Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 15

2024 m. balandžio 10 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2024 m. balandžio 3 d. – 2024 m. balandžio 9 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos atsiskaitymų grynaisiais pinigais sumų apvalinimo įstatymas
(2024-03-28 Nr. XIV-2515, TAR 2024-04-03, kodas 2024-06302, įsigalioja 2025-05-01)

Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 7 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2024-03-28 Nr. XIV-2516, TAR 2024-04-03, kodas 2024-06303, įsigalioja 2025-05-01)

Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 15 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2024-03-28 Nr. XIV-2517, TAR 2024-04-03, kodas 2024-06304, įsigalioja 2025-05-01)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo ir Kodekso papildymo 207-2 straipsniu įstatymas
(2024-03-28 Nr. XIV-2518, TAR 2024-04-03, kodas 2024-06307, įsigalioja 2025-05-01)

Lietuvos Respublikos statybos įstatymo Nr. I-1240 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11-1, 12, 14, 15, 17, 18, 22, 24, 26, 27, 27-1, 28, 34, 37, 39, 47, 49, 51, 52-1, 53, 55, 56, 57, 59 straipsnių, šeštojo skirsnio pavadinimo, 1 priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 11-2, 27-2, 68 straipsniais įstatymo Nr. XIV-2413 3, 4, 9, 15, 18, 20, 21, 22, 27, 30, 34 ir 37 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2024-03-28 Nr. XIV-2522, TAR 2024-04-03, kodas 2024-06309, įsigalioja 2024-04-04)

Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 7, 18, 20, 29, 31, 33, 34 ir 35 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIV-2420 9 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2024-03-28 Nr. XIV-2523, TAR 2024-04-03, kodas 2024-06310, įsigalioja 2024-04-04)

Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo, statybos ir žemės naudojimo valstybinės priežiūros įstatymo Nr. XII-459 7, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 24, 31 straipsnių pakeitimo, Įstatymo papildymo 10-1, 34-1 straipsniais ir 8 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo Nr. XIV-2414 13 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2024-03-28 Nr. XIV-2524, TAR 2024-04-03, kodas 2024-06311, įsigalioja 2024-04-04)

Lietuvos Respublikos architektūros įstatymo Nr. XIII-425 7, 10, 11, 13, 15, 17 ir 18 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIV-2416 4 ir 8 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2024-03-28 Nr. XIV-2525, TAR 2024-04-03, kodas 2024-06312, įsigalioja 2024-04-04)

LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINĖS SUTARTYS

Užsienio reikalų ministerijos pranešimas
Dėl tarptautinės sutarties įsigaliojimo
(2024-04-08 Nr. (22.35E)3-1937, TAR 2024-04-08, kodas 2024-06606, įsigalioja 2024-04-08)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. vasario 1 d. nutarimo Nr. 66 „Dėl Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 13 straipsnio 10 dalyje nurodytų saulės šviesos energijos elektrinių plėtros“ pripažinimo netekusiu galios
(2024-03-27 Nr. 223, TAR 2024-04-03, kodas 2024-06272, įsigalioja 2024-04-04)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 30 d. nutarimo Nr. 1198 „Dėl profesinių ligų sąrašo ir Lietuvos Respublikos profesinių ligų valstybės registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-03 Nr. 225, TAR 2024-04-04, kodas 2024-06371, įsigalioja 2024-04-05)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Atsinaujinančių išteklių elektros energijos gamybos įmokos ir paramos vietos bendruomenėms lėšų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir atsinaujinančių išteklių elektros energijos gamybos įmokos administratoriaus paskyrimo
(2024-04-03 Nr. 233, TAR 2024-04-05, kodas 2024-06535, įsigalioja 2024-04-06)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. spalio 28 d. nutarimo Nr. 1187 „Dėl Paramos atsinaujinančių energijos išteklių plėtrai, energijos efektyvumo didinimui, moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai atsinaujinančių išteklių energetikos sektoriuje administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-03 Nr. 235, TAR 2024-04-04, kodas 2024-06431, įsigalioja 2024-04-05)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. balandžio 5 d. nutarimo Nr. 253 „Dėl Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2024-04-03 Nr. 238, TAR 2024-04-05, kodas 2024-06512, įsigalioja 2024-04-06)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. 1568 „Dėl vidaus audito atlikimo“ pakeitimo
(2024-04-03 Nr. 240, TAR 2024-04-09, kodas 2024-06626, įsigalioja 2024-04-10)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Socialinės apsaugos ir darbo ministro, Aplinkos ministro ir Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl paramos verslui kurti (darbo vietoms steigti) teikimo 2024 metais prioritetų nustatymo
(2024-04-03 Nr. A1-252/4-184/D1-108, TAR 2024-04-03, kodas 2024-06271, įsigalioja 2024-04-04)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. A1-648 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos socialinės sutelkties plėtros programos pažangos priemonės Nr. 09-003-02-02-08 „Plėtoti efektyvios prevencijos ir pagalbos smurto artimoje aplinkoje sistemą, stiprinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-03 Nr. A1-255, TAR 2024-04-03, kodas 2024-06273, įsigalioja 2024-04-04)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. lapkričio 24 d. įsakymo Nr. A1-777 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos socialinės sutelkties plėtros programos pažangos priemonės Nr. 09-003-02-02-06 „Įgyvendinti lygių galimybių, lyčių lygybės principus“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-03 Nr. A1-258, TAR 2024-04-03, kodas 2024-06274, įsigalioja 2024-04-04)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. A1-469 „Dėl Nacionalinės jaunimo politikos 2023–2027 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-08 Nr. A1-261, TAR 2024-04-08, kodas 2024-06598, įsigalioja 2024-04-09)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. lapkričio 10 d. įsakymo Nr. A1-730 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo didelės apimties projektų atrankos 2024 metų konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-09 Nr. A1-264, TAR 2024-04-09, kodas 2024-06637, įsigalioja 2024-04-10)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. lapkričio 4 d. įsakymo Nr. A1-1077 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų fondo tarybos narių atlygio dydžio ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-09 Nr. A1-265, TAR 2024-04-09, kodas 2024-06638, įsigalioja 2024-04-10)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. A1-596 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023–2025 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-09 Nr. A1-266, TAR 2024-04-09, kodas 2024-06639, įsigalioja 2024-04-10)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. lapkričio 23 d. įsakymo Nr. 4-1128 „Dėl Subsidijų pagal priemones „Skatinti kosmoso sektoriaus plėtrą Lietuvoje“ ir „Dalyvauti tarptautinėse ir nacionalinėse MTEP ir inovacijų programose“ įmonėms skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-04 Nr. 4-186, TAR 2024-04-04, kodas 2024-06418, įsigalioja 2024-04-05)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2008 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. 4-459 „Dėl Tam tikrų pavojingųjų medžiagų naudojimo ribojimo elektros ir elektroninėje įrangoje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-09 Nr. 4-190, TAR 2024-04-09, kodas 2024-06627, įsigalioja 2024-08-01)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymą, Lietuvos Respublikos informacinės visuomenės paslaugų įstatymą ir Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją ir duomenų pakartotinio naudojimo įstatymą
(2024-04-09 Nr. 4-191, TAR 2024-04-09, kodas 2024-06631, įsigalioja 2024-04-10)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. 4-875 „Dėl 2022–2030 metų ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-15-02 „Skatinti talentų ir kompetencijų pasiūlą pažangiai ekonomikai“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-09 Nr. 4-197, TAR 2024-04-09, kodas 2024-06632, įsigalioja 2024-04-10)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. gruodžio 3 d. įsakymo Nr. D1-734 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. D1-236 „Dėl Nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2024-04-03 Nr. D1-106, TAR 2024-04-03, kodas 2024-06205, įsigalioja 2024-04-04)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. liepos 8 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Informacijos pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-03 Nr. D1-107, TAR 2024-04-03, kodas 2024-06216, įsigalioja 2024-04-04)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. vasario 10 d. įsakymo Nr. D1-76 „Dėl Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros, požeminio vandens vandenviečių, meteorologinių stebėjimo aikštelių, meteorologinių radiolokatorių, vandens matavimo stočių apsaugos zonų planų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-03 Nr. D1-109, TAR 2024-04-03, kodas 2024-06295, įsigalioja 2024-04-04)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-04 Nr. D1-111, TAR 2024-04-04, kodas 2024-06427, įsigalioja 2024-05-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Architektūros kokybės vertinimo metodikos patvirtinimo
(2024-04-08 Nr. D1-112, TAR 2024-04-08, kodas 2024-06571, įsigalioja 2024-05-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. D1-187 „Dėl Aplinkosaugos sąlygų plaukioti paviršiniuose vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis ir plūduriuojančių priemonių įrengimo ir naudojimo, jų statymo ir (arba) švartavimo aplinkosauginių reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-09 Nr. D1-113, TAR 2024-04-09, kodas 2024-06630, įsigalioja 2024-04-10)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2024 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. V-308 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. ISAK-236 „Dėl Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2024-04-03 Nr. V-371, TAR 2024-04-04, kodas 2024-06356, įsigalioja 2024-04-05)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl valstybės finansuojamų rezidentūros studijų vietų, į kurias 2024 metais priimami studentai, skaičiaus paskirstymo universitetams pagal specialybes
(2024-04-03 Nr. V-374, TAR 2024-04-03, kodas 2024-06301, įsigalioja 2024-04-04)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. rugpjūčio 24 d. įsakymo Nr. V-1269 „Dėl Priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-05 Nr. V-380, TAR 2024-04-05, kodas 2024-06515, įsigalioja 2024-04-06)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos 2024 metų valstybės biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su valstybinių ir savivaldybių mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo programas, personalo optimizavimu ir atnaujinimu, apmokėti, paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2024-04-08 Nr. V-385, TAR 2024-04-08, kodas 2024-06620, įsigalioja 2024-04-09)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl preliminaraus valstybės finansuojamų trumposios pakopos, pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietų, į kurias 2024 metais priimami studentai, skaičiaus, studijų stipendijų skaičiaus ir skiriamo valstybės finansavimo, antrajai konkursinei eilei formuoti skiriamo pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamų vietų skaičiaus nustatymo
(2024-04-09 Nr. V-386, TAR 2024-04-09, kodas 2024-06667, įsigalioja 2024-04-10)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. V-241 „Dėl 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-02-01 „Įgyvendinti įtraukųjį švietimą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-09 Nr. V-388, TAR 2024-04-09, kodas 2024-06668, įsigalioja 2024-04-10)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Lietuvos švietimo tarybos pirmininko atlygio dydžio nustatymo ir atlygio už darbą mokėjimo Lietuvos švietimo tarybos pirmininkui tvarkos aprašo patvirtinimo
(2024-04-09 Nr. V-389, TAR 2024-04-09, kodas 2024-06669, įsigalioja 2024-04-10)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. V-1194 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-09 Nr. V-393, TAR 2024-04-09, kodas 2024-06673, įsigalioja 2024-09-01)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. V-940 „Dėl 2022–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos mokslo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-001-01-01-01 „Gerinti mokslo ir studijų aplinką“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-09 Nr. V-396, TAR 2024-04-09, kodas 2024-06684, įsigalioja 2024-04-10)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2024 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. V-13 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 22 d. įsakymo Nr. V-1001 „Dėl Radiacinės ir radioaktyviųjų šaltinių fizinės saugos mokymo ir instruktavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2024-04-08 Nr. V-387, TAR 2024-04-08, kodas 2024-06597, įsigalioja 2024-04-09)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-09 Nr. V-398, TAR 2024-04-09, kodas 2024-06689, įsigalioja 2024-04-10)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. spalio 14 d. įsakymo Nr. V-986 „Dėl Oftalmologijos ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-09 Nr. V-399, TAR 2024-04-09, kodas 2024-06692, įsigalioja 2024-11-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. lapkričio 9 d. įsakymo Nr. 667 „Dėl Pulmonologijos antrinio ir tretinio lygio paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų“ pakeitimo
(2024-04-09 Nr. V-400, TAR 2024-04-09, kodas 2024-06691, įsigalioja 2024-04-10)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Valstybinės aviacijos saugos programos patvirtinimo ir Valstybinės aviacijos saugos komisijos sudarymo
(2024-04-08 Nr. 3-113, TAR 2024-04-08, kodas 2024-06603, įsigalioja 2024-04-09)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2023 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. 3-336 „Dėl Pašto mokos ženklų leidybos plano 2024 metams, Pašto mokos ženklų leidybos planuojamų temų 2025 metams sąrašo ir Pašto mokos ženklų leidybos planuojamų temų 2026 metams sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-08 Nr. 3-115, TAR 2024-04-08, kodas 2024-06616, įsigalioja 2024-04-09)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2022 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. ĮV-428 „Dėl 2021–2030 metų Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos kultūros ir kūrybingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 08-001-04-01-03 „Investicijos į kultūros išteklių skaitmeninimą ir prieinamumą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-09 Nr. ĮV-326, TAR 2024-04-09, kodas 2024-06670, įsigalioja 2024-04-10)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2018 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. 3D-192 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos administracijos struktūros ir administracijos padalinių nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-02 Nr. 3D-268, TAR 2024-04-03, kodas 2024-06146, įsigalioja 2024-04-03)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2013 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 3D-867 „Dėl Pluoštinių kanapių auginimo priežiūros ir tiekimo rinkai kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-03 Nr. 3D-270, TAR 2024-04-03, kodas 2024-06288, įsigalioja 2024-04-04)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2023 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. 3D-190 „Dėl Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano intervencinės priemonės „Gyvūnų gerovė“ veiklos „Parama už galimybę pieniniams galvijams išeiti į ganyklas, įtraukiant jų ganymą laukuose šiltuoju metų laiku“ ir veiklos „Parama už galimybę galvijams laisvai išeiti į atvirą erdvę, ganyklas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-03 Nr. 3D-271, TAR 2024-04-03, kodas 2024-06290, įsigalioja 2024-04-04)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2013 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 3D-914 „Dėl Tetrahidrokanabinolio kiekio nustatymo tiriant pluoštinių kanapių mėginius taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-03 Nr. 3D-272, TAR 2024-04-03, kodas 2024-06299, įsigalioja 2024-04-04)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2022 m. kovo 14 d. įsakymo Nr. 3D-179 „Dėl žemės ūkio ministro 2003 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 3D-564 „Dėl Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2024-04-04 Nr. 3D-273, TAR 2024-04-04, kodas 2024-06391, įsigalioja 2024-04-05)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2023 m. sausio 18 d. įsakymo Nr. 3D-23 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2021‒2027 metų programos antrojo prioriteto „Darnios akvakultūros veiklos skatinimas ir žvejybos bei akvakultūros produktų perdirbimas ir prekyba jais, taip prisidedant prie aprūpinimo maistu saugumo sąjungoje“ priemonės „Gamintojų organizacijų veiklos skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-04 Nr. 3D-274, TAR 2024-04-04, kodas 2024-06392, įsigalioja 2024-04-05)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2006 m. spalio 2 d. įsakymo Nr. 3D-384 „Dėl Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-04 Nr. 3D-276, TAR 2024-04-04, kodas 2024-06415, įsigalioja 2024-08-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2003 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 3D-564 „Dėl Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-04 Nr. 3D-277, TAR 2024-04-04, kodas 2024-06416, įsigalioja 2024-04-05)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 375 „Dėl Ekologinės gamybos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-04 Nr. 3D-278, TAR 2024-04-04, kodas 2024-06425, įsigalioja 2024-05-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2010 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 3D-246 „Dėl Duomenų apie mėsos gamybą, kiaušinių gavybą ir prekybą šiais produktais teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-05 Nr. 3D-279, TAR 2024-04-05, kodas 2024-06516, įsigalioja 2024-04-06)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2022 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. 1V-672 „Dėl Vietos plėtros strategijų rengimo ir atrankos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-04 Nr. 1V-248, TAR 2024-04-04, kodas 2024-06374, įsigalioja 2024-04-05)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2016 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. 1V-146 „Dėl Projektų, finansuotinų iš nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programos, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-09 Nr. 1V-263, TAR 2024-04-09, kodas 2024-06687, įsigalioja 2024-04-10)

Krašto apsaugos ministro ir Užsienio reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2017 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. V-809/V-188 „Dėl Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių užsienio valstybėse, Lietuvos Respublikos atstovybių prie tarptautinių organizacijų, konsulinių įstaigų ir specialiųjų misijų, taip pat kitų perkančiųjų organizacijų, kurios užsienyje įsigyja prekių, paslaugų ar darbų, skirtų užsienyje esantiems jų padaliniams, kariniams atstovams ar specialiesiems atašė arba skirtų užsienyje vykdomiems vystomojo bendradarbiavimo ir kitiems projektams, supaprastintų viešųjų pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-08 Nr. V-299/V-111, TAR 2024-04-08, kodas 2024-06591, įsigalioja 2024-04-09)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2022 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. EV-303 „Dėl Kėlimo kranų saugaus naudojimo rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-04 Nr. EV-61, TAR 2024-04-05, kodas 2024-06496, įsigalioja 2024-04-06)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 13 d. įsakymo Nr. 1B-649 „Dėl Užklausų ir prašymų, susijusių su Lietuvos Respublikos muitinės administruojamais mokesčiais, teikimo ir muitinės administruojamų mokesčių sumokėjimo per Mokesčių apskaitos ir kontrolės informacinės sistemos paslaugų portalą taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-02 Nr. 1BE-293, TAR 2024-04-03, kodas 2024-06282, įsigalioja 2024-04-04)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2024 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. 1-11 /2024 (1.4 E) „Dėl Civilinės saugos mokymo programų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-03 Nr. 1-219 /2024 (1.4 E), TAR 2024-04-03, kodas 2024-06305, įsigalioja 2024-04-04)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. 1-806 „Dėl Asmenų, pageidaujančių mokytis Ugniagesių gelbėtojų mokykloje, atrankos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-03 Nr. 1-220 /2024 (1.4 E), TAR 2024-04-04, kodas 2024-06368, įsigalioja 2024-04-05)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2017 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. 1K-44 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių teikimo tvarkos aprašo bei ataskaitų formų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2024-04-04 Nr. 1K-116, TAR 2024-04-04, kodas 2024-06382, įsigalioja 2024-04-05)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2016 m. sausio 19 d. įsakymo Nr. 1K-16 „Dėl Ortopedijos techninių priemonių užsakymų tvirtinimo neautomatiniu būdu tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-08 Nr. 1K-119, TAR 2024-04-08, kodas 2024-06569, įsigalioja 2024-04-09)

VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Europos Sąjungos investicijų administravimo informacinės sistemos naudojimo tvarkos aprašo ir Duomenų teikimo per Europos Sąjungos investicijų administravimo informacinės sistemos mainų svetainę tvarkos aprašo pakeitimo
(2024-04-05 Nr. 2024/8-109, TAR 2024-04-08, kodas 2024-06556, įsigalioja 2024-04-09)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Biologinio saugumo priemonių reikalavimų neverslinėse ir verslinėse kiaulių laikymo vietose patvirtinimo
(2024-04-03 Nr. B1-438, TAR 2024-04-03, kodas 2024-06314, įsigalioja 2024-11-01)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2007 m. sausio 12 d. įsakymo Nr. B1-50 „Dėl Gyvūnų gerovės reikalavimų atliekant kai kurias veterinarines procedūras patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-04 Nr. B1-445, TAR 2024-04-04, kodas 2024-06433, įsigalioja 2024-04-05)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2016 m. vasario 9 d. įsakymo Nr. B1-108 „Dėl Išmokų už šernų gaišenas mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-05 Nr. B1-455, TAR 2024-04-05, kodas 2024-06533, įsigalioja 2024-04-06)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2015 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. B1-995 „Dėl Biologinio saugumo priemonių reikalavimų paukštininkystės ūkiams patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-05 Nr. B1-456, TAR 2024-04-05, kodas 2024-06534, įsigalioja 2024-04-06)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. rugsėjo 2 d. nutarimo Nr. O3E-386 „Dėl Reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninės užduoties patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-03 Nr. O3E-478, TAR 2024-04-03, kodas 2024-06244, įsigalioja 2024-04-04)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2020 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. O3E-1458 „Dėl Bendrosios energetikos darbuotojų atestavimo schemos patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-04 Nr. O3E-485, TAR 2024-04-04, kodas 2024-06406, įsigalioja 2024-04-05)

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2018 m. kovo 22 d. įsakymo Nr. V-143 „Dėl Paramos akademinėms asociacijoms skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-02 Nr. V-129, TAR 2024-04-05, kodas 2024-06517, įsigalioja 2024-04-06)

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2018 m. sausio 22 d. įsakymo Nr. V-32 „Dėl Galimo interesų konflikto Lietuvos mokslo taryboje vengimo aprašo patvirtinimo‘‘ pakeitimo
(2024-04-05 Nr. V-138, TAR 2024-04-08, kodas 2024-06583, įsigalioja 2024-04-09)

Valstybinio studijų fondo direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio studijų fondo direktoriaus 2021 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. V1-94 „Dėl Paramos, skiriamos įgyvendinant Europos Komisijos Europos kaimynystės politikos ir plėtros derybų generalinio direktorato, Europos Komisijos Tarptautinės partnerystės generalinio direktorato finansuojamos specialiosios programos „Eu4Belarus: solidarumas su Baltarusijos žmonėmis“ (angl. EU4Belarus: Solidarity with People of Belarus) priemonės „Parama pažangiam mokymuisi ir mokymui EU4Belarus-SALT“ (angl. Support for Advanced Learning and Training – EU4Belarus-SALT) veiksmą, skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-09 Nr. V1-57, TAR 2024-04-09, kodas 2024-06666, įsigalioja 2024-04-10)

Lietuvos kultūros instituto direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos kultūros įstaigų ir organizacijų dalyvavimo Europos Sąjungos programos „Kūrybiška Europa“ paprogramėse „Kultūra“ ir „Tarpsektorinė“ programos projektų dokumentų formų patvirtinimo
(2024-04-03 Nr. V-23, TAR 2024-04-03, kodas 2024-06277, įsigalioja 2024-04-04)

Lietuvos standartizacijos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos standartizacijos departamento prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos direktoriaus 2003 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. V-96 „Dėl Lietuvos standartizacijos departamento technikos komiteto „Plastikai“ sudarymo“ pakeitimo
(2024-03-20 Nr. VE-17, TAR 2024-04-04, kodas 2024-06426, įsigalioja 2024-04-05)

Lietuvos standartizacijos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos standartizacijos departamento direktoriaus 2021 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. VE-90 „Dėl Standartų ir standartizacijos leidinių platinimo būdų ir kainų nustatymo metodikos bei jų dalies atgaminimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-28 Nr. VE-22, TAR 2024-04-05, kodas 2024-06513, įsigalioja 2024-04-06)

Žemės ūkio agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Žemės ūkio agentūros prie Žemės ūkio ministerijos struktūros patvirtinimo
(2024-04-03 Nr. VĮ-99, TAR 2024-04-03, kodas 2024-06218, įsigalioja 2024-07-01)

VšĮ Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Karinės aviacijos pilotų licencijų keitimo į licencijas pagal Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 I priedą (FCL dalį) tvarkos aprašo patvirtinimo
(2024-04-05 Nr. 2-48, TAR 2024-04-08, kodas 2024-06604, įsigalioja 2024-04-09)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2021 m. liepos 30 d. įsakymo Nr. 2BE-209 „Dėl Darbo stažo jūrų laive tvirtinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-08 Nr. 2BE-52, TAR 2024-04-08, kodas 2024-06599, įsigalioja 2024-04-09)

Ryšių reguliavimo tarnybos nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos tarybos 2010 m. rugsėjo 9 d. nutarimo Nr. 1V-893 „Dėl Radijo dažnių (kanalų), kuriuos galima naudoti be atskiro leidimo, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-09 Nr. TN-268, TAR 2024-04-09, kodas 2024-06674, įsigalioja 2024-04-10)

Policijos generalinio komisaro įsakymas
Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2011 m. kovo 3 d. įsakymo Nr. 5-V-180 „Dėl Ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių laikymo, saugojimo ir laikino saugojimo reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-09 Nr. 5-V-360, TAR 2024-04-09, kodas 2024-06644, įsigalioja 2024-04-10)

Generalinio prokuroro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2019 m. liepos 19 d. įsakymo Nr. I-219 „Dėl Baudžiamojo proceso dokumento formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-03 Nr. I-71, TAR 2024-04-03, kodas 2024-06215, įsigalioja 2024-04-04)

Regionų administracinio teismo pirmininko įsakymas
Dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo pirmininko 2018 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. TE-2 „Dėl Vaizdo duomenų tvarkymo Vilniaus apygardos administraciniame teisme taisyklių aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2024-04-04 Nr. T-62, TAR 2024-04-04, kodas 2024-06417, įsigalioja 2024-04-05)

Regionų administracinio teismo pirmininko įsakymas
Dėl Vaizdo duomenų tvarkymo Regionų administraciniame teisme taisyklių patvirtinimo
(2024-04-04 Nr. T-63, TAR 2024-04-04, kodas 2024-06423, įsigalioja 2024-04-05)

Lietuvos kariuomenės vado įsakymas
Dėl dokumento, patvirtinančio teisę vairuoti karinei įrangai priskiriamas taktines ir logistines transporto priemones ar jų junginius su priekabomis
(2024-04-04 Nr. V-541, TAR 2024-04-04, kodas 2024-06407, įsigalioja 2024-04-05)


<< Atgal