Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 22

2024 m. gegužės 29 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2024 m. gegužės 22 d. – 2024 m. gegužės 28 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimo Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-15 Nr. 366, TAR 2024-05-22, kodas 2024-09220, įsigalioja 2024-05-23)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. kovo 22 d. nutarimo Nr. 181 „Dėl Lietuvos Respublikos Lietuvos šaulių sąjungos įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2024-05-15 Nr. 367, TAR 2024-05-22, kodas 2024-09221, įsigalioja 2024-05-23)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 10 d. nutarimo Nr. 1229 „Dėl Privalomųjų atskaitymų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą iš pajamų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-22 Nr. 371, TAR 2024-05-23, kodas 2024-09280, įsigalioja 2024-05-24)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 23 d. nutarimo Nr. 1495 „Dėl Lietuvos Respublikos gyventojų registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-22 Nr. 373, TAR 2024-05-24, kodas 2024-09323, įsigalioja 2024-05-25)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 16 d. nutarimo Nr. 259 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymą“ pakeitimo
(2024-05-22 Nr. 375, TAR 2024-05-24, kodas 2024-09325, įsigalioja 2024-05-25)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. gegužės 25 d. nutarimo Nr. 535 „Dėl Lietuvos Respublikos tarptautinių sankcijų įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2024-05-22 Nr. 381, TAR 2024-05-24, kodas 2024-09372, įsigalioja 2024-07-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimo Nr. 1407 „Dėl Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-22 Nr. 382, TAR 2024-05-24, kodas 2024-09374, įsigalioja 2024-07-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Baltarusijos Respublikos Ministrų Kabineto susitarimo dėl prekybinio ir ekonominio bendradarbiavimo denonsavimo
(2024-05-22 Nr. 386, TAR 2024-05-24, kodas 2024-09380, įsigalioja 2024-05-25)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Rusijos Federacijos Vyriausybės susitarimo dėl prekybinių ir ekonominių santykių denonsavimo
(2024-05-22 Nr. 387, TAR 2024-05-24, kodas 2024-09381, įsigalioja 2024-05-25)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 4 d. nutarimo Nr. 638 „Dėl Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbios įmonės saugumo plano reikalavimų ir rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-22 Nr. 389, TAR 2024-05-27, kodas 2024-09498, įsigalioja 2024-06-01)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2018 m. lapkričio 12 d. įsakymo Nr. 1K-389 „Dėl 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų įgyvendinimo Lietuvoje“ pakeitimo
(2024-05-24 Nr. 1K-177, TAR 2024-05-24, kodas 2024-09316, įsigalioja 2024-05-25)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2022 m. liepos 25 d. įsakymo Nr. 1K-269 „Dėl Tvarių viešųjų finansų plėtros programos pažangos priemonės „Tobulinti vidutinės trukmės biudžeto sistemą“ pakeitimo
(2024-05-27 Nr. 1K-179, TAR 2024-05-27, kodas 2024-09449, įsigalioja 2024-05-28)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. A1-68 „Dėl Tipinio savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriaus (patarėjo) pareigybės aprašymo“ pakeitimo
(2024-05-23 Nr. A1-357, TAR 2024-05-23, kodas 2024-09269, įsigalioja 2024-05-24)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. A1-410 „Dėl Vaikų globos (rūpybos) apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-23 Nr. A1-358, TAR 2024-05-23, kodas 2024-09270, įsigalioja 2024-07-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. A1-487 „Dėl Socialinių paslaugų srities darbuotojų pareigybių ir atliekamų funkcijų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-24 Nr. A1-365, TAR 2024-05-24, kodas 2024-09393, įsigalioja 2024-07-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Socialinių paslaugų planavimo metodikos patvirtinimo
(2024-05-27 Nr. A1-368, TAR 2024-05-27, kodas 2024-09427, įsigalioja 2024-07-01)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Studijų programų, susijusių su aukštos pridėtinės vertės sektoriais ir skirtų regionų investiciniam patrauklumui didinti, tikslinių skatinamųjų stipendijų dydžio ir jų skaičiaus, preliminaraus tikslinių skatinamųjų stipendijų paskirstymo pagal nustatytas studijų programas ir aukštąsias mokyklas sąrašo patvirtinimo
(2024-05-22 Nr. 4-284, TAR 2024-05-22, kodas 2024-09219, įsigalioja 2024-05-23)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Subsidijų, kuriomis siekiama skatinti įmones kurti ir diegti gynybos inovacijas, skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2024-05-22 Nr. 4-286, TAR 2024-05-22, kodas 2024-09222, įsigalioja 2024-05-23)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. 4-877 „Dėl 2022–2030 metų ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-05-05 „Skatinti įmones skaitmenizuotis“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-27 Nr. 4-292, TAR 2024-05-27, kodas 2024-09434, įsigalioja 2024-05-28)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. rugpjūčio 2 d. įsakymo Nr. 4-895 „Dėl 2022–2030 metų ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-11-04 „Įgyvendinti eksporto konkurencingumo augimą skatinančias priemones“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-27 Nr. 4-293, TAR 2024-05-27, kodas 2024-09436, įsigalioja 2024-05-28)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugsėjo 25 d. įsakymo Nr. 468 „Dėl Išmetamų į aplinkos orą teršalų kiekio mažinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-22 Nr. D1-173, TAR 2024-05-22, kodas 2024-09215, įsigalioja 2024-09-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. 513 „Dėl Medžiojamųjų gyvūnų gausos reguliavimo teritorijose, kuriose medžioti draudžiama, tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-22 Nr. D1-174, TAR 2024-05-22, kodas 2024-09217, įsigalioja 2024-05-23)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Studijų programų, susijusių su veikla miškininkystės sektoriuje, tikslinių skatinamųjų stipendijų dydžio ir jų skaičiaus, tikslinių skatinamųjų stipendijų paskirstymo pagal studijų programas ir aukštąsias mokyklas 2024–2025 studijų metams sąrašo patvirtinimo
(2024-05-23 Nr. D1-175, TAR 2024-05-23, kodas 2024-09276, įsigalioja 2024-05-24)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2023 m. spalio 26 d. įsakymo Nr. D1-356 „Dėl Išmokų ūkio subjektams už perleidžiamas teises į žvejybos kvotą apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-24 Nr. D1-176, TAR 2024-05-24, kodas 2024-09373, įsigalioja 2024-05-25)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. liepos 25 d. įsakymo Nr. D1-239 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 02-001-06-04-01 „Skatinti pastatų renovaciją“ įgyvendinimo“ pakeitimo
(2024-05-24 Nr. D1-177, TAR 2024-05-24, kodas 2024-09377, įsigalioja 2024-05-25)

Aplinkos ministro ir Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2020 m. birželio 3 d. įsakymo Nr. D1-330/ĮV-706 „Dėl Saugomų teritorijų specialiųjų planų rengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-27 Nr. D1-178/ĮV-440, TAR 2024-05-27, kodas 2024-09470, įsigalioja 2024-07-01)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. liepos 8 d. įsakymo Nr. V-1228 „Dėl Specialiosios pedagoginės pagalbos asmeniui iki 21 metų teikimo ir kvalifikacinių reikalavimų nustatymo šios pagalbos teikėjams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-23 Nr. V-603, TAR 2024-05-23, kodas 2024-09266, įsigalioja 2024-09-01)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Valstybinio mokslinių tyrimų instituto direktoriaus rinkimų viešo konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2024-05-24 Nr. V-609, TAR 2024-05-24, kodas 2024-09394, įsigalioja 2024-07-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl 2024 m. kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių kainyno patvirtinimo
(2024-05-27 Nr. V-575, TAR 2024-05-27, kodas 2024-09411, įsigalioja 2024-07-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. V-234 „Dėl Ortopedijos techninių priemonių ir medicinos priemonių kompensavimo privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-27 Nr. V-586, TAR 2024-05-27, kodas 2024-09413, įsigalioja 2024-05-28)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. liepos 25 d. įsakymo Nr. 409 „Dėl Narkotinių ir psichotropinių vaistų bei vaistinių medžiagų importo ir eksporto kontrolės užtikrinimo“ pakeitimo
(2024-05-27 Nr. V-587, TAR 2024-05-27, kodas 2024-09412, įsigalioja 2024-05-28)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. V-267 „Dėl Kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kainynus tvarkos aprašo, kompensuojamųjų vaistinių preparatų rinkos stebėsenos tvarkos aprašo ir kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių prekybos antkainių sąrašo ir jų taikymo reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-27 Nr. V-588, TAR 2024-05-27, kodas 2024-09414, įsigalioja 2024-05-28)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. liepos 20 d. įsakymo Nr. V-1255 „Dėl 2022–2030 metų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 11-001-02-10-02 „Stiprinti gyventojų psichikos sveikatą bei plėtoti psichoaktyviųjų medžiagų ir kitų priklausomybę sukeliančių veiksnių kontrolę ir vartojimo prevenciją“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-27 Nr. V-591, TAR 2024-05-27, kodas 2024-09416, įsigalioja 2024-05-28)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos medicinos normos MN 185:2024 „Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros hipoterapijos specialistas“ patvirtinimo
(2024-05-27 Nr. V-592, TAR 2024-05-27, kodas 2024-09444, įsigalioja 2024-05-28)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl 2024 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo
(2024-05-27 Nr. V-593, TAR 2024-05-27, kodas 2024-09496, įsigalioja 2024-07-01)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2017 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 1R-296 „Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-24 Nr. 1R-161, TAR 2024-05-24, kodas 2024-09395, įsigalioja 2024-05-25)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl Tarptautinių sankcijų, priskirtų Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos kompetencijai, įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2024-05-24 Nr. 1R-162, TAR 2024-05-24, kodas 2024-09396, įsigalioja 2024-05-25)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2023 m. sausio 30 d. įsakymo Nr. 3-37 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos regioninės pažangos priemonės Nr. 10-001-05-03-07 (RE) „Gerinti eismo saugą vietinės reikšmės keliuose ir gatvėse“ finansavimo gairių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-23 Nr. 3-176, TAR 2024-05-23, kodas 2024-09251, įsigalioja 2024-05-24)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl energetikos ministro 2018 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. 1-204 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-VIPA-T-113 priemonės „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (II)“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-24 Nr. 1-104, TAR 2024-05-24, kodas 2024-09361, įsigalioja 2024-05-25)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl energetikos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. 1-100 „Dėl Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-24 Nr. 1-105, TAR 2024-05-24, kodas 2024-09366, įsigalioja 2024-05-25)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl energetikos ministro 2016 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 1-194 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-VIPA-V-101 priemonės „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-24 Nr. 1-106, TAR 2024-05-24, kodas 2024-09367, įsigalioja 2024-05-25)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2016 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. ĮV-229 „Dėl Dalios Tamulevičiūtės lietuvių autorių scenos meno kūrinių konkurso nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-23 Nr. ĮV-433, TAR 2024-05-24, kodas 2024-09329, įsigalioja 2024-05-25)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros paveldo objektų tvarkybos regionuose (apskrityse) 2025–2027 metų prioritetų
(2024-05-23 Nr. ĮV-434, TAR 2024-05-24, kodas 2024-09315, įsigalioja 2024-05-25)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2000 m. spalio 3 d. įsakymo Nr. 282 „Dėl Leidimų teikti ūkinių gyvūnų veislininkystės paslaugas išdavimo, jų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir šių leidimų galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-22 Nr. 3D-408, TAR 2024-05-22, kodas 2024-09203, įsigalioja 2024-05-23)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 3D-234 „Dėl Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-23 Nr. 3D-410, TAR 2024-05-23, kodas 2024-09248, įsigalioja 2024-05-24)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 3D-841 „Dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir viešosios paramos maksimalių metinių lėšų, skirtų įsipareigojimams pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, veiklos sritis ir veiklas, paskirstymo sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-23 Nr. 3D-412, TAR 2024-05-23, kodas 2024-09249, įsigalioja 2024-05-24)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2023 m. spalio 19 d. įsakymo Nr. 3D-690 „Dėl Paramos paraiškų pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano intervencines priemones priėmimo 2024 metais tvarkaraščio patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-23 Nr. 3D-414, TAR 2024-05-23, kodas 2024-09259, įsigalioja 2024-05-24)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2017 m. rugsėjo 21 d. įsakymo Nr. 3D-599 „Dėl Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programos įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-24 Nr. 3D-415, TAR 2024-05-24, kodas 2024-09363, įsigalioja 2024-05-25)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. gruodžio 3 d. įsakymo Nr. 3D-658 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-27 Nr. 3D-418, TAR 2024-05-27, kodas 2024-09428, įsigalioja 2024-05-28)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. 3D-965 „Dėl Grynaveislių veislinių gyvūnų ir hibridinių veislinių kiaulių veisimo organizacijų pripažinimo ir jų vykdomų grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo programų patvirtinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-27 Nr. 3D-419, TAR 2024-05-27, kodas 2024-09446, įsigalioja 2024-05-28)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2023 m. spalio 19 d. įsakymo Nr. 3D-689 „Dėl Paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones priėmimo 2024 metais tvarkaraščio patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-27 Nr. 3D-420, TAR 2024-05-27, kodas 2024-09453, įsigalioja 2024-05-28)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. 1V-328 „Dėl Motorinių transporto priemonių vairuotojo pažymėjimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-22 Nr. 1V-346, TAR 2024-05-22, kodas 2024-09212, įsigalioja 2024-06-17)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Valstybės tarnautojų registro informacinės sistemos pertvarkymo ir jos nuostatų patvirtinimo
(2024-05-27 Nr. 1V-348, TAR 2024-05-27, kodas 2024-09484, įsigalioja 2024-05-28)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. 1B-351 „Dėl Muitinės įstaigų klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-23 Nr. 1BE-447, TAR 2024-05-23, kodas 2024-09265, įsigalioja 2024-05-28)

Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl 2023–2024 mokslo metų informacinių technologijų valstybinio brandos egzamino vykdymo instrukcijos patvirtinimo
(2024-05-24 Nr. VK-495, TAR 2024-05-24, kodas 2024-09338, įsigalioja 2024-05-25)

Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus 2024 m. balandžio 22 d. įsakymo Nr. VK-363 „Dėl 2023–2024 mokslo metų valstybinių brandos egzaminų vykdymo instrukcijų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-24 Nr. VK-496, TAR 2024-05-24, kodas 2024-09339, įsigalioja 2024-05-25)

Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. (1.72E)1A-1567 „Dėl Vaistinių preparatų, leidžiamų parduoti vaistinių preparatų mažmeninės prekybos įmonėse, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-27 Nr. (1.72E)1A-634, TAR 2024-05-27, kodas 2024-09495, įsigalioja 2024-07-01)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 1K-267 „Dėl ekonominių ataskaitų formų ir jų pateikimo termino patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-24 Nr. 1K-170, TAR 2024-05-24, kodas 2024-09371, įsigalioja 2024-05-25)

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2023 m. vasario 23 d. įsakymo Nr. 1V-25 „Dėl Pranešimo apie statybos pradžią, rangovo (-ų) ir pagrindinių statybos sričių vadovų pasamdymą ar paskyrimą rekvizitų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2024-05-23 Nr. 1V-65, TAR 2024-05-24, kodas 2024-09378, įsigalioja 2024-11-01)

Lietuvos kultūros tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Lietuvos kultūros tarybos pirmininko 2023 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. KMPF-66(1.15E) „Dėl paraiškų administracinės atitikties vertinimo instrukcijos patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-07 Nr. KMPF-20(1.15E), TAR 2024-05-23, kodas 2024-09264, įsigalioja 2024-05-24)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl UAB „Ignitis“ 2024 m. II pusmečio visuomeninių elektros energijos kainų ir jų taikymo tvarkos paskelbimo
(2024-05-23 Nr. O3E-720, TAR 2024-05-23, kodas 2024-09281, įsigalioja 2024-05-24)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2014 m. gegužės 26 d. nutarimo Nr. O3-140 „Dėl Energetikos įmonių reguliuojamos veiklos patikrinimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-24 Nr. O3E-745, TAR 2024-05-24, kodas 2024-09358, įsigalioja 2024-05-25)

Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus 2022 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. 2-68 „Dėl Skrydžių vadovų mokymo organizacijų sertifikavimo ir jų nuolatinės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-16 Nr. 2-71, TAR 2024-05-23, kodas 2024-09253, įsigalioja 2024-08-04)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2024 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. 2BE-77 „Dėl Saugios laivybos valdymo sistemos audito atlikimo procedūros aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-24 Nr. 2BE-88, TAR 2024-05-24, kodas 2024-09382, įsigalioja 2024-05-25)

Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2016 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. 2-476 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų rezervo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-24 Nr. 2-81, TAR 2024-05-24, kodas 2024-09387, įsigalioja 2024-05-25)

Policijos generalinio komisaro įsakymas
Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2023 m. spalio 18 d. įsakymo Nr. 5-V-820 „Dėl Paimto, konfiskuotino turto, turto, į kurį nuosavybės teisės laikinai apribotos, daiktinių įrodymų ir radinių priėmimo, apskaitos, saugojimo, perdavimo, grąžinimo ir naikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-23 Nr. 5-V-542, TAR 2024-05-23, kodas 2024-09267, įsigalioja 2024-06-01)

Policijos generalinio komisaro įsakymas
Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2007 m. rugpjūčio 3 d. įsakymo Nr. 5-V-522 „Dėl Lietuvos kriminalinės policijos biuro nuostatų ir struktūros schemos patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-24 Nr. 5-V-549, TAR 2024-05-27, kodas 2024-09429, įsigalioja 2024-05-28)

Lošimų priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Prašymo patikslinti licenciją organizuoti lošimus formos patvirtinimo
(2024-05-23 Nr. DIE-269, TAR 2024-05-24, kodas 2024-09365, įsigalioja 2024-05-25)


<< Atgal