Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 23

2024 m. birželio 5 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2024 m. gegužės 29 d. – 2024 m. birželio 4 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.46, 2.47, 2.54, 2. 57, 2.62, 2.63, 2.64, 2.66, 2.68, 2.70, 2.110 ir 2.184 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2024-05-16 Nr. XIV-2630, TAR 2024-05-30, kodas 2024-09665, įsigalioja 2024-09-01)

Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo Nr. IX-1969 6 ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2024-05-16 Nr. XIV-2631, TAR 2024-05-30, kodas 2024-09666, įsigalioja 2025-01-15)

Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo Nr. I-1113 7, 8, 23 ir 24 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2024-05-16 Nr. XIV-2632, TAR 2024-05-30, kodas 2024-09667, įsigalioja 2025-01-15)

Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889 18 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2024-05-16 Nr. XIV-2633, TAR 2024-05-30, kodas 2024-09668, įsigalioja 2025-01-15)

Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo Nr. XI-2220 6 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2024-05-16 Nr. XIV-2634, TAR 2024-05-30, kodas 2024-09670, įsigalioja 2025-01-15)

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo Nr. I-722 6, 8, 18, 19 ir 22-1 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2024-05-16 Nr. XIV-2635, TAR 2024-05-30, kodas 2024-09671, įsigalioja 2025-01-15)

Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo Nr. I-1428 4, 9, 10, 25 ir 26 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2024-05-16 Nr. XIV-2636, TAR 2024-05-30, kodas 2024-09672, įsigalioja 2025-01-15)

Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo Nr. VIII-1835 7, 12, 37-2, 45, 46-1 ir 57 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2024-05-16 Nr. XIV-2637, TAR 2024-05-30, kodas 2024-09673, įsigalioja 2024-09-01)

Lietuvos Respublikos individualių įmonių įstatymo Nr. IX-1805 5 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2024-05-16 Nr. XIV-2638, TAR 2024-05-30, kodas 2024-09674, įsigalioja 2024-09-01)

Lietuvos Respublikos mažųjų bendrijų įstatymo Nr. XI-2159 4, 6, 6-1, 10 ir 30 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2024-05-16 Nr. XIV-2639, TAR 2024-05-30, kodas 2024-09675, įsigalioja 2024-09-01)

Lietuvos Respublikos ūkinių bendrijų įstatymo Nr. IX-1804 4, 5, 7 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2024-05-16 Nr. XIV-2640, TAR 2024-05-30, kodas 2024-09676, įsigalioja 2024-09-01)

Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo Nr. IX-2066 30 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2024-05-16 Nr. XIV-2641, TAR 2024-05-30, kodas 2024-09678, įsigalioja 2024-09-01)

Lietuvos Respublikos privačios detektyvinės veiklos įstatymo Nr. XII-1615 19 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2024-05-16 Nr. XIV-2642, TAR 2024-05-30, kodas 2024-09679, įsigalioja 2024-09-01)

Lietuvos Respublikos kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymo Nr. I-164 4, 6-1 ir 8 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2024-05-16 Nr. XIV-2643, TAR 2024-05-30, kodas 2024-09681, įsigalioja 2024-09-01)

Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos fondų įstatymo Nr. I-1232 6-1 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2024-05-16 Nr. XIV-2644, TAR 2024-05-30, kodas 2024-09682, įsigalioja 2024-09-01)

Lietuvos Respublikos tarptautinių sankcijų įstatymo Nr. IX-2160 8 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2024-05-16 Nr. XIV-2645, TAR 2024-05-30, kodas 2024-09683, įsigalioja 2024-09-01)

Lietuvos Respublikos žemės ūkio bendrovių įstatymo Nr. I-1222 11-1 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2024-05-16 Nr. XIV-2646, TAR 2024-05-30, kodas 2024-09684, įsigalioja 2024-09-01)

Lietuvos Respublikos gynybos ir saugumo pramonės įstatymas
(2024-05-16 Nr. XIV-2647, TAR 2024-05-30, kodas 2024-09685, įsigalioja 2024-07-01)

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo Nr. XI-1491 1 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2024-05-16 Nr. XIV-2648, TAR 2024-05-30, kodas 2024-09686, įsigalioja 2024-05-31)

Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo Nr. IX-705 21, 24, 25, 39 ir 43 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2024-05-16 Nr. XIV-2649, TAR 2024-05-30, kodas 2024-09687, įsigalioja 2024-07-01)

Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo pagrindų įstatymo Nr. VIII-49 priedėlio pakeitimo įstatymas
(2024-05-16 Nr. XIV-2650, TAR 2024-05-30, kodas 2024-09688, įsigalioja 2024-07-01)

Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 2, 4, 5-1, 16, 17, 20, 24, 25, 30-1, 30-2, 31, 32, 35, 38, 39-3, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 48-1, 50 straipsnių, IV skyriaus pakeitimo ir Įstatymo papildymo 12-2 straipsniu įstatymas
(2024-05-16 Nr. XIV-2651, TAR 2024-05-30, kodas 2024-09689, įsigalioja 2024-07-01)

Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 626, 663 ir 736 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2024-05-16 Nr. XIV-2652, TAR 2024-05-30, kodas 2024-09690, įsigalioja 2024-07-01)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 95, 362-1, 589 straipsnių, priedo pakeitimo ir 96-1 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas
(2024-05-16 Nr. XIV-2653, TAR 2024-05-30, kodas 2024-09691, įsigalioja 2024-07-01)

Lietuvos Respublikos statybos įstatymo Nr. I-1240 ketvirtojo skirsnio pavadinimo ir 22-1 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2024-05-16 Nr. XIV-2654, TAR 2024-05-30, kodas 2024-09692, įsigalioja 2024-07-01)

Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 40-1 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2024-05-16 Nr. XIV-2655, TAR 2024-05-30, kodas 2024-09693, įsigalioja 2024-07-01)

Lietuvos Respublikos valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės darbuotojų papildomų užimtumo ir socialinių garantijų įstatymo Nr. IX-1541 4 ir 5 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2024-05-16 Nr. XIV-2656, TAR 2024-05-30, kodas 2024-09695, įsigalioja 2024-07-01)

Lietuvos Respublikos garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymo Nr. XII-2604 1, 3-1 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 9-2 straipsniu įstatymas
(2024-05-16 Nr. XIV-2657, TAR 2024-05-30, kodas 2024-09698, įsigalioja 2024-07-01)

Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymo Nr. IX-1768 papildymo 13-2 straipsniu įstatymas
(2024-05-16 Nr. XIV-2658, TAR 2024-05-30, kodas 2024-09699, įsigalioja 2024-07-01)

Lietuvos Respublikos nedarbo socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-1904 7 ir 15 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2024-05-16 Nr. XIV-2659, TAR 2024-05-30, kodas 2024-09700, įsigalioja 2024-07-01)

Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 6, 8, 19-4, 31 ir 33 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2024-05-16 Nr. XIV-2660, TAR 2024-05-30, kodas 2024-09701, įsigalioja 2024-10-01)

Lietuvos Respublikos aplinkos oro apsaugos įstatymo Nr. VIII-1392 2, 4, 5, 7, 9, 10, 13 ir 17 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 5-1 straipsniu įstatymas
(2024-05-16 Nr. XIV-2661, TAR 2024-05-30, kodas 2024-09702, įsigalioja 2024-10-01)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 242, 268, 286 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2024-05-16 Nr. XIV-2662, TAR 2024-05-30, kodas 2024-09703, įsigalioja 2024-05-31)

Lietuvos Respublikos kelių įstatymo Nr. I-891 8 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2024-05-16 Nr. XIV-2663, TAR 2024-05-29, kodas 2024-09622, įsigalioja 2024-06-01)

Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymo Nr. I-1338 1, 2, 3, 6, 7-2 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2024-05-16 Nr. XIV-2664, TAR 2024-05-30, kodas 2024-09705, įsigalioja 2024-05-31)

Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 27 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2024-05-16 Nr. XIV-2665, TAR 2024-05-30, kodas 2024-09706, įsigalioja 2024-05-31)

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo Nr. I-1489 39 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2024-05-16 Nr. XIV-2666, TAR 2024-05-30, kodas 2024-09707, įsigalioja 2026-01-01)

Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatymo Nr. XIV-196 4, 5 ir 35 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2024-05-21 Nr. XIV-2668, TAR 2024-05-30, kodas 2024-09708, įsigalioja 2024-05-31)

Lietuvos Respublikos oficialiosios statistikos ir valstybės duomenų valdysenos įstatymo Nr. I-270 5, 21, 23 ir 25 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2024-05-21 Nr. XIV-2669, TAR 2024-05-29, kodas 2024-09623, įsigalioja 2024-06-01)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Draudžiamų į Lietuvos Respubliką importuoti Rusijos Federacijos ar Baltarusijos Respublikos kilmės žemės ūkio produktų ir pašarų sąrašo patvirtinimo
(2024-05-29 Nr. 396, TAR 2024-05-29, kodas 2024-09602, įsigalioja 2024-06-03)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 1 d. nutarimo Nr. 394 „Dėl Lietuvos Respublikos karinių aerodromų naudojimo civilinių orlaivių reikmėms taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-29 Nr. 404, TAR 2024-05-30, kodas 2024-09662, įsigalioja 2024-05-31)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. rugsėjo 26 d. nutarimo Nr. 1171 „Dėl Miškų priskyrimo miškų grupėms tvarkos aprašo ir miškų priskyrimo miškų grupėms normatyvų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-29 Nr. 406, TAR 2024-05-30, kodas 2024-09719, įsigalioja 2024-05-31)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimo Nr. 149 „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2024-05-29 Nr. 410, TAR 2024-05-30, kodas 2024-09757, įsigalioja 2024-05-31)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1786 „Dėl Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-29 Nr. 413, TAR 2024-05-30, kodas 2024-09762, įsigalioja 2024-05-31)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. vasario 17 d. nutarimo Nr. 197 „Dėl valstybės archyvų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-29 Nr. 414, TAR 2024-05-30, kodas 2024-09763, įsigalioja 2024-05-31)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 23 d. nutarimo Nr. 379 „Dėl Nekilnojamojo turto registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-29 Nr. 415, TAR 2024-05-30, kodas 2024-09764, įsigalioja 2024-05-31)

TEISMŲ SPRENDIMAI, NUTARIMAI, IŠVADOS

Konstitucinio Teismo nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso (2022 m. birželio 28 d. redakcija) 67 straipsnio 1 dalies atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai
(2024-06-04 Nr. KT47-N7/2024, TAR 2024-06-04, kodas 2024-10188, įsigalioja 2024-06-04)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2020 m. liepos 30 d. įsakymo Nr. 1K-262 „Dėl Asmens duomenų saugumo pažeidimo Finansų ministerijoje tyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-29 Nr. 1K-182, TAR 2024-06-03, kodas 2024-10046, įsigalioja 2024-06-04)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2021 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 1K-372 „Dėl Finansų ministerijos išlaidų priskyrimo apmokėtinoms iš techninės paramos lėšų išlaidoms“ pakeitimo
(2024-05-30 Nr. 1K-185, TAR 2024-05-30, kodas 2024-09653, įsigalioja 2024-06-01)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2002 m. birželio 21 d. įsakymo Nr. 188 „Dėl Kai kurių užsienio valstybių diplomatinėms atstovybėms ir (arba) konsulinėms įstaigoms taikomos palankesnės arba nepalankesnės atleidimo nuo pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-30 Nr. 1K-189, TAR 2024-05-30, kodas 2024-09756, įsigalioja 2024-07-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. A1-402 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skiriamų savivaldybių administracijoms išmokoms vaikams bei individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijoms mokėti ir administruoti, asmens savarankiškumui kasdienėje veikloje vertinti ir dalyvauti sudarant pagalbos planą bei organizuoti ir užtikrinti pagalbos plane numatytų individualių pagalbos priemonių tenkinimą, paskirstymo, pervedimo, tikslinimo, naudojimo, atsiskaitymo už jas ir jų kontrolės“ pakeitimo
(2024-05-29 Nr. A1-372, TAR 2024-05-29, kodas 2024-09582, įsigalioja 2024-05-30)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. sausio 13 d. įsakymo Nr. A1-24 „Dėl Bendruomeninių vaikų globos namų veiklos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-30 Nr. A1-374, TAR 2024-05-30, kodas 2024-09750, įsigalioja 2024-07-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. A1-93 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-30 Nr. A1-375, TAR 2024-05-30, kodas 2024-09754, įsigalioja 2024-07-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. A1-5 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skiriamų individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijoms mokėti, poreikio apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-04 Nr. A1-382, TAR 2024-06-04, kodas 2024-10172, įsigalioja 2024-06-05)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2024 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. 4-212 „Dėl Skatinamosios finansinės priemonės „Pokytis“ schemos patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-30 Nr. 4-300, TAR 2024-05-30, kodas 2024-09711, įsigalioja 2024-05-31)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2016 m. spalio 5 d. įsakymo Nr. 4-608 „Dėl Finansinės priemonės „Portfelinės garantijos paskoloms, finansuojamoms iš Europos regioninės plėtros fondo“ schemos patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-03 Nr. 4-305, TAR 2024-06-03, kodas 2024-10123, įsigalioja 2024-06-04)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Rizikos kapitalo finansinės priemonės „Ankstyvosios stadijos ir plėtros fondas III“ schemos patvirtinimo
(2024-06-03 Nr. 4-306, TAR 2024-06-03, kodas 2024-10124, įsigalioja 2024-06-04)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Informacijos apie geodezinių ženklų būklę teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2024-06-03 Nr. D1-183, TAR 2024-06-03, kodas 2024-10044, įsigalioja 2024-07-01)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. birželio 19 d. įsakymo Nr. V-932 „Dėl Asmenų, įgijusių kvalifikaciją, suteikiančią teisę į aukštąjį mokslą, pagal tarptautinių organizacijų arba užsienio valstybių švietimo programas, konkuravimo dėl priėmimo į valstybės finansuojamas studijas aukštosiose mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-30 Nr. V-634, TAR 2024-05-31, kodas 2024-09826, įsigalioja 2024-06-01)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Reikalavimų pedagoginių psichologinių tarnybų paslaugoms ir jų teikimo sąlygoms ir jų darbo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2024-05-31 Nr. V-637, TAR 2024-05-31, kodas 2024-09935, įsigalioja 2024-09-01)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Valstybės finansuojamų doktorantūros studijų vietų, į kurias 2024 metais priimami studentai, skaičiaus ir studijų stipendijų skaičiaus paskirstymo pagal mokslo ir studijų institucijas ir mokslo ar meno kryptis sąrašo patvirtinimo
(2024-05-31 Nr. V-639, TAR 2024-05-31, kodas 2024-09936, įsigalioja 2024-06-01)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. birželio 9 d. įsakymo Nr. V-952 „Dėl 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-04-03 „Sukurti rinkos poreikius atliepiančią profesinio ugdymo sistemą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-03 Nr. V-642, TAR 2024-06-03, kodas 2024-10042, įsigalioja 2024-06-04)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. V-1108 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-04-01 „Sudaryti sąlygas kokybiškoms, tarptautiškoms ir prieinamoms studijoms“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-03 Nr. V-646, TAR 2024-06-03, kodas 2024-10099, įsigalioja 2024-06-04)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. lapkričio 14 d. įsakymo Nr. V-1461 „Dėl Formaliojo profesinio mokymo programų, pagal kurias gali būti suteikiama teisė vykdyti profesinį mokymą tuo pačiu mokymo vietos adresu neatliekant ekspertizės, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-04 Nr. V-650, TAR 2024-06-04, kodas 2024-10170, įsigalioja 2024-06-05)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl profesinio mokymo įstaigų skyrimo vertinti IV ir V lygio kvalifikacijų kompetencijų praktinę dalį (gebėjimus)
(2024-06-04 Nr. V-652, TAR 2024-06-04, kodas 2024-10171, įsigalioja 2024-09-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. V-19 „Dėl onkologinių ligų ankstyvosios diagnostikos programų koordinavimo centrų skyrimo ir Onkologinių ligų ankstyvosios diagnostikos programų koordinavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-30 Nr. V-598, TAR 2024-05-31, kodas 2024-09820, įsigalioja 2024-06-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2023 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. V-1374 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. V-482 „Dėl Gimdos kaklelio piktybinio naviko ankstyvosios diagnostikos programos organizavimo, vykdymo ir kokybės reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2024-05-30 Nr. V-599, TAR 2024-05-31, kodas 2024-09821, įsigalioja 2024-06-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. V-1630 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir jų bazinių kainų sąrašo bei su šiomis paslaugomis susijusių priedų, mokamų privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-31 Nr. V-602, TAR 2024-05-31, kodas 2024-09910, įsigalioja 2024-06-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. V-943 „Dėl Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-03 Nr. V-606, TAR 2024-06-03, kodas 2024-10082, įsigalioja 2024-06-04)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugpjūčio 28 d. įsakymo Nr. V-910 „Dėl Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-04 Nr. V-607, TAR 2024-06-04, kodas 2024-10140, įsigalioja 2024-06-05)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymo Nr. 1R-203 „Dėl Antstolio kvalifikacinio egzamino programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-31 Nr. 1R-167, TAR 2024-05-31, kodas 2024-09954, įsigalioja 2024-06-01)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2022 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 3-277 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 10-001-06-01-01 „Skatinti alternatyviųjų degalų naudojimą transporto sektoriuje“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-04 Nr. 3-188, TAR 2024-06-04, kodas 2024-10190, įsigalioja 2024-06-05)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 1-220 „Dėl Energetikos darbuotojų atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-29 Nr. 1-110, TAR 2024-05-29, kodas 2024-09627, įsigalioja 2024-05-30)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2021 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. ĮV-1487 „Dėl Lietuvos kultūros tarybos administruojamomis lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairių ir stipendijų kultūros ir meno kūrėjams skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-03 Nr. ĮV-466, TAR 2024-06-03, kodas 2024-10096, įsigalioja 2024-06-04)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 21 d. įsakymo Nr. 3D-544 „Dėl Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-29 Nr. 3D-429, TAR 2024-05-29, kodas 2024-09575, įsigalioja 2024-05-30)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2023 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 3D-572 „Dėl Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano intervencinės priemonės „Investicijos į bioekonomikos verslus“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-29 Nr. 3D-432, TAR 2024-05-29, kodas 2024-09597, įsigalioja 2024-05-30)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2023 m. balandžio 25 d. įsakymo Nr. 3D-280 „Dėl Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano intervencinės priemonės „Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-29 Nr. 3D-433, TAR 2024-05-29, kodas 2024-09625, įsigalioja 2024-05-30)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2021 m. spalio 22 d. įsakymo Nr. 3D-674 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ įgyvendinimo Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonės (EURI) lėšomis taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-29 Nr. 3D-434, TAR 2024-05-29, kodas 2024-09626, įsigalioja 2024-05-30)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Studijų programų, susijusių su veikla žemės ūkio, maisto ūkio ir veterinarijos sektoriuose, preliminaraus tikslinių skatinamųjų stipendijų dydžio ir jų skaičiaus, tikslinių skatinamųjų stipendijų paskirstymo pagal studijų programas ir aukštąsias mokyklas sąrašo patvirtinimo
(2024-05-31 Nr. 3D-436, TAR 2024-05-31, kodas 2024-09897, įsigalioja 2024-06-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2023 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. 3D-109 „Dėl Žemės ūkio veiklos valdymo reikalavimų, taikomų nuo 2023 metų, aprašo patvirtinimo ir kontrolės institucijų paskyrimo“ pakeitimo
(2024-05-31 Nr. 3D-437, TAR 2024-05-31, kodas 2024-09950, įsigalioja 2024-06-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2023 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. 3D-886 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2021–2027 metų programos priemonių ir / arba priemonių veiklos sričių kvietimų 2024 metais teikti projektų įgyvendinimo planus ir prašymus skirti kompensaciją plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-31 Nr. 3D-439, TAR 2024-05-31, kodas 2024-09951, įsigalioja 2024-06-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2023 m. rugsėjo 1 d. įsakymo Nr. 3D-577 „Dėl Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano intervencinės priemonės „Smulkių-vidutinių ūkių plėtra“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-03 Nr. 3D-440, TAR 2024-06-03, kodas 2024-10107, įsigalioja 2024-06-04)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2023 m. sausio 16 d. įsakymo Nr. 3D-19 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2021–2027 metų programos trečiojo prioriteto „Sąlygų tvariai mėlynajai ekonomikai pakrantės rajonuose ir salų bei krašto gilumos vietovėse sudarymas ir žvejybos bei akvakultūros bendruomenių vystymosi skatinimas“ priemonių „Vietos plėtros strategijų rengimas“ ir „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-04 Nr. 3D-441, TAR 2024-06-04, kodas 2024-10148, įsigalioja 2024-06-05)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. 1V-753 „Dėl Nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programos veiksmų įgyvendinimo plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-30 Nr. 1V-356, TAR 2024-05-30, kodas 2024-09704, įsigalioja 2024-05-31)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2022 m. birželio 14 d. įsakymo Nr. 1V-432 „Dėl 2022–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Viešojo valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 01-002-08-03-01 „Sukurti modernią viešojo valdymo institucijų žmogiškųjų išteklių valdysenos sistemą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-30 Nr. 1V-357, TAR 2024-05-30, kodas 2024-09715, įsigalioja 2024-05-31)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl pagal 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą įgyvendinamų miestų vietos plėtros strategijų rezervinio sąrašo sudarymo
(2024-05-30 Nr. 1V-358, TAR 2024-05-30, kodas 2024-09709, įsigalioja 2024-05-31)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2024 m. gegužės 13 d. įsakymo Nr. 1V-338 „Dėl siūlomų atrinkti ir finansuoti pagal 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą įgyvendinamų miestų vietos plėtros strategijų sąrašų sudarymo“ pakeitimo
(2024-05-30 Nr. 1V-359, TAR 2024-05-30, kodas 2024-09710, įsigalioja 2024-05-31)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2024 m. vasario 5 d. įsakymo Nr. V-98 „Dėl 2023–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos nacionalinės kibernetinio saugumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 06-007-10-05-07 „Stiprinti kibernetinį atsparumą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-29 Nr. V-463, TAR 2024-05-29, kodas 2024-09586, įsigalioja 2024-05-30)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl žinynų taikymo
(2024-05-29 Nr. 1BE-455, TAR 2024-05-29, kodas 2024-09583, įsigalioja 2024-05-30)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2010 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. 1b-202 „Dėl Įvežimo bendrosios deklaracijos ir minimalaus duomenų rinkinio pateikimo, priėmimo ir kitos elektroninės informacijos, susijusios su įvežimo bendrosios deklaracijos ir minimalaus duomenų rinkinio apdorojimu, mainų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-04 Nr. 1BE-465, TAR 2024-06-04, kodas 2024-10179, įsigalioja 2024-06-05)

Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro direktoriaus 2023 m. birželio 21 d. įsakymo Nr. V-223 „Dėl Informacinės sistemos „E. sąskaita“ pertvarkymo ir sąskaitų administravimo bendrosios informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-04 Nr. V-237, TAR 2024-06-04, kodas 2024-10187, įsigalioja 2024-07-01)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. gegužės 2 d. įsakymo Nr. B1-336 „Dėl Gyvūnų laikymo savivaldybių teritorijų gyvenamosiose vietovėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-29 Nr. B1-627, TAR 2024-05-29, kodas 2024-09585, įsigalioja 2024-05-30)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 m. gegužės 19 d. Įsakymo Nr. B1-509 „Dėl formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-31 Nr. B1-632, TAR 2024-05-31, kodas 2024-09953, įsigalioja 2024-06-01)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. liepos 31 d. įsakymo Nr. V-353 „Dėl Subsidijų gavėjų, nesančių perkančiosiomis organizacijomis pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-31 Nr. V-110, TAR 2024-05-31, kodas 2024-09949, įsigalioja 2024-06-01)

Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Matavimo priemonių patikros žymenų ir patikros sertifikato 2025 metams
(2024-05-29 Nr. 11V-137-(1.2 E), TAR 2024-05-29, kodas 2024-09621, įsigalioja 2024-05-30)

Lietuvos geologijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2004 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. 1-45 „Dėl Žemės gelmių registro tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-29 Nr. 1-236, TAR 2024-05-29, kodas 2024-09590, įsigalioja 2024-05-30)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. 1-338 „Dėl Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-04 Nr. 1-353 /2024 (1.4 E), TAR 2024-06-04, kodas 2024-10181, įsigalioja 2024-11-01)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2005 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 1K-81 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-03 Nr. 1K-177, TAR 2024-06-03, kodas 2024-10119, įsigalioja 2024-06-04)

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2023 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 1V-150 „Dėl Privalomojo nurodymo nevykdyti jokių statinio ar jo dalies statybos darbų rekvizitų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-29 Nr. 1V-68, TAR 2024-05-29, kodas 2024-09580, įsigalioja 2024-11-01)

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2023 m. balandžio 11 d. įsakymo Nr. 1V-40 „Dėl Pritarimų projektiniams pasiūlymams, prisijungimo sąlygų, specialiųjų reikalavimų ir statybą leidžiančių dokumentų išdavimo teisėtumo tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-30 Nr. 1V-69, TAR 2024-05-31, kodas 2024-09916, įsigalioja 2024-07-01)

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2022 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. 1V-179 „Dėl Deklaracijos apie statinio (-ių), jo (jų) dalies (-ių) statybos užbaigimą / statinio (-ių), jo (jų) dalies (-ių) / patalpos (-ų) paskirties pakeitimą (tvirtinamos statinio (jo dalies) ar statinio projekto (jo dalies) ekspertizės rangovo / tik registruojamos) rekvizitų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-30 Nr. 1V-70, TAR 2024-06-03, kodas 2024-10096, įsigalioja 2024-11-01)

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinės sistemos „Infostatyba“, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro prieigos suteikimo taisyklių patvirtinimo
(2024-05-31 Nr. 1V-71, TAR 2024-06-03, kodas 2024-09984, įsigalioja 2024-06-14)

VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Europos Sąjungos investicijų administravimo informacinės sistemos tvarkos aprašo pakeitimo
(2024-05-30 Nr. 2024/8-195, TAR 2024-06-03, kodas 2024-10048, įsigalioja 2024-06-04)

Lietuvos kultūros tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Mobilumo stipendijų paraiškų administracinės atitikties vertinimo instrukcijos patvirtinimo
(2024-05-30 Nr. KMPF-25(1.15E), TAR 2024-05-30, kodas 2024-09677, įsigalioja 2024-05-31)

Nacionalinės sporto agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Sporto rėmimo fondo lėšų skyrimo 2024 metų kvietimo nacionaliniams fizinio aktyvumo projektams
(2024-06-03 Nr. VF-2024/15, TAR 2024-06-03, kodas 2024-10114, įsigalioja 2024-06-04)

Žemės ūkio agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Žemės ūkio agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2024 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. VĮ-52 „Dėl Žemės ūkio ir maisto produktų tiekėjų bei pirkėjų veiklos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-03 Nr. VĮ-153, TAR 2024-06-03, kodas 2024-10120, įsigalioja 2024-06-04)

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2023 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. VKE-321 „Dėl Statybos užbaigimo priežiūros tvarkos aprašo“ pakeitimo
(2024-06-03 Nr. VKE-146, TAR 2024-06-04, kodas 2024-10162, įsigalioja 2024-06-05)

Teisėjų tarybos nutarimas
Dėl Teisėjų tarybos 2013 m. lapkričio 8 d. nutarimo Nr. 13P-145-(7.1.2) „Dėl bylų ir su teismo procesu susijusios informacijos tvarkymo vien elektronine forma“ pakeitimo
(2024-05-31 Nr. 13P-70-(7.1.2.), TAR 2024-06-03, kodas 2024-10080, įsigalioja 2024-07-01)

Teisėjų tarybos nutarimas
Dėl Teisėjų tarybos 2014 m. kovo 28 d. nutarimo Nr. 13P-51-(7.1.2) „Dėl Informacijos apie teismų veiklą ir bylas teikimo viešosios informacijos rengėjams taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-31 Nr. 13P-71-(7.1.2.), TAR 2024-06-03, kodas 2024-10081, įsigalioja 2024-06-04)

Jaunimo reikalų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Jaunimo reikalų agentūros stipendijų skyrimo Lietuvos diasporos jauniems asmenims, atliekantiems arba ketinantiems atlikti profesinę praktiką Lietuvoje, siekiant stiprinti jų ryšį su Lietuva, tvarkos aprašo patvirtinimo
(2024-05-29 Nr. 2V-173(1.4 E), TAR 2024-05-29, kodas 2024-09594, įsigalioja 2024-05-30)

Policijos generalinio komisaro įsakymas
Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2023 m. vasario 8 d. įsakymo Nr. 5-V-120 „Dėl Policijos pareigūnų veiksmų įforminant neįskaitinį eismo įvykį tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-31 Nr. 5-V-578, TAR 2024-05-31, kodas 2024-09877, įsigalioja 2024-06-01)

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Globėjų ir įtėvių rengimo programos patvirtinimo
(2024-06-03 Nr. BV-112, TAR 2024-06-03, kodas 2024-10122, įsigalioja 2024-06-04)

Generalinio prokuroro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2012 m. balandžio 17 d. įsakymo Nr. I-141 „Dėl Lietuvos Respublikos prokuratūros ir prokurorų kompetencijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-30 Nr. I-122, TAR 2024-05-30, kodas 2024-09654, įsigalioja 2024-05-31)

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2020 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. T1-141 „Dėl į oficialų sąrašą neįtrauktų medžiagų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-30 Nr. T1-35, TAR 2024-05-31, kodas 2024-09824, įsigalioja 2024-06-03)

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2011 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. T1-68 „Dėl Pirmos kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) didelio ir labai didelio kiekio nustatymo rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-31 Nr. T1-36, TAR 2024-05-31, kodas 2024-09825, įsigalioja 2024-06-03)


<< Atgal