Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 16

2024 m. balandžio 17 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2024 m. balandžio 10 d. – 2024 m. balandžio 16 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

KITI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PRIIMTI TEISĖS AKTAI

Seimo nutarimas
Dėl Lietuvos mokslo, technologijų ir inovacijų ilgalaikės politikos vystymosi krypčių aprašo patvirtinimo
(2024-04-11 Nr. XIV-2538, TAR 2024-04-11, kodas 2024-06815, įsigalioja 2024-04-12)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 15 d. nutarimo Nr. 416 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2024-04-10 Nr. 251, TAR 2024-04-15, kodas 2024-06951, įsigalioja 2024-05-01)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2024 m. vasario 5 d. įsakymo Nr. 1K-41 „Dėl 2024 metų pažangos lėšų paskirstymo“ pakeitimo
(2024-04-10 Nr. 1K-132, TAR 2024-04-10, kodas 2024-06719, įsigalioja 2024-04-11)

Finansų ministro įsakymas
Dėl palūkanų ir delspinigių dydžių nustatymo
(2024-04-12 Nr. 1K-138, TAR 2024-04-12, kodas 2024-06872, įsigalioja 2024-05-01)

Finansų ministro įsakymas
Dėl Studentų baigiamųjų darbų viešųjų finansų tema konkurso
(2024-04-15 Nr. 1K-142, TAR 2024-04-15, kodas 2024-06899, įsigalioja 2024-04-16)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. liepos 13 d. įsakymo Nr. A1-462 „Dėl 2021–2027 metų materialinio nepritekliaus mažinimo programos Lietuvoje projektų finansavimo sąlygų ir administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-10 Nr. A1-269, TAR 2024-04-10, kodas 2024-06728, įsigalioja 2024-04-11)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. liepos 31 d. įsakymo Nr. A1-517 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2021–2027 metų veiksmų programos projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-10 Nr. A1-270, TAR 2024-04-10, kodas 2024-06729, įsigalioja 2024-04-11)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. A1-724 „Dėl Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo projektų atrankos konkurso organizavimo 2023–2024 metais nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-10 Nr. A1-271, TAR 2024-04-10, kodas 2024-06730, įsigalioja 2024-04-11)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl kvietimo Nr. PMIF-2.02-V-01 teikti paraiškas finansuoti projektą iš 2021–2027 metų prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo lėšų, įgyvendinant 2 konkretų tikslą „Teisėta migracija ir integracija“ ir 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos socialinės sutelkties plėtros programos pažangos priemonės Nr. 09-003-02-02-07 „Plėtoti užsieniečių integracijos sistemą“ aprašo 7 veiklą „Vertimo paslaugų centralizavimas“, patvirtinimo
(2024-04-11 Nr. A1-273, TAR 2024-04-11, kodas 2024-06798, įsigalioja 2024-04-12)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Socialinio dalyvumo ugdymo paslaugos asmenims su regos sutrikimais teikimo ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2024-04-11 Nr. A1-275, TAR 2024-04-11, kodas 2024-06811, įsigalioja 2024-04-12)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Profesinės reabilitacijos poreikio nustatymo kriterijų, profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2024-04-12 Nr. A1-280, TAR 2024-04-12, kodas 2024-06882, įsigalioja 2024-05-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. rugsėjo 20 d. įsakymo Nr. A1-616 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos socialinės sutelkties plėtros programos pažangos priemonės Nr. 09-003-02-02-07 „Plėtoti užsieniečių integracijos sistemą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-12 Nr. A1-281, TAR 2024-04-12, kodas 2024-06883, įsigalioja 2024-04-13)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. A1-509 „Dėl Nepilnamečio individualaus vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-15 Nr. A1-283, TAR 2024-04-15, kodas 2024-06954, įsigalioja 2024-04-16)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. sausio 24 d. įsakymo Nr. A1-52 „Dėl Vaiko gerovės 2022–2026 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-16 Nr. A1-287, TAR 2024-04-16, kodas 2024-07003, įsigalioja 2024-04-17)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2021 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. 4-193 „Dėl Valstybės valdomų įmonių ir jų dukterinių bendrovių vykdomų specialiųjų įpareigojimų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-11 Nr. 4-198, TAR 2024-04-11, kodas 2024-06787, įsigalioja 2024-04-12)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. 4-869 „Dėl 2021–2030 metų Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos valstybės skaitmeninimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-002-01-07-08 „Kurti technologinius sprendimus ir įrankius, leidžiančius saugiai ir patogiai naudotis paslaugomis“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-11 Nr. 4-201, TAR 2024-04-11, kodas 2024-06819, įsigalioja 2024-04-12)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. rugpjūčio 22 d. įsakymo Nr. D1-671 „Dėl Projekto konkurso organizavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-11 Nr. D1-114, TAR 2024-04-11, kodas 2024-06820, įsigalioja 2024-05-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 27 d. įsakymo Nr. D1-502 „Dėl Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinės sistemos „Infostatyba“ nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-16 Nr. D1-115, TAR 2024-04-16, kodas 2024-06986, įsigalioja 2024-04-17)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. liepos 25 d. įsakymo Nr. D1-239 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 02-001-06-04-01 „Skatinti pastatų renovaciją“ įgyvendinimo“ pakeitimo
(2024-04-16 Nr. D1-116, TAR 2024-04-16, kodas 2024-07009, įsigalioja 2024-04-17)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. V-1108 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-04-01 „Sudaryti sąlygas kokybiškoms, tarptautiškoms ir prieinamoms studijoms“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-16 Nr. V-406, TAR 2024-04-16, kodas 2024-07001, įsigalioja 2024-04-17)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2003 m. lapkričio 10 d. įsakymo Nr. ISAK-1581 „Dėl Priešmokyklinio ugdymo pedagogo pavyzdinio pareiginio aprašo“ ir švietimo ir mokslo ministro 2005 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. ISAK-2249 „Dėl Pavyzdinio auklėtojo pareigybės aprašymo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiais galios
(2024-04-16 Nr. V-409, TAR 2024-04-16, kodas 2024-07002, įsigalioja 2024-09-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. V-158 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis finansuojamo pozitronų emisijos tomografijos tyrimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-10 Nr. V-401, TAR 2024-04-10, kodas 2024-06740, įsigalioja 2024-05-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2023 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. V-1331 „Dėl Psichikos ir elgesio sutrikimų gydymo bendruomenėje komandos paslaugų teikimo ir apmokėjimo privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-10 Nr. V-402, TAR 2024-04-10, kodas 2024-06742, įsigalioja 2024-04-11)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 9 d. įsakymo Nr. V-449 „Dėl Ligų ir būklių, kurioms esant atliekami privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis finansuojami pozitronų emisijos tomografijos su kompiuterine tomografija tyrimai, ir šių tyrimų atlikimo indikacijų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-10 Nr. V-403, TAR 2024-04-10, kodas 2024-06745, įsigalioja 2024-05-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. V-383 „Dėl Vaikų ir suaugusiųjų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašo ir Vaistinio preparato nirmatrelviro ritonaviro išrašymo ir išdavimo vaistinėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-12 Nr. V-412, TAR 2024-04-12, kodas 2024-06868, įsigalioja 2024-04-13)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. V-120 „Dėl Privalomų sveikatos statistikos apskaitos ir kitų tipinių formų bei Privalomų sveikatos statistikos ataskaitų formų patvirtinimo“, pakeitimo
(2024-04-15 Nr. V-414, TAR 2024-04-15, kodas 2024-06901, įsigalioja 2024-07-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. V-1630 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir jų bazinių kainų sąrašo bei su šiomis paslaugomis susijusių priedų, mokamų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-15 Nr. V-415, TAR 2024-04-15, kodas 2024-06902, įsigalioja 2024-04-16)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. birželio 17 d. Įsakymo Nr. V-1101 ,,Dėl Lietuvos Respublikos pakartotinio sveikatos duomenų naudojimo įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2024-04-16 Nr. V-429, TAR 2024-04-16, kodas 2024-07027, įsigalioja 2024-04-17)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2012 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. 1R-332 „Dėl Procesinių dokumentų pateikimo teismui ir jų įteikimo asmenims elektroninių ryšių priemonėmis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-10 Nr. 1R-120, TAR 2024-04-11, kodas 2024-06786, įsigalioja 2024-04-12)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2003 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. 14 „Dėl pažymos formų, naudojamų įteikiant procesinius dokumentus, patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-10 Nr. 1R-121, TAR 2024-04-11, kodas 2024-06785, įsigalioja 2024-04-12)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2022 m. vasario 25 d. įsakymo Nr. 1R-64 „Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pasitikėjimo linija gautos informacijos apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus tvarkymo ir nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-12 Nr. 1R-125, TAR 2024-04-12, kodas 2024-06871, įsigalioja 2024-04-13)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Kelio juostos pločio urbanizuotose teritorijose ir (ar) miestų ir kaimų gyvenamosiose vietovėse nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2024-04-15 Nr. 3-119, TAR 2024-04-15, kodas 2024-06900, įsigalioja 2024-04-16)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2022 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 3-277 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 10-001-06-01-01 „Skatinti alternatyviųjų degalų naudojimą transporto sektoriuje“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-16 Nr. 3-126, TAR 2024-04-16, kodas 2024-07048, įsigalioja 2024-04-17)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl energetikos ministro 2024 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. 1-56 „Dėl energetikos ministerijos energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-02 „Didinti atsinaujinančių energijos išteklių dalį, užtikrinant atsinaujinančių išteklių integraciją į elektros tinklus“ veiklos Nr. 10 „Atsinaujinančių išteklių energijos bendrijų ir piliečių energetikos bendrijų, siekiančių mažinti energetinį nepriteklių, investicijos į elektros energijos iš AEI gamybos įrenginius“ valstybės pagalbos teikimo schemos patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-12 Nr. 1-71, TAR 2024-04-12, kodas 2024-06877, įsigalioja 2024-04-13)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės radioaktyviųjų atliekų tvarkymo paslaugų tarifų patvirtinimo
(2024-04-12 Nr. 1-73, TAR 2024-04-12, kodas 2024-06878, įsigalioja 2024-04-13)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2022 m. kovo 10 d. įsakymo Nr. ĮV-274 „Dėl 2021–2030 metų Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos kultūros ir kūrybingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 08-001-04-01-01 „Aukštos meninės vertės, įvairaus ir įtraukaus kultūros turinio prieinamumo didinimas“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-12 Nr. ĮV-331, TAR 2024-04-15, kodas 2024-06898, įsigalioja 2024-04-16)

Kultūros ministro ir Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. ĮV-1416/V-2244 „Dėl skaitymo skatinimo 2022–2024 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-16 Nr. ĮV-333/V-402, TAR 2024-04-16, kodas 2024-06990, įsigalioja 2024-04-17)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. 3D-184 „Dėl Pagalbos kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų gamybai skatinti teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-10 Nr. 3D-283, TAR 2024-04-10, kodas 2024-06732, įsigalioja 2024-04-11)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2023 m. rugpjūčio 4 d. įsakymo Nr. 3D-528 „Dėl Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-10 Nr. 3D-284, TAR 2024-04-10, kodas 2024-06743, įsigalioja 2024-04-11)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos kaimo tinklo 2024 metų veiksmų plano patvirtinimo
(2024-04-10 Nr. 3D-285, TAR 2024-04-10, kodas 2024-06744, įsigalioja 2024-04-11)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl 2024 m. žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimo datų nustatymo ir mokymų savivaldybių specialistams organizavimo
(2024-04-11 Nr. 3D-289, TAR 2024-04-11, kodas 2024-06813, įsigalioja 2024-04-12)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. spalio 29 d. įsakymo Nr. 3D-800 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Techninė pagalba“ pirmosios veiklos srities „Programos įgyvendinimas“ ir antrosios veiklos srities „Programos informavimas ir viešinimas“ 2014–2023 m. finansinio plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-12 Nr. 3D-290, TAR 2024-04-12, kodas 2024-06875, įsigalioja 2024-04-13)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 3D-562 „Dėl Tautinio paveldo produktų, Atestuotų tradicinių amatų meistrų ir Tradicinių amatų neformaliojo mokymo programų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-15 Nr. 3D-291, TAR 2024-04-15, kodas 2024-06903, įsigalioja 2024-04-16)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2023 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. 3D-109 „Dėl Žemės ūkio veiklos valdymo reikalavimų, taikomų nuo 2023 metų, aprašo patvirtinimo ir kontrolės institucijų paskyrimo“ pakeitimo
(2024-04-15 Nr. 3D-292, TAR 2024-04-15, kodas 2024-06914, įsigalioja 2024-04-16)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2023 m. balandžio 7 d. įsakymo Nr. 3D-232 „Dėl Sankcijų už paramos sąlygų reikalavimų pažeidimą taikymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-15 Nr. 3D-293, TAR 2024-04-15, kodas 2024-06916, įsigalioja 2024-04-16)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2023 m. balandžio 4 d. įsakymo Nr. 3D-210 „Dėl Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano intervencinės priemonės „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-16 Nr. 3D-299, TAR 2024-04-16, kodas 2024-07007, įsigalioja 2024-04-17)

Užsienio reikalų ministro ir Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2004 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. V-119/1V-317 „Dėl Lietuvos Respublikoje akredituotų ir reziduojančių užsienio valstybių diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų, tarptautinių organizacijų atstovybių, kitų atstovybių, Europos Sąjungos, NATO, kitų tarptautinių organizacijų institucijų ir įstaigų, jų personalo ir jų šeimos narių, turinčių Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Valstybinio ir diplomatinio protokolo departamento išduotus galiojančius „A“, „B“ ir „E“ kategorijos akreditacijos pažymėjimus, transporto priemonių registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-11 Nr. V-115/1V-267, TAR 2024-04-11, kodas 2024-06823, įsigalioja 2024-04-12)

Vidaus reikalų ministro ir Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Integruoto požiūrio į saugumą, apsaugą ir paslaugas per didesnės rizikos sporto renginius nacionalinių gairių ir Viešųjų ir privačių organizacijų, atsakingų už didesnės rizikos sporto renginių saugumą, apsaugą ir paslaugas, veiklos nacionaliniu mastu koordinavimo veiksmų 2024–2026 m. plano patvirtinimo
(2024-04-09 Nr. 1V-262/V-394, TAR 2024-04-10, kodas 2024-06696, įsigalioja 2024-04-11)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2021 m. kovo 17 d. įsakymo Nr. 1V-208 „Dėl Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą, 2021–2027 m. programos finansuotinų projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-11 Nr. 1V-266, TAR 2024-04-11, kodas 2024-06812, įsigalioja 2024-04-12)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2023 m. lapkričio 23 d. įsakymo Nr. 1V-738 „Dėl Civilinės saugos stiprinimo ir plėtros programos pažangos priemonės Nr. 01-004-10-04-01 „Stiprinti gyventojų perspėjimą, informavimą ir savisaugą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-16 Nr. 1V-274, TAR 2024-04-16, kodas 2024-06989, įsigalioja 2024-04-17)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2017 m. rugpjūčio 2 d. įsakymo Nr. V-712 „Dėl Lietuvos šaulių sąjungos vado, jo pavaduotojų, rinktinių vadų ir rinktinių vadų pavaduotojų tarnybos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2024-04-16 Nr. V-326, TAR 2024-04-16, kodas 2024-06985, įsigalioja 2024-04-17)

Krašto apsaugos ministro ir Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. rugsėjo 4 d. įsakymo Nr. V-815/V-980 „Dėl Sveikatinimo veiklos, organizuojamos ir vykdomos iš Krašto apsaugos ministro įsakymasi skirtų asignavimų, masto ir specialių reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-16 Nr. V-329/V-421, TAR 2024-04-16, kodas 2024-06987, įsigalioja 2024-04-17)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2023 m. lapkričio 17 d. įsakymo Nr. VA-84 „Dėl Dalies gyventojų pajamų mokesčio sumos pervedimo pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymą paramos gavėjams ir politinėms organizacijoms tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-16 Nr. VA-35, TAR 2024-04-16, kodas 2024-07010, įsigalioja 2024-04-17)

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2014 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. V-240 „Dėl Galimo pinigų plovimo ir įtartinų piniginių operacijų ar sandorių atpažinimo kriterijų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-11 Nr. V-56, TAR 2024-04-15, kodas 2024-06897, įsigalioja 2024-05-01)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-317 „Dėl prisirašančiųjų prie pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigų ir psichikos sveikatos priežiūros centrų registravimo ir jų duomenų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-16 Nr. 1K-128, TAR 2024-04-16, kodas 2024-07024, įsigalioja 2024-04-17)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2005 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 1K-81 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-16 Nr. 1K-132, TAR 2024-04-16, kodas 2024-07047, įsigalioja 2024-04-17)

Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2021 m. gegužės 18 d. įsakymo Nr. 1P-109-(1.3 E.) „Dėl Privalomojo nurodymo formos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2024-04-15 Nr. 1P-113-(1.1 E.), TAR 2024-04-15, kodas 2024-06960, įsigalioja 2024-04-16)

Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Laboratorijų, turinčių leidimus atlikti taršos šaltinių išmetamų ir (arba) išleidžiamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose (ore, vandenyje, dirvožemyje) laboratorinius tyrimus ir (ar) matavimus ir (ar) imti ėminius laboratoriniams tyrimams atlikti, patikrinimų kontrolinio klausimyno patvirtinimo
(2024-03-21 Nr. AV-55, TAR 2024-04-10, kodas 2024-06760, įsigalioja 2024-04-11)

Kultūros paveldo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos prekės ženklų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2024-04-04 Nr. Į-88, TAR 2024-04-11, kodas 2024-06797, įsigalioja 2024-04-12)

Lietuvos kultūros tarybos pirmininko įsakymas
Dėl strateginių programų projektų paraiškų formų ir jų priedų patvirtinimo
(2024-04-04 Nr. KMPF-15(1.15E), TAR 2024-04-11, kodas 2024-06809, įsigalioja 2024-04-12)

Lietuvos radijo ir televizijos komisijos sprendimas
Dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2019 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. KS-43 „Dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos poveikio priemonių ūkio subjektams taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-10 Nr. KS-80, TAR 2024-04-10, kodas 2024-06750, įsigalioja 2024-04-11)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl palyginamojo šilumos pajamų lygio nustatymo
(2024-04-12 Nr. O3E-567, TAR 2024-04-12, kodas 2024-06858, įsigalioja 2024-04-13)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. O3-92 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-12 Nr. O3E-569, TAR 2024-04-12, kodas 2024-06860, įsigalioja 2024-04-13)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2023 m. balandžio 25 d. nutarimo Nr. O3E-472 „Dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros energijos persiuntimo ir tiekimo nutraukimo, apribojimo, atnaujinimo įkainių derinimo“ pakeitimo
(2024-04-12 Nr. O3E-572, TAR 2024-04-12, kodas 2024-06862, įsigalioja 2024-04-13)

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Studentų atrankos ir finansavimo skyrimo stažuotėms Nacionalinėje aeronautikos ir kosmoso administracijoje aprašo patvirtinimo
(2024-04-15 Nr. V-156, TAR 2024-04-15, kodas 2024-06955, įsigalioja 2024-04-16)

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2023 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. V-140 „Dėl saugomų teritorijų direkcijų teikiamų mokamų paslaugų įkainių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-15 Nr. V-42, TAR 2024-04-15, kodas 2024-06961, įsigalioja 2024-04-16)

Lietuvos kino centro direktoriaus įsakymas
Dėl Filmų kultūrinio turinio vertinimo ekspertų komisijos nario sutarties formos patvirtinimo
(2024-04-12 Nr. V-61, TAR 2024-04-15, kodas 2024-06924, įsigalioja 2024-04-16)

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas
Dėl Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2013 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. V-68 „Dėl Darbo valstybės archyvų skaityklose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-10 Nr. VE-24, TAR 2024-04-10, kodas 2024-06716, įsigalioja 2024-04-11)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2023 m. spalio 27 d. įsakymo Nr. 2BE-233 „Dėl Lietuvos Respublikos rezervuojamosios oro erdvės nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-11 Nr. 2BE-55, TAR 2024-04-11, kodas 2024-06814, įsigalioja 2024-04-12)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. 2BE-405 „Dėl Maksimalių kainų su PVM už motorinių transporto priemonių ir jų priekabų privalomosios techninės apžiūros atlikimą sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-16 Nr. 2BE-59, TAR 2024-04-16, kodas 2024-07013, įsigalioja 2024-07-18)

Jaunimo reikalų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Jaunimo reikalų agentūros direktoriaus 2023 m. spalio 26 d. įsakymo Nr. 2V-301(1.4 E) „Dėl Užsienio lietuvių jaunimo organizacijų veiklos projektų finansavimo 2024 metais konkurso nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-11 Nr. 2V-107(1.4 E), TAR 2024-04-11, kodas 2024-06799, įsigalioja 2024-04-12)

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2023 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. T1-87 „Dėl Tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių gamintojų ir (ar) importuotojų pateiktų pranešimų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-11 Nr. T1-23, TAR 2024-04-16, kodas 2024-06981, įsigalioja 2024-04-17)

Valstybės duomenų agentūros generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybės duomenų agentūros generalinio direktoriaus 2023 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. DĮ-54 „Dėl Lietuvos oficialiosios statistikos rengimo ir sklaidos gairių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-10 Nr. DĮ-95, TAR 2024-04-10, kodas 2024-06720, įsigalioja 2024-04-11)


<< Atgal