Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 25

2024 m. birželio 19 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2024 m. birželio 12 d. – 2024 m. birželio 18 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 114, 118, 119, 120 ir 121 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2024-06-06 Nr. XIV-2683, TAR 2024-06-13, kodas 2024-10821, įsigalioja 2024-06-14)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 307 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2024-06-06 Nr. XIV-2684, TAR 2024-06-13, kodas 2024-10822, įsigalioja 2024-06-14)

Lietuvos Respublikos įstatymas dėl Europos Tarybos konvencijos dėl manipuliavimo sporto varžybomis ratifikavimo
(2024-06-06 Nr. XIV-2685, TAR 2024-06-13, kodas 2024-10823, įsigalioja 2024-06-14)

Lietuvos Respublikos sporto įstatymo Nr. I-1151 2 ir 20 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 7-1 straipsniu įstatymas
(2024-06-06 Nr. XIV-2686, TAR 2024-06-13, kodas 2024-10824, įsigalioja 2025-01-01)

Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 77 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2024-06-06 Nr. XIV-2692, TAR 2024-06-13, kodas 2024-10825, įsigalioja 2024-06-14)

Lietuvos Respublikos atmintinų dienų įstatymo Nr. VIII-397 1 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2024-06-06 Nr. XIV-2693, TAR 2024-06-13, kodas 2024-10826, įsigalioja 2024-06-14)

Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymo Nr. VIII-602 21-12 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2024-06-06 Nr. XIV-2694, TAR 2024-06-13, kodas 2024-10827, įsigalioja 2024-07-01)

Lietuvos Respublikos Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymo Nr. I-1571 5, 10, 13 ir 15 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2024-06-06 Nr. XIV-2695, TAR 2024-06-13, kodas 2024-10828, įsigalioja 2024-09-01)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 22 d. nutarimo Nr. 67 „Dėl Alkoholio produktų gamybos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-12 Nr. 468, TAR 2024-06-14, kodas 2024-10910, įsigalioja 2024-06-15)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 13 d. nutarimo Nr. 1460 „Dėl Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūros erdvinių duomenų temų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-12 Nr. 469, TAR 2024-06-14, kodas 2024-10891, įsigalioja 2024-06-15)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. gruodžio 29 d. nutarimo Nr. 1317 „Dėl Lietuvos Respublikos krizių valdymo ir civilinės saugos įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2024-06-12 Nr. 470, TAR 2024-06-14, kodas 2024-10892, įsigalioja 2024-06-15)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 11 d. nutarimo Nr. 11 „Dėl išlaidų judriojo ryšio paslaugoms limitų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo 5 d. nutarimo Nr. 331 „Dėl tarnybinių mobiliųjų telefonų“ ir jį keitusių nutarimų pripažinimo netekusiais galios“ pripažinimo netekusiu galios
(2024-06-12 Nr. 471, TAR 2024-06-14, kodas 2024-10893, įsigalioja 2024-06-15)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. vasario 29 d. nutarimo Nr. 212 „Dėl Išsilavinimo ir kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu ir įgytų pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas, pripažinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-12 Nr. 475, TAR 2024-06-14, kodas 2024-10908, įsigalioja 2024-06-15)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 26 d. nutarimo Nr. 473 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymą“ pakeitimo
(2024-06-12 Nr. 478, TAR 2024-06-17, kodas 2024-10936, įsigalioja 2024-06-18)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 25 d. nutarimo Nr. 86 „Dėl Ligos ir motinystės socialinio draudimo išmokų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-12 Nr. 482, TAR 2024-06-17, kodas 2024-10969, įsigalioja 2024-07-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. lapkričio 16 d. nutarimo Nr. 1152 „Dėl Švietimo valdymo informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-12 Nr. 488, TAR 2024-06-17, kodas 2024-10976, įsigalioja 2024-06-18)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Šiaurės vakarų ir rytų elektros perdavimo tinklų sujungimo projekto inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo
(2024-06-12 Nr. 498, TAR 2024-06-18, kodas 2024-11064, įsigalioja 2024-06-19)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimo Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-12 Nr. 499, TAR 2024-06-18, kodas 2024-11081, įsigalioja 2024-06-19)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. A1-478 „Dėl Lietuvos Respublikos asmens su negalia teisių apsaugos pagrindų įstatymo 27 straipsnio įgyvendinimo“ pakeitimo
(2024-06-13 Nr. A1-400, TAR 2024-06-13, kodas 2024-10808, įsigalioja 2024-07-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Nacionalinių nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo projektų atrankos 2025–2026 metų konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo
(2024-06-13 Nr. A1-404, TAR 2024-06-13, kodas 2024-10819, įsigalioja 2024-06-14)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2024 m. birželio 10 d. įsakymo Nr. A1-390 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. balandžio 21 d. įsakymo Nr. A1-318 „Dėl Pagalbos nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims tarnybų teikiamos pagalbos akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2024-06-18 Nr. A1-406, TAR 2024-06-18, kodas 2024-11048, įsigalioja 2024-06-19)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. A1-648 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos socialinės sutelkties plėtros programos pažangos priemonės Nr. 09-003-02-02-08 „Plėtoti efektyvios prevencijos ir pagalbos smurto artimoje aplinkoje sistemą, stiprinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-18 Nr. A1-407, TAR 2024-06-18, kodas 2024-11050, įsigalioja 2024-06-19)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2023 m. rugsėjo 7 d. įsakymo Nr. 4-497 „Dėl Subsidijų, kuriomis siekiama skatinti įmonių dalyvavimą tarptautinėse mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų diplomatijos programose, skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-14 Nr. 4-332, TAR 2024-06-14, kodas 2024-10896, įsigalioja 2024-06-15)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2015 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. 4-270 „Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-14 Nr. 4-333, TAR 2024-06-14, kodas 2024-10898, įsigalioja 2024-06-15)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2020 m. lapkričio 18 d. įsakymo Nr. 4-1034 „Dėl Skatinamosios finansinės priemonės „Alternatyva“ schemos patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-17 Nr. 4-335, TAR 2024-06-17, kodas 2024-10993, įsigalioja 2024-06-18)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2023 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. 4-420 „Dėl Subsidijų, skirtų dalyvauti dvišalio bendradarbiavimo programų remiamuose MTEPI projektuose, skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-17 Nr. 4-339, TAR 2024-06-17, kodas 2024-10997, įsigalioja 2024-06-18)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2024 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. 4-117 „Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. 4-885 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-05-07 „Sukurti nuoseklią inovacinės veiklos skatinimo sistemą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2024-06-17 Nr. 4-340, TAR 2024-06-17, kodas 2024-10999, įsigalioja 2024-06-18)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2023 m. birželio 9 d. įsakymo Nr. D1-190 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 02-001-06-10-03 „Skatinti atliekų prevenciją“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-12 Nr. D1-191, TAR 2024-06-12, kodas 2024-10716, įsigalioja 2024-06-13)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2023 m. rugsėjo 5 d. įsakymo Nr. D1-308 „Dėl Klimato kaitos programos priemonės „Iškastinio kuro naudojimo mažinimas įmonėse“ tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-12 Nr. D1-192, TAR 2024-06-12, kodas 2024-10733, įsigalioja 2024-06-13)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2024 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. D1-72 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 02-001-06-06-01 „Didinti atsparumą ekstremaliesiems hidrometeorologiniams reiškiniams“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-14 Nr. D1-196, TAR 2024-06-14, kodas 2024-10877, įsigalioja 2024-06-15)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. įsakymo Nr. D1-713 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-14 Nr. D1-197, TAR 2024-06-14, kodas 2024-10917, įsigalioja 2024-06-15)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. D1-933 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-17 Nr. D1-198, TAR 2024-06-17, kodas 2024-10960, įsigalioja 2024-06-18)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl žemės naudojimo būdų turinio aprašo patvirtinimo
(2024-06-17 Nr. D1-199, TAR 2024-06-17, kodas 2024-10961, įsigalioja 2024-11-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 705 „Dėl statybos techninio reglamento str 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ pakeitimo
(2024-06-17 Nr. D1-200, TAR 2024-06-17, kodas 2024-10962, įsigalioja 2024-06-18)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. D1-338 „Dėl 04.3.1-FM-F-002 priemonės „Savivaldybių viešųjų pastatų atnaujinimas“ valstybės pagalbos schemos patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-17 Nr. D1-201, TAR 2024-06-17, kodas 2024-10963, įsigalioja 2024-06-18)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Leidimo vykdyti žemės kasimo darbus išdavimo ir panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2024-06-18 Nr. D1-202, TAR 2024-06-18, kodas 2024-11069, įsigalioja 2024-08-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. rugsėjo 19 d. įsakymo Nr. D1-305 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 02-001-06-08-04 „Skatinti miškų plėtrą ir darnų miškų sektoriaus vystymąsi“ įgyvendinimo“ pakeitimo
(2024-06-18 Nr. D1-203, TAR 2024-06-18, kodas 2024-11070, įsigalioja 2024-06-19)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl 15 procentų privalomųjų atskaitymų nuo pajamų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką paskirstymo į savivaldybių, kurių teritorijos miškingumas yra didesnis kaip 50 procentų, biudžetus vietinės reikšmės viešųjų kelių priežiūrai ir taisymui (remontui) patvirtinimo
(2024-06-18 Nr. D1-204, TAR 2024-06-18, kodas 2024-11072, įsigalioja 2024-07-01)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. rugpjūčio 11 d. įsakymo Nr. V-1063 „Dėl 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-01-03 „Užtikrinti visiems prieinamą šiuolaikinį ugdymo turinį“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-13 Nr. V-684, TAR 2024-06-13, kodas 2024-10809, įsigalioja 2024-06-14)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl 2023–2024 mokslo metų pagrindinės sesijos valstybinių brandos egzaminų rezultatų vėliausios galimos skelbimo datos nustatymo
(2024-06-17 Nr. V-694, TAR 2024-06-17, kodas 2024-10954, įsigalioja 2024-06-18)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. V-446 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų savivaldybės gydytojui patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-17 Nr. V-635, TAR 2024-06-17, kodas 2024-10959, įsigalioja 2024-07-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl techninės klaidos ištaisymo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2024 m. birželio 6 d. įsakyme Nr. V-621 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. V-364 „Dėl Licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo“
(2024-06-18 Nr. V-636, TAR 2024-06-18, kodas 2024-11043, įsigalioja 2024-06-19)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2024 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. V-593 „Dėl 2024 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-18 Nr. V-638, TAR 2024-06-18, kodas 2024-11045, įsigalioja 2024-06-19)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2023 m. lapkričio 24 d. įsakymo Nr. V-1213 „Dėl 2024 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-18 Nr. V-640, TAR 2024-06-18, kodas 2024-11047, įsigalioja 2024-06-21)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. V-546 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis įsigyjamų imuninių vaistinių preparatų užsakymo ir jų panaudojimo asmens sveikatos priežiūros įstaigose, atliekančiose skiepijimo procedūras, kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-18 Nr. V-651, TAR 2024-06-18, kodas 2024-11095, įsigalioja 2024-06-19)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2017 m. gegužės 22 d. įsakymo Nr. 1R-132 „Dėl valstybės įmonės Registrų centro tvarkomų registrų ir informacinių sistemų duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-12 Nr. 1R-176, TAR 2024-06-13, kodas 2024-10778, įsigalioja 2024-06-14)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2007 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. 1R-34 „Dėl Viešo konkurso eiti notaro pareigas nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-12 Nr. 1R-177, TAR 2024-06-13, kodas 2024-10777, įsigalioja 2024-06-14)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2022 m. vasario 4 d. įsakymo Nr. 1R-43 „Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos vidaus kontrolės politikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-13 Nr. 1R-179, TAR 2024-06-14, kodas 2024-10880, įsigalioja 2024-06-15)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl kai kurių teisingumo ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios
(2024-06-17 Nr. 1R-182, TAR 2024-06-17, kodas 2024-10956, įsigalioja 2024-06-18)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2018 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. 1R-226 „Dėl Notarų atestavimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-18 Nr. 1R-183, TAR 2024-06-18, kodas 2024-11071, įsigalioja 2024-08-01)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 3-375 „Dėl Reikalavimų įmonėms, atliekančioms motorinių transporto priemonių ir jų priekabų privalomąją techninę apžiūrą, ir teisės atlikti motorinių transporto priemonių ir jų priekabų privalomąją techninę apžiūrą suteikimo, sustabdymo, sustabdymo panaikinimo ir šios teisės panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-17 Nr. 3-218, TAR 2024-06-17, kodas 2024-10992, įsigalioja 2024-06-18)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl energetikos ministro 2020 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. 1-210 „Dėl Priemonės „Suskystintų naftos dujų balionų daugiabučiuose pakeitimas kitais energijos šaltiniais“ finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-14 Nr. 1-117, TAR 2024-06-14, kodas 2024-10911, įsigalioja 2024-06-15)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Energijos geografinės informacinės sistemos nuostatų ir Energijos geografinės informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo
(2024-06-14 Nr. 1-118, TAR 2024-06-14, kodas 2024-10912, įsigalioja 2024-06-15)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl energetikos ministro 2022 m. rugsėjo 7 d. įsakymo Nr. 1-265 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-02 „Didinti atsinaujinančių energijos išteklių dalį, užtikrinant atsinaujinančių išteklių integraciją į elektros tinklus“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-14 Nr. 1-120, TAR 2024-06-14, kodas 2024-10913, įsigalioja 2024-06-15)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl energetikos ministro 2022 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. 1-192 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-03 „Įgyvendinti degalų iš aei gamybos priemones ir plėtoti jų panaudojimo infrastruktūrą transporto sektoriuje“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-14 Nr. 1-121, TAR 2024-06-14, kodas 2024-10914, įsigalioja 2024-06-15)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2022 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. ĮV-560 „Dėl 2021–2030 metų Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos kultūros ir kūrybingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 08-001-04-06-01 „Tvarių prielaidų ir paskatų aktualizuoti kultūros paveldo vertybes sukūrimas“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-13 Nr. ĮV-499, TAR 2024-06-13, kodas 2024-10813, įsigalioja 2024-06-14)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. ĮV-499 “Dėl Bibliotekų fondo apsaugos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-18 Nr. ĮV-508, TAR 2024-06-18, kodas 2024-11092, įsigalioja 2024-07-01)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Kultūros turinio skaitmeninimo ir jo panaudojimo gairių patvirtinimo
(2024-06-18 Nr. ĮV-510, TAR 2024-06-18, kodas 2024-11093, įsigalioja 2024-06-19)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Kompetentingos institucijos veiksmų organizuojant ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo oficialią kontrolę tvarkos aprašo patvirtinimo
(2024-06-12 Nr. 3D-466, TAR 2024-06-12, kodas 2024-10728, įsigalioja 2024-06-13)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 3D-841 „Dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir viešosios paramos maksimalių metinių lėšų, skirtų įsipareigojimams pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, veiklos sritis ir veiklas, paskirstymo sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-13 Nr. 3D-467, TAR 2024-06-13, kodas 2024-10805, įsigalioja 2024-06-14)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2013 m. sausio 14 d. įsakymo Nr. 3D-36 „Dėl Mėgėjų ir limituotos žvejybos jūrų vandenyse taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-13 Nr. 3D-469, TAR 2024-06-13, kodas 2024-10837, įsigalioja 2025-01-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2024 m. kovo 7 d. įsakymo Nr. 3D-184 „Dėl žuvų ir vėžių įveisimo į valstybinius vandens telkinius 2024–2028 metų planų ir valstybinio žuvų ir vėžių gaudymo žuvivaisai 2024–2028 metų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-17 Nr. 3D-471, TAR 2024-06-17, kodas 2024-10940, įsigalioja 2024-06-18)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2022 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. 3D-351 „Dėl Nacionalinės maisto kokybės sistemos taisyklių patvirtinimo ir kai kurių žemės ūkio ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo
(2024-06-17 Nr. 3D-473, TAR 2024-06-17, kodas 2024-10941, įsigalioja 2024-06-18)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Veiksmingumo ir efektyvumo metodikos taikymo pareiškėjams, pateikusiems paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei ūkinius gyvūnus paraiškas 2023 m.
(2024-06-17 Nr. 3D-474, TAR 2024-06-17, kodas 2024-10951, įsigalioja 2024-06-18)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2022 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 3D-879 „Dėl Priemonių už ekologinės gamybos reikalavimų pažeidimus taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-18 Nr. 3D-476, TAR 2024-06-18, kodas 2024-11055, įsigalioja 2024-06-19)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2023 m. sausio 19 d. įsakymo Nr. 1V-30 „Dėl Tvarios miesto plėtros strategijų ir funkcinių zonų strategijų rengimo ir įgyvendinimo stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-17 Nr. 1V-399, TAR 2024-06-17, kodas 2024-10982, įsigalioja 2024-06-18)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2023 m. balandžio 4 d. įsakymo Nr. 1V-188 „Dėl Regioninės pažangos priemonės 01-004-07-01-01 (RE) „Paskatinti regionų, funkcinių zonų, savivaldybių ir miestų ekonominį augimą pasitelkiant jų turimus išteklius“ finansavimo gairių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-17 Nr. 1V-401, TAR 2024-06-17, kodas 2024-10985, įsigalioja 2024-06-18)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl Krašto apsaugos ministro 2017 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. V-794 „Dėl Gynybos resursų agentūros prie Krašto apsaugos ministerijos nuostatų ir struktūros tvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-18 Nr. V-535, TAR 2024-06-18, kodas 2024-11059, įsigalioja 2024-07-01)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2016 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. VA-137 „Dėl Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2024-06-13 Nr. VA-46, TAR 2024-06-13, kodas 2024-10773, įsigalioja 2025-01-01)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. V-103 „Dėl Paramos teikimo metinės ataskaitos FR0477 formos, Paramos gavimo ir panaudojimo metinės ataskaitos FR0478 formos ir jų užpildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-13 Nr. VA-47, TAR 2024-06-13, kodas 2024-10774, įsigalioja 2024-06-14)

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. balandžio 21 d. įsakymo Nr. V3-21 „Dėl Finansinių ataskaitų audito kokybės peržiūros atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-13 Nr. V3-13, TAR 2024-06-13, kodas 2024-10790, įsigalioja 2024-09-01)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2022 m. balandžio 4 d. įsakymo Nr. V-131 „Dėl Pensijų anuitetų fondo pelno paskirstymo pensijų anuitetų gavėjams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-18 Nr. V-198, TAR 2024-06-18, kodas 2024-11077, įsigalioja 2024-06-19)

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl kai kurių Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios
(2024-06-18 Nr. 1S-67, TAR 2024-06-18, kodas 2024-11087, įsigalioja 2024-06-19)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2004 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. 1B-517 „Dėl Greitai gendančių prekių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-18 Nr. 1BE-506, TAR 2024-06-18, kodas 2024-11083, įsigalioja 2024-06-19)

Valstybės kontrolieriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos valstybės kontrolieriaus 2023 m. vasario 10 d. įsakymo Nr. VE-24 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės automatiniu būdu įrašomos garso informacijos tvarkymo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-12 Nr. VE-39, TAR 2024-06-12, kodas 2024-10732, įsigalioja 2024-06-13)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2023 m. lapkričio 23 d. įsakymo Nr. V-223 „Dėl Profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašo pagal ekonominės veiklos rūšis 2024 metams patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-14 Nr. V-128, TAR 2024-06-14, kodas 2024-10899, įsigalioja 2024-07-01)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl užsienio valstybės normatyvinių statybos techninių dokumentų tiesioginio taikymo
(2024-06-12 Nr. 1-372 /2024 (1.4 E), TAR 2024-06-12, kodas 2024-10701, įsigalioja 2024-06-13)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl užsienio valstybės normatyvinių statybos techninių dokumentų tiesioginio taikymo
(2024-06-12 Nr. 1-373 /2024 (1.4 E), TAR 2024-06-13, kodas 2024-10776, įsigalioja 2024-06-14)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2014 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. 1K-287 „Dėl Asmenų registravimo į asmens sveikatos priežiūros paslaugų laukimo eiles ir šių eilių stebėsenos tvarkos aprašo ir Asmens sveikatos priežiūros paslaugų laukimo eilių stebėsenos ataskaitų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-12 Nr. 1K-186, TAR 2024-06-12, kodas 2024-10703, įsigalioja 2024-06-13)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2022 m. rugpjūčio 8 d. įsakymo Nr. 1K-248 „Dėl Metinės gydymo kompensuojamaisiais vaistais kainos skaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-12 Nr. 1K-188, TAR 2024-06-12, kodas 2024-10737, įsigalioja 2024-06-13)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2015 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. 1K-308 „Dėl Kitų Europos Sąjungos šalių apdraustųjų Lietuvoje gautų išmokų natūra kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-14 Nr. 1K-194, TAR 2024-06-14, kodas 2024-10904, įsigalioja 2024-06-15)

Migracijos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Klientų, pateikiančių prašymus įvesti duomenis apie šeimos ryšius, aptarnavimo Migracijos departamente prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo
(2024-06-14 Nr. 3K-195, TAR 2024-06-14, kodas 2024-10916, įsigalioja 2024-07-01)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2012 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. B1-457 „Dėl Reikalavimų veterinarijos paslaugų teikėjams patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-10 Nr. B1-649, TAR 2024-06-13, kodas 2024-10810, įsigalioja 2024-06-14)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2000 m. rugpjūčio 23 d. įsakymo Nr. 218 „Dėl pavedimų atlikti ūkio subjekto veiklos tikrinimą ir atlikti ūkio subjekto veiklos priežiūrą formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-14 Nr. B1-676, TAR 2024-06-14, kodas 2024-10888, įsigalioja 2024-06-15)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2022 m. gruodžio 30 d. nutarimo Nr. O3E-1809 „Dėl Kietojo biokuro kokybės reikalavimų kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo “ pakeitimo
(2024-06-13 Nr. O3E-848, TAR 2024-06-13, kodas 2024-10831, įsigalioja 2024-06-14)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2010 m. spalio 4 d. nutarimo Nr. O3-202 „Dėl Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-14 Nr. O3E-863, TAR 2024-06-14, kodas 2024-10858, įsigalioja 2024-06-15)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Atsinaujinančių išteklių energijos bendrijos statuso suteikimo, nesuteikimo ir panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2024-06-14 Nr. O3E-866, TAR 2024-06-14, kodas 2024-10887, įsigalioja 2024-06-15)

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Lietuvos narystei Europos branduolinių mokslinių tyrimų organizacijoje perspektyvių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo
(2024-06-10 Nr. V-245, TAR 2024-06-12, kodas 2024-10712, įsigalioja 2024-06-13)

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2018 m. sausio 29 d. įsakymo Nr. V-43 „Dėl Projektų ir jų ataskaitų ekspertinio vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo
(2024-06-12 Nr. V-253, TAR 2024-06-18, kodas 2024-11075, įsigalioja 2024-06-19)

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2023 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. V-550 „Dėl Lietuvos mokslo tarybos ekspertų ir jų veiklos bendrųjų taisyklių patvirtinimo” pakeitimo
(2024-06-12 Nr. V-254, TAR 2024-06-18, kodas 2024-11074, įsigalioja 2024-06-19)

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2020 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. V-192 „Dėl Mokslo doktorantūros vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo
(2024-06-12 Nr. V-255, TAR 2024-06-18, kodas 2024-11073, įsigalioja 2024-06-19)

Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro informacijos rengimo ir (ar) teikimo asmenims su negalia jų pasirinktais prieinamais bendravimo būdais vidaus tvarkos aprašo patvirtinimo
(2024-06-17 Nr. V-262, TAR 2024-06-17, kodas 2024-10964, įsigalioja 2024-06-18)

Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus įsakymas
Dėl Aukštosios mokyklos veiklos vertinimo metodikos, patvirtintos Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2020 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-32 „Dėl Aukštosios mokyklos veiklos vertinimo metodikos patvirtinimo“, pakeitimo
(2024-06-18 Nr. V-63, TAR 2024-06-18, kodas 2024-11067, įsigalioja 2024-06-19)

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, atžvilgiu vykdytos lobistinės veiklos, deklaracijų pildymo ir pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2024-06-12 Nr. VKE-163, TAR 2024-06-12, kodas 2024-10725, įsigalioja 2024-06-13)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2013 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 4R-283 „Dėl oro navigacijos rinkliavų mokėjimo išimčių ir šių rinkliavų kompensavimo tvarkos“ pripažinimo netekusiu galios
(2024-06-12 Nr. 2BE-103, TAR 2024-06-12, kodas 2024-10726, įsigalioja 2024-06-13)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2020 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. 2BE-68 „Dėl vidaus vandenų transporto priemonių registraciją Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre patvirtinančių dokumentų, prašymų ir kitų dokumentų, teikiamų registruojant vidaus vandenų transporto priemones, formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-12 Nr. 2BE-104, TAR 2024-06-12, kodas 2024-10727, įsigalioja 2024-06-13)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2020 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. 2BE-168 „Dėl Įgaliotųjų laivų klasifikavimo bendrovių veiklos priežiūros procedūros aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-18 Nr. 2BE-107, TAR 2024-06-18, kodas 2024-11091, įsigalioja 2024-06-19)

Lietuvos kariuomenės vado įsakymas
Dėl Civilinės transporto infrastruktūros pritaikymo Lietuvos kariuomenės reikmėms prioritetų nustatymo kriterijų taikymo
(2024-06-14 Nr. V-932, TAR 2024-06-14, kodas 2024-10918, įsigalioja 2024-06-15)

Lietuvos radijo ir televizijos komisijos sprendimas
Dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2018 m. birželio 20 d. sprendimo Nr. KS-37 „Dėl ūkio subjektų veiklos  planinių patikrinimų kontrolinių klausimynų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-12 Nr. KS-113, TAR 2024-06-12, kodas 2024-10730, įsigalioja 2024-06-13)

Lietuvos radijo ir televizijos komisijos sprendimas
Dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2019 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. KS-44 „Dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos prižiūrimų ūkio subjektų veiklos rizikos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-12 Nr. KS-114, TAR 2024-06-12, kodas 2024-10729, įsigalioja 2024-06-13)

Lietuvos kalėjimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos kalėjimų tarnybos direktoriaus 2023 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. V-1070 „Dėl Lietuvos kalėjimų tarnybos apsaugos ir priežiūros instrukcijos patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-14 Nr. V-481, TAR 2024-06-14, kodas 2024-10885, įsigalioja 2024-06-15)

Valstybės duomenų agentūros generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Parduotų reprezentatyviųjų pramonės produktų atrankos statistinės ataskaitos KA-09 (metinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2024-06-18 Nr. DĮ-126, TAR 2024-06-18, kodas 2024-11065, įsigalioja 2024-06-19)


<< Atgal