigalioja 2024-03-28)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimo Nr. 260 „Dėl naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos“ pakeitimo
(2024-03-27 Nr. 210, TAR 2024-03-28, kodas 2024-05612, įsigalioja 2024-03-29)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Preliminaraus valstybės finansuojamų trumposios pakopos, pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų, antrosios pakopos, doktorantūros, profesinių studijų vietų, į kurias 2024 metais priimami studentai, skaičiaus, studijų stipendijų skaičiaus ir skiriamo valstybės finansavimo pagal studijų krypčių grupes, mokslo, meno sritis sąrašų patvirtinimo ir valstybės finansuojamų studijų vietų antrajai konkursinei eilei sudaryti skaičiaus ir skiriamo valstybės finansavimo nustatymo
(2024-03-27 Nr. 211, TAR 2024-03-28, kodas 2024-05581, įsigalioja 2024-03-29)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. birželio 3 d. nutarimo Nr. 651 „Dėl Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų ir pavadinimų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-27 Nr. 215, TAR 2024-03-28, kodas 2024-05655, įsigalioja 2024-03-29)

Vyriausybės nutarimas
Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymą
(2024-03-27 Nr. 216, TAR 2024-03-28, kodas 2024-05656, įsigalioja 2024-03-29)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2022 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. 1K-190 „Dėl Lietuvos Respublikai iš prisitaikymo prie „Brexit’o“ rezervo skirtų lėšų administravimo taisyklių įgyvendinimo“ pakeitimo
(2024-03-29 Nr. 1K-125, TAR 2024-03-29, kodas 2024-05885, įsigalioja 2024-03-30)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. liepos 13 d. įsakymo Nr. A1-461 „Dėl Valstybės socialinių fondų biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-28 Nr. A1-242, TAR 2024-03-28, kodas 2024-05614, įsigalioja 2024-03-29)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lygių galimybių, moterų ir vyrų lygybės bei apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje ir pagalbos smurto artimoje aplinkoje pavojų patiriantiems asmenims ar smurtą patyrusiems asmenims įgyvendinimo kokybės standarto savivaldybių administracijoms patvirtinimo
(2024-03-29 Nr. A1-245, TAR 2024-03-29, kodas 2024-05899, įsigalioja 2024-03-30)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. sausio 13 d. įsakymo Nr. A1-25 „Dėl Asmenų aprūpinimo klausos, regos, komunikacijos ir sensorikos bei judėjimo techninės pagalbos priemonėmis tvarkos aprašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-29 Nr. A1-246, TAR 2024-03-29, kodas 2024-05900, įsigalioja 2024-04-15)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro, Sveikatos apsaugos ministro, Švietimo, mokslo ir sporto ministro ir Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento 2024–2026 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo
(2024-04-02 Nr. A1-247/V-349/V-368/1V-242, TAR 2024-04-02, kodas 2024-06041, įsigalioja 2024-04-03)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2023 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 4-364 „Dėl Subsidijų Lietuvos startuolių dalyvavimui užsienio šalių renginiuose skatinti skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-27 Nr. 4-164, TAR 2024-03-27, kodas 2024-05449, įsigalioja 2024-03-28)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. 4-861 „Dėl 2022–2030 metų ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-04-02 „Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-28 Nr. 4-178, TAR 2024-03-28, kodas 2024-05668, įsigalioja 2024-03-29)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. D1-227 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 02-001-06-11-01 „Stiprinti neigiamo poveikio aplinkai prevenciją ir valdymą“ įgyvendinimo“ pakeitimo
(2024-03-28 Nr. D1-100, TAR 2024-03-28, kodas 2024-05627, įsigalioja 2024-03-29)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2023 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. D1-396 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. lapkričio 10 d. įsakymo Nr. D1-577 „Dėl Biržių atrėžimo ir įvertinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2024-03-28 Nr. D1-102, TAR 2024-03-28, kodas 2024-05679, įsigalioja 2024-03-29)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. D1-421 „Dėl Duomenų apie atliekų prevenciją, susidarymą ir tvarkymą skaičiavimo ir kokybės patikros ataskaitų teikimo Europos komisijai tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. D1-722 „Dėl ataskaitų apie direktyvos 86/278/EEB įgyvendinimą teikimo Europos komisijai tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2024-03-29 Nr. D1-104, TAR 2024-03-29, kodas 2024-05789, įsigalioja 2024-03-30)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. rugsėjo 19 d. įsakymo Nr. D1-623 „Dėl Pajūrio regioninio parko tvarkymo plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-02 Nr. D1-105, TAR 2024-04-02, kodas 2024-06101, įsigalioja 2024-04-03)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Apdovanojimo Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos padėkos raštu ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos padėkos raiškos tvarkos aprašo patvirtinimo
(2024-03-27 Nr. V-341, TAR 2024-03-27, kodas 2024-05439, įsigalioja 2024-03-28)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. V-1959 „Dėl Mokinių registro reorganizavimo ir Mokinių registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-27 Nr. V-342, TAR 2024-03-27, kodas 2024-05442, įsigalioja 2024-03-28)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymo Nr. V-925 „Dėl Profesinio mokymo programų rengimo ir registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-27 Nr. V-347, TAR 2024-03-27, kodas 2024-05445, įsigalioja 2024-03-28)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. V-1566 „Dėl Dienos priežiūros organizavimo savivaldybių administracijų numatytose savivaldybių mokyklose, paskelbus mobilizaciją, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-27 Nr. V-357, TAR 2024-03-27, kodas 2024-05517, įsigalioja 2024-03-28)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. vasario 10 d. įsakymo Nr. V-234 „Dėl Lietuvių kalbos mokėjimo lygio ir (arba) valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos nustatymo, egzaminų organizavimo, vykdymo ir apmokėjimo bei pažymėjimo turinio, formos ir išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-02 Nr. V-365, TAR 2024-04-02, kodas 2024-06000, įsigalioja 2024-04-03)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos darbo grupių, komisijų, komitetų, tarybų ar kitų darinių, neturinčių viešojo administravimo įgaliojimų ir nepriimančių trečiųjų asmenų atžvilgiu privalomų sprendimų, pirmininkų, narių ir išorės ekspertų (specialistų) interesų deklaravimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2023-12-29 Nr. V-1406, TAR 2024-04-02, kodas 2024-05999, įsigalioja 2024-04-03)

Sveikatos apsaugos ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Europos farmakopėjos 11.0 leidimo 11.4 priedo įgyvendinimo
(2024-03-28 Nr. V-348/B1-411, TAR 2024-03-28, kodas 2024-05653, įsigalioja 2024-04-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. vasario 29 d. įsakymo Nr. V-164 „Dėl Kochlearinio implanto, BAHA įsriegiamojo kaulinio implanto, vidurinės ausies klausos sistemos ir atsarginio šių medicinos pagalbos priemonių procesoriaus įsigijimo išlaidų kompensavimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašo bei šių medicinos pagalbos priemonių bazinių kainų tvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-02 Nr. V-360, TAR 2024-04-02, kodas 2024-06138, įsigalioja 2024-07-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-02 Nr. V-362, TAR 2024-04-02, kodas 2024-06140, įsigalioja 2024-04-03)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2023 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. V-1331 „Dėl Psichikos ir elgesio sutrikimų gydymo bendruomenėje komandos paslaugų teikimo ir apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-02 Nr. V-370, TAR 2024-04-02, kodas 2024-06142, įsigalioja 2024-04-03)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. 730 „Dėl Vaikų ir paauglių psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-02 Nr. V-371, TAR 2024-04-02, kodas 2024-06141, įsigalioja 2024-04-03)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. liepos 30 d. įsakymo Nr. V-1765 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo galimai seksualinį smurtą patyrusiems moteriškosios lyties asmenims aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-02 Nr. V-373, TAR 2024-04-02, kodas 2024-06143, įsigalioja 2024-04-03)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. vasario 1 d. įsakymo Nr. 65 „Dėl Informacijos apie pacientą valstybės institucijoms ir kitoms įstaigoms teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir asmens sveikatos paslapties kriterijų nustatymo“ pakeitimo
(2024-04-02 Nr. V-374, TAR 2024-04-02, kodas 2024-06144, įsigalioja 2024-04-03)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos atstovų tarptautiniuose teismuose mantijos aprašo ir Lietuvos Respublikos atstovų tarptautiniuose teismuose aprūpinimo mantijomis ir jų dėvėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2024-03-28 Nr. 1R-110, TAR 2024-03-28, kodas 2024-05641, įsigalioja 2024-04-01)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. 3-81 „Dėl Kelių šviesoforų įrengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-27 Nr. 3-105, TAR 2024-03-27, kodas 2024-05520, įsigalioja 2024-07-01)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2022 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 3-277 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 10-001-06-01-01 „Skatinti alternatyviųjų degalų naudojimą transporto sektoriuje“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-02 Nr. 3-109, TAR 2024-04-02, kodas 2024-05998, įsigalioja 2024-04-03)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl energetikos ministro 2022 m. rugpjūčio 25 d. įsakymo Nr. 1-255 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-01-13-01 „Diegti pažangias technologijas, palaipsniui mažinant iškastinio kuro naudojimą, teikiant prioritetą vandenilio technologijoms“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-29 Nr. 1-66, TAR 2024-03-29, kodas 2024-05901, įsigalioja 2024-03-30)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl energetikos ministro 2022 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. 1-192 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-03 „Įgyvendinti degalų iš AEI gamybos priemones ir plėtoti jų panaudojimo infrastruktūrą transporto sektoriuje“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-29 Nr. 1-68, TAR 2024-03-29, kodas 2024-05905, įsigalioja 2024-03-30)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2022 m. rugpjūčio 23 d. įsakymo Nr. ĮV-695 „Dėl nacionalinių, valstybinių teatrų ir koncertinių įstaigų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas, bilietams taikomų nuolaidų ir organizuojamų nemokamų renginių rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-29 Nr. ĮV-301, TAR 2024-04-02, kodas 2024-06014, įsigalioja 2024-04-03)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2004 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. 3D-446 „Dėl Valstybinę žemėtvarkos planavimo dokumentų priežiūrą atliekančių specialistų kvalifikacinių reikalavimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2024-03-27 Nr. 3D-250, TAR 2024-03-27, kodas 2024-05446, įsigalioja 2024-03-28)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano intervencinių priemonių tiesioginių išmokų (klimatui, aplinkai ir gyvūnų gerovei naudingų sistemų) už 2023 metais deklaruotus plotus mokėjimo
(2024-03-27 Nr. 3D-251, TAR 2024-03-27, kodas 2024-05448, įsigalioja 2024-03-28)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2022 m. balandžio 22 d. įsakymo Nr. 3D-269 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos žemės ir maisto ūkio, kaimo plėtros bei žuvininkystės plėtros programos pažangos priemonės Nr. 15-001-06-02-02 „Didinti ŠESD absorbcinius pajėgumus (atkuriant pelkių (durpžemių) hidrologinį režimą)“ aprašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-28 Nr. 3D-255, TAR 2024-03-28, kodas 2024-05577, įsigalioja 2024-03-29)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2012 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. 3D-419 „Dėl Garantinės įmokos paskolų gavėjams kompensavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-28 Nr. 3D-258, TAR 2024-03-28, kodas 2024-05583, įsigalioja 2024-03-29)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2013 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. 3D-14 „Dėl Ūkinių gyvūnų veislių nustatymo pagal kraujo laipsnį tvarkos aprašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-28 Nr. 3D-259, TAR 2024-03-28, kodas 2024-05672, įsigalioja 2024-03-29)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2000 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 215 „Dėl Rinkai tiekiamų sėklinių bulvių privalomųjų reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-28 Nr. 3D-260, TAR 2024-03-28, kodas 2024-05674, įsigalioja 2024-03-29)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. 3D-94 „Dėl Verslinės žvejybos jūrų vandenyse taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-29 Nr. 3D-262, TAR 2024-03-29, kodas 2024-05760, įsigalioja 2024-03-30)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2023 m. balandžio 25 d. įsakymo Nr. 3D-280 „Dėl Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano intervencinės priemonės „Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-29 Nr. 3D-263, TAR 2024-03-29, kodas 2024-05778, įsigalioja 2024-03-30)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2023 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. 3D-102 „Dėl Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-29 Nr. 3D-264, TAR 2024-03-29, kodas 2024-05779, įsigalioja 2024-03-30)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. 3D-724 „Dėl Žemdirbių mokymo ir konsultavimo informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-29 Nr. 3D-265, TAR 2024-03-29, kodas 2024-05906, įsigalioja 2024-03-30)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2004 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. 3D-156 „Dėl Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-02 Nr. 3D-266, TAR 2024-04-02, kodas 2024-06008, įsigalioja 2024-04-03)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2023 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. 3D-107 „Dėl Žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų, taikomų nuo 2023 metų, aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-02 Nr. 3D-267, TAR 2024-04-02, kodas 2024-06115, įsigalioja 2024-04-03)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2022 m. birželio 14 d. įsakymo Nr. 1V-432 „Dėl 2022–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos viešojo valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 01-002-08-03-01 „Sukurti modernią viešojo valdymo institucijų žmogiškųjų išteklių valdysenos sistemą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-02 Nr. 1V-229, TAR 2024-04-02, kodas 2024-05992, įsigalioja 2024-04-03)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. 1V-753 „Dėl Nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programos veiksmų įgyvendinimo plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-02 Nr. 1V-243, TAR 2024-04-02, kodas 2024-06020, įsigalioja 2024-04-03)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2022 m. balandžio 21 d. įsakymo Nr. 1V-319 „Dėl savivaldybių tarybų etikos komisijos narių ir antikorupcijos komisijos narių, kurie nėra savivaldybės tarybos nariai, atlygio dydžio ir mokėjimo tvarkos nustatymo“ pakeitimo
(2024-04-02 Nr. 1V-246, TAR 2024-04-02, kodas 2024-06036, įsigalioja 2024-04-03)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2016 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. V-668 „Dėl Gyvenamosios patalpos nuomos išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-29 Nr. V-274, TAR 2024-03-29, kodas 2024-05902, įsigalioja 2024-03-30)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2019 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. V-411 „Dėl Kertinio valstybės telekomunikacijų centro nuostatų ir organizacinės struktūros patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-29 Nr. V-276, TAR 2024-03-29, kodas 2024-05802, įsigalioja 2024-03-30)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Elektroninio kvito naudojimo taisyklių patvirtinimo
(2024-03-29 Nr. VA-33, TAR 2024-03-29, kodas 2024-05742, įsigalioja 2024-07-01)

Lietuvos auditorių rūmų prezidento įsakymas
Dėl Lietuvos auditorių rūmų prezidiumo nutarimo pripažinimo netekusiu galios
(2024-04-02 Nr. 1.3V-24, TAR 2024-04-02, kodas 2024-06134, įsigalioja 2024-04-03)

Lietuvos auditorių rūmų prezidiumo nutarimas
Dėl Lietuvos auditorių rūmų prezidiumo 2024 m. vasario 20 d. nutarimo 1.4-9.2.15.2 „Dėl Audito įmonės ataskaitos dėl pinigų plovimo ir (arba) teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimo, teikimo Lietuvos auditorių rūmams tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-22 Nr. 1.4-15.3.11.1, TAR 2024-04-02, kodas 2024-06125, įsigalioja 2024-04-03)

Viešojo valdymo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2022 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. 27V-127 „Dėl Asmens duomenų tvarkymo, saugojimo ir šių duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Viešojo valdymo agentūroje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-29 Nr. V-38, TAR 2024-03-29, kodas 2024-05872, įsigalioja 2024-03-30)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. 1B-351 „Dėl Muitinės įstaigų klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-27 Nr. 1BE-273, TAR 2024-03-27, kodas 2024-05453, įsigalioja 2024-04-01)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl žinynų taikymo
(2024-03-26 Nr. 1BE-278, TAR 2024-03-27, kodas 2024-05492, įsigalioja 2024-03-28)

Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Paskirtųjų įstaigų veiklos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo
(2024-03-29 Nr. 11V-90-(1.2 E), TAR 2024-03-29, kodas 2024-05904, įsigalioja 2024-04-05)

Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininko 2023 m. rugpjūčio 22 d. įsakymo Nr. 11v-139-(1.2) „Dėl kontrolinių klausimynų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-29 Nr. 11V-91-(1.2 E), TAR 2024-03-29, kodas 2024-05903, įsigalioja 2024-04-05)

Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2009 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 1A-551 „Dėl Vaistinių medžiagų ir vaistinių preparatų, esančių Europos farmakopėjoje, pavadinimų atitikmenų anglų, lietuvių ir lotynų kalbomis sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-29 Nr. (1.72E)1A-403, TAR 2024-03-29, kodas 2024-05870, įsigalioja 2024-04-01)

Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2011 m. vasario 23 d. įsakymo Nr. 1A-159 „Dėl Farmacinių formų standartinių terminų ir jų trumpųjų pavadinimų sąrašo, Sudėtinių farmacinių formų standartinių terminų sąrašo, Sudėtinių standartinių terminų sąrašo, Talpyklių, uždorių ir vartojimo įtaisų standartinių terminų sąrašo, Vartojimo būdų ir metodų standartinių terminų sąrašo, Sudėtinių pakuočių standartinių terminų sąrašo bei Pateikimo vienetų standartinių terminų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-02 Nr. (1.72E)1A-407, TAR 2024-04-02, kodas 2024-06091, įsigalioja 2024-04-03)

Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos teikiamo Mokslinio-reguliacinio patarimo teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2024-04-02 Nr. (1.72E)1A-412, TAR 2024-04-02, kodas 2024-06136, įsigalioja 2024-04-03)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2023 m. sausio 12 d. nutarimo Nr. 03-5 „Dėl Lietuvos banko kolekcinių eurų monetų, proginių su Lietuvos nacionaline puse eurų monetų ir apyvartinių eurų monetų su Lietuvos nacionaline puse numizmatinio rinkinio išleidimo 2024 m. plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-26 Nr. 03-36, TAR 2024-03-27, kodas 2024-05457, įsigalioja 2024-03-28)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2015 m. gruodžio 22 d. nutarimo Nr. 03-204 „Dėl Lietuvos banko mokėjimo sistemos CENTROlink adresuojamojo BIC turėtojo sutarties sudarymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-26 Nr. 03-37, TAR 2024-03-27, kodas 2024-05458, įsigalioja 2024-03-29)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2018 m. lapkričio 20 d. nutarimo Nr. 03-219 „Dėl Reikalavimų vartojimo kredito davėjo, kredito davėjo, tarpusavio skolinimo platformos operatoriaus, sutelktinio finansavimo platformų operatoriaus, valiutos keityklos operatoriaus dalyviams įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-26 Nr. 03-40, TAR 2024-03-27, kodas 2024-05462, įsigalioja 2024-03-28)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2018 m. rugpjūčio 28 d. nutarimo Nr. 03-145 „Dėl Nacionalinių plėtros įstaigų sąrašo tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-26 Nr. 03-41, TAR 2024-03-27, kodas 2024-05463, įsigalioja 2024-03-28)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2013 m. kovo 19 d. nutarimo Nr. 03-62 „Dėl Vartojimo kredito gavėjų kreditingumo vertinimo ir atsakingojo skolinimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-26 Nr. 03-45, TAR 2024-03-27, kodas 2024-05470, įsigalioja 2024-03-28)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2015 m. birželio 11 d. nutarimo Nr. 03-92 „Dėl Finansų maklerio įmonių vidaus kapitalo ir likvidžiojo turto poreikio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-26 Nr. 03-46, TAR 2024-03-27, kodas 2024-05471, įsigalioja 2024-03-28)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2015 m. birželio 11 d. nutarimo Nr. 03-93 „Dėl Finansų maklerio įmonių priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-26 Nr. 03-47, TAR 2024-03-27, kodas 2024-05472, įsigalioja 2024-03-28)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos priimtų pagrindinių sandorio šalių pertvarkymo gairių taikymo
(2024-03-26 Nr. 03-56, TAR 2024-03-27, kodas 2024-05500, įsigalioja 2024-03-28)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Bankams skirtų mokėjimo paslaugų teikimo ir grynųjų pinigų išdavimo mobilizacijos metu reikalavimų aprašo patvirtinimo
(2024-03-26 Nr. 03-57, TAR 2024-03-27, kodas 2024-05459, įsigalioja 2024-03-28)

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2019 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 1-191 „Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-16 Nr. 1-15, TAR 2024-04-02, kodas 2024-06120, įsigalioja 2024-04-03)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2019 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. 1-6 „Dėl valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos priemonių ir įrangos sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-27 Nr. 1-203 /2024 (1.4 E), TAR 2024-03-27, kodas 2024-05516, įsigalioja 2024-03-28)

Lietuvos kultūros tarybos nutarimas
Dėl Strateginio finansavimo programų projektų vertinimo kriterijų balų aprašų patvirtinimo
(2024-03-27 Nr. 4LKT-6(1.3 E), TAR 2024-03-27, kodas 2024-05475, įsigalioja 2024-03-28)

Aplinkos apsaugos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2021 m. liepos 27 d. įsakymo Nr. AD1-282 „Dėl kontrolinių klausimynų“ pakeitimo
(2024-03-27 Nr. AD1-136, TAR 2024-03-28, kodas 2024-05598, įsigalioja 2024-03-29)

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimas
Dėl Lietuvių kalbos prestižo stiprinimo programos patvirtinimo
(2024-03-29 Nr. N-1, TAR 2024-03-29, kodas 2024-05884, įsigalioja 2024-03-30)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2015 m. vasario 13 d. nutarimo Nr. O3-183 „Dėl garantinio geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo vykdymo tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-02 Nr. O3E-429, TAR 2024-04-02, kodas 2024-06126, įsigalioja 2024-04-03)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2023 m. rugsėjo 28 d. nutarimo Nr. O3E-1412 „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo“ pakeitimo
(2024-04-02 Nr. O3E-431, TAR 2024-04-02, kodas 2024-06128, įsigalioja 2024-04-03)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl didžiausios leistinos atliekinės šilumos supirkimo kainos nustatymo
(2024-04-02 Nr. O3E-434, TAR 2024-04-02, kodas 2024-06131, įsigalioja 2024-04-03)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2020 m. rugsėjo 25 d. nutarimu Nr. O3E-855 „Dėl Elektros energetikos ir gamtinių dujų įmonių reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninės užduoties patvirtinimo“ patvirtintos Elektros energetikos ir gamtinių dujų įmonių reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninės užduoties galiojimo pratęsimo
(2024-04-02 Nr. O3E-435, TAR 2024-04-02, kodas 2024-06132, įsigalioja 2024-04-03)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl palyginamojo šilumos pajamų lygio nustatymo
(2024-04-02 Nr. O3E-440, TAR 2024-04-02, kodas 2024-06133, įsigalioja 2024-04-03)

Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl valstybinės miškų tarnybos direktoriaus 2023 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. V-479 „Dėl Miškų inventorizacijos arba jos patikslinimo metu nustatytų duomenų patvirtinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-29 Nr. V-111, TAR 2024-04-02, kodas 2024-06047, įsigalioja 2024-04-03)

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2015 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. V-87 „Dėl Pažymos apie valdoje nustatytus veiklos apribojimus privataus miško savininkams ar jų asociacijoms, siekiantiems paramos pagal priemonės „Su Natura 2000 ir vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“ veiklos sritį „Parama Natura 2000 miškuose“, išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-26 Nr. V-39, TAR 2024-03-27, kodas 2024-05474, įsigalioja 2024-03-28)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. kovo 22 d. įsakymo Nr. V-140 „Dėl Asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo ir informacijos apie pažeidimus teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-29 Nr. V-65, TAR 2024-03-29, kodas 2024-05883, įsigalioja 2024-03-30)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2022 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. V-196 „Dėl Darbo rinkos paslaugų teikimo darbo ieškantiems asmenims ir darbdaviams tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo
(2024-03-29 Nr. V-66, TAR 2024-03-29, kodas 2024-05881, įsigalioja 2024-03-30)

Nacionalinės sporto agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl 2024 metų sporto bazių pagerinimo projektų, finansuojamų sporto rėmimo fondo lėšomis, konkurse pateiktų paraiškų atitikusių ir neatitikusių administracinės atitikties tinkamumo vertinimo reikalavimus sąrašo patvirtinimo
(2024-04-02 Nr. VF-2024/9, TAR 2024-04-02, kodas 2024-06122, įsigalioja 2024-04-03)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2018 m. vasario 2 d. įsakymo Nr. 2BE-36 „Dėl Ūkio subjektų rizikingumo vertinimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-29 Nr. 2BE-45, TAR 2024-03-29, kodas 2024-05743, įsigalioja 2024-03-30)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 2BE-327 „Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos dokumentų valdymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-29 Nr. 2BE-46, TAR 2024-03-29, kodas 2024-05744, įsigalioja 2024-04-01)

Jaunimo reikalų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Mobiliojo darbo su jaunimu identifikavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2024-03-28 Nr. 2V-98(1.4 E), TAR 2024-04-02, kodas 2024-06055, įsigalioja 2024-04-03)

Lietuvos Policijos generalinio komisaro įsakymas
Dėl Policijos vaizdo duomenų tvarkymo informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo
(2024-03-27 Nr. 5-V-314, TAR 2024-03-27, kodas 2024-05440, įsigalioja 2024-03-28)

Generalinio prokuroro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2020 m. lapkričio 16 d. įsakymo Nr. I-358 „Dėl Rekomendacijų dėl pinigų plovimo nusikalstamų veikų (BK 189, 216 straipsniai) ikiteisminio tyrimo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-02 Nr. I-70, TAR 2024-04-02, kodas 2024-06049, įsigalioja 2024-04-03)


<< Atgal