Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 20

2024 m. gegužės 15 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2024 m. gegužės 8 d. – 2024 m. gegužės 14 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos rinkimų kodekso 168 ir 170 straipsnių pakeitimo konstitucinis įstatymas
(2024-05-07 Nr. XIV-2588, TAR 2024-05-13, kodas 2024-08755, įsigalioja 2024-05-14)

Lietuvos Respublikos įstatymas dėl Tarptautinio baudžiamojo teismo Romos statuto 8 straipsnio pakeitimų ir 124 straipsnio pakeitimo ratifikavimo
(2024-05-07 Nr. XIV-2589, TAR 2024-05-13, kodas 2024-08757, įsigalioja 2024-05-14)

Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 15, 20, 21, 31, 37, 64, 68, 83, 90 ir 94 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2024-05-07 Nr. XIV-2590, TAR 2024-05-13, kodas 2024-08758, įsigalioja 2024-05-14)

Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 358 ir 360 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2024-05-07 Nr. XIV-2591, TAR 2024-05-13, kodas 2024-08763, įsigalioja 2024-05-14)

Lietuvos Respublikos probacijos įstatymo Nr. XI-1860 14, 15, 16, 25, 29 ir 30 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2024-05-07 Nr. XIV-2592, TAR 2024-05-13, kodas 2024-08764, įsigalioja 2024-05-14)

Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatymo Nr. I-1175 24 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2024-05-07 Nr. XIV-2593, TAR 2024-05-13, kodas 2024-08765, įsigalioja 2024-05-14)

LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINĖS SUTARTYS
Užsienio reikalų ministerijos pranešimas

Dėl tarptautinės sutarties įsigaliojimo
(2024-05-08 Nr. (22.35E)3-2505, TAR 2024-05-08, kodas 2024-08534, įsigalioja 2024-05-08)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. birželio 19 d. nutarimo Nr. 645 „Dėl Vyriausybės atstovų tarnybų reorganizavimo, Vyriausybės atstovų tarnybų reorganizavimo sąlygų aprašo ir Vyriausybės atstovų įstaigos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-03 Nr. 318, TAR 2024-05-09, kodas 2024-08554, įsigalioja 2024-05-10)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. lapkričio 30 d. nutarimo Nr. 1196 „Dėl Pacientų pavėžėjimo paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-08 Nr. 333, TAR 2024-05-10, kodas 2024-08646, įsigalioja 2024-07-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Nacionalinės darbotvarkės narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės, vartojimo prevencijos ir žalos mažinimo klausimais iki 2035 metų įgyvendinimo 2024–2026 metų plano patvirtinimo
(2024-05-08 Nr. 336, TAR 2024-05-10, kodas 2024-08651, įsigalioja 2024-05-11)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimo Nr. 526 „Dėl dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo“ pakeitimo
(2024-05-08 Nr. 339, TAR 2024-05-14, kodas 2024-08803, įsigalioja 2024-05-15)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. liepos 7 d. nutarimo Nr. 702 „Dėl maksimalių gyvenamosios patalpos nuomos ir kompensuotinų persikėlimo (kelionės ir turto pervežimo) išlaidų dydžių patvirtinimo ir persikėlimo (kelionės ir turto pervežimo) išlaidų apmokėjimo tvarkos nustatymo“ pakeitimo
(2024-05-08 Nr. 340, TAR 2024-05-14, kodas 2024-08805, įsigalioja 2024-05-15)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. rugpjūčio 3 d. nutarimo Nr. 789 „Dėl Ūkio subjektų, teikiančių elektroninių ryšių tinklus ir (arba) elektroninių ryšių paslaugas, išlaidų už įdiegtos įrangos išlaikymą kompensavimo valstybės lėšomis tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-08 Nr. 341, TAR 2024-05-14, kodas 2024-08806, įsigalioja 2024-05-15)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo įgyvendinimo
(2024-05-10 Nr. 1K-171, TAR 2024-05-10, kodas 2024-08639, įsigalioja 2024-05-11)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2020 m. lapkričio 10 d. įsakymo Nr. 1K-357 „Dėl Centralizuotai valdyti perduoto administracinės paskirties ir kito kartu perduoto valstybės nekilnojamojo turto nuomos mokesčio apskaičiavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
2023-11-10 Nr. 1K-375, TAR 2024-05-09, kodas 2024-08586, įsigalioja 2024-05-10)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. A1-68 „Dėl Tipinio savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriaus (vyriausiojo specialisto) pareigybės aprašymo“ pakeitimo
(2024-05-13 Nr. A1-338, TAR 2024-05-13, kodas 2024-08736, įsigalioja 2025-01-01)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2021 m. liepos 20 d. įsakymo Nr. 4-808 „Dėl Priemonės „Vertybinių popierių įtraukimo į vertybinių popierių biržą skatinimas“ sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-08 Nr. 4-254, TAR 2024-05-08, kodas 2024-08527, įsigalioja 2024-05-09)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ūkio ministro 2016 m. spalio 5 d. įsakymo Nr. 4-607 „Dėl Finansinės priemonės „Pasidalytos rizikos paskolos, finansuojamos iš Europos regioninės plėtros fondo“ schemos patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-08 Nr. 4-255, TAR 2024-05-08, kodas 2024-08530, įsigalioja 2024-05-09)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. 4-877 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-05-05 „Skatinti įmones skaitmenizuotis“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-09 Nr. 4-256, TAR 2024-05-09, kodas 2024-08576, įsigalioja 2024-05-10)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. 4-885 „Dėl 2022–2030 metų ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-05-07 „Sukurti nuoseklią inovacinės veiklos skatinimo sistemą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-13 Nr. 4-264, TAR 2024-05-13, kodas 2024-08740, įsigalioja 2024-05-14)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. D1-848 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-08 Nr. D1-156, TAR 2024-05-08, kodas 2024-08501, įsigalioja 2024-05-09)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymą
(2024-05-09 Nr. D1-157, TAR 2024-05-09, kodas 2024-08574, įsigalioja 2024-05-10)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2024 m. kovo 14 d. įsakymo Nr. D1-83 „Dėl Daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) kvietimo teikti paraiškas sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-09 Nr. D1-159, TAR 2024-05-09, kodas 2024-08605, įsigalioja 2024-05-10)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 7 d. įsakymo Nr. D1-21 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėsenos turinio ir stebėsenos atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-10 Nr. D1-160, TAR 2024-05-10, kodas 2024-08641, įsigalioja 2024-05-11)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2023 m. rugsėjo 27 d. įsakymo Nr. D1-327 „Dėl žuvų sugavimo verslinės žvejybos įrankiais limitų valstybiniuose vidaus vandenyse 2023–2025 metais patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-10 Nr. D1-162, TAR 2024-05-10, kodas 2024-08658, įsigalioja 2024-05-11)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. D1-880 „Dėl statybos techninio reglamento str 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-10 Nr. D1-164, TAR 2024-05-10, kodas 2024-08663, įsigalioja 2024-05-11)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. D1-22 „Dėl Specialiųjų reikalavimų, specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų struktūros ir išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-13 Nr. D1-165, TAR 2024-05-13, kodas 2024-08691, įsigalioja 2024-11-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. 622 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-14 Nr. D1-166, TAR 2024-05-14, kodas 2024-08804, įsigalioja 2024-11-01)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. birželio 9 d. įsakymo Nr. V-952 „Dėl 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-04-03 „Sukurti rinkos poreikius atliepiančią profesinio ugdymo sistemą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-09 Nr. V-532, TAR 2024-05-09, kodas 2024-08582, įsigalioja 2024-05-10)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2024 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. V-317 „Dėl Prevencinių programų kriterijų ir atitikties jiems vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-09 Nr. V-534, TAR 2024-05-09, kodas 2024-08584, įsigalioja 2024-05-10)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Viešojo administravimo studijų krypties aprašo patvirtinimo
(2024-05-13 Nr. V-538, TAR 2024-05-13, kodas 2024-08694, įsigalioja 2024-05-14)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. spalio 2 d. įsakymo Nr. V-1274 „Dėl 2023–2030 metų gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, matematikos mokslų ugdymo taikant kūrybiškumą (STEAM) stiprinimo plano priemonių įgyvendinimo ir stebėsenos“ pakeitimo
(2024-05-13 Nr. V-540, TAR 2024-05-13, kodas 2024-08695, įsigalioja 2024-05-14)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2024-05-13 Nr. V-547, TAR 2024-05-13, kodas 2024-08733, įsigalioja 2024-09-01)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Žurnalistikos studijų krypties aprašo patvirtinimo (pateikta)
(2024-05-13 Nr. V-550, TAR 2024-05-13, kodas 2024-08771, įsigalioja 2024-05-14)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2016 m. lapkričio 2 d. įsakymo Nr. V-950 „Dėl Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikams ir mokiniams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-13 Nr. V-553, TAR 2024-05-13, kodas 2024-08742, įsigalioja 2024-09-01)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Aukštojo mokslo tarptautiškumo, lituanistikos (baltistikos) plėtros užsienyje skatinimo 2024–2026 metais krypčių, prioritetų ir priemonių patvirtinimo
(2024-05-14 Nr. V-556, TAR 2024-05-14, kodas 2024-08784, įsigalioja 2024-05-15)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. V-641 „Dėl Nepaprastosios padėties, mobilizacijos ar karo padėties metu rekomenduojamo maisto produktų asortimento ir vieno gyventojo paros suvartojimo normos patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-08 Nr. V-511, TAR 2024-05-08, kodas 2024-08546, įsigalioja 2024-05-09)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. 159 „Dėl Vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kompensavimo sąrašus ir jų keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-08 Nr. V-512, TAR 2024-05-08, kodas 2024-08521, įsigalioja 2024-05-09)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2023 m. lapkričio 24 d. įsakymo Nr. V-1213 „Dėl 2024 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-08 Nr. V-513, TAR 2024-05-08, kodas 2024-08547, įsigalioja 2024-05-17)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos medicinos normos MN 183:2024 „Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros fitoterapijos specialistas“ patvirtinimo
(2024-05-13 Nr. V-531, TAR 2024-05-14, kodas 2024-08781, įsigalioja 2024-05-15)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. liepos 19 d. įsakymo Nr. V-824 „Dėl Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sunkių traumų atvejais tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-13 Nr. V-534, TAR 2024-05-13, kodas 2024-08753, įsigalioja 2024-05-14)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. V-395 „Dėl Diagnostikos ir gydymo metodinio dokumento rengimo, taikymo ir atnaujinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-13 Nr. V-535, TAR 2024-05-13, kodas 2024-08754, įsigalioja 2024-05-14)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. spalio 10 d. įsakymo Nr. V-982 „Dėl Sergančiųjų cukriniu diabetu slaugos paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-13 Nr. V-541, TAR 2024-05-13, kodas 2024-08774, įsigalioja 2024-05-14)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. lapkričio 25 d. įsakymo Nr. V-913 „Dėl Širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos ir ankstyvosios diagnostikos programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-13 Nr. V-542, TAR 2024-05-14, kodas 2024-08790, įsigalioja 2024-07-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. V-364 „Dėl licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-14 Nr. V-547, TAR 2024-05-14, kodas 2024-08791, įsigalioja 2024-05-15)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2023 m. lapkričio 24 d. įsakymo Nr. V-1213 „Dėl 2024 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-14 Nr. V-551, TAR 2024-05-14, kodas 2024-08822, įsigalioja 2024-05-24)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. V-985 „Dėl Sveikatos programų, finansuojamų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, rengimo, finansavimo, įgyvendinimo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-14 Nr. V-553, TAR 2024-05-14, kodas 2024-08824, įsigalioja 2024-05-15)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo teisingumo ministro valdymo srityje
(2024-05-09 Nr. 1R-149, TAR 2024-05-09, kodas 2024-08606, įsigalioja 2024-05-10)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2021 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. ĮV-1487 „Dėl Lietuvos kultūros tarybos administruojamomis lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairių ir stipendijų kultūros ir meno kūrėjams skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-09 Nr. ĮV-401, TAR 2024-05-09, kodas 2024-08560, įsigalioja 2024-05-10)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 3D-511 „Dėl Maistui skirtų grūdų techninio reglamento ir Maistui skirtų grūdų produktų techninio reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-08 Nr. 3D-380, TAR 2024-05-08, kodas 2024-08503, įsigalioja 2024-05-09)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2023 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. 3D-102 „Dėl Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-08 Nr. 3D-382, TAR 2024-05-08, kodas 2024-08535, įsigalioja 2024-05-09)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl techninės klaidos ištaisymo žemės ūkio ministro 2024 m. kovo 19 d. įsakyme Nr. 3D-223 „Dėl Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano intervencinės priemonės „Trumpos tiekimo grandinės“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“
(2024-05-10 Nr. 3D-383, TAR 2024-05-10, kodas 2024-08638, įsigalioja 2024-05-11)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2020 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 3D-894 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos gerųjų projektų pavyzdžių atrankos gairių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-13 Nr. 3D-389, TAR 2024-05-13, kodas 2024-08698, įsigalioja 2024-05-14)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2023 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. 3D-759 „Dėl Lietuvos kaimo tinklo 2023–2027 metų veiksmų programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-13 Nr. 3D-392, TAR 2024-05-13, kodas 2024-08761, įsigalioja 2024-05-14)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 24 d. įsakymo Nr. 3D-332 „Dėl Pagalbos grynaveisliams ūkiniams gyvūnams įsigyti įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-14 Nr. 3D-397, TAR 2024-05-14, kodas 2024-08816, įsigalioja 2024-05-15)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. 1V-55 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo“ pakeitimo
(2024-05-08 Nr. 1V-325, TAR 2024-05-08, kodas 2024-08540, įsigalioja 2024-05-10)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų rotacijos tvarkos aprašo patvirtinimo
(2024-05-08 Nr. 1V-326, TAR 2024-05-08, kodas 2024-08541, įsigalioja 2024-05-10)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2022 m. rugpjūčio 17 d. įsakymo Nr. 1V-536 „Dėl 2022–2030 metų viešojo valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 01-004-08-04-01 „Didinti visuomenės įsitraukimą į vietos problemų sprendimą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-08 Nr. 1V-328, TAR 2024-05-08, kodas 2024-08542, įsigalioja 2024-05-09)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. 1V-645 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro valdymo srities statutinėse įstaigose“ pakeitimo
(2024-05-08 Nr. 1V-333, TAR 2024-05-08, kodas 2024-08543, įsigalioja 2024-05-10)

Vidaus reikalų ministro, Teisingumo ministro ir Finansų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2019 m. sausio 10 d. įsakymo Nr. Nr. 1V-42/1R-17/1K-8 „Dėl Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodikos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2024-05-09 Nr. 1V-335/1R-150/1K-169, TAR 2024-05-09, kodas 2024-08609, įsigalioja 2024-05-10)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2020 m. lapkričio 6 d. įsakymo Nr. 1V-1145 „Dėl Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą, 2021–2027 m. programos veiksmų įgyvendinimo plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-10 Nr. 1V-337, TAR 2024-05-10, kodas 2024-08643, įsigalioja 2024-05-11)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl siūlomų atrinkti ir finansuoti pagal 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą įgyvendinamų miestų vietos plėtros strategijų sąrašų sudarymo
(2024-05-13 Nr. 1V-338, TAR 2024-05-13, kodas 2024-08756, įsigalioja 2024-05-14)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. 1V-450 „Dėl valstybės įmonės „Regitra“ teikiamų monopolinio pobūdžio paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo
(2024-05-13 Nr. 1V-339, TAR 2024-05-13, kodas 2024-08766, įsigalioja 2024-07-01)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl Finansinės paramos trečiosioms šalims, teikiamos vadovaujantis 2021 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2021/887, kuriuo įsteigiamas Europos kibernetinio saugumo pramonės, technologijų ir mokslinių tyrimų kompetencijos centras ir Nacionalinių koordinavimo centrų tinklas, administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo
(2024-05-07 Nr. V-388, TAR 2024-05-14, kodas 2024-08788, įsigalioja 2024-05-15)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2007 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. VA-66 „Dėl Konsultacijų ir informacijos teikimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-08 Nr. VA-41, TAR 2024-05-08, kodas 2024-08506, įsigalioja 2024-05-09)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. rugsėjo 18 d. įsakymo Nr. V-255 „Dėl Kasos aparatų ir tiesioginio ryšio kompiuterių tinklo terminalų naudojimo taisyklių ir Sprendimo išregistruoti kasos aparatą FR1156 formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-08 Nr. VA-42, TAR 2024-05-08, kodas 2024-08544, įsigalioja 2024-05-09)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2000 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 136 „Dėl Brangų turtą įsigijusių arba įsigyjančių Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų deklaracijų priėmimo, tikslinimo, tikrinimo ir saugojimo metodinių nurodymų ir formų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2024-05-09 Nr. VA-43, TAR 2024-05-09, kodas 2024-08619, įsigalioja 2024-05-10)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2007 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. V-665 „Dėl Elektroninės draudėjų aptarnavimo sistemos naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-08 Nr. V-152, TAR 2024-05-08, kodas 2024-08545, įsigalioja 2024-05-09)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Prekių mėginių (pavyzdžių) administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2024-05-08 Nr. 1BE-395, TAR 2024-05-08, kodas 2024-08505, įsigalioja 2024-05-09)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos muitinės 2024–2026 metų korupcijos prevencijos veiksmų plano patvirtinimo
(2024-05-08 Nr. 1BE-397, TAR 2024-05-13, kodas 2024-08696, įsigalioja 2024-05-14)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2022 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. V-197 „Dėl Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-13 Nr. V-89, TAR 2024-05-13, kodas 2024-08738, įsigalioja 2024-05-14)

Nacionalinės švietimo agentūros  direktoriaus įsakymas
Dėl 2023–2024 mokslo metų pakartotinio pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo tvarkaraščio ir vykdymo būdų patvirtinimo
(2024-05-13 Nr. VK-463, TAR 2024-05-13, kodas 2024-08773, įsigalioja 2024-05-14)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2014 m. gruodžio 9 d. nutarimo Nr. 03-324 „Dėl Lietuvos banko vykdomų Eurosistemos pinigų politikos operacijų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-06 Nr. 03-72, TAR 2024-05-08, kodas 2024-08522, įsigalioja 2024-05-09)

Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininko 2021 m. spalio 29 d. įsakymo Nr. 11V-218 „Dėl Rizikos vertinimu pagrįstos ūkio subjektų metrologinės veiklos patikrinimų atrankos ir patikrinimų plano rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo
2023-10-31 Nr. 11V-210-(1.2), TAR 2024-05-13, kodas 2024-08750, įsigalioja 2024-05-14)

Lietuvos geologijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2019 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. 1-175 „Dėl Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų gruntų klasifikacijos patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-13 Nr. 1-216, TAR 2024-05-13, kodas 2024-08769, įsigalioja 2024-07-01)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2014 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 1K-108 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų paso viršelio formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-10 Nr. 1K-160, TAR 2024-05-10, kodas 2024-08642, įsigalioja 2024-07-01)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos privalomojo sveikatos draudimo informacinės sistemos „Sveidra“ nuostatų patvirtinimo
(2024-05-13 Nr. 1K-164, TAR 2024-05-13, kodas 2024-08772, įsigalioja 2024-05-14)

Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Išankstinio ginčų nagrinėjimo Nacionalinėje žemės tarnyboje prie Aplinkos ministerijos ne teismo tvarka taisyklių patvirtinimo
(2024-05-10 Nr. 1P-139-(1.1 E.), TAR 2024-05-10, kodas 2024-08677, įsigalioja 2024-05-11)

Valstybinės augalininkystės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 5 d. įsakymo Nr. A1-562 „Dėl Pluoštinių kanapių produktų tiekimo rinkai tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-08 Nr. A1-243, TAR 2024-05-08, kodas 2024-08532, įsigalioja 2024-05-09)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2016 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. B1-78 „Dėl Išmokų už pasiutligės tyrimui pristatytas nugaišusias ir sumedžiotas lapes ir usūrinius šunis mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-14 Nr. B1-561, TAR 2024-05-14, kodas 2024-08792, įsigalioja 2024-05-15)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Vaizdo stebėjimo priemonėmis užfiksuotų vaizdo duomenų tvarkymo Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje taisyklių patvirtinimo
(2024-05-14 Nr. B1-566, TAR 2024-05-14, kodas 2024-08799, įsigalioja 2024-05-15)

Kultūros paveldo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Istorinių želdynų ir želdinių priežiūros ir tvarkybos metodinių rekomendacijų patvirtinimo
(2024-05-09 Nr. Į-122, TAR 2024-05-10, kodas 2024-08653, įsigalioja 2024-05-11)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl UAB „Ignitis“ elektros energijos visuomeninės kainos viršutinės ribos 2024 m. II pusmečiui nustatymo buitiniams vartotojams, perkantiems elektros energiją iš vidutinės ir žemos įtampos tinklų
(2024-05-09 Nr. O3E-693, TAR 2024-05-09, kodas 2024-08612, įsigalioja 2024-05-10)

Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2021 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. T1-229 „Dėl Atliekų prevencijos ir tvarkymo programos priemonės „Subsidijos ir dotacijos namų ūkiuose susidariusioms asbesto atliekoms tvarkyti“ projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-13 Nr. T1-195, TAR 2024-05-13, kodas 2024-08762, įsigalioja 2024-05-14)

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2023 m. kovo 22 d. įsakymo Nr. V-147 „Dėl Technologinės plėtros priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-07 Nr. V-195, TAR 2024-05-10, kodas 2024-08636, įsigalioja 2024-05-11)

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Pareiškėjams taikomų tinkamumo reikalavimų administracinės patikros formos patvirtinimo
(2024-05-09 Nr. V-198, TAR 2024-05-10, kodas 2024-08678, įsigalioja 2024-05-11)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl valstybės įmonės Registrų centro generalinio direktoriaus 2021 m. vasario 1 d. įsakymo Nr. VE-60 (1.3 E) „Dėl Prašymo (pranešimo) dėl teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, registravimo Nekilnojamojo turto registre ir įrašų žemės sklypų, kurie patenka į teritorijas, registro įrašuose darymo pateikimo Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-09 Nr. VE-296 (1.3 E), TAR 2024-05-09, kodas 2024-08548, įsigalioja 2024-05-10)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Saugios laivybos valdymo sistemos audito atlikimo procedūros aprašo patvirtinimo
(2024-05-08 Nr. 2BE-77, TAR 2024-05-08, kodas 2024-08517, įsigalioja 2024-05-09)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2022 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. 2BE-323 „Dėl Laivų, plaukiojančių su Lietuvos valstybės vėliava, patikrinimų atlikimo procedūrų aprašo ir su laivų patikrinimais susijusių dokumentų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-09 Nr. 2BE-79, TAR 2024-05-09, kodas 2024-08566, įsigalioja 2024-05-10)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. 2BE-234 „Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, elgesio kodekso patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-09 Nr. 2BE-80, TAR 2024-05-09, kodas 2024-08608, įsigalioja 2024-05-10)

Ryšių reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2011 m. spalio 14 d. įsakymo Nr. 1V-978 „Dėl Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-07 Nr. TN-334, TAR 2024-05-09, kodas 2024-08583, įsigalioja 2024-05-10)

Teisėjų tarybos nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos teismuose nagrinėjamų bylų numeravimo taisyklių, patvirtintų teisėjų tarybos 2014 m. spalio 31 d. nutarimu Nr. 13P-136-(7.1.2) „Dėl Lietuvos Respublikos teismuose nagrinėjamų bylų numeravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-03 Nr. 13P-60-(7.1.2.), TAR 2024-05-13, kodas 2024-08734, įsigalioja 2024-07-01)

Generalinio prokuroro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2014 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. I-288 „Dėl baudžiamojo proceso dokumentų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-13 Nr. I-105, TAR 2024-05-13, kodas 2024-08743, įsigalioja 2024-05-14)

Teismo ekspertų veiklos koordinavimo tarybos sprendimas
Dėl Teismo ekspertizės rūšių sąrašo ir Teismo ekspertizės rūšių sąraše nurodytų ekspertizės rūšių sprendžiamų uždavinių patvirtinimo
(2024-05-09 Nr. KT-7(24), TAR 2024-05-10, kodas 2024-08644, įsigalioja 2025-01-01)

Lietuvos kariuomenės vado įsakymas
Dėl Lietuvos kariuomenės vado 2024 m. balandžio 4 d. įsakymo Nr. V-541 „Dėl dokumento, patvirtinančio teisę vairuoti karinei įrangai priskiriamas taktines ir logistines transporto priemones ar jų junginius su priekabomis“ pakeitimo
(2024-05-07 Nr. V-718, TAR 2024-05-08, kodas 2024-08508, įsigalioja 2024-05-09)


<< Atgal